SEAT CONNECT/CUPRA CONNECT -MOBIILIPALVELUIDEN YLEISET EHDOT

1. Soveltamisala

1.1. Nämä SEAT CONNECT/CUPRA CONNECT -mobiilipalveluiden yleiset ehdot (”yleiset ehdot”) muodostavat ehdot, jotka määräävät suhteesta yrityksen SEAT, S.A.U., jonka kotipaikka on Martorell (Barcelona), Autovía A-2, km 585, 08760, joka on rekisteröity Barcelonan kaupparekisteriin, osa 23662, sivu B-56855, lehti 1, jonka espanjalainen verotunnistenumero (N.I.F.) on A-28049161 ja jonka yhteyssähköpostiosoite on seatdigitalsupport@seat.es (”SEAT”), sekä auton omistajan tai valtuutetun käyttäjän (”asiakas”) välillä, kun sopimuksen kohteena ovat SEAT CONNECT/CUPRA CONNECT -mobiilipalvelut, joiden kuvaus löytyy sovelluksista (”Palvelut”).

1.2. Näitä yleisiä ehtoja täydentävät erityisehdot (jotka riippuvat kunkin asiakkaan tilaamasta palvelusta), käyttöehdot ja tietosuojakäytäntö, jotka määräävät asiakkaan palveluiden käytöstä.

1.3. Jos näihin palveluihin sisältyy palveluita, joita toinen yritys tarjoaa omalla tuotemerkillään tai nimellään, SEATin tarjoamaan palveluun sisältyy vain pääsyn tarjoaminen tällaisiin kolmannen osapuolen palveluihin Tässä tapauksessa näitä yleisiä ehtoja sovelletaan vain tämän pääsyn välittämiseen. Kolmannen osapuolen tarjoamien palveluiden käyttöön voidaan kuitenkin lisäksi soveltaa näiden kolmansien osapuolten kanssa sovittuja ehtoja, etenkin henkilötietojen käsittelyn osalta.

1.4. Asiakas hyväksyy nämä yleiset ehdot sekä erityisehdot ja muut sovellettavat käyttöehdot tai tietosuojakäytännöt kohdassa 6 määritetyn hankinta- ja aktivointimenettelyn aikana.

1.5. SEATilla on oikeus muokata näitä yleisiä ehtoja mistä tahansa pätevästä tai perustellusta syystä. Näihin yleisiin ehtoihin tehdyistä muutoksista ilmoitetaan asiakkaalle ja ne muuttuvat sitoviksi, jos asiakas nimenomaisesti hyväksyy ne. Jos asiakas hylkää muutokset, nämä muutokset eivät astu voimaan asiakkaan kohdalla, ellei palveluiden jatkaminen käy mahdottomaksi teknisten syiden vuoksi.

1.6. SEAT säilyttää yleisiä ehtoja, jotka ovat aina asiakkaan käytettävissä. Asiakas saa päivitetyn version kaikista palveluihin liittyvistä oikeudellisista asiakirjoista seuraavista paikoista:

Sovelluksen tieto- ja viihdejärjestelmän oikeudellinen osio tai sovellus.

Sovellukset

SEAT ID

https://seatid.vwgroup.io/terms-and-conditions Yleiset ehdot

https://seatid.vwgroup.io/data-privacy Tietosuoja

https://seatid.vwgroup.io/imprint Yritystiedot

1.7. Yleiset ehdot ovat asiakkaan käytettävissä espanjaksi sekä kielillä, jotka ovat asiakkaan saatavilla sovelluksissa.

1.8. Asiakkaan on oltava täysi-ikäinen, jotta hän voi solmia palveluita koskevan sopimuksen.

2. Edellytykset

2.1. Palveluita koskevan sopimuksen solmiminen ja/tai palveluiden käyttäminen edellyttää, että asiakas täyttää seuraavat edellytykset ja suorittaa seuraavat toimet:

(i) Hänellä on SEAT- tai CUPRA-auto, joka on yhteensopiva palveluiden kanssa (”auto”). Tietoja yhteensopivista autoista on sovelluksissa.

(ii) Asiakkaalla on älypuhelin, tabletti, tietokone tai muu datayhteyden sisältävä sähkölaite (kohta 4).

(iii) Asiakkaalla on (tai hän luo tätä varten) SEAT ID -käyttäjätilin ja kirjautuu sisään asiakkaan käyttäjänimen ja salasanan avulla (kohta 5).

(iv) Asiakas on solminut palveluita koskevan sopimuksen ja aktivoinut palvelut asiakkaan tekemän ensimmäisen palvelutilauksen puitteissa (”palvelutilaus”) (kohta 6).

(v) Asiakas katsottaisiin auton ensisijaiseksi käyttäjäksi. Lisätietoja eri toiminnoista ja käyttäjistä on seuraavassa linkissä https://www.cupraofficial.com/services/connect.html / https://www.seat.com/owners/connectivity/seat-connect-service.html ja käyttäjäroolien kuvauksessa kohdassa 16.

2.2. Jos autossa (mallista, mallivuodesta ja varustetasosta riippumatta) on hätäpuhelupalvelu, asiakas voi käyttää tätä toimintoa ilman SEAT ID:n käyttäjätiliä, tilausta tai aktivointia.

3. Palvelut ja saatavuus

3.1. Palvelut kuvataan yksityiskohtaisesti sovelluksissa.

3.2. Palveluita voidaan käyttää seuraavien kanavien (”kanavat”) kautta:

Kaikissa yhteensopivissa autoissa ei ole navigointijärjestelmää. Tietyt yhteensopivat autot on varustettu radiojärjestelmällä, jonka avulla voidaan vastaanottaa erilainen valikoima palveluita. Lisätietoja asiakkaan auton varusteiden mahdollisista rajoitteista on sovelluksissa.

3.3. Vastaavasti kaikkia palveluita ei voi käyttää kaikkien edellä mainittujen kanavien kautta. Jotkin palvelut ovat yhteensopivia kaikkien kanavien kanssa, kahden kanavan kanssa tai ne voivat olla tarkoitettuja vain tietylle kanavalle. Lisätietoja palveluiden yhteensopivuudesta kanavien kanssa on sovelluksessa ja navigointi-/radiojärjestelmässä.

3.4. Kukin asiakas voi tehdä sopimuksen kaikista palveluista tai vain osasta palveluita sopimusprosessin aikana tehdyn palvelutilauksen mukaan (kohta 6). Tietyt palvelut voidaan tarjota maksutta (esim. ilmaisen kokeilujakson ajan) ja tehdasasetuksena, kun asiakas hankkii uuden auton. Samalla tavalla jokainen asiakkaan tekemä palvelutilaus yhdistetään asiakkaan aktivointiprosessin aikana ilmoittamaan autoon (kohta 6). Näin ollen palveluita ei voi siirtää toiseen autoon, joka poikkeaa palveluiden sopimuksessa määritetystä autosta.

3.5. Palveluiden tai niiden osan saatavuuteen voivat vaikuttaa tekniset infrastruktuurirajoitukset, verkon yhteensopimattomuudet ja/tai tekniset rajoitukset, joita esiintyy muissa maissa kuin maassa, jossa asiakas on alun perin ostanut auton. SEAT ei takaa, että palveluita voi käyttää täysimääräisesti muussa maassa kuin siinä, jossa auto on alun perin ostettu. Näin ollen SEAT ei ole vastuussa, sillä tällaiset olosuhteet eivät ole sen vaikutuspiirissä.

3.6. Tarjotakseen palveluita SEAT voi odottaa, että autosi ja kanavat ovat hyvässä kunnossa ja että niissä on sähköjärjestelmä käynnissä sekä riittävästi akkuvirtaa. Palvelu ei välttämättä toimi, jos yrität muokata autossa olevia laitteita tai ohjelmistoja tai lisätä autoon laitteita tai ohjelmistoja, joita SEAT ei ole nimenomaisesti hyväksynyt tai jotka eivät ole yhteensopivia palvelun kanssa. Asiakas on yksin vastuussa asiakkaan auton tai eri kanavien ja sen järjestelmien asianmukaisesta ylläpidosta.

