ADATVÉDELMI NYILATKOZAT INTERNETKAPCSOLATTAL RENDELKEZŐ JÁRMŰVEKHEZ ÉS MOBIL ONLINE SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉHEZ (CONNECT)

1. Általános információk

Ebben az adatvédelmi szabályzatban személyes adatainak gyűjtéséről, feldolgozásáról és használatáról tájékoztatjuk Önt internetkapcsolattal rendelkező járművek használatakor és amikor a CUPRA CONNECT mobil online szolgáltatásait használja (az alábbiakban CONNECT online services néven történik rá utalás) az Európai Parlament és Tanács természetes személyek védelméről szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendelete rendelkezéseinek valamint a 3/2018 sz. spanyol adatvédelmi törvénynek megfelelően a személyes adatok feldolgozása és az ilyen adatok szabad mozgása (a továbbiakban: „GDPR”) és más, azt kiegészítő helyi jogszabályok tekintetében. Az adatfeldolgozásért felelős szervezet:


Az adatkezelő: SEAT, S.A.U. adóazonosító: A-28049161 (a továbbiakbana "Szervezet") Cím: Autovía A-2, Km. 585, Martorell (Barcelona, Spain) E-mail: customercare@cupraofficial.com


2. Milyen személyes adatokat dolgozunk fel, hogyan használjuk azokat, és milyen jogcímen?

Az ön járművében kezelt adatok típusa általában az alábbi kategóriákat foglalja magában, és azok bizonyos helyeken és körülmények között történő kezelésük esetén személyes adatoknak minősülnek:

2.1. Adatfeldolgozás internetkapcsolat esetén

Ebben a részben az Ön személyes adatainak feldolgozásáról tájékoztatjuk Önt, mikor internetkapcsolattal rendelkező járművet használ mint offline, mint online üzemmódban.

A) Adatfeldolgozás a kapcsolat aktiválása érdekében

A jármű gyárilag el van látva egy SIM kártyával az internetkapcsolat érdekében. Ezért, hogy azonnal meglegyen a konnektivitás, amint a SIM kártya bekerült a járműbe, a telekommunikációs szolgáltató információt kap annak a járműnek az azonosító számáról (a továbbiakban, "VIN"), amelyikhez a SIM kártya hozzá van rendelve.

A járműnek csatlakoznia kell az adatszerverhez, mielőtt átadnák Önnek a kereskedőnél, vagy legkésőbb akkor, amikor a jármű kezdeti futásteljesítménye 25 km. Ez a kapcsolódás szükséges ahhoz, hogy az Ön járművének a mi szerverünkre való regisztrálását tanúsíthassuk. Abban az esetben, ha a jármű közvetlenül a frissítés megkezdése előtt offline módban volt, ennek a funkciónak a fontossága miatt a jármű automatikusan visszatér offline módba, miután a frissítési folyamat befejeződött. A frissítés befejezése után, ha a jármű offline módban van, a járműről nem történik adatküldés, és adatfeldolgozás csak helyben történik a járműben. Ugyanígy minden mobil online szolgáltatás de-aktiválódik a jogilag megkövetelt és a biztonsági szempontból fontos szolgáltatásokat - azaz a segélyhívó rendszert - az eCall-t kivéve. Ez a szolgáltatás online is működhet.

Műszakilag emellett szükséges, hogy a járműbe telepített telematikai doboz (Online konnektivitási egység), amely a jármű öss zekapcsolhatóságának megteremtéséhez szükséges, rendszeresen újrainduljon és tárcsázza a helyi rádióhálózatot, hogy a jármű online kapcsolatot tudjon létesíteni bármikor, például amikor a jármű használója online üzemmódba kapcsol, vagy baleset miatt az e-segélyhívó rendszert használják. Ez a folyamat csak akkor megy végbe, ha a jármű éppen nincs működésben, de függetlenül attól, hogy offline vagy online módban van-e. Ha a jármű offline módban volt, az újraindítás befejeztével automatikusan visszakapcsol offline módba.

Az ezen tevékenységekhez feldolgozott adatok a jármű futásteljesítménye, az IP cím, a VIN és a SIM kártya száma. E feldolgozások célja annak biztosítása, hogy a konnektivitás lehetővé teszi Ön számára a járműben rendelkezésre álló mobil online szolgáltatások aktiválását és használatát. Mindezen adatfeldolgozás az Ön és a gépkocsit Önnek internetkapcsolattal értékesítő kereskedő közötti szerződés teljesítése érdekében történik, illetve azért, hogy gyártóként jogi kötelezettségünknek eleget tegyünk, mikor járműveinket felszereljük "eCall - azaz segélyhívó rendszerrel" (a GDPR 6.1.b és 6.1.c cikke).

