ZBIRANJE PODATKOV V SKLADU S PRAVILNIKOM O ZASEBNOSTI ZA VZPOSTAVITEV ANONIMNE PODATKOVNE BAZE ZA RAZISKOVANJE IN RAZVOJ AVTONOMNE VOŽNJE

V tem pravilniku o zasebnosti vas obveščamo o zbiranju, obdelavi in uporabi osebnih podatkov s strani družbe SEAT, S.A. (v nadaljevanju »SEAT«) v povezavi z omogočanjem prenosa podatkov za vzpostavitev anonimne podatkovne baze za raziskovanje in razvoj avtonomne vožnje.

Kdo je upravljavec vaših osebnih podatkov?

Identiteta upravljavca podatkov:SEAT, S.A. with Tax Identification Number A-28 049 161
Naslov:Autovía A-2, Km. 585, Martorell (Barcelona)
E-pošta:customercare@seat.es
Kontaktni podatki pooblaščene osebe za varstvo podatkov:dataprotection@seat.es

Kako uporabljamo vaše osebne podatke?

Funkcija nalaganja se uporablja za zbiranje meritvenih podatkov, ki jih beležijo senzorji vozila. Meritveni podatki se v anonimni obliki takoj pošiljajo v podatkovni strežnik, družba SEAT in njeni partnerji pa jih uporabljajo za raziskovanje in razvoj avtonomne vožnje.

Prenos podatkov ni omogočen tovarniško in se začne le, ko je aktivni primarni uporabnik aplikacije SEAT CONNECT / CUPRA CONNECT prijavljen. Prenos podatkov se lahko neposredno omogoči ali onemogoči z drsnikom »Razvoj avtonomne vožnje« v nastavitvah zasebnosti. Prenos podatkov je prav tako odvisen od nastavitev ravni zasebnosti. Prenos je mogoč le na ravneh »Uporabi lokacijo« in »Deli lokacijo«.

Meritvene podatke delimo na dve podatkovni skupini:

a) Podatki, ki so pomembni za rekonstrukcijo dejavnikov, ki vplivajo na vozilo:

b) Podatki, ki so pomembni za določanje voznikovega želenega načina vožnje:

Zbirajo se samo podatki, ki so potrebni za raziskovanje in razvoj delne in popolnoma avtonomne vožnje. Anonimni meritveni podatki se posredujejo tudi partnerjem družbe Volkswagen na podlagi pogodbenih načel, ki vključujejo ustrezna zagotovila o varstvu podatkov. Ti partnerji bodo anonimne podatke prav tako uporabljali za namene raziskovanja in razvoja avtonomne vožnje.

Na podlagi teh podatkov se ustvari simulacijsko okolje, ki omogoča testiranje prihodnjih avtomatiziranih voznih funkcij pri realnih pogojih in primerjavo z rezultati želenih resničnih voznih vzorcev. Ker je potrebno več milijard testnih kilometrov za dokončno zaščito avtonomne vožnje, mora biti ta podatkovna baza napolnjena z resničnimi podatki. Edino na ta način lahko zagotovimo, da so vse vrste voznih situacij zadostno zabeležene, da bi zagotovili zanesljivost in varnost prihodnjih avtomatiziranih voznih funkcij, in dovolj varne, da se vedno pravilno odločijo in poskrbijo za varnost potnikov v vozilu.

Podatki, ki se pošiljajo v podatkovni strežnik, se po zbiranju preverijo glede kakovosti in nato nemudoma anonimno pošljejo v podatkovni strežnik. Postopek anonimizacije odlikuje učinkovitost in se nenehno razvija, upoštevajoč najnovejša znanstvena dognanja.

Kaj je zakonska podlaga za obdelavo osebnih podatkov?

Zakonska podlaga za zbiranje podatkov iz vozil je zakoniti interes (člen 6, odstavek 1, alineja (f) Splošne uredbe o varstvu podatkov).

Zgoraj navedeni cilji za raziskovanje, razvoj in zaščito avtomatiziranih voznih funkcij se lahko dosežejo samo na podlagi obsežne podatkovne baze iz čim širšega obsega prometnih situacij, ki temeljijo na resničnih poteh. Klasično testiranje vzdržljivosti na tej točki ne zadostuje več. Podatki morajo vključevati čim več različnih voznih situacij, katerih okoljske in prometne situacije je mogoče zabeležiti samo v algoritmih pri resničnem cestnem prometu. Kupovanje podatkov na tej točki prav tako ni zadostno, saj podatki niso na voljo v zahtevani kakovosti in zastarijo že po najkrajšem obdobju. Na tej podlagi ima družba SEAT zakoniti interes do obdelave podatkov in vzpostavitve anonimne podatkovne baze.

