IZJAVA O VARSTVU PODATKOV ZA VOZILA Z INTERNETNIM DOSTOPOM IN ZA UPORABO MOBILNIH SPLETNIH STORITEV (CONNECT)

Zadnjič posodobljeno: marec 2022

1. Splošne informacije

S to izjavo o varstvu podatkov vas obveščamo o zbiranju, obdelavi in uporabi vaših osebnih podatkov, ki se jih pridobi pri uporabi vozila z internetnim dostopom in pri uporabi mobilnih spletnih storitev CUPRA CONNECT (v nadaljevanju »storitve CONNECT Online«) v skladu z določbami Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (v nadaljevanju »GDPR«), španskim zakonom o varstvu podatkov 3/2018 in drugimi lokalnimi veljavnimi predpisi, ki jo dopolnjujejo. Subjekt, odgovoren za obdelavo podatkov je:

Identiteta upravljavca podatkov: SEAT, S.A.U. z davčno identifikacijsko številko A-28049161 (v nadaljevanju »subjekt«) Naslov: Autovía A-2, Km. 585, Martorell (Barcelona, Španija) E-naslov: customercare@cupraofficial.com

2. Katere osebne podatke obdelujemo, kako jih uporabljamo in kakšna je pravna podlaga za to?

Na splošno lahko vrste podatkov, ki se obdelujejo v vašem vozilu, obsegajo naslednje kategorije, ki lahko veljajo za osebne podatke v primeru obdelave pod določenimi pogoji in v določenih okoliščinah:

2.1. Obdelava podatkov v zvezi z internetno povezljivostjo

V tem razdelku vas obveščamo o obdelavi vaših osebnih podatkov, ko uporabljate vozilo z internetnim dostopom v načinu brez povezave ali s povezavo.

A) Obdelava podatkov za aktivacijo povezljivosti

Vozilo je tovarniško opremljeno s kartico SIM za dostop do interneta. Zato za zagotovitev povezljivosti takoj, ko je kartica SIM dana v vozilo, telekomunikacijski ponudnik prejme informacijo o identifikacijski številki vozila (v nadaljevanju, »VIN«), ki ji je bila kartica SIM dodeljena.

Vozilo je treba povezati s podatkovnim strežnikom, preden vam ga prodajalec na prodajnem mestu izroči ali vsaj takrat, ko znaša začetna kilometrina vozila 25 km. Ta povezava je potrebna za potrditev registracije na našem podatkovnem strežniku. Če je bilo vozilo neposredno pred začetkom postopka posodobitve v načinu brez povezave, se bo vozilo zaradi pomembnosti te funkcije samodejno vrnilo v način brez povezave, ko bo postopek posodobitve zaključen. Če je vozilo v načinu brez povezave, se po zaključku posodobitve iz vozila podatki ne bodo pošiljali in obdelava podatkov bo potekala zgolj lokalno v vozilu. Prav tako bodo izključene vse mobilne spletne storitve, razen zakonsko zahtevanih in varnostno pomembnih storitev, znanih kot »sistem za klic v sili eCall«. Ta storitev deluje tudi na spletu.

S tehničnega vidika je prav tako nujno, da se telematična naprava (enota za spletno povezljivost), vgrajena v vozilu in potrebna za vzpostavitev povezljivosti vozila, redno ponovno zaganja in izvaja klice v lokalno radijsko omrežje, tako da lahko vozilo vzpostavi spletno povezavo, npr. ko uporabnik vozila preklopi vozilo v spletni način ali ko se zaradi nesreče sproži sistem za klic v sili eCall. Ta postopek se izvede samo, če vozilo trenutno ne obratuje, ne glede na to, ali je v načinu brez povezave ali v spletnem načinu. Če je bilo vozilo v načinu brez povezave, se po ponovnem zagonu znova samodejno preklopi v način brez povezave.

