ПОЛИТИКА ЗА ПРИВАТНОСТ ЗА SEAT & CUPRA CONNECT

1. Општи информации за обработката на податоците

Со оваа изјава за заштита на податоците, ве информираме за собирањето, обработката и употребата на вашите лични податоци при користење на онлајн мобилни услуги на SEAT / CUPRA CONNECT (во понатамошниот текст „SEAT CONNECT / CUPRA CONNECT“) преку корисничката сметка, во согласност со одредбите од регулативата (ЕУ) 2016/679 на Европскиот парламент и на Советот од 27-ми април 2016 г. за заштита на физички лица во однос на обработка на лични податоци и за слободно движење на таквите податоци (во понатамошниот текст „GDPR“), како и 3/2018, шпански закон за заштита на податоците (LOPDGG) и други локални регулативи што го надополнуваат.

SEAT, S.A.U. (во понатамошниот текст „SEAT“) произведува возила со поврзливост што генерира информации. Покрај тоа, нуди услуги поврзани со возилото апликацијата SEAT CONNECT / CUPRA CONNECT Споменатите системи имаат свои политики за приватност, бидејќи може да нудат специфични услуги и функционалности покрај оние на возилата. За регистрирање во системите на SEAT мора да се креира SEAT/CUPRA ID, потоа податоците (е-пошта и лозинка) се пренесуваат на вашето возило и на соодветните апликации. Од друга страна, услугите достапни за вашето возило, времетраењето на дозволата и друг вид на информации се поврзани со вашиот SEAT / CUPRA ID. Вашето возило, исто така, пренесува податоци назад на SEAT / CUPRA CONNECT за да обезбеди усогласени информации меѓу системите: возилото иапликацијата SEAT / CUPRA CONNECT. Повеќе информации за горенаведеното може да најдете во оваа Политика за приватност.

2. Кој е контролор на податоци на вашите лични податоци?

Идентитет:SEAT, S.A.U со Даночен број A-28 049 161
Адреса:Autovía A-2, Km. 585, Martorell (Barcelona)
Е-пошта:SEAT: customercare@seat.es CUPRA: customercare@cupraofficial.es

3. Кои податоци ги обработуваме, за кои цели и која е правната основа?

3.1 Обработка на податоци за услугите SEAT CONNECT / CUPRA CONNECT

Во контекст на функционалностите што ги нуди SEAT CONNECT / CUPRA CONNECT и кои се предмет на следниве цели, SEAT / CUPRA ќе ги обработи следниве категории на податоци за целите опишани подолу:

Овие податоци ќе бидат обработени за специфични цели за:

SEAT CONNECT / CUPRA CONNECT App и пристап до поврзаните функции во возилото, потребен е SEAT / CUPRA ID.

Затоа, користењето на услугите CONNECT е можно само по најавувањето во SEAT / CUPRA ID и успешното впишување на автомобилот.

Податоците дадени во регистрацијата на SEAT/CUPRA ID се обработуваат за време на употребата на функциите и услугите CONNECT. Повеќе за условите и политиката за приватност на SEAT / CUPRA ID може да прочитате тука.

За овозможување на некои од овие услуги и помош за време на вашите патувања, ќе биде потребна геолокација на вашата позиција и возило. Имате опција да изберете режим на приватност во менито на вашето возило што ќе ги овозможи или оневозможи функционалностите на SEAT CONNECT / CUPRA CONNECT со помош на оваа технологија.

SEAT ќе ги обработи вашите лични податоци и податоците за возилото за наведените цели, имајќи предвид дека правна основа за обработката е извршувањето на договорот, односно Условите и правилата на SEAT CONNECT / CUPRA CONNECT (погледнете ги во SEAT CONNECT / CUPRA CONNECT) согласно член 6.1., точка b од GDPR.

3.2. Анонимизирани податоци за автоматско возење

Во зависност од моделот на возилото и доколку е активирана функционалноста, SEAT ќе ги анонимизира податоците на возилото за истражување и развој на автоматско возење. Овие податоци се добиваат од сензори на возила и се испраќаат до сервер каде што веднаш се анонимизираат и се користат од страна на SEAT и неговите партнери, како што се компаниите на Volkswagen Group, за истражување и развој на автоматско управување**. Врз основа на овие податоци се создава симулациска околина која овозможува тестирање на идните функции за автоматско управување во реални услови и може да се спореди во резултатот со претпочитаното однесување на вистински возач.

