DECLARAȚIE DE PROTECȚIA DATELOR PENTRU VEHICULE CU ACCES LA INTERNET ȘI PENTRU UTILIZAREA SERVICIILOR MOBILE ONLINE (CONNECT)

1. Informații generale

Prezenta Politică de confidențialitate vă informează cu privire la colectarea, prelucrarea și folosirea datelor dvs. cu caracter personal atunci când utilizați vehicule cu acces la internet și serviciile mobile online CUPRA CONNECT (denumite mai jos „Servicii CONNECT Online”), în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (denumit în continuare „RGPD”) și cu Legea spaniolă de protejare a datelor 3/2018 și cu alte legi reglementări locale de completare a acestuia. Entitatea responsabilă pentru prelucrarea datelor:


Identitatea operatorului de date: SEAT, S.A.U. cu număr de identificare fiscală A-28049161 (denumită în continuare „Entitatea”) Adresă: Autovía A-2, Km. 585, Martorell (Barcelona, Spania) Email: customercare@cupraofficial.com


2. Ce date cu caracter personal prelucrăm, cum le utilizăm și care este temeiul juridic?

În general, tipul de date prelucrate în vehiculul dvs. poate include următoarele categorii, care pot fi considerate date cu caracter personal atunci când sunt prelucrate în anumite spații și în anumite circumstanțe:

2.1. Prelucrarea datelor privind conexiunea la Internet

În această secțiune vă informăm despre prelucrarea datelor dumneavoastră personale atunci când utilizați un vehicul cu acces la Internet atât în modul offline, cât și în modul online.

A) Prelucrarea datelor pentru activarea conectivității

Vehiculul este echipat din fabrică cu o cartelă SIM pentru acces la Internet. Prin urmare, pentru a asigura conectivitatea de îndată ce cartela SIM a fost inclusă în vehicul, furnizorul de telecomunicații primește informații despre numărul de identificare a vehiculului (denumit în continuare, „VIN”) căruia i-a fost alocată cartela SIM.

Vehiculul trebuie să se conecteze la serverul de date înainte de a vă fi predat la punctul de vânzare al dealer-ului sau, cel puțin, atunci când vehiculul are un kilometraj inițial de 25 km. Această conexiune este necesară pentru certificarea înregistrării pe serverul nostru de date. În cazul în care vehiculul se afla în modul offline imediat înainte de începerea procesului de actualizare, datorită importanței acestei funcții, vehiculul va reveni automat la modul offline după finalizarea procesului de actualizare. Odată ce această actualizare este efectuată, dacă vehiculul este în modul offline, nu sunt trimise date de la vehicul, iar prelucrarea datelor este efectuată local, la nivelul vehiculului. De asemenea, toate serviciile mobile online vor fi dezactivate, cu excepția serviciilor obligatorii prin lege și relevante pentru securitate, cunoscut sub numele de „sistem de apel de urgență – eCall”. Acest serviciu poate fi activat să fie online.

În plus, din punct de vedere tehnic se impune repornirea automată și cu regularitate a casetei telematice (Unitatea de conectivitate online) instalate în vehicul, (care este necesară pentru a stabili conectivitatea vehiculului), precum și apelarea de către aceasta a rețelei radio locale, astfel încât vehiculul să poată realiza conexiunea online în orice moment, de exemplu, atunci când utilizatorul vehiculului comută vehiculul în modul online sau când se utilizează eCall din cauza unui accident. Acest proces are loc numai dacă vehiculul nu este în funcțiune în acel moment, dar indiferent dacă vehiculul este în modul offline sau online. În cazul în care vehiculul se afla în modul offline, acesta este comutat automat înapoi în modul offline atunci când repornirea este finalizată.