Vrsta podatkov, ki se obdelujejo za te dejavnosti, so kilometrina vozila, naslov IP, VIN in številka kartice SIM. Namen teh dejavnosti obdelave je zagotoviti povezljivost, ki vam bo omogočila aktiviranje in uporabo mobilnih spletnih storitev, ki so že na voljo v vozilu. Vse te obdelave podatkov temeljijo na izpolnjevanju pogodbe med vami in trgovcem, pri katerem ste kupili svoje vozilo z internetnim dostopom, ter na izpolnjevanju zakonske obveznosti, ki jo imamo kot proizvajalci, da svojim vozilom zagotovimo »sistem za klic v sili eCall« (čl. 6.1.b in čl. 6.1.c Uredbe GDPR).

B) Sistem za klic v sili eCall

Storitev sistema za klic v sili (v nadaljevanju »eCall«) deluje tako v spletnem načinu kot tudi v načinu brez povezave in je na voljo, četudi za vozilo še ni bila sklenjena pogodba za storitve CONNECT Online. Če je vozilo v načinu brez povezave, se podatkovna povezava vzpostavi le, če ste udeleženi v prometni nesreči ali če v vozilu opravite klic v sili s pomočjo gumba SOS.

V primeru udeležbe v prometni nesreči se samodejno pošlje klic v sili centru za nadzor reševanja. Senzorji v zračni blazini in napenjalcu varnostnega pasu omogočajo vozilu, da zazna, kdaj se je zgodila nesreča , in v takšnem primeru aktivira zakonsko predviden »sistem za klic v sili eCall«. Sicer lahko klic v sili sprožite kadar koli tudi ročno. Ob aktivaciji se vzpostavi glasovna povezava s centrom za nadzor reševanja, prek katere je mogoče glede na okoliščine posameznega primera posredovati in poslati tudi dodatne podatke (npr. o vrsti in resnosti nesreče).

Naslednji podatki se iz vozila samodejno in neposredno posredujejo v center za nadzor reševanja: vrsta vozila, čas, lokacija, smer vožnje, število oseb v vozilu. Samodejni prenos podatkov centru za usklajevanje reševanja temelji na zaščiti življenjskih interesov (čl. 6.1.d. Uredbe GDPR) kot tudi na pravni obveznosti (čl. 6.1.c. Uredbe GDPR) v povezavi z Uredbo (EU) 2015/758 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2015 o zahtevah za homologacijo za uvedbo sistema eCall, vgrajenega v vozilo, kot storitev številke 112 in o spremembi Direktive 2007/46/ES.

C) Varna komunikacija med vozilom in podatkovnim strežnikom, tehnična razpoložljivost mobilnih spletnih storitev.

Če je vozilo v spletnem načinu, prihaja do posredovanja določenih podatkov iz vozila. To pomeni, da vozila »komunicirajo«. Komunikacija je delno potrebna, da se zagotovi tehnično varno in brezhibno delovanje funkcije Car2X, ki je na voljo v vozilu. Podrobne informacije o obdelavi podatkov v povezavi s funkcijo Car2X lahko najdete v pravnem razdelku informacijsko-razvedrilnega sistema in v Politiki zasebnosti Car2X. Mobilne spletne storitve CONNECT Online za vaše vozilo boste lahko na lastno zahtevo kadar koli aktivirali. Poleg tega vozilo v spletnem načinu primerja podatke s podatkovnim strežnikom, s čimer zagotavlja, da so vse storitve CONNECT Online, aktivirane v vozilu, tehnično na voljo in da poteka varna komunikacija med vozilom ter podatkovnim strežnikom.

