ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ SEAT & CUPRA CONNECT

1. Γενικές πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων

Με την παρούσα δήλωση προστασίας δεδομένων, σας ενημερώνουμε για τη συλλογή, επεξεργασία και χρήση των προσωπικών σας δεδομένων κατά τη χρήση των διαδικτυακών κινητών υπηρεσιών της SEAT / CUPRA CONNECT, (εφεξής «SEAT CONNECT / CUPRA CONNECT») μέσω του λογαριασμού χρήστη, σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (εφεξής «ΓΚΠΔ»), καθώς και τον Ισπανικό Νόμο 3/2018 για την Προστασία των Δεδομένων (LOPDGG) και άλλους τοπικούς κανονισμούς που τον συμπληρώνουν.

Η SEAT, S.A.U. (εφεξής «SEAT») κατασκευάζει οχήματα με συνδεσιμότητα που παράγει πληροφορίες. Εκτός αυτού, προσφέρει υπηρεσίες που σχετίζονται με το όχημα μέσω της Εφαρμογής SEAT CONNECT / CUPRA CONNECT. Τα προαναφερθέντα συστήματα έχουν τις δικές τους πολιτικές απορρήτου, δεδομένου ότι μπορούν να προσφέρουν συγκεκριμένες υπηρεσίες και λειτουργίες πέραν αυτών του οχήματος. Για να εγγραφείτε στα Συστήματα SEAT, πρέπει να δημιουργηθεί ένα SEAT/CUPRA ID (αναγνωριστικό). Επομένως, τα δεδομένα (διακριτικό πρόσβασης μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και κωδικός πρόσβασης) μεταφέρονται στο όχημά σας και στις σχετικές εφαρμογές. Από την άλλη πλευρά, οι υπηρεσίες που είναι διαθέσιμες για το όχημά σας, οι διάρκειες άδειας και άλλου είδους πληροφορίες συνδέονται με το δικό σας SEAT/CUPRA ID. Το όχημά σας μεταφέρει επίσης δεδομένα στα back end του SEAT / CUPRA CONNECT για την παροχή συνεπών πληροφοριών μεταξύ των συστημάτων: του οχήματος και της εφαρμογής SEAT / CUPRA CONNECT.Μπορείτε να βρείτε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα προαναφερθέντα στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου.

2. Ποιος είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων;

Ταυτότητα:SEAT, S.A.U με Α.Φ.Μ. Α-28 049 161
Διεύθυνση:Autovía A-2, Km. 585, Martorell (Barcelona)
Email:SEAT: customercare@seat.es CUPRA: customercare@cupraofficial.es

3. Ποια δεδομένα επεξεργαζόμαστε, για ποιους σκοπούς και ποια είναι η νομική βάση;

3.1. Επεξεργασία δεδομένων για τις υπηρεσίες SEAT CONNECT / CUPRA CONNECT

Στο πλαίσιο των λειτουργιών που προσφέρονται από το SEAT CONNECT / CUPRA CONNECT και με την επιφύλαξη των ακόλουθων σκοπών, η SEAT / CUPRA θα επεξεργαστεί τις ακόλουθες κατηγορίες δεδομένων για τους σκοπούς που περιγράφονται στη συνέχεια:

Τα δεδομένα αυτά θα υποβληθούν σε επεξεργασία για τους ακόλουθους ειδικούς σκοπούς:

Στην Εφαρμογή SEAT CONNECT / CUPRA CONNECT και την πρόσβαση στις συνδεδεμένες λειτουργίες του οχήματος, απαιτείται SEAT / CUPRA ID (αναγνωριστικό).

Ως εκ τούτου, η χρήση των υπηρεσιών CONNECT είναι δυνατή μόνο μετά τη σύνδεση στο SEAT/CUPRA ID και την επιτυχή εγγραφή του αυτοκινήτου.

Τα δεδομένα που παρέχονται κατά την εγγραφή SEAT/CUPRA ID υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά τη χρήση των λειτουργιών και υπηρεσιών CONNECT. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα σχετικά με τους όρους και την πολιτική απορρήτου του SEAT / CUPRA ID εδώ.

