POLITIKA ZAŠTITE PRIVATNOSTI ZA SEAT & CUPRA CONNECT

1. Opće informacije o obradi podataka

Ovom izjavom o zaštiti osobnih podataka obavještavamo vas o prikupljanju, obradi i korištenju vašim osobnim podacima pri upotrebi mrežnih mobilnih usluga SEAT/CUPRA CONNECT (u daljnjem tekstu: „SEAT CONNECT / CUPRA CONNECT“) preko korisničkog računa, u skladu s odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka (u daljnjem tekstu: „OUZP”) te španjolskog Zakona 3/2018 o zaštiti podataka (LOPDGG), i ostalim lokalnim propisima koji ga nadopunjuju.

SEAT, S.A.U. (u daljnjem tekstu: „SEAT”) proizvodi vozila s povezivošću kojom se generiraju informacije. Osim toga, tvrtka nudi usluge povezane s vozilom kroz SEAT CONNECT / CUPRA CONNECT. Navedeni sustavi imaju svoje politike zaštite privatnosti jer mogu ponuditi određene usluge i funkcionalnosti povrh onih koje nudi vozilo. Za registraciju u sustave SEAT potrebno je izraditi SEAT/CUPRA ID tako da se podaci (token e-pošte i lozinka) prenesu u vaše vozilo i povezane aplikacije. S druge strane, usluge dostupne za vaše vozilo, trajanje vozačke dozvole i druge vrste podataka povezuju se s vašim SEAT/CUPRA ID-jem. Vaše vozilo također prenosi podatke pomoćnom sustavu za usluge SEAT/CUPRA CONNECT radi pružanja dosljednih informacija među sustavima vozila i aplikacije SEAT/CUPRA CONNECT. Više detalja o navedenome možete pronaći u ovoj Politici zaštite privatnosti.

2. Tko je voditelj obrade vaših osobnih podataka?

Identitet:SEAT, S.A.U s poreznim identifikacijskim brojem A-28 049 161
Adresa:Autovía A-2, Km. 585, Martorell (Barcelona)
E-pošta:SEAT: customercare@seat.es CUPRA: customercare@cupraofficial.es

3. Koje podatke obrađujemo, u koje svrhe i koja je pravna osnova?

3.1. Obrada podataka za usluge SEAT CONNECT / CUPRA CONNECT

U kontekstu funkcionalnosti koje nudi SEAT CONNECT / CUPRA CONNECT, a podložno sljedećim svrhama, SEAT/CUPRA obrađivat će sljedeće kategorije podataka u svrhe opisane dalje u nastavku:

Ti će se podaci obrađivati u sljedeće konkretne svrhe:

Za registraciju aplikacije SEAT CONNECT / CUPRA CONNECT App i pristup povezanim funkcijama u vozilu potreban je SEAT/CUPRA ID.

To znači da je korištenje uslugama CONNECT moguće samo nakon prijave u SEAT/CUPRA ID i uspješnog upisa automobila.

Podaci navedeni u registraciji za SEAT/CUPRA ID obrađuju se tijekom korištenja funkcijama i uslugama CONNECT. Ovdje možete pročitati više o uvjetima i politici zaštite podataka u vezi sa SEAT/CUPRA ID-jem.

Za pružanje nekih od tih usluga i pomoći tijekom putovanja bit će potrebno geolocirati vaš položaj i vozilo. U izborniku vozila možete odabrati način za zaštitu privatnosti koji će s pomoću te tehnologije omogućiti ili onemogućiti funkcije SEAT CONNECT / CUPRA CONNECT.

SEAT će obrađivati vaše osobne podatke i podatke o vozilu u navedene svrhe, s obzirom da je pravna osnova obrade izvršavanje ugovora, odnosno Uvjeti i odredbe usluge SEAT CONNECT / CUPRA CONNECT (pročitajte ih u SEAT CONNECT / CUPRA CONNECT aplikacijama) u skladu s člankom 6.1. slovom (b) OUZP-a.

3.2. Anonimizirani podaci za automatiziranu vožnju

Ovisno o modelu vozila i ako je funkcija aktivirana, SEAT će anonimizirati podatke vozila za istraživanje i razvoj automatizirane vožnje. Te će podatke senzori vozila povući i poslati na poslužitelj gdje ih SEAT i njegovi partneri, kao što su tvrtke Volkswagen grupe, odmah anonimiziraju i upotrebljavaju za istraživanje i razvoj automatizirane vožnje. Na temelju tih podataka stvara se simulacijsko okruženje koje omogućuje testiranje budućih funkcija automatizirane vožnje u realnim uvjetima i može se u ishodu usporediti s ponašanjem na koje se odlučuje stvarni vozač.