3.7. Tietotekniikan ja autoalan teknisen kehityksen myötä asiakkaan auton palveluita saatetaan ajoittain päivittää ja parantaa. Tällaisia tarkoituksia varten SEAT pidättää oikeuden muokata palveluiden toimintoja sillä edellytyksellä, että tällaiset muutokset eivät merkittävästi ja olennaisesti vaikuta palveluiden laajuuteen. Jos tällaisista muokkauksista aiheutuu vähäistä laajempia muutoksia, SEAT ilmoittaa asiakkaalle näiden muutosten tyypin ja laajuuden. SEAT pidättää oikeuden muuttaa palveluiden ominaisuuksia ilman asiakkaalle aiheutuvia lisäkuluja, kun palveluita koskeva sopimus on voimassa. SEAT ilmoittaa asiakkaalle pysyvällä välineellä tällaisten muutosten tyypistä ja laajuudesta kohtuullisessa ajassa etukäteen.

Jos tällaiset muutokset vaikuttavat asiakkaaseen haitallisesti (ja edellyttäen, että tällaiset haitalliset vaikutukset eivät ole merkitykseltään vähäisiä), asiakas on oikeutettu irtisanomaan tämän sopimuksen seuraavien kolmenkymmenen (30) kalenteripäivän kuluessa muutosilmoituksen vastaanottamisesta tai palveluiden muuttuessa, jos se tapahtuu myöhemmin. Sopimuksen irtisanomisesta määrätään jäljempänä kohdassa 10.

Tästä huolimatta oikeutta tämän sopimuksen irtisanomiseen edellä mainituissa tarkoituksissa ei ole, mikäli SEAT on tarjonnut asiakkaalle mahdollisuuden säilyttää palvelut muuttumattomina ilman lisäkuluja ja siten että ne säilyvät yhdenmukaisina.

3.8. SEAT pyrkii käytettävissä olevin kohtuullisin toimin varmistamaan palveluiden jatkuvan saatavuuden. SEAT pyrkii parhaansa mukaan korjaamaan mahdolliset toimintahäiriöt niin pian kuin se on käytännössä mahdollista.

3.9. Jos ilmenee ylivoimainen este (esimerkiksi aseellinen yhteenotto, vaikeat ilmasto-olosuhteet tai lakko jne.) tai tarvitaan ylläpitoa, korjausta tai muita toimia SEATin teknisiin laitteisiin tai kolmansien osapuolten laitteisiin, jotka tarjoavat palveluiden tiedot, sisällön tai siirto-ominaisuuden, palveluiden tarjonta voi keskeytyä tai hidastua (nopeus). Vastaavasti palveluiden samanaikaisen käytön lisääntyminen voi heikentää palveluita.

3.10. Lisäksi SEAT ryhtyy asianmukaisiin toimiin palvelujen päivittämiseksi, erityisesti estääkseen kyberhyökkäysuhat, jotka kohdistuvat autojen turvallisuuteen, liikenteeseen, henkeen, terveyteen, tiedonsaantioikeuteen (tietosuoja), omistajuuteen, asiakkaan omaisuuteen, auton omistajaan tai haltijaan tai mihin tahansa kolmanteen osapuoleen tai SEATiin. Tällaiset toimet voivat johtaa palvelujen ja/tai datayhteyksien rajoittamiseen. Sen mukaan, miten vakava uhka on ja/tai miten merkittävään omaisuuteen uhka kohdistuu, nämä toimet voivat johtaa myös joidenkin tai kaikkien palveluiden tilapäiseen estoon ja datayhteyden keskeyttämiseen.

3.11. Toteuttaakseen edellä mainitut toimet tai palauttaakseen palveluiden tai datayhteyden täyden saatavuuden SEAT voi tarjota asiakkaan autoon ilmaisen ohjelmistopäivityksen, joka asiakkaan tulee asentaa mahdollisimman pian. Palveluiden täyden saatavuuden palauttaminen voi myös edellyttää asiakkaalta lisätoimia (kuten SEAT ID -salasanan vaihtoa). SEAT ei vastaa palveluiden yhdenmukaisuuden puutteesta, jos asiakas ei ole asentanut kyseisiä päivityksiä SEATin kehotusten mukaisesti kohtuullisessa ajassa.

3.12. Omalta osaltaan asiakas antaa SEATille ei-yksinomaisen, rajoittamattoman, rajoituksettoman, täyden, siirrettävän, maksuttoman ja alilisensoitavan käyttöoikeuden kaikkeen dataan, joka johdetaan asiakkaan palveluiden käytöstä, varsinkin teknisiin tietoihin, jotka eivät viittaa henkilöihin tai joista on poistettu viittaukset henkilöihin (anonymisoidut tiedot).

3.13. Jos palveluissa havaitaan teknisiä ongelmia tai muita ongelmia, asiakas voi ottaa yhteyttä SEATin asiakaspalveluun. Yhteystiedot ovat sovelluksissa.

4. Datayhteys

4.1. Jotta asiakas voi käyttää palveluita, tarvitaan seuraavat datayhteydet:

4.2. Datayhteys auton ja datapalvelimen välillä:

4.2.1. Palveluiden käyttöön tarvitaan datayhteys auton ja SEAT-datapalvelimen välillä.

4.2.2. Sopimus palveluista sisältää asiakkaan datayhteyden osittaisen käytön tietyissä palveluissa. Muiden, mahdollisesti datayhteyden laajaa käyttöä edellyttävien palveluiden käyttöä varten asiakkaan on ehkä hankittava lisädatapaketteja kolmansilta osapuolilta omalla kustannuksellaan. Lisätietoja kunkin sopimuspalvelun tarvitsemasta datayhteydestä on sovelluksissa. Siellä on myös lisätietoja lisädatapakettien hankkimisvaihtoehdoista teleoperaattoreilta. SEAT ei ole vastuussa kolmansien osapuolten tarjoamista yhteyspalveluista.

4.2.3. Palvelut on määritetty aktivoimaan datayhteys auton ja datapalvelimen välillä, kun auto on maassa, jossa SEAT on valtuuttanut tällaisen yhteyden käytön (”käyttöalue”).

4.2.4. Auton käyttöalueen maat riippuvat mallista, mallivuodesta ja auton varusteista. Asiakas saa lisätietoja auton käyttöalueesta sovelluksen kautta.

4.2.5. Auton ja datapalvelimen välisen datayhteyden toiminta ja suorituskyky riippuvat monenlaisista syistä, jotka voivat aika ajoin olla SEATin vaikutuspiirin ulkopuolella. Esimerkiksi signaalin riittävän hyvä vastaanotto auton sijainnissa, yhteyden puuttuminen, heikentyminen tai katkeaminen tunneleissa, pysäköintihalleissa ja metroissa sekä muut kielteiset tekijät (sääolosuhteet, häiriöitä aiheuttavat laitteet, rakennukset, tarvittavan matkapuhelinverkon intensiivinen käyttö).

4.2.6. SEATilla ei ole velvollisuutta ylläpitää tai tukea auton ja SEATin datapalvelimen välistä datayhteyttä, jos verkkoteknologia, jota auton yhteys käyttää, lakkautetaan (”teknologian lakkautus”).

4.3. Datayhteys asiakkaan laitteen ja datapalvelimen välillä:

4.3.1. Datayhteys asiakkaan laitteen ja datapalvelimen välillä palveluiden käyttämiseksi sovelluksen kautta ei sisälly SEATin tarjoamiin palveluihin. Tästä syystä asiakkaan ja/tai yhteiskäyttäjien teleoperaattorin kanssa sovitut käyttöehdot pätevät. Edellä mainittu voi aiheuttaa lisäkustannuksia erityisesti yhteys- ja aloitusmaksujen muodossa. Nämä kustannukset eivät ole SEATin soveltamisalaa, vaikutuspiirissä tai vastuulla.

5. Käyttäjätili

5.1. Asiakkaan on luotava (tai hänellä on oltava tätä varten) SEAT ID -käyttäjätili (”SEAT ID -käyttäjätili”) sovelluksen tai asiakkaan auton navigointi-/radiojärjestelmän kautta. SEAT ID -käyttäjätiliä koskevat käyttöehdot ja tietosuojakäytännöt voidaan tarkistaa milloin tahansa seuraavan linkin kautta: https://seatid.vwgroup.io/terms-and-conditions.