Για την παροχή ορισμένων από αυτές τις υπηρεσίες και τη βοήθεια κατά τη διάρκεια των ταξιδιών σας, θα είναι απαραίτητος ο γεωγραφικός εντοπισμός της θέσης σας και του οχήματός σας. Στο μενού του οχήματός σας, έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε τη λειτουργία απορρήτου, η οποία θα ενεργοποιήσει ή θα απενεργοποιήσει τις λειτουργίες SEAT CONNECT / CUPRA CONNECT που χρησιμοποιούν αυτή την τεχνολογία.

Η SEAT θα επεξεργαστεί τα προσωπικά σας δεδομένα και τα δεδομένα του οχήματός σας για τους αναφερόμενους σκοπούς, θεωρώντας ότι η νομική βάση για την επεξεργασία είναι η εκτέλεση της σύμβασης, δηλαδή οι Όροι και Προϋποθέσεις του SEAT CONNECT / CUPRA CONNECT (δείτε τους στο SEAT CONNECT / CUPRA CONNECT) σύμφωνα με το άρθρο 6.1., στοιχείο β του ΓΚΠΔ.

3.2. Ανωνυμοποιημένα Δεδομένα για αυτοματοποιημένη οδήγηση

Ανάλογα με το μοντέλο του οχήματος και εάν η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη, η SEAT θα ανωνυμοποιήσει τα δεδομένα του οχήματος για την έρευνα και την ανάπτυξη της αυτοματοποιημένης οδήγησης. Τα δεδομένα αυτά θα λαμβάνονται από τους αισθητήρες του οχήματος και θα αποστέλλονται σε έναν διακομιστή όπου θα ανωνυμοποιούνται αμέσως και θα χρησιμοποιούνται από τη SEAT και τους συνεργάτες της, όπως οι εταιρείες του Ομίλου Volkswagen, για την έρευνα και την ανάπτυξη της αυτοματοποιημένης οδήγησης. Με βάση αυτά τα δεδομένα, δημιουργείται ένα περιβάλλον προσομοίωσης το οποίο επιτρέπει τη δοκιμή μελλοντικών λειτουργιών αυτοματοποιημένης οδήγησης σε ρεαλιστικές συνθήκες και μπορεί να συγκριθεί όσον αφορά το αποτέλεσμα με την προτιμώμενη συμπεριφορά του πραγματικού οδηγού.

Η νομική βάση για τη συλλογή δεδομένων για την εξαγωγή δεδομένων από το όχημα είναι το έννομο συμφέρον (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ του ΓΚΠΔ). Σε σχέση με το γεγονός ότι οι προαναφερόμενοι στόχοι για την έρευνα, την ανάπτυξη και τη διασφάλιση των λειτουργιών αυτοματοποιημένης οδήγησης μπορούν να επιτευχθούν μόνο μέσω μιας σημαντικής βάσης δεδομένων από την ευρύτερη δυνατή ποικιλία σεναρίων κυκλοφορίας που βασίζονται σε πραγματικές διαδρομές. Οι κλασικές δοκιμές αντοχής δεν επαρκούν πλέον σε αυτό το σημείο, επειδή τα δεδομένα πρέπει να αποτελούνται από όσο το δυνατόν περισσότερα διαφορετικά σενάρια οδήγησης, των οποίων οι περιβαλλοντικές και κυκλοφοριακές καταστάσεις μπορούν να καταγραφούν στους αλγορίθμους μόνο σε πραγματική οδική κυκλοφορία. Για τους λόγους αυτούς, η SEAT έχει έννομο συμφέρον για την επεξεργασία των δεδομένων και τη δημιουργία μιας ανώνυμης βάσης δεδομένων. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα εδώ. Μπορείτε να αντιταχθείτε σε αυτή την επεξεργασία ανά πάσα στιγμή απενεργοποιώντας τη λειτουργία μόνοι σας στη ρύθμιση απορρήτου του αυτοκινήτου σας.

