CONDITII GENERALE PENTRU

SERVICII MOBILE ONLINE SEAT CONNECT / CUPRA CONNECT

1.Domeniul de aplicare

1.1. Aceste Condiții generale pentru Servicii Mobile Online SEAT CONNECT / CUPRA CONNECT („Condițiile generale”) stabilesc termenii care guvernează relația dintre compania SEAT, S.A.U., cu sediul social în Martorell (Barcelona), Autovía A-2, km 585, 08760, înregistrată la Registrul Comerțului din Barcelona, sub volumul 23662, Pagina B-56855, fișa 1, cu numărul de identificare fiscală spaniolă (NIF) A-28049161 și cu adresa de e-mail de contact customercare@seat.es. („SEAT”) și proprietarul sau utilizator autorizat al vehiculului („Clientul”) care a contractat serviciile mobile online SEAT CONNECT / CUPRA CONNECT, așa cum este descris în Aplicații („Serviciile”).

1.2. Aceste Condiții generale se completează cu condițiile particulare (care vor depinde de comanda specifică de serviciu plasată de fiecare Client), termenii de utilizare și politicile de confidențialitate care guvernează utilizarea Serviciilor de către Client.

1.3. În plus, dacă Serviciile includ servicii de la o altă companie terta, SEAT oferă acces la astfel de servicii ale furnizorilor terți numai prin intermediul Serviciilor. În acest caz, acește Condiții generale se aplică numai intermedierii acestui access la Servicii. Cu toate acestea, pentru utilizarea serviciilor terților, se pot aplica și condițiile convenite cu astfel de terți, în special în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal.

1.4. Clientul va accepta acește Condiții generale, precum și condițiile particulare și orice alte condiții de utilizare sau politici de confidențialitate aplicabile în timpul procedurii de achiziție și activare prevăzute în clauza 6.

1.5. SEAT va avea dreptul de a modifica aceste Condiții generale din orice motiv temeinic sau justificat. Modificările acestor Termeni generali vor fi notificate Clientului și vor deveni obligatorii dacă sunt acceptate în mod expres de acesta. Dacă Clientul respinge modificările, aceste modificări nu vor fi opozabile Clientului, cu excepția cazului în care lipsa acceptarii modificarilor face imposibilă continuarea Serviciilor.

1.6. SEAT va pune la dispozitia Clientilor Condițiile generale, care vor fi întotdeauna accesibile acestuia. Clientul poate găsi o versiune actualizată a tuturor documentelor legale aplicabile Serviciilor:

În Secțiunea legală a sistemului Infotainment sau în Aplicație.

SEAT ID

https://seatid.vwgroup.io/terms-and-conditions pentru Termeni și Condiții

https://seatid.vwgroup.io/data-privacy pentru Confidențialitatea datelor

https://seatid.vwgroup.io/imprint pentru Aviz legal

1.7. Condițiile generale vor fi accesibile pentru client în spaniolă, precum și în limbile disponibile pentru acesta în meniul derulant inclus în Aplicații.

1.8. Clientul va trebui să aibă vârsta minima legală pentru a contracta Serviciile.

2. Pre-achizitie

2.1. Pentru a contracta și / sau utiliza Serviciile, Clientul trebuie să îndeplinească următoarele cerințe preliminare și să efectueze următoarele acțiuni:

(i) Să fie propietarul unui vehicul SEAT sau CUPRA compatibil cu Serviciile („Vehiculului / vehiculelor”). Clientul poate găsi informații despre vehicule compatibile în Aplicații;

(ii) Să fie dispună de un smartphone, tabletă, computer sau orice alt dispozitiv electronic cu conexiune de date (clauza 4);

(iii) Să dețină (sau să creeze în acest scop) un cont de utilizator SEAT ID și să se conecteze cu numele de utilizator și parola Clientului (clauza 5);

(iv) Să contracteze și să activeze Serviciile în cadrul primei comenzi de serviciu plasate de Client („Comanda de servicii”) (clauza 6).

(v) Clientul va fi considerat utilizatorul primar al vehiculului. Mai multe informații despre diferitele funcții și despre utilizatori sunt disponibile la următorul link https://www.cupraofficial.com/services/connect.html / https://www.seat.com/owners/connectivity/seat-connect-service.html, iar descrierea rolurilor utilizatorilor este disponibilă în secțiunea 16.

2.2. Dacă Vehiculul (indiferent de model, anul modelului și dotări) este echipat cu „serviciul de apel de urgență”, Clientul poate contracta și / sau utiliza Serviciile fără cont de utilizator SEAT, comandă sau activare.

3. Servicii și disponibilitate

3.1. Serviciile sunt descrise în detaliu în Aplicații.

3.2. Serviciile pot fi utilizate prin următoarele canale („Canalele”):

Nu toate vehiculele compatibile au un sistem de navigație. Anumite vehicule compatibile sunt echipate cu un sistem radio, care permite recepția serviciilor cu o gamă diferită. Clientul poate găsi mai multe informații despre posibile limitări ale echipamentului Vehiculului Clientului în Aplicații.

3.3. De asemenea, nu toate serviciile pot fi utilizate prin intermediul oricaror canale menționate mai sus. Unele servicii sunt compatibile pentru toate canalele, pentru două dintre ele sau sunt specifice pentru fiecare dintre canale. Clientul poate găsi mai multe informații despre compatibilitatea serviciilor cu canalele în Aplicație sau în sistemul de navigație / radio.

3.4. Fiecare Client poate contracta integral sau parțial Serviciile, în funcție de Comanda Serviciului plasată în timpul procesului de contractare (Clauza 6). Anumite servicii pot fi oferite gratuit (de ex. Într-o perioadă de încercare gratuită), respectiv ca setări din fabrică atunci când Clientul achiziționează un vehicul nou. În același mod, fiecare comandă de serviciu plasată de către client este legată de vehiculul indicat de acesta în timpul procesului de activare (clauza 6). Astfel, Serviciile nu pot fi transferate către niciun alt vehicul diferit de Vehiculul pentru care au fost contractate Serviciile.

3.5. Disponibilitatea tuturor sau a unei părți a Serviciilor poate fi afectată de restricțiile tehnologice de infrastructură, incompatibilitățile rețelei și / sau limitările tehnice existente în alte țări decât țara în care Vehiculul a fost achiziționat pentru prima dată de către Client. SEAT nu garantează faptul că Serviciile pot fi pe deplin accesate în orice altă țară decât în țara în care a fost achiziționat pentru prima dată vehiculul și, prin urmare, SEAT nu va fi răspunzător în aceste circumstanțe pe care nu le poate controla.

3.6. Pentru a furniza Serviciile, SEAT se așteaptă ca vehiculul dvs. și Canalele să fie în bună stare de funcționare, să aibă sistemul electric funcțional și o putere adecvată a bateriei. Este posibil ca Serviciul să nu funcționeze dacă încercați să modificați sau să adăugați orice echipament sau software care nu este autorizat în mod expres de SEAT sau care nu este compatibil cu Serviciul. Clientul este singurul responsabil de întreținerea adecvată a Vehiculului sau de diferitele Canale și sistemele sale.

