SEAT CONNECT / CUPRA CONNECT

PRAVNA OBAVIJEST I UVJETI UPOTREBE

1. Uvod

SEAT, S.A.U. (u nastavku teksta: „SEAT“) španjolsko je društvo s registriranim sjedištem na adresi u Martorellu (Barceloni), Autovía A-2, Km. 585, 08760, sa španjolskim poreznim identifikacijskim brojem (C.I.F.) A-28.049.161, registrirano u Trgovačkom registru u Barceloni, svezak 23.662, list 1, broj stranice B-56855, a čija kontaktna adresa e-pošte glasi: customercare@seat.es.

SEAT je vlasnik ili pružatelj licencije za prava intelektualnog vlasništva ili bilo koja druga prava za aplikaciju „SEAT CONNECT / CUPRA CONNECT“ i “CUPRA CONNECT”, te softver integriran u navigacijski sustav ili radiouređaj u vozilima marke SEAT ili CUPRA (u nastavku teksta: „aplikacije“,i „navigacijski sustav/radiouređaj“, zasebno, a zajednički „kanali“).

Ovi Uvjeti upotrebe (u nastavku teksta: „Uvjeti upotrebe“) propisuju pristup i upotrebu aplikacijei navigacijskog sustava/radiouređaja putem korisnika (u nastavku teksta: „korisnici“) i upotpunit će se svim drugim pravnim dokumentima ili politikama zaštite privatnosti kojima se propisuju sve funkcionalnosti, usluge, aplikacije, platforme ili bilo koja druga sredstva potrebna za upotrebu kanala ili koja su uključena u ove kanale. Posebno, Uvjeti upotrebe upotpunit će se Općim uvjetima za SEAT CONNECT / CUPRA CONNECT Online mobilne usluge koje su dostupne na aplikacije (u nastavku teksta: „Opći uvjeti“).

Korisnici će izričito prihvatiti – putem odgovarajućih kanala – Uvjete upotrebe koji su na snazi u bilo kojem trenutku tijekom procesa ugovaranja SEAT CONNECT / CUPRA CONNECT Online mobilnih usluga (u nastavku teksta: „Usluge“) (na način definiran u članku 6. Općih uvjeta), bez dovođenja u pitanje, ovisno o slučaju, njihove primjenjivosti za korisnike u svakom trenutku za isključivu navigaciju ili upotrebu navedenih kanala.

2. Svrha

Svrha kanala jest sljedeća:

(i) Omogućiti korisnicima upotrebu usluga opisanih u aplikacijama; i

(ii) Omogućiti korisnicima povezivanje svojeg vozila (samo vozila marke SEAT ili CUPRA kompatibilnih s uslugama u svakom danom trenutku) i svojeg korisničkog računa SEAT ID (u nastavku teksta: „korisnički račun SEAT ID“). Korisnici mogu pronaći više informacija o kreiranju i upravljanju korisničkim računom SEAT ID na adresi: https://seatid.vwgroup.io/terms-and-conditions.

Određene usluge mogu podlijegati dodatnim uvjetima upotrebe trećih strana. Korisnici će pročitati i, ovisno o slučaju, prihvatiti takve uvjete prije upotrebe usluga. U ovom se slučaju primjenjuje pravilo odgovornosti navedeno u članku 9..

Preuzimanje aplikacije i upotreba preostalih kanala je besplatna. Bez obzira na to, usluge će imati cijenu navedenu u Općim uvjetima ili posebnim uvjetima (primjerice u potvrdi narudžbe) koja može biti primjenjiva za dotične usluge koje kupac ugovori.

Kanali su predviđeni za osobnu i nekomercijalnu upotrebu. Upotreba kanala putem korisnika u komercijalne ili profesionalne svrhe izričito je zabranjena.

Usluge ponuđene putem kanala mogu zahtijevati upotrebu mobilnih podataka. Društvo SEAT nije odgovorno za troškove koji korisnicima nastaju na temelju komunikacije i razmjene podataka ili internetske veze, osim na način utvrđen u članku 4. Općih uvjeta. Za više informacija korisnici mogu kontaktirati nadležnog teleoperatera.