3.3. Δραστηριότητες Προώθησης και Διαμόρφωσης Προφίλ

Επιπλέον, και μόνο εάν έχετε δώσει τη ρητή συγκατάθεσή σας, η SEAT θα επεξεργαστεί τα προσωπικά σας δεδομένα για τους ακόλουθους πρόσθετους σκοπούς:

Η νόμιμη βάση για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για τους σκοπούς αυτούς είναι η συγκατάθεσή σας, σύμφωνα με το άρθρο 6.1.α) του ΓΚΠΔ. Μπορείτε να διαχειριστείτε ή να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή στην Πύλη SEAT ID: seatid.vwgroup.io/account ή στέλνοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση customercare@seat.es / customercare@cupraofficial.com, ανάλογα με τη μάρκα του αυτοκινήτου σας. Η ανάκληση της συγκατάθεσής σας δεν θα επηρεάσει τη νομιμότητα της επεξεργασίας βάσει της συγκατάθεσης πριν από την ανάκλησή της.

3.4. Κοινολόγηση δεδομένων στον Εισαγωγέα SEAT ή στον Συνεργάτη Εξυπηρέτησης SEAT/CUPRA

Η νόμιμη βάση για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για τους σκοπούς αυτούς είναι η συγκατάθεσή σας, σύμφωνα με το άρθρο 6.1.α) του ΓΚΠΔ. Σε περίπτωση που έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για τη κοινολόγηση των δεδομένων σας στον Εισαγωγέα SEAT ή τον Συνεργάτη Εξυπηρέτησης SEAT/CUPRA και θέλετε να την ανακαλέσετε, θα πρέπει να απευθυνθείτε στον Εισαγωγέα ή τον Συνεργάτη Εξυπηρέτησης SEAT/CUPRA ως υπεύθυνο επεξεργασίας των δεδομένων αυτών των επικοινωνιών. Μπορείτε επίσης να ανακαλέσετε αυτή τη συγκατάθεση μέσω της Εφαρμογής SEAT CONNECT / CUPRA CONNECT απενεργοποιώντας την Επιλογή Αγαπημένος Συνεργάτης Εξυπηρέτησης. Η ανάκληση της συγκατάθεσής σας δεν θα επηρεάσει τη νομιμότητα της επεξεργασίας βάσει της συγκατάθεσης πριν από την ανάκλησή της.

3.5. Επεξεργασία δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την ασφάλεια και τη συμμόρφωση του συνδεδεμένου οχήματός σας

Η SEAT θα παρακολουθεί και την κατάσταση και τις ειδοποιήσεις που αποστέλλονται από το όχημά σας, προκειμένου να διασφαλίζει πτυχές που σχετίζονται με την ασφάλεια, καθώς και να εντοπίζει πιθανά σφάλματα, να τα αναλύει, να προτείνει και να εφαρμόζει βελτιώσεις και λύσεις. Αφού συλλεχθούν, αυτά τα δεδομένα ενδέχεται να συνδεθούν με τεχνικά δεδομένα παραγωγής και προηγούμενες επισκέψεις στο συνεργείο για την εξαγωγή συμπερασμάτων που είναι σημαντικά για την ασφάλεια και τη σωστή λειτουργία του οχήματος. Ανά πάσα στιγμή θα εφαρμόζονται τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας των δεδομένων προς επεξεργασία, συμπεριλαμβανομένης και της ανωνυμοποίησής τους, εκτός κι εάν είναι απαραίτητο για την Οντότητα να επεξεργαστεί τον αριθμό VIN. Η νομική βάση για αυτή την επεξεργασία δεδομένων είναι το έννομο συμφέρον της Οντότητας (άρθρο 6.1 στ του ΚΓΠΔ), ως κατασκευαστή του οχήματος και παρόχου της υπηρεσίας CONNECT, προκειμένου να εντοπιστούν τυχόν σφάλματα που επηρεάζουν την ασφάλεια και την ποιότητα του προϊόντος και της υπηρεσίας, καταλήγοντας έτσι σε άμεσο όφελος για τον χρήστη. Χωρίς πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες, η SEAT δεν θα ήταν σε θέση να εντοπίζει τυχόν σφάλματα και βελτιώσεις. Σε σχέση με αυτή την επεξεργασία, η Οντότητα έχει καθορίσει την ύπαρξη επιτακτικών νόμιμων λόγων που, όπως προβλέπεται στο άρθρο 21.1 του ΓΚΠΔ, δεν επιτρέπουν στο υποκείμενο των δεδομένων να ασκήσει το δικαίωμα αντίρρησής του.