B). Az eCall e-segélyhívó rendszer

A vészhelyzeti segélyhívó rendszer „eCall” szolgáltatás online és offline módban is működik, és akkor is elérhető, ha a járműre még nem kötöttek CONNECT Online szolgáltatási szerződést. Ha a jármű offline módban van, akkor az adatkapcsolat csak akkor jön létre, ha közlekedési balesetbe kerül, vagy ha a jármű SOS gombjával indít segélyhívást.

Ha közlekedési balesetbe kerül, automatikus segélyhívást küldünk a mentési irányító központnak. A légzsákban és a biztonsági övfeszítőben lévő érzékelők lehetővé teszik a jármű számára a baleset észlelését, és ebben az esetben aktiválhatják a törvényben előírt „e-segélyhívó rendszert”. Ugyanakkor a saját segélyhívását bármikor manuálisan is jelentheti. Aktiválásakor hangkapcsolat jön létre a mentési irányító központtal, amelyen keresztül – az esettől függően – további adatok is lehívhatók és továbbíthatók (pl. a baleset típusáról és súlyosságáról).

A következő adatokat szintén automatikusan és közvetlenül továbbítják a járműből a mentési irányító központba: járműtípus, idő, hely, haladási irány, a járműben tartózkodók száma. A mentési koordinációs központba történő automatikus adattovábbítás a létfontosságú érdekek védelmén (GDPR 6.1.d.), valamint egy jogi kötelezettségen (GDPR 6.1.c.) alapul a 112-es segélyhíváson alapuló járműbe épített e-segélyhívó rendszerek bevezetésére vonatkozó típusjóváhagyási követelményekről és a 2007/46/EK irányelv módosításáról szóló, 2015. április 29-i (EU) 2015/758 európai parlamenti és tanácsi rendelettel összefüggésben.

C) Biztonságos kommunikáció a jármű és az adatszerver között, a mobil online szolgáltatások műszaki elérhetősége.

Ha a jármű online módban, van, bizonyos adatok továbbítódnak a járműből. Ez azt jelenti, hogy a járművek **„kommunikálnak”.**A kommunikáció részben szükséges annak biztosításához, hogy a járműben elérhető Car2X funkció műszakilag biztonságosan és hibátlanul működjön. A Car2X funkcióval kapcsolatos adatfeldolgozásról részletes információt talál az információs rendszer jogi részében és a Car2X Adatvédelmi szabályzatában. Kérésre bármikor aktiválhatja járművéhez a CONNECT Online szolgáltatásokat. Ezenkívül a jármű online módban összehasonlítja az adatokat az adatszerverrel annak érdekében, hogy a járműben aktivált CONNECT Online szolgáltatások technikailag elérhetőek legyenek, és hogy biztonságos kommunikáció valósuljon meg a jármű és az adatszerver között.

Minden alkalommal, amikor a jármű online üzemmódba kerül, vagy a gyújtást ráadják a jármű online üzemmódja közben, a járműnek hitelesítenie kell magát az adatszerveren; a rendszer a következő személyes adatokat dolgozza fel: VIN-szám, az IP-cím a jármű SIM-kártyájának számával együtt és – csak akkor, ha a mobil CONNECT Online szolgáltatás aktiválva van – az Ön felhasználó azonosítója. A felhasználói azonosító feldolgozásával ellenőrizzük, hogy a CONNECT Online szolgáltatást aktiválta-e a jármű fő felhasználója, hogy a szolgáltatásokat ennek megfelelően lehessen biztosítani. Ezenkívül a jármű rendszereinek óráját szinkronba hozzuk az adatszerver órájával, amikor a gyújtást ráadják. A járműről a biztonságos kommunikáció céljából elküldött tanúsítványok valódiságának ellenőrzéséhez a jármű órájának a pontos időre kell beállítva lennie. Csak így lehet létrehozni biztonságos kommunikációt az adatszerverrel és ellensúlyozni harmadik felek kibertámadásait. Az adatfeldolgozás végrehajtásnak jogcíme az, hogy biztonságos kommunikációt hozzunk létre a jármű és az adatszerver között, illetve hogy technikailag képesek legyünk biztosítani azokat az alapvető szolgáltatásokat, amelyek az Ön rendelkezésére állnak a gépjárműjében egy külön szerződés megkötése nélkül, illetve a CONNECT Online szolgáltatásait, ha azok értelmezhetők (GDPR 6.1 f. cikk).