Pravna osnova za prikupljanje podataka radi izvlačenja podataka iz vozila je legitimni interes (članak 6.1. slovo (f) OUZP-a). U vezi s tim, prethodno navedeni ciljevi za istraživanje, razvoj i zaštitu funkcija automatizirane vožnje mogu se postići samo s pomoću značajne baze podataka iz najšire moguće raznolikosti prometnih scenarija koji se temelje na stvarnim putovanjima. Klasično ispitivanje izdržljivosti u ovom trenutku više nije dovoljno jer se podaci moraju sastojati od što više različitih scenarija vožnje, čije se okolišne i prometne situacije mogu zabilježiti samo u algoritmima u stvarnom cestovnom prometu. Iz tih razloga SEAT ima legitimni interes za obradu podataka i izgradnju anonimne baze podataka. Više o tome možete saznati ovdje. Imate pravo uložiti prigovor na tu obradu u bilo kojem trenutku tako što ćete sami onemogućiti tu funkcionalnost u postavci privatnosti u svojem automobilu.

3.3. Marketinške aktivnosti i aktivnosti izrade profila

Dodatno, i samo ako ste dali svoju izričitu privolu, SEAT će obrađivati vaše osobne podatke u sljedeće dodatne svrhe:

Zakonska osnova za obradu vaših osobnih podataka u te svrhe vaša je privola, u skladu s člankom 6.1. točkom (a) OUZP-a. Svojom privolom možete upravljati ili je opozvati u bilo kojem trenutku na portalu SEAT ID: seatid.vwgroup.io/account ili slanjem e-pošte na customercare@seat.es / customercare@cupraofficial.com, ovisno o marki vašeg automobila. Povlačenje vaše privole neće utjecati na zakonitost obrade koja se temelji na privoli prije njezina povlačenja.

3.4. Otkrivanje podataka uvozniku za SEAT ili servisnom partneru za SEAT/CUPRA

Zakonska osnova za obradu vaših osobnih podataka u te svrhe vaša je privola, u skladu s člankom 6.1. točkom (a) OUZP-a. U slučaju da ste dali privolu za otkrivanje svojih podataka uvozniku za SEAT ili servisnom partneru za SEAT/CUPRA i želite je povući, obratite se uvozniku ili servisnom partneru za SEAT/CUPRA kao voditelju obrade podataka iz tih komunikacija. Tu privolu možete povući i putem aplikacije SEAT CONNECT / CUPRA CONNECT App onemogućavanjem opcije Omiljeni servisni partner. Povlačenje vaše privole neće utjecati na zakonitost obrade koja se temelji na privoli prije njezina povlačenja.

3.5. Aktivnosti obrade koje se odnose na sigurnost i sukladnost vašeg povezanog vozila

SEAT će nadzirati status i upozorenja koja prenosi vaše vozilo kako bi osigurao aspekte sigurnosti, a također kako bi otkrio moguće pogreške, analizirao ih, predložio i primjenio poboljšanja i rješenja. Kada se prikupe, ovi se podaci mogu povezati s tehničkim proizvodnim podacima i prethodnim posjetama garaži kako bi se izvukli zaključci koji su važni za sigurnost i ispravno funkcioniranje vozila. Odgovarajuće sigurnosne mjere primjenjivat će se u svakom trenutku kako bi se osigurala sigurnost obrađenih podataka, uključujući njihovu anonimizaciju, osim ako je potrebno da Subjekt obradi VIN. Pravna osnova za ovu obradu podataka je legitimni interes subjekta (čl. 6.1 f) OUZP-a) kao proizvođača vozila i pružatelja usluge CONNECT, kako bi se otkrile pogreške koje utječu na sigurnost i kvalitetu proizvoda i usluge , što rezultira izravnom koristi za korisnika. Bez pristupa ovim informacijama, SEAT ne bi mogao otkriti pogreške i poboljšanja. U vezi s ovom obradom, Subjekt je utvrdio postojanje uvjerljivih legitimnih razloga koji, kako je navedeno u članku 21.1 OUZP -a, ne dopuštaju ispitaniku da iskoristi svoje pravo na prigovor.

