IZJAVA O ZAŠTITI PODATAKA ZA VOZILA S PRISTUPOM INTERNETU I ZA KORIŠTENJE MOBILNIM INTERNETSKIM USLUGAMA (CONNECT)

Ažurirano: Ožujak 2022.

1. Opće informacije

Ovom izjavom o zaštiti podataka informiramo vas o prikupljanju, obradi i upotrebi vaših osobnih podataka koji proizlaze iz upotrebe vozila s pristupom internetu i prilikom korištenja mobilnim internetskim uslugama CUPRA CONNECT (u daljnjem tekstu: „internetske usluge CONNECT”) u skladu s odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka (u daljnjem tekstu „OUZP”); te španjolskim Zakonom o zaštiti podataka 3/2018 i drugim lokalnim zakonima koji ih dopunjuju.

Subjekt odgovoran za obradu podataka:


Voditelj obrade podataka: SEAT, S.A.U. s poreznim identifikacijskim brojem A-28049161 (u daljnjem tekstu: „Subjekt”) Adresa: Autovía A-2, Km. 585, Martorell (Barcelona, Španjolska) E-pošta: customercare@cupraofficial.com


2. Koje osobne podatke obrađujemo, kako ih upotrebljavamo i koja je pravna osnova?

Općenito, vrsta podataka koji se obrađuju u vašem vozilu može uključivati sljedeće kategorije, koje se mogu smatrati osobnim podacima kada se obrađuju u određenim prostorijama i pod određenim okolnostima:

2.1. Obrada podataka u pogledu povezivosti na internet

U ovom odjeljku obavještavamo vas o obradi vaših osobnih podataka kad se koristite vozilom s pristupom internetu u izvanmrežnom i mrežnom načinu rada.

A) Obrada podataka za aktivaciju povezivosti

Vozilo je tvornički opremljeno SIM karticom za pristup internetu. Stoga, kako bi se osigurala povezivost čim se SIM kartica ugradi u vozilo, pružatelj telekomunikacijskih usluga dobiva informaciju o identifikacijskom broju vozila (u daljnjem tekstu: „VIN”) kojem je pridružena SIM kartica.

Vozilo se mora povezati s poslužiteljem podataka prije njegove primopredaje na prodajnom mjestu trgovca ili najkasnije kad prijeđe 25 km.

Ta je veza neophodna za potvrdu registracije na našem poslužitelju podataka. U slučaju da je vozilo bilo u izvanmrežnom načinu rada neposredno prije početka postupka ažuriranja, vozilo će se zbog važnosti ove funkcije nakon završetka postupka ažuriranja automatski vratiti u izvanmrežni način rada.

Kad to ažuriranje završi, a ako je vozilo u izvanmrežnom načinu rada, iz vozila se neće slati podaci i stoga će se obrada podataka odvijati samo lokalno u vozilu.

Isto tako, sve mobilne internetske usluge bit će deaktivirane osim usluge koja je zakonski obvezna i relevantna za sigurnost, a poznata je kao „sustav za hitne pozive eCall”. Ta usluga može biti dostupna preko interneta.

Osim toga, tehnički je nužno da se telematički uređaj (jedinica za povezivost preko interneta) ugrađen u vozilo (koji je potreban je za uspostavljanje povezivosti vozila), redovito ponovno pokreće i povezuje na lokalnu radijsku mrežu kako bi vozilo moglo uspostaviti internetsku vezu, primjerice, kad korisnik vozila prebaci vozilo na mrežni način rada ili kad se zbog nesreće upotrebljava eCall.

Postupak se odvija isključivo dok vozilo nije u pogonu, ali neovisno o tome nalazi li se u izvanmrežnom ili mrežnom načinu rada.

Ako je vozilo bilo u izvanmrežnom načinu rada, automatski se prebacuje natrag u izvanmrežni način rada nakon završetka ponovnog pokretanja.