Tipul de date care trebuie prelucrate pentru aceste activități sunt kilometrajul vehiculului, adresa IP, VIN și numărul SIM. Scopul acestor activități de prelucrare este acela de a asigura conectivitate care vă va permite activarea și utilizarea serviciilor mobile online care sunt deja disponibile în vehicul. Toate aceste prelucrări de date se bazează pe îndeplinirea contractului dintre dumneavoastră și dealer-ul de la care ați achiziționat autovehiculul cu acces la internet, precum și pe îndeplinirea obligației noastre legale ca producători de a echipa vehiculele noastre cu „eCall - Sistemul de apel de urgență” (art. 6.1.b precum și Art. 6.1.c RGPD).

B) Sistemul de apel de urgență - eCall

Serviciul de apel de urgență („eCall”) funcționează atât în modul online, cât și în modul offline, fiind deja disponibil chiar dacă nu a fost încheiat niciun contract pentru Serviciile CONNECT Online. Dacă vehiculul este în modul offline, se realizează o conexiune de date numai dacă sunteți implicat într-un accident rutier sau dacă efectuați un apel de urgență folosind butonul SOS din vehicul.

În caz de implicare într-un accident rutier, un apel automat de urgență este trimis la centrul de control pentru intervenții de salvare. Senzorii din airbag și dispozitivul de tensionare a centurii de siguranță îi permit vehiculului să detecteze momentul producerii unui accident și, în acest caz, să activeze „sistemul de apel de urgență eCall” obligatoriu din punct de vedere legal. Pe de altă parte, aveți și posibilitatea de a raporta manual, în orice moment, propriul apel de urgență. Atunci când serviciul este activat, se stabilește o conexiune vocală cu centrul de control pentru intervenții de salvare, conexiune prin intermediul căreia, în funcție de fiecare caz în parte, pot fi accesate și transmise și alte date (de exemplu, despre tipul și gravitatea accidentului).

De asemenea, următoarele date sunt transmise automat și direct de la vehicul la centrul de control pentru intervenții de salvare: tipul vehiculului, ora, locația, direcția de deplasare, numărul de persoane din vehicul. Transferul automat de date către centrul de coordonare a intervențiilor de salvare se bazează pe protecția intereselor vitale (Art. 6.1.d. RGPD) precum și pe o obligație legală (art. 6.1.c. RGPD) corelată cu Regulamentul (UE) 2015/758 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2015 privind cerințele de omologare de tip pentru instalarea sistemelor eCall bazate pe serviciul 112 la bordul vehiculelor și de modificare a Directivei 2007/46/CE.

C) Comunicații securizate între vehicul și serverul de date, disponibilitatea tehnică a serviciilor mobile online.

Dacă vehiculul este în modul online, acesta transmite anumite date. Acest fapt înseamnă că vehiculul „comunică”. Comunicarea este parțial necesară pentru asigurarea funcționării sigure și impecabile din punct de vedere tehnic a funcției Car2X disponibile în vehicul. Informații detaliate despre prelucrarea datelor în legătură cu funcția Car2X pot fi găsite în secțiunea „Informații juridice” din sistemul de infotainment și în Politica de confidențialitate Car2X. Veți putea activa în orice moment, la cerere, Serviciile CONNECT Online pentru vehiculul dvs. În plus, vehiculul compară datele în modul online cu serverul de date pentru a se asigura că orice Servicii CONNECT Online activate în vehicul sunt disponibile din punct de vedere tehnic și că are loc o comunicare securizată între vehicul și serverul de date.

De fiecare dată când vehiculul se conectează la internet sau când se acționează contactul atunci când vehiculul este în modul online, acesta trebuie să se autentifice pe serverul de date; Entitatea prelucrează următoarele date cu caracter personal: seria de șasiu (VIN), adresa IP, inclusiv numărul cartelei SIM a vehiculului și, numai dacă sunt activate Serviciile CONNECT Online, ID-ul dvs. de utilizator. ID-ul de utilizator este procesat pentru a verifica dacă Serviciile CONNECT Online au fost activate de un utilizator principal pentru vehicul, astfel încât serviciile să poată fi prestate în consecință. În plus, ora sistemelor vehiculului este sincronizată cu ora serverului de date atunci când este activat contactul. Pentru a verifica valabilitatea certificatelor trimise de la vehicul pentru comunicare securizată, vehiculul trebuie să aibă setată ora corectă. Numai în acest fel poate fi realizată comunicarea securizată cu serverul de date și pot fi contracarate atacurile cibernetice din partea terților. Prelucrarea datelor se efectuează pe baza interesului nostru legitim de a stabili o comunicare securizată între vehicul și serverul nostru de date și de a putea presta tehnic serviciile de bază care vă sunt disponibile în vehicul fără încheierea unui contract separat, precum și Serviciile CONNECT Online, dacă este cazul (art. 6.1 f) din RGPD).