3.6. Aktivnosti obrade vezane uz optimizaciju i razvoj funkcija vozila i korištenje povezanih usluga

Kako bi optimizirali i poboljšali funkcije vašeg vozila i prilagodili ih očekivanjima kupaca i razvoju tržišta općenito, a posebno radi postizanja daljnjeg i novog razvoja inovativnih funkcija, vaše vozilo generira različite funkcionalne i tehničke podatke (na primjer, korištenje vozila, potrošnja goriva, status, kontrola i infotainment). Ove informacije bit će povezane s vašim VIN-om i IP-om vozila. SEAT neće koristiti ove podatke za izradu profila ili njihovu procjenu na temelju individualiziranih vozila. Nadalje, nikakvi atributi podataka neće se koristiti za izradu profila ili donošenje zaključaka o vašem ponašanju ili obrascima ponašanja tijekom korištenja vašeg vozila. Čim se ti podaci prikupe, primjenjivat će se odgovarajuće sigurnosne mjere kako bi se osigurala sigurnost obrađenih podataka, uključujući njihovu anonimizaciju, osim ako je za Subjekt strogo potrebno obraditi VIN. SEAT će gore navedene podatke obraditi u okviru vremenski ograničenih aktivnosti kako bi optimizirao raspon funkcija vozila i prilagodio ih očekivanjima kupaca, na temelju zaštite svojih legitimnih interesa ili interesa treće strane, osim ako to ne prevladaju interesi ili temeljni interesi prava i slobode koje zahtijevaju zaštitu osobnih podataka (čl. 6.1.f) OUZP -a). Prijenos podataka možete deaktivirati putem postavki privatnosti vašeg vozila. Ako želite prigovoriti obradi vaših osobnih podataka, obratite se našem odjelu za korisničku podršku.

3.7. Usluge i aplikacije trećih strana

Možda ćete moći povezati svoj pametni telefon s vozilom kako biste njime upravljali putem sustava u vozilu (pomoću aplikacija kao što su Android Auto ili Apple CarPlay). Integracija omogućuje korištenje odabranih aplikacija za pametne telefone. Vrsta obrade podataka koja se obavlja određuje pružatelj odgovarajuće korištee aplikacije. Možete dobiti više informacija i postaviti odabir putem odgovarajuće aplikacije i operativnog sustava vašeg pametnog telefona. Osim toga, pod nekim prostorima, možda ćete moći koristiti aplikacije za koje su odgovorne treće strane, na primjer, Google ili Spotify, između ostalih, u kombinaciji sa zabavnim uslugama koje Subjekt nudi putem usluga CONNECT. Subjekt se ni u kojem trenutku neće smatrati odgovornim za takvu obradu.

Prošireno vozilo: Prošireno vozilo omogućuje vam kao primarnom korisniku da omogućite drugim trećim stranama (npr. osiguravajućim društvima, garažama, benzinskim postajama, operaterima punionica...) pristup telematskim podacima vozila (npr. kilometraža, lokacija, status komponenti vozila itd) za dobivanje dodatnih usluga. Ove podatke vozilo generira kao dio aktivacije i korištenja CONNECT usluga i pohranjuje se na SEAT backend poslužitelje. Preduvjet za to je da ste izričito omogućili pristup za dijeljenje podataka s primjenjivim trećim strana na web stranici SEAT/CUPRA Pristanci za prošireno vozilo. Te treće strane trebaju pristupiti tim podacima kako bi vam ponudile određene usluge i naknade (npr. telematičke tarife). Svi primjenjivi slučajevi upotrebe i povezani podaci bit će vam prikazani na web stranici SEAT-a za pristanak za prošireno vozilo. Treća strana neovisno je odgovorna za obradu podataka. Kontaktirajte treću stranu izravno i pročitajte uvjete korištenja i politiku privatnosti treće strane prije nego što omogućite pristup podacima. Možete dati ili povući svoju autorizaciju za dijeljenje jednostavnim klikom ovdje. Ostali korisnici vozila mogu zatražiti informacije o Proširenom vozilu izravno od vas, kao primarnog korisnika. Svaki korisnik vozila može deaktivirati prikupljanje podataka u vozilu putem postavki privatnosti u vozilu. Ako primarni korisnik promijeni privatnost postavljajući način rada koji ne može dopustiti prikupljanje ili dijeljenje informacija s trećim stranama, nikakvi daljnji podaci neće se slati trećoj strani jer je moguće ograničiti usluge i naknade koje pružaju. SEAT otkriva podatke primjenjivoj trećoj strani o izvršenju ugovora ili koracima prije ulaska u kontakt, ukoliko su neophodni (članak 6.1 b) OUZP-a) za vas, kao primarnog korisnika. Za sekundarne i gostujuće korisnike, prijenos podataka je neophodan u svrhu legitimnih interesa SEAT-a/CUPRA-e ili treće strane. Svrha je omogućiti trećim stranama da ponude individualne i personalizirane usluge primarnom korisniku, kao glavnom korisniku vozila.