3.6. Επεξεργασία δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τη βελτιστοποίηση και την ανάπτυξη των λειτουργιών του οχήματος και τη χρήση συνδεδεμένων υπηρεσιών

Με στόχο τη βελτιστοποίηση και τη βελτίωση των λειτουργιών του οχήματός σας και την προσαρμογή τους στις προσδοκίες των πελατών και στις εξελίξεις της αγοράς γενικά, και ειδικότερα για την επίτευξη περαιτέρω και νέων εξελίξεων καινοτόμων λειτουργιών, το όχημά σας παράγει διάφορα λειτουργικά και τεχνικά δεδομένα (για παράδειγμα, χρήση οχήματος, κατανάλωση καυσίμου, δεδομένα κατάστασης, ελέγχου και Infotainment). Αυτές οι πληροφορίες συσχετίζονται με τον αριθμό VIN και την IP του οχήματος. Η SEAT δεν θα χρησιμοποιήσει αυτά τα δεδομένα για να δημιουργήσει προφίλ ή για να τα αξιολογήσει με βάση εξατομικευμένα οχήματα. Επιπλέον δεν θα χρησιμοποιηθούν χαρακτηριστικά δεδομένων για τη δημιουργία προφίλ ή την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με τη συμπεριφορά σας ή τα πρότυπα συμπεριφοράς σας κατά τη χρήση του οχήματός σας. Μόλις συλλεχθούν αυτές οι πληροφορίες, θα εφαρμοστούν κατάλληλα μέτρα ασφαλείας για τη διασφάλιση της ασφάλειας των υπό επεξεργασία δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης και της ανωνυμοποίησής τους, εκτός κι εάν είναι απολύτως απαραίτητο για την Οντότητα να επεξεργαστεί τον VIN. Η SEAT θα επεξεργαστεί τα παραπάνω δεδομένα στο πλαίσιο χρονικά οριοθετημένων δραστηριοτήτων, προκειμένου να βελτιστοποιήσει το εύρος των λειτουργιών του οχήματος και να τις προσαρμόσει στις προσδοκίες των πελατών, με βάση τη διασφάλιση των νόμιμων συμφερόντων, δικών της ή τρίτων, εκτός κι εάν παρακάμπτονται από συμφέροντα ή θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες που απαιτούν την προστασία των προσωπικών δεδομένων (άρθρο 6.1 στ του ΓΚΠΔ). Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη μετάδοση των δεδομένων μέσω των ρυθμίσεων απορρήτου του οχήματός σας. Εάν επιθυμείτε να εναντιωθείτε οριστικά στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας, επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών μας.

3.7. Υπηρεσίες και εφαρμογές τρίτων

Ενδέχεται να μπορείτε να συνδέσετε το Smartphone σας στο όχημα, προκειμένου να το ελέγχετε μέσω του συστήματος εντός του οχήματος (χρησιμοποιώντας εφαρμογές όπως το Android Auto ή το Apple CarPlay). Η ενσωμάτωση επιτρέπει τη χρήση επιλεγμένων εφαρμογών Smartphone. Ο τύπος της επεξεργασίας δεδομένων που εκτελείται καθορίζεται από τον αντίστοιχο πάροχο της εφαρμογής που χρησιμοποιείται. Μπορείτε να λάβετε περισσότερες πληροφορίες και να ορίσετε την επιλογή μέσω της αντίστοιχης εφαρμογής και του λειτουργικού συστήματος του Smartphone σας. Επιπλέον, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, ενδέχεται να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε εφαρμογές για τις οποίες ευθύνονται τρίτα μέρη, για παράδειγμα η Google ή το Spotify μεταξύ άλλων, σε συνδυασμό με τις υπηρεσίες ψυχαγωγίας που προσφέρει η Οντότητα μέσω των υπηρεσιών CONNECT. Η Οντότητα δεν θα θεωρείται υπεύθυνη ανά πάσα στιγμή για αυτού του είδους την επεξεργασία.

