PRIVACYBELEID VAN SEAT & CUPRA CONNECT

1. Algemene informatie over de gegevensverwerking

Met deze verklaring van gegevensbescherming willen we u bij deze informeren over de verzameling, verwerking en het gebruik van uw persoonsgegevens wanneer u gebruik maakt van de mobiele onlinediensten van SEAT / CUPRA CONNECT (hierna “SEAT CONNECT / CUPRA CONNECT”), via de gebruikersaccount, in overeenstemming met de bepalingen van Verordening (EU) 2016/679 van het Europese Parlement en de Raad van 27april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (hierna “AVG”), alsmede met de Spaanse Wet Gegevensbescherming 3/2018 (LOPDGG) en andere lokale voorschriften die deze aanvullen.

SEAT, S.A.U. (hierna “SEAT”) produceert voertuigen met connectiviteit die informatie genereren. Daarnaast biedt het bedrijf diensten met betrekking tot het voertuig via diverse systemen zoals de SEAT CONNECT / CUPRA CONNECT-app en -webportal. De voornoemde systemen hebben hun eigen privacybeleid aangezien zij specifieke diensten en functionaliteiten kunnen aanbieden naast die van het voertuig. Om zich te registreren in SEAT-systemen, moet een SEAT/CUPRA ID worden aangemaakt. Daarvoor worden de gegevens (e-mailtoken en wachtwoord) naar uw voertuig en verwante toepassingen overgebracht. Omgekeerd worden de diensten die voor uw wagen beschikbaar zijn, de geldigheidsduur van licenties en andere soorten informatie aan uw SEAT / CUPRA ID gekoppeld. Uw voertuig stuurt ook gegevens naar SEAT / CUPRA CONNECT-backends om consistente informatie te verstrekken tussen systemen: de auto en SEAT / CUPRA CONNECT-app. Meer informatie over het vorenstaande vindt u in dit privacybeleid.

2. Wie is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

Identiteit:SEAT, S.A.U met fiscaal identificatienummer A-28 049 161
Adres:Autovía A-2, Km. 585, Martorell (Barcelona)
E-mail:SEAT: customercare@seat.es CUPRA: customercare@cupraofficial.es

3. Welke gegevens verwerken we, voor welke doeleinden en op basis van welke rechtsgrond?

3.1. Gegevensverwerking voor SEAT CONNECT- / CUPRA CONNECT-diensten

In het kader van de functionaliteiten die door SEAT CONNECT / CUPRA CONNECT worden aangeboden, en met inachtneming van de volgende doeleinden, verwerkt SEAT / CUPRA de volgende gegevenscategorieën voor de hieronder omschreven doeleinden:

Deze gegevens worden verwerkt voor specifieke doeleinden van:

Er is een SEAT / CUPRA ID nodig voordat u toegang kunt krijgen tot de webportal, zich kunt registreren voor de SEAT CONNECT- / CUPRA CONNECT-app en toegang kunt krijgen tot de verbonden functies in het voertuig.

Daarom is het gebruik van de CONNECT-diensten alleen mogelijk na het inloggen in SEAT / CUPRA ID en een succesvolle inschrijving van de auto.

De bij de SEAT/CUPRA ID-registratie verstrekte gegevens worden verwerkt tijdens het gebruik van CONNECT-functies en -diensten. Meer informatie over de voorwaarden en het privacybeleid van SEAT / CUPRA ID kunt u hier lezen.

Om sommige van deze diensten te kunnen verlenen en assistentie te kunnen geven tijdens uw ritten, is gelocalisatie van uw positie en voertuig nodig. U heeft de mogelijkheid om in het menu van uw voertuig de privacymodus te selecteren die de SEAT CONNECT / CUPRA CONNECT-functies die van deze technologie gebruik maken, in- en uitschakelt.