5.2. Asiakkaan on kirjauduttava sovellukseen tai asiakkaan auton navigointi-/radiojärjestelmään käyttäjänimen ja salasanan avulla, jotta asiakas voi muun muassa tehdä sopimuksen ja aktivoida asiakkaan auton palvelut sekä tarkistaa sopimuspalveluiden tilan milloin tahansa hätäpuhelupalvelua lukuun ottamatta.

5.3. Asiakkaan on pidettävä kirjautumistiedot luottamuksellisina. Tämä koskee erityisesti salasanaa. Jos salasana päätyy kolmansien osapuolten käsiin, asiakas vaihtaa salasanansa välittömästi tai ilmoittaa asiasta SEATille välittömästi, jos asiakas ei pysty kirjautumaan SEAT ID -käyttäjätiliinsä. Asiakas voi ehkä palauttaa käyttäjän salasanan ID-portaalissa. Jos asiakas haluaa lisätietoja salasanojen palauttamisesta, hän voi ottaa yhteyttä SEATin asiakaspalveluun kussakin maassa (palvelu on auki rajallisesti) tai tutustua usein kysyttyihin kysymyksiin sovelluksissa.

5.4. Osassa palveluista kirjautumiseen tarvitaan henkilökohtainen tunnistenumero (S-PIN). Lisätietoja tästä on sovelluksissa. Asiakkaan on pidettävä tällainen PIN-suojakoodi salassa. Jos PIN-suojakoodi päätyy kolmansien osapuolten käsiin, asiakkaan on vaihdettava PIN-suojakoodi välittömästi.

5.5. Asiakkaan on kaikin tarvittavin keinoin varmistettava, että SEAT ID -käyttäjätilin tiedot ovat oikeat ja täydelliset. Koska SEAT ja asiakas pitävät yhteyttä toisiinsa sähköpostin välityksellä, asiakkaalla on oltava voimassa oleva sähköpostiosoite ja pääsy kyseiseen sähköpostitiliin. Asiakkaan on päivitettävä sähköpostiosoitteeseen tai muihin asiakkaan tietoihin tulevat muutokset mahdollisimman pian SEAT ID -käyttäjätilin kyseisessä osiossa.

5.6. SEAT tarjoaa SEAT ID -käyttäjätilin asiakkaalle maksutta.

6. Palveluista sopiminen ja palveluiden aktivointi

6.1. Asiakas voi tehdä sopimuksen palveluista (tekemällä uusia palvelutilauksia tai uusimalla niitä) ja aktivoida ne kirjautumalla sisään sovellukseen tai navigointi-/radiojärjestelmään (automallin mukaan) käyttäen SEAT ID -käyttäjätilin kirjautumistietoja. Palveluiden aktivoimisen jälkeen auto muodostaa yhteyden asiakkaan SEAT ID -käyttäjätiliin ja asiakas voi aloittaa sopimuspalveluiden käytön.

6.2. Jos asiakas on tehnyt uusia palvelutilauksia tai uusinut alkuperäisiä tilauksia tilauksen päättymisen jälkeen, asiakkaan on toistettava aktivointiprosessi, ellei SEAT vahvista uusimisen maksua ennen asiakkaan tekemän alkuperäisen sopimustilauksen päättymispäivämäärää.

6.3. Poikkeuksina edellä mainittuun ovat palvelut ”Etälukitus ja lukituksen avaaminen” ja ”Digitaalinen avain”, joissa tarvitaan kyseisen jälleenmyyjän suorittamana kaksinkertainen todennusprosessi.

6.4. Asiakkaan auton mallista ja varusteista riippuen asiakas voi tehdä sopimuksen palveluista ja aktivoida palvelut eri tavoin. Lisätietoja aktivoinnista ja ohjeita saa sovelluksista tai jälleenmyyjältä.

6.5. Palveluista sopimiseen käytetyistä tavoista riippuen asiakkaan on suoritettava seuraavat vaiheet:

6.6. Palveluista sopiminen ja palveluiden aktivointi sovelluksen kautta (”aktivointi auton ulkopuolella”) soveltuvin osin:

(i) Asiakkaalla on oltava älypuhelin, tabletti, tietokone ja/tai muu sähkölaite, jossa on datayhteys, sekä palveluiden kanssa yhteensopiva SEAT- tai CUPRA-auto.

(ii) Asiakkaan on kirjauduttava sovellukseen asiakkaan oman SEAT ID -käyttäjätilin kirjautumistietojen avulla.

(iii) Asiakkaan on syötettävä auton valmistenumero (VIN). Valmistenumero löytyy tuulilasin alaosasta ja auton asiakirjoista.

(iv) Asiakkaan on tehtävä haluttuja palveluita koskeva palvelutilaus sekä hyväksyttävä niihin liittyvät ehdot.

Kun asiakas napsauttaa ruutua ja jatkaa palveluiden tilaamista, asiakas hyväksyy yleiset ehdot, tarvittavat muut ehdot (jotka riippuvat asiakkaan tekemästä palvelutilauksesta) ja muut mahdollisesti sovellettavat käyttöehdot tai tietosuojakäytännöt.

(v) Asiakkaan on kirjoitettava ylös ja painettava mieleen näkyvä yhteyskoodi (”yhteyskoodi”) sekä syötettävä kyseinen numero auton navigointi-/radiojärjestelmään yhteyden muodostamiseksi.

(vi) SEAT lähettää sähköpostiviestin asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen, kun asiakas luo SEAT ID -käyttäjätilin. Kyseinen sähköpostiviesti sisältää seuraavat tiedot:

a) SEATin vahvistus tilatuista palveluista (”tilausvahvistus”);

b) SEATin vahvistus siitä, että palvelut on aktivoitu oikein ja että asiakas voi aloittaa niiden käytön; ja

c) SEATin esittämä tarvittava lasku/vastike asiakkaan tekemän palvelutilauksen mukaan.

Tilausvahvistuksen vastaanottopäivä on sopimuksen solmimispäivä.

6.7. Palveluista sopiminen ja palveluiden aktivointi auton navigointi-/radiojärjestelmän kautta (”aktivointi autossa”) soveltuvin osin:

(i) Asiakkaalla on oltava SEAT- tai CUPRA-auto, joka on yhteensopiva palveluiden kanssa.

(ii) Asiakkaan on kirjauduttava navigointi-/radiojärjestelmään asiakkaan oman SEAT ID -käyttäjätilin kirjautumistietojen avulla.

(iii) Asiakkaan on tehtävä haluttuja palveluita koskeva palvelutilaus sekä hyväksyttävä niihin liittyvät ehdot.

Kun asiakas napsauttaa ruutua ja jatkaa palveluiden tilaamista, asiakas hyväksyy yleiset ehdot, tarvittavat muut ehdot (jotka riippuvat asiakkaan tekemästä palvelutilauksesta) ja muut mahdollisesti sovellettavat käyttöehdot tai tietosuojakäytännöt.

(iv) Asiakkaan on käytävä läpi kahden avaimen vahvistusprosessi (auton avaaminen ja sulkeminen kullakin avaimella).

(v) Asiakkaan on odotettava, kunnes palveluiden aktivoinnin vahvistusviesti näkyy auton navigointi-/radiojärjestelmän näytössä.

(vi) SEAT lähettää sähköpostiviestin asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen, kun asiakas luo SEAT ID -käyttäjätilin. Kyseinen sähköpostiviesti sisältää seuraavat tiedot:

a) SEATin vahvistus tilatuista palveluista (”tilausvahvistus”);

b) SEATin vahvistus siitä, että palvelut on aktivoitu oikein ja että asiakas voi aloittaa niiden käytön; ja

c) SEATin esittämä tarvittava lasku/vastike asiakkaan tekemän palvelutilauksen mukaan.

Asiakkaan saaman tilausvahvistuksen vastaanottopäivä on sopimuksen solmimispäivä.