Ob vsakem preklopu v spletni način ali vžigu motorja v spletnem načinu mora priti do overitve vozila na podatkovnem strežniku; Subjekt obdela naslednje osebne podatke: VIN, IP naslov, vključno s številko kartice SIM vozila, pa tudi vašo ID-številko uporabnika, če so aktivirani mobilni spletni strežniki CONNECT Online. ID-številka uporabnika se obdeluje za preverjanje, ali je glavni uporabnik vozila aktiviral storitve CONNECT Online, in skladno s tem tudi za ustrezno zagotavljanje storitev. Poleg tega se ob vžigu vozila nastavitev časa v sistemih vozila sinhronizira s časom podatkovnega strežnika. Za preverjanje veljavnosti certifikatov za varno komunikacijo, poslanih iz vozila, mora biti nastavitev časa v vozilu pravilna. Le tako je mogoče vzpostaviti varno komunikacijo s podatkovnim strežnikom in preprečiti kibernetske napade tretjih oseb. Obdelava podatkov se izvaja na podlagi našega zakonitega interesa za vzpostavitev varne komunikacije med vozilom in našim podatkovnim strežnikom ter za tehnično zagotavljanje osnovnih storitev, ki so vam na voljo v vozilu brez sklenitve ločene pogodbe, kot tudi storitev CONNECT Online, če je primerno (čl. 6.1 f) GDPR).

D) Spletne posodobitve programske opreme

Če postanete stranka »CONNECT«, vam iz pravnih razlogov zagotavljamo posodobitve programske opreme (npr. programske opreme krmilne enote) prek spletne povezave vozila (v nadaljevanju »spletne posodobitve programske opreme«). Če slučajno niste stranka storitev CONNECT Online, lahko potrebne posodobitve programske opreme prejmete tako, da se obrnete na pooblaščenega prodajalca in servisnega partnerja. Preden je posodobitev programske opreme na voljo na spletu, je torej treba določiti vozila, za katera je bila sklenjena pogodba »CONNECT«. V ta namen je treba preveriti VIN za vsa vozila ID, ki jih je treba posodobiti ali preveriti stanje njihove pogodbe »CONNECT«. Če je bila sklenjena pogodba CONNECT, obdelava podatkov poteka za namen izvajanja pogodbe (čl. 6.1.b Uredbe GDPR), medtem ko se za vse druge lastnike obdelava izvaja zaradi naših zakonitih interesov, da lahko ustrezno zagotovimo »posodobitev programske opreme/posodobitev spletnega sistema«. (Čl. 6. 1.f Uredbe GDPR).

2.2. Obdelava podatkov v zvezi s storitvami CONNECT Online (CONNECT)

V tem razdelku vas obveščamo o obdelavi vaših osebnih podatkov ob aktiviranju in uporabi storitev CONNECT Online (v nadaljevanju tudi »CONNECT«).

A) Aktiviranje storitev CONNECT Online

Če želite aktivirati in uporabljati spletne storitve CONNECT, morate najprej ustvariti račun z ID-številko uporabnika S pomočjo ID-številke uporabnika se lahko registrirate za koriščenje številnih storitev CONNECT Online ali storitev tretjih oseb, npr. uvoznika v vašo državo. V takšnem primeru bo izbrana spletna storitev povezana z računom z ID-številko uporabnika. Obdelava podatkov, ki je potrebna za to , se izvaja za namen izvajanja pogodbe, kar pomeni, da je treba pravila in pogoje sprejeti ob ustvarjanju računa z ID-številko uporabnika v skladu s čl. 6.1 b. Uredbe GDPR. ID-številka uporabnika služi kot osrednji uporabniški račun, v sklopu katerega lahko centralno upravljate svoje osebne podatke. Informacije o obdelavi podatkov v okviru ID-številke uporabnika najdete v Politiki zasebnosti za ID številko uporabnika CUPRA.

Če se odločite aktivirati storitve CONNECT Online, subjekt obdela vaše osebne podatke in podatke za stik, ki ste nam jih posredovali za izvajanje pogodbe za storitve CONNECT Online. (čl. 6.1 b) Uredbe GDPR). Poleg tega lahko subjekt obdeluje tudi podatke o računih in plačilih , ki jih posredujete v povezavi s številko vozila VIN, za namene ustreznega obračunavanja in preprečevanja goljufij. Pravna podlaga je naš zakoniti interes za izpolnjevanje naših obveznosti v zvezi z ustreznim obračunavanjem (čl. 6.1 f. Uredbe GDPR).