D) Online szoftverfrissítések

A jármű online kapcsolatán keresztül küldünk Önnek szoftverfrissítéseket jogi okokból (pl. a vezérlőegység szoftveréhez) (online szoftver frissítések), ha Ön CONNECT ügyfél lesz. Ha Ön nem szerződött a CONNECT Online szolgáltatásokra, akkor is megkaphatja a szükséges szoftver frissítéseket saját márkakereskedőjétől és szervizpartnerétől. Ezért egy online rendelkezésre álló szoftver frissítés elvégzése előtt szükséges ellenőrizni, hogy egy adott járműre érvényes-e egy "CONNECT" szerződés. Ezért szükséges ellenőrizni minden frissítésre szoruló ID jármű VIN-jét, és megnézni "CONNECT" szerződéseik státuszát. Ha van érvényes CONNECT szerződés, úgy az adatfeldolgozás a szerződés teljesítése érdekében történik (GDPR 6.1 b. cikk), míg minden más tulajdonos esetében a feldolgozás azon jogos érdekünk szerint történik, hogy megfelelően biztosíthassuk a 'Szoftverfrissítés/Online rendszerfrissítés" szolgáltatást. (GDPR 6.1 f. cikk)

2.2. A CONNECT Online szolgáltatások (CONNECT) alapján végzett adatfeldolgozás

Ebben a részben az Ön személyes adatainak feldolgozásáról tájékoztatjuk Önt a CONNECT Online szolgáltatások (alább "CONNECT "névenis említve) aktiválása és használata során.

A) A CONNECT Online szolgáltatások aktiválása

A CONNECT Online szolgáltatások használatához előbb létre kell hozni egy felhasználói fiókot. A felhasználói azonosító segítségével regisztrálhat a CONNECT Online szolgáltatásokra vagy harmadik felek számos online szolgáltatására, például az Ön országában működő importőrnél.

Ha Ön így tesz, akkor a kiválasztott online szolgáltatás összekapcsolódik a felhasználói azonosítóhoz tartozó felhasználói fiókjával. Az ehhez szükséges adatfeldolgozást a szerződés teljesítése érdekében végezzük, ezt fogadja el az ügyfél a felhasználói fiók létrehozásakor a GDPR 6.1 b. cikke szerint. A felhasználói azonosító központi felhasználói fiókként szolgál, amelyben központilag kezelheti személyes adatait.

A felhasználói azonosító alapján végzett adatfeldolgozással kapcsolatos információk a CUPRA azonosító adatvédelmi irányelveiben találhatók. Ha aktiválni kívánja a CONNECT Online szolgáltatásait járműve számára, a Szervezet feldolgozza az Ön személyes adatait, például nevét és címét, amelyeket a CONNECT Online szolgáltatási szerződés megkötése során rendelkezésünkre bocsátott. (GDPR 6.1 b. cikk) Ezenkívül a Szervezet a helyes számviteli folyamatok és a csalás megelőzése érdekében feldolgozza az Ön VIN-számával kapcsolatban megadott számlázási és fizetési adatokat. Az ilyen céllal történő adatfeldolgozás jogcíme az, hogy megfelelő számviteli eljárások alkalmazásával kapcsolatos kötelezettségeink teljesítése (GDPR 6.1 f) pont) jogos érdekünk.

A Szervezet a gépjárműből származó egyéb személyes adatokat a szerződéses szolgáltatások nyújtása érdekében dolgozza fel, amennyiben ez szükséges (GDPR 6. 1. b. cikk). A VIN és a felhasználói azonosító mellett a hibák meghatározásához és elemzéséhez minden esetben naplózzuk a felhasznált szolgáltatás idejét és típusát is. Ez azért történik, hogy meg tudjuk védeni jogos érdekeinket a mobil online szolgáltatások javítása terén, hogy azokat a lehető legkisebb zavar mellett tudjuk ügyfeleinknek biztosítani. (GDPR 6. 1 f).

