SEAT & CUPRA CONNECT“ PRIVATUMO POLITIKA

1. Bendroji informacija apie duomenų apdorojimą

Šiuo duomenų apsaugos pareiškimu informuojame apie tai, kad renkame, apdorojame ir naudojame jūsų asmens duomenis, kai naudojatės internetinėmis mobiliosiomis SEAT / CUPRA CONNECT paslaugomis (toliau – SEAT CONNECT / CUPRA CONNECT) per naudotojo paskyrą pagal 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/679dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (toliau – Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), taip pat pagal Ispanijos duomenų apsaugos įstatymą Nr. 3/2018 (LOPDGG) ir pagal kitus vietos reglamentus, kuriais jis papildomas.

SEAT, S.A.U. (toliau – SEAT) gamina transporto priemones su jungiamumo funkcija, generuojančia informaciją. Taip pat siūlo susijusias su transporto priemone paslaugas, teikiamas per SEAT CONNECT / CUPRA CONNECT programėlę. Paminėtos sistemos turi savo privatumo politikas, nes gali pasiūlyti konkrečias paslaugas ir funkcijas, pridedamas prie transporto priemonių. Norint registruotis SEAT sistemose, reikia sukurti SEAT/CUPRA ID, todėl duomenys (el. pašto atpažinimo ženklas ir slaptažodis) perduodami į jūsų transporto priemonę ir susijusias programėles. Kita vertus, paslaugos, kurios teikiamos jūsų transporto priemonei, licencijos galiojimo trukmė ir kito pobūdžio informacija yra susijusi su jūsų SEAT / CUPRA ID. Jūsų transporto priemonė taip pat perduoda duomenis SEAT / CUPRA CONNECT vidiniams įrenginiams, kad būtų teikiama nuosekli informacija sistemose: transporto priemonės ir SEAT / CUPRA CONNECT programėlėje. Daugiau informacijos apie tai, kas pasakyta pirmiau, rasite Privatumo politikoje.

2. Kas yra jūsų asmens duomenų valdytoja?

Tapatybė:SEAT, S.A.U kurios mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris yra A-28 049 161
Adresas:Autovía A-2, Km. 585, Martorell (Barcelona)
El. paštas:SEAT: customercare@seat.es CUPRA: customercare@cupraofficial.es

3. Kokius duomenis apdorojame, kokiais tikslais ir kas yra teisinis pagrindas?

3.1. Duomenų apdorojimas teikiant SEAT CONNECT / CUPRA CONNECT paslaugas

Kiek tai susiję su SEAT CONNECT / CUPRA CONNECT siūlomomis funkcijomis, taip pat toliau nurodytais tikslais, SEAT / CUPRA, siekdama toliau aprašytų atitinkamų tikslų, apdoros toliau nurodytų kategorijų duomenis, tokius kaip:

Šie duomenys bus apdorojami konkrečiai siekiant:

Reikalinga SEAT CONNECT / „CUPRA CONNECT App“ registracija ir prieiga prie prijungtų transporto priemonėje funkcijų, SEAT / CUPRA ID.

Taigi naudotis CONNECT paslaugomis galima tik prisijungus prie SEAT / CUPRA ID ir sėkmingai užregistravus automobilį.

Duomenys, kurie pateikiami registruojant SEAT/CUPRA ID, yra apdorojami naudojantis CONNECT funkcijomis ir paslaugomis. Daugiau apie SEAT / CUPRA ID sąlygas ir privatumo politiką skaitykite čia.

SEAT apdoros jūsų asmens ir transporto priemonės duomenis pirmiau minėtais tikslais, atsižvelgdamas į tai, kad apdorojimo teisinis pagrindas yra sutarties vykdymas, t. y. SEAT CONNECT / CUPRA CONNECT nuostatos sąlygos (žr. SEAT CONNECT / CUPRA CONNECT programėlėse)) pagal Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies b punktą.

3.2. Anoniminti automatizuoto vairavimo duomenys

Priklausomai nuo transporto priemonės modelio ir nuo to, ar įjungta funkcija, SEAT anonimins transporto priemonės duomenis automatizuoto vairavimo tyrimų ir plėtros tikslais. Šie duomenys bus imami transporto priemonės jutikliais ir siunčiami į serverį, kuriame jie tuoj pat SEAT bei jos partnerių, kaip antai „Volkswagen Group“ įmonių, bus anoniminami ir naudojami vykdant tyrimus ir kuriant automatizuotą vairavimą. Remiantis šiais duomenimis kuriama imitavimo aplinka, ir taip sudaroma galimybė išbandyti būsimas automatizuoto vairavimo funkcijas tikroviškomis sąlygomis bei palyginti rezultatą su tikro vairuotojo pasirenkamu elgesiu.