6.8. Jos asiakas on kuluttaja (”consumidor”), asiakkaalla on oikeus perua sopimus neljäntoista (14) päivän kuluessa sopimuksen solmimispäivästä tässä kohdassa määritetyn menettelyn mukaisesti. Asiakkaan suorittamat vaiheet peruutuksen toteuttamiseksi määritetään näiden yleisten ehtojen kohdassa 10 (”peruuttamisoikeus”). Asiakas saa tilausvahvistuksen yhteydessä virallisen lomakkeen (valinnainen) peruuttamisoikeuden käyttämistä varten. Jos palvelut tarjotaan asiakkaalle maksutta (esim. ilmaisen kokeilujakson ajan), peruuttamisoikeuden käyttäminen ei oikeuta hyvitykseen.

7. Taloudelliset ehdot – maksutapa

7.1. Palveluihin sovelletaan taloudellisia ehtoja, jotka ovat voimassa palveluiden sopimushetkellä tai asiakkaan tekemän uusimisen ajankohtana. Hintojen ja sovellettavien verojen ajantasainen luettelo on milloin tahansa asiakkaan käytettävissä sovelluksessa.

7.2. Asiakas löytää vastaavasti lisätietoja palveluihin sovellettavista hinnoista sopimus- ja aktivointiprosessin sekä palvelutilausten tekemisen aikana. Tällaisen prosessin päättämisen jälkeen asiakkaalle lähetettävä tilausvahvistus sisältää laskun/vastikkeen sovellettavien hintojen ja verojen kera (kohta 6).

7.3. Poikkeuksellisesti SEAT voi tarjota asiakkaalle osan palveluista maksutta (esim. ilmaisen kokeilujakson ajan), kun asiakas ostaa uuden auton, joka on yhteensopiva palveluiden kanssa.

Tästä huolimatta asiakkaan on maksettava palveluihin liittyvä hinta tehdessään uusia palvelutilauksia tai uusiessaan palveluita. Tämän suhteen ennen ensimmäisen tehdyn palvelutilauksen voimassaoloajan päättymistä SEAT ilmoittaa asiakkaalle sähköpostitse (useita kertoja) mahdollisuudesta uusia nykyinen palvelutilaus tai tehdä uusi tilaus.

7.4. Jos asiakas ei vahvista ja maksa maksua uusiessaan palveluita tai tehdessään uuden palvelutilauksen sen jälkeen, kun SEAT on lähettänyt viimeisen ilmoituksen, SEAT pidättää oikeuden peruuttaa/katkaista asiakkaan pääsyn palveluihin voimassaoloajan umpeuduttua. Joka tapauksessa asiakkaalla on oikeus sopia palveluista uudelleen milloin tahansa edellisen sopimuksen päättymisen jälkeen.

7.5. Palveluiden, niiden uusimisen ja/tai uusien palvelutilausten tekemisestä koituvan hinnan maksaminen tapahtuu asiakkaan toimesta SEAT ID -käyttäjätilin kautta. Se ohjaa asiakkaan maksualustaan tai -ympäristöön, jonka tuottaja on J.P. Morgan Mobility Payments Solutions S.A. (”EMI”). EMI on sähköinen rahalaitos, joka toimii Luxemburgin lakien mukaisesti. Sen kotipaikka on 19-21, route d’Arlon, L-8009 Strassen, Luxemburg. Yhtiö on rekisteröity Luxemburgin kaupparekisteriin (Registre de Commerce et des Sociétés) numerolla B215079. Yhtiö toimii Luxemburgin talousviranomaisten (Commission de Surveillance du Secteur Financier, CSSF) valvonnassa. Maksuprosessiin saatetaan soveltaa loppukäyttäjien maksuja koskevia ehtoja ja/tai tietosuojakäytäntöä, joista asiakas ja EMI sopivat aika ajoin. Tässä tapauksessa asiakkaalle ilmoitetaan asianmukaisesti ja häneltä pyydetään suostumus. Jos tässä suhteessa asiakkaan rekisteröintiprosessin aikana antamat tiedot muuttuvat, asiakkaan on ilmoitettava muutoksesta EMI:lle viiveettä päivittämällä muuttuneet tiedot. Tarvittaessa asiakkaan on todistettava tietojen muuttuminen asianmukaisilla asiakirjoilla.

7.6. Jos asiakkaan suorittama maksu ei onnistu tai se keskeytyy, ja tämä johtuu olosuhteista, jotka eivät kuulu SEATin vaikutuspiiriin, sopimuksen tekomenettely keskeytyy ja/tai perutaan automaattisesti.

8. Voimassaoloaika

8.1. Sopimuksen voimassaoloaika määritetään kunkin sopimustilauksen tekohetkellä (”voimassaoloaika”). Yleisesti ottaen (mutta ei aina) asiakas tekee sopimuksen palveluista yhden vuoden voimassaoloajalla.

8.2. Voimassaoloaika alkaa asiakkaan auton takuuajan aktivointipäivästä. Jos kyseessä on palvelutilausten uusiminen ja/tai uusien palveluiden tilaaminen (ja sillä edellytyksellä, että SEAT saa maksun ennen alkuperäisten sovittujen palveluiden päättymispäivää), päivämäärä päättymisen jälkeen aloittaa tällaisten palveluiden uusimista ja/tai uusien palvelutilausten tekemistä koskevan voimassaoloajan. Jos SEAT saa maksun uusimisista ja/tai uusista palvelutilauksista alkuperäisten sovittujen palvelujen päättymisen jälkeen, seuraava voimassaoloaika alkaa päivämäärästä, jona SEAT vahvistaa maksun.

8.3. Hyväksymällä nämä yleiset ehdot ja asiaankuuluviin tarkoituksiin asiakas nimenomaisesti pyytää, että palveluiden tuottaminen alkaa kaudella, joka on määritetty peruuttamisoikeudelle kohdan 9 mukaisesti.

8.4. Tällaisista palveluista, jotka tarjotaan asiakkaalle maksutta uuden auton oston yhteydessä, voimassaoloaikaa lyhennetään suhteellisesti niiden päivien määrällä, jotka ovat kuluneet uuden auton takuun aktivoinnista päivään, jona palvelut aktivoidaan näiden yleisten ehtojen kohdassa 6 kuvatun menettelyn mukaisesti.

8.5. Sovittujen palveluiden voimassaoloaika yhdistetään asiakkaan autoon. Asiakas voi tarkistaa sen sovelluksessa kirjautumalla sisään SEAT ID -käyttäjätiliinsä.

8.6. SEAT muistuttaa asiakasta sopimuksen uusimismahdollisuudesta tai uusien palvelutilausten tekemisestä, kun voimassaoloaika on umpeutumassa. Ilmoitus lähetetään asiakkaan sähköpostiosoitteeseen, jonka asiakas ilmoittaa luodessaan SEAT ID -käyttäjätilin. Jos asiakas haluaa uusia sopimuksen tai tehdä uuden palvelutilauksen, asiakkaan on seurattava SEATin antamia ohjeita ja aloitettava uusi sopimus- ja aktivointiprosessi (tilanteen mukaan) sovelluksessa ja/tai auton navigointi-/radiojärjestelmässä (tilanteen mukaan) näiden yleisten ehtojen mukaisesti.

8.7. Jos asiakas ei uusi palvelutilauksia tai tee uusia palvelutilauksia voimassaoloajan umpeutuessa, sopimus SEATin ja asiakkaan välillä purkautuu automaattisesti.

9. Peruuttamisoikeus

9.1. Mikäli asiakas on kuluttaja, asiakkaalla on oikeus peruuttaa sopimus neljäntoista (14) kalenteripäivän kuluessa syytä ilmoittamatta yleisten käyttöehtojen mukaisesti, jotka koskevat SEAT CONNECT- & CUPRA CONNECT -palveluja sekä muita lisäpalveluja, joihin liittyviä sopimuksia on saatettu tehdä SEAT/CUPRA CONNECT -sovellus, navigointijärjestelmä ja Oma CUPRA -sovellus -sovelluksen kautta.