3. Intelektualno i industrijsko vlasništvo

Sva prava intelektualnog i industrijskog vlasništva nad kanalima (aplikacije i navigacijski sustav/radiouređaj) te njihovim komponentama (uključujući informacije, tekstove, podatke, grafike, slike, fotografije, dizajn, softver, zaštitne znakove, prepoznatljive znakove i drugi sadržaj) vlasništvo su društva SEAT i/ili njegovih davatelja licencija. Stoga je upotreba, umnožavanje, prijenos, pretvorba, distribucija ili izrabljivanje kanala i/ili njihovih elemenata putem korisnika na bilo koji način zabranjena, osim u one svrhe koje su izričito potrebne za iskorištavanje takvih kanala za uživanje u uslugama isključivo u osobne svrhe.

U pogledu toga SEAT daje licenciju koja nije isključiva, koja se ne može ni prenositi ni podlicencirati korisnicima za upotrebu kanala, a koja podliježe preostalim odredbama ovih Uvjeta upotrebe, Općih uvjeta te svih drugih uvjeta upotrebe i važećih zakona.

U pogledu temeljnog softvera kanala, korisnici neće dekompilirati, raščlanjivati ni provoditi obrnuti inženjering nad njima. Korisnici k tomu ni u kojem slučaju neće uklanjati, mijenjati, izbjegavati ni manipulirati bilo kojim zaštitnim uređajem ili sigurnosnim sustavom instaliranim u kanalima.

Korisnici priznaju i prihvaćaju da upotreba kanala i njihovih komponenti ne podrazumijeva ustupanje bilo kojeg prava industrijskog ili intelektualnog vlasništva kao što su autorsko pravo, zaštitni znakovi, dizajn ili druga prava nad njima kao ni ovlaštenje za kreiranje softverskog razvoja iz aplikacije i/ili navigacijskog sustava/radiouređaja, osim u okviru ograničene licencije dodijeljene korisnicima za upotrebu kanala u skladu s ovdje utvrđenim uvjetima.

4. Ograničenja upotrebe

Korisnici moraju poštovati sva primjenjiva pravila, propise i zakone koji se odnose na prometnu i cestovnu sigurnost. Svaki će korisnik samostalno snositi odgovornost za svako nepridržavanje spomenutih pravila, propisa i zakona, a društvo SEAT neće snositi nikakvu odgovornost za njih.


UPOZORENJE: IMAJTE NA UMU DA UVIJEK TREBATE OPREZNO VOZITI. SVAKA UPOTREBA, MANIPULACIJA ILI RUKOVANJE BILO KOJIM ELEKTRONIČKIM UREĐAJEM KOJA MOŽE OMETATI VOŽNJU MORA SE PROVESTI U SIGURNOM NAČINU RADA, KADA JE VOZILO PARKIRANO I U SKLADU S VAŽEĆIM ZAKONIMA.

MOBILNI TELEFONI, NAVIGACIJSKI UREĐAJI ILI BILO KOJI DRUGI KOMUNIKACIJSKI SUSTAVI ZABRANJENI SU OSIM AKO IM MOŽETE PRISTUPITI UZ SLOBODNE RUKE (HANDSFREE) I/ILI U SKLADU S VAŽEĆIM ZAKONIMA.


5. Promjene Uvjeta upotrebe

SEAT zadržava pravo izmjenjivati ili ažurirati ove Uvjete upotrebe u svakom trenutku, zbog bilo kojeg valjanog razloga. Korisnik će biti obaviješten unutar razumna razdoblja o svim promjenama u Uvjetima upotrebe u svrhu njegova prihvaćanja. Korisnik može pronaći ažuriranu verziju ovih Općih uvjeta u svakom trenutku putem aplikacija.