3.7. Datorită evoluției tehnologiilor informaționale și a progresului tehnic al industriei auto, Serviciile Vehiculului Clientului pot fi adaptate ocazional la noi actualizări și îmbunătățiri. În astfel de scopuri, SEAT își rezervă dreptul de a modifica caracteristicile Serviciilor, fără costuri suplimentare pentru Client pe perioada Serviciilor contractate. SEAT va informa Clientul, pe un suport durabil, cu privire la tipul și domeniul de aplicare al acestor modificări, într-un termen rezonabil.

În cazul în care aceste modificări afectează negativ Clientul (și cu condiția ca aceste efecte negative să nu fie de importanță minoră), Clientul va avea dreptul să rezilieze prezentul contract în termen de treizeci (30) de zile calendaristice de la primirea notificării cu privire la modificări, sau odată cu modificarea Serviciilor, dacă aceasta are loc mai târziu. Rezilierea contractului va fi reglementată conform Clauzei 10 de mai jos.

Cu toate acestea, dreptul de a rezilia prezentul contract pentru scopurile de mai sus nu se va aplica dacă SEAT i-a dat Clientului posibilitatea de a menține, fără costuri suplimentare, Serviciile fără modificare, iar acestea rămân conforme.

3.8. SEAT va lua măsuri rezonabile in măsura posibilităților sale pentru a asigura disponibilitatea continuă a Serviciilor și va depune toate eforturile pentru a remedia orice eroare cât mai curând posibil.

3.9. Cu toate acestea, în caz de forță majoră (de exemplu, conflict armat, condiții climatologice nefavorabile sau măsuri de conflict de muncă etc.) sau din cauza efectuării unor operațiuni de întreținere, reparații sau orice alt tip de acțiune necesară în privința dispozitivelor tehnice SEAT sau dispozitivelor terțelor părți care furnizează date, conținut, informații sau capacitatea de transfer a Serviciilor, Serviciile pot fi întrerupte sau suspendate. De asemenea, o creștere a utilizării simultane a Serviciilor poate afecta aceste servicii.

3.10. În plus, SEAT are dreptul să ia măsuri adecvate pentru a preveni amenințările de atacuri cibernetice împotriva siguranței vehiculelor, a traficului, a vieții, a sănătății, a dreptului la informații (confidențialitate), a dreptului de proprietate, a bunurilor Clientului, ale proprietarului sau titular al vehiculului sau împotriva oricărui terț sau SEAT în sine. Aceste măsuri pot duce la restricții in privinta serviciilor și / sau a conexiunilor de date. În funcție de gravitatea amenințărilor și / sau de importanța bunurilor amenințate, astfel de măsuri pot implica și blocarea temporară a unora sau a tuturor serviciilor, precum și o întrerupere a conexiunii de date.

3.11. Pentru a implementa măsurile de mai sus sau pentru a restabili disponibilitatea totală a Serviciilor sau a conexiunii de date, SEAT poate oferi Clientului o actualizare software gratuită a vehiculului, care trebuie instalată de Client cât mai curând posibil. Restabilirea disponibilității complete a Serviciilor poate necesita și o altă participare din partea Clientului (de exemplu, schimbarea parolei SEAT ID). SEAT nu va fi răspunzător pentru nicio neconformitate a Serviciilor dacă Clientul nu a instalat aceste actualizări conform indicațiilor SEAT, după o perioadă rezonabilă.

3.12. De partea sa, Clientul îi acordă SEAT un drept neexclusiv, nelimitat, nerestricționat, deplin, transferabil, liber și sub-licențiabil de a utiliza toate datele derivate din utilizarea Serviciilor, în special a datelor tehnice, care nu se referă la persoane și ale căror referințe personale au fost eliminate (date anonimizate).

3.13. În caz de probleme tehnice sau de orice altă problemă legată de Servicii, Clientul se poate adresa departamentului de asistență pentru clienți al SEAT. Clientul poate găsi datele de contact în Aplicații.

4. Conexiune de date

4.1. Pentru a putea fi utilizate de către Client, Serviciile necesită următoarele conexiuni de date:

4.2. Conexiune de date între vehicul și serverul de date:

4.2.1. Conexiunea de date între vehicul și serverul de date SEAT este necesară pentru a utiliza Serviciile.

4.2.2. Contractarea Serviciilor include o parte din utilizarea conexiunii de date a Clientului în ceea ce privește anumite Servicii. Pentru a utiliza alte servicii, care pot solicita o utilizare mai mare a conexiunii de date, Clientul poate achiziționa pachete de date suplimentare de la terți, pe cheltuiala sa. Mai multe informații despre conexiunea de date necesară pentru fiecare dintre Serviciile contractate pot fi găsite în Aplicații, precum și alternative pentru a achiziționa pachete de date suplimentare de la operatorii de telecomunicații. SEAT nu isi asuma nicio răspunde pentru serviciile de conectare furnizate de terți.

4.2.3. Serviciile sunt configurate pentru a activa conexiunea de date între Vehicul și serverul de date atunci când Vehiculul este situat într-o țară autorizată de SEAT pentru utilizarea unei astfel de comunicări („Zona de utilizare”).

4.2.4. Țările din Zona de utilizare a vehiculului depind de model, anul modelului și de echipamentul vehiculului. Clientul poate găsi informații suplimentare despre Zona de utilizare a vehiculului său în Aplicație.

4.2.5. Funcționarea și performanța conexiunii de date între vehicul și serverul de date depind de o serie de cauze, care pot fi din când în când în afara controlului SEAT. În scop ilustrativ și fără limitare, recepția corespunzătoare a semnalului în locația vehiculului, defectarea, diminuarea sau întreruperea acoperirii în tuneluri, garaje și metroul subteran, precum și alți factori adverși (condiții meteorologice, dispozitive producătoare de interferențe, clădiri, utilizarea intensivă a rețelei celulare relevante).

4.2.6. SEAT nu are obligația de a menține sau de a sprijini nicio conexiune de date dintre Vehicul și serverul de date SEAT dacă tehnologia specifică a rețelei pentru conectivitatea releelor Vehiculului este întreruptă („Scoaterea din uz”).

4.3. Conexiune de date între Dispozitivul Clientului și serverul de date:

4.3.1. Conexiunea de date dintre Dispozitivul Clientului și serverul de date pentru utilizarea Serviciilor prin Aplicație nu face parte din Serviciile furnizate de SEAT. Prin urmare, se aplică termenii și condițiile convenite cu furnizorul de servicii de telecomunicații al Clientului și / sau co-utilizatorii. Cele de mai sus pot duce la costuri suplimentare, în special în cazul taxelor de conectivitate. Aceste costuri nu intră în sfera de aplicare, controlul și responsabilitatea SEAT.

5. Cont de utilizator

5.1. Clientul trebuie să aibă (sau să creeze în acest scop) un cont de utilizator SEAT („Cont de utilizator SEAT”) prin intermediul Aplicației sau după cum este indicat în Sistemul de navigație / radio al vehiculului clientului. Termenii de utilizare și politica de confidențialitate aplicabilă Contului de utilizator SEAT ID pot fi verificate oricând pe următorul link: https://seatid.vwgroup.io/terms-and-conditions.

