SEAT & CUPRA CONNECT ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

1. Általános tájékoztatás az adatfeldolgozással kapcsolatban

A jelen adatvédelmi nyilatkozat alapján ezennel tájékoztatjuk Önt az Ön személyes adatainak gyűjtéséről, feldolgozásáról és felhasználásáról a SEAT / CUPRA CONNECT online mobil szolgáltatásainak a felhasználói fiók segítségével való igénybe vétele során, (a továbbiakban, “SEAT CONNECT / CUPRA CONNECT”) az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletének (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, a továbbiakban, "GDPR"), a 3/2018 sz. spanyol Adatvédelmi törvény (LOPDGG), és az azt kiegészítő helyi szabályok rendelkezései szerint.

A SEAT, S.A.U. (a továbbiakban, “SEAT”) olyan gépjárműveket gyárt, amelyek online hálózatban működnek, és adatokat generálnak. Emellett a járművel kapcsolatos szolgáltatásokat is kínál a SEAT CONNECT / CUPRA CONNECT alkalmazáson keresztül. Ezeknek a rendszereknek saját adatvédelmi szabályzatuk van, mivel ezek a járművein felül konkrét további szolgáltatásokat és funkciókat kínálnak. A SEAT Systems-be való regisztráció érdekében először egy SEAT/CUPRA azonosítót kell létrehozni, hogy így az adatokat (e-mail token és jelszó) a rendszer továbbítsa az Ön gépjárművére és a kapcsolt alkalmazásokra. Ugyanígy az Ön gépjárművén keresztül elérhető szolgáltatások, engedélyek határidői és egyéb információ az Ön SEAT / CUPRA azonosítójához kapcsolódnak. Az Ön járműve is továbbít adatokat a SEAT / CUPRA CONNECT háttérrendszerének, hogy ezáltal következetes információt biztosíthasson több rendszer között: a jármű, a SEAT / CUPRA CONNECT alkalmazás. A fentiekkel kapcsolatban további részleteket talál az Adatvédelmi szabályzatban.

2. Ki az Ön személyes adatainak adatkezelője?

Megnevezés:SEAT, S.A.U, adószám: A-28 049 161
Cím:Autovía A-2, Km. 585, Martorell (Barcelona)
Email:SEAT: customercare@seat.es CUPRA: customercare@cupraofficial.es

3. Mely adatokat dolgozunk fel, mely céllal, és mi ennek a jogalapja?

3.1. Adatfeldolgozás a SEAT CONNECT / CUPRA CONNECT Szolgáltatások céljaira

A SEAT CONNECT / CUPRA CONNECT által kínált funkciók összefüggésében, és az alábbi célok alapján a SEAT / CUPRA az alábbi céllal dolgozza fel az alábbi adatkategóriákat:

Ezen adatok feldolgozása az alábbi konkrét céllal történik:

A SEAT CONNECT / CUPRA CONNECT alkalmazásba való regisztráció előtt szükséges egy SEAT / CUPRA azonosító megszerzése.

Ezért a CONNECT szolgáltatás használata csak a SEAT / CUPRA ID-ba való bejelentkezés és a gépjármű sikeres bejelentése után lehetséges.

A SEAT/CUPRA ID-ba való regisztráció során megadott adatok feldolgozása a CONNECT funkciók és szolgáltatások igénybevétele során történik. A SEAT / CUPRA ID feltételeiről és Adatvédelmi szabályzatáról itt tudhat meg többet.

Hogy e szolgáltatások és támogatások némelyikét Önnek utazása közben is nyújthassuk, szükséges Önt és járművét geolokáció segítségével pozícionálni. Önnek módjában áll a jármű menüjében a 'ne zavarjanak' ('privacy') üzemmódot választani, ami aktiválja vagy de-aktiválja a SEAT CONNECT / CUPRA CONNECT funkciót, amely ez a technologiát használja.

