PRIVATUMO POLITIKA DUOMENŲ RINKIMUI TIKSLU SUKURTI ANONIMINĘ DUOMENŲ BAZĘ, SKIRTĄ AUTOMATIZUOTO VAIRAVIMO MOKSLINIAMS TYRIMAMS IR VYSTYMUI

Šioje privatumo politikoje mes informuojame Jus apie Jūsų asmens duomenų rinkimą, apdorojimą ir naudojimą SEAT, S.A. (toliau "SEAT") tikslu aktyvuoti duomenų perdavimą kuriant anoniminę duomenų bazę, skirtą automatizuoto vairavimo moksliniams tyrimams ir vystymui.

Kas yra Jūsų asmens duomenų valdytojas?

Duomenų valdytojo tapatybė:SEAT, S.A. su mokesčių mokėtojo identifikavimo numeriu A-28 049 161
Adresas:Greitkelis A-2, Km. 585, Martorell (Barselona)
Paštas:customercare@seat.es
Duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys:dataprotection@seat.es

Kaip mes naudojame Jūsų asmens duomenis?

Duomenų perdavimo funkcija naudojama matavimo duomenims, įrašytiems transporto priemonės jutikliais, rinkti. Matavimo duomenys siunčiami į duomenų serverį, kurį SEAT ir jos partneriai iš karto anonimizuoja ir naudoja automatizuoto vairavimo tyrimams ir vystymui.

Duomenų perdavimas neįjungiamas automobiliui paliekant gamyklą ir prasideda tik tada, kai prisijungia aktyvus pagrindinis SEAT CONNECT / CUPRA CONNECT vartotojas. Duomenų perdavimą galima tiesiogiai įjungti arba išjungti naudojant privatumo nustatymuose esantį slankiklį ‚Automatinio vairavimo vystymas". Duomenų perdavimas taip pat priklauso nuo privatumo lygių nustatymo. Duomenų perdavimas aktyvus tik "Naudoti vietą" ir "Bendrinti vietą" lygiuose.

Matavimo duomenis sudaro dvi duomenų grupės:

a) Duomenys, svarbūs transporto priemonę įtakojantiems veiksniams atkurti:

b) Duomenys, svarbūs nustatant, kaip vairuotojas nori valdyti transporto priemonę:

Renkami tik duomenys, reikalingi iš dalies ir visiškai automatizuoto vairavimo funkcijoms tirti ir vystyti. Anonimizuoti matavimo duomenys taip pat pateikiami "Volkswagen" partneriams remiantis sutartiniais principais, kurie garantuoja atitinkamą duomenų apsaugą. Šie partneriai taip pat naudoja anonimizuotus duomenis automatizuoto vairavimo tyrimo ir vystymo tikslais.

Remiantis šiais duomenimis sukuriama modeliavimo aplinka, leidžianti išbandyti būsimas automatizuotas vairavimo funkcijas realiomis sąlygomis ir galima palyginti rezultatus su realiu vairuotojo elgesiu. Patikimam ir saugiam automatizuotam vairavimui reikia kelių milijardų bandomųjų kilometrų, o šią duomenų bazę reikia užpildyti tikrais duomenimis. Tai vienintelis būdas užtikrinti, kad visos eismo situacijos būtų tinkamai registruojamos, kad būtų užtikrinta, jog būsimos automatizuotos vairavimo funkcijos bus patikimos ir saugios, kad visada būtų priimti teisingi sprendimai ir būtų užtikrinta transporto priemonėje esančių asmenų sauga.

Duomenys, nusiųsti į duomenų serverį, patikrinami kokybiškai, o po to iš karto anonimizuojami duomenų serveryje. Anonimizavimo procedūra peržiūrima siekiant efektyvumo ir veiksmingumo, ir nuolat vystoma, atsižvelgiant į naujausias mokslo žinias ir naujausius pasiekimus.

Koks yra teisėtas Jūsų asmens duomenų tvarkymo pagrindas?

Duomenų rinkimo iš transporto priemonės duomenų rinkimo teisinis pagrindas yra teisėtų interesų siekimas (Bendrojo asmens duomenų reglamento 6 straipsnio 1 dalies f punktas). ).

Aukščiau nurodytus automatinių vairavimo funkcijų mokslinių tyrimų, vystymo ir apsaugos tikslus galima pasiekti tik naudojant reikšmingą duomenų bazę, pagrįstą kuo įvairesniais eismo scenarijais, pagrįstais realiomis kelionėmis. Šiuo metu klasikinių ištvermės bandymų nebepakanka. Duomenis turi sudaryti kuo daugiau skirtingų vairavimo scenarijų, kurių aplinkos ir eismo situacijos gali būti registruojamos tik realaus kelių eismo algoritmuose. Šiuo metu taip pat nepakanka duomenų pirkimo, nes duomenų nėra reikiamos kokybės ir jie tampa nebeaktualūs net ir po labai trumpo laiko. Dėl šios priežasties SEAT turi teisėtą interesą tvarkyti duomenis ir sukurti anoniminę duomenų bazę.