Vrsta podataka koja se obrađuje za te aktivnosti su kilometraža vozila, IP adresa, VIN i SIM broj. Svrha je tih aktivnosti obrade osigurati povezivost koja će vam omogućiti aktivaciju i upotrebu mobilnih internetskih usluga koje su već dostupne u vozilu. Osnova je svih ovih obrada podataka izvršenje ugovora između vas i trgovca kod kojeg ste kupili svoje vozilo s pristupom internetu, te ispunjavanje naše zakonske obveze kao proizvođača da našim vozilima osiguramo „sustav za hitne pozive eCall” (čl. 6. st. 1. točka b) i čl. 6. st. 1. točka c) OUZP-a).

B) Sustav za hitne pozive – eCall

Sustav za hitne pozive („eCall”) radi u mrežnom i izvanmrežnom načinu rada i odmah je dostupan ako nije sklopljen ugovor o internetskim uslugama CONNECT.

Ako je vozilo u izvanmrežnom načinu rada, podatkovna veza uspostavlja se samo ako ste sudjelovali u prometnoj nesreći ili ako uputite hitni poziv s pomoću SOS gumba u vozilu.

Ako ste bili sudionik prometne nesreće, automatski se upućuje hitni poziv centru za koordinaciju spašavanja. Senzori u zračnom jastuku i zatezaču sigurnosnog pojasa omogućuju vozilu da otkrije nesreću i da u tom slučaju aktivira zakonski obvezan „sustav za hitne pozive eCall”.

S druge strane, u bilo kojem trenutku možete i ručno uputiti hitni poziv. Nakon aktivacije uspostavlja se glasovna veza s centrom za koordinaciju spašavanja preko koje se, ovisno o pojedinačnom slučaju, mogu dohvaćati i prenositi dodatni podaci (primjerice, o vrsti i težini nesreće). Podaci koji se također automatski i izravno prenose iz vozila u centar za koordinaciju spašavanja su sljedeći: tip vozila, vrijeme, mjesto, smjer kretanja, broj putnika u vozilu. Automatski prijenos podataka u centar za koordinaciju spašavanja temelji se na zaštiti ključnih interesa (čl. 6. st. 1. točka d) OUZP-a) i na zakonskoj obvezi (čl. 6. st. 1. točka c) OUZP-a) u vezi s Uredbom (EU) 2015/758 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2015. o zahtjevima za homologaciju za uvođenje sustava eCall ugrađenog u vozilo koji se temelji na službi 112 te o izmjeni Direktive 2007/46/EZ.

C) Sigurna komunikacija između vozila i poslužitelja podataka, tehnička dostupnost mobilnih internetskih usluga.

Ako je vozilo u mrežnom načinu rada, iz vozila se prenose određeni podaci. To znači da vozila „komuniciraju”.Komunikacija je djelomično potrebna kako bi se osiguralo da funkcija Car2X dostupna u vozilu radi tehnički sigurno i besprijekorno.

Podrobne informacije o obradi podataka u vezi s funkcijom Car2X potražite u pravnom odjeljku za sustav za informiranje i zabavu Infotainment i u Politici zaštite privatnosti za Car2X. Mobilne internetske usluge CONNECT za svoje vozilo možete u svakom trenutku aktivirati na zahtjev. Uz to, vozilo uspoređuje podatke u mrežnom načinu rada s poslužiteljem podataka kako bi osiguralo da su sve internetske usluge CONNECT aktivirane u vozilu tehnički dostupne i da se odvija sigurna komunikacija između vozila i poslužitelja podataka. Svaki put kad se vozilo poveže s internetom ili prilikom paljenja dok je vozilo u mrežnom načinu rada, potrebna je autentifikacija na poslužitelju podataka; Subjekt obrađuje sljedeće osobne podatke: VIN, IP adresu, uključujući broj SIM kartice vozila i, samo ako su aktivirane internetske usluge CONNECT, vaš korisnički ID.

Korisnički ID obrađuje se kako bi se provjerilo je li glavni korisnik vozila aktivirao internetske usluge CONNECT, kako bi se omogućilo pružanje usluga u skladu s time.