5.2. Clientul trebuie să se conecteze la Aplicație sau la Sistemul de navigație / Radio al Vehiculului Clientului (conform modelului vehiculului) cu numele său de utilizator și parola pentru a contracta și activa (printre alte funcționalități) Serviciile din Vehiculul Clientului, precum și să verifice și să gestioneze oricând starea Serviciilor contractate, dar pentru „Serviciul de apel de urgență”.

5.3. Clientul trebuie să păstreze confidențial datele de conectare și, în special, parola. În cazul în care parola este dezvăluită către terți, Clientul va modifica imediat această parolă sau, în cazul în care Clientul nu este în măsură să se conecteze la contul de utilizator SEAT ID, va notifica imediat SEAT. Prin intermediul portalului ID, Clientul poate fi capabil să recupereze parola utilizatorului. Pentru întrebări suplimentare despre recuperarea parolelor, Clientul poate contacta Departamentul de asistență pentru clienți al SEAT din fiecare țară (serviciul are ore de funcționare limitate) sau verifica întrebările frecvente în Aplicații.

5.4. Unele servicii necesită un număr de identificare personal (S-PIN) pentru autentificare. Clientul poate găsi informații suplimentare despre acest aspect în Aplicații. Clientul trebuie să păstreze confidențialitatea acestui PIN de securitate. Dacă PIN-ul de securitate este dezvăluit către terți, Clientul va modifica imediat acest PIN de securitate.

5.5. Clientul va lua toate măsurile necesare pentru a garanta că informațiile din contul de utilizator SEAT ID sunt adevărate și complete. Deoarece SEAT și Clientul vor fi în contact prin e-mail, Clientul trebuie să dețină o adresă de e-mail validă și sa aibă acces la contul de e-mail aferent. Modificările adresei de e-mail a Clientului sau a oricărei alte date a Clientului vor fi actualizate de către Client cât mai curând posibil, prin secțiunea corespunzătoare din contul de utilizator SEAT ID.

5.6. SEAT furnizează Clientului contul de utilizator SEAT ID in mod gratuit.

6. Contractarea și activarea Serviciilor

6.1. Clientul poate contracta Serviciile (prin plasarea de noi comenzi de servicii sau prin reînnoirea lor) și le poate activa prin conectarea la Aplicație sau la Sistemul de Navigație / Radio (conform modelului vehiculului) cu detaliile sale de conectare ale Contului său de utilizator SEAT. La activarea Serviciilor, Vehiculul se va conecta cu contul de utilizator SEAT ID al Clientului, iar Clientul va putea începe să utilizeze Serviciile contractate.

6.2. În cazul plasării de către Client a noilor Comenzi de servicii sau reînnoirilor după expirarea celor inițiale, Clientul va trebui să repete procesul de activare, cu excepția cazului în care plata pentru reînnoire este confirmată de SEAT înainte de data de expirare a Comenzii de Service inițiale efectuate de către Client.

6.3. Cu excepția celor de mai sus, pentru a activa Serviciile pentru „Blocarea și deblocarea de la distanță” și „Cheia digitală”, va fi necesar un proces de autentificare dublu realizat de dealerul relevant în fiecare caz.

6.4. În funcție de modelul și echipamentul vehiculului Clientului, Clientul poate contracta și activa Serviciile folosind diferite mijloace. Clientul poate găsi mai multe informații și sfaturi cu privire la procesul de activare în Aplicații sau se poate adresa la dealerul relevant.

6.5. În funcție de mijloacele utilizate pentru a contracta Serviciile, Clientul trebuie să facă următorii pași:

6.6. Contractarea și activarea Serviciilor prin intermediul Aplicației („activare în afara mașinii”), după caz:

(i) Clientul trebuie să aibă un smartphone, tabletă, computer și / sau orice alt dispozitiv electronic cu conexiune de date și un vehicul SEAT sau CUPRA compatibil cu Serviciile;

(ii) Clientul trebuie să se conecteze la Aplicație folosind detaliile de autentificare ale Clientului din contul său de utilizator ID SEAT;

(iii) Clientul trebuie să insereze numărul de identificare al vehiculului (VIN). Clientul poate găsi VIN în zona inferioară a parbrizului sau în documentele vehiculului;

(iv) Clientul trebuie să plaseze comanda relevantă de servicii pentru serviciile dorite, precum și să accepte termenii care se aplică.

Atunci când Clientul face clic pe casetă pentru a continua contractarea Serviciilor, Clientul acceptă aceste Condiții generale, precum și condițiile particulare (care vor depinde de comanda relevantă de servicii plasată de Client) și de orice alte condiții de utilizare sau politicile de confidențialitate care se pot aplica; Efectuarea comenzii implică o obligație de plată din partea Clientului, în conformitate cu prevederile contractuale.

(v) Clientul trebuie să noteze și să memoreze codul de conexiune care va fi afișat („Codul de conexiune”) și trebuie să insereze acest număr în Sistemul de navigație / radio al vehiculului pentru a stabili conexiunea; și

(vi) SEAT va trimite un e-mail la adresa de e-mail a Clientului furnizată de acesta din urmă la crearea Contului de utilizator SEAT ID. Un astfel de e-mail va conține următoarele informații:

a) Confirmarea de către SEAT a Comenzii de Servicii („Confirmare comandă”);

b) Confirmarea de către SEAT că serviciile au fost activate corect și că Clientul poate începe să le utilizeze; și

c) Factura / chitanța emise de SEAT în funcție de Comanda de servicii plasată de Client.

Data primirii Confirmării Comenzii va fi considerată data incheierii contractului.

6.7. Contractarea și activarea serviciilor prin sistemul de navigație / radio al vehiculului („activare în mașină”), după caz:

(i) Clientul trebuie să aibă un vehicul SEAT sau CUPRA compatibil cu Serviciile;

(ii) Clientul trebuie să se conecteze la Sistemul de navigație / Radio utilizând detaliile de autentificare ale Contului său de utilizator SEAT ID;

(iii) Clientul trebuie să plaseze comanda relevantă de servicii pentru serviciile dorite, precum și să accepte termenii care se aplică.

Atunci când Clientul face clic pe casetă pentru a continua contractarea Serviciilor, Clientul acceptă aceste Condiții generale, precum și condițiile particulare (care vor depinde de comanda relevantă de servicii plasată de Client) și de orice alte condiții de utilizare sau politici de confidențialitate care se pot aplica;

(iv) Clientul trebuie să parcurgă un proces de verificare a celor 2 chei (deschiderea și închiderea vehiculului cu fiecare dintre cele două chei ale vehiculului);

(v) Clientul va trebui să aștepte până când mesajul care confirmă activarea Serviciilor va fi afișat pe ecranul Sistemului de navigație / radio al vehiculului; și

(vi) SEAT va trimite un e-mail la adresa de e-mail a Clientului furnizată de acesta din urmă la crearea Contului de utilizator SEAT ID. Un astfel de e-mail va conține următoarele informații:

a) Confirmarea de către SEAT a Comenzii Servicii („Confirmare comandă”);

b) Confirmarea de către SEAT că serviciile au fost activate corect și că Clientul poate începe să le utilizeze; și

c) Factura / chitanța emise de SEAT în funcție de Comanda de servicii plasată de Client.