Kokiems kitiems gavėjams bus atskleisti duomenys?

SEAT neatskleidžia Jūsų asmens duomenų, išskyrus tuos atvejus, kad būtų laikomasi teisinių įsipareigojimų.

Kita vertus, SEAT suteiks prieigą prie duomenų trečiosioms šalims, veikiančioms kaip duomenų tvarkytojai, kad būtų galima anonimizuoti duomenis ir veikti tik mūsų vardu ir pagal mūsų nurodymus. „Volkswagen AG“ yra mūsų duomenų anonimizavimo paslaugų teikėja, kuri savo ruožtu samdo kitus paslaugų teikėjus, kurie veikia kaip antriniai tvarkytojai, pvz., AUDI AG ir CARIAD SE, šiai anonimizavimo paslaugai suteikti. Duomenys užšifruojami vadovaujantis su „Volkswagen AG“ sudarytomis sutartimis ir yra tvarkomi tik Europos Sąjungoje esančiuose duomenų serveriuose. Dalis šių paslaugų teikėjų gali būti įsikūrę Jungtinėse Amerikos Valstijose, todėl negalima atmesti galimybės, kad prie duomenų bus prieinama iš Jungtinių Amerikos Valstijų. Siekiant užtikrinti pakankamą Jūsų asmens duomenų apsaugą, sudarytas atitinkamas ES standartinis susitarimas dėl duomenų apsaugos (atitinkama duomenų tvarkymo ne Europos šalyse garantija). Atskleidus informaciją, Jūs turite teisę būti informuotas apie standartinį duomenų apsaugos susitarimą.

Kiek laiko saugome Jūsų asmens duomenis?

Duomenys ten saugomi ne ilgiau kaip 24 valandas anonimizavimo ir kokybės užtikrinimo tikslais. Todėl originalūs duomenys visiškai ištrinami iš transporto priemonės.

Kokios Jūsų, kaip susijusio asmens, teisės?

TeisėTurinysPagalbos kanalai
PrieigaGalite gauti informaciją apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą pagal SEAT, taip pat susipažinti su Jūsų asmens duomenimis, kurie buvo įtraukti į SEAT bylas.Šiomis teisėmis galite naudotis siųsdami el. laišką adresu customercare@seat.es arba raštišku prašymu, adresuotu SEAT, S.A – Autovía A-2. Km.585, Martorell, Barselona (Ispanija). Norėdami pasinaudoti savo teisėmis, turite nurodyti teisę, kuria norite pasinaudoti.
KorekcijaGalite prašyti ištaisyti savo asmens duomenis, kai jie yra netikslūs arba neišsamūs.
IštrintiGalite prašyti ištrinti savo asmens duomenis, kai, be kitų priežasčių, asmens duomenys nebėra būtini tais tikslais, kuriais jie buvo surinkti.
PrieštaravimasGalite prašyti sustabdyti Jūsų asmeninės informacijos tvarkymą. SEAT nustos tvarkyti Jūsų asmens duomenis, išskyrus teisėtų grupių teisinių reikalavimų ar gynybos atvejus.
Duomenų tvarkymo apribojimasGalite prašyti apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą šiais atvejais: - Kai yra tikrinamas prieštaravimas dėl Jūsų asmens duomenų tikslumo; - Kai duomenų tvarkymas yra neteisėtas, duomenų subjektas prieštarauja asmens duomenų ištrynimui ir prašo apriboti jų naudojimą; - Kai SEAT nebereikia asmens duomenų tvarkymo tikslais, tačiau duomenų tvarkytojas jų reikalauja teisiniams reikalavimams vykdyti; - Kai prieštaraujate Jūsų asmens duomenų tvarkymui visuomenės labui skirtos užduoties atlikimui arba siekiant patenkinti teisinius interesus, kol yra tikrinama, ar SEAT teisėtos duomenų tvarkymo priežastys turi viršenybę prieš Jūsų.
PerkeliamumasGalite elektroniniu formatu gauti asmens duomenis, kuriuos mums pateikėte, asmens duomenis, gautus iš Jūsų sutartinių santykių su SEAT, taip pat perduoti juos kitam subjektui.

Jei manote, kad SEAT neapdorojo Jūsų asmens duomenų pagal taikomus reglamentus, galite pateikti skundą kompetentingai kontrolės institucijai per interneto svetainę www.agpd.es

Naudojimasis šiomis teisėmis yra nemokamas.