Teisinis duomenų rinkimo pagrindas duomenims iš automobilio gauti yra teisėtas interesas (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies f punktas). Dėl pirmiau nurodytų siekių vykdyti tyrimus, plėtrą ir saugoti automatizuoto vairavimo funkcijas, juos galima įgyvendinti tik didelės duomenų bazės priemonėmis, pagrįstomis didžiausia galimų eismo scenarijų, pagrįstų tikromis kelionėmis, įvairove. Dabar klasikinių patvarumo bandymų jau nebepakanka, nes duomenys turi būti sudaryti pagal kuo daugiau skirtingų vairavimo scenarijų, o jų aplinkos ir eismo situacijas galima registruoti tik tikro kelių eismo algoritmais. Remdamasi šiuo pagrindu SEAT turi teisėtą interesą apdoroti duomenis ir kurti anoniminę duomenų bazę. Daugiau sužinosite čia. Bet kada galite dėl tokio duomenų rinkimo paprieštarauti ir patys išjungti šią funkciją savo automobilio privatumo nuostatų lange.

3.3. Rinkodara ir profiliavimo veikla

Taip pat, tik jei esate suteikę aiškų savo sutikimą, SEAT apdoros jūsų asmens duomenis toliau nurodytais papildomais tikslais:

Teisėtas pagrindas apdoroti jūsų asmens duomenis šiais tikslais yra jūsų sutikimas, kaip nurodyta Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies a punkte. Galite bet kada tvarkyti arba atšaukti savo sutikimą SEAT ID portale seatid.vwgroup.io/account arba išsiuntę el. laišką adresu customercare@seat.es arba customercare@cupraofficial.com, priklausomai nuo jūsų automobilio markės. Jūsų sutikimo atsiėmimas neturės įtakos apdorojimo teisėtumui, grindžiamam sutikimu, duotu iki atsiėmimo.

3.4. Duomenų atskleidimas SEAT importuotojui arba SEAT/CUPRA paslaugų partneriui

Teisėtas pagrindas apdoroti jūsų asmens duomenis šiais tikslais yra jūsų sutikimas, kaip nurodyta Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies a punkte. Jei esate davę sutikimą atskleisti savo duomenis SEAT importuotojui arba SEAT/CUPRA paslaugų partneriui ir norite jį atsiimti, turėtumėte kreiptis į importuotoją arba SEAT/CUPRA paslaugų partnerį kaip į šios komunikacijos duomenų valdytoją. Taip pat galite šį sutikimą atšaukti per SEAT CONNECT / „CUPRA CONNECT App“ išjungę Mėgstamo paslaugų teikėjo parinktį. Jūsų sutikimo atsiėmimas neturės įtakos apdorojimo teisėtumui, grindžiamam sutikimu, duotu iki atsiėmimo.

3.5. Su jūsų susietosios transporto priemonės sauga ir atitiktimi susijusi duomenų tvarkymo veikla

SEAT stebės jūsų transporto priemonės perduodamą būseną ir perspėjimus, kad užtikrintų su sauga susijusius aspektus, taip pat aptiktų galimas klaidas, jas analizuotų, siūlytų ir įgyvendintų patobulinimus bei sprendimus. Surinkus šiuos duomenis galima susieti su techniniais gamybos duomenimis ir ankstesniais apsilankymais autoservise, kad būtų galima padaryti išvadas, svarbias transporto priemonės saugai ir tinkamam veikimui. Siekiant užtikrinti tvarkomų duomenų saugumą, visuomet bus taikomos atitinkamos saugumo priemonės, įskaitant jų nuasmeninimą, išskyrus atvejus, kai Subjektas privalo tvarkyti VIN numerį. Šių duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra teisėtas Subjekto, kaip transporto priemonės gamintojo ir CONNECT paslaugos teikėjo, interesas (BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas), siekiant nustatyti klaidas, kurios turi įtakos gaminio bei paslaugos saugai ir kokybei, taip suteikiant tiesioginę naudą naudotojui. Neturėdama prieigos prie šios informacijos, SEAT negalėtų nustatyti klaidų ir patobulinimų. Atsižvelgdamas į šį duomenų tvarkymą, Subjektas nustatė, kad yra įtikinamų teisėtų priežasčių, dėl kurių, kaip numatyta BDAR 21 straipsnio 1 dalyje, duomenų subjektas negali pasinaudoti savo teise prieštarauti.