Subjekt obdeluje osebne podatke iz vozila za zagotavljanje storitev CONNECT Online, za katere ste sklenili pogodbo, če je to potrebno za samo delovanje (člen 6.1 b Uredbe GDPR). Poleg številke VIN in ID-številke uporabnika evidentiramo tudi čas in vrsto storitve, ki se uporablja za prepoznavanje ter analizo napak. Namen tega je zaščita našega zakonitega interesa za izboljšanje mobilnih spletnih storitev, tako da bodo vsem našim strankam na voljo s čim manj motnjami (člen 6.1 f Uredbe GDPR).

Nenazadnje vas lahko družba SEAT z uporabo kontaktnih podatkov, ki ste jih podali med registracijo na storitve CONNECT, povabi k sodelovanju v raziskavi o zadovoljstvu strank/tržnih raziskavah v zvezi z vašim novim povezanim vozilom. Te raziskave lahko posreduje družba SEAT, ki je odgovorna za storitve CONNECT, in sicer na podlagi zakonitega interesa (člen 6.1, črka f uredbe GDPR) proizvajalca vozila, če je mogoče informacije, ki se pridobijo v takšnih raziskavah, v združeni obliki uporabiti za izboljšavo izdelka ter optimizacijo naših prodajnih postopkov. Takšne informacije družba SEAT zelo ceni in so zanjo zanimive. Če želite ugovarjati takšni obdelavi, sledite navodilom, podanim v 7. točki te izjave. Priporočamo, da pred sodelovanjem preberete informacije o varstvu podatkov v tržni raziskavi.

B) Uporaba storitve CONNECT Online

Če imate kakršne koli dvome ali vprašanja o storitvah CONNECT Online, se lahko obrnete na svojega servisnega partnerja (servisni partner in/ali prodajalec) ali uvoznika za vašo državo (po telefonu, pošti, prek aplikacije ali s pomočjo kontaktnega obrazca) ali na naš oddelek za pomoč strankam na e-naslovu customercare@cupraofficial.com. V teh primerih bomo obdelovali naslednje podatke: podatke o pogodbi, ID-številko uporabnika (ime, naslov, e-naslov, telefonska številka), številko VIN, podatke o obdelavi za posamezne storitve in s tem povezane časovne žige ter druge podatke, ki nam jih posredujete v okviru vašega povpraševanja. V skladu s čl. 6.1 b Uredbe GDPR subjekt obdeluje podatke za namen izvajanja pogodbe za storitve CONNECT Online ali, če še niste naročnik, za začetek izvajanja pogodbe za storitve CONNECT Online.

Če je uporabnik vozila (»glavni uporabnik«) za vozilo aktiviral storitve CONNECT Online s svojo ID-številko, lahko storitve CONNECT Online v tem vozilu uporablja tudi kateri koli drug uporabnik vozila. Vendar pa se različni uporabniki ne morejo hkrati prijaviti kot glavni uporabnik. Če uporabljate storitve CONNECT Online v vozilu, ne da bi bili v vlogi naročnika storitev CONNECT Online za to vozilo (»glavni uporabnik«), si lahko glavni uporabnik med vašo uporabo prav tako ogleda podatke o vozilu.

Pri uporabi storitev CONNECT Online se obdelajo tisti podatki o vozilu, ki so potrebni za zagotavljanje ustreznih pogodbenih storitev, med drugim številka VIN, lokacija, hitrost, položaj, prometne informacije, stanje napolnjenosti akumulatorja itd. Za nadaljnje informacije si oglejte svoj Portfelj storitev. Za glavnega uporabnika se obdelava podatkov izvaja z namenom izpolnjevanja pogodbe (čl. 6.1 b) Uredbe GDPR). Za vse ostale uporabnike se obdelava njihovih podatkov o uporabi vozila izvaja na podlagi našega zakonitega interesa za zagotavljanje storitev na podlagi sklenjene pogodbe storitev CONNECT Online za vozilo (čl. 6.1 f) Uredbe GDPR).