9.2. Peruuttamisaika päättyy neljäntoista (14) kalenteripäivän päästä sopimuksen solmimispäivästä.

9.3. Peruuttamisoikeuden käyttämistä varten asiakas lähettää SEATille yksiselitteisen ilmoituksen esimerkiksi sähköpostitse seuraavaan sähköpostiosoitteeseen: seatdigitalsupport@seat.es (SEAT-asiakkaat) tai cupradigitalsupport@cupraofficial.com (CUPRA-asiakkaat). Peruuttamisoikeutta voi mahdollisesti käyttää myös muulla tavoin (esimerkiksi ottamalla yhteyttä kyseiseen jälleenmyyjään tai puhelinpalveluun). Lisätietoja saatavilla olevista vaihtoehdoista on saatavilla verkkoportaalissa.

9.4. Asiakas voi käyttää peruuttamislomaketta, joka on liitteenä Aikataulu I vaikka lomakkeen käyttö ei ole pakollista.

9.5. Jotta peruuttamisoikeuden päättymisen aikaraja ei ylity, asiakkaalle riittää, että ilmoitus on lähetetty ennen tällaisen aikarajan umpeutumista.

9.6. Jos kyseessä on asiakkaan peruuttaminen, SEAT hyvittää kaikki asiakkaalta veloitetut maksut ilman tarpeettomia viiveitä ja joka tapauksessa enintään neljäntoista (14) kalenteripäivän kuluttua päivästä, jona se on saanut tiedot asiakkaan peruuttamispäätöksestä. Hyvitys tehdään sitä maksutapaa käyttäen, jolla asiakas on alun perin maksanut tuotteen, ellei asiakas ole nimenomaisesti pyytänyt toisin lähettämällä SEATille/CUPRAlle sähköpostia osoitteeseen: seatdigitalsupport@seat.es (SEAT-asiakkaat) tai cupradigitalsupport@cupraofficial.com (CUPRA-asiakkaat). Tässä tapauksessa asiakkaan on esitettävä tarvittavat todisteet siitä, että hän on vaihtoehtoisen maksutavan haltija. Asiakkaalle ei missään tapauksessa koidu kuluja tällaisesta hyvityksestä.

9.7. Jos palvelujen tuottaminen on jo alkanut kyseisen peruuttamisjakson aikana ja asiakas käyttää peruuttamisoikeuttaan, asiakas maksaa tuotetuista palveluista suhteellisen osuuden koko sopimuksen jaksoon suhteutettuna siihen hetkeen saakka, kun peruuttamisesta on ilmoitettu.

10. Sopimuksen purkaminen ja luovuttaminen

10.1. Sopimus purkautuu:

a) kun asiakas ei uusi palveluita ja/tai tee uutta palvelutilausta alkuperäisen voimassaoloajan umpeuduttua kohdassa 8 määritettyjen ehtojen mukaisesti

b) kun asiakas käyttää peruuttamisoikeuttaan kohdassa 9 määritettyjen ehtojen mukaisesti

c) yhdenmukaisuuden puutteen tapauksessa kohdan 15 mukaisesti

d) ehtoja noudattaneen osapuolen tahdosta, kun toinen osapuoli on rikkonut merkittävästi mitä tahansa laillista tai sopimusperustaista velvollisuuttaan. Jos tässä tilanteessa vaatimusten noudattaminen on yhä mahdollista, ehtoja noudattanut osapuoli ilmoittaa kirjallisesti kyseisestä rikkomuksesta toiselle osapuolelle sekä ehtoja noudattaneen osapuolen tahdosta purkaa sopimus, jos ehtoja rikkonut osapuoli ei korjaa rikkomusta kymmenen (10) päivän kuluessa ilmoituksen vastaanottamisesta. Jos kyseinen aika umpeutuu ilman että tilanne on korjattu, ehtoja noudattaneella osapuolella on oikeus purkaa sopimus ilmoittamalla purkamisesta kirjallisesti toiselle osapuolelle. Ehtoja noudattaneella osapuolella on oikeus vaatia korvausta koituneista vahingoista ja menetyksistä. Jos ehtojen noudattaminen ei ole mahdollista, sopimus purkautuu, kun ehtoja noudattaneen osapuolen ilmoitus on vastaanotettu ja tällaisen pyynnön syyt on esitetty ilmoituksessa.

e) Mikäli teknologia lakkautetaan kohdassa 4.2.6 kuvatulla tavalla, asiakas saa irtisanoa palvelut, joihin teknologian lakkautus vaikuttaa, ilmoittamalla asiasta kirjallisesti SEATille, jos kyseiselle teknologialle ei ole saatavilla vaihtoehtoisia yhteysratkaisuja.

f) Jos asiakas ei pysty noudattamaan kohdan 20 määräyksiä, SEAT voi välittömästi irtisanoa käyttösopimuksen sekä mahdolliset muut asiaan liittyvät olemassa olevat SEATin ja asiakkaan väliset sopimukset. Lisäksi SEAT voi estää asiakasta jatkossa käyttämästä SEAT ID:tä sekä mahdollisia yhteyspalveluita tai yhdistettyjä tuotteita, ohjelmistoja ja teknologioita.

10.2. Jos sopimus purettiin mistä tahansa edellisessä osassa määritetystä syystä, myös asiakkaan sopimuspalveluita koskevat kyseiset ehdot purkautuvat ja palveluiden käyttöoikeus peruutetaan.

10.3. Mikään osapuoli ei voi siirtää tässä määriteltyjä oikeuksiaan tai velvollisuuksiaan ilman toisen osapuolen etukäteen kirjallisesti antamaa suostumusta. Edellä mainitusta poiketen SEAT pidättää oikeuden siirtää palveluiden sopimus (muuttamatta sopimusehtoja) mille tahansa muulle SEAT Groupin yhtiölle. Tällaisia tarkoituksia varten asiakas antaa SEATille luvan jatkaa tällaista siirtoa. SEAT ilmoittaa asiakkaalle siirrosta aina mahdollisimman pian.

10.4. SEAT toimittaa asiakkaan pyynnöstä asiakkaan saataville minkä tahansa sisällön, joka ei ole henkilötietoja ja jonka asiakas on antanut tai luonut käyttäessään palveluja. Tällaiset tiedot toimitetaan veloituksetta, kohtuullisessa ajassa ja yleisessä sähköisessä muodossa.

11. Teollis- ja tekijänoikeudet

11.1. Asiakkaalla on ei-yksinomainen, ei-alilisensoitava ja ei-siirrettävissä oleva oikeus käyttää palveluita (sekä niihin liittyviä sisältöjä, materiaaleja ja tietoja), sovellusta ja navigointi-/radiojärjestelmää sopimuspalveluiden voimassaoloajan ajan. Käyttö rajoittuu maihin, joissa palveluita voidaan käyttää (sovelluksissa olevien tietojen mukaisesti).

11.2. Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää tai luovuttaa palveluihin liittyvää sisältöä ja tietoa tai käyttää palveluita väärin millään tavalla esimerkiksi kolmansien osapuolten hyödyksi, kaupallisiin tarkoituksiin tai voiton hankkimiseksi. Asiakas ei saa muuttaa, kopioida, muokata, purkaa, hajottaa tai takaisinmallintaa palveluja ja kanavia tai niiden osia tai sisältöä ja lähdekoodia. Asiakas ei myöskään saa missään tilanteessa poistaa, muuttaa, kiertää tai muokata mitään kanaviin asennettua suojalaitetta tai turvajärjestelmää.

11.3. Asiakas ymmärtää, että palveluita (sisältäen palveluiden sisällön, tekstin, datan, tietokannat, kuvat, valokuvat, grafiikat, äänet, videot, nimet, tavaramerkit, erottavat elementit, rakenteet, ohjelmiston, käyttöliittymät jne.), sovellusta ja navigointi-/radiojärjestelmää sekä niiden komponenttiosia koskevat teollis- ja tekijänoikeudet ovat SEATin, sen käyttöoikeuksien myöntäjien ja/tai kolmansien osapuolten omaisuutta. Kun asiakas tässä mielessä tilaa palveluita, hän saa ainoastaan tarvittavat oikeudet käyttää palveluita näissä yleisissä ehdoissa määritettyjen ehtojen mukaisesti.