A SEAT az Ön adatait és a jármű adatait a fenti céllal fogja feldolgozni a feldolgozás jogi alapjának a szerződés teljesítést tekintve, azaz a SEAT CONNECT / CUPRA CONNECT Szerződési feltételeit (lásd: a SEAT CONNECT / CUPRA CONNECT Alkalmazásokban) a GDPR 6.1. b cikke szerint.

Végezetül, az Ön által a CONNECT regisztráció során megadott adatokból következően, a SEAT meghívhatja Önt arra, hogy vegyen részt ügyfélelégedettségi és/ piackutatási felmérésekben az Ön által újonnan vásárolt járművére vonatkozóan. Ezen felméréseket a SEAT a CONNECT szolgáltatásokért felelős félként küldheti meg a jogos érdek alapján (a GDPR 6.1. (f) pontja szerint) a jármű gyártójaként, mivel az ezen felmérésekkel szerezhető adatokat összesített formában lehet hasznosítani a termék fejlesztése és a cég értékesítési folyamatainak optimalizálása érdekében. Ezek a SEAT számára nagyon értékes és érdekes információk. Ha Ön kifogásolja az ilyen adatfeldolgozást, kérjük, hogy a jelen nyilatkozat 7. pontjában foglaltak szerint járjon el. Javasoljuk, hogy olvassa el figyelmesen a piackutatáshoz megadott adatvédelmi tájékoztatást, mielőtt döntene az ebben való részvételről.

3.2. Anonimizált adatok az önvezetéshez

A jármű típusa szerint, illetve a funkció aktiválása esetén a SEAT anonimizálja a jármű adatait az önvezetéssel kapcsolatos kutatási és fejlesztési tevékenységhez. Ezeket az adatokat a jármű szenzorai érzékelik, majd elküldik egy szerverre, ahol azonnal anomizálják, és a SEAT és partnerei, pl. a Volkswagen csoport vállalatai felhasználják az önvezetéssel kapcsolatos kutatáshoz és fejlesztéshez. Ezen adatok alapján egy szimulációs környezetet hozunk létre, amely lehetővé teszi a jövő önvezető funkcióinak valós helyzetben történő tesztelését, és amelynek eredménye összehasonlítható a tényleges vezető preferált viselkedésével.

A járműből való adatgyűjtés jogi alapja jogszerű érdek (GDPR 6.1. b. cikke). Ezzel összefüggésben az automatikus vezetői funkciók kutatásával, fejlesztésével és megőrzésével kapcsolatos fenti célok csak valós utazásokon alapuló közlekedési helyzetek lehető legszélesebb skálájából épített jelentős adatbázis segítségével érhető el. A klasszikus tartósság tesztelés a továbbiakban nem elégséges, mivel az adatoknak a lehető legkülönbözőbb vezetési forgatókönyvet kell tartalmazniuk, és ezek környezeti és közlekedési helyzetei csak valós közúti közlekedés algoritmusaiban rögzíthetők. Ezen az alapon a SEAT jogszerű érdekkel bír az adatok feldolgozásában és egy anonim adatbázis felépítésében. Erről itt tudhat meg többet. Ön bármikor megakadályozhatja ezt az adatfeldolgozást a funkció de-aktiválásával járművének adatvédelmi beállításai között.

3.3. Marketing és profil készítés

Ezen felül és ha Ön kifejezett hozzájárulását adta, a SEAT az alábbi célokra is feldolgozza az Ön személyes adatait:

Az Ön személyes adatainak ilyen céllal történő feldolgozásának jogi alapja az Ön hozzájárulása a GDPR 6.1. a. cikke alapján. Ön ezt a hozzájárulást bármikor kezelheti vagy visszavonhatja a SEAT ID portálon: seatid.vwgroup.io/account vagy egy e-mail küldésével erre a címre: to customercare@seat.es / customercare@cupraofficial.com, attól függően, milyen típusú járműve van Önnek. Ha Ön visszavonja a hozzájárulását, az a visszavonást megelőző időszakban végzett feldolgozás jogszerűségét nem befolyásolja.