Vsak uporabnik vozila lahko v nastavitvah vozila izbere način brez povezave. Z nastavitvijo »načina brez povezave« lahko preprečite obdelavo osebnih podatkov z naše strani, saj bo podatkovna povezava prekinjena (za obdelavo podatkov v načinu brez povezave preberite razdelek »Obdelava podatkov v načinu brez povezave«). Glavni uporabnik si v načinu brez povezave ne more ogledati podatkov o potovanjih. Zato mobilnih spletnih storitev v tem primeru ni več mogoče zagotavljati.

Za informacije o obdelavi podatkov med uporabo aplikacije My CUPRA glejte pravilnik o zasebnosti aplikacije.

B.1. Nalaganje podatkov za učni zemljevid za polavtomatizirano vožnjo

Subjekt obdeluje vaše osebne podatke za namen nalaganja podatkov za učni zemljevid za polavtomatizirano vožnjo. Namen nalaganja podatkov za učni zemljevid je nenehno izboljševanje funkcije Travel Assist z rojem podatkov za polavtomatizirano vožnjo. Zbrani podatki se uporabljajo, da se funkcija »Travel Assist z rojem podatkov« nauči poti in lahko pomaga voznikom vseh vozil, opremljenih s funkcijo Travel Assist z rojem podatkov, med vožnjo po teh naučenih poteh. Poslani podatki so v naših podatkovnih strežnikih anonimizirani v obdobju 24 ur, tako da ni mogoče sklepati o posameznih voznikih. Prenos podatkov je prvotno deaktiviran in in zanj je potrebno posebno soglasje uporabnika v aplikaciji CUPRA.

B.2. Spletno glasovno upravljanje s podatki o lokaciji

Pri uporabi funkcije spletnega glasovnega upravljanja bo subjekt obdelal vašo lokacijo in trenutni položaj vašega vozila vsakič, ko boste zagotovili glasovni vnos v vozilih s paketom CONNECT Plus, in ga pri obdelavi glasovnega vnosa po potrebi povezal s potencialnozanimivimi lokacijami v vaši bližini, da bi vam tako hitreje zagotovilboljše rezultate (kot so destinacije navigacijskega sistema ali polnilne postaje). Če to ni primerno pri obdelavi glasovnega vnosa, trenutni položaj vozila ne bo več obdelan. Osnovna funkcija spletnega glasovnega upravljanja bo še naprej zajeta v obsegu, zajamčenem s pogodbo, tudi če ne podate privolitve.

2.3 Dejavnosti obdelave v povezavi z varnostjo in skladnostjo vašega povezanega vozila

Subjekt bo spremljal stanja in opozorila, prenesena iz vašega vozila, z namenom zagotavljanja z varnostjo povezanih vidikov kot tudi za zaznavanje morebitnih napak ter njihovo analizo in predlaganje in izvajanje izboljšav in rešitev. Zbrani podatki bodo nato lahko povezani s tehničnimi podatki o proizvodnji ter podatki o preteklih obiskih avtomehanične delavnice, na podlagi katerih bodo sprejeti zaključki, ki so pomembni za varnost vozila in njegovo pravilno delovanje. V vsakem trenutku se bodo izvajali ustrezni varnostni ukrepi za zagotavljanje varnosti podatkov, ki se obdelujejo, vključno z anonimizacijo, razen če mora subjekt obdelati številko VIN. Pravna podlaga za to obdelavo podatkov je zakoniti interes subjekta (člen 6.1f) Uredbe GDPR) kot proizvajalca vozila ter ponudnika storitve CONNECT za zaznavanje napak, ki vplivajo na varnost in kakovost izdelka in storitve, kar vodi v neposredno korist uporabnika. Brez dostopa do informacij subjekt ne more zaznati napak in izvajati izboljšav. V povezavi s takšno obdelavo je subjekt ugotovil, da obstaja upravičena pravna podlaga, v povezavi s katero v skladu s členom 21.1 Uredbe GDPR posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ne more uveljavljati svoje pravice do ugovora.