Osim toga, vrijeme sustava vozila sinkronizira se s vremenom poslužitelja podataka prilikom paljenja vozila. Da bi se provjerila valjanost potvrda poslanih iz vozila radi sigurne komunikacije, vrijeme na vozilu mora biti točno. Samo se na taj način može uspostaviti sigurna komunikacija s poslužiteljem podataka i osigurati zaštita od kibernetičkih napada trećih strana. Obrada podataka provodi se na temelju našeg legitimnog interesa da uspostavimo sigurnu komunikaciju između vozila i našeg poslužitelja podataka i da vam tehnički možemo pružiti osnovne usluge koju su vam dostupne u vozilu bez sklapanja posebnog ugovora, te internetske usluge CONNECT, ako je primjenjivo (čl. 6. st. 1. točka f) OUZP-a).

D) Ažuriranja softvera preko interneta

Iz pravnih razloga, pružamo vam ažuriranja softvera (npr. softvera upravljačke jedinice) putem internetske veze vozila („ažuriranja softvera preko interneta”) ako postanete korisnik usluge „CONNECT”. U slučaju da ne ugovorite internetske usluge CONNECT, potrebna ažuriranja softvera možete isto tako dobiti ako se obratite svojem ovlaštenom trgovcu i servisnom partneru. Stoga je prije omogućavanja ažuriranja softvera preko interneta potrebno utvrditi za koja je vozila sklopljen ili nije sklopljen ugovor o usluzi „CONNECT” . U tu je svrhu potrebno provjeriti oznaku VIN svih ID vozila za koja je potrebno ažuriranje i provjeriti status njihova ugovora o usluzi „CONNECT”. Ako je sklopljen ugovor o usluzi CONNECT, obrada podataka odvija se u svrhu ispunjenja ugovora (čl. 6. st. 1. točka b) OUZP-a), dok se za sve ostale vlasnike obrada provodi zbog naših legitimnih interesa da možemo na odgovarajući način pružiti uslugu „ažuriranja softvera / ažuriranja sustava preko interneta”. (čl. 6. st. 1. točka f) OUZP-a).

2.2. Obrada podataka u vezi s internetskim uslugama CONNECT (CONNECT)

U ovom vas odjeljku informiramo o obradi vaših osobnih podataka prilikom aktiviranja i upotrebe internetskih usluga CONNECT (u daljnjem tekstu nazivaju se i „CONNECT”).

A) Aktiviranje internetskih usluga CONNECT

Da biste aktivirali i upotrebljavali internetske usluge CONNECT, najprije morate stvoriti račun s korisničkom ID oznakom. S pomoću korisničke ID oznake možete se registrirati za internetske usluge CONNECT ili usluge koje nude treće strane kao što je uvoznik u vašoj zemlji. Ako to učinite, internetska usluga koju ste odabrali povezat će se s računom s korisničkom ID oznakom. Obrada podataka koja je za to potrebna provodi se u svrhu izvršenja ugovora, što znači da se Uvjeti poslovanja moraju prihvatiti u trenutku kreiranja računa s korisničkom ID oznakom u skladu s čl. 6. st. 1. točkom b) OUZP-a. Korisnički ID služi kao središnji korisnički račun s kojeg možete centralno upravljati svojim osobnim podacima. Informacije o obradi podataka u kontekstu korisničke ID oznake mogu se naći u Izjavi o zaštiti podataka za korisnički ID za uslugu CUPRA.

Ako odlučite aktivirati internetske usluge CONNECT, Subjekt obrađuje vaše identifikacijske i kontakt podatke koji su povezani s izvršenjem ugovora za internetske usluge CONNECT. (čl. 6. st. 1. točka b) OUZP-a). Osim toga, Subjekt može obrađivati podatke za obračun i plaćanje koje pružate u vezi s vašim VIN-om, a u svrhu ispravnog računovodstva i sprečavanja prijevara. Pravna je osnova naš legitimni interes da ispunimo svoje obveze u pogledu pravilnog računovodstva (čl. 6. st. 1. točka f) OUZP-a).