4. Tko su primatelji vaših osobnih podataka?

Otkrivanje vaših osobnih podataka i podataka o vozilu trećim stranama izvršit će se samo u sljedećim slučajevima:

a) U skladu s odgovarajućim zakonskim obvezama. SEAT će, kao ovlašteni proizvođač vozila, na zahtjev nadležnih tijela obrađivati i prijaviti određene podatke pohranjene u vozilu koji se odnose na vlasnika vozila. Neke od ovih obveza mogu proizaći iz istrage kaznenih djela, prometnih nesreća, kontrole prodaje rabljenih vozila itd. Tako se mogu otkriti podaci o funkcioniranju, korištenju, kontroli, statusu i tehničkim podacima vozila koji se odnose na njegov VIN, npr. kao, na primjer: kilometraža, brzina, ubrzanje, kontrola navigacije, status sigurnosnog pojasa, uvjeti okoline, status baterije, tekućine i tlaka, itd. Podaci

b) U određenim slučajevima servisiranja i popravka vozila, može biti potrebno da SEAT obradi podatke o potrošnji goriva i funkcioniranju vašeg vozila u vezi s njegovim VIN-om. Ove podatke može obraditi SEAT, servisna mreža (trgovci i garaže) ili treće strane (centri za kvarove), unutar zakonskog jamstvenog roka za vaše vozilo. SEAT može obraditi ove podatke i otkriti ih subjektima trećih strana (garaže i trgovci) u slučaju operacija opoziva obuhvaćenih u skladu sa zakonskom obvezom (čl. 6. stavak 1., podt. 1. slovo c) OUZP-a), kao proizvođač vozila.

c) Ako je to nužno za izvršenje ugovora, a posebno za pružanje usluga SEAT CONNECT / CUPRA CONNECT.

d) Isto tako, neke funkcionalnosti usluge SEAT CONNECT / CUPRA CONNECT pružaju treće strane kao što je Google u slučaju upotrebe funkcionalnosti karte. U tom slučaju, te treće strane mogu obrađivati vaše osobne podatke kao voditelji obrade, na koje se primjenjuju odgovarajuće politike zaštite privatnosti kojima se u svakom slučaju može pristupiti putem odgovarajuće aplikacije. Kao preliminarni korak prije početka korištenja ovih usluga, morate pažljivo pročitati i prihvatiti Odredbe i uvjete i Politiku privatnosti odgovarajućeg pružatelja usluga.

Naposljetku, SEAT će omogućiti pristup vašim podacima trećim stranama, kao što su Volkswagen AG i pružatelji IT usluga, koji djeluju kao izvršitelji i podizvršitelji obrade podataka u svrhu pružanja određenih mrežnih funkcija i usluga povezanih s vašim vozilom. SEAT upotrebljava podatkovne poslužitelje koje osigurava grupa Volkswagen Group, koja također pruža održavanje i tehničku podršku za IT sustave. Te treće strane i dobavljači tvrtke Volkswagen AG uvijek će obrađivati osobne podatke u naše ime i u skladu s našim uputama.

5. Hoće li se vaši osobni podaci slati izvan EU-a?

Cjelokupna obrada vaših podataka provodit će se unutar Europskog gospodarskog prostora i dobit će istu razinu zaštite kao u Europskom gospodarskom prostoru. Međutim, ovisno o funkciji ili modelu vozila, vaši se podaci mogu obrađivati izvan Europskog gospodarskog prostora i prenosit će se samo u države u kojima je Europska komisija uspostavila odgovarajuću razinu zaštite podataka ili su na neki drugi način osigurane prikladne ili primjerene zaštitne mjere, kao što je potpisivanje standardnih klauzula o zaštiti podataka koje je usvojila Komisija. Ako želite dobiti kopiju klauzula ili ako su vam stavljene na raspolaganje, možete nam se obratiti na dataprotection@seat.es.

6. Koliko dugo čuvamo vaše osobne podatke?

SEAT će čuvati vaše osobne podatke generirane sustavima SEAT CONNECT / CUPRA CONNECT onoliko dugo koliko je potrebno da bi vam se pružale funkcionalnosti uključene u SEAT CONNECT / CUPRA CONNECT i, u svakom slučaju, dok ne zatražite njihovo brisanje. SEAT će čuvati vaše podatke dok je na snazi ugovorni odnos s klijentom i, nakon njegova završetka, u razdoblju od najviše 10 godina u skladu s lokalnim zakonskim propisima.