3.4. A SEAT Importőr vagy a SEAT/CUPRA Szolgáltató Partner számára történő adatközlés

Az Ön személyes adatainak ilyen céllal történő feldolgozásának jogi alapja az Ön hozzájárulása a GDPR 6.1. a. cikke alapján. Ha Ön hozzájárulását adta adatainak a SEAT importőr, vagy a SEAT/CUPRA Szolgáltató Partner számára való kiadásához, majd ezt vissza kívánja vonni, forduljon a SEAT/CUPRA Szolgáltató Partneréhez mint ezen közlés tekintetében adatkezelőnek minősülő szervezethez. Hozzájárulását a SEAT CONNECT / CUPRA CONNECT alkalmazás vagy a web portál segítségével is visszavonhatja, ha deaktiválja a Kedvenc Szolgáltató Partner opciót. Ha Ön visszavonja a hozzájárulását, az a visszavonást megelőző időszakban végzett feldolgozás jogszerűségét nem befolyásolja.

3.5 Az Ön kapcsolt járművének biztonságával és megfelelőségével kapcsolatos adatfeldolgozási tevékenységek

A SEAT figyelemmel kíséri az Ön járműve státuszát és az általa kiadott riasztásokat annak érdekében, hogy a biztonsággal kapcsolatos szempontok megfelelőségéről megbizonyosodjon, és az esetleges hibák feltárása és elemzése érdekében, valamit azért, hogy korrekciókat és megoldásokat javasoljon és hajtson végre. Ezen adatokat az összegyűjtésüket követően műszaki termelési adatokhoz és a szerviz korábbi felkereséseihez kapcsolják, és ezek alapján vonnak le következtetéseket, amelyek a jármű biztonságával és megfelelő működésével kapcsolatban fontossággal bírnak. Megfelelő biztonsági intézkedésekkel - így anonimizálással is - mindenkor biztonítják a feldolgozott adatok biztonságát, kivéve, ha a Jogi Személynek erre szüksége van a VIN adatok feldolgozása érdekében. Az ezen adatkezelés jogalapja a Jogi Személy, mint a jármű gyártójának és a CONNECT szolgáltatást nyújtó fél jogos érdeke (a GDPR 6.1 f. cikkelye szerinti), mert ennek segítségével fel tudja tárni azokat a hibákat, amelyek kihatással lehetnek a termék és a szolgáltatás biztonságára és minőségére, így annak közvetlen előnye van a felhasználó számára. Ha a SEAT nem kapná ezen adatokat, a cég nem tudná felismerni a hibákat és nem tudná meghatározni, milyen korrekciós intézkedéseket tegyen. Az ezen adatfeldolgozással kapcsolatban, a Jogi Személy megállapította, hogy ezen a téren indokolt jogalappal rendelkezik a GDPR 21.1. pontja alapján, és így az adatalanyoknak nincs joga arra, hogy ezen adatkezeléssel kapcsolatban kifogással éljenek.

3.6 A járműfunkciók optimalizálásával és fejlesztésével és a kapcsolt szolgáltatások igénybevételével kapcsolatos adatkezelési tevékenységek