Subjekt obrađuje osobne podatke koji dolaze iz vozila kako bi omogućio aktivaciju internetskih usluga CONNECT koje ste ugovorili, u mjeri u kojoj je to potrebno za njihovo pružanje (čl. 6. st. 1. točka b) OUZP-a). U svakom slučaju, obrađujemo VIN, a uz VIN i korisnički ID bilježimo i vrijeme i vrstu usluge koja se upotrebljava za identificiranje i analizu kvarova. To činimo kako bismo zaštitili svoj legitimni interes za poboljšanje mobilnih internetskih usluga i kako bismo omogućili da one budu dostupne svim našim klijentima uz što manje prekida (čl. 6. st. 1. točka f) OUZP-a).

Konačno, na temelju podataka za kontakt koje ste dali pri registraciji CONNECT-a, SEAT vas može pozvati da sudjelujete u anketama o zadovoljstvu kupaca i/ili istraživanju tržišta u vezi s vašim novokupljenim povezanim vozilom. SEAT kao odgovoran za usluge CONNECT-a može poslati ove ankete na temelju svojih legitimnih interesa (članak 6.1 st. , točka f OUZP-a) kao proizvođača vozila s obzirom na to da se informacije dobivene ovim vrstama anketa mogu koristiti na agregirani način za poboljšanje proizvoda i optimizaciju naših prodajnih procesa. To su vrlo dragocijenjene i zanimljive informacija za SEAT. Ako želite prigovoriti ovoj obradi, slijedite upute dane u točki 7. ove izjave. Preporučujemo da prije sudjelovanja pročitate informacije o zaštiti podataka uključene u istraživanje tržišta.

B) Korištenje internetskim uslugama CONNECT

Ako imate bilo kakvih nedoumica ili pitanja u vezi s internetskim uslugama CONNECT, možete se obratiti svojem servisnom partneru (servisnom partneru i/ili trgovcu), uvozniku u svojoj zemlji (telefonom, poštom, putem aplikacije ili obrasca za kontakt) ili našem odjelu za korisnike na adresu e-pošte customercare@cupraofficial.com. U tim slučajevima obrađujemo sljedeće podatke: ugovorne podatke, korisnički ID (ime, adresa, adresa e-pošte, telefonski broj), VIN, podatke o obradi specifične za uslugu i pripadajuće vremenske oznake, kao i ostale podatke koje navedete vezano za svoj upit. Subjekt obrađuje podatke u skladu s čl. 6. st. 1. točkom b) OUZP-a u svrhu izvršenja ugovora za internetske usluge CONNECT ili, ako još niste klijent, radi aktivacije ugovora o internetskim uslugama CONNECT.

Imajte na umu da ako je jedan od korisnika vozila („Glavni korisnik”) aktivirao internetske usluge CONNECT sa svojom korisničkom ID oznakom, svi drugi korisnici vozila također se mogu koristiti internetskim uslugama CONNECT u istom vozilu. Međutim, nije moguće da se različiti korisnici istovremeno prijave kao glavni korisnik. Imajte na umu da ako se u vozilu koristite internetskim uslugama CONNECT, a niste ugovorni korisnik internetskih usluga CONNECT za ovo vozilo („Glavni korisnik”), Glavni korisnik može vidjeti podatke povezane s vozilom koji su generirani tijekom vaše upotrebe.

Prilikom korištenja internetskim uslugama CONNECT obrađuju se podaci o vozilu koji su potrebni za pružanje odgovarajućih ugovorenih usluga, između ostalog, VIN broj, lokacija, brzina, položaj, informacije o stanju u prometu, stanje napunjenosti baterije itd. Za daljnje informacije pogledajte svoj portfelj usluga. Za glavnog se korisnika obrada podataka provodi u svrhu ispunjavanja ugovora (čl. 6. st. 1. točka b) OUZP-a). Za sve se ostale korisnike obrada podataka o korištenju njihovim vozilima provodi na temelju našeg legitimnog interesa za pružanje usluga na temelju sklopljenog ugovora o internetskim uslugama CONNECT za vozilo (čl. 6. st. 1. točka f) OUZP-a).