Data primirii de către Client a Confirmării Comenzii va fi considerată data incheierii contractului.

6.8. Dacă Clientul este un consumator („consumator”), Clientul va avea dreptul să se retragă din contract în termen de paisprezece (14) zile din ziua în care contractul a fost incheiat în conformitate cu procedura stabilită în prezenta Clauză. Măsurile care trebuie luate de către Client pentru a-și exercita dreptul de retragere sunt prevăzute în Clauza 10 din prezentele Condiții generale („Dreptul de retragere”). Împreună cu Confirmarea Comenzii, Clientul va primi formularul oficial (opțional) pentru exercitarea Dreptului de retragere. Dacă Serviciile sunt furnizate Clientului gratuit (de exemplu, într-o perioadă de încercare gratuită), exercitarea Dreptului de retragere nu va suporta nicio rambursare.

7. Condiții economice - Mod de plată

7.1. Serviciile vor fi supuse condițiilor economice în vigoare în momentul în care Serviciile vor fi contractate sau reînnoite de către Client. Lista actuală de prețuri și taxe aplicabile va fi disponibilă în orice moment pentru Client în Aplicație.

7.2. De asemenea, Clientul va putea afla mai multe despre prețurile aplicabile Serviciilor în timpul procesului de contractare și activare și plasarea Comenzilor de servicii. Confirmarea Comenzii trimise Clientului după încheierea acestui proces va include factura / biletul cu prețurile și impozitele aplicabile (Clauza 6).

7.3. În mod excepțional, anumite servicii pot fi oferite de către SEAT Clientului gratuit, fără taxe (de exemplu, într-o perioadă de încercare gratuită) atunci când Clientul achiziționează un vehicul nou compatibil cu Serviciile.

Cu toate acestea, reînnoirea sau plasarea noilor Comenzi de servicii vor solicita Clientului să plătească prețul corespunzător. În acest sens, înainte de expirarea Perioadei de valabilitate a primei comenzi de serviciu plasate, SEAT va informa Clientul prin e-mail (în mai multe ocazii) despre posibilitatea sa de a reînnoi actuala comandă de serviciu sau de a plasa una nouă.

7.4. În cazul în care Clientul nu confirmă și nu plătește prețul pentru reînnoirea Serviciilor sau plasarea unei noi comenzi de servicii după ce SEAT trimite ultima notificare, SEAT își rezervă toate drepturile de a anula / înceta accesul Clientului la Servicii la expirarea perioadei de valabilitate. În orice caz, Clientul va avea dreptul să contracteze Serviciile din nou în orice moment după expirarea contractului anterior.

7.5. Plata prețului pentru Servicii, reînnoirea acestuia și / sau plasarea noilor Comenzi de servicii se efectuează și se execută de către Client prin intermediul contului de utilizator SEAT ID, care va redirectiona Clientul către o platformă de plată operate de sau prin intermediul Volkswagen Payments SA („EMI”). EMI este o instituție de monedă electronică înregistrată în conformitate cu legile Luxemburgului, cu sediul social la 19-21, route d’Arlon, L-8009 Strassen, Luxemburg, înregistrată la Registrul comercial al Luxemburgului (Registre de commerce et des sociétés) cu numărul B215079 și funcționează sub supravegherea autorității financiare din Luxemburg (Commission of Surveillance du Secteur Financier, CSSF). După caz, procesul de plată poate fi reglementat de termenii și condițiile și / sau de politica de confidențialitate aplicabilă plăților utilizatorilor finali convenite între Client și EMI din când în când. În acest caz, Clientul va fi informat în mod corespunzător pentru a-și da acordul. În acest sens, dacă informațiile furnizate de Client ca parte a procesului de înregistrare se schimbă, Clientul va trebui să informeze EMI fără întârzieri nejustificate prin actualizarea datelor relevante. Dacă este necesar, Clientul poate fi obligat să furnizeze dovezi ale datelor actualizate cu documente adecvate.

7.6. Orice circumstanță în afara controlului SEAT care compromite succesul sau finalizarea corespunzătoare a plății Clientului va cauza automat întreruperea și / sau incetarea/ anularea procesului de contractare.

8. Perioada de valabilitate

8.1. Perioada de valabilitate a contractului va fi stabilită la plasarea fiecărei comenzi de serviciu („Perioada / perioade de valabilitate”). În general (dar nu întotdeauna), Serviciile vor fi contractate de Client pentru perioade de valabilitate de un an.

8.2. Perioada de valabilitate va începe la data activării garanției Vehiculului Clientului. În cazul reînnoirilor și / sau plasărilor de noi comenzi de servicii (și cu condiția ca plata să fie primită de SEAT înainte de expirarea serviciilor inițiale contractate), Perioada de valabilitate a unei astfel de reînnoiri și / sau plasari de noi comenzi de servicii va incepe in ziua ulterioara expirarii serviciilor anterioare/ initiale. În cazul în care plata pentru reînnoirea și / sau plasarea de noi comenzi de servicii este primită de SEAT după expirarea serviciilor inițiale contractate, data la care plata este confirmată de SEAT va determina inceperea următoarei perioadă de valabilitate.

8.3. Odată cu acceptarea acestor Condiții generale și pentru scopurile pertinente, Clientul solicită în mod expres ca furnizarea Serviciilor să înceapă în perioada stabilită pentru exercitarea dreptului de retragere prevăzut în Clauza 9.

8.4. Pentru astfel de servicii oferite Clientului in mod gratuit, în contextul achiziționării unui vehicul nou, perioada de valabilitate va fi redusă proporțional cu numărul de zile trecute de la activarea garanției noului vehicul până la ziua din care Serviciile sunt activate în conformitate cu procedura descrisă în Clauza 6 din prezentele Condiții generale.

8.5. Perioada de valabilitate a Serviciilor contractate este legată de Vehiculul Clientului și poate fi verificată de Client în Aplicație prin conectarea în contul său de utilizator SEAT ID.

8.6. SEAT va reaminti Clientului posibilitatea de a reînnoi contractul sau de a plasa noi comenzi de service la finalul Perioada de valabilitate. Notificarea va fi trimisă la e-mail-ul Clientului furnizat la crearea Contului său de utilizator SEAT ID. În cazul în care Clientul dorește să reînnoiască contractul sau să plaseze o nouă comandă de servicii, Clientul va trebui să urmeze instrucțiunile furnizate de SEAT și să înceapă un nou proces de contractare și activare (după caz) prin Aplicație și / sau prin sistemul de navigație / radio al vehiculului (după caz), în conformitate cu aceste condiții generale.

8.7. Dacă Clientul nu reînnoiește și nu plasează noi comenzi de servicii la expirarea Perioadei de valabilitate, contractul dintre SEAT și Client va fi reziliat automat.

9. Dreptul de retragere

9.1. În conformitate cu Condițiile Generale ale serviciilor SEAT CONNECT & CUPRA CONNECT și ale altor servicii suplimentare sau ulterioare care pot fi contractate și prin Aplicația SEAT/CUPRA CONNECT, sistemul de navigație și aplicația my CUPRA, atunci când Clientul este consumator, Clientul are dreptul de a se retrage din contract într-un termen de paisprezece (14) zile calendaristice fără a se indica niciun motiv.