D) Actualizări software online

Din motive legale, vă oferim actualizări de software (de exemplu, ale software-ului unității de control) prin conexiunea online a vehiculului („Actualizări software online”) dacă deveniți client „CONNECT”. În cazul în care nu contractați Serviciile online CONNECT, puteți obține actualizările software necesare contactând dealerul autorizat și partenerul de service. Prin urmare, înainte de a pune la dispoziție online o actualizare de software, este necesar să se determine vehiculele pentru care s-a încheiat sau nu un contract „CONNECT”. În acest scop, este necesar să se verifice VIN-ul tuturor vehiculelor ID care urmează să fie actualizate și să se verifice starea contractului lor „CONNECT”. În cazul în care a fost încheiat un contract CONNECT, prelucrarea datelor are loc în scopul îndeplinirii contractului (Art. 6.1.b RGPD), în timp ce, pentru toți ceilalți proprietari, prelucrarea se realizează datorită intereselor noastre legitime de a putea furniza în mod adecvat serviciul de „Actualizare software/Actualizarea sistemului online ”. (Art. 6. 1.f RGPD).

2.2. Prelucrarea datelor cu privire la Serviciile online CONNECT (CONNECT)

În această secțiune vă informăm despre prelucrarea datelor dumneavoastră personale atunci când activați și utilizați Serviciile CONNECT Online (denumite mai jos „CONNECT”).

A) Activarea serviciilor CONNECT Online

Pentru a activa și utiliza Serviciile CONNECT Online, mai întâi trebuie să creați un cont cu ID de utilizator. Prin intermediul ID-ului de utilizator, vă puteți înregistra la Serviciile CONNECT Online sau la servicii oferite de terți, cum ar fi Importatorul din țara dvs. Dacă faceți acest lucru, serviciul online pe care l-ați selectat va fi asociat cu contul de utilizator al ID-ului respectiv. Prelucrarea datelor necesară în acest sens se realizează în scopul executării contractului, adică Termenii și Condițiile care trebuie acceptate la momentul creării contului cu ID de utilizator conform art. 6.1 b. RGPD. ID-ul de utilizator servește ca un cont de utilizator central, în sensul că vă puteți gestiona în mod centralizat datele cu caracter personal. Informațiile privind prelucrarea datelor în contextul ID-ului de utilizator pot fi găsite în Politica de confidențialitate pentru ID-ul de utilizator CUPRA.

Dacă decideți să activați serviciile CONNECT Online, Entitatea prelucrează datele dvs. cu caracter personal și cele legate de contract pentru executarea contractului pentru Serviciile CONNECT Online. (Art. 6.1 b) RGPD). În plus, Entitatea poate prelucra date despre facturi și plăți pe care le puneți la dispoziție în legătură cu VIN-ul dvs. în scopul unei contabilități corecte și al prevenirii fraudei. Temeiul juridic este interesul nostru legitim de a ne îndeplini obligațiile cu privire la o contabilitate adecvată (art. 6.1 f. RGPD).

Entitatea prelucrează date cu caracter personal primite de la vehicul pentru a presta serviciile CONNECT Online pe care le-ați contractat, în măsura în care acest lucru este necesar pentru prestarea acestuia (art. 6.1. b din RGPD). În toate cazurile, VIN-ul este prelucrat și în plus față de VIN și ID-ul de utilizator, înregistrăm și ora și tipul unui serviciu utilizat pentru a identifica și a analiza erorile. Acest lucru se face pentru a proteja interesul legitim de îmbunătățire a serviciilor mobile online, astfel încât acestea să poată fi puse la dispoziția tuturor clienților noștri cu cât mai puține întreruperi posibile (art. 6.1 f) din RGPD).

