POLITIKA ZASEBNOSTI SEAT & CUPRA CONNECT

1. Splošne informacije o obdelavi podatkov

S to izjavo o varstvu podatkov obveščamo o zbiranju, obdelavi in uporabi vaših osebnih podatkov pri uporabi mobilnih spletnih storitev SEAT/CUPRA CONNECT, (v nadaljevanju “SEAT CONNECT/CUPRA CONNECT”) preko uporabniškega računa v skladu z določbami uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o zaščiti fizičnih oseb pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (v nadaljnjem besedilu: "GDPR"); pa tudi španskega zakona o varstvu podatkov (LOPDGG) 3/2018 in drugih lokalnih predpisov, ki ga dopolnjujejo.

Družba SEAT, S.A.U. (v nadaljevanju "SEAT") proizvaja vozila s povezljivostjo, ki ustvarja informacije. Poleg tega ponuja storitev, kot sta aplikaciji SEAT CONNECT/CUPRA CONNECT. Omenjeni sistemi imajo lastne politike zasebnosti, saj lahko poleg funkcionalnosti in storitev, ki jih nudijo vozila, nudijo še druge posebne storitve in funkcionalnosti. Za registracijo na portalu SEAT Systems morate ustvariti račun SEAT/CUPRA ID, zato se podatki (e-poštni žeton in geslo) prenesejo v vaše vozilo in z njim povezane aplikacije. Nasprotno pa so storitve, ki so na voljo za vaše vozilo, trajanje licence in druge vrste informacij povezane z vašim SEAT/CUPRA ID. Vaše vozilo podatke prenaša tudi v zaledni sistem SEAT/CUPRA CONNECT, s čimer zagotavlja doslednost informacij med sistemi: vozilom, aplikacijo SEAT/CUPRA CONNECT. Več podrobnosti lahko najdete v tej Politiki zasebnosti.

2. Kdo je upravljavec vaših osebnih podatkov?

Identiteta:SEAT, S.A.U z davčno številko A-28 049 161
Naslov:Autovía A-2, Km. 585, Martorell (Barcelona)
E-pošta:SEAT: customercare@seat.es CUPRA: customercare@cupraofficial.es

3. Katere podatke obdelujemo, za katere namene in kakšna je pravna podlaga?

3.1. Obdelava podatkov za storitve SEAT CONNECT/CUPRA CONNECT

V okviru funkcij, ki jih ponuja SEAT CONNECT/CUPRA CONNECT, in ob upoštevanju naslednjih namenov bo SEAT/CUPRA naknadno obdelal naslednje kategorije podatkov za spodaj opisane namene:

Ti podatki se bodo obdelovali za naslednje posebne namene:

Pred registracijo na aplikacije SEAT CONNECT/CUPRA CONNECT in dostopom do povezanih funkcij v vozilu je potrebno pridobiti ID številko SEAT/CUPRA.

Zato je uporaba storitev CONNECT mogoča šele po prijavi v aplikacijo SEAT/CUPRA ID in uspešnem vpisu avtomobila.

Podatki, navedeni v registraciji SEAT/CUPRA ID, se obdelujejo med uporabo funkcij in storitev CONNECT. Več o pogojih in politiki zasebnosti SEAT/CUPRA ID si lahko preberete tukaj.

Za zagotovitev nekaterih od teh storitev in pomoči med potovanji boste morali geolocirati svoj položaj in položaj vozila. V meniju vozila lahko izberete način zasebnosti, ki bo z uporabo te tehnologije omogočil ali onemogočil funkcije SEAT CONNECT/CUPRA CONNECT.

Družba SEAT bo za omenjene namene obdelovala vaše osebne podatke in podatke o vozilu, upoštevajoč, da je pravna podlaga za obdelavo izvajanje pogodbe, to je Pogojev uporabe SEAT CONNECT/CUPRA CONNECT (oglejte si jih v aplikacijah SEAT CONNECT/CUPRA CONNECT) v skladu s členom 6.1, črka b GDPR.