Što se tiče podataka koje je vozilo generiralo i poslalo poslužitelju podataka za istraživanje i razvoj automatizirane vožnje, nakon prikupljanja kontrolira se njihova kvaliteta, a zatim se odmah anonimiziraju. Podaci se pohranjuju najviše 24 sata u svrhe anonimizacije. Zatim se izvorni podaci u potpunosti brišu iz vozila. Postupak anonimizacije preispituje se u pogledu učinkovitosti i djelotvornosti te se kontinuirano razvija uzimajući u obzir najnovija znanstvena saznanja i najsuvremeniju tehnologiju.

Uz to, SEAT obavještava da, budući da će se vaši osobni podaci pohraniti na vašem računu SEAT/CUPRA ID, ako zatražite brisanje podataka iz usluge SEAT CONNECT / CUPRA CONNECT, vaši osobni podaci neće biti izbrisani s vašeg računa SEAT ID / CUPRA ID, jer bi s njime mogli imati povezane druge digitalne usluge tvrtke SEAT. Međutim, u bilo kojem trenutku možete upravljati postavkama za podatke i zaštitu privatnosti na https://seatid.vwgroup.io/.

U svakom slučaju, SEAT će zadržati vaše podatke u skladu sa svim španjolskim zakonskim zahtjevima za svaku kategoriju podataka.

7. Korisnici i postavke privatnosti

Online usluge dostupne su različitim korisnicima koji mogu koristiti vozilo. Možete se prijaviti kao primarni, sekundarni, gost ili anonimni korisnik, ovisno o generaciji vozila i željenom izboru funkcija i aplikacija. Imajte na umu da se za pristup svim uslugama i funkcijama morate prijaviti kao primarni ili sekundarni korisnik i kupiti CONNECT licencu. Obrada vaših osobnih podataka uglavnom je omogućena izvršenjem licence i ugovora za usluge CONNECT (članak 6.1. b) OUZP-a). Ako pristupate kao gost korisnik, pravna osnova za obradu vaših podataka je naš legitimni interes da vam ponudimo usluge CONNECT (članak 6.1 f) OUZP-a). Konačno, ako to učinite kao anonimni korisnik, SEAT neće obraditi vaše osobne podatke.

Dodatno, načini privatnosti automobila omogućuju vam, ovisno o vozilu, da odaberete željeni način privatnosti, a možete čak i potpuno ograničiti pristup i slanje podataka iz usluga. Imajte na umu da drugi gosti koji su prijavljeni u to vozilo mogu vidjeti vaš položaj parkiranja ili postavke. Možete upravljati korisnicima i postavkama privatnosti putem infotainment sustava vozila. U svakom slučaju, može se uspostaviti komunikacija kako bi se osigurao opći pristup vozila internetu ili kako bi se aktivirao „sustav eCall” u slučaju nesreće.

8. Koja su vaša prava i kanali za kontakt?

8.1. Definicija prava

U svojstvu ispitanika možete ostvariti sljedeća prava:

Ako smatrate da SEAT nije obrađivao vaše osobne podatke u skladu s važećim zakonom, možete podnijeti pritužbu nadležnom nadzornom tijelu na adresi www.aepd.es.

8.2. Kanali za kontakt

Svojim osobnim podacima u vezi s uslugama SEAT CONNECT / CUPRA CONNECT možete upravljati u bilo kojem trenutku preko portala SEAT ID / CUPRA ID: seatid.vwgroup.io/account ili podnošenjem pisanog zahtjeva tvrtki SEAT, S.A.U. Digital Business & Product Strategy [[1]], Autovía A-2 Km. 585, Martorell (Barcelona) ili njegovim slanjem na sljedeću adresu e-pošte customercare@seat.com ili customercare@cupraofficial.com, ovisno o marki vašeg vozila. Morate navesti pravo koje želite ostvariti. Ostvarivanje tih prava je besplatno.

Ako želite iskoristiti svoja prava na zaštitu podataka u odnosu na uvoznika za SEAT ili servisnog partnera za SEAT, obratite im se izravno.

U slučaju sumnje u pogledu zaštite podataka ili ako želite stupiti u kontakt sa službenikom za zaštitu podataka („SZP“), možete se obratiti i ovlaštenom subjektu za zaštitu podataka naše tvrtke slanjem poruke e-pošte na dataprotection@seat.es.

Verzija: listopad 2022.