2.4 Dejavnosti obdelave, povezane z optimizacijo in razvojem funkcij vozila ter uporabo povezanih storitev

Zaradi optimizacije in izboljšave funkcij vozila in njihovega prilagajanja pričakovanjem stranke ter razvoju trga na splošno kot tudi še posebej zaradi nadaljnjega in novega razvoja inovativnih funkcij vaše vozilo ustvarja različne funkcionalne in tehnične podatke (npr. o uporabi vozila, porabi goriva, stanju, nadzoru ter podatke sistema za informacije in razvedrilo). Te informacije bodo povezane z vašo številko VIN in naslovom IP vozila. Subjekt teh podatkov ne bo uporabil za ustvarjanje profilov ter jih ne bo ocenjeval na podlagi posameznih vozil. Prav tako atributov podatkov ne bo uporabljalo za ustvarjanje profilov ali sklepanje zaključkov o vašem vedenju ali vedenjskih vzorcih tekom uporabe vašega vozila. V trenutku, ko bodo podatki zbrani, se bodo izvedli ustrezni varnostni ukrepi za zagotavljanje varnosti podatkov, ki se obdelujejo, vključno z anonimizacijo, razen če mora subjekt obdelati številko VIN. Subjekt bo navedene podatke obdelal v okviru časovno omejenih dejavnosti za optimizacijo nabora funkcij vozila in njihovo prilagajanje pričakovanjem stranke, in sicer na podlagi varovanja lastnih zakonitih interesov ali zakonitih interesov tretje osebe, razen če nad njimi prevladajo interesi ali temeljne pravice in svoboščine, ki predvidevajo varovanje osebnih podatkov (člen 6.1f Uredbe GDPR). Prenos podatkov lahko onemogočite v nastavitvah zasebnosti v vozilu. Če želite dokončno ugovarjati obdelavi vaših osebnih podatkov, vzpostavite stik z našo službo za pomoč strankam.

2.5 Storitve in aplikacije tretjih oseb

Svoj pametni telefon lahko povežete z vozilom in ga upravljate prek v vozilo vgrajenega sistema (z uporabo aplikacij, kot sta Android Auto in Apple CarPlay). Takšna integracija omogoča uporabo izbranih aplikacij pametnega telefona. Vrsto obdelave podatkov, ki poteka, določa ponudnik aplikacije, ki jo uporabljate. Več informacij ter nastavitev izbire lahko izvedete v zadevni aplikaciji ter v operacijskem sistemu vašega pametnega telefona. Prav tako lahko pod nekaterimi pogoji uporabljate storitve, za katere odgovarjajo tretje osebe, med drugim npr. Google ali Spotify, v kombinaciji s storitvami za razvedrilo, ki jih subjekt ponuja skozi storitve CONNECT. Pred začetkom uporabe teh storitev morate pozorno prebrati pogoje in določila ter pravilnik o zasebnosti ponudnika storitev in z njimi soglašati. Subjekt za takšno obdelavo ne bo odgovarjal v nobenem primeru.

2.6 Skladnost z zakonskimi obveznostmi

Kadar tako določa zakonodaja, bo moral subjekt kot pooblaščeni proizvajalec vozila na zahtevo pristojnih organov obdelati določene v vozilu shranjene podatke, povezane z lastnikom vozila, in o njih poročati. Nekatere takšne obveznosti lahko izhajajo iz preiskav kaznivih dejanj, prometnih nesreč, prodaje rabljenih vozil itd. V povezavi s tem lahko pride do razkritja podatkov o delovanju vozila, njegovi uporabi, stanju in tehničnih podatkov v povezavi s številko VIN vozila, npr.: kilometrino, hitrostjo, pospeški, upravljanjem navigacije, stanjem varnostnih pasov, okoljskih pogojih, akumulatorjem, stanjem tekočin in tlakov itd. Obdelava podatkov in njihovo sporočanje organom sta zajeta pod zagotavljanje skladnosti subjekta z zakonskimi obveznostmi subjekta (6. člen, 1. odstavek, 1. točka, črka c) Uredbe GDPR) kot proizvajalca vozila. Prav tako bo subjekt v skladu z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2021/392 o spremljanju in sporočanju podatkov v zvezi z emisijami CO2 iz osebnih avtomobilov in lahkih gospodarskih vozil poročal o zabeleženi porabi goriva in/ali električne energije vozila. Podatki bodo prebrani v avtomehanični delavnici, ko boste vozilo pripeljali pooblaščenemu servisnemu partnerju, ter poslani podjetju Volkswagen Group AG in Evropski komisiji skupaj z identifikacijsko številko vozila (VIN). Popolne informacije najdete v nalogu za popravilo vašega vozila. V nekaterih primerih servisiranja in popravil vozila bo moral subjekt obdelati podatke o porabi goriva in delovanju vašega vozila v povezavi s številko VIN. Te podatke lahko obdelajo subjekt, zaposleni mreže za popravila (prodajalci ali avtomehanične delavnice) ali pa tretje osebe (centri službe za okvare) tekom zakonskega garancijskega obdobja vašega vozila. Subjekt lahko te podatke obdeluje in jih razkrije tretjim osebam oz. subjektom (avtomehaničnim delavnicam in prodajalcem) v primeru postopkov odpoklica, ki spadajo pod zagotavljanje skladnosti z zakonskimi obveznostmi subjekta (6. člen, 1. odstavek, 1. točka, črka c) Uredbe GDPR) kot proizvajalca vozila