3.2. Anonimizirani podatki za avtomatizirano vožnjo

Glede na model vozila in če je funkcija aktivirana, bo družba SEAT anonimizirala podatke o vozilu, ki so namenjeni avtomatiziranim raziskavam in razvoju vožnje. Te podatke bodo senzorji vozila zbrali in poslali na strežnik, kjer bodo nemudoma anonimizirani in jih bodo družba SEAT in njeni partnerji, na primer družbe skupine Volkswagen, uporabili za raziskovanje in razvoj avtomatizirane vožnje. Na podlagi teh podatkov je ustvarjeno simulacijsko okolje, ki omogoča preskušanje prihodnjih funkcij avtomatizirane vožnje v realnih pogojih in katerega izid je mogoče primerjati z običajnim vedenjem dejanskega voznika.

Pravna podlaga za zbiranje podatkov za pridobivanje podatkov iz vozila je zakoniti interes (člen 6.1, črka f GDPR). Poleg tega je zgoraj navedene cilje za raziskave, razvoj in zaščito funkcij avtomatizirane vožnje mogoče doseči le s pomočjo obsežne podatkovne zbirke, ki jo napaja najširša možna raznolikost prometnih scenarijev, ki temeljijo na resničnih vožnjah. Klasično preizkušanje vzdržljivosti v tem trenutku ne zadostuje več, ker morajo podatki vsebovati čim več različnih scenarijev vožnje, katerih okoljske in prometne razmere je mogoče zabeležiti le v algoritmih v dejanskem cestnem prometu. Iz teh razlogov ima družba SEAT upravičen interes za obdelavo podatkov in izdelavo anonimne podatkovne zbirke. Več lahko izveste tukaj. Tej obdelavi lahko kadar koli ugovarjate tako, da sami onemogočite tovrstne funkcije v nastavitvah zasebnosti svojega avtomobila.

3.3. Trženje in profiliranje

Poleg tega bo družba SEAT obdelovala vaše osebne podatke za naslednje dodatne namene, a samo, če ste za to podali svoje izrecno soglasje:

Zakonska podlaga za obdelavo vaših osebnih podatkov za te namene je vaše soglasje v skladu s členom 6.1.a) GDPR. Svojo privolitev lahko kadar koli upravljate ali prekličete na portalu SEAT ID: seatid.vwgroup.io/account ali tako, da pošljete e-pošto na naslov customercare@seat.es/customercare@cupraofficial.com, odvisno od znamke vašega avtomobila. Umik vašega soglasja ne bo vplival na zakonitost obdelave podatkov, ki temelji na privolitvi pred umikom.

3.4. Razkritje podatkov uvozniku družbe SEAT ali servisnemu partnerju SEAT/CUPRA

Zakonska podlaga za obdelavo vaših osebnih podatkov za te namene je vaše soglasje v skladu s členom 6.1.a) GDPR. V primeru, da ste privolili v razkritje svojih podatkov uvozniku družbe SEAT ali servisnemu partnerju SEAT/CUPRA in privolitev želite umakniti, se obrnite na uvoznika ali servisnega partnerja SEAT/CUPRA kot upravljavca podatkov teh komunikacij. To privolitev lahko prekličete tudi prek aplikacije SEAT CONNECT/CUPRA CONNECT ali prek spletnega portala tako, da onemogočite možnost Priljubljeni servisni partner. Umik vašega soglasja ne bo vplival na zakonitost obdelave podatkov, ki temelji na privolitvi pred umikom.