SEAT zal uw persoons- en voertuiggegevens verwerken voor de genoemde doeleinden, in aanmerking nemend dat de rechtsgrond voor de verwerking de uitvoering van het contract is, dat wil zeggen de Algemene Voorwaarden van SEAT CONNECT / CUPRA CONNECT(bekijk ze in de SEAT CONNECT / CUPRA CONNECT-apps) ) in overeenstemming met artikel 6.1.b van de AVG.

3.2. Geanonimiseerde gegevens voor geautomatiseerd rijden

Afhankelijk van het voertuigmodel en, als de functie is geactiveerd, anonimiseert SEAT de gegevens van het voertuig voor onderzoek en ontwikkeling het gebied van automatisch rijden. op Deze gegevens worden door voertuigsensoren opgehaald en naar de server gestuurd waar ze onmiddellijk worden geanonimiseerd en door SEAT en zijn partners, zoals de bedrijven van Volkswagen Group, worden gebruikt voor onderzoek en ontwikkeling op het gebied van geautomatiseerd rijden. Op basis van deze gegevens wordt een simulatieomgeving gecreëerd die het mogelijk maakt toekomstige functies voor geautomatiseerd rijden in realistische omstandigheden te testen en waarvan de uitkomst kan worden vergeleken met het voorkeursgedrag van de echte bestuurder.

De rechtsgrond voor het verzamelen van gegevens door middel van het verkrijgen van gegevens uit het voertuig is het gerechtvaardigd belang (artikel 6.1.f van de AVG). De bovengenoemde doeleinden voor onderzoek, ontwikkeling en beveiliging van geautomatiseerde rijfuncties kunnen alleen worden verwezenlijkt met behulp van een significante databank van een zo groot mogelijke verscheidenheid aan verkeersscenario's op basis van echte ritten. Klassieke duurtesten volstaan op dit punt niet meer, omdat de gegevens moeten bestaan uit zoveel mogelijk verschillende rijscenario's, waarvan de omgevings- en verkeerssituaties alleen in het echte wegverkeer in de algoritmen kunnen worden vastgelegd. Op deze gronden heeft SEAT een gerechtvaardigd belang in de verwerking van gegevens en het opbouwen van een anonieme databank. Kijk hier voor meer informatie. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen deze verwerking door de functie zelf uit te schakelen in de privacyinstellingen van uw auto.

3.3. Marketing en- profileringsactiviteiten

Daarnaast, en alleen als u daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven, verwerkt SEAT uw persoonsgegevens voor de volgende bijkomende doeleinden:

De rechtmatige grond voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor deze doeleinden is uw toestemming, in overeenstemming met artikel 6.1.a) van de AVG. U kunt uw toestemming te allen tijde beheren of intrekken in de SEAT ID-portal: seatid.vwgroup.io/account of door een e-mail te sturen naar customercare@seat.es / customercare@cupraofficial.com, afhankelijk van het merk van uw auto. De intrekking van uw toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.

3.4. Bekendmaking van gegevens aan de SEAT-importeur of de SEAT/CUPRA-servicepartner

De rechtmatige grond voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor deze doeleinden is uw toestemming, in overeenstemming met artikel 6.1.a) van de AVG. Als u toestemming heeft gegeven voor het verstrekken van uw gegevens aan de SEAT-importeur of aan de SEAT/CUPRA-servicepartner en u wilt deze intrekken, dan moet u contact opnemen met de importeur of SEAT/CUPRA-servicepartner als verwerkingsverantwoordelijke van deze communicatie. U kunt deze toestemming ook intrekken via de SEAT CONNECT / CUPRA CONNECT-app of -webportal door de Favoriete servicepartner-optie uit te schakelen. De intrekking van uw toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.