9.2. Perioada de retragere va expira după paisprezece (14) zile calendaristice de la data incheierii contractului.

9.3. O astfel de rambursare va fi efectuată folosind același mijloc de plată folosit de Client pentru tranzacția inițială, cu excepția cazului în care Clientul a solicitat în mod expres altfel SEAT/CUPRA prin trimiterea unui e-mail la: customercare@seat.es (Clienții SEAT) sau customercare@cupraofficial.com (Clienți CUPRA). Alte opțiuni pot fi de asemenea disponibile pentru exercitarea dreptului.

9.4. Clientul poate utiliza formularul de retragere atașat ca Schedule I deși utilizarea acestuia nu este obligatorie.

9.5. Pentru a respecta termenul de expirare a dreptului de retragere, notificarea Clientului trimisă înainte de expirarea acestui termen.

9.6. În cazul retragerii Clientului, SEAT va proceda la rambursarea tuturor sumelor colectate de la Client, fără întârziere nejustificată și, în orice caz, în termenul maxim de paisprezece (14) zile calendaristice de la data la care este informat cu privire la decizia de retragere a Clientului. Această rambursare se va efectua folosind același mijloc de plată folosit de Client pentru tranzacția inițială, cu excepția cazului în care Clientul a solicitat în mod expres SEAT/CUPRA prin trimiterea unui e-mail la adresa: customercare@seat.es (Clienții SEAT) sau customercare@cupraofficial.com (Clienți CUPRA). În acest caz, Clientul va trebui să furnizeze documentația necesară pentru a dovedi că este proprietarul modului alternativ de plată. În orice caz, Clientul nu va suporta nicio cheltuială legată de o asemenea rambursare.

9.7. În măsura în care, la solicitarea expresa a Clientului, Serviciile vor începe să fie prestate în perioada de retragere, dacă Clientul exercită dreptul de retragere, Clientul va plăti o sumă proporțională cu Serviciile deja prestate în momentul notificării retragerii, în raport cu întreaga perioadă. al contractului.

10. Incetarea și atribuirea contractului

10.1. Contractul va înceta:

a) Atunci când Clientul nu reînnoiește Serviciile și / sau plasează o nouă comandă de servicii după expirarea Perioadei inițiale de valabilitate, în condițiile prevăzute în clauza 8;

b) Atunci când Clientul își exercită dreptul de retragere, în condițiile prevăzute în clauza 9;

c) În cazul unei neconformități în conformitate cu Secțiunea 15.

d) Prin decizia unilaterala a părții prejudiciate, atunci când cealaltă parte a încălcat în mod substanțial oricare dintre obligațiile legale sau contractuale stabilite. În acest caz, dacă respectarea este încă posibilă, partea prejudiciata va notifica în scris celeilalte părți despre încălcarea relevantă și dorința părții prejudiciate să rezilieze contractul, dacă partea culpabila nu remediaza încălcarea obligatiilor în cadrul următoarele zece (10) zile de la primirea notificării. La expirarea unui astfel de termen fără indeplinirea obligatiilor, partea prejudiciata va avea dreptul să rezilieze contractul notificând în scris celeilalte părți și va avea dreptul să solicite daunele și pierderile directe si indirecte suferite. Pe de altă parte, dacă respectarea obligatiilor nu este posibilă, contractul va fi reziliat odată cu primirea notificării transmisa de partea prejudiciata catre partea culpabila prin intermediul careia solicita rezilierea Contractului, cu indicarea motivelor acestei solicitări.

e) În cazul unei Scoateri din uz, astfel cum este descrisă în Clauza 4.2.6, Clientul va putea rezilia Serviciile afectate de Scoaterea din uz printr-o notificare scrisă către SEAT, dacă nu există alte soluții alternative de conectivitate cu tehnologia aplicabilă.

f) În cazul în care Clientul nu poate respecta dispozițiile de la Clauza 20, SEAT poate rezilia Acordul de utilizare cu efect imediat și orice alte acorduri existente aferente dintre SEAT și Client și poate bloca accesul său viitor la SEAT ID și la orice Servicii conectate sau produse conectate, software-uri și tehnologii.

10.2. În cazul în care contractul a incetat pentru oricare dintre motivele expuse în secțiunea precedentă, condițiile speciale care se aplică Serviciilor contractate de Client în fiecare moment vor inceta, iar accesul la Servicii va fi anulat.

10.3. Niciuna dintre părți nu își poate atribui drepturile sau obligațiile în temeiul prezentului contract fără acordul prealabil scris al celeilalte părți. Cu excepția celor menționate mai sus, SEAT își rezervă dreptul de a transfera contractul de servicii (fără a face nicio modificare a condițiilor contractuale) către orice altă companie a grupului SEAT. În astfel de scopuri, prin incheierea Contractului Clientul autorizează SEAT să continue cu această atribuire. În orice caz, SEAT va informa Clientul despre efectuarea cesiunii cât mai curând posibil.

10.4. La solicitarea Clientului, SEAT va pune la dispoziția Clientului orice conținut diferit de datele personale pe care Clientul l-a furnizat sau l-a creat atunci când a utilizat Serviciile. Aceste date vor fi furnizate gratuit, într-o perioadă de timp rezonabilă și într-un format electronic comun.

11. Drepturi de proprietate intelectuală și industrială

11.1. Clientul are un drept neexclusiv, non-licențial și netransmisibil de a utiliza Serviciile (precum și conținutul, materialele și informațiile aferente acestora), Aplicația, Portalul Web și Sistemul de Navigație / Radio în perioada respectivă. de valabilitate a serviciilor contractate. Utilizarea va fi limitată la acele țări în care Serviciile pot fi utilizate (așa cum este indicat în Aplicații).

11.2. Clientul nu este autorizat să transfere sau să dezvăluie conținutul și informațiile aferente Serviciilor și nici să exploateze Serviciile în orice caz, de exemplu, în beneficiul terților sau cu scop comercial sau pentru profit. Clientul nu este autorizat să modifice, să copieze, să modifice, să decompreseze, să dezasambleze sau să efectueze vreo inginerie inversă asupra Serviciilor și / sau a Canalelor, a componentelor sau conținutului lor și a codurilor sursă. În plus, Clientul nu va înlătura, modifica, eluda sau manipula niciun dispozitiv de protecție sau sistem de securitate instalat pe Canale.

11.3. Clientul recunoaște că drepturile de proprietate intelectuală și industrială și orice alte drepturi asupra Serviciilor (inclusiv conținutul lor, textele, datele, bazele de date, imagini, fotografii, grafică, voci, videoclipuri, nume, mărci comerciale, semne distinctive, proiecte, software, interfețe , etc.), Aplicația și Sistemul de Navigație / Radio, precum și părțile componente ale acestora sunt proprietatea SEAT, a licențiatorilor și / sau a terților. În acest sens, atunci când Clientul angajează Serviciile, el dobândește doar drepturile strict necesare utilizării Serviciilor în termenii stabiliți în aceste Condiții generale.