3.6. Duomenų tvarkymo veikla, susijusi su transporto priemonės funkcijų optimizavimu ir tobulinimu bei susietų paslaugų naudojimu

Siekiant optimizuoti ir tobulinti transporto priemonės funkcijas, apskritai pritaikyti jas prie klientų lūkesčių ir rinkos pokyčių, ypač siekiant toliau tobulinti naujoviškas funkcijas, jūsų transporto priemonė generuoja įvairius funkcinius ir techninius duomenis (pavyzdžiui, transporto priemonės naudojimo, degalų sąnaudų, būsenos, valdymo ir informacinių pramogų duomenis). Ši informacija bus susieta su jūsų VIN numeriu ir transporto priemonės IP kamera. SEAT nenaudos šių duomenų, kad sukurtų profilius ar vertintų juos pagal individualius automobilius. Be to, jokie duomenų požymiai nebus naudojami profiliams kurti ar išvadoms apie jūsų elgseną ar elgsenos modelius naudojantis transporto priemone daryti. Kai tik ši informacija bus surinkta, bus taikomos tinkamos saugumo priemonės, kad būtų užtikrintas tvarkomų duomenų saugumas, įskaitant jų nuasmeninimą, išskyrus atvejus, kai Subjektui būtina tvarkyti VIN numerį. SEAT tvarkys pirmiau nurodytus duomenis vykdydama ribotos trukmės veiklą, kad optimizuotų transporto priemonių funkcijų spektrą ir pritaikytų jas prie klientų lūkesčių, remdamasi savo ar trečiosios šalies teisėtais interesais, nebent jie būtų viršesni už interesus ar pagrindines teises ir laisves, dėl kurių būtina apsaugoti asmens duomenis (BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas). Duomenų perdavimą galite išjungti automobilio privatumo nustatymuose. Jei norite visiškai nesutikti su savo asmens duomenų tvarkymu, kreipkitės į mūsų klientų aptarnavimo skyrių.

3.7. Trečiųjų šalių paslaugos ir programos

Galite prijungti savo išmanųjį telefoną prie transporto priemonės ir valdyti ją per automobilyje esančią sistemą (naudodami programėles, pvz., „Android Auto“ arba „Apple CarPlay“). Integracija leidžia naudotis pasirinktomis išmaniojo telefono programėlėmis. Atliekamo duomenų apdorojimo tipą nustato atitinkamos naudojamos programėlės teikėjas. Daugiau informacijos rasite ir galėsite nustatyti savo pasirinkimą atitinkamoje programėlėje ir išmaniojo telefono operacinėje sistemoje. Be to, tam tikromis sąlygomis kartu su pramogų paslaugomis, kurias Subjektas siūlo per CONNECT paslaugas, galite naudotis programėlėmis, už kurias atsakingos trečiosios šalys, pavyzdžiui, „Google“, „Spotify“ ir kt. Subjektas niekada nebus laikomas atsakingu už tokį duomenų tvarkymą.