Extended Vehicle (Όχημα εκτεταμένης διαμοιραζόμενης χρήσης δεδομένων):

Το Extended Vehicle σάς επιτρέπει ως Βασικό χρήστη να επιτρέψετε σε τρίτα μέρη (π.χ. ασφαλιστικές εταιρείες, συνεργεία, πρατήρια βενζίνης, χειριστές σταθμών φόρτισης…) να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα τηλεματικής του οχήματος (π.χ. χιλιομετρική απόσταση, τοποθεσία, κατάσταση εξαρτημάτων του οχήματος κτλ.) για τη λήψη επιπρόσθετων υπηρεσιών. Αυτά τα δεδομένα δημιουργούνται από το όχημα ως μέρος της ενεργοποίησης και χρήσης των υπηρεσιών CONNECT και αποθηκεύονται σε εξυπηρετητές backend της SEAT. Προϋπόθεση για αυτό είναι να έχετε ενεργοποιήσει ρητά την πρόσβαση για κοινή χρήση των δεδομένων με το ενδιαφερόμενο τρίτο μέρος στον ιστότοπο SEAT\CUPRA Extended Consents website. Αυτά τα τρίτα μέρη πρέπει να έχουν πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα για να σας προσφέρουν συγκεκριμένες υπηρεσίες και χρεώσεις (π.χ. τιμολόγια τηλεματικής). Όλες οι ισχύουσες περιπτώσεις χρήσης και τα σχετικά δεδομένα αναφέρονται στον ιστότοπο SEAT Extended Consents. Το κάθε τρίτο μέρος είναι ανεξάρτητα υπεύθυνο για την επεξεργασία των δεδομένων. Επικοινωνήστε απευθείας με το τρίτο μέρος και διαβάστε τους όρους χρήσης και την πολιτική απορρήτου του τρίτου μέρους πριν ενεργοποιήσετε την πρόσβαση στα δεδομένα. Μπορείτε να χορηγήσετε ή να αποσύρετε την έγκρισή σας για κοινή χρήση κάνοντας κλικ εδώ. Άλλοι χρήστες του οχήματος μπορεί να ζητήσουν πληροφορίες σχετικά με το Extended Vehicle απευθείας από εσάς ως Βασικό χρήστη. Κάθε χρήστης του οχήματος έχει τη δυνατότητα να απενεργοποιήσει τη συλλογή δεδομένων στο όχημα μέσω των ρυθμίσεων απορρήτου στο όχημα. Εάν ο Βασικός χρήστης αλλάξει το απόρρητο ρυθμίζοντας μια λειτουργία που δεν επιτρέπει τη συλλογή ή την κοινή χρήση πληροφοριών με τρίτα μέρη, δεν θα αποστέλλονται περαιτέρω δεδομένα στο τρίτο μέρος περιορίζοντας έτσι τις υπηρεσίες και τα τέλη που επιβάλλονται από αυτό. Τα δεδομένα σχετικά με την εκτέλεση μιας σύμβασης ή τα βήματα γνωστοποιούνται από τη SEAT στο κατάλληλο τρίτο μέρος πριν από τη σύναψη μιας επαφής, στο βαθμό που αυτά είναι απαραίτητα (άρθρο 6.1 β του ΓΚΠΔ) για εσάς, ως Βασικό χρήστη. Για τους Δευτερεύοντες και Επισκέπτες Χρήστες, η μεταφορά δεδομένων είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων που επιδιώκει η SEAT/CUPRA ή κάποιου τρίτου μέρους. Σκοπός είναι να δοθεί η δυνατότητα σε τρίτους να προσφέρουν ατομικές και εξατομικευμένες υπηρεσίες στον Βασικό χρήστη, ως κύριο χρήστη του οχήματος.

