TIETOSUOJASELOSTE KOSKIEN ANONYYMISOITUA TIETOKANTAA AUTOMATISOIDUN AJAMISEN TUTKIMUS JA TUOTEKEHITYS TARKOITUKSESSA

Tämä tietosuojaseloste koskee SEAT, S.A. (jäljempänä “SEAT”) suorittamaa henkilökohtaisten tietojen keräämistä, käsittelyä ja käyttöä, tietojen siirtoa sekä anonymisoitujen tietokantojen automatisoidun ajamisen tutkimus ja tuotekehitys tarkoituksessa.

Kuka on rekisterin ylläpitäjä?

Rekisterin pitäjä:SEAT, S.A. with Tax Identification Number A-28 049 161
Osoite:Autovía A-2, Km. 585, Martorell (Barcelona)
Sähköposti:customercare@seat.es
Tietosuojavastaavan yhteystiedot:dataprotection@seat.es

Kuinka käytämme henkilökohtaisia tietojasi?

Lataustoimintoa käytetään ajoneuvoanturien tallentaman mittaustiedon keräämiseen. Mittaustiedot lähetetään palvelimelle valmiiksi anonyymisoituina ja SEAT ja sen kumppanit käyttävät näitä tietoja automatisoidun ajon tutkimukseen ja kehittämiseen.

Tiedonsiirtoa ei aktivoida tehtaalla ja se alkaa vasta, kun aktiivinen SEAT CONNECT / CUPRA CONNECT -käyttäjä on kirjautunut sisään. Tiedonsiirto voidaan aktivoida tai deaktivoida yksityisyysasetusten Automaattinen ajokehitys -liukusäädintä käyttäen. Tiedonsiirto riippuu myös käyttäjän yksityisyyden tason asettamisesta. Lataus on aktiivinen vain Käytä sijaintia- ja Jaa sijainti -tasoilla.

Mittaustiedot koostuvat kahdesta tietoryhmästä:

a) Tiedot, jotka ovat olennaisia ajoneuvoon vaikuttavien tekijöiden rekonstruoinnissa:

b) Tiedot, joilla on merkitystä määritettäessä, kuinka kuljettaja haluaa hallita ajoneuvoa:

SEAT kerää vain tietoja, joita tarvitaan osittain ja täysin automatisoidun ajon toimintojen tutkimukseen ja kehittämiseen. Anonyymit mittaustiedot toimitetaan myös SEATin yhteistyökumppaneille sopimusperiaatteiden mukaisesti, jotka sisältävät asianmukaiset tietosuojatakuut. Näillä kumppaneilla on oikeus käytettää anonyymejä tietoja vain automatisoidun ajon tutkimiseen ja kehittämiseen.

Kerättyjen tietojen perusteella luodaan simulaatioympäristö, joka mahdollistaa tulevien automatisoidun ajamisen -toimintojen testaamisen realistisissa olosuhteissa ja jossa lopputulosta voidaan verrata kuljettajan todelliseen käyttäytymiseen. Koska automaattisen ajamisen turvallisuuden varmistaminen vaatii useita miljardeja testikilometrejä, tietokanta on täytettävä oikeista tilanteista kerätyllä tiedoilla. Tämä on ainoa keino varmistaa, että kaikki liikennetilanteet voidaan tallentaa riittävällä tarkkuudella, että tulevaisuuden automatisoidun ajamisen -toiminnot ovat riittävän toimivia ja turvallisia, tehdäkseen aina oikeita päätöksiä ja suojellakseen ajoneuvoon matkustajien turvallisuutta.

Palvelimelle lähetetty tieto laadunvarmistetaan ja sen jälkeen anonymisoidaan heti. Anonymisointimenettelyä tarkistetaan ja optimoidaan tehokkuuden ja vaikuttavuuden suhteen, ja sitä kehitetään jatkuvasti ottaen huomioon viimeisin tieto ja kehitys.

Mikä on laillinen perusta henkilökohtaisten tietojen käsittelylle?

Oikeudellinen perusta tietojen keräämiselle ajoneuvon tiedoista on perusteltu intressien huomioon ottaminen. (GDPR-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohta)

Edellä mainitut tavoitteet automatisoidun ajamisen -toimintojen tutkimiseksi, kehittämiseksi ja laadunvarmentamiseksi voidaan saavuttaa vain merkittävän tietokannan avulla mahdollisimman laajasta joukosta todellisiin matkoihin perustuvia liikenneskenaarioita. Klassinen kestotestaus ei enää riitä. Tietojen on koostuttava mahdollisimman monista ajo-skenaarioista, joiden ympäristö- ja liikennetilanteet voidaan tallentaa algoritmeihin vain todellisessa tieliikenteessä. Tietojen ostaminen ei myöskään ole riittävää tässä vaiheessa, koska tietoja ei ole saatavana vaaditussa laadussa ja tällainen tieto vanhenee hyvin lyhyen ajan kuluttua. Näillä perusteilla SEAT:llä on perusteltu intressi tietojen käsittelyyn ja anonyymin tietokannan rakentamiseen.