Išplėstinės transporto priemonės sistema (angl. \Extended vehicle). Išplėstinės transporto priemonės sistema leidžia jums, kaip Pirminiam naudotojui, leisti kitoms trečiosioms šalims (pvz., draudimo bendrovėms, autoservisams, degalinėms, įkrovimo stotelių operatoriams ir kt.) naudotis transporto priemonės telematikos duomenimis (pvz., rida, buvimo vieta, transporto priemonės komponentų būkle ir t. t.), kad galėtumėte gauti papildomų paslaugų. Šie duomenys generuojami transporto priemonėje aktyvuojant ir naudojant CONNECT paslaugas ir yra saugomi SEAT duomenų bazėse. Būtina sąlyga – SEAT / CUPRA Išplėstinių sutikimų svetainėje aiškiai duoti leidimą dalytis duomenimis su atitinkama trečiąja šalimi. Šios trečiosios šalys turi turėti prieigą prie šių duomenų, kad galėtų jums pasiūlyti konkrečias paslaugas ir pritaikyti mokesčius (pvz., telematikos tarifus). Visi taikytini naudojimo atvejai ir susiję duomenys bus rodomi SEAT Išplėstinių sutikimų svetainėje. Trečioji šalis savarankiškai atsako už duomenų tvarkymą. Prieš suteikdami prieigą prie duomenų, tiesiogiai susisiekite su trečiąja šalimi ir perskaitykite trečiosios šalies naudojimo sąlygas ir privatumo politiką. Suteikti arba atšaukti leidimą dalytis galite tiesiog spustelėję čia. Kiti transporto priemonės naudotojai gali prašyti informacijos apie išplėstinės transporto priemonės sistemą tiesiogiai iš jūsų, kaip pirminio naudotojo. Kiekvienas transporto priemonės naudotojas gali išjungti duomenų rinkimą transporto priemonėje pakeisdamas transporto priemonėje esančius privatumo nustatymus. Jei Pirminis naudotojas pakeičia privatumo nustatymą taip, kad nebūtų leidžiama rinkti ar dalytis informacija su trečiosiomis šalimis, jokie kiti duomenys nebus siunčiami trečiajai šaliai ir bus galima apriboti jos teikiamas paslaugas ir taikomus mokesčius. SEAT atskleidžia duomenis atitinkamai trečiajai šaliai dėl sutarties vykdymo arba veiksmų prieš ją pasirašant, jei jie yra būtini (BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas) jums, kaip pirminiam Naudotojui. Antrinių naudotojų ir svečių atveju duomenis būtina perduoti dėl teisėtų SEAT / CUPRA arba trečiosios šalies interesų. Tikslas – sudaryti sąlygas trečiosioms šalims siūlyti asmenines ir individualizuotas paslaugas pirminiam naudotojui, kaip pagrindiniam transporto priemonės naudotojui.

4. Kas yra jūsų asmens duomenų gavėjai?

Jūsų asmens ir transporto priemonės duomenys bus atskleisti trečiosioms šalims tik toliau nurodytais atvejais:

a) Laikantis atitinkamų teisės aktų reikalavimų. SEAT, kaip įgaliotasis transporto priemonės gamintojas, kompetentingų institucijų prašymu turės apdoroti ir pateikti tam tikrus transporto priemonėje saugomus duomenis, susijusius su transporto priemonės savininku. Kai kurie iš šių įsipareigojimų gali atsirasti tiriant nusikalstamas veikas, eismo įvykius, kontroliuojant naudotų daiktų pardavimą ir pan. Todėl gali būti atskleidžiami duomenys apie transporto priemonės veikimą, naudojimą, valdymą, būklę ir techninius duomenis, susijusius su VIN numeriu, pavyzdžiui, rida, greitis, pagreitis, navigacijos valdymas, saugos diržų būklė, aplinkos sąlygos, akumuliatoriaus, skysčių ir slėgio būklė ir t. t. Duomenys tvarkomi ir apie juos pranešama institucijoms, nes SEAT, kaip transporto priemonės gamintojas, laikosi teisinės prievolės (BDAR 6 straipsnio 1 dalies 1 punkto c papunktis).

b) Tam tikrais transporto priemonės techninės priežiūros ir remonto atvejais SEAT gali prireikti apdoroti duomenis apie jūsų transporto priemonės degalų sąnaudas ir su jos VIN numeriu susijusį veikimą. Šiuos duomenis gali tvarkyti SEAT, techninės priežiūros tinklas (prekybos atstovai ir autoservisai) arba trečiosios šalys (gedimų šalinimo centrai) per jūsų transporto priemonės teisinės garantijos laikotarpį. SEAT, kaip transporto priemonės gamintojas, gali tvarkyti šiuos duomenis ir atskleisti juos tretiesiems Subjektams (autoservisams ir prekybos atstovams), jei tai susiję su atšaukimo operacijomis, kurioms taikomas teisinis įpareigojimas (BDAR 6 straipsnio 1 dalies 1 punkto c papunktis).

c) Jei tai būtina norint vykdyti sutartį ir ypač teikti SEAT CONNECT / CUPRA CONNECT paslaugas.

d) Taip pat kaip kurias SEAT CONNECT / CUPRA CONNECT funkcijas teikia trečiosios šalys, kaip antai „Google“, jei naudojatės žemėlapio funkcija. Tokiu atveju šios trečiosios šalys gali apdoroti jūsų asmens duomenis kaip valdytojos, ir joms taikomos atitinkamos privatumo politikos, kurias galima pasiekti pasirinkus atitinkamas programėles. Prieš pradėdami naudotis šiomis paslaugomis, turite atidžiai perskaityti ir sutikti su atitinkamo paslaugų teikėjo Nuostatomis ir sąlygomis bei Privatumo politika.