6. Zloupotreba

Korisnik se obvezuje da neće nepravilno rukovati kanalima. Korisnik se posebno obvezuje da neće činiti sljedeće:

SEAT zadržava pravo na odbijanje pristupa kanalima bilo kojem korisniku koji krši prava trećih strana ili krši ove Uvjete upotrebe ili primjenjive zakone i, posebice, odredbe ovog članka. SEAT će zadržati sva ostala dodatna prava koja se mogu upotrijebiti protiv korisnika, posebice u vezi s pokretanjem kaznenih ili građanskih postupaka.

7. Obavijest o potencijalnim kršenjima

Društvo SEAT djeluje u skladu sa svim važećim zakonima i ne krši prava trećih strana. Korisnik kanala također se mora pridržavati važećih zakona i ne smije kršiti prava trećih strana.

Ako bilo koji korisnik sazna o nepropisnoj upotrebi kanala ili upotrebi kojom se krše važeći zakoni, dotični korisnik odmah treba obavijestiti društvo SEAT putem adrese e-pošte customercare@seat.es.

8. Usluga i isključenje jamstva

Društvo SEAT uložit će najveći trud u svrhu održavanja pravilnog rada kanala. Međutim, društvo SEAT ne može jamčiti izostanak prekida u pružanju usluga zbog radova popravaka i/ili održavanja kanala ili nedovoljne pokrivenosti ili svih kvarova u uređajima i/ili mrežama potrebnim za prijenos podataka, a što nije u kontroli društva SEAT. SEAT će poduzeti potrebne mjere za smanjenje spomenutih smetnji.

Iako će SEAT uložiti najveći trud u svrhu raspolaganja potpunim, točnim i ažuriranim informacijama na kanalima, ako to nije drukčije navedeno, informacije će se smatrati namijenjenima samo u indikativne svrhe. Stoga je svrha spomenutih informacija prikazati ilustrativni element za opće informacije, a ne za detaljne ni specifične informacije. U skladu s prethodno navedenim, takve su informacije podložne promjenama.

9. Izjava o odricanju odgovornosti i odgovornost

Kada korisnik raspolaže pristupom kanalima, korisnik nastojat će upotrebljavati kanale u skladu sa zakonom, a odgovornost će prema društvu SEAT i/ili trećim stranama snositi za sve štete ili gubitke koji proizlaze iz korisnikova nepridržavanja ove obveze.

Korisnik će u svakom slučaju biti potpuno odgovoran za sve podatke ili sadržaj prenesen ili priopćen društvu SEAT. Društvo SEAT ne prati i ne nadzire takav sadržaj, osim ako to nije propisao zakon, nadležno sudsko tijelo ili administrativna odluka, čime stječe pravo na uklanjanje ili blokiranje prikazivanja takvih podataka i sadržaja dok se ne dokaže vlasništvo relevantnih informacija ili njihova zakonitost.

Društvo SEAT neće snositi odgovornost ni za koje sigurnosne propuste koji mogu nastupiti ni štete koje se mogu nanijeti korisnikovu računalnom sustavu ili uređajima (hardverski i softverski) i/ili datotekama ili dokumentima pohranjenim na takvu računalnom sustavu ili uređajima tijekom pristupanja kanalima kao rezultat prisutnosti virusa, trojanskog softvera ili sličnih okolnosti na takvim računalnim sustavima ili uređajima. Društvo SEAT također neće snositi odgovornost za kvarove u internetskoj i/ili telefonskoj vezi, smetnje, propuste, prekide ili prekide veze u operativnom radu kanala zbog razloga izvan kontrole društva SEAT.

Kanali mogu sadržavati poveznice do drugih web-mjesta i nekorporativnih informacija, sadržaja i/ili usluga koje pružaju treće strane. Društvo SEAT nema kontrolu nad prethodno navedenim te nije odgovorno za takve informacije, sadržaj, rad i/ili usluge primljene od spomenutih trećih strana. Društvo SEAT pruža takve poveznice, informacije, sadržaj i/ili usluge korisniku za korisnikovu upotrebu i u skladu s Općim uvjetima, ovim Uvjetima upotrebe te svim drugim primjenjivim uvjetima i politikama zaštite privatnosti koji se trebaju pročitati i koje korisnici u svakom slučaju trebaju izričito prihvatiti.