4. Ποιοι είναι οι αποδέκτες των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας;

Η κοινολόγηση των προσωπικών σας δεδομένων και των δεδομένων οχήματός σας σε τρίτα μέρη θα πραγματοποιείται μόνο στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) Σύμφωνα με τις αντίστοιχες νομικές υποχρεώσεις. Από τη SEAT, ως εξουσιοδοτημένου κατασκευαστή του οχήματος, θα απαιτείται, κατόπιν αιτήματος των αρμόδιων αρχών, να γίνεται επεξεργασία και κοινοποίηση ορισμένων δεδομένων που είναι αποθηκευμένα στο όχημα και σχετίζονται με τον ιδιοκτήτη του οχήματος. Ορισμένες από αυτές τις υποχρεώσεις μπορεί να προκύψουν από τη διερεύνηση ποινικών αδικημάτων, τροχαίων ατυχημάτων, τον έλεγχο πωλήσεων μεταχειρισμένων οχημάτων, κτλ. Συνεπώς, ενδέχεται να αποκαλύπτονται δεδομένα σχετικά με τη λειτουργία, τη χρήση, τον έλεγχο, την κατάσταση και τα τεχνικά δεδομένα του οχήματος που σχετίζονται με τον αριθμό VIN του, όπως για παράδειγμα: χιλιομετρική απόσταση, ταχύτητα, επιτάχυνση, έλεγχος πλοήγησης, κατάσταση ζωνών ασφαλείας, περιβαλλοντικές συνθήκες, κατάσταση μπαταρίας, υγρών και πίεσης κτλ. Η επεξεργασία δεδομένων και η κοινοποίησή τους στις Αρχές καλύπτεται από την συμμόρφωση της SEAT με νομική υποχρέωση (Άρθρο 6 παρ. 1, υποενότητα 1, στοιχείο γ του ΓΚΠΔ) ως κατασκευάστριας εταιρείας του οχήματος.

β) σε ορισμένες περιπτώσεις σέρβις και επισκευής οχήματος, η SEAT ενδέχεται να πρέπει να επεξεργαστεί δεδομένα σχετικά με την κατανάλωση καυσίμου και τη λειτουργία του οχήματός σας που σχετίζονται με τον VIN του. Αυτά τα δεδομένα ενδέχεται να υποβληθούν σε επεξεργασία από τη SEAT, από το δίκτυο σέρβις (έμποροι και συνεργεία) ή από τρίτους (κέντρα σέρβις βλαβών), εντός της νόμιμης περιόδου εγγύησης του οχήματός σας. Η SEAT ενδέχεται να επεξεργαστεί αυτά τα δεδομένα και να τα αποκαλύψει σε τρίτες Οντότητες (συνεργεία και αντιπροσώπους) σε περίπτωση ενεργειών ανάκλησης που καλύπτονται από τη συμμόρφωση με νομική υποχρέωση (Άρθρο 6 παρ. 1, υποενότητα 1, στοιχείο γ του ΓΚΠΔ) ως κατασκευαστής του οχήματος.

γ) εάν είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της σύμβασης και, ειδικότερα, για την προσφορά των υπηρεσιών SEAT CONNECT / CUPRA CONNECT.

δ) Ομοίως, ορισμένες λειτουργίες SEAT CONNECT / CUPRA CONNECT παρέχονται από τρίτους, όπως την Google στην περίπτωση χρήσης της λειτουργίας του χάρτη. Στην περίπτωση αυτή, τα εν λόγω τρίτα μέρη μπορούν να επεξεργάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα ως υπεύθυνοι επεξεργασίας, τα οποία υπόκεινται στις αντίστοιχες πολιτικές απορρήτου, στις οποίες μπορείτε να έχετε πρόσβαση μέσω της αντίστοιχης εφαρμογής σε κάθε περίπτωση. Ως προκαταρκτικό βήμα, προτού ξεκινήσετε τη χρήση αυτών των υπηρεσιών, πρέπει να διαβάσετε προσεχτικά και να αποδεχτείτε τους Όρους και Προϋποθέσεις και την Πολιτική Απορρήτου του αντίστοιχου παρόχου υπηρεσιών.

Τέλος, η SEAT παρέχει πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα σας σε τρίτους, όπως η Volkswagen AG και οι πάροχοι υπηρεσιών πληροφοριακών συστημάτων, που ενεργούν ως εκτελούντες την επεξεργασία και υποεπεξεργασία δεδομένων, προκειμένου να είναι σε θέση να προσφέρει ορισμένες διαδικτυακές λειτουργίες και υπηρεσίες σε σχέση με το όχημά σας.. Η SEAT χρησιμοποιεί διακομιστές δεδομένων που παρέχονται από τον Όμιλο Volkswagen, ο οποίος παρέχει επίσης συντήρηση και τεχνική υποστήριξη για τα πληροφοριακά συστήματα.. Αυτά τα τρίτα μέρη και οι πάροχοι της Volkswagen AG επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πάντα για λογαριασμό μας και σύμφωνα με τις οδηγίες μας.