Katerim drugim prejemnikom bodo podatki razkriti?

Družba SEAT vaših osebnih podatkov ne razkriva, razen če je to v skladu z zakonskimi dolžnostmi.

Vendar pa bo družba SEAT omogočila dostop do podatkov tretjim osebam, ki delujejo kot obdelovalci podatkov za namene anonimizacije podatkov in ki delujejo le v našem imenu in v skladu z našimi navodili. Družba Volkswagen AG je naš ponudnik storitev anonimizacije podatkov. Za izvedbo storitve anonimizacije nato najamejo druge ponudnike storitev, kot sta AUDI AG in CARIAD SE, ki delujejo kot podizvajalci pri obdelavi. Podatki so šifrirani v skladu s pogodbami, ki smo jih sklenili z družbo Volkswagen, zato se izključno obdelujejo v podatkovnih strežnikih znotraj EU. Nekateri od teh ponudnikov storitev so morda v ZDA, zato ne moremo izključiti možnosti dostopa do podatkov iz ZDA. Za zagotovitev zadostnega varstva vaših osebnih podatkov je bil sklenjen ustrezen dogovor o varstvu podatkov, ki je standarden za EU (zadostno zagotovilo za obdelavo podatkov v neevropskih državah). Med razkritjem ste upravičeni do obveščanja o standardnem dogovoru o varstvu podatkov.

Kako dolgo hranimo vaše osebne podatke?

Podatki so shranjeni največ 24 ur za namene anonimizacije in zagotovitve kakovosti. Prvotni podatki se nato popolnoma izbrišejo iz vozila.

Kakšne so vaše pravice posameznika?

PravicaVsebinaKanali za pomoč
DostopImate pravico do vseh informacij v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov s strani družbe SEAT in lahko dostopate do osebnih podatkov, ki so vključeni v datotekah družbe SEAT.Te pravice lahko uveljavljate tako, da pošljete e-poštno sporočilo na customercare@seat.es ali pisno zahtevo na naslov SEAT, S.A – Autovía A-2.Km.585, Martorell, Barcelona (Spain). Pri uveljavljanju pravic morate navesti pravico, ki jo želite uveljaviti.
PopravekZahtevate lahko popravek osebnih podatkov, če so ti nepravilni ali nepopolni.
IzbrisZahtevate lahko izbris osebnih podatkov, če podatki med drugim niso več potrebni za namene, za katere so bili zbrani.
UgovorZahtevate lahko prekinitev obdelave osebnih podatkov. Družba SEAT osebnih podatkov ne bo več obdelovala, razen v primeru nujne zakonske podlage ali uveljavljanja oz. obrambe morebitnih zahtevkov.
Omejitev obdelaveZahtevate lahko omejitev obdelave osebnih podatkov v naslednjih primerih: - za čas preverjanja ugovora na točnost osebnih podatkov; - če je obdelava podatkov nezakonita, posameznik, na katerega se osebni podatki nanašajo, ugovarja izbrisu osebnih podatkov in namesto tega zahteva omejitev njihove uporabe; - v kolikor družba SEAT ne potrebuje več osebnih podatkov za namene obdelave, vendar te obdelovalec podatkov zahteva za uveljavljanje zahtevkov; - ko ugovarjate obdelavi osebnih podatkov za namene izpolnjevanja cilja javnega ali zakonitega interesa, medtem ko se preverja, ali zakonska podlaga družbe SEAT za obdelavo to dovoljuje.
PrenosljivostV elektronski obliki lahko prejmete osebne podatke, ki ste nam jih posredovali, in osebne podatke, ki so bili pridobljeni na osnovi pogodbenega razmerja z družbo SEAT, ali jih posredujete drugemu subjektu.

Če menite, da družba SEAT ni obdelala vaših osebnih podatkov v skladu z veljavnimi določili, lahko vložite pritožbo pri pristojnem nadzornem organu na spletni strani www.agpd.es.

Uveljavljanje teh pravic je brezplačno.