Mille muille tahoille tiedot luovutetaan?

SEAT ei paljasta henkilötietojasi muuten kuin laillisten velvoitteiden noudattamiseksi.

Toisaalta, SEAT antaa pääsyn tietoihin kolmansille osapuolille, jotka toimivat tietojenkäsittelijöinä tietojen anonymisoimiseksi ja käsittelemiseksi puolestamme ja ohjeidemme mukaisesti. Volkswagen AG on palveluntarjoajamme tietojen anonymisoinnin osalta, ja se puolestaan rekrytoi muita palveluntarjoajia, kuten AUDI AG:n ja CARIAD SE:n, suorittamaan tämän anonymisointipalvelun siten, että kaikki nämä kaikki osalliset luokitellaan alikäsittelijöiksi. Tiedot salataan Volkswagenin kanssa tehtyjen sopimusten mukaisesti, ja niitä käsitellään yksinomaan EU:ssa sijaitsevilla tietopalvelimilla. Jotkin näistä palveluntarjoajista voivat sijaita Yhdysvalloissa, joten pääsyä tietoihin Yhdysvalloista käsin ei voida sulkea pois.Vastaava EU:n vakiomuotoinen tietosuojasopimus (riittävä takuu tietojenkäsittelylle muissa kuin Euroopan maissa) on tehty, jotta henkilötietojesi riittävä suoja voidaan taata. Sinulla on oikeus saada tieto standardista tietosuojasopimuksesta.

Kuinka kauan säilytämme henkilötietojasi?

Tietoja säilytetään siellä enintään 24 tuntia anonymisointia ja laadunvarmistusta varten. Tämän jälkeen alkuperäiset tiedot poistetaan kokonaan ajoneuvosta.

Mitkä ovat oikeutesi henkilöinä, joita asia koskee?

OikeusSisältöTukikanava
PääsyVoit saada tietoja henkilötietojesi käsittelystä SEAT:lla, samoin kuin pääsyn tietoihin, jotka sinusta on sisällytetty SEAT-tiedostoihin.Voit käyttää mainittuja oikeuksia lähettämällä sähköpostia osoitteeseen customercare@seat.es tai lähettämällä kirjallinen pyyntö osoitteeseen SEAT, S.A - Autovía A-2.Km.585, Martorell, Barcelona (Espanja). Jotta voit käyttää oikeuksiasi, sinun on ilmoitettava oikeus, jota haluat käyttää.
OikaisuVoit pyytää henkilötietojesi oikaisemista, jos ne ovat epätarkkoja tai puutteellisia.
PoistoVoit pyytää henkilötietojesi poistamista, kun mm. henkilötiedot eivät ole enää tarpeen niihin tarkoituksiin, joihin ne on kerätty.
EstoVoit pyytää lopettamaan henkilötietojesi käsittelyn. SEAT lopettaa henkilötietojesi käsittelyn, mikäli lailliset syyt eivät pakota niiden säilyttämistä.
Käsittelyn rajoittaminenVoit pyytää henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista seuraavissa tapauksissa: - Henkilötietojesi tarkkuutta vastaan tarkistetaan. - Jos tietojen käsittely on laitonta, rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen poistamista ja pyytää rajoittamaan niiden käyttöä. - Kun SEAT ei enää tarvitse henkilötietoja käsittelyä varten, mutta tietojen käsittelijä vaatii niitä laillisten vaatimusten toteuttamiseen. - Kun olet vastustanut henkilötietojesi käsittelyä yleisen edun vuoksi suoritetun tehtävän suorittamiseksi tai oikeutetun edun tyydyttämiseksi, kun taas tarkistetaan, onko SEAT-käsittelyn lailliset syyt olemassa.
SiirrettävyysVoit vastaanottaa sähköisessä muodossa meille antamasi henkilötiedot, henkilötiedot, jotka on saatu sopimussuhteestasi SEAT: iin, sekä siirtää niitä toiselle yhteisölle.

Jos katsot, että SEAT ei ole käsitellyt henkilötietojasi sovellettavien määräysten mukaisesti, voit tehdä valituksen toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle verkkosivuston www.agpd.es kautta.

Näiden oikeuksien käyttäminen on ilmaista.