Végezetül, az Ön által a CONNECT regisztráció során megadott kapcsolattartói adatok alapján, a SEAT meghívhatja Önt arra, hogy vegyen részt az újonnan megvásárolt kapcsolt járművére vonatkozó ügyfélelégedettségi és/vagy piackutatási felmérésben. Ezen felméréséket a SEAT cég (GDPR 6.1 cikkelyének f) pontja szerinti) jogos érdekei alapján küldheti meg Önnek, mint a CONNECT szolgáltatásokat nyújtó felelős cégként és a jármű gyártójaként, mivel az ilyen felméréseken nyerhető adatokat összesített formában fel lehet használni a termék javítása és a cégünk értékesítési folyamatainak optimalizálása érdekében. Ezen adatok a SEAT cég számára nagyon értékes és érdekes információk. Amennyiben Ön kifogásolja ezen adatkezelést, kérjük, hogy a jelen nyilatkozat 7. pontjában foglaltak szerint járjon el. Javasoljuk hogy olvassa el figyelmesen az adott piackutatásra vonatkozóan kiadott adatvédelmi tájékoztatót mielőtt részt venne a felmérésben.

B) A CONNECT Online szolgáltatás használata

Ha bármilyen kételye vagy kérdése van a CONNECT Online szolgáltatásokkal kapcsolatban, forduljon a szervizpartneréhez (szervizpartneréhez és/vagy kereskedőjéhez) vagy az országában található importőrhöz (telefonon, postán, alkalmazáson vagy kapcsolatfelvételi űrlapon), vagy lépjen kapcsolatba ügyfélszolgálatunkkal a customercare@cupraofficial.com. Ezekben az esetekben a következő adatokat dolgozzuk fel: szerződés adatai, felhasználói azonosító (név, cím, e-mail, telefonszám), VIN-szám, szolgáltatás-specifikus feldolgozási adatok és a hozzájuk tartozó időbélyegzők, valamint egyéb adatok, melyeket Ön az érdeklődés során megadott nekünk. A szervezet feldolgozza az adatokat a GDPR. 6. 1 b cikke) pontjának értelmében a CONNECT Online szolgáltatási szerződés teljesítése céljából, vagy – ha Ön már ügyfél – a mobil online szolgáltatásokra vonatkozó szerződés kezdeményezésére.

Ha a CONNECT Online szolgáltatásokat a jármű egyik használója („fő felhasználó”) aktiválta a felhasználó azonosítójával, bármely más járműfelhasználó is igénybe veheti a CONNECT Online szolgáltatásokat ebben a járműben. Nem lehetséges azonban, hogy egynél több felhasználó egyidejűleg fő felhasználóként jelentkezzen be. Kérjük ne feledje, hogy ha a CONNECT Online szolgáltatásokat úgy használja egy járműben, hogy nem ügyfele az adott járműhöz tartozó CONNECT Online szolgáltatásnak („fő felhasználó”), akkor az adott Fő Felhasználó is megtekintheti járműve járműhasználati adatait.

A CONNECT Online szolgáltatások igénybe vételekor azok a járművel kapcsolatos adatok, amelyek szükségesek az adott szerződött szolgáltatások nyújtásához, így pl. a VIN szám, a hely, a sebesség, a helyzet, a közlekedési információ, az akkumulátor töltöttségi szintje, stb. További információ a szolgáltatási ismertetőben található. A fő felhasználó számára az adatkezelés a szerződés teljesítése céljából történik (GDPR 6. 1 b cikke). Az összes többi felhasználó esetében járműhasználati adataik feldolgozása a szolgáltatás nyújtáshoz fűződő jogos érdekünk alapján történik a járműre vonatkozó megkötött CONNECT Online szolgáltatási szerződés alapján (GDPR 6. 1 f cikke). Minden járműhasználónak lehetősége van a jármű offline módba állítására a beállításokban. Az „Offline mód” beállításával megakadályozhatja a személyes adatok általunk történő feldolgozását, mivel az adatkapcsolat megszakad (offline módban történő adatfeldolgozással kapcsolatban olvassa el az „Adatfeldolgozás offline módban” részt). A fő felhasználó nem tudja megtekinteni az utazások adatait offline módban. Ezért ezután már nem nyújthatók mobil online szolgáltatások. A CUPRA App alkalmazás segítségével történő adatfeldolgozással kapcsolatos információt az alkalmazás saját adatvédelmi szabályzatában talál.