11.4. Asiakkaalla ei ole lupaa käyttää palveluita, sovellusta ja navigointi-/radiojärjestelmää sekä niiden komponenttiosia näiden yleisten ehtojen ja/tai muiden sovellettavien käyttöehtojen, kolmansien osapuolten oikeuksien ja/tai sovellettavien lakien vastaisesti. Asiakas lopettaa palveluiden, sovelluksen ja navigointi-/radiojärjestelmän tai niiden komponenttiosien väärän käytön. Asiakas ei erityisesti jaa, tuota uudelleen, lähetä julkisesti ja/tai muuta mihinkään tarkoitukseen palveluiden, sovelluksen, navigointi-/radiojärjestelmän tai niiden komponenttiosien mitään osaa, eikä asiakas suorita muita toimia, jotka voivat vahingoittaa edellä mainittujen kelpoisuutta.

12. Tietoturva

12.1. SEAT pitää asiakkaan antamat henkilötiedot suojattuina. Näitä tietoja käytetään ainoastaan silloin, kun käyttö on laillisesti sallittua ja asiakas on nimenomaisesti hyväksynyt kyseisen käytön. Lisätietoja tästä asiasta on palveluihin liittyvässä tietosuojakäytännössä, joka on saatavilla sovelluksessa.

13. Asiakkaan velvollisuus

13.1. Asiakas vahvistaa, että hän täyttää palveluiden tilaamisen ja käytön edellytykset näiden yleisten ehtojen ja erityisesti kohdan 2 määräysten mukaisesti.

13.2. Asiakas vastaa lisäksi siitä, että hän käyttää palveluita rikkomatta näitä yleisiä ehtoja, mahdollisesti sovellettavia erityisiä ehtoja ja sovelluksen ja navigointi-/radiojärjestelmän muita käyttöehtoja tai tietosuojakäytäntöjä sekä voimassa olevia lakeja ja kolmansien osapuolten (henkilöiden tai yritysten) oikeuksia.

13.3. Jos asiakas ei ole auton omistaja, asiakkaan vastuulla on varmistaa ennen ohjelmistopäivitysten suorittamista, että siihen on lupa. Asiakas voi saada tietoja luvasta ohjelmistopäivityksen suorittamiseen asiakkaan ja omistajan välisistä autoa koskevista sopimuksista (esim. leasing-sopimuksesta tai yritysauton tapauksessa työnantajan yritysautoa koskevista ohjeista tai työsopimuksesta). Mikäli asiasta on epäilystä, asiakkaan tulee etukäteen pyytää auton omistajan suostumus ohjelmistopäivityksen suorittamiseen.

13.4. Jos valtuutettu kolmas osapuoli (kuten perheenjäsen tai asiakkaan työntekijä) on käyttänyt autoa, asiakas ryhtyy tarvittaviin toimiin (esimerkiksi hankkimalla suostumuksen kyseiseltä kolmannelta osapuolelta) sen takaamiseksi, että kyseisen osapuolen kirjautuessa palveluihin hän ei riko muiden kolmansien osapuolten oikeuksia. On syytä huomioida, että asiakas saa tietoa autosta ja siten (epäsuorasti) tällaisesta kolmannesta osapuolesta (kuten käyttäjän toiminnasta, sijainnista jne.). Autoa koskevat varoitusviestit ja/tai viestit autossa pysyvistä toimintahäiriöistä näkyvät sovelluksen kohdassa, joka sisältää auton tilaan liittyviä tietoja.

13.5. Asiakas pyrkii noudattamaan palveluihin, sovellukseen ja auton navigointi-/radiojärjestelmään liittyviä SEATin tai minkä tahansa kolmannen osapuolen teollis- ja tekijänoikeuksia ja muita oikeuksia kohdassa 11 määritettyjen ehtojen mukaisesti.

13.6. Asiakas on vastuussa SEATille mistä tahansa rikkomuksesta tai väärinkäytöstä, joka johtuu palveluiden käytöstä jonkun muun kuin asiakkaan toimesta, suojaten SEATia tällaisesta virheellisestä käytöstä johtuvilta olosuhteilta.

13.7. Jos asiakas on samalla auton kuljettaja, asiakas voi käyttää palveluita, jos hän noudattaa kaikkia voimassa olevia liikenne- ja ajoturvallisuutta koskevia lakeja.

14. SEATin vastuu

14.1. SEAT ei ole vastuussa vahingoista, jotka aiheutuvat palveluiden, sovelluksen ja/tai auton navigointi-/radiojärjestelmän käytöstä, kun asiakas käyttää niitä rikkoen näitä yleisiä ehtoja tai väärin. Edellä mainittu pätee erityisesti, jos auton kuljettaja häiriintyy ajamisen aikana palveluiden tai sovelluksen käytön takia ja sen seurauksena tapahtuu onnettomuus.

14.2. Erityisesti SEATin tuottamien tietojen digitaalisen luonteen takia palveluiden tarjoamisen puitteissa ja tällaisten tietojen säilytyksessä ja lähetyksessä Internetin kautta esiintyvien virheiden mahdollisuuden takia SEAT ei takaa asiakkaalle palveluiden kautta siirrettyjen tai tarjottujen tietojen päivittämistä, oikeellisuutta ja laatua. Tässä mielessä lukuun ottamatta tapauksia, jotka käsitellään nimenomaisesti sovellettavassa laissa, SEAT ei ole vastuussa palveluiden kautta tarjottavien tietojen päivittämisestä, oikeellisuudesta ja laadusta eikä kolmansien osapuolten tarjoamista tiedoista.

14.3. Kolmansien osapuolten palveluiden puitteissa tarjoamien tietojen, kuvien ja muiden sisältöjen suhteen asiakas ymmärtää, että SEAT ei tarkista eikä muuta tällaista dataa tai muuta sisältöä ja tietoa.

14.4. SEAT ei myöskään ole vastuussa palveluihin vaikuttavista tilanteista, jotka johtuvat ongelmista kolmansien osapuolten tarjoamassa datayhteydessä. Näin ollen SEAT ei ole vastuussa teknologioiden lakkautuksista, kuten kohdassa 4.2.6 on selostettu. SEAT kuitenkin ilmoittaa asiakkaalle kirjallisesti, kuten kohtuudella voidaan odottaa, kun SEAT on tullut tietoiseksi ajankohdasta, jolloin teknologia lakkautetaan ja jonka jälkeen teknologia ei enää ole saatavilla.

14.5. SEAT ei ole vastuussa vahingoista, jotka aiheutuvat, jos asiakas on valinnut SEAT ID -käyttäjätiliin kirjautumiseen liian heikon salasanan tai suojannut salasanan riittämättömästi. SEAT ei myöskään ole vastuussa sellaisten kolmansien osapuolten aiheuttamista vahingoista, joille asiakas on myöntänyt pääsyn palveluihin.

15. Takuu

15.1. Rajoittamatta edellä olevia kohtia 13 ja 14 sekä asiakkaan peruuttamisoikeutta, edellyttäen että palvelut on asennettu oikein, ja sovellettavan sopimuksen voimassaolon ajan, SEAT on vastuussa asiakkaalle siinä tapauksessa että (i) palvelut eivät vastaa kuvaukseltaan ja ominaisuuksiltaan sitä mitä on saatettu asiakkaan tiedoksi näissä yleisissä ehdoissa ja erityisissä ehdoissa, jotka on ilmoitettu sovelluksessa ennen sopimuksen solmimista – tämän tulee vastata laadultaan ja ominaisuuksiltaan vastaavia palveluita – ja edellyttäen että asiakas ei ole nimenomaisesti hyväksynyt jonkin tietyn palvelujen ominaisuuden poikkeamista tällaisesta yhdenmukaisuudesta; (ii) palvelut eivät sovellu tavanomaisiin käyttötarkoituksiin, joihin ne on tarkoitettu (mukaan lukien niihin käyttötarkoituksiin, joihin samankaltaisia palveluita tarjotaan, huomioiden nykyiset tekniset standardit); (iii) palveluiden mukana ei toimiteta riittäviä ohjeita (jotka asiakas voi kohtuudella odottaa saavansa) ja (iv) palveluihin ei toimiteta asiaankuuluvia päivityksiä, jos sopimuksessa on sovittu niistä.