Az Ön járműve funkcióinak optimalizálása és fejlesztése érdekében valamint azoknak a vevők elvárásaihoz és általában a piaci fejleményekhez való igazítása valamint különösen innovatív funkciók kialakítása és újonnan való kifejlesztése érdekében, az Ön járműve sokféle funkcionális és műszaki (pl. járműhasználati, üzemanyagfogyasztási, státusz, irányítási és infotainment) adatokat állít elő. Ezen adatokat összekapcsolják az Ön járművének VIN és jármű IP-azonosítójával. A SEAT ezen adatokat nem használja felhasználói profilok kialakítására és azok értékelésére az egyedi járművek esetén. Ezen túlmenően, semmilyen adatjelleget nem használnak fel profilok kialakítására vagy arra, hogy következtetéseket vonjanak le azzal kapcsolatban, hogy Ön a járművét hogyan használja és a járműhasználattal kapcsolatban milyen szokásai vannak. Ezen adatok összegyűjtését követően megfelelő biztonsági intézkedésekkel - így anonimizálással - gondoskodnak arról, hogy a feldolgozott adatok biztonságát garantálják, kivéve, ha ezen adatokra a Jogi Személynek a VIN adatok kezelése terén kifejezetten szüksége van. A SEAT ezen adatokat időben korlátozott módon kezeli, a járműfunkciók körének optimalizálása érdekében, és azok ügyféligényekhez való igazítása érdekében saját vagy harmadik felek jogos érdekének érvényesítése alapján, kivéve, ha ezt felülírják a személyes adatok védelmét szükségessé tevő érdekek vagy alapvető jogok és szabadságjogok (GDPR 6.1.f cikkelye). Önnek lehetősége van arra, hogy az Ön járműve adatvédelmi beállításai segítségével blokkolja az adatok továbbítását. Ha Ön kifejezetten kifogásolja a személyes adatainak kezelését, kérjük, hogy vegye fel a kapcsolatot cégük ügyfélszolgálatával.

3.7 Harmadik felek szolgáltatásai és alkalmazásai

Önnek lehetősége van arra, hogy az okostelefonját a járművéhez kapcsolja annak érdekében, hogy irányítani tudja a járműbe épített rendszer (mint pl. az Android Auto vagy Apple CarPlay) segítségével. Az integráció lehetővé teszi a kiválasztott Okostelefon alkalmazások használatát. Az ilyen típusú adatfeldolgozás az adott felhasznált alkalmazást nyújtó szolgáltató határozza meg. További tájékoztatást az adott alkalmazáson és az Ön okostelefonja operációs rendszerén keresztül kapható, ahol meg lehet tenni a megfelelő beállításokat is. Ezen túlmenően, egyes feltételek teljesülése esetén, Önnek lehetősége van arra is, hogy harmadik felek, pl. Google, Spotify, felelősségi körébe tartozó alkalmazásokat használjon a CONNECT szolgáltatáson keresztül a Jogi Személy által kínált szórakoztatási szolgáltatással együtt. A Jogi Személy nem tartozik felelősséggel az ilyen adatkezeléssel kapcsolatban.

Kiterjesztett Járművek: A kiterjesztett járművek opció lehetővé teszi Önnek, mint a jármű elsődleges használójának azt, hogy más harmadik feleknek (pl. biztosítók, szervizek, üzemanyagtöltő-állomások, töltőállomás-üzemeltetők stb.) azt, hogy hozzáférjenek a jármű telematikus adataihoz (pl. futásteljesítmény, lokáció, a jármű alkatrészeinek státusza stb.) extra szolgáltatások igénybe vétele érdekében. Ezen adatokat a jármű állítja elő a CONNECT szolgáltatás aktiválása és használata részeként, amelyeket a SEAT háttéradatok között tárolnak. Ennek előfeltétele, hogy Ön kifejezetten tegye lehetővé ezen harmadik feleknek az adatok megosztását a SEAT/CUPRA Extended Consents website weboldalon. Ezen harmadik feleknek azért van szükségük ezen adatok elérésére, hogy Önnek egyedi szolgáltatásokat díjszabásokat (pl. telematikus díjszabást) tudjanak felajánlani. A felhasználói esetek mindegyikét és a kapcsolódó adatok a SEAT Kiterjesztett Hozzájárulások weboldalon láthatók. A harmadik fél függetlenül tartoznak felelősséggel az adatok kezeléséért. Kérjük, hogy közvetlenül vegye fel a kapcsolatot a harmadik féllel és olvassa el a harmadik fél felhasználói feltételeit és adatvédelmi nyilatkozatát, mielőtt engedélyezi az adatokhoz való hozzáférést. Önnek lehetősége van megadni vagy visszavonni az adatok megosztására szóló engedélyét. Ezt ide kattintva teheti meg. A jármű más használói közvetlenül Öntől, mint a jármű elsődleges használójától kérhetnek felvilágosítást a ¿? járműről. A jármű minden használójának lehetősége van arra, hogy a jármű adatgyűjtési tevékenységét deaktiválja a jármű adatvédelmi beállításainak segítségével. Ha az Elsődleges felhasználó megváltoztatja az adatvédelmi beállításokat olyan módozatra, amely nem engedi meg az adatok gyűjtését vagy harmadik felekkel való megosztását, a harmadik félnek további adatot nem küldenek meg, amellyel a szolgáltatást korlátozni lehetne és díjszabásokat tudnának felajánlani nekik. Az adatokat a SEAT az adott harmadik félnek adja meg a szerződés teljesítésével kapcsolatban vagy a szerződés megkötését megelőző lépésekről, amennyiben ezekre Önnek, mint Elsődleges Használónak szüksége van (GDPR 6.1. b cikkelye). A másodlagos és vendéghasználók esetén az adatok átadása a SEAT / CUPRA vagy a harmadik fél jogos érdeke szempontjából szükséges. Ennek célja, hogy a harmadik fél egyedi és személyre szabott ajánlatokat tudjon adni az elsődleges felhasználónak, mint a jármű legfőbb használójának.