B.1. Adatfeltöltés az ön-tanuló térképhez fél-automata vezetéshez

A szervezet azért dolgozza fel az Ön személyes adatait, hogy feltöltse azokat az ön - tanuló térképhez fél-automata vezetés céljára. Az ön-tanuló térképre való adatfeltöltés célja a Travel assist funkció folyamatos javítása swarm adatokkal a fél-automata vezetés érdekében. A megszerzett adatok arra használjuk, hogy a "Travel Assist swarm adatokkal" rendszert új útvonalakra tanítsuk meg, amely ezáltal mindenféle - "Travel Assist swarm adatokkal" rendszerrel felszerelt - jármű vezetőit segítheti ezekkel az útvonalakkal kapcsolatban. Az elküldött adatokat 24 órán belül anonimizáljuk az adatszerverünkön, hogy így konkrét vezetőkről ne tudódhasson ki információ. Az adatfeltöltés eleinte nem aktív; konkrét hozzájárulásra van hozzá szükség a CUPRA App-ban.

B.2. Online hangvezérlés lokációs adattal

Az online hangvezérlés funkció használatakor a Szervezet feldolgozza az Ön lokációját és aktuális járműpozícióját minden alkalommal, hogy Ön hang adatot ad olyan járműben, amely rendelkezik a CONNECT Plus csomaggal, és összeköti azt, ha szükséges - a hangadat feldolgozásakor - az Ön környezetében található potenciálisanérdekes lokációkkal, hogy így még jobb eredményeketmég gyorsabban biztosíthassunk Önnek (pl. uticélok vagy töltőállomások).

Ha ez a hang input feldolgozásakor nem megfelelő, az aktuális járműpozíció feldolgozása nem folytatódik. Az alapvető Online hangvezérlés funkció rendelkezésére áll a szerződésileg garantált határokon belül, akkor is, ha nem adja hozzájárulását.

2.3. Az ön csatlakoztatott járművének biztonságához és megfelelőségéhez kapcsolódó adatkezelési tevékenység

A Szervezet – a biztonsággal kapcsolatos szempontokról történő gondoskodás, az esetleges hibák feltárása és elemzése, fejlesztések és megoldások javaslása és megvalósítása céljából – nyomon követi az ön járműve által továbbított állapotokat és riasztásokat. Ezen adatok – a jármű biztonságára és megfelelő működésére vonatkozóan fontos következtetések levonása céljából – a gyűjtésüket követően összekapcsolhatók a műszaki gyártási adatokkal és a műhelyben tett korábbi látogatásokkal. Minden esetben megfelelő biztonsági intézkedéseket teszünk a kezelt adatok biztonsága céljából, beleértve ezen adatok anonimizálását is, hacsak a Szervezetnek nem kell az alvázszámot kezelnie. Ezen adatkezelés jogalapja a Szervezetnek mint a jármű gyártójának és a CONNECT szolgáltatás nyújtójának ahhoz fűződő jogos érdeke (a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja), hogy feltárja azokat a hibákat, amelyek érintik a termék és a szolgáltatás biztonságát és minőségét, így a felhasználó közvetlen előnyben részesüljön. A Szervezet az ezen adatokhoz való hozzáférés hiányában nem tudná feltárni a hibákat és a fejlesztéseket. A Szervezet ezen adatkezeléssel kapcsolatban megállapította, hogy kényszerítő erejű jogos okok – a GDPR 21. cikke (1) bekezdésének megfelelően – nem teszik lehetővé az érintett számára a tiltakozáshoz való jogának gyakorlását.

2.4. A járműfunkciók optimalizálásához és fejlesztéséhez, valamint a csatlakoztatott szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódó adatkezelési tevékenység

Az ön járműve – a járműfunkciók optimalizálása és fejlesztése, valamint általában az ügyfélelvárásokhoz és a piaci fejleményekhez történő hozzáigazítása, konkrétan pedig az innovatív funkciók további és új fejlesztéseinek megvalósítása érdekében – különféle funkcionális és műszaki adatokat (például a járműhasználat, üzemanyagfogyasztás, állapot-, vezérlési és infotainment adatok) generál. Ezek az adatok az ön VIN számához és a jármű műszerfalához kapcsolódnak. A Szervezet ezeket az adatokat nem használja fel profilkészítéshez vagy ahhoz, hogy azokat egyes járművek alapján értékelje. Ezenfelül egyetlen adatattribútumot sem használ fel profilkészítéshez vagy ahhoz, hogy következtetéseket vonjon le az ön magatartásával vagy a járművének használata során tanúsított magatartásmintákkal kapcsolatban. Ezen adatok gyűjtését követően megfelelő biztonsági intézkedéseket teszünk a kezelt adatok biztonsága céljából, beleértve ezen adatok anonimizálását is, hacsak a Szervezetnek nem kell feltétlenül kezelnie a VIN számot. A Szervezet a fenti adatokat időben korlátozott tevékenységek keretében kezeli, hogy a saját és harmadik felek jogos érdekeinek védelmét alapul véve optimalizálja a járműfunkciók választékát és azokat hozzáigazítsa az ügyfélelvárásokhoz, hacsak e jogos érdekeket felül nem írják a személyes adatok védelmét szükségessé tevő alapvető jogok és szabadságok (a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja). Az adatátvitelt a járművének adatkezelési beállításaiban tilthatja le. Ha véglegesen tiltakozni kíván a személyes adatainak kezelése ellen, vegye fel a kapcsolatot a ügyfélszolgálatunkkal.