Galiausiai, SEAT suteiks prieigą prie jūsų duomenų trečiosioms šalims, kurios veikia kaip duomenų tvarkytojai ir subtvarkytojai, pvz., „Volkswagen AG“ ir IT paslaugų teikėjai, kad jos galėtų pasiūlyti tam tikras internetines funkcijas ir paslaugas, susijusias su jūsų transporto priemone. SEAT naudoja duomenų serverius, kuriuos suteikia „Volswagen Group“, kuri taip pat teikia IT sistemų priežiūrą ir techninį palaikymą. Šios trečiosios šalys ir „Volkswagen AG“ tiekėjai asmens duomenis visada tvarkys mūsų vardu ir pagal mūsų instrukcijas. Galiausiai, šiuo informuojame, kad subjektas gali perduoti jūsų duomenis „VW Group“ įmonėms, siekiant optimizuoti vidinius grupės pardavimus, po pardavimo vykdomus procesus ir kanalus. Toks duomenų tvarkymas yra grindžiamas mūsų teisėtų interesų apsauga ir siekiu suteikti naudos jums, kaip mūsų automobilius įsigyjančiam klientui.

5. Ar jūsų asmens duomenys bus siunčiami už ES ribų?

Visi jūsų duomenys bus tvarkomi Europos ekonominėje erdvėje ir jiems bus taikoma tokio paties lygio apsauga kaip ir Europos ekonominėje erdvėje.

Be to, priklausomai nuo transporto priemonės modelio, duomenys gali būti tvarkomi serveriuose, kurie pagal sutartis teikia paslaugas ne Europos ekonominėje erdvėje, užtikrinant jūsų duomenų tvarkymą taikant atitinkamas apsaugos priemones. Šiuo klausimu informuojame, kad mūsų įmonė, kaip „VW Group“ įmonių dalis, yra sudariusi sutartis su tam tikrais subtvarkytojais, įskaitant „SalesForce, Inc.“, „Amazon Web Services“ (AWS) ir „Microsoft Corporation“, kad teiktų duomenų prieglobos paslaugas. Šios įmonės šifruoja duomenis ir tvarko juos tik duomenų serveriuose, esančiuose Europos Sąjungoje. Kadangi šios įmonės yra įsikūrusios Jungtinėse Amerikos Valstijose, negalima atmesti galimybės, kad prieiga prie duomenų gali būti įvykdyta iš Jungtinių Amerikos Valstijų ir todėl buvo pasirašyti susitarimai dėl atitinkamų ES standartinių sutarties dėl duomenų apsaugos sąlygų, siekiant užtikrinti, kad asmeniniai duomenys būtų pakankamai apsaugoti. Galite susisiekti su mumis el. pašto adresu dataprotection@seat.es, jei norite gauti jų kopiją arba jums būtų suteikta galimybė susipažinti su jomis.

6. Kiek laiko saugome jūsų asmens duomenis?

SEAT saugos jūsų asmens duomenis, kuriuos generuoja SEAT CONNECT / CUPRA CONNECT sistemos, tiek, kiek reikia norint teikti jums funkcijas, įtrauktas į SEAT CONNECT / CUPRA CONNECT, ir bet kuriuo atveju tol, kol paprašysite juos pašalinti. SEAT saugos jūsų duomenis, kol galios sutartiniai ryšiai su klientu, taip pat jiems pasibaigus, ne ilgesnį nei 10 metų laikotarpį pagal vietos teisės aktų nuostatas.

Duomenys, kuriuos generuoja transporto priemonė ir kurie siunčiami į duomenų serverį automatizuoto vairavimo tyrimų ir plėtros tikslais, surenkami, tikrinama jų kokybė ir jie nedelsiant anoniminami. Duomenys anoniminimo tikslams laikomi ne ilgiau kaip 24 valandas. Tada originalūs duomenys visiškai iš transporto priemonės pašalinami. Reguliariai peržiūrimas anoniminimo procedūros veiksmingumas ir efektyvumas bei plėtojimas, atsižvelgiant į naujausias mokslo žinias ir pažangiausius metodus.