11.4. Clientul nu are voie să utilizeze Serviciile, Aplicația și Sistemul de Navigație / Radio și părțile componente care încalcă acești Termeni generali și / sau orice alți termeni de utilizare aplicabili, drepturile terților și / sau legile aplicabile. Clientul va opri orice utilizare necorespunzătoare a Serviciilor, a Aplicației și a Sistemului de Navigație / Radio sau a părților componente ale acestora. În special, Clientul se angajează să nu distribuie, reproducă, să comunice public și / sau să modifice în niciun scop total sau parțial Serviciile, Aplicația, Sistemul de Navigație / Radio sau părțile componente ale acestora și nici să efectueze o altă acțiune care poate dăuna valabilității oricăreia dintre cele de mai sus.

12. Protecția datelor

12.1. SEAT va proteja datele personale furnizate de Client. Aceste date vor fi utilizate exclusiv atunci când utilizarea lor este permisă legal și Clientul a acceptat în mod expres această utilizare. Clientul poate găsi mai multe informații despre această problemă în documentul Politica de confidențialitate cu privire la servicii, disponibil în Aplicație.

13. Responsabilitatea clientului

13.1. Clientul confirmă faptul că îndeplinește condițiile preliminare pentru a contracta și utiliza Serviciile, în conformitate cu prevederile acestor Condiții generale și, în special, în clauza 2.

13.2. În plus, Clientul va fi responsabil pentru utilizarea Serviciilor cu respectarea acestor Condiții generale, a condițiilor particulare care pot fi aplicabile și a oricărui alt termen de utilizare sau politică de confidențialitate a Aplicației și a Sistemului de Navigație / Radio, precum și legile în vigoare și drepturile unor persoane sau companii terțe.

13.3. În cazul în care Clientul nu este proprietarul Vehiculului, înainte de efectuarea actualizărilor software-ului, acesta este responsabil să se asigure că este autorizat să facă acest lucru. Clientul poate găsi informațiile cu privire la permisiunea de a efectua actualizări ale software-ului în acordurile care sunt aplicabile între Client și proprietar cu privire la Vehicul (de exemplu, acordul de închiriere sau – pentru mașina de serviciu – orientările angajatorului legate de mașina de serviciu sau contractul de muncă). În caz de dubii, Clientul trebuie să obțină consimțământul prealabil al proprietarului Vehiculului pentru a efectua actualizarea software-ului.

13.4. În cazul în care un terț autorizat a utilizat Vehiculul, de exemplu un membru al familiei sau un angajat al Clientului, Clientul trebuie să ia măsurile corespunzătoare (de exemplu, obținerea consimțământului terțului relevant) pentru a garanta că, atunci când acesta utilizează Serviciile, acesta nu încalcă drepturile terților. Trebuie menționat că Clientul obține informații despre Vehicul și, astfel (indirect), despre un astfel de terț (cum ar fi comportamentul utilizatorului, locația etc.). Mesajele de avertizare cu privire la Vehicul și sau mesajele pentru defecțiunile care vor rămâne în Vehicul sunt afișate în Aplicație, în secțiunea care oferă informații despre starea Vehiculului.

13.5. Clientul se angajează să respecte drepturile de proprietate intelectuală și industrială orice alt tip de drept al SEAT sau al oricărui alt terț asupra Serviciilor, Aplicației și Sistemului de Navigare / Radio al vehiculului în termenii stabiliți în Clauza 11.

13.6. Clientul va fi răspunzător de SEAT pentru orice încălcare sau încălcare care rezultă din utilizarea Serviciilor de către orice altă persoană decât Clientul, deținând SEAT inofensiv din orice circumstanțe care rezultă din o astfel de utilizare inadecvată.

13.7. Dacă Clientul este, în același timp, șoferul vehiculului, Serviciile pot fi utilizate de către Client dacă respectă toate legile aplicabile cu privire la trafic și siguranța rutieră în vigoare.

14. Răspunderea SEAT

14.1. SEAT nu va fi răspunzător pentru nicio pagubă cauzată de utilizarea Serviciilor de către Client, Aplicație și / sau Sistemul de Navigație / Radio al Vehiculului care contravine acestor Termeni generali sau pentru o utilizare inadecvată. Cele de mai sus se aplică în special dacă șoferul vehiculului este distras în timpul conducerii din cauza utilizării Serviciilor sau a Aplicației și, ca urmare, există un accident.

14.2. În special, datorită naturii digitale a informațiilor furnizate de SEAT în cadrul furnizării serviciilor și a posibilității de erori atât în stocarea, cât și în transmiterea acestor informații prin internet, SEAT nu garantează actualizarea, exactitatea, veridicitatea, corectitudinea și calitatea informațiilor transferate sau furnizate Clientului prin intermediul Serviciilor. În acest sens, cu excepția cazurilor prevăzute în legislația în vigoare, SEAT nu va fi răspunzător pentru actualizarea, exactitatea, veridicitatea, corectitudinea și calitatea datelor și a informațiilor furnizate prin intermediul serviciilor și nici pentru datele și informațiile furnizate de terți.

14.3. În ceea ce privește informațiile, datele, imaginile și alte conținuturi furnizate de terți în cadrul furnizării Serviciilor, Clientul recunoaște că SEAT nu revizuiește și nici nu modifică conținutul acestor date, precum și orice alt conținut și informație.

14.4. SEAT nu va fi răspunzător pentru nicio circumstanță care afectează Serviciile derivate din probleme legate de conexiunea de date furnizate de terți. În acest sens, SEAT nu va fi răspunzător pentru nicio Scoatere din uz, astfel cum este descrisă în Clauza 4.2.6. Cu toate acestea, SEAT va notifica în mod rezonabil Clientul în scris după ce ia cunoștință de Scoaterea din uz iminentă cu privire la data prevăzută de la care tehnologia nu va mai fi disponibilă.

14.5. SEAT nu va fi responsabil pentru nicio pagubă cauzată de alegerea de către Client a unei parole necorespunzătoare pentru a se conecta la contul de utilizator SEAT ID sau a unei protecții inadecvate a parolei. SEAT si nici nu va fi răspunzător pentru daunele cauzate de terți cărora Clientul le-a acordat acces la Servicii.

15. Garanție

15.1. Fără a aduce atingere clauzelor 13 și 14 de mai sus și dreptului de retragere al Clientului, cu condiția ca Serviciile să fi fost instalate adecvat și pentru durata contractului relevant, SEAT va fi răspunzător față de Client în cazul în care Serviciile (i) nu sunt conforme cu descrierea și calitățile specificate în aceste Condiții generale și în condițiile specifice prevăzute în Aplicație înainte de contractare, care ar trebui să aibă aceeași calitate și aceleași caracteristici ca și alte servicii similare și cu condiția ca Clientul să nu fi acceptat în mod expres ca o caracteristică specifică a Serviciilor să devieze de la această conformitate; (ii) nu sunt potrivite pentru utilizările obișnuite pentru care sunt menite (inclusiv utilizările pentru care sunt furnizate servicii similare, ținând seama de standardele tehnice existente); (iii) nu sunt furnizate cu instrucțiuni adecvate (pe care Clientul se așteaptă în mod rezonabil să le primească); și (iv) nu sunt furnizate cu actualizările relevante în cazul în care contractul specifică acest lucru.