5. Θα σταλούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας εκτός ΕΕ; Η συνολική επεξεργασία των δεδομένων σας θα πραγματοποιηθεί εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και θα λάβει το ίδιο επίπεδο προστασίας όπως αυτό του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Ωστόσο, ανάλογα με τη λειτουργία ή το μοντέλο του οχήματος, τα δεδομένα σας ενδέχεται να υποβληθούν σε επεξεργασία εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και να διαβιβαστούν μόνο σε χώρες όπου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει καθιερώσει επαρκές επίπεδο προστασίας δεδομένων ή άλλως έχουν δημιουργηθεί κατάλληλες ή επαρκείς εγγυήσεις, όπως η υπογραφή τυποποιημένων ρητρών προστασίας δεδομένων που έχουν υιοθετηθεί από την Επιτροπή. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση dataprotection@seat.es σε περίπτωση που επιθυμείτε να λάβετε ένα αντίγραφο αυτών ή εάν έχουν τεθεί στη διάθεσή σας..

6. Πόσο καιρό διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Η SEAT θα διατηρήσει τα προσωπικά σας δεδομένα που δημιουργούνται από τα συστήματα SEAT CONNECT / CUPRA CONNECT για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την παροχή των λειτουργιών που περιλαμβάνονται στο SEAT CONNECT / CUPRA CONNECT και, σε κάθε περίπτωση, μέχρι να ζητήσετε τη διαγραφή τους. Η SEAT θα κρατήσει τα δεδομένα σας όσο διαρκεί η συμβατική σχέση με τον πελάτη και, μετά την ολοκλήρωσή της, για περίοδο το πολύ 10 ετών σύμφωνα με τις τοπικές νομικές διατάξεις.

Όσον αφορά τα δεδομένα που παράγονται από το όχημα και αποστέλλονται στον διακομιστή δεδομένων για την έρευνα και την ανάπτυξη της αυτοματοποιημένης οδήγησης, μετά τη συλλογή τους ελέγχονται ποιοτικά και στη συνέχεια ανωνυμοποιούνται αμέσως. Τα δεδομένα αποθηκεύονται για μέγιστο χρονικό διάστημα 24 ωρών για λόγους ανωνυμοποίησης. Στη συνέχεια, τα αρχικά δεδομένα διαγράφονται πλήρως από το όχημα. Η διαδικασία ανωνυμοποίησης επανεξετάζεται ως προς την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητά της και αναπτύσσεται σε συνεχή βάση, λαμβάνοντας υπόψη τις τελευταίες επιστημονικές γνώσεις και τις πλέον σύγχρονες τεχνολογίες.

Επιπλέον, η SEAT ενημερώνει ότι, καθώς τα προσωπικά σας δεδομένα θα αποθηκεύονται στον λογαριασμό σας SEAT/CUPRAID, εάν ζητήσετε τη διαγραφή δεδομένων SEAT CONNECT / CUPRA CONNECT, τα προσωπικά σας δεδομένα δεν θα διαγραφούν από τον λογαριασμό σας SEAT ID / CUPRA ID, καθώς ενδέχεται να έχετε συνδέσει άλλες ψηφιακές υπηρεσίες της SEAT. Ωστόσο, μπορείτε, ανά πάσα στιγμή, να διαχειριστείτε τα δεδομένα σας και τις ρυθμίσεις του απορρήτου σας στον σύνδεσμο https://seatid.vwgroup.io/.

Σε κάθε περίπτωση, η SEAT θα διατηρήσει τα δεδομένα σας σε συμμόρφωση με οποιεσδήποτε απαιτήσεις του ισπανικού δικαίου που αντιστοιχούν σε κάθε κατηγορία δεδομένων.