4. Kik az Ön személyes adatainak címzettjei?

Az Ön személyes vagy járművével kapcsolatos adatainak megosztása harmadik felekkel kizárólag az alábbi esetekben történik:

a) A hatályos jogszabályoknak való megfelelés érdekében. A SEAT cég, mint a jármű hivatalos gyártója, az illetékes hatóságok kérésére köteles a jármű tulajdonosára vonatkozóan a járműben tárolt egyes adatokat kezelni és számukra bejelenteni. Ezen kötelezettségek közül egyes kötelezettségek a bűncselekmények, közlekedési balesetek kivizsgálása, vagy használt járművel eladásának ellenőrzése, stb. céljából történik. Így megadásra kerülhetnek a jármű működésével, használatával, irányításával, státuszával, és a VIN-azonosítóval kapcsolatos technikai adatok, így például a futásteljesítményre, a sebességre, a gyorsulásra, a navigációs kontrollra, a biztonsági öv státuszára, a környezetvédelmi feltételekre, az akkumulátorra, a folyadékszintekre és nyomásértékekre stb. vonatkozó adatok. Az adatkezelés és az adatok hatóságoknak való megküldése a SEAT, mint a jármű gyártója jogszabályi kötelezettségeinek teljesítése körében történik (GDPR 6. 1 cikkelyének 1. c pontja alapján).

b) A járművek szervizelése és javításának egyes eseteiben előfordulhat, hogy a SEAT cégnek adatokat kell kezelnie az Ön járműve üzemanyagfogyasztására és a VIN-azonosítóval kapcsolatos működésére vonatkozóan. Ezen adatokat az Ön járművének törvényes garanciális időszaka alatt a SEAT cég jogosult kezelni a szolgáltatói hálózat (márkakereskedők és szervizek) vagy harmadik felek (gépjármű-segélyszolgálatok) igénybe vételével. A SEAT a jármű gyártójaként jogosult ezen adatokat kezelni és jogosult ezeket harmadik feleknek (szervizek és márkakereskedők számára) átadni a jogszabályok szerinti visszahívási akciók esetén (GDPR 6.1 cikkelyének 1.c pontja alapján).

c) A szerződés teljesítése érdekében, különösen a SEAT CONNECT / CUPRA CONNECT szolgáltatásainak felkínálása céljával.

d) Egyes SEAT CONNECT / CUPRA CONNECT funkciókat harmadik felek nyújtanak, pl. a térkép funkció a Google-tól származik. Ezekben az esetekben ezek a harmadik felek adatkezelőként feldolgozhatják az Ön adatait, amelyek védelme azonban mindig az adott alkalmazás adatvédelmi szabályzat alapján történik, amelyet Ön éppen igénybe vesz. Mielőtt ezen szolgáltatásokat igénybe veszi, elsőként kérjük, hogy figyelmesen olvassa el és fogadja el az adott szolgáltató Általános Üzletszabályzatát és Adatvédelmi Szabályzatát.