15.2. SEAT va furniza toate actualizările necesare, inclusiv actualizările de securitate, pentru a menține conformitatea Serviciilor pe durata Serviciului contractat aplicabil, astfel cum se specifică în condițiile sale specifice. Cele de mai sus nu se aplică dacă Clientul nu instalează actualizările puse la dispoziție de SEAT într-o perioadă de timp rezonabilă, cu condiția ca SEAT să fi informat Clientul în mod corespunzător cu privire la aceste actualizări și ca instrucțiunile furnizate în acest sens să fie exacte.

15.3.În cazul unei neconformități a Serviciilor, Clientul are dreptul ca Serviciile să fie puse în conformitate, de exemplu prin actualizări, restabilirea furnizării continue sau eliminarea performanțelor restrânse (viteza). Dacă (i) SEAT refuză sau nu atinge conformitatea într-o perioadă de timp rezonabilă și fără inconveniente semnificative pentru Client (ii) sau dacă neconformitatea este atât de gravă încât este nerezonabil pentru Client să aplice o rectificare mai întâi, acesta are dreptul (a) în cazul Serviciilor plătibile, la o reducere proporțională a prețului, dacă este cazul, pentru perioada de timp în care conținutul digital sau serviciul digital nu a fost în conformitate și (b) cu excepția cazului în care neconformitatea este doar minoră, să rezilieze contractul în conformitate cu Secțiunea 3.7. O reducere a prețului sau o rambursare este proporțională dacă reflectă scăderea valorii Serviciilor comparativ cu valoarea pe care conținutul digital sau serviciul digital ar avea-o dacă ar fi în conformitate.

15.4. Deviind de la reglementările din Secțiunea 15.1 de mai sus, SEAT nu va fi răspunzător pentru neconformitatea care rezultă doar ca urmare a neinstalării de către Client a actualizării într-un timp rezonabil, cu condiția ca aceasta să nu se datoreze deficiențelor legate de instrucțiunile de instalare furnizate de SEAT.

15.5. Pentru a afirma drepturile Clientului în conformitate cu Secțiunea 15, Clientul poate contacta departamentul de Asistență Clienți.

16. Co-Utilizatorii

16.1. Clientul poate autoriza un număr rezonabil de persoane (de exemplu, membri de familie, prieteni, colegi) să utilizeze Serviciile din Vehiculul Clientului („Co-utilizator” sau „Co-utilizatori”).

16.2. Regula generală, pentru a utiliza serviciile pentru vehiculul clientului, este aceea că co-utilizatorul trebuie să aibă un cont de utilizator SEAT ID sau să creeze un astfel de cont în termenii stabiliți aici, să activeze serviciile legate în mod specific de contul său de utilizator SEAT in ceea ce privește utilizarea Vehiculului și să accepte acești Termeni generali, condițiile particulare și orice alți termeni de utilizare sau politici de confidențialitate care pot fi aplicabile.

16.3. Serviciile nu pot fi utilizate simultan și anumite Servicii nu pot fi utilizate de nicio altă persoană decât Clientul, chiar și cu un Cont de utilizator SEAT. Nu toate serviciile necesită un cont de utilizator SEAT ID pentru a fi utilizat de către alți șoferi sau pasageri decât Clientul. Vă rugăm să găsiți mai multe informații despre această problemă în Aplicație sau în sistemul de navigație / radio. În astfel de cazuri, Clientul va fi responsabil să informeze aceste persoane despre termenii aplicabili Serviciilor și utilizarea corectă a acestor Servicii.

16.4. Utilizarea Serviciilor nu va implica niciun cost suplimentar pentru co-utilizatorii care nu au contractat inițial Serviciile.

16.5. Domeniul de aplicare și, în general, utilizarea pacifică și neîntreruptă a Serviciilor de către co-utilizatori vor depinde de utilizarea disponibilă pentru Client și de caracteristicile și conținutul dobândite de acesta. SEAT nu va fi angajat să informeze Co-utilizatorul despre orice modificare a Serviciilor. SEAT va fi obligat să informeze co-utilizatorii cu privire la orice modificare a acestor Termeni generali dacă aceste modificări afectează co-utilizatorii.

16.6. Clientul și orice Co-utilizator ocazional pot rezilia oricând dreptul Co-utilizatorului de a anula conturile de utilizator respective. În caz contrar, accesul Co-utilizatorului la Servicii va inceta după expirarea Perioadei de valabilitate a Serviciilor contractate de către Client in mod ocazional sau în cazul incetarii contractului în condițiile prevăzute în prezentele Condiții generale.

16.7. Co-utilizatorul Vehiculului poate fi un Utilizator primar (Utilizator primar), un Utilizator secundar (Utilizator secundar) sau un Utilizator invitat (Utilizator invitat).

Fiecare utilizator are următoarele roluri:

A. Utilizatorul primar: este cel care comandă Serviciile și conectează Vehiculul la Servicii în conformitate cu Condițiile generale. Utilizatorul primar are acces la toată gama disponibilă de Servicii. Utilizatorul primar trebuie să fie proprietarul, titularul sau o altă persoană care utilizează predominant Vehiculul (concesionarii, utilizatorii mașinii de servici etc.).

B. Utilizatorul secundar: este cel care s-a autentificat cu Vehiculul conectat la Servicii cu SEAT ID și care este aprobat ca Utilizator secundar al Vehiculului de către Utilizatorul primar. Utilizatorul secundar nu are acces la Serviciile care sunt furnizate în mod exclusiv Utilizatorului primar. Utilizatorul primar îl poate elimina pe Utilizatorul secundar în orice moment prin intermediul Aplicației. Utilizatorul secundar poate de asemenea să își anuleze el însuși rolul de Utilizator secundar. Rolul de Utilizator secundar se adresează unei persoane care utilizează Vehiculul în mod regulat pentru o perioadă mai lungă de timp (de exemplu, un membru de familie, partenerul de viață sau un prieten al Utilizatorului primar). Pot fi atribuiți simultan mai mulți Utilizatori secundari pentru un Vehicul. Utilizatorul secundar trebuie să accepte aceste Condiții generale când se autentifică prima dată la un Vehicul conectat la SEAT CONNECT. Utilizatorul secundar nu face obiectul drepturilor și obligațiilor care sunt atribuite numai Utilizatorului primar în conformitate cu Condițiile generale.

C. Utilizatorul invitat este cel care s-a autentificat cu Vehiculul conectat la SEAT CONNECT cu SEAT ID. Utilizatorul invitat nu are acces la Serviciile care sunt furnizate exclusiv Utilizatorului primar sau Utilizatorului secundar. Orice utilizator de Vehicul (inclusiv Vizitatorul anonim) poate șterge Utilizatorul invitat din Vehicul în orice moment prin Sistemul de navigație. Utilizatorul primar îl poate elimina pe Utilizatorul invitat în orice moment prin intermediul Aplicației. Rolul de Utilizator invitat se adresează persoanelor care utilizează Vehiculul în mod regulat pentru o perioadă mai lungă de timp (de exemplu, un membru de familie, partenerul de viață sau un prieten al Utilizatorului primar), ocazional sau punctual. Utilizatorul invitat trebuie să accepte aceste Condiții generale când se autentifică prima dată cu un Vehicul conectat la SEAT CONNECT. Utilizatorul invitat nu face obiectul drepturilor și obligațiilor care sunt atribuite numai Utilizatorului primar sau Utilizatorului secundar.