În cele din urmă, pe baza datelor de contact pe care le-ați furnizat odată cu înregistrarea în CONNECT, SEAT vă poate invita să participați la chestionare de satisfacție a clienților și/sau de cercetare de piață cu privire la vehiculul conectat nou achiziționat. Aceste studii pot fi trimise de către SEAT ca parte responsabilă pentru serviciile CONNECT pe baza intereselor sale legitime (articolul 6.1 litera f) din RGPD) ca producător al vehiculului, având în vedere că informațiile obținute prin acest tip de studii pot fi utilizate în mod agregat pentru îmbunătățirea produselor și optimizarea proceselor noastre de vânzări. Acestea sunt informații foarte interesante și valoroase pentru SEAT. Dacă doriți să vă opuneți acestei prelucrări, urmați instrucțiunile de la punctul 7 din această declarație. Vă recomandăm ca, înainte de a participa, să citiți informațiile legate de protecția datelor incluse în studiul de piață.

B) Folosirea Serviciilor CONNECT Online

Dacă aveți îndoieli sau întrebări despre Serviciile CONNECT Online, puteți contacta Partenerul de service (partener de service și/sau dealer), importatorul din țara dvs. (prin telefon, poștă, aplicație sau formular de contact) sau departamentul nostru de servicii pentru clienți, la adresa customercare@cupraofficial.com. În aceste cazuri, următoarele date vor fi prelucrate de noi: datele Contractului, ID-ul de utilizator (nume, adresă, e-mail, număr de telefon), seria de șasiu (VIN), date de procesare specifice serviciului și marcaje temporale asociate, precum și alte date pe care ni le furnizați în contextul solicitării dvs. Entitatea prelucrează datele în conformitate cu art. 6.1. b din RGPD în scopul punerii în aplicare a contractului de Servicii CONNECT Online sau, dacă sunteți deja client, pentru inițierea unui contract pentru servicii CONNECT Online.

Dacă Serviciile CONNECT Online au fost activate de către un utilizator al vehiculului („Utilizatorul principal”) cu ID-ul său de cont, orice alt utilizator al vehiculului poate utiliza Serviciile CONNECT Online în acest vehicul. Cu toate acestea, nu este posibil ca doi utilizatorii diferiți să se autentifice ca utilizator principal în același timp. Dacă utilizați Serviciile CONNECT Online într-un vehicul fără a fi client al Serviciilor CONNECT Online pentru vehiculul respectiv („Utilizator principal”), Utilizatorul principal poate vizualiza și datele legate de vehicul generate în timpul utilizării de către dvs.

Atunci când utilizați Serviciile CONNECT Online, sunt prelucrate date despre vehicul care sunt necesare pentru a furniza respectivele servicii contractate, printre altele, numărul VIN, locația, viteza, poziția, informațiile despre trafic, starea de încărcare a bateriei etc. Pentru informații suplimentare, vă rugăm să consultați Portofoliul de service. Pentru utilizatorul principal, prelucrarea datelor se efectuează în scopul derulării contractului (art. 6.1. b) din RGPD). Pentru toți ceilalți utilizatori, prelucrarea datelor de utilizare a vehiculelor proprii se efectuează pe baza interesului nostru legitim de a presta serviciile pe baza contractului de Servicii CONNECT Online încheiat pentru vehicul (art. 6.1. f) din RGPD).

Fiecare utilizator al vehiculului are posibilitatea de a seta vehiculul în modul offline din setări. Prin setarea „Modului offline” puteți împiedica prelucrarea datelor cu caracter personal de către noi, deoarece conexiunea de date se va întrerupe (pentru prelucrarea datelor în modul offline, citiți secțiunea „Prelucrarea datelor în modul offline”). Utilizatorul principal nu poate vizualiza date despre călătorii în modul offline. În acest caz, serviciile mobile online nu mai pot fi prestate.