3. Vzdrževanje podatkov

Vaše osebne podatke iz storitev CONNECT Online bomo hranili toliko časa , kolikor je potrebno, da vam zagotovimo funkcije, vključene v storitve CONNECT Online, in v vsakem primeru, dokler ne zahtevate njihovega izbrisa. Subjekt bo vaše podatke hranil, dokler bo veljalo naše pogodbeno razmerje in po zaključku še največ 10 let v skladu z lokalnimi zakonskimi določbami. Takoj po izteku tega obdobja bodo vaši osebni podatki anonimizirani, kot je določeno v zgoraj navedenih pogojih o varnosti izdelka in zagotavljanju skladnosti.

4. Prejemniki podatkov

4.1. Svetovanje pri sklenitvi pogodb in storitve za stranke

Če vam je vaš servisni partner svetoval ob sklenitvi pogodbe o mobilnih spletnih storitvah, bo prejel izplačilo dodatka. Slednje obdeluje prodajno podjetje (uvoznik subjekta za vašo državo), ki je odgovorno za vašo državo. V ta namen prejmeta subjekt in uvoznik številko VIN, da lahko določita plačilo dodatka za zadevne pogodbe preko spletnih mobilnih storitev in ga ustrezno izplačata servisnemu partnerju subjekta (čl. 6.1 f) Uredbe GDPR). Številka VIN ni povezana z drugimi osebnimi podatki, s katerimi razpolaga uvoznik za vašo državo.

4.2. Podatkovni strežniki in razkritje podatkov tretjim osebam

Razkritje vaših osebnih podatkov in podatkov o vozilu tretjim osebam bo potekalo izključno v skladu z ustreznimi pravnimi obveznostmi. Subjekt bo omogočil dostop do podatkov tretjim osebam, ki nastopajo v vlogi obdelovalcev podatkov, da lahko zagotavlja storitve CONNECT Online. Te tretje osebe bodo osebne podatke vselej obdelovale v našem imenu. Subjekt uporablja podatkovne strežnike, ki jih zagotavlja družba Volkswagen Group, ki zagotavlja tudi vzdrževanje in tehnično podporo za sisteme IT. Dobavitelji družbe Volkswagen Group bodo podatke obdelovali samo v našem imenu in pod našim vodstvom.

Poleg tega se lahko podatki, odvisno od modela vozila, obdelujejo na strežnikih dobaviteljev, ki svoje storitve izvajajo zunaj Evropskega gospodarskega prostora, pri čemer zagotavljajo, da se vaši podatki obdelujejo ob upoštevanju ustreznih zaščitnih tehnik. V zvezi s tem vas obveščamo, da podjetji Amazon Web Services (AWS) in Microsoft Corporation obdelujeta podatke v imenu subjekta za namene zagotavljanja storitev gostovanja podatkov. Podjetji AWS in Microsoft šifrirata podatke in jih obdelujeta izključno na podatkovnih strežnikih, ki se nahajajo v Evropski uniji. Ker imata podjetji AWS in Microsoft sedež v Združenih državah Amerike, dostopa do podatkov iz Združenih držav Amerike ni mogoče izključiti. Za zagotovitev zadostne zaščite vaših osebnih podatkov je bila podpisana ustrezna standardna pogodba EU za klavzule o varstvu podatkov.