Kanali mogu prikazivati reklame ili ponude. Strana koja reklamira ili pruža ponudu odgovorna je za osiguravanje da sadržaj pružen za uključivanje u kanalima bude u skladu s važećim zakonima. Društvo SEAT neće snositi odgovornost za bilo koju pogrešku, netočnost ili nepravilnost takva sadržaja. U svakom slučaju, za sve zahtjeve u vezi sa sadržajem reklama koje su uključene u kanale pošaljite e-poruku na adresu e-pošte: customercare@seat.es.

Društvo SEAT neće snositi odgovornost ni za koju štetu ili gubitak koji proizlazi iz neprikladnih lozinki koje je korisnik odabrao tijekom kreiranja korisničkog računa SEAT ID ni za lozinke koje korisnik nije sigurno pohranio, kršenje ovih Uvjeta upotrebe ili svih drugih primjenjivih uvjeta kao ni za bilo koju štetu ili gubitak koje su uzrokovale treće strane kojima je korisnik omogućio pristup svojem korisničkom računu SEAT ID i/ili kanalima.

Općenito, društvo SEAT ne kontrolira način upotrebe kanala putem korisnika. Posebno, društvo SEAT ne može ni na koji način jamčiti da korisnici upotrebljavaju kanale u skladu sa zakonom, ovim Uvjetima upotrebe, Općim uvjetima, javnom moralu, doličnu ponašanju ili javnom redu niti da korisnici kanale upotrebljavaju propisno i razborito. Društvo SEAT stoga ne snosi odgovornost za upotrebu kanala putem korisnika kojom se krše zakoni, prava intelektualnog ili industrijskog vlasništva ili bilo koja druga prava trećih strana.

10. Zaštita podataka

Društvo SEAT štitit će Vaše osobne podatke i upotrebljavati ih samo kada to dopuštaju zakoni ili kada ste dali svoju privolu za takvu upotrebu. Više informacija o obradi osobnih podataka možete pronaći u Politici zaštite privatnosti u aplikacijama.

11. Salvatorna klauzula

Ako se ispostavi da je bilo koja odredba ovih Uvjeta upotrebe nevažeća, nezakonita ili neprovediva, to neće utjecati na preostale uvjete ni odredbe, pod uvjetom da se na prava i obveze ugovornih strana koji proizlaze iz ovih Uvjeta upotrebe značajno ne utječe. U ove se svrhe pojam značajno odnosi na sve situacije koje uzrokuju znatnu štetu interesima bilo koje strane ili u vezi sa svrhom ovih Uvjeta upotrebe. Članci koji su time obuhvaćeni trebaju se zamijeniti ili uključiti u druge članke koji, u skladu sa zakonom, služe jednakoj svrsi kao zamijenjeni članci.

12. Razno, važeći zakoni, sudska nadležnost

a. Na ove Uvjete upotrebe primjenjuju se važeći španjolski zakoni (‘legislación española común’). Ako je korisnik potrošač, primjenjivat će se zakoni države u kojoj potrošač ima svoje sjedište ili uobičajeno prebivalište tijekom provedbe ugovora.

b. Za sve sporove u vezi s ovim ugovornim odnosom ugovara se nadležnost sudova grada Barcelone (Španjolska). Bez obzira na prethodno navedeno, ako je kupac potrošač, takvi sporovi rješavat će se pred sudovima u mjestu prebivališta potrošača.

c. Osim toga, korisnik koji je istovremeno potrošač može svaki spor koji proizlazi iz ili je u vezi s ovim Uvjetima upotrebe uputiti na postupak alternativnog rješavanja sporova („ADR“). Popis Europske komisije o dostupnim platformama za ADR nalazi se na adresi: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage.

d. Bez obzira na prethodno navedeno, društvo SEAT ne namjerava niti je obvezno sudjelovati u postupcima internetskog rješavanja sporova pred arbitražnim sudom za potrošače.

© SEAT, S.A.U. 2020. Zabranjeno je potpuno ili djelomično umnožavanje. Sva prava pridržana.