3.5. Verwerkingsactiviteiten met betrekking tot de veiligheid en conformiteit van uw aangesloten voertuig

SEAT monitort de status en waarschuwingen die door uw voertuig worden verzonden om veiligheidsgerelateerde aspecten te waarborgen en ook om mogelijke fouten op te sporen, deze te analyseren, verbeteringen en oplossingen voor te stellen en door te voeren. Eenmaal verzameld kunnen deze gegevens worden gekoppeld aan technische productiegegevens en eerdere bezoeken aan de garage om conclusies te trekken die van belang zijn voor de veiligheid en het goed functioneren van het voertuig. Er zullen te allen tijde passende veiligheidsmaatregelen worden toegepast om de veiligheid van de verwerkte gegevens te waarborgen, inclusief de anonimisering ervan, tenzij het voor de Entiteit nodig is om het VIN te verwerken. De wettelijke basis voor deze gegevensverwerking is het legitieme belang van de Entiteit (art. 6.1.f van de AVG), als fabrikant van het voertuig en aanbieder van de CONNECT-dienst, om fouten op te sporen die de veiligheid en kwaliteit van het product en de dienst beïnvloeden, wat vervolgens resulteert in een direct voordeel voor de gebruiker. Zonder toegang tot deze informatie zou SEAT geen fouten en verbeteringen kunnen detecteren. Met betrekking tot deze verwerking heeft de Entiteit het bestaan van dwingende legitieme gronden vastgesteld die, zoals bepaald in artikel 21.1 van de AVG, de betrokkene niet in staat stellen zijn of haar recht van bezwaar uit te oefenen.

3.6. Verwerkingsactiviteiten met betrekking tot de optimalisatie en ontwikkeling van voertuigfuncties en het gebruik van aangesloten diensten

Om de functies van uw voertuig te optimaliseren en te verbeteren en aan te passen aan de verwachtingen van de klant en marktontwikkelingen in het algemeen, en in het bijzonder om verdere en nieuwe ontwikkelingen van innovatieve functies te realiseren, genereert uw voertuig verschillende functionele en technische gegevens (bijvoorbeeld voertuiggebruik, brandstofverbruiks-, status-, controle- en infotainmentgegevens). Deze informatie wordt gekoppeld aan uw VIN en voertuig-IP. SEAT zal deze gegevens niet gebruiken om profielen aan te maken of te evalueren op basis van geïndividualiseerde voertuigen. Verder worden er geen data-attributen gebruikt om profielen aan te maken of conclusies te trekken over uw gedrag of gedragspatronen tijdens het gebruik van uw voertuig. Zodra deze informatie is verzameld, zullen passende veiligheidsmaatregelen worden toegepast om de veiligheid van de verwerkte gegevens te waarborgen, inclusief de anonimisering ervan, tenzij het strikt noodzakelijk is voor de Entiteit om het VIN te verwerken. SEAT zal de bovenstaande gegevens verwerken in het kader van in de tijd beperkte activiteiten om het scala aan voertuigfuncties te optimaliseren en aan te passen aan de verwachtingen van de klant, op basis van het waarborgen van de legitieme belangen van SEAT of van een derde, tenzij deze moeten wijken voor belangen of fundamentele rechten en vrijheden die de bescherming van persoonsgegevens vereisen (artikel 6.1.f van de AVG). U kunt de gegevensoverdracht deactiveren via de privacy-instellingen van uw voertuig. Indien u definitief bezwaar wilt maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met onze klantenservice.

3.7. Diensten en toepassingen van derden

Mogelijk kunt u uw smartphone verbinden met het voertuig om dit te bedienen via het interne voertuigsysteem (met apps zoals Android Auto of Apple CarPlay). De integratie maakt het gebruik van geselecteerde smartphone-apps mogelijk. Het type gegevensverwerking dat wordt uitgevoerd, wordt bepaald door de aanbieder van de betreffende app die wordt gebruikt. Via de betreffende app en het besturingssysteem van uw smartphone kunt u meer informatie verkrijgen en de selectie instellen. Daarnaast kunt u onder bepaalde voorwaarden gebruik maken van apps waarvoor derden verantwoordelijk zijn, zoals bijvoorbeeld Google of Spotify, in combinatie met de entertainmentdiensten die de Entiteit via de CONNECT-diensten aanbiedt. De Entiteit kan op geen enkel moment aansprakelijk worden gesteld voor een dergelijke verwerking.