15.2. SEAT tarjoaa kaikki tarvittavat päivitykset, mukaan lukien suojauspäivitykset, jotta palveluiden yhdenmukaisuutta voidaan ylläpitää sovellettavan sopimukseen perustuvan palvelun voimassaoloaikana, siten kuin sen nimenomaisissa ehdoissa on määritetty. Edellä oleva ei päde, jos asiakas ei asenna SEATin julkaisemia päivityksiä kohtuullisessa ajassa, edellyttäen että SEAT on asianmukaisesti tiedottanut asiakasta tällaisista päivityksistä ja että tätä koskevat ohjeet ovat paikkansapitäviä.

15.3. Mikäli palvelut eivät ole yhdenmukaisia, asiakkaalla on oikeus saada palvelut saatettua yhdenmukaiseksi esimerkiksi päivityksen kautta, jatkuvan tarjonnan palauttamisen myötä tai suorituskyvyn rajoituksen poiston myötä (nopeus). Jos (i) SEAT kieltäytyy palauttamasta yhdenmukaisuutta tai epäonnistuu siinä kohtuullisessa ajassa ja ilman merkittävää haittaa asiakkaalle (ii) tai kun yhdenmukaisuuden puute on luonteeltaan niin vakavaa, että asiakkaan kannalta on kohtuutonta joutua vaatimaan ensin oikaisua, asiakas on oikeutettu (a) maksullisten palveluiden tapauksessa oikeasuhtaiseen alennukseen hinnasta, jos sellaista oli, siltä ajalta kun digitaalinen sisältö tai digitaalinen palvelu ei ollut yhdenmukainen ja (b) paitsi jos yhdenmukaisuuden puute on vain vähäinen, irtisanomaan sopimuksen kohdan 3.7 mukaisesti. Hinnan alennus tai hyvitys on oikeasuhtainen, jos se vastaa palvelujen arvon vähentymistä verrattuna siihen arvoon, joka digitaalisella sisällöllä tai digitaalisella palvelulla olisi, jos se olisi yhdenmukainen.

15.4. Poiketen edellä olevan kohdan 15.1 määräyksistä, SEAT ei ole vastuussa yhdenmukaisuuden puutteesta, joka johtuu yksinomaan siitä, että asiakas ei ole asentanut päivitystä kohtuullisessa ajassa, edellyttäen että kyseinen asentamatta jättäminen ei johtunut SEATin toimittamien asennusohjeiden puuttumisesta tai puutteista.

15.5. Asiakas voi harjoittaa tämän kohdan 15 mukaisia oikeuksiaan ottamalla yhteyttä SEATin asiakaspalveluun.

16. Yhteiskäyttäjät

16.1. Asiakas voi antaa kohtuulliselle määrälle henkilöitä (esimerkiksi perheenjäsenet, ystävät ja työtoverit) luvan käyttää asiakkaan autossa olevia palveluita (”yhteiskäyttäjä” tai ”yhteiskäyttäjät”).

16.2. Yleissääntö asiakkaan autossa olevien palveluiden käytössä on, että yhteiskäyttäjällä on oltava SEAT ID -käyttäjätili tai tällainen tili on luotava tässä määritetyin ehdoin, nimenomaisesti kyseiseen SEAT ID -käyttäjätiliin liittyvät palvelut on aktivoitava autossa käyttöä varten ja nämä yleiset ehdot, erityiset ehdot ja muut mahdollisesti sovellettavat käyttöehdot tai tietosuojakäytännöt on hyväksyttävä.

16.3. Palveluita ei voi käyttää samanaikaisesti eikä tiettyjä palveluita voi käyttää kukaan muu kuin asiakas edes SEAT ID -käyttäjätilin avulla. Kaikkien palveluiden käyttö ei edellytä SEAT ID -käyttäjätilin käyttämistä muilta kuljettajilta tai matkustajilta asiakkaan lisäksi. Lisätietoja tästä aiheesta on sovelluksessa ja navigointi-/radiojärjestelmässä. Tällaisissa tapauksissa asiakas vastaa siitä, että kyseiset henkilöt ymmärtävät palveluihin liittyvät sovellettavat ehdot ja palveluiden oikean käytön.

16.4. Palveluiden käyttö ei aiheuta lisäkustannuksia yhteiskäyttäjille, jotka eivät ole alun perin tehneet sopimusta palveluista.

16.5. Yhteiskäyttäjien osalta palveluiden soveltamisala ja yleisesti ottaen tyyni ja keskeytyksetön käyttö riippuvat asiakkaan saatavilla olevasta käytöstä sekä asiakkaan hankkimista ominaisuuksista ja sisällöistä. SEAT ei sitoudu ilmoittamaan yhteiskäyttäjälle palveluihin tehtävistä muutoksista. SEATin velvollisuutena on ilmoittaa yhteiskäyttäjille ainoastaan yleisiin ehtoihin tehtävistä muutoksista, jos kyseiset muutokset vaikuttavat yhteiskäyttäjiin.

16.6. Asiakas ja mahdolliset satunnaiset yhteiskäyttäjät voivat peruuttaa yhteiskäyttäjän oikeuden milloin tahansa peruuttamalla tarvittavat käyttäjätilit. Muussa tapauksessa yhteiskäyttäjän palveluiden käyttö päättyy asiakkaan sopimien palveluiden voimassaoloajan umpeutuessa tai sopimuksen purkamisen yhteydessä näiden yleisten ehtojen mukaisesti.

16.7. Auton yhteiskäyttäjä voi olla ensisijainen käyttäjä (ensisijainen käyttäjä), toissijainen käyttäjä (toissijainen käyttäjä) tai vieraskäyttäjä (vieraskäyttäjä).

Käyttäjien roolit ovat seuraavat:

A. Ensisijainen käyttäjä: tilaa palveluja ja yhdistää auton palveluihin näiden yleisten ehtojen mukaisesti. Ensisijaisella käyttäjällä on käytettävissään koko saatavilla oleva palveluvalikoima. Ensisijaisen käyttäjän tulee olla auton omistaja, haltija tai muu autoa pääasiassa käyttävä henkilö (esim. liisaajat, yritysauton käyttäjät jne.).

B. Toissijainen käyttäjä: on kirjautuneena palveluihin yhdistettyyn autoon SEAT ID:llään ja hyväksytty auton toissijaiseksi käyttäjäksi ensisijaisen käyttäjän toimesta. Toissijaisella käyttäjällä ei ole käytettävissään palveluja, jotka toimitetaan yksinomaan ensisijaiselle käyttäjälle. Ensisijainen käyttäjä voi poistaa toissijaisen käyttäjän milloin tahansa sovelluksen kautta. Toissijainen käyttäjä voi myös itse peruuttaa roolinsa toissijaisena käyttäjänä. Toissijaisen käyttäjän rooli on tarkoitettu henkilölle, joka käyttää autoa säännöllisesti pidemmän aikaa (esim. ensisijaisen käyttäjän perheenjäsen, elämänkumppani tai ystävä). Autolle voi olla määritettynä samanaikaisesti useita toissijaisia käyttäjiä. Toissijaisen käyttäjän tulee hyväksyä nämä yleiset ehdot kirjautuessaan ensimmäistä kertaa autoon, joka on yhdistetty SEAT CONNECTiin. Toissijaisella käyttäjällä ei ole niitä oikeuksia ja velvoitteita, jotka on määritetty vain ensisijaiselle käyttäjälle näissä yleisissä ehdoissa.

C. Vieraskäyttäjä on käyttäjä: on kirjautunut SEAT CONNECTiin yhdistettyyn autoon SEAT ID:llään. Vieraskäyttäjällä ei ole käytettävissään palveluja, jotka toimitetaan yksinomaan ensisijaiselle tai toissijaiselle käyttäjälle. Kuka tahansa auton käyttäjä (mukaan lukien anonyymi vieras) voi poistaa vieraskäyttäjän autosta milloin tahansa navigointijärjestelmän kautta. Ensisijainen käyttäjä voi poistaa vieraskäyttäjän milloin tahansa sovelluksen kautta. Vieraskäyttäjän rooli on tarkoitettu henkilölle, joka käyttää autoa säännöllisesti pidemmän aikaa (esim. ensisijaisen käyttäjän perheenjäsen, elämänkumppani tai ystävä), silloin tällöin tai kertaluontoisesti. Vieraskäyttäjän tulee hyväksyä nämä yleiset ehdot kirjautuessaan ensimmäistä kertaa autoon, joka on yhdistetty SEAT CONNECTiin. Vieraskäyttäjällä ei ole niitä oikeuksia ja velvoitteita, jotka on määritetty vain ensisijaiselle tai toissijaiselle käyttäjälle.