Pentru informații privind prelucrarea datelor atunci când utilizați aplicația My CUPRA, vă rugăm să consultați politica separată de confidențialitate a aplicației.

B.1. Încărcare de date pentru Harta de învățare pentru conducere semi-automatizată

Entitatea prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal în scopul încărcării datelor pentru Harta de învățare conducerea semi-automatizată. Scopul încărcării datelor legate de Harta de învățare este îmbunătățirea continuă a funcției Travel Assist cu datele swarm pentru conducerea semi-automatizată. Datele colectate sunt folosite pentru ca „Travel Assist cu date swarm” să învețe rute și să asiste șoferii tuturor vehiculelor echipate cu Travel Assist cu date swarm pe aceste rute învățate. Datele trimise sunt anonimizate într-o perioadă de 24 de ore în serverele noastre de date, astfel încât să nu se poată trage nicio concluzie despre șoferii individuali. Încărcarea datelor este inițial dezactivată și necesită un acord specific al utilizatorului în Aplicația CUPRA.

B.2. Control vocal online cu date despre locație

Când utilizați funcția de control vocal online, Entitatea vă va procesa locația și poziția curentă a vehiculului dvs. de fiecare dată când dați o comandă vocală în vehicule cu pachetul CONNECT Plus și le va conecta dacă este cazul atunci când procesați comanda vocală - către locații potențial interesante din apropierea dvs. pentru a vă oferi rezultate mai bune (cum ar fi destinații de navigare sau stații de încărcare) mai rapid.

Dacă acest lucru nu este adecvat la momentul procesării comenzii vocale, poziția actuală a vehiculului nu va mai fi procesată. Funcția de bază de Control vocal online va rămâne acoperită de domeniul de aplicare garantat contractual chiar dacă nu vă dați acordul.

2.3. Activități de prelucrare legate de siguranța și conformitatea vehiculului dvs. conectat

Entitatea va monitoriza stările și alertele transmise de vehicul pentru a asigura aspecte legate de siguranță și pentru a detecta posibile erori, pentru a le analiza, pentru a propune și implementa îmbunătățiri și soluții. Odată colectate, aceste date pot fi corelate cu datele tehnice de producție și cu vizitele anterioare la atelierul de reparații auto pentru a trage concluzii care sunt importante pentru siguranța și buna funcționare a vehiculului. Se vor lua în permanență măsuri adecvate de securitate pentru a asigura securitatea datelor prelucrate, inclusiv anonimizarea acestora, cu excepția cazului în care acestea sunt necesare pentru Entitate pentru a prelucra VIN. Temeiul juridic pentru această prelucrare de date este interesul legitim al Entității (art. 6.1 f) RGPD) ca fabricant al vehiculului și furnizor al serviciului CONNECT, pentru a detecta erorile care afectează siguranța și calitatea produsului și a serviciului, având ca rezultat un beneficiu direct pentru utilizator. Fără acces la aceste informații, Entitatea nu ar putea detecta erorile și îmbunătățirile. În ce privește această prelucrare, Entitatea a stabilit că există motive legitime imperioase care, astfel cum se stipulează la articolul 21.1 din RGPD, nu permit persoanei vizate să își exercite dreptul la opoziție.

2.4. Activități de prelucrare legate de optimizarea și dezvoltarea funcțiilor vehiculului și utilizarea serviciilor conectate