3.5. Dejavnosti obdelave, povezane z varnostjo in skladnostjo vašega povezanega vozila

Družba SEAT bo spremljala stanje in opozorila, ki jih bo posredovalo vaše vozilo, da bi poskrbela za z varnostjo povezane vidike ter zaznala morebitne napake, jih analizirala, predlagala in izvedla izboljšave ter rešitve. Ko bodo zbrani, bodo lahko podatki povezani s tehničnimi proizvodnimi podatki in preteklimi obiski avtomehanične delavnice zaradi oblikovanja zaključkov, ki so pomembni za varnost vozila in njegovo pravilno delovanje. V vsakem trenutku se bodo izvajali ustrezni varnostni ukrepi za zagotavljanje varnosti obdelovanih podatkov, vključno z njihovo anonimizacijo, razen če mora subjekt nujno obdelati številko VIN. Zakonska podlaga za takšno obdelavo podatkov je zakoniti interes subjekta (člen 6.1 f GDPR) kot proizvajalca vozila in ponudnika storitve CONNECT, da bi zaznal napake, ki vplivajo na varnost in kakovost izdelka in storitve, kar vodi v neposredno korist uporabnika. Brez dostopa do teh informacij družba SEAT ne bi mogla zaznati napak in izvesti izboljšav. V povezavi z obdelavo je subjekt ugotovil obstoj pomembnih razlogov, ki posamezniku, na katerega se nanašajo osebni podatki, ne dovoljujejo uveljavljanja pravice do ugovora, kot je določeno v členu 21.1 GDPR.

3.6. Dejavnosti obdelave, povezane z optimizacijo in razvojem funkcij vozila ter uporabo povezanih storitev

Zaradi optimizacije in izboljšave funkcij vašega vozila in prilagajanja pričakovanjem stranke in razvoju trga na splošno ter še posebej zaradi zagotavljanja nadaljnjega in novega razvoja inovativnih funkcij vaše vozilo ustvarja različne podatke o funkcijah in tehnične podatke (npr. o uporabi vozila, porabi goriva, stanju, nadzoru in sistemu infotainment). Te informacije bodo povezane s številko VIN in naslovu IP vašega vozila. Družba SEAT teh podatkov ne bo uporabila za ustvarjanje profilov ter jih ne bo vrednotila na ravni posameznih vozil. Prav tako atributov podatkov ne bo uporabljala za ustvarjanje profilov ali sklepanje zaključkov o vašem vedenju ali vedenjskih vzorcih med uporabo vašega vozila. Takoj, ko bodo te informacije zbrane, bodo izvedeni ustrezni varnostni ukrepi za zagotavljanje varnosti obdelovanih podatkov, vključno z njihovo anonimizacijo, razen če mora subjekt nujno obdelati vašo številko VIN. Družba SEAT bo zgoraj navedene podatke obdelovala v okviru časovno omejenih dejavnosti, da bi optimizirana niz funkcij vozila in jih prilagodila pričakovanjem stranke, in sicer na podlagi varovanja lastnih zakonitih interesov kot tudi interesov tretjih oseb, razen če pred njimi veljajo temeljne pravice in svobode, ki zahtevajo varovanje osebnih podatkov (člen 6.1 f GDPR). Prenos podatkov lahko onemogočite v nastavitvah o zasebnosti v vašem vozilu. Če želite dokončno ugovarjati obdelavi vaših osebnih podatkov, se obrnite na našo službo za stranke.

3.7. Storitve in aplikacije tretjih oseb

Svoj pametni telefon lahko povežete z vozilom in ga upravljate prek sistemov v vozilu (z aplikacijami, kot sta Android Auto ali Apple CarPlay). Ta integracija omogoča uporabo izbranih aplikacij za pametne telefone. Vrsto obdelave podatkov določa ponudnik zadevne uporabljene aplikacije.

Več informacij in izbiro lahko pridobite oz. izvedete prek zadevne aplikacije v operacijskega sistemu svojega pametnega telefona. Pod določenimi pogoji boste lahko uporabljali aplikacije, za katere odgovarjajo tretje osebe, med drugim Google ali Spotify, v kombinaciji s storitvami za razvedrilo, ki jih skozi storitve CONNECT zagotavlja subjekt. Subjekt v nobenem trenutku ne odgovarja za takšno obdelavo.