Aceste condiții nu se aplică utilizatorilor care nu sunt Utilizatorul primar, Utilizatorul secundar sau Utilizatorul invitat și care utilizează Serviciile fără să fi conectat SEAT CONNECT la SEAT ID (Vizitator anonim).

Rolurile utilizatorilor disponibili pot varia în special în funcție de model, de anul de fabricație, de echipamentele Vehiculului și de versiunea de software inclusă în Vehicul. Mai multe informații sunt disponibile la următorul link: https://www.cupraofficial.com/services/connect.html / https://www.seat.com/owners/connectivity/seat-connect-service.html

17. Transferul permanent al vehiculului

17.1. Contractul Servicii va fi întotdeauna legat de Vehicul și, prin urmare, Clientul nu va avea dreptul să transfere Serviciile către niciun alt vehicul. În cazul vânzării sau a unui alt transfer permanent al vehiculului către orice cumpărător terț („Cumpărătorul”), Clientul va:

  1. Transfera contractul de servicii către cumpărător;

  2. Șterge toate datele personale stocate în vehicul; și

  3. Șterge vehiculul din contul de utilizator SEAT ID din Aplicație.

În cazul pierderii sau al distrugerii Vehiculului, Clientul nu are pretenții față de SEAT pentru rambursarea prețului plătit pentru Servicii.

17.2. Cumpărătorul poate utiliza Serviciile după crearea unui Cont de utilizator SEAT ID, achiziționarea oricăror Servicii și activarea acestor Servicii, în conformitate cu prevederile acestui document.

17.3. Valabilitatea transferului contractului de servicii către Cumpărător va depinde de aprobarea SEAT, care nu va fi reținută în mod nejustificat. Confirmarea comenzii pentru servicii, așa cum s-a stabilit aici, va servi drept dovadă a acceptării transferul contractului de către SEAT.

18. Jurisdicția și dreptul aplicabil

18.1. Secțiunea 18 se aplică numai consumatorilor care își au domiciliul sau locul de reședință într-un stat membru al Uniunii Europene și nu afectează reglementările legale cu privire la soluționarea alternativă a litigiilor cu consumatorii, care pot exista în țări din afara Uniunii Europene.

18.2 Acești Termeni generali sunt reglementați de legile comune spaniole („legislación española común”). Dacă Clientul este consumator, se aplică legile statului în care consumatorul își are domiciliul sau locul de reședință normal la executarea contractului.

18.3. Orice litigiu care rezultă din această relație contractuală va fi supus instanțelor competente ale orașului Barcelona (Spania). În pofida celor de mai sus, în cazul în care Clientul acționează ca consumator, aceste litigii sunt supuse instanțelor de la locul de reședință al consumatorului.

18.4. Clientul, în cazul în care acționează în calitate de consumator, poate trimite, de asemenea, orice dispută care rezultă din sau în legătură cu acești Termeni generali unei proceduri alternative de soluționare a litigiilor („ADR”). Lista platformelor disponibile ale Comisiei Europene poate fi găsită la: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage.

18.5. În pofida celor de mai sus, SEAT nu își asumă responsabilitatea și nici nu se angajează să participe la procedura de soluționare a litigiilor online în fața organismului de arbitraj al consumatorului.

19. Separabilitate

19.1. Dacă se constată că vreun termen sau o prevedere a acestor Termeni generali nu sunt valide, ilegale sau neaplicabile, termenii și dispozițiile rămase nu vor fi afectate, cu condiția ca drepturile și obligațiile părților care decurg din acești Termeni generali să nu fie în mod esențial afectate. În aceste scopuri, esențială înseamnă orice situație care provoacă un prejudiciu grav intereselor oricăreia dintre părți sau în legătură cu scopul acestor Termeni generali. Aceste clauze afectate vor fi înlocuite sau integrate cu alte clauze care, respectând legea, au același scop al clauzelor înlocuite.

20. Controlul exportului

20.1. Când utilizează contul de utilizator SEAT ID și serviciile, Clientul se angajează să respecte toate dispozițiile, legile și regulile aplicabile în materie de comerț exterior și control al exporturilor. Pe lângă dispozițiile, legile și regulile naționale privind controlul exporturilor la comerțul exterior, aceasta se poate aplica și dispozițiilor, legilor și regulilor UE privind controlul exporturilor, precum și reglementărilor aplicabile extrateritorial în materie de control și sancționare a exporturilor din Statele Unite ale Americii și din alte țări. Clientul este, de asemenea, responsabil pentru respectarea oricăror dispoziții locale, legi și reguli aplicabile privind importul, exportul sau reexportul serviciilor digitale și al produselor, software-ului și tehnologiilor conexe.

20.2. În plus, Clientul recunoaște și confirmă faptul că, pe baza regulilor și reglementărilor aplicabile controlului exportului și sancțiunilor - în măsura în care respectarea lor este legală - Clientului nu-i este interzis să obțină sau să utilizeze serviciile digitale și produsele, software-ul sau tehnologiile conexe.

© SEAT, S.A.U. 2022. Reproducerea totală sau parțială este interzisă. Toate drepturile rezervate.

Lista I

Formular - Dreptul de retragere

(acest formular trebuie completat și transmis doar în cazul în care doriți să vă retrageți din contract)

NOTIFICAREA DREPTULUI ÎN RETRAGERE

For the attention of:

SEAT, S.A. Customer Services.

Address: Autovía A-2, Km 585 08760 Martorell, España

E-mail (SEAT): customercare@seat.es

E-mail (CUPRA): customercare@cupraofficial.com

Stimati domni:

Vă informez cu privire la decizia mea de retragere din contract pentru utilizarea următoarelor Servicii:

Pachete de servicii care trebuie anulate (vă rugăm să marcați cu „X”):

(*) VIN se găsește în colțul inferior al parbrizului vehiculului și în documentele vehiculului.

Informații privind protecția datelor

Toate datele colectate în acest formular vor fi prelucrate de SEAT, S.A. în calitate de operator de date pentru a gestiona retragerea dumneavoastră constituind temeiul legal pentru derularea contractului CONNECT. Datele dumneavoastră nu vor fi dezvăluite către terți decât pentru respectarea obligațiilor legale. Datele dumneavoastră vor fi stocate atâta timp cât sunt necesare pentru îndeplinirea solicitării dumneavoastră și vor fi blocate în perioada în care pot apărea obligații legale. Vă puteți exercita drepturile trimițând un e-mail la customercare@seat.es sau customercare@cupraofficial.com, în funcție de marca vehiculului dumneavoastră, precum și puteți contacta biroul nostru de protecție a datelor prin dataprotection@seat.es. Puteți depune o plângere la autoritatea competentă pentru protecția datelor.