Uitgebreid voertuig: Met Uitgebreid voertuig kunt u als primaire gebruiker andere derden (bijv. verzekeringsmaatschappijen, garages, benzinestations, laadstationbeheerders...) toegang geven tot de telematicagegevens van het voertuig (bijv. kilometerstand, locatie, status van voertuigcomponenten enz.) voor het verkrijgen van extra diensten. Deze gegevens worden door het voertuig gegenereerd als onderdeel van de activering en het gebruik van CONNECT-diensten en worden opgeslagen in SEAT-backends. Voorwaarde daarvoor is dat u expliciet de toegang hebt ingeschakeld voor het delen van de gegevens met de betreffende derde op de SEAT/CUPRA-website voor Uitgebreide toestemmingen. Deze derden hebben toegang tot deze gegevens nodig om u specifieke diensten en vergoedingen aan te kunnen bieden (bijv. telematicatarieven). Alle toepasselijke use cases en bijbehorende gegevens worden aan u getoond in de SEAT-website voor Uitgebreide toestemmingen. De derde is zelfstandig verantwoordelijk voor de gegevensverwerking. Neem rechtstreeks contact op met de derde en lees de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van deze derde voordat u de gegevenstoegang inschakelt. U kunt uw toestemming voor delen eenvoudigweg verlenen of intrekken door hier te klikken. Andere gebruikers van het voertuig kunnen rechtstreeks bij u, als primaire gebruiker, informatie over het Uitgebreide voertuig opvragen. Elke gebruiker van het voertuig kan het verzamelen van gegevens in het voertuig deactiveren via de privacy-instellingen in het voertuig. Als de primaire gebruiker de privacy wijzigt door een modus in te stellen die het verzamelen van informatie door of delen van informatie met derden niet toestaat, worden er geen verdere gegevens naar de derde verzonden om de door hen geleverde diensten en vergoedingen te beperken. De gegevens worden door SEAT bekendgemaakt aan de betreffende derde bij de uitvoering van een contract of stappen voorafgaand aan het aangaan van een contact, voor zover dit noodzakelijk is (artikel 6.1.b van de AVG) voor u, als primaire gebruiker. Voor secundaire gebruikers en gastgebruikers is de overdracht van gegevens noodzakelijk voor de behartiging van de legitieme belangen die worden nagestreefd door SEAT/CUPRA of van een derde. Het doel is om derden in staat te stellen individuele en gepersonaliseerde diensten aan te bieden aan de primaire gebruiker, als hoofdgebruiker van het voertuig.

4. Wie zijn de ontvangers van uw persoonsgegevens?

De bekendmaking van uw persoons- en voertuiggegevens aan derden vindt alleen plaats in de volgende gevallen:

a) In overeenstemming met de overeenkomstige wettelijke verplichtingen. SEAT zal op verzoek van de bevoegde autoriteiten verplicht zijn om bepaalde in het voertuig opgeslagen gegevens met betrekking tot de eigenaar van het voertuig te verwerken en te rapporteren. Sommige van deze verplichtingen kunnen voortvloeien uit het onderzoek naar strafbare feiten, verkeersongevallen, controle op tweedehandsverkopen enz. Zo kunnen gegevens worden vrijgegeven over het functioneren, het gebruik, de controle, de status en technische gegevens van het voertuig die verband houden met het VIN, zoals bijvoorbeeld kilometerstand, snelheid, acceleratie, navigatiecontrole, veiligheidsgordelstatus, omgevingsomstandigheden, batterij-, vloeistof- en drukstatus enz. Gegevensverwerking en de kennisgeving hiervan aan de autoriteiten valt onder de naleving van een wettelijke verplichting door SEAT (artikel 6.1.1.c van de AVG), als fabrikant van het voertuig.