Végül a SEAT hozzáférést biztosít az Ön adataihoz harmadik feleknek, például a Volkswagen AG-nak és informatikai szolgáltatóknak, akik adatfeldolgozóként és al-adatfeldolgozóként járnak el annak érdekében, hogy bizonyos online funkciókat és szolgáltatásokat kínálhassanak az Ön járművével kapcsolatban. A SEAT a Volkswagen Csoport által biztosított adatszervereket használja, amelyek karbantartást és műszaki támogatást is nyújtanak az informatikai rendszerek számára. Ezek a harmadik felek és a Volkswagen AG beszállítói mindig a mi nevünkben és utasításainknak megfelelően kezelik a személyes adatokat.

5. Kikerülnek-e az Ön személyes adatai az EU-n kívülre?

Az Ön adatainak mindennemű kezelése az Európai Gazdasági Térségen belül történik, és ugyanolyan szintű védelemben részesül, mint az Európai Gazdasági Térségben. A funkciótól vagy a járműmodelltől függően azonban előfordulhat, hogy az Ön adatait az Európai Gazdasági Térségen kívül kezelik, és csak olyan országokba továbbítjuk azokat, ahol az Európai Bizottság megfelelő szintű adatvédelmet állapított meg, vagy más módon megfelelő vagy kielégítő biztosítékokat nyújtottak, mint például a Bizottság által elfogadott szabványos adatvédelmi záradékok aláírása. Lépjen kapcsolatba velünk a dataprotection@seat.es e-mail-címen, ha másolatot szeretne kapni ezekről, vagy ha azok elérhetővé váltak Ön számára.

6. Mennyi ideig őrizzük az Ön személyes adatait?

A SEAT a SEAT CONNECT / CUPRA CONNECT rendszerek által létrehozott adatokat annyi ideig őrzi meg, ameddig a SEAT CONNECT / CUPRA CONNECT rendszerek szolgáltatásait nyújtani köteles, illetve addig, ameddig Ön azok törlését nem kéri. A SEAT addig őrzi meg az Ön adatait, ameddig az ügyféllel a szerződéses kapcsolat fennáll, azt követően pedig a helyi jogszabályok szerint legfeljebb 10 évig.

A jármű által létrehozott és az önvezető járművekkel kapcsolatos kutatási és fejlesztési adatszerverbe továbbított adatokon a begyűjtést követően minőségellenőrzést végzünk, majd azonnal anonimizáljuk. Az adatokat legfeljebb 24 óráig tároljuk anonimizálási céllal. Az eredeti adatokat ezután teljes körűen töröljük a járműről. Az anonimizálási eljárást hatékonyság és eredményesség szempontjából áttekintjük, és folyamatosan fejlesztjük a legújabb tudományos eredmények és a legmodernebb technológia figyelembe vételével.

A SEAT tájékoztatja Önt, hogy mivel az Ön személyes adatai az Ön SEAT/CUPRAID ügyfélfiókjában lesznek tárolva, ha azt kéri, hogy töröljük a SEAT CONNECT / CUPRA CONNECT adatait, az Ön személyes adatait a SEAT ID / CUPRA ID fiókjáról nem töröljük, mivel ahhoz kapcsolódhatnak egyéb SEAT digitális szolgáltatások is. Saját adatainak kezelésére és adatvédelmi beállításainak változtatására azonban mindig lehetősége van a https://seatid.vwgroup.io/ helyen.