Svaki korisnik vozila može u postavkama postaviti vozilo u izvanmrežni način rada. Postavljanjem „izvanmrežnog načina rada” možete spriječiti našu obradu osobnih podataka jer će se raskinuti podatkovna veza (za obradu podataka u izvanmrežnom načinu rada pročitajte odjeljak „Obrada podataka u izvanmrežnom načinu rada”). Glavni korisnik ne može pregledavati podatke o putovanjima u izvanmrežnom načinu rada. Stoga se mobilne internetske usluge u tom slučaju više ne mogu pružati. Za informacije o obradi podataka prilikom korištenja aplikacijom My CUPRA, pogledajte politiku zaštite privatnosti za tu aplikaciju.

B.1. Prijenos podataka za kartu učenja za poluautomatiziranu vožnju

Subjekt obrađuje vaše osobne podatke u svrhu prijenosa podataka za kartu učenja za poluautomatiziranu vožnju. Cilj prijenosa podataka za kartu učenja kontinuirano je poboljšanje funkcije Travel Assist podacima Swarm za poluautomatiziranu vožnju. Prikupljeni podaci upotrebljavaju se tako da sustav Travel Assist s podacima Swarm uči rute i može pomoći vozačima svih vozila opremljenih funkcijom Travel Assist s podacima Swarm o tim naučenim rutama. Poslani se podaci anonimiziraju u roku od 24 sata na našim poslužiteljima podataka, tako da se ne mogu donositi zaključci o pojedinim vozačima. Prijenos podataka u početku je deaktiviran i zahtijeva poseban pristanak korisnika u aplikaciji CUPRA.

B.2. Glasovna kontrola preko interneta s podacima o lokaciji

Kad upotrebljavate funkciju glasovne kontrole preko interneta, Subjekt će obraditi podatke o vašoj lokaciji i vašem trenutačnom položaju vozila svaki put kad napravite glasovni unos u vozilima s paketom CONNECT Plus i povezat će ga, ako je prikladno, prilikom obrade glasovnog unosa, s potencijalnozanimljivim lokacijama u vašem okruženju kako biste brže dobili bolje rezultate(kao što su odredišta za navigaciju ili stanice za punjenje). Ako to povezivanje nije prikladno prilikom obrade glasovnog unosa, trenutačni položaj vozila neće se dalje obrađivati. Osnovna funkcija glasovne kontrole preko interneta ostat će unutar opsega zajamčenog ugovorom čak i ako ne date pristanak.

2.3. Aktivnosti obrade koje se odnose na sigurnost i sukladnost vašeg povezanog vozila

Subjekt će pratiti statuse i upozorenja koje prenosi vaše vozilo kako bi osigurao aspekte vezane za sigurnost, a također i da bi otkrio moguće greške, analizirao ih, predložio i proveo poboljšanja i rješenja. Kada se prikupe, ovi se podaci mogu povezati s tehničkim proizvodnim podacima i prethodnim posjetama garaži kako bi se izvukli zaključci važni za sigurnost i ispravno funkcioniranje vozila. Odgovarajuće sigurnosne mjere primjenjivat će se u svakom trenutku kako bi se osigurala sigurnost obrađenih podataka, uključujući njihovu anonimizaciju, osim ako je potrebno da Subjekt obradi VIN. Pravna osnova za ovu obradu podataka je legitimni interes Subjekta (čl. 6.1 f) GDPR-a) kao proizvođača vozila i pružatelja usluge CONNECT., kako bi se otkrile pogreške koje utječu na sigurnost i kvalitetu proizvoda i usluga, što rezultira izravnom koristi za korisnike. Bez pristupa ovim informacijama, Subjekt ne bi mogao otkriti pogreške i poboljšanja. U vezi s ovom obradom, Subjekt je utvrdio postojanje uvjerljivih legitimnih razloga koji, kako je navedeno u članku 21.1 GDPR-a, ne dopuštaju ispitaniku da iskoristi svoje pravo na prigovor.