b) In bepaalde gevallen van voertuigonderhoud en -reparatie kan het voor SEAT nodig zijn om gegevens over het brandstofverbruik en de werking van uw voertuig gerelateerd aan het VIN te verwerken. Deze gegevens kunnen worden verwerkt door SEAT, door het servicenetwerk (dealers en garages) of door derden (pechservicecentra), binnen de wettelijke garantieperiode van uw voertuig. Als fabrikant van het voertuig kan SEAT deze gegevens verwerken en doorgeven aan derden (garages en dealers) in het geval van terugroepacties die vallen onder de naleving van een wettelijke verplichting (artikel 6.1.1.c van de AVG)

c) Als het nodig is voor de uitvoering van het contract en, in het bijzonder, om de diensten van SEAT CONNECT / CUPRA CONNECT aan te bieden.

d) Ook worden sommige functies van SEAT CONNECT / CUPRA CONNECT geleverd door derden, zoals Google wanneer gebruik wordt gemaakt van de kaartfunctionaliteit. In dat geval kunnen deze derden uw persoonsgegevens verwerken als verwerkingsverantwoordelijke en zijn ze onderworpen aan het respectieve privacybeleid dat in elk geval kan worden geraadpleegd via de overeenkomstige toepassing. Voordat u van deze diensten gebruik gaat maken, dient u de Algemene voorwaarden en het Privacybeleid van de betreffende dienstverlener zorgvuldig te lezen en te accepteren.

Tot slot verleent SEAT toegang tot uw gegevens aan derden, zoals Volkswagen AG en IT-dienstverleners, die als gegevensverwerkers en subverwerkers optreden om bepaalde online functies en diensten met betrekking tot uw voertuig te kunnen aanbieden. SEAT maakt gebruik van dataservers van de Volkswagen Group. De Volkswagen Group verzorgt ook het onderhoud en de technische ondersteuning van de IT-systemen. Deze derden en de leveranciers van Volkswagen AG verwerken de persoonsgegevens altijd namens ons en in overeenstemming met onze instructies.

5. Worden uw persoonsgegevens buiten de EU verzonden?

Al uw gegevens worden binnen de Europese Economische Ruimte verwerkt en krijgen hetzelfde niveau van bescherming als binnen de Europese Economische Ruimte. Afhankelijk van de functie of het voertuigmodel kunnen uw gegevens echter buiten de Europese Economische Ruimte worden verwerkt en alleen worden doorgegeven aan landen waar een adequaat niveau van gegevensbescherming is ingesteld door de Europese Commissie, of waar anderszins passende of adequate waarborgen zijn getroffen, zoals de ondertekening van standaardclausules voor gegevensbescherming die door de Europese Commissie zijn goedgekeurd. U kunt contact met ons opnemen via dataprotection@seat.es als u een kopie hiervan wilt ontvangen of als deze aan u beschikbaar zijn gesteld.

6. Hoelang bewaren wij uw persoonsgegevens?

SEAT bewaart uw persoonsgegevens die door SEAT CONNECT / CUPRA CONNECT-systemen zijn gegenereerd zo lang als nodig is om u de functionaliteiten te bieden die in SEAT CONNECT / CUPRA CONNECT zijn opgenomen, en in ieder geval totdat u vraagt om de verwijdering ervan. SEAT bewaart uw gegevens terwijl de contractuele relatie met de klant van kracht is en, na beëindiging, voor een periode van maximaal 10 jaar overeenkomstig lokale wettelijke bepalingen.

Met betrekking tot de gegevens die door het voertuig worden gegenereerd en naar de dataserver worden gestuurd voor onderzoek en ontwikkeling op $het gebied van geautomatiseerd rijden, wordt de kwaliteit van de verzamelde gegevens gecontroleerd en vervolgens onmiddellijk geanonimiseerd. De gegevens worden maximaal 24 uur bewaard om ze te anonimiseren. De oorspronkelijke gegevens worden dan volledig uit het voertuig gewist. De anonimiseringsprocedure wordt op efficiëntie en doeltreffendheid getoetst en voortdurend verder ontwikkeld, waarbij rekening wordt gehouden met de meest recente wetenschappelijke kennis en de stand van de techniek.