Правната основа за собирање на податоци за извлекување податоци од возилото е легитимен интерес (член 6.1, точка f од GDPR). Во однос на тоа, целите наведени погоре за истражување, развој и заштита на функциите за автоматско управување можат да се постигнат само со значителна база на податоци од најширока можна разновидност на сообраќајни сценарија засновани на вистински патувања. Класичното тестирање на издржливоста веќе не е доволно во овој момент, бидејќи податоците мора да се состојат од што е можно повеќе различни сценарија на возење чиишто еколошки и сообраќајни ситуации можат да се снимаат само во алгоритмите на реалниот патен сообраќај. Врз основа на тоа, SEAT има легитимен интерес за обработка на податоци и градење анонимна база на податоци. Повеќе може да дознаете тука. Во кое било време може да се спротивставите на оваа обработка со тоа што сами ќе ја оневозможите функционалноста во поставката за приватност на вашиот автомобил.

3.3. Активности за маркетинг и профилирање

Дополнително и само ако сте дале изречна согласност, SEAT ќе ги обработува вашите лични податоци за следниве дополнителни цели:

Правна основа за обработка на вашите лични податоци за овие цели е вашата согласност, според член 6.1.а) од GDPR. Со вашата согласност може да управувате или да ја повлечете во секое време во порталот SEAT ID: seatid.vwgroup.io/account или со испраќање е-пошта на customercare@seat.es / customercare@cupraofficial.com, во зависност од марката на вашиот автомобил. Повлекувањето на вашата согласност нема да влијае на законитоста на обработката врз основа на согласноста пред нејзиното повлекување.

3.4. Откривање на податоци на Увозник на SEAT или на Сервисен партнер на SEAT / CUPRA

Правна основа за обработка на вашите лични податоци за овие цели е вашата согласност, според член 6.1.а) од GDPR. Во случај да сте дале согласност за откривање на вашите податоци на Увозник на SEAT или SEAT/CUPRA сервисен партнер и сакате да ја повлечете, треба да се обратите до Увозникот или Сервисниот партнер на SEAT/CUPRA како контролор на податоците за овие комуникации. Исто така, можете да ја повлечете оваа согласност преку апликацијата SEAT CONNECT/CUPRA CONNECT или веб-порталот со оневозможување на опцијата за омилен сервисен партнер. Повлекувањето на вашата согласност нема да влијае на законитоста на обработката врз основа на согласноста пред нејзиното повлекување.

3.5. Процесирање на активности поврзани со безбедноста и усогласеноста на вашето поврзано возило

SEAT ќе го надгледува статусот и предупредувањата што се пренесени со вашето возило за да осигури аспекти поврзани со безбедноста, а исто така и да детектира можни грешки, да ги анализира, да предложи и да примени подобрувања и решенија. Штом ќе бидат собрани, овие податоци може да се поврзат со техничките податоци за производство и претходните посети на сервис за да се изведат заклучоци кои се важни за безбедноста на возилото и правилното функционирање. Соодветни безбедносни мерки ќе бидат применети постојано за да се осигури безбедноста на обработените податоци, вклучително и нивното анонимизирање, освен ако не е неопходно Ентитетот да го обработи VIN (Број за идентификација на возилото). Правната основа за оваа обработка на податоците е легитимниот интерес на Ентитетот (art. 6.1 f) од GDPR) како производител на возилото и давател на услугата CONNECT, за да детектира грешки кои влијаат на безбедноста и квалитетот на производот и услугата, па затоа во директна корист за корисникот. Без пристап до овие информации, SEAT нема да биде во можност да детектира грешки и подобрувања. Во однос на оваа обработка, Ентитетот го има определено постоењето на уверливи и оправдани причини, кои како што е наведено во членот 21.1 од GDPR, не дозволуваат субјектот на податоци да го оствари своето право на приговор.