Razširjeno vozilo: funkcija razširjenega vozila vam kot primarnemu uporabniku omogoča dodelitev dostopa tretjim osebam (npr. zavarovalnica, avtomehaničnim delavnicam, bencinskim črpalkam, upravljavcem polnilnih postaj itd.) do telematskih podatkov vozila (npr. kilometrine, lokacije, stanja komponent vozila itd.), na podlagi katerih se zagotavljajo dodatne storitve. Te podatke ustvarja vozilo v okviru aktivacije in uporabe storitev CONNECT, shranjujejo pa se v zalednem sistemu družbe SEAT. Predpogoj je, da izrecno omogočite dostop za deljenje podatkov z zadevnimi tretjimi osebami na spletnem mestu SEAT/CUPRA o razširjenih soglasjih. Te tretje osebe potrebujejo dostop do teh podatkov zaradi omogočanja konkretnih storitev in za zaračunavanje (npr. plačila za telematske storitve). Vsi ustrezni primeri uporabe in povezani podatki bodo prikazani na spletnem mestu SEAT o razširjenih soglasjih. Tretje osebe so neodvisno odgovorne za obdelavo podatkov. Preden omogočite dostop do podatkov, se obrnite neposredno na tretje osebe in preberite pogoje uporabe in pravilnik o zasebnosti tretje osebe. Soglasje za deljenje ali preklic soglasja lahko izvedete s klikom tukaj. Drugi uporabniki vozila lahko zahtevajo informacije o razširjenem vozilu neposredno od vas, primarnega uporabnika. Vsak uporabnik vozila lahko onemogoči zbiranje podatkov v vozilu prek nastavitev zasebnosti v vozilu. Če primarni uporabnik spremeni nastavitve zasebnosti in nastavi način, ki ne dovoljuje zbiranja ali deljenja informacij s tretjimi osebami, le-tem ne bo več mogoče pošiljati podatkov, kar lahko privede do omejitve v delovanju storitev in zaračunavanja s strani tretjih oseb. Družba SEAT podatke o izvajanju pogodbe ali korakov razkrije ustreznim tretjim osebam pred sklenitvijo pogodbe, če je to potrebno (člen 6.1 b GDPR) za vas, primarnega uporabnika. Za sekundarne in gostujoče uporabnike je prenos podatkov potreben za namene zakonitih interesov družbe SEAT/CUPRA ali tretje osebe. Namen prenosa je tretjim osebam zagotoviti možnost individualnih in personaliziranih storitev primarnemu uporabniku, tj. glavnemu uporabniku vozila.

4 Kdo so prejemniki vaših osebnih podatkov?

Vaši osebni podatki in podatki o vozilu bodo razkriti tretjim osebam le v naslednjih primerih:

a) V skladu z ustreznimi zakonskimi obveznostmi. Družba SEAT kot pooblaščeni proizvajalec vozila mora na zahtevo pristojnih organov obdelati in sporočiti določene podatke v povezavi z lastnikom vozila, shranjene v vozilu. Takšna obveznost lahko nastane npr. zaradi preiskave kaznivih dejanj, prometnih nesreč, nadzora v povezavi s prodajo rabljenih vozil itd. Pride lahko torej do razkritja podatkov o delovanju vozila, njegovi uporabi, nadzoru, podatkov o stanju in tehničnih podatkov v povezavi s št. VIN, med drugim npr. kilometrino, hitrostjo, pospeškom, upravljanjem navigacije, stanjem varnostnega pasu, okoljskimi pogoji, akumulatorjem, stanjem tekočin in tlaka itd. Obdelava podatkov in posredovanje podatkov organom je zajeto v zagotavljanje skladnosti družbe SEAT kot proizvajalca vozila z zakonskimi obveznostmi (člen 6, odstavek 1, alineja 1, črka c GDPR).