Nämä ehdot eivät päde käyttäjiin, jotka eivät ole ensisijaisia käyttäjiä, toissijaisia käyttäjiä tai vieraskäyttäjiä ja jotka käyttävät palveluja yhdistämättä SEAT CONNECTia SEAT ID:hen (anonyymi vieras).

Käytettävissä olevat käyttäjäroolit voivat vaihdella erityisesti riippuen auton mallista, valmistusvuodesta ja varustelusta sekä autoon sisältyvien palvelujen ohjelmistoversiosta. Lisätietoja on saatavilla seuraavassa linkissä: https://www.cupraofficial.com/services/connect.html / https://www.seat.com/owners/connectivity/seat-connect-service.html

17. Auton pysyvä siirto

17.1. Sopimuspalvelut yhdistetään aina autoon, eikä asiakkaalla siten ole oikeutta siirtää palveluita toiseen autoon. Jos auto myydään tai siirretään muulla tavalla pysyvästi kolmannelle osapuolelle (”ostaja”), asiakas

  1. siirtää palveluiden sopimuksen ostajalle

  2. poistaa kaikki autoon tallennetut henkilötiedot

  3. poistaa auton SEAT ID:n käyttäjätilistä sovelluksessa.

Mikäli auto katoaa tai tuhoutuu, asiakas ei voi vaatia SEATilta korvausta palvelusta maksetusta hinnasta.

17.2. Ostaja voi käyttää palveluita SEAT ID -käyttäjätilin luomisen, palveluiden hankkimisen ja kyseisten palveluiden aktivoimisen jälkeen tässä asiakirjassa esitettyjen määräysten mukaisesti.

17.3. Palveluiden sopimuksen ostajalle siirron kelpoisuus riippuu SEATin hyväksynnästä, jota ei evätä perusteetta. Tässä määritetty palveluiden tilausvahvistus toimii SEATin hyväksynnän todisteena sopimusta siirrettäessä.

18. Oikeuspaikka ja sovellettava lainsäädäntö

18.1. Tämä kohta 18 pätee vain kuluttajiin, joiden kotipaikka tai vakituinen asuinpaikka on Euroopan unionin jäsenmaassa. Se ei vaikuta vaihtoehtoista kuluttajariitojen ratkaisua koskeviin lakisääteisiin määräyksiin, joita saattaa olla Euroopan unionin ulkopuolisissa maissa.

18.2. Näitä yleisiä ehtoja säännellään Espanjan lakien mukaan (legislación española común). Jos asiakas on kuluttaja, sovelletaan kuluttajan sopimuksen solmimishetkellä olleen asuinpaikan lakeja.

18.3. Sopimussuhteeseen liittyvät kiistat ratkaistaan Barcelonan kaupungin (Espanja) toimivaltaisissa tuomioistuimissa. Edellä mainitusta huolimatta jos asiakas toimii kuluttajana, tällaiset kiistat käsitellään kuluttajan asuinpaikan tuomioistuimissa.

18.4. Toimiessaan kuluttajana asiakas voi myös hakea ratkaisua näihin yleisiin ehtoihin liittyvissä kiistoissa erimielisyyksien vaihtoehtoisen riidanratkaisun (”ADR”) kautta. Luettelo vaihtoehtoisista riidanratkaisuelimistä on saatavilla osoitteessa https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage.

18.5. Edellä mainitusta huolimatta SEAT ei ole halukas eikä se ole sitoutunut ottamaan osaa online-riidanratkaisumenettelyyn kuluttajavälimiesoikeudessa.

19. Erotettavuus

19.1. Jos jokin näiden yleisten ehtojen ehto tai määräys todetaan kelpaamattomaksi, laittomaksi tai täytäntöönpanokelvottomaksi, se ei vaikuta muihin ehtoihin ja määräyksiin, jos yleisten ehtojen mukaisten osapuolten oikeudet ja velvollisuudet pysyvät olennaisilta osin ennallaan. Näissä tarkoituksissa olennaisena pidetään mitä tahansa tilannetta, joka vahingoittaa vakavasti jonkin osapuolen etuja tai joka vaikuttaa näiden yleisten ehtojen tarkoitukseen. Tällaiset lausekkeet korvataan tai sisällytetään muihin lausekkeisiin, jotka lain perusteella toimivat samassa tarkoituksessa kuin korvatut lausekkeet.

20. Vientivalvonta

20.1. Käyttäessään SEAT ID -käyttäjätiliä ja palveluita asiakas sitoutuu noudattamaan kaikkia niihin sovellettavia ulkomaankaupan ja vientivalvonnan määräyksiä, lakeja ja sääntöjä. Kansallisten ulkomaankauppaa ja vientivalvontaa koskevien määräysten, lakien ja sääntöjen lisäksi tämä voi koskea myös vientivalvonnan EU:n tason määräyksiä, lakeja ja sääntöjä sekä alueen ulkopuolella Yhdysvalloissa ja muissa maissa sovellettavaa vientivalvontaa ja pakotteita koskevaa sääntelyä. Asiakas on myös velvollinen noudattamaan kaikkia sovellettavia paikallisia määräyksiä, lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat digitaalisten palvelujen ja niihin liittyvien tuotteiden, ohjelmistojen ja teknologioiden tuontia, vientiä tai jälleenvientiä.

20.2. Lisäksi asiakas on tietoinen ja vahvistaa, että asiaan sovellettavien vientivalvontaa ja pakotteita koskevien sääntöjen ja sääntelyn perusteella – siltä osin kuin niiden noudattaminen on lainsäädännön mukaista – asiakasta ei kielletä hankkimasta tai käyttämästä digitaalisia palveluja ja niihin liittyviä tuotteita, ohjelmistoja ja teknologioita.

© SEAT, S.A.U. 2022. Osittainenkin kopiointi kielletty. Kaikki oikeudet pidätetään.

Aikataulu I

Lomake – peruuttamisoikeus

(tämä lomake täytetään ja lähetetään vain siinä tapauksessa, että käyttäjä haluaa peruuttaa sopimuksen)

PERUUTTAMISILMOITUS

For the attention of:

SEAT, S.A. Customer Services.

Address: Autovía A-2, Km 585 08760 Martorell, España

Sähköposti (SEAT): seatdigitalsupport@seat.es

Sähköposti (CUPRA): cupradigitalsupport@cupraofficial.com

Hyvä vastaanottaja

Ilmoitan täten päätöksestäni peruuttaa sopimus, joka käsittelee seuraavien palveluiden käyttöä:

Peruutettavat palvelupaketit (merkitse rasti ruutuun):

(*) Valmistenumero löytyy auton tuulilasin alakulmasta ja auton asiakirjoista.

Tietoa tietosuojasta

Kaikkea tässä kaavakkeessa kerättyä tietoa käsittelee rekisterinpitäjänä toimiva SEAT, S.A. hoitaakseen peruutuksesi, joka on laillinen perusta CONNECT-sopimuksen täytäntöön panemiselle. Tietojasi ei luovuteta kolmansille osapuolille paitsi laillisten velvoitteiden täyttämiseksi. Tietosi säilytetään niin pitkään kuin se on tarpeellista pyyntösi toteuttamiseksi, ja pääsy niihin estetään sen jakson ajaksi, jona laillisia velvollisuuksia saattaa aiheutua. Voit käyttää oikeuksiasi lähettämällä sähköpostia osoitteeseen seatdigitalsupport@seat.es tai cupradigitalsupport@cupraofficial.com, autosi merkistä riippuen, ja voit myös ottaa yhteyttä tietosuojatoimistoomme osoitteella dataprotection@seat.es. Valituksen voit tehdä asianmukaiselle tietosuojaviranomaiselle.