Pentru a optimiza și îmbunătăți funcțiile vehiculului și pentru a le adapta la așteptările clientului și la evoluțiile pieței în general și în special pentru a realiza noi funcții inovatoare, vehiculul dvs. generează diferite date funcționale și tehnice (de exemplu, gradul de utilizare a vehiculului, consumul de combustibil, starea vehiculului, date legate de control și infotainment). Aceste informații vor fi asociate cu VIN și cu adresa IP a vehiculului. Entitatea nu va utiliza aceste date pentru a crea profiluri sau pentru a le evalua pe baza vehiculelor individuale. Mai mult, nu vor fi utilizate atributele datelor pentru a crea profiluri sau pentru a trage concluzii cu privire la comportamentul dvs. sau la modelele comportamentale în timpul utilizării vehiculului. Odată ce aceste informații au fost colectate, se vor lua măsuri adecvate de securitate pentru a asigura securitatea datelor prelucrate, inclusiv anonimizarea acestora, cu excepția cazului în care acestea sunt strict necesare pentru Entitate pentru a prelucra VIN. Entitatea va prelucra datele de mai sus în cadrul unor activități cu o durată limitată pentru a optimiza gama de funcții ale vehiculului și pentru a le adapta la așteptările clientului, pe baza protejării intereselor sale legitime sau a intereselor legitime ale unui terț, cu excepția cazului în care prevalează interese sau drepturi și libertăți fundamentale care necesită protejarea datelor personale (art. 6.1. f) RGPD). Puteți dezactiva transmiterea de date prin setările de confidențialitate ale vehiculului. Dacă doriți să vă opuneți irevocabil la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, contactați departamentul nostru de servicii pentru clienți.

2.5. Servicii și aplicații oferite de terți

Puteți conecta smartphone-ul la vehicul pentru a-l controla prin intermediul sistemului instalat la bordul vehiculului (utilizând aplicații precum Android Auto sau Auto CarPlay). Integrarea permite utilizarea aplicațiilor selectate de pe smartphone. Tipul de prelucrare de date este stabilit de furnizorul respectivei aplicații utilizate. Puteți obține mai multe informații și stabili selecția prin intermediul aplicației respective și a sistemului de operare a smartphone-ului dvs. În plus, în unele locuri, puteți utiliza aplicații de care sunt responsabili terții, de exemplu, printre altele, Google sau Spotify, în combinație cu serviciile de divertisment oferite de Entitate prin intermediul serviciilor CONNECT. Ca un pas preliminar înainte de începerea utilizării acestor servicii, trebuie să citiți cu atenție și să acceptați Termenii și condițiile și Politica de confidențialitate a respectivului furnizor de servicii. Entitatea nu va fi în niciun moment considerată răspunzătoare pentru această prelucrare.

2.6. Îndeplinirea obligațiilor legale.

Când legea stipulează acest lucru, Entitatea, ca fabricant autorizat al vehiculului, va trebui, la solicitarea autorităților competente, să prelucreze și să raporteze anumite date stocate în vehicul legate de proprietarul vehiculului. Unele dintre aceste obligații pot decurge din investigarea unor infracțiuni, a unor accidente rutiere, a controlului unor vânzări second-hand, etc. Astfel, pot fi divulgate date cu privire la funcționarea, utilizarea, controlul, starea și datele tehnice ale vehiculului, asociate cu VIN, de exemplu: kilometrajul, viteza, accelerația, controlul navigației, starea centurilor de siguranță, condițiile de mediu, bateria, starea lichidelor și a presiunii etc. Prelucrarea datelor și notificarea acestora către autorități se realizează în vederea îndeplinirii unei obligații legale (art. 6 paragraful 1. alin. 1 c) RGPD), ca fabricant al vehiculului. În plus, în special, în conformitate cu Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/392 al Comisiei privind monitorizarea și raportarea datelor referitoare la emisiile de CO2 ale autoturismelor și ale vehiculelor utilitare ușoare, Entitatea va raporta datele înregistrate de dispozitivele de monitorizare la bord a consumului de combustibil și/sau de energie. Aceste date vor fi citite la atelierul de reparații auto când duceți vehiculul la un partener de service autorizat și vor fi trimise către Volkswagen Group AG și Comisia Europeană, împreună cu numărul de identificare a vehiculului (VIN). Puteți accesa informațiile complete în Comanda de reparații a vehiculului.