2.4. Aktivnosti obrade vezane uz optimizaciju i razvoj funkcija vozila i korištenje povezanih usluga

Kako bi optimizirali i poboljšali funkcije vaših vozila i prilagodili očekivanjima kupaca i razvoju tržišta općenito, a posebno radi postizanja daljnjeg i novog razvoja inovativnih funkcija, vaše vozilo generira različite funkcionalne i tehničke podatke (na primjer, podaci o korištenju vozila, potrošnji goriva, status te kontrolni i Iinfotainment podaci). Ove informacije bit će povezane s vašim VIN-om i IP-om vozila. Subjekt neće koristiti ove podatke za izradu profila ili njihovu procjenu na temelju individualiziranih vozila. Nadalje, nikoji atributi podataka neće se koristiti za izradu profila ili donošenje zaključaka o vašem ponašanju ili obrascima ponašanja tijekom korištenja vašeg vozila. Čim se ti podaci prikupe, primjenjivat će se odgovarajuće sigurnosne mjere kako bi se osigurala sigurnost obrađenih podataka, uključujući njihovu anonimizaciju, osim ako je Subjekt izričito neophodno obraditi VIN. Subjekt će obraditi gore navedene podatke unutar okvira vremenski ograničenih aktivnosti kako bi optimizirao raspon funkcija vozila i prilagodio ih očekivanim kupcima, na temelju zaštite svojih legitimnih interesa ili interesa treće strane, osim ako ne prevladaju interesi ili temeljna prava i slobode koje zahtijevaju zaštitu osobnih podataka (čl. 6.1.f) GDPR-a). Prijenos podataka možete deaktivirati putem postavki privatnosti vašeg vozila. Ako želite definitivno spriječiti obradbu vaših osobnih podataka, obratite se našem odjelu za korisničku podršku.

2.5. Usluge i aplikacije trećih strana

Možda ćete moći povezati svoj pametni telefon s vozilom kako biste njime upravljali putem sustava u vozilu (pomoću aplikacija kao što je Android Auto ili Apple CarPlay). Integracija omogućuje korištenje odabranih aplikacija za pametne telefone. Vrstu obrade podataka koja se provodi određuje pružatelj dotične korištene aplikacije. Možete dobiti više informacija i postaviti odabir putem odgovarajućih aplikacija i operativnog sustava vašeg pametnog telefona. Osim toga, pod nekim pretpostavkama, možda ćete moći koristiti aplikacije za koje su odgovorne treće strane, na primjer, Google ili Spotify, između ostalih, u kombinaciji sa zabavnim uslugama koje Subjekt nudi putem usluga CONNECT. Kao preliminarni korak prije početka korištenja ovih usluga, morate pažljivo pročitati i prihvatiti Uvjete i odredbe te Politiku privatnosti odgovarajućeg pružatelja usluga. Subjekt se ni u kojem trenutku neće smatrati odgovornim za takvu obradu.