b) V nekaterih primerih servisiranja in popravil vozila mora družba SEAT obdelati podatke o porabi goriva vašega vozila in njegovem delovanju v povezavi s št. VIN. Te podatke lahko obdelajo družba SEAT, omrežje za popravila (prodajalci in avtomehanične delavnice) ali tretje osebe (središča za okvare) v zakonitem obdobju veljavnosti garancije vašega vozila. Družba SEAT lahko obdela te podatke in jih razkrije tretjih subjektom (avtomehaničnim delavnicam in prodajalcem) v primeru odpoklica v okviru zagotavljanja skladnosti z zakonitimi obveznostmi (člen 6, odstavek 1, alineja 1, črka c GDPR) kot proizvajalca vozila.

c) če je to potrebno za izvedbo pogodbe in zlasti za ponujanje storitev SEAT CONNECT/CUPRA CONNECT.

d) Prav tako nekatere funkcije SEAT CONNECT/CUPRA CONNECT zagotavljajo tretje osebe, na primer Google v primeru uporabe zemljevidov. V tem primeru lahko te tretje osebe obdelujejo vaše osebne podatke kot upravljavci, za katere veljajo posamezni pravilniki o zasebnosti, do katerih je v vsakem primeru mogoče dostopati prek ustrezne aplikacije. Pred začetkom uporabe teh storitev morate pozorno prebrati pogoje in določila ter pravilnik o zasebnosti zadevnega ponudnika ter z njima soglašati.

Družba SEAT bo tretjim osebam, ki delujejo kot obdelovalci in podobdelovalci vaših podatkov, na primer podjetju Volkswagen AG in ponudnikom IT-storitev, omogočila dostop do vaših podatkov, da lahko ponujajo določene spletne funkcije in storitve, ki so povezane z vašim vozilom. Družba SEAT uporablja podatkovne strežnike, ki jih zagotavlja skupina Volkswagen Group, ki hkrati vzdržuje IT-sisteme in nudi tehnično podporo zanje. Te tretje osebe in dobavitelji podjetja Volkswagen AG bodo osebne podatke vedno obdelovale v našem imenu in v skladu z našimi navodili.

5. Bodo vaši osebni podatki poslani v države zunaj EU?

Celotna obdelava vaših osebnih podatkov bo opravljena znotraj Evropskega gospodarskega prostora in zanjo bo veljal isti nivo zaščite kot v Evropskem gospodarskem prostoru. Vendar lahko za določene funkcije ali modele vozila vaše podatke obdelujemo zunaj Evropskega gospodarskega prostora, pri čemer bodo preneseni samo v države, ki nudijo ustrezen nivo zaščite podatkov po mnenju Evropske komisije oziroma zagotavljajo druga ustrezna ali zadovoljiva varovala (če so na primer podpisnice standardnih določb za varovanje osebnih podatkov, ki jih uporablja Evropska komisija). Če želite prejeti njihovo kopijo ali dostop do njih, se lahko obrnete na nas prek naslova dataprotection@seat.es.

6. Kako dolgo hranimo vaše osebne podatke?

Družba SEAT bo vaše osebne podatke, ki jih ustvarijo sistemi SEAT CONNECT/CUPRA CONNECT, hranila toliko časa, kolikor je potrebno za zagotavljanje funkcij, vključenih v SEAT CONNECT/CUPRA CONNECT, v vsakem primeru pa, dokler ne zahtevate njihovega izbrisa. Družba SEAT bo vaše podatke hranila, dokler bo veljalo pogodbeno razmerje s stranko, po zaključku slednjega pa še največ 10 let, v skladu z lokalnimi zakonskimi določbami.

Podatki, ki jih vozilo ustvari in jih pošlje na podatkovni strežnik za avtomatizirano raziskovanje in razvoj vožnje, se po tem, ko so bili zbrani, pošljejo v izvedbo nadzora kakovosti, nato pa se jih nemudoma anonimizira. Podatki se za namene anonimizacije shranjujejo največ 24 ur. Nato se prvotni podatki popolnoma izbrišejo iz vozila. Postopek anonimizacije je izpostavljen pregledom učinkovitosti in uspešnosti ter se stalno razvija ob upoštevanju najnovejših znanstvenih spoznanj in najsodobnejših dosežkov.