2.7. Evenimente privind vehiculul și alerte privind întreținerea

În concluzie, în anumite cazuri de incidente și alerte ale vehiculului dvs., poate fi necesar ca entitatea să prelucreze anumite date legate de vehiculul dvs. (consum, kilometraj, locație, tip de incident/alertă...). Aceste date pot fi prelucrate de către entitate, precum și de către importatorul din țara dvs. în cazul evenimentelor rutiere sau de întreținere a vehiculului și pot fi comunicate Rețelei Oficiale de Service (dealeri și garaje) și altor părți terțe, cum ar fi companiile de asigurări (în cazul accidentelor sau al incidentelor de avarie) pentru gestionarea serviciilor, reparațiilor și activităților de asistență. Entitatea poate prelucra aceste date în conformitate cu o obligație legală (art. 6 alin. 1, subs. 1 lit. c din RGPD), în calitate de producător de vehicule, și le poate dezvălui entităților terțe în cazul operațiunilor de retragere prevăzute de lege sau în baza consimțământului dvs. expres (art. 6.1. lit. f din RGPD), dacă este cazul.

3. Păstrarea datelor

Vom păstra datele dvs. personale din Serviciile CONNECT Online atât timp cât este necesar pentru a vă oferi funcționalitățile incluse în Serviciile CONNECT Online și, în orice caz, până când solicitați ștergerea acestora. Entitatea vă va păstra datele în timp ce relația contractuală cu clientul este în vigoare și, după finalizare, pentru o perioadă de maxim 10 ani, în conformitate cu prevederile legale locale. După ce această perioadă a trecut, datele dvs. cu caracter personal vor fi anonimizate astfel cum este stipulat la punctele sus-amintite referitoare la siguranța și conformitatea produsului.

4. Destinatarii datelor

Divulgarea datelor dvs. cu caracter personal și a datelor privind vehiculul către terți se va face numai în conformitate cu obligațiile legale corespunzătoare.

4.1 Recomandări privind încheierea de contracte și serviciul pentru clienți

Dacă ați fost consiliat de Partenerul dvs. de service atunci când ați încheiat contractul pentru serviciile mobile online, partenerul va primi o primă. Aceasta este procesată prin intermediul societății de vânzări (importatorul Entității din țara dvs.) responsabile pentru țara dvs. În acest scop, Entitatea și Importatorul primesc seria de șasiu (VIN) pentru a putea atribui primele contractelor respective prin intermediul serviciilor mobile online și pentru a le plăti partenerului de service al entității în consecință (art. 6.1 f) din RGPD). Seria de șasiu (VIN) nu este asociată cu alte date cu caracter personal deținute de Importatorul din țara dvs.

4.2. Serverele de date și dezvăluirea datelor către terți

Pentru a putea oferi Serviciile CONNECT Online, Entitatea va permite accesarea datelor de către terți care acționează ca operatori de date. Acești terți vor prelucra datele cu caracter personal întotdeauna în numele nostru. Entitatea folosește servere de date furnizate de Volkswagen Group, care oferă, de asemenea, întreținere și suport tehnic pentru sistemele IT. Furnizorii Volkswagen Group vor prelucra datele numai în numele nostru și sub îndrumarea noastră. În concluzie, vă informăm prin prezenta că entitatea poate comunica datele dvs. unor entități ale Grupului VW în scopul controlului calității și al optimizării proceselor și canalelor interne de vânzare și post-vânzare ale grupului.

5. Datele dvs. cu caracter personal vor fi trimise în afara UE?

Datele dvs. vor fi prelucrate în Spațiul Economic European și vor beneficia de același nivel de protecție ca în Spațiul Economic European. În plus, în funcție de modelul vehiculului, datele pot fi prelucrate pe servere care își contractează serviciile în afara Spațiului Economic European, garantând prelucrarea datelor dvs. cu măsurile de protecție corespunzătoare. În acest sens, vă informăm că entitatea noastră, ca parte a Grupului VW, a contractat anumiți subcontractanți ai persoanei împuternicite de operator, inclusiv SalesForce, Inc. Amazon Web Services (AWS) și Microsoft Corporation pentru a furniza servicii de găzduire a datelor. Aceste companii criptează datele și le prelucrează exclusiv pe servere de date situate în Uniunea Europeană. Având în vedere că aceste entități au sediul în Statele Unite ale Americii, accesul la datele din Statele Unite ale Americii nu poate fi exclus și, prin urmare, a fost semnat un contract standard UE corespunzător pentru clauzele de protecție a datelor, pentru a se asigura că datele dvs. cu caracter personal sunt suficient de protejate. Ne puteți contacta la dataprotection@seat.es dacă doriți să obțineți o copie a acestora sau dacă v-au fost puse la dispoziție.