2.5. Harmadik felek szolgáltatásai és alkalmazásai

Előfordulhat, hogy Okostelefonját – a járművön belüli rendszeren keresztül történő vezérlése céljából – csatlakoztathatja a járműhöz (az Android Auto vagy Apple CarPlay alkalmazáshoz hasonló applikációk használatával). Az integrálás lehetővé teszi bizonyos Okostelefon applikációk használatát. Az elvégzendő adatkezelés típusát a használt app szolgáltatója határozza meg. Az app és az Okostelefonjának operáció rendszere révén további tájékoztatást kaphat és beállíthatja a kínálatot. Ezenfelül előfordulhat, hogy egyes helyeken a Szervezet által a CONNECT Szolgáltatások révén kínált szórakoztató szolgáltatásokkal együtt olyan appot használhat, amelyért harmadik fél, többek között a Google vagy a Spotify felel. E szolgáltatások igénybevételét megelőzően körültekintően olvassa át és fogadja el az adott szolgáltató feltételeit és adatvédelmi tájékoztatóját. A Szervezet egyáltalán nem felel az ilyen adatkezelésért.

2.6 Jogszabályon alapuló kötelezettségek betartása.

Erre vonatkozó jogszabályi rendelkezés esetén a Szervezet mint a jármű hivatalos gyártója a hatáskörrel rendelkező hatóságok megkeresésére köteles a járműben tárolt és a jármű tulajdonosával kapcsolatos egyes adatokat kezelni és bejelenteni. Előfordulhat, hogy egyes ilyen kötelezettségek bűncselekmény, közúti baleset kivizsgálásából, használt árucikkek értékesítésének ellenőrzéséből stb erednek. Következésképpen közölhető a jármű működésére, használatára, ellenőrzésére, állapotára vonatkozó adat, valamint a jármű VIN számához kapcsolódó műszaki adat, köztük a futásteljesítmény, a sebesség, a gyorsulás, a navigációs vezérlés, a biztonsági övek állapota, a környezeti feltételek, az akkumulátor állapota, a folyadék állapota és a nyomásra vonatkozó adat stb. A Szervezet mint a jármű gyártója jogszabályon alapuló kötelezettségnek való megfelelése (a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének c) pontja) körébe tartozik az adatkezelés és annak a Hatóságok részére történő bejelentése. Konkrétan pedig a Szervezet a személygépkocsik és a könnyű haszongépjárművek szén-dioxid-kibocsátásával kapcsolatos adatok nyomon követéséről és bejelentéséről szóló (EU) 2021/392 bizottsági végrehajtási rendeletnek megfelelően bejelenti a tüzelőanyag- és/vagy elektromosenergia-fogyasztást rögzítő járműadatokat. Ezeket az adatokat a műhelyben olvassa le, amikor ön a járművét Hivatalos szervízpartnerhez viszi, és azokat a járműazonosítószámmal (VIN szám) együtt megküldi a Volkswagen Group AG és az Európai Bizottság részére. Teljeskörű információt a járművének Javításmegrendelő lapján talál.

2.7 Járműesemények és karbantartási riasztások

Végül az Ön járművével kapcsolatos incidensek és riasztások bizonyos eseteiben szükségessé válhat, hogy a Jogalany feldolgozzon bizonyos, az Ön járművével kapcsolatos adatokat (fogyasztás, kilométerszám, helyszín, esemény/riasztás típusa...). Ezeket az adatokat a Jogalany, valamint az Ön országában működő importőr feldolgozhatja közúti vagy járműkarbantartási események esetén, és továbbíthatja a hivatalos szervizhálózatnak (kereskedőknek és szervizeknek) és más harmadik feleknek, például biztosítótársaságoknak (balesetek vagy meghibásodások esetén) a szolgáltatások, javítások és segítségnyújtási tevékenységek irányítása érdekében. A Jogalany ezeket az adatokat jogi kötelezettségnek (GDPR 6. cikk (1) bekezdés 1. albekezdés c) pontja) eleget téve, járműgyártóként kezelheti, és a törvény által szabályozott visszahívási műveletek esetén, vagy adott esetben az Ön kifejezett hozzájárulása alapján (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja) harmadik félnek átadhatja.