Poleg tega družba SEAT obvešča, da se bodo vaši osebni podatki shranili na vašem računu SEAT/CUPRA ID; v primeru, da boste zahtevali izbris podatkov SEAT CONNECT/CUPRA CONNECT, vaši osebni podatki ne bodo izbrisani iz vašega računa SEAT ID/CUPRA ID, saj so z njimi lahko povezane druge digitalne storitve SEAT. S svojimi podatki in nastavitvami zasebnosti lahko kadar koli upravljate na naslovu https://seatid.vwgroup.io/.

V vsakem primeru bo družba SEAT vaše podatke obdržala za zagotavljanje skladnosti s kakršnimi koli pravnimi zahtevami države Španije, ki ustrezajo posamezni kategoriji podatkov.

7. Uporabniki in nastavitve zasebnosti

Spletne storitve so na voljo različnim uporabnikom, ki lahko uporabljajo vozilo. Vpišete se lahko kot primarni, sekundarni ali gostujoči uporabnik ali pa kot anonimni uporabnik, in sicer odvisno od generacije vozila in želene izbire funkcij in aplikacij. Pomnite, da se morate, da bi lahko izkoristili vse storitve in funkcije, vpisati kot primarni ali sekundarni uporabnik ter kupiti licenco CONNECT. Obdelava vaših osebnih podatkov se omogoči predvsem s sklenitvijo licence in pogodbe za storitve CONNECT (člen 6.1 b GDPR). Če do storitev dostopate kot gostujoči uporabnik, je zakonska podlaga za obdelavo podatkov zakoniti interes za zagotavljanje storitev CONNECT (člen 6.1 f GDPR) vam. Če do njih dostopate kot anonimni uporabnik, družba SEAT ne bo obdelala vaših osebnih podatkov.

Načini za zasebnost avtomobila vam omogočajo, odvisno od modela, izbiro želenega načina zasebnosti, prav tako lahko popolnoma onemogočite dostop do podatkov in njihovo pošiljanje iz storitev. Zavedajte se, da si lahko drugi gostujoči uporabniki, ki so prijavljeni v to vozilo ogledajo vaše nastavitve parkirnega mesta ali druge nastavitve. Uporabnike in nastavitve zasebnosti lahko upravljate prek infotainment sistema vozila. V vsakem primeru lahko zagotovite vzpostavitev komunikacije, da bo vozilo imelo dostop do interneta oziroma da lahko v primeru nesreče aktivira »sistem eCall«

8. Katere so vaše pravice in poti za vzpostavljanje stika?

8.1 Opredelitev pravic

V vlogi posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko pri subjektu uveljavljate naslednje pravice:

Če menite, da družba SEAT vaših osebnih podatkov ni obdelala v skladu z veljavno zakonodajo, lahko vložite pritožbo pri ustreznem nadzornem organu prek spletnega mesta www.aepd.es.

8.2. Možnosti za stik

Svoje osebne podatke v povezavi s storitvami SEAT CONNECT/CUPRA CONNECT lahko kadar koli upravljate na portalu SEAT ID/CUPRA ID: seatid.vwgroup.io/account ali tako, da družbi SEAT S.A. – Digital Business & Product Strategy [[1]] posredujete pisni zahtevek na naslov Autovía A-2 km. 585, Martorell (Barcelona) ali na elektronski naslov customercare@seat.com ali customercare@cupraofficial.com, odvisno od znamke vašega vozila. Navesti morate pravico, ki jo želite uveljaviti. Uveljavljanje teh pravic je brezplačno.

Če želite uveljaviti svoje pravice do varstva podatkov pri uvozniku ali servisnem partnerju družbe SEAT, se obrnite neposredno nanje.

Če dvomite o kakovosti varstva podatkov ali želite stopiti v stik s pooblaščencem za varstvo podatkov (»PVP«), se lahko obrnete tudi na pooblaščenca za varstvo podatkov našega podjetja, tako da pošljete e-sporočilo na dataprotection@seat.se.

Različica: oktober 2022