Az Ön adatait, az egyes adatkategóriának megfelelő spanyolországi jogi követelményeknek való megfelelés érdekében mindenképpen megőrizzük.

7. Felhasználók és adatvédelmi beállítások

Az online szolgáltatások mindazon felhasználók számára elérhetők, akik a járművet használják. Önnek lehetősége van arra, hogy elsődleges, másodlagos, vendég vagy anonim felhasználóként bejelentkezzen, amely a jármű generációjától és a kívánt funkcióktól és alkalmazásoktól függ. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy amennyiben minden szolgáltatást és funkciót igénybe kíván venni, ebben az esetben elsődleges vagy másodlagos felhasználóként regisztráljon és meg kell vásárolnia a CONNECT licenszet. Az Ön személyes adatainak kezelése a CONNECT szolgáltatásokról szóló licensz és szerződés végrehajtásával történik (A GDPR 6.1. cikkelyének b pontja alapján). Ha Ön vendégfelhasználóként lép be, az Ön adatai kezelésének jogalapja azon jogos érdek, amelynek keretében Önnek a CONNECT szolgáltatásokat felajánlják (a GDPR 6.1 cikkelyének f. pontja alapján). Végezetül. ha Ön anonym felhasználóként lép be a rendszerbe, a SEAT nem kezeli az Ön személyes adatait.

A fentieken túlmenően, az autó adatvédelmi módozatai a járműtől függően lehetővé teszik Önnek, hogy kiválassza a kívánt adatvédelmi módozatot, és Önnek lehetősége van arra is, hogy teljes mértékben korlátozza azt, hogy a szolgáltatás elérhető legyen és a szolgáltatás adatokat küldjön meg. Felhívjuk figyelmét, hogy a járműbe bejelentkezett többi vendégfelhasználó láthatja az Ön parkolási pozícióját vagy beállításait. A felhasználókat és az adatvédelmi beállításokat a jármű Infotainment rendszerén keresztül kezelheti. Kommunikáció minden esetben létrejöhet a jármű általános internetelérésének biztosítására, vagy baleset esetén az „eCall” rendszer aktiválására.

8. Az Ön jogai és kapcsolattartási lehetőségei

8.1. Jogok meghatározása

Ön mint érintett, a következő jogokat gyakorolhatja:

Ha Ön úgy véli, hogy a SEAT nem a hatályos törvényeknek megfelelően dolgozta fel az Ön személyes adatait, Önnek lehetősége van panaszt tenni az illetékes felügyeleti hatóságnál, a www.aepd.es weboldalon keresztül.

8.2 Kapcsolattartási lehetőségek

Önnek lehetősége van arra, hogy a SEAT CONNECT / CUPRA CONNECT szolgáltatásokkal kapcsolatos személyes adatainak kezelését bármikor módosítsa a SEAT ID / CUPRA ID portálon (seatid.vwgroup.io/account) vagy a SEAT, S.A. - Digital Business & Product Strategy, Autovía A-2 Km. 585, Martorell, Barcelona, Spanyolország címre vagy a customercare@seat.com vagy customercare@cupraofficial.com emailcímre küldött írásbeli kérés útján, amely az Ön járműve márkájától függ. Önnek meg kell határoznia, hogy mely jogát kívánja gyakorolni. A jogait Ön költségmentesen gyakorolhatja.

Ha Ön az adatvédelmi jogait a SEAT Importőrrel vagy a SEAT szolgáltatási partnerrel szemben kívánja gyakorolni, kérjük, hogy közvetlenül velük vegye fel a kapcsolatot.

Ha Önnek bármilyen kételye van az adatok védelmével kapcsolatban, vagy fel kívánja venni a kapcsolatot az adatvédelmi tisztviselővel (DPO), Önnek lehetősége van arra is, hogy felvegye a kapcsolatot cégünk adatvédelmi megbízottjával. A megbízott a dataprotection@seat.es emailcímen érhető el.

Verzió: 2022. október