3. Adatkarbantartás

Az Ön CONNECT Online szolgáltatásoktól származó személyes adatait annyi ideig őrizzük meg, amennyi ideig azokra a CONNECT Online szolgáltatásokban felsorolt funkciók biztosításához szükség van, illetve addig, ameddig Ön azok törlését nem kéri. A Szervezet addig őrzi meg az Ön adatait, ameddig az ügyféllel a szerződéses kapcsolat fennáll, azt követően pedig a helyi jogszabályok szerint legfeljebb 10 évig. Ezen időszak lejártát követően az ön személyes adatait a termék biztonságához és megfelelőségéhez kapcsolódó fenti feltételeknek megfelelően anonimizáljuk.

4. Az adatok fogadói

Az Ön személyes adatait és járműadatait harmadik felekkel kizárólag a vonatkozó jogszabályi kötelezettségeknek megfelelően közöljük.

4.1. Tanács a szerződések megkötésével és az ügyfélszolgálattal kapcsolatban

Ha az Ön szervizpartnere tájékoztatta, amikor Ön megkötötte a mobil online szolgáltatásokra vonatkozó szerződését, a partner jutalékban részesül. Ezt az Ön országáért felelős forgalmazó cég (a szervezet Ön országában működő importőre) dolgozza fel. Ebből az okból a szervezet és az importőr megkapják a VIN-számot, hogy a jutalék kifizetéseket hozzá tudják rendelni a megfelelő szerződésekhez a mobil online szolgáltatásokon keresztül és azokat a szervezet szervizpartnernek megfelelően ki tudják fizetni (GDPR 6. 1 f cikke). A VIN nincs összekapcsolva az importőr által az Ön országában tárolt egyéb személyes adatokkal.

4.2. Adatszerverek és adatközlés harmadik felekkel

A szervezet hozzáférést biztosít az adatokhoz az adatfeldolgozóként eljáró harmadik feleknek abból a célból, hogy képesek legyenek biztosítani a CONNECT Online szolgáltatások funkcióit. Ezek a harmadik felek fogják mindig kezelni a személyes adatokat a nevünkben. A Szervezet a Volkswagen által biztosított adatszervereket használ; a Volkswagen karbantartási és műszaki támogatási szolgáltatásokat is nyújt az IT rendszerekhez. A Volkswagen csoport beszállítói csak a mi nevünkben és a mi irányításunk alatt dolgoznak fel adatot. Végezetül tájékoztatjuk Önt, hogy a Jogalany az Ön adatait továbbíthatja a VW-csoporthoz tartozó szervezeteknek a minőségellenőrzés, valamint a csoporton belüli értékesítési és vevőszolgálati folyamatok és csatornák optimalizálása céljából. Az ilyen feldolgozás jogos érdekeink védelme és az Ön, mint autóink ügyfele érdekében történik.

5. Elküldjük-e a személyes adatait az EU területén kívülre?

Az Ön adatainak feldolgozása teljes mértékben az Európai Gazdasági Térségen belül történik, és ugyanolyan szintű védelemben részesül, mint az Európai Gazdasági Térségen belül. Ezenkívül a járműmodelltől függően előfordulhat, hogy az adatokat olyan szervereken dolgozzák fel, amelyek az Európai Gazdasági Térségen kívüli szolgáltatókkal kötnek szerződést, garantálva az Ön adatainak megfelelő garanciákkal történő feldolgozását. Ebben az értelemben tájékoztatjuk Önt arról, hogy a VW csoport részeként Szervezetünk szerződést kötött bizonyos alvállalkozókkal, köztük a SalesForce, Inc. Amazon Web Services (AWS) és a Microsoft Corporation vállalatokkal, hogy adathoszting-szolgáltatásokat nyújtsanak. Ezek a vállalatok titkosítják az adatokat, és kizárólag az Európai Unióban található szervereken dolgozzák fel azokat. Mivel e szervezetek székhelye az Amerikai Egyesült Államokban található, nem zárható ki az adatokhoz való hozzáférés az Amerikai Egyesült Államokból, ezért az Ön személyes adatainak megfelelő védelme érdekében az adatvédelmi záradékokra vonatkozó uniós szabványos szerződéseket írtak alá. Kapcsolatba léphet velünk a dataprotection@seat.es címen, amennyiben szeretne ezekből egy példányt beszerezni, vagy ha már az Ön rendelkezésére bocsátották.