2.6. Poštovanje zakonskih obveza.

Kada je zakonom određeno, Subjekt će kao ovlašteni proizvođač vozila, prema zahtjevima nadležnih tijela, obrađivati i prijaviti određene podatke pohranjene u vozilu koji se odnose na vlasnika vozila. Neke od ovih obveza mogu proizaći iz istrage kaznenih djela, prometnih nesreća, kontrole prodaje rabljenih vozila i sl. Stoga mogu otkriti podatke koji se odnose na funkcioniranje, korištenje, kontrolu, status vozila i tehničke podatke povezane s njegovim VIN-om, kao što su, na primjer: kilometraža, brzina, ubrzanje, kontrola navigacije, status sigurnosnog pojasa, okolinski uvjeti, baterija, tekućina i stanja pritiska itd. Obrada podataka i njihova obavijest nadležnim tijelima obuhvaćeni su usklađenošću Subjekta sa zakonskom obvezom (čl. 6. st. 1. točka 1. slovo c) GDPR-a), kao proizvođač vozila. Osim toga, konkretno, u skladu s Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2021/392 o praćenju i izvješćivanju podataka koji se odnose na emisije CO2 iz osobnih automobila i lakih gospodarskih vozila, Subjekt će prijaviti podatke vozila koji bilježe gorivo u vozilu i/ili potrošnju energije. Ovi će se podaci očitati u garaži kada vozilo odnesete ovlaštenom servisnom partneru i bit će poslani Volkswagen Group AG i Europskoj komisiji zajedno s vašim identifikacijskim brojem vozila (VIN). Potpunim informacijama možete pristupiti u Narudžbi za popravak vašeg vozila. Konačno, u određenim slučajevima servisiranja i popravka vozila, može biti potrebno da Subjekt obradi podatke o potrošnji goriva i funkcioniranju vašeg vozila u vezi s njegovim VIN-om. Ove podatke može obraditi Subjekt, zaposlenik servisne mreže (trgovci i garaže) ili treće strane (centri za kvarove), unutar zakonskog jamstvenog roka vašeg vozila. Subjekt može obraditi ove podatke i otkriti ih Subjektima trećih strana (garaže i trgovci) u slučaju operacija opoziva obuhvaćenih u skladu sa zakonskom obvezom (čl. 6. stavak 1. pod. 1. slovo c) GDPR-a), kao proizvođač vozila.

3. Čuvanje podataka

Vaše ćemo osobne podatke iz internetskih usluga CONNECT čuvati onoliko dugo koliko je potrebno kako bismo vam omogućili funkcionalnosti uključene u internetske usluge CONNECT , a u svakom slučaju sve dok ne zatražite njihovo brisanje. Subjekt će čuvati vaše podatke dok je naš ugovorni odnos na snazi i, nakon završetka, najviše 10 godina u skladu s lokalnim zakonskim odredbama. Čim to razdoblje istekne, vaši osobni podaci bit će anonimizirani kako je propisano u gore navedenim stavkama vezanim za sigurnost i sukladnost proizvoda.

4. Primatelji podataka

4.1. Savjeti o sklapanju ugovora i korisničkoj službi

Ako vam je vaš servisni partner prilikom zaključenja ugovora o mobilnim internetskim uslugama pružio savjet, za to će dobiti premiju. To se obrađuje putem prodajne tvrtke (uvoznika Subjekta u vašoj zemlji) zadužene za vašu zemlju. U tu svrhu Subjekt i uvoznik primaju VIN kako bi plaćanje premije mogli povezati s odgovarajućim ugovorima putem mobilnih internetskih usluga te je u skladu s time isplatiti servisnom partneru Subjekta (čl. 6. st. 1. točka f) OUZP-a). VIN nije povezan s drugim osobnim podacima koje posjeduje uvoznik u vašoj zemlji.

4.2. Poslužitelji podataka i otkrivanje podataka trećim stranama

Vaši osobni podaci i podaci o vozilu otkrivaju se trećim stranama isključivo u skladu s odgovarajućim zakonskim obvezama. Subjekt će omogućiti pristup podacima trećim stranama koje djeluju kao izvršitelji obrade podataka u svrhu pružanja internetskih usluga CONNECT. Te će treće strane obrađivati osobne podatke uvijek u naše ime. Subjekt upotrebljava poslužitelje podataka koje je osigurala Volkswagen grupa, koja također pruža usluge održavanja i tehničke podrške za IT sustave. Dobavljači grupe Volkswagen obrađuju podatke samo u naše ime i pod našim vodstvom. Uz to, ovisno o modelu vozila, podaci se mogu obrađivati na poslužiteljima koji svoje usluge ugovaraju izvan Europskog gospodarskog prostora i osiguravaju obradu vaših podataka primjenom odgovarajućih tehnika njihove zaštite. U tom smislu, obavještavamo vas da Amazon Web Services (AWS) i Microsoft Corporation obrađuju podatke u ime Subjekta kako bi pružili usluge smještaja podataka na poslužitelju. AWS i Microsoft šifriraju podatke i obrađuju ih isključivo na poslužiteljima podataka koji se nalaze u Europskoj uniji. Budući da se AWS i Microsoft nalaze u Sjedinjenim Američkim Državama, ne može se isključiti pristup podacima iz Sjedinjenih Američkih Država. Odgovarajući standardni ugovor EU-a u pogledu klauzula o zaštiti podataka potpisan je kako bi se osigurala dovoljna zaštita vaših osobnih podataka.