Taip pat SEAT informuoja, kad jūsų asmens duomenys bus laikomi SEAT/CUPRAID paskyroje, todėl, jei paprašysite ištrinti SEAT CONNECT / CUPRA CONNECT duomenis, jūsų asmens duomenys nebus pašalinti SEAT ID / CUPRA ID paskyroje, nes gali būti kitų susijusių jūsų SEAT skaitmeninių paslaugų. Tačiau galite bet kada tvarkyti savo duomenis ir privatumo nuostatas adresu https://seatid.vwgroup.io/.

Bet kokiu atveju SEAT laikys jūsų duomenis tam, kad įvykdytų visus Ispanijos įstatymų reikalavimus, taikomus kiekvienai duomenų kategorijai.

7. Naudotojai ir privatumo nustatymai

Internetu teikiamomis paslaugomis gali naudotis įvairūs asmenys, kurie gali naudotis transporto priemone. Priklausomai nuo transporto priemonės kartos ir pageidaujamų funkcijų bei programų pasirinkimo, galite prisijungti kaip pirminis naudotojas, antrinis naudotojas, svečias arba anoniminis naudotojas. . Atkreipkite dėmesį, kad norėdami naudotis visomis paslaugomis ir funkcijomis, turite prisijungti kaip pirminis arba antrinis naudotojas ir įsigyti CONNECT licenciją. Jūsų asmens duomenis daugiausia galima tvarkyti vykdant CONNECT paslaugų licenciją ir sutartį (BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas). Jei prisijungiate kaip svečias, jūsų duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra teisėtas interesas siūlyti jums CONNECT paslaugas (BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas). Galiausiai, jei prisijungiate kaip anoniminis naudotojas, SEAT netvarkys jūsų asmeninės informacijos.

Be to, automobilio privatumo režimai leidžia, priklausomai nuo transporto priemonės, pasirinkti norimą privatumo režimą ir netgi visiškai apriboti prieigą prie paslaugų ir duomenų siuntimą iš jų. Prašome atkreipti dėmesį, kad kiti šioje transporto priemonėje prisiregistravę naudotojai-svečiai gali matyti jūsų stovėjimo vietą ar nustatymų nuostatas. Naudotojus ir privatumo nuostatas galite valdyti privatumo nuostatose transporto priemonės informacijos ir pramogų sistemoje. Bet kuriuo atveju, galima užmegzti ryšį siekiant užtikrinti transporto priemonės bendrąją interneto prieigą arba nelaimingo atsitikimo atveju suaktyvinti sistemą „eCall system“.

8. Kokios jūsų teisės ir kontaktiniai kanalai?

8.1. Teisių apibrėžimas

Kaip duomenų subjektas galite naudotis toliau išvardytomis savo teisėmis.

Jei laikote, kad SEAT apdoroja jūsų asmens duomenis ne pagal taikomus įstatymus, galite pateikti skundą atitinkamai priežiūros institucijai, pasinaudodami svetaine www.aepd.es.

8.2. Kontaktiniai kanalai

Galite bet kada su SEAT CONNECT / CUPRA CONNECT paslaugomis susijusius savo asmens duomenis tvarkyti SEAT ID / CUPRA ID portale seatid.vwgroup.io/account arba galite pateikti rašytinį prašymą SEAT, S.A. – Digital Business & Product Strategy, adresu Autovía A-2 Km. 585, Martorell (Barselona) arba šiuo el. paštu: customercare@seat.com arba customercare@cupraofficial.com, priklausomai nuo jūsų automobilio markės. Turite nurodyti, kuria teise norite pasinaudoti. Galimybė pasinaudoti šiomis teisėmis yra nemokama.

Jei norite pasinaudoti savo duomenų apsaugos teisėmis SEAT importuotojo arba SEAT paslaugų teikėjo atžvilgiu, prašome kreiptis tiesiogiai į juos.

Jei turite kokių nors abejonių dėl duomenų apsaugos arba norite susisiekti su duomenų apsaugos pareigūnu, taip pat galite susisiekti su mūsų įmonės duomenų apsaugos įgaliotuoju asmeniu nusiųsdami jam el. laišką adresu dataprotection@seat.es

Versija: 2023 m. rugsėjis