7. Ρυθμίσεις χρηστών και απορρήτου

Οι διαδικτυακές υπηρεσίες είναι διαθέσιμες σε διάφορους χρήστες που ενδέχεται να χρησιμοποιήσουν το όχημα. Μπορείτε να συνδεθείτε ως βασικός, δευτερεύων επισκέπτης ή ανώνυμος χρήστης, ανάλογα με τη γενιά του οχήματος και την επιθυμητή επιλογή λειτουργιών και εφαρμογών. Λάβετε υπόψη πως για να απολαύσετε όλες τις υπηρεσίες και τις λειτουργίες πρέπει να συνδεθείτε ως βασικός ή δευτερεύων χρήστης και να αγοράσετε την άδεια CONNECT. Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας ενεργοποιείται κυρίως με την εκτέλεση της άδειας και της σύμβασης για τις υπηρεσίες CONNECT (άρθρο 6.1. β) του ΓΚΠΔ). Εάν έχετε πρόσβαση ως επισκέπτης χρήστης, η νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων σας είναι το έννομο συμφέρον να σας προσφέρουμε τις υπηρεσίες CONNECT (άρθρο 6.1 στ του ΓΚΠΔ). Τέλος, εάν συνδεθείτε ως ανώνυμος χρήστης, η SEAT δεν θα επεξεργαστεί τις προσωπικές πληροφορίες σας.

Επιπλέον, οι τρόποι λειτουργίας απορρήτου του αυτοκινήτου θα σας επιτρέψουν, ανάλογα με το όχημα, να επιλέξετε τον επιθυμητό τρόπο λειτουργίας απορρήτου, και μπορείτε ακόμη και να περιορίσετε τελείως την πρόσβαση σε και την αποστολή δεδομένων από τις υπηρεσίες. Να σημειωθεί πως οι άλλοι επισκέπτες χρήστες που συνδέονται σε αυτό το όχημα ενδέχεται να βλέπουν τη θέση στάθμευσής σας ή τις προτιμήσεις σας στις ρυθμίσεις. Μπορείτε να διαχειριστείτε τις ρυθμίσεις χρηστών και απορρήτου μέσω του Infotainment του οχήματος. Σε κάθε περίπτωση, ενδέχεται να αναπτυχθεί επικοινωνία για τη διασφάλιση της γενικής πρόσβασης του οχήματος στο Διαδίκτυο ή σε περίπτωση ατυχήματος για ενεργοποίηση του «eCall system».

8. Ποια είναι τα δικαιώματά σας και οι δίαυλοι επικοινωνίας σας;

8.1. Ορισμός δικαιωμάτων

Μπορείτε να ασκήσετε τα ακόλουθα δικαιώματα υπό την ιδιότητά σας ως υποκειμένου των δεδομένων:

Εάν θεωρείτε ότι η SEAT δεν έχει επεξεργαστεί τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή, www.aepd.es.

8.2. Δίαυλοι επικοινωνίας

Μπορείτε να διαχειριστείτε τα προσωπικά σας δεδομένα σχετικά με τις υπηρεσίες SEAT CONNECT / CUPRA CONNECT ανά πάσα στιγμή στην Πύλη SEAT ID / CUPRA ID: seatid.vwgroup.io/account ή υποβάλλοντας γραπτή αίτηση στην SEAT, S.A. Digital Business & Product Strategy Autovía A-2 Km. 585, Martorell (Barcelona) ή στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου customercare@seat.com ή customercare@cupraofficial.com ανάλογα με τη μάρκα του οχήματός σας. Πρέπει να προσδιορίσετε το δικαίωμα που επιθυμείτε να ασκήσετε. Η άσκηση των δικαιωμάτων αυτών δεν φέρει οικονομική επιβάρυνση.

Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε τα δικαιώματα προστασίας δεδομένων σας ενώπιον του Εισαγωγέα της SEAT ή του Συνεργάτη Εξυπηρέτησης της SEAT, επικοινωνήστε απευθείας μαζί τους.

Εάν έχετε οποιεσδήποτε αμφιβολίες σχετικά με την προστασία δεδομένων ή επιθυμείτε να έρθετε σε επαφή με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων («DPO»), μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων της εταιρείας μας στέλνοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση dataprotection@seat.es.

;Έκδοση: Οκτώβριος 2022