5. Korisnici i postavke privatnosti

Internetske usluge CONNECT dostupne su različitim korisnicima koji mogu koristiti vozilo u bilo kojem trenutku. U tom pogledu omogućene su različite uloge kako bi im se omogućilo uživanje u prednostima povezanog vozila. Ovisno o generaciji vašeg vozila, moći ćete se registrirati kao:

Imajte na umu da drugi korisnici gosti prijavljeni u ovo vozilo mogu vidjeti vaš položaj parkiranja ili podešene postavke. Možete upravljati korisnicima i postavkama zaštite podataka putem sustava za informiranje i zabavu Infotainment u vozilu.

Postavke zaštite podataka za vozilo omogućuju vam, ovisno o modelu vozila, da vozilo postavite u izvanmrežni način rada ili da ograničite slanje podataka. U svakom slučaju, komunikacija se može uspostaviti kako bi se omogućio opći pristup vozila internetu ili, u slučaju nesreće, za aktivaciju „sustava eCall”. Svojim podacima možete upravljati i na svojem portalu CUPRA ID.

Isto tako, vozilo možete vratiti i na tvorničke postavke. Da biste to učinili, automobil mora biti u mrežnom načinu rada. Ta funkcija vraća postavke pohranjene u automobilu na tvorničke postavke, briše glavnog korisnika internetskih usluga CONNECT, ako isti postoji, iz vozila i vraća vozilo u izvanmrežni način rada. Podaci povezani s internetskim uslugama CONNECT mogu se vratiti za posljednjih 14 dana ako se isti korisnički ID ponovno registrira s pomoću koda prikazanog u vozilu. Ako se to ne učini u roku od 14 dana, podaci povezani s internetskim uslugama CONNECT također se brišu s podatkovnog poslužitelja.

6. Koja su vaša prava i kanali za kontakt?

6.1. Definicija prava

Kao osoba čije podatke obrađuje Subjekt možete ostvariti sljedeća prava:

Imajte na umu da VIN obrađujemo samo radi ponude nekih funkcija internetskih usluga CONNECT, stoga su u tim slučajevima ta prava dostupna samo u ograničenom opsegu u skladu s čl. 11. OUZP-a. To znači da smo obvezni ispuniti vaša prava samo ako ste nam prilikom njihova ostvarivanja dostavili dodatne informacije koje nam omogućuju da vaše pravo i ostvarimo.

Konačno, ako smatrate da Subjekt nije obradio vaše osobne podatke u skladu s važećim zakonom, možete podnijeti pritužbu nadležnom nadzornom tijelu, a u Španjolskoj je to Španjolsko tijelo za zaštitu podataka, www.aepd.es.

6.2. Kanali za kontakt Svojom zaštitom podataka i osobnim podacima možete upravljati u bilo kojem trenutku preko sustava za informiranje i zabavu Infotainment u vozilu i na User ID Portalu: https://cupraid.vwgroup.io/ Ako želite, možete se i izravno obratiti na customercare@cupraoffical.com. Ta prava možete iskoristiti u svakom trenutku i besplatno, osim ako se ne radi o očitim neutemeljenim ili pretjeranim zahtjevima. Ako želite ostvariti svoja prava zaštite podataka u odnosu na uvoznika Subjekta ili njihove mreže trgovaca i servisnih partnera, obratite im se izravno. Ako imate nedoumica u vezi sa zaštitom podataka ili želite stupiti u kontakt s našim službenikom za zaštitu podataka („DPO”), možete se obratiti i njemu slanjem e-pošte na dataprotection@seat.es.