6. Felhasználói és személyes adatbeállítások

A CONNECT Online szolgáltatások különféle felhasználók részére érhetők el, akik a járművet bármely időpontban használhatják. E tekintetben különféle szerepköröket biztosítottunk, hogy kihasználhassák a csatlakoztatott jármű előnyeit. Az ön járművének generációjától függően az alábbi szerepkörökben regisztrálhat:

Itt jelezzük, hogy más vendégfelhasználók, akik erre a járműre vannak bejelentkezve szintén láthatják az Ön parkolási pozícióját vagy beállítási preferenciáit. Ön a jármű információs funkcióján keresztül kezelheti a felhasználókat és az adatvédelmi beállításokat. Az Ön autójának adatvédelmi beállításai lehetővé teszik az Ön számára - a jármű típusától függően - a jármű offline üzemmódba való állítását és ezzel az adatküldés korlátozását. A kommunikáció mindenképpen létrehozható a jármű Internet kapcsolatának biztosítására, vagy ha egy baleset esetén az eCall rendszerhez szükség van rá. Ön az adatait a CUPRA ID portálján is kezelheti.

Visszaállíthatja a jármű gyári beállításait is. Ehhez az autónak online módban kell lennie. Ez a funkció visszaállítja az autóban tárolt beállításokat a gyári beállításokra, törli a CONNECT Online szolgáltatások főfelhasználóját – ha van ilyen – az autóból, és offline módba állítja vissza az autót. 14 napig lehet visszaállítani a CONNECT Online szolgáltatásokkal kapcsolatos adatokat, ha ugyanazt a felhasználói azonosítót ismét regisztrálják a járműben megjelenő kód segítségével. Ha ez nem történik meg 14 napon belül, akkor a CONNECT Online szolgáltatásokkal kapcsolatos adatok is törlődnek az adatszerverről.

7. Az Ön jogai és kapcsolattartási lehetőségei

7.1. Jogok meghatározása

Ön a Szervezettel kapcsolatban álló érintettként a következő jogokat gyakorolhatja:

Jelezzük, hogy mivel mi kizárólag a VIN-számot dolgozzuk fel ezen funkció biztosításakor, az alábbi jogok csak korlátozott mértékben állnak rendelkezésére a GDPR 11. cikke értelmében.

Ez azt jelenti, hogy csak akkor vagyunk kötelesek az alábbiakban felsorolt jogait érvényesíteni, ha Ön a jogainak gyakorlásakor további adatokat szolgáltat nekünk, ami által Ön képessé tesz minket az Ön jogainak érvényesítésére.

Végül pedig, ha Ön úgy véli, hogy a Szervezet nem a hatályos törvényeknek megfelelően dolgozta fel az Ön személyi adatait, panasszal élhet az illetékes felügyeleti hatóságnál amely Spanyolországban a Spanyol Adatvédelmi Hatóság, címe: www.aepd.es címen.

7.2. Kapcsolattartási lehetőségek

Személyes adatvédelmi beállításait és személyi adatait bármikor megváltoztathatja a jármű "infotainment" menüjében vagy a felhasználói azonosító (User ID) portálon: https://cupraid.vwgroup.io/. Igény szerint közvetlenül is felveheti a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal a customercare@cupraoffical.com e-mail címen. E jogok gyakorlása ingyenes, kivéve nyilvánvalóan megalapozatlan vagy túlzott kérelmek esetén.Ha a Szervezet Importőrével vagy annak kereskedőjével vagy szolgáltató partnerével szemben kívánja érvényesíteni adatvédelmi jogait, kérjük, hívja közvetlenül ezen szervezeteket. Ha kételye merülne fel az adatvédelemmel kapcsolatban (“DPO”), vagy az adatvédelmi tisztségviselővel kíván kapcsolatba lépni, keresheti vállalatunk adatvédelmi képviselőjét az alábbi címre küldött e-maillel: dataprotection@seat.es

Verzió: 2023. szeptember