3.6. Процесирање на активности поврзани со оптимизација и развој на функциите на возилото и користење на поврзаните услуги

За да ги оптимизира и подобри функциите на вашето возило и да ги прилагоди на очекувањата на корисниците и развојот на пазарот во целина, а посебно за да постигне дополнителен и нов развој на иновативните функции, вашето возило генерира различни функционални и технички податоци, (на пример, податоци за користење на возило, потрошувачка на гориво, статус, контрола и инфозабава). Овие информации ќе бидат поврзани со вашиот VIN и IP на возилото. SEAT нема да ги користи овие податоци за да креира профили или да ги оценува врз основа на поединечни возила. Дополнително, нема да се користат никакви атрибути на податоците за да се креираат профили или да се донесуваат заклучоци за вашето однесување или за шемите на однесување во текот на користењето на вашето возило. Веднаш штом се соберат овие информации, ќе се применат соодветни мерки за безбедност за да се осигура безбедноста на податоците што се обработени, вклучително и нивно анонимизирање, освен ако е исклучително неопходно за Ентитетот да го обработи VIN. SEAT ќе ги обработи горенаведените податоци во рамки на активности ограничени со време за да го оптимизира опсегот на функциите на возилото и да ги прилагоди на очекувањата на корисникот, засновани на заштита на неговите легитимни интереси или на оние на трети парти освен ако не е надвладеан од интересите или основните права и слободи или фундаменталните права и слободи кои бараат заштита на лични податоци. (Член. 6.1.f) од GDPR). Може да го деактивирате пренесувањето на податоци преку поставките за приватност на вашето возило. Ако сакате да се спротивставите на обработката на вашите лични податоци, контактирајте со нашиот оддел за грижа на корисници.

3.7. Услуги и апликации од трети страни

Ќе можете да го поврзете вашиот паметен телефон со возилото за да го контролирате преку системот во возилото (со користење на апликации како што се Android Auto или Apple CarPlay). Интеграцијата дозволува користење на избрани апликации за паметен телефон. Видот на обработка на податоци што се остварува го определува давателот на соодветната апликација што се користи. Може да добиете повеќе информации и да го поставите изборот преку соодветната апликација и преку оперативниот систем на вашиот паметен телефон. Дополнително, под истите услови, ќе имате можност да ги користите апликациите за кои се одговорни трети страни, на пример Google или Spotify, меѓу другите, комбинирани со услугите за разонода понудени од Ентитетот преку услугите CONNECT. Ентитетот во никој случај нема да биде одговорен за таквата обработка.

Проширено возило: Проширеното возило ви овозможува на вас како Примарен корисник да овозможите на трети страни (на п осигурителни компании, сервиси, бензински станици, оператори на станици за полнење…) да пристапат до телематските податоци на возилото (на пр. километража, локација, статус на деловите на возилото и др. за добивање на дополнителни услуги. Овие податоци се генерираат од возилото како дел од активацијата и користењето на услугите CONNECT и се чуваат во серверите за поддршка на SEAT. Предуслов за тоа е изречно да сте го овозможиле пристапот да ги споделувате податоците со соодветната трета страна на веб-страницата за Проширена содржина на SEAT/CUPRA. Овие трети страни треба да пристапат до овие податоци за да ви понудат специфични услуги и цени (на пр. телематски тарифи) Сите соодветни случаи на користење и поврзаните податоци ќе ви бидат прикажани на вас на веб-страницата на SEAT Extended Consents Проширени согласности. Третата страна е независно одговорна за обработката на податоците. Контактирајте со третата страна директно и прочитајте ги условите за користење и политиката за приватност на третата страна пред да овозможите пристап до податоци. Може да го дадете или повлечете вашето овластување за споделување само со кликнување овде. Други корисници на возилото може да побараат информации во врска со Проширеното Возило директно од вас, како примарен корисник. Секој корисник на возилото може да го деактивира собирањето на податоци во возилото преку поставките за приватност во возилото. Ако Примарниот корисник го промени режимот за поставување на приватност кој не може да дозволи да се собираат или споделуваат информации со трети страни, нема да се испраќаат повеќе податоци на трета страна со што може да се ограничат услугите и надоместоците што тие ги обезбедуваат. Податоците што се откриваат од SEAT на соодветна трета страна за спроведување на договор или чекорите пред да се склучи договор, ако тие се неопходни (Член 6.1 b) GDPR) за вас, како Примарен корисник. За секундарните корисници и гости-корисници, трансферот на податоци е неопходен за целите за легитимни интереси кои SEAT/CUPRA сака да ги постигне или за трета страна. Целта е да се овозможи третите страни да понудат поединечни и персонализирани услуги на примарниот корисник, како главен корисник на возилото.

4. Кои се примателите на вашите лични податоци?