5. Uporabniki in nastavitve zasebnosti

Spletne storitve CONNECT Online so na voljo različnim uporabnikom, ki lahko kadar vozilo uporabljajo v nekem trenutku. V povezavi s tem so na voljo različne vloge, v povezavi s katerimi lahko izkoristijo vse prednosti povezanega vozila. Glede na generacijo vašega vozila se boste lahko registrirali kot:

Upoštevajte, da lahko drugi gostujoči uporabniki, prijavljeni v to vozilo, vidijo vaš parkirni položaj ali prednostne nastavitve. Uporabnike in nastavitve zasebnosti lahko upravljate prek sistema za informacije in razvedrilo v vozilu. Nastavitve zasebnosti avtomobila vam omogočajo, da glede na model vozila nastavite vozilo v način brez povezave ali omejite pošiljanje podatkov. Lahko pa se vzpostavi komunikacija za zagotovitev splošnega dostopa vozila do interneta ali za aktivacijo »sistema za klic v sili eCall« v primeru nesreče . Svoje podatke lahko upravljate tudi na svojem portalu CUPRA ID.

Vozilo lahko tudi ponastavite na tovarniške nastavitve. Za izvedbo ponastavitve mora biti avtomobil v spletnem načinu. S to funkcijo ponastavite nastavitve, shranjene v avtomobilu, na tovarniške nastavitve, iz avtomobila izbrišete glavnega uporabnika storitve CONNECT Online, če ta obstaja, in avtomobil znova nastavite na način brez povezave. Podatke, povezane s storitvami CONNECT Online, je mogoče obnoviti za 14 dni, če se ista ID-številka uporabnika znova registrira z uporabo kode, prikazane v vozilu. Če tega v 14 dneh ne storite, se s podatkovnega strežnika izbrišejo tudi podatki, povezani s storitvami CONNECT Online.

6. Katere so vaše pravice in poti za vzpostavljanje stika?

6.1 Opredelitev pravic

V vlogi posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko uveljavljate naslednje pravice pod subjektom:

Upoštevajte, da za namene ponujanja nekaterih funkcij CONNECT Online obdelujemo zgolj številko VIN; v teh primerih so te pravice na voljo le v omejenem obsegu, skladno s čl. 11 Uredbe GDPR. To pomeni, da smo dolžni zagotavljati vaše pravice le takrat, ko nam pri uveljavljanju svojih pravic posredujete dodatne informacije, kar nas postavi v položaj, ko smo sposobni zagotavljati vaše pravice.

Če menite, da subjekt vaših osebnih podatkov ni obdelal v skladu z veljavno zakonodajo, lahko vložite pritožbo pri ustreznem nadzornem organu, ki ga v Španiji predstavlja španski organ za varstvo podatkov na naslovu www.aepd.es.

6.2. Možnosti za stik

Svojo zasebnost in osebne podatke lahko kadar koli upravljate v sistemu za informacije in razvedrilo v vozilu in na portalu ID uporabnika: https://cupraid.vwgroup.io/ Če želite, se lahko obrnete tudi neposredno na customercare@cupraoffical.com. Uveljavljanje teh pravic je vselej brezplačno, razen če gre za očitno neutemeljene ali pretirane zahteve. Če želite uveljaviti svoje pravice do varstva podatkov pri uvozniku, prodajalcu ali servisnem partnerju subjekta, se obrnite neposredno nanje. Če imate kakršne koli pomisleke glede varstva podatkov ali želite stopiti v stik s pooblaščeno osebo za varstvo podatkov (»DPO«), se lahko obrnete tudi nanjo tako, da pošljete e-sporočilo na dataprotection@seat.es.