Daarnaast informeert SEAT dat, als u verzoekt om het wissen van SEAT CONNECT / CUPRA CONNECT-gegevens (die in uw SEAT ID/CUPRA ID-account worden opgeslagen), uw persoonsgegevens niet uit uw SEAT ID-/ CUPRA ID-account zullen worden gewist, aangezien u daaraan andere digitale diensten van SEAT zou kunnen hebben gekoppeld. U kunt echter te allen tijde uw gegevens en privacy-instellingen beheren op https://seatid.vwgroup.io/.

In elk geval bewaart SEAT uw gegevens om te voldoen aan alle Spaanse wettelijke vereisten die overeenkomen met elke gegevenscategorie.

7. Gebruikers en privacy-instellingen

De onlinediensten zijn beschikbaar voor verschillende gebruikers die het voertuig mogen gebruiken. Afhankelijk van de voertuiggeneratie en de gewenste selectie van functies en applicaties kunt u inloggen als primaire, secundaire, gast- of anonieme gebruiker. Houd er rekening mee dat u, om van alle diensten en functies te kunnen genieten, moet inloggen als primaire of secundaire gebruiker en de CONNECT-licentie moet kopen. De verwerking van uw persoonlijke gegevens wordt voornamelijk mogelijk gemaakt door de uitvoering van de licentie en het contract voor CONNECT-diensten (artikel 6.1.b van de AVG). Als u als gastgebruiker toegang heeft, is de wettelijke basis voor de verwerking van uw gegevens het legitieme belang om u de CONNECT-diensten aan te bieden (artikel 6.1.f van de AVG). Als u dit als anonieme gebruiker doet, zal SEAT uw persoonlijke gegevens niet verwerken.

Bovendien kunt u met de privacymodi van de auto, afhankelijk van het voertuig, de gewenste privacymodus selecteren en kunt u zelfs de toegang tot en het verzenden van gegevens van de services volledig beperken.

Houd er rekening mee dat andere gastgebruikers die op dit voertuig zijn aangemeld uw parkeerlocatie of voorkeuren voor instellingen kunnen zien. U kunt de gebruikers en de privacy-instellingen via het infotainmentsysteem van het voertuig beheren. In elk geval kan communicatie tot stand worden gebracht om de algemene internettoegang van het voertuig te garanderen of om bij een ongeval het “eCall-systeem” te activeren.

8. Wat zijn uw rechten en contactkanalen?

8.1. Omschrijving van rechten

U kunt de volgende rechten uitoefenen in uw hoedanigheid van betrokkene:

Indien u van mening bent dat SEAT uw persoonsgegevens niet in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving heeft verwerkt, kunt u een klacht indienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit, via www.aepd.es.

8.2. Contactkanalen

U kunt uw persoonsgegevens met betrekking tot SEAT CONNECT / CUPRA CONNECT-diensten te allen tijde beheren op de SEAT ID / CUPRA ID-portal: seatid.vwgroup.io/account of door een schriftelijk verzoek in te dienen bij SEAT, S.A.U. Digital Business & Product Strategy, , Autovía A-2 Km. 585, Martorell (Barcelona, Spanje) of via het volgende e-mailadres customercare@seat.com of customercare@cupraofficial.com, afhankelijk van het merk van uw auto. U moet aangeven welk recht u wenst uit te oefenen. De uitoefening uitoefening van deze rechten is kosteloos.

Als u uw rechten inzake gegevensbescherming wilt uitoefenen ten aanzien van de SEAT-importeur of SEAT-servicepartner, neem dan rechtstreeks contact met hen op.

Als u vragen hebt over gegevensbescherming of als u contact wilt opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming (“FG”), kunt u ook contact opnemen met onze bedrijfsvertegenwoordiger voor gegevensbescherming door een e-mail te sturen naar dataprotection@seat.es.

Versie: oktober 2022