Откривањето на вашите лични податоци и податоците за возилото на трети лица ќе се случи само во следниве случаи:

a) Во согласност со соодветните законски обврски. SEAT, како овластен производител на возилото, ќе треба, на барање на соодветни власти, да обработува и пријавува одредени податоци складирани во возилото поврзани со сопственикот на возилото. Некои од овие обврски може да произлезат од истраги на кривични дела, сообраќајни несреќи, контрола на продажба на половни работи, итн. Затоа, податоците може да бидат откриени во врска со функционирањето на возилото, користењето, контролата, статусот и техничките податоци поврзани со неговиот број за идентификација (VIN), како на пример: километража, брзина, забрзување, контрола на навигација, статус на безбедносен појас, услови во околината, акумулатор, статуси на течност и притисок и др. Обработката на податоци и нивното доставување до Властите е покриено според усогласеноста SEAT со законска обврска (Чл. 6 став 1, под. 1 буква c) од GDPR), како производител на возилото.

b) Во одредени случаи на сервисирање и поправка на возилото, за SEAT може да биде неопходно да обработува податоци за трошењето на гориво на вашето возило и функционирањето поврзано со неговиот VIN. Овие податоци може да бидат обработени од SEAT, од мрежата на услуги (продавачи и сервиси) или од трети страни ( сервисни центри за дефекти), во текот на законскиот период на гаранција на вашето возило. SEAT може да ги обработува овие податоци и да ги открива на Ентитети трети страни may process this data and disclose them to third-party Entities (сервиси и продавачи) во случај на операција на повлекување покриена со усогласеноста со законската обврска (Чл. 6 став 1, под. 1 буква c) од GDPR), како производител на возилото.

c) Доколку е потребно за извршување на договорот и, особено, да се понудат услугите на SEAT CONNECT / CUPRA CONNECT.

d) Исто така, некои функционалности на SEAT CONNECT / CUPRA CONNECT се обезбедуваат од трети страни, како што е Google во случај на користење на функционалноста за мапата. Во тој случај, овие трети страни можат да ги обработуваат вашите лични податоци како контролор, кои се предмет на соодветните политики за приватност до кои може да се пристапи преку соодветната апликација во секој случај. Како прелиминарен чекор пред да започне користењето на овие услуги, мора внимателно да ги прочитате и прифатите соодветните Одредби и Услови и Политиката за приватност на давателот на услуги.

На крај, SEAT ќе обезбеди пристап до вашите податоци за трети страни какви што се Volkswagen AG и даватели на ИТ услуги, коишто дејствуваат како обработувачи и подобработувачи на податоци за да може да понудат одредени функции на интернет и услуги поврзани со вашето возило. SEAT ги користи серверите за податоци коишто ги обезбедила Volkswagen групацијата, којашто исто така обезбедува одржување и техничка поддршка за ИТ системите. Овие трети страни и добавувачите на Volkswagen AG секогаш ќе ги обработуваат личните податоци во наше име и согласно со нашите упатства. На крај, со ова Ве известуваме дека ентитетот може да ги пренесе Вашите податоци на ентитети што се дел од VW Group, со цел да се оптимизираат интерните групни продажни и постпродажни процеси и канали.

Ваквата обработка се основа на заштита на нашите легитимни интереси и во корист на Вас како корисник на нашите автомобили.

5. Дали Вашите лични податоци ќе бидат испратени некаде надвор од ЕУ?

Целата обработка на Вашите податоци ќе се врши во рамки на Европската економска област и ќе добие исто ниво на заштита како и во Европската економска област. Дополнително, во зависност од моделот на возилото, податоците може да се обработуваат на серверите што ги договараат своите услуги надвор од рамки на Европската економска област, осигурувајќи се дека Вашите податоци се обработуваат со примена на соодветните заштитни мерки. Во овој контекст, Ве информираме дека нашиот ентитет, како дел од VW Group, склучил договор со одредени подобработувачи, вклучувајќи ги SalesForce, Inc. Amazon Web Services (AWS) и Microsoft Corporation за да обезбеди податоци за хостинг услуги. Овие компании ги шифрираат и обработуваат податоците исклучиво на сервери за податоци лоцирани во Европската Унија. Бидејќи овие ентитети се наоѓаат во Соединетите Американски Држави, пристапот до податоци од Соединетите Американски Држави не може да се исклучи и затоа се потпишани соодветните Стандардни договори на ЕУ за обработка на податоци за да се осигура дека Вашите лични податоци се доволно заштитени. Може да нè контактирате на dataprotection@seat.es доколку сакате да добиете примерок од нив или ако Ви ги ставиле на располагање.

6. Колку долго ги чуваме вашите лични податоци?

