SEAT CONNECT / CUPRA CONNECT

LAINMUKAINEN TIEDOTUS JA KÄYTTÖEHDOT

1. Johdanto

SEAT, S.A.U. (jäljempänä ”SEAT”) on espanjalainen yhtiö, jonka kotipaikka on Martorell (Barcelona), Autovía A-2, Km. 585, 08760. Yhtiön espanjalainen verotunnistenumero (C.I.F.) on A-28.049.161, ja se on rekisteröity Barcelonan kaupparekisteriin, osa 23.662, lehti 1, sivu B-56855. Yhtiön sähköpostiosoite on customercare@seat.es.

SEAT on immateriaalioikeuksien ja kaikkien muiden oikeuksien omistaja tai lisenssinhaltija liittyen sovelluksiin ”SEAT CONNECT” ja ”CUPRA CONNECT” ja ohjelmistoon, joka sisältyy SEAT- tai CUPRA-autojen navigointi- tai radiojärjestelmään (jäljempänä ”sovellukset” ja ”navigointi-/radiojärjestelmä” ja kaikki yhdessä ”kanavat”).

Nämä käyttöehdot (jäljempänä ”käyttöehdot”) säätelevät sovelluksen ja navigointi-/radiojärjestelmän käyttöä käyttäjien (jäljempänä ”käyttäjät”) osalta. Käyttöehtoja täydennetään muilla mahdollisilla oikeudellisilla asiakirjoilla tai tietosuojakäytännöillä, jotka koskevat kanavien käytön kannalta tarpeellisia tai niihin sisältyviä toimintoja, palveluja, prosesseja, sovelluksia, käyttöympäristöjä tai muita menetelmiä. Erityisesti käyttöehtoja täydentävät SEAT CONNECT / CUPRA CONNECT -mobiilipalveluiden yleiset ehdot, jotka ovat saatavana sovelluksissa (jäljempänä ”Yleiset ehdot”).

Käyttäjät hyväksyvät nimenomaisesti – kyseisten kanavien kautta – voimassa olevat käyttöehdot SEAT CONNECT / CUPRA CONNECT -mobiilipalveluiden sopimusprosessin aikana (jäljempänä ”palvelut”) (yleisten ehtojen kohdan 6 mukaisesti) sulkematta pois tapauksen mukaan niiden sovellettavuutta käyttäjille milloin tahansa pelkkää navigointia tai kyseisten kanavien käyttöä varten.

2. Tarkoitus

Kanavien tarkoitus on

(i) sallia käyttäjille sovelluksissa kuvattujen palveluiden käyttö ja

(ii) sallia käyttäjille käyttäjän auton (vain ne SEAT- tai CUPRA-autot, jotka ovat yhteensopivia palveluiden kanssa) yhdistäminen SEAT ID -käyttäjätiliin (jäljempänä ”SEAT ID -käyttäjätili”). Lisätietoja SEAT ID -käyttäjätilin luonnista ja hallinnasta on osoitteessa https://seatid.vwgroup.io/terms-and-conditions.

Tiettyihin palveluihin voi liittyä kolmansien osapuolten käyttöehtoja. Käyttäjät lukevat ja tarvittaessa hyväksyvät nämä ehdot ennen palveluiden käyttöä. Tässä tapauksessa pätee kohdassa 9 määritetty vastuujärjestelmä.

Sovelluksen lataaminen ja jäljellä olevien kanavien käyttäminen on maksutonta. Tästä huolimatta palveluilla on yleisissä ehdoissa tai erikoisehdoissa (esimerkiksi tilausvahvistuksessa) määritetty hinta