6. Setările de utilizator și de confidențialitate

Serviciile CONNECT Online sunt disponibile pentru diferiți utilizatori care pot utiliza vehiculul în orice moment. În acest sens, au fost activate diferite roluri pentru a le permite să se bucure de avantajele vehiculului conectat. În funcție de generația vehiculului dvs., vă veți putea înregistra ca:

Vă rugăm să rețineți că alți utilizatori oaspeți conectați la acest vehicul pot vedea poziția dvs. de parcare sau preferințele de setări. Puteți gestiona utilizatorii și setările de confidențialitate prin Infotainment al vehiculului. Setările de confidențialitate ale mașinii vă permit, în funcție de modelul vehiculului, să setați vehiculul în modul offline sau să limitați trimiterea de date. Oricum, comunicarea poate fi stabilită pentru a asigura accesul general la Internet al vehiculului sau, în caz de accident, pentru activarea „sistemului eCall”. De asemenea, puteți să vă gestionați datele în portalul dvs. CUPRA ID.

De asemenea, puteți reseta vehiculul la setările din fabrică. Pentru a face acest lucru, mașina trebuie să fie în modul online. Această funcție resetează setările stocate în mașină la setările din fabrică, șterge utilizatorul principal al Serviciilor CONNECT Online (dacă este cazul) din mașină și readuce mașina în modul offline. Datele aferente Serviciilor CONNECT Online pot fi recuperate în decurs de 14 zile, dacă se înregistrează din nou același ID de utilizator, folosind codul afișat în vehicul. Dacă această acțiune nu are loc în 14 zile, datele aferente Serviciilor CONNECT Online sunt șterse și de pe serverul de date.

7. Care sunt drepturile și canalele dvs. de contact?

7.1. Definirea drepturilor

În calitatea dvs. de persoană vizată, vă puteți exercita următoarele drepturi față de Entitate:

Vă rugăm să rețineți că prelucrăm numărul VIN doar pentru oferirea anumitor funcții ale Serviciilor CONNECT Online; în aceste cazuri, aceste drepturi sunt disponibile exclusiv într-o măsură limitată, potrivit art. 11 din RGPD. Aceasta înseamnă că suntem obligați să vă respectăm drepturile doar dacă, atunci când vă exercitați drepturile, ne puneți la dispoziție informații suplimentare, care ne pun în poziția de a vă putea respecta dreptul.

În cazul în care considerați că Entitatea nu a prelucrat datele dvs. personale în conformitate cu legislația aplicabilă, puteți depune o reclamație la autoritatea de supraveghere relevantă, care în Spania este Autoritatea de Protecție a Datelor din Spania, www.aepd.es.

7.2. Canalele de contact

Vă puteți gestiona confidențialitatea și datele personale în orice moment în sistemul de infotainment al vehiculului și Portalul pentru ID-ul de utilizator. https://cupraid.vwgroup.io/. Dacă preferați, puteți contacta direct customercare@cupraoffical.com. Exercitarea acestor drepturi este gratuită, cu excepția unor solicitări vădit nefondate sau excesive. Dacă doriți să vă exercitați drepturile de protecție a datelor față de Importatorul Entității sau Dealer-ul acesteia și rețelele de Parteneri de service ale Entității, vă rugăm să îi contactați direct. Dacă aveți îndoieli cu privire la protecția datelor sau doriți să luați legătura cu responsabilul cu protecția datelor („DPO”), îl puteți contacta trimițând un e-mail la dataprotection@seat.es

Versiune: Septembrie 2023