SEAT ќе ги чува вашите лични податоци генерирани од системите SEAT CONNECT / CUPRA CONNECT онолку колку што е потребно за да ви ги обезбеди функционалностите вклучени во SEAT CONNECT / CUPRA CONNECT и, во секој случај, сè додека не побарате нивно бришење. SEAT ќе ги чува вашите податоци додека е на сила договорниот однос со клиентот и, по завршувањето, за период од максимум 10 години според локалните законски одредби.

Во однос на податоците генерирани од возилото и испратени до серверот за податоци за истражување и развој на автоматско управување, откако ќе се соберат, се контролира квалитетот, а потоа веднаш се анонимизираат. Податоците се чуваат најмногу 24 часа заради анонимизација. Оригиналните податоци потоа целосно се бришат од возилото. Постапката за анонимизација се разгледува за ефикасност и ефективност и постојано се развива, земајќи ги предвид најновите научни сознанија и последните технички достигнувања.

Дополнително, SEAT информира дека, бидејќи вашите лични податоци ќе бидат зачувани на вашата сметка SEAT/CUPRAID, доколку побарате бришење на податоците од SEAT CONNECT / CUPRA CONNECT, вашите лични податоци нема да бидат избришани од вашата сметка на SEAT ID / CUPRA ID, бидејќи може да имате други поврзани дигитални услуги на SEAT. Сепак, во секое време можете да управувате со вашите податоци и поставки за приватност на https://seatid.vwgroup.io/.

Во секој случај, SEAT ќе ги задржи вашите податоци за да биде во согласност со сите барања на шпанското законодавство што одговараат на секоја категорија на податоци.

7. Поставки за корисници и приватност

Онлајн услугите се достапни на различни корисници кои може да го користат возилото. Може да се пријавите како примарен, секундарен корисник, гост -корисник или анонимен корисник, во зависност од генерацијата на возилото и посакуваниот избор на функции и апликации. Имајте предвид дека за да уживате во сите услуги и функции, мора да се пријавите како примарен или секундарен корисник и да ја купите дозволата CONNECT. Обработката на вашите лични податоци е претежно овозможена со спроведување на дозволата и договорот за услугите CONNECT (чл. 6.1. b) GDPR). Ако пристапите како гост-корисник, правната основа за обработка на вашите податоци е легитимниот интерес да ви ги понудат на вас услугите CONNECT (чл. 6.1 f) од GDPR). Конечно, ако тоа го направите како анонимен корисник, SEAT нема да ги обработува вашите лични информации.

Дополнително, режимите на приватност на автомобилот ви дозволуваат, во зависност од возилото, да изберете режим на приватност каков што сакате, а може дури целосно да го ограничите пристапот до и испраќањето на податоци од услугите. Имајте на ум дека другите гости корисници најавени на ова возило можат да видат каде сте паркирани или пак, да ги видат вашите претпочитани поставки. Со поставките за корисници и приватност може да управувате преку центарот Infotainment на возилото. Во секој случај, може да се воспостави комуникација за да се осигури пристапот до интернет на возилото или, во случај на несреќа, активацијата на „системот за еПовици“.

8. Кои се вашите права и канали за контакт?

8.1. Дефинирање на правата

Можете да ги остварувате следниве права во вашата состојба на предмет на податоците:

Доколку сметате дека SEAT не ги обработил вашите лични податоци во согласност со важечкиот закон, може да поднесете жалба до релевантниот надзорен орган, www.aepd.es.

8.2. Канали за контакт

Со вашите лични податоци во однос на услугите на SEAT CONNECT / CUPRA CONNECT може да управувате во секое време во порталот SEAT ID / CUPRA ID: seatid.vwgroup.io/account или со поднесување писмено барање до SEAT, S.A. Digital Business & Product Strategy (Дигитален бизнис и стратегија на производ) Autovía A-2 Km. 585, Martorell (Barcelona) или на следната адреса на е-пошта customercare@seat.com или customercare@cupraofficial.com, во зависност од марката на вашето возило. Мора да го наведете правото што сакате да го остварите. Остварувањето на овие права е бесплатно.

Доколку сакате да ги остварите вашите права за заштита на податоците пред Увозник на SEAT или Сервисен партнер на SEAT, контактирајте ги директно.

Доколку имате некаков сомнеж за заштитата на податоците или доколку сакате да стапите во контакт со офицерот за заштита на податоците („DPO“), исто така можете да контактирате со нашиот делегат за заштита на податоците на компанијата со испраќање е-пошта до dataprotection@seat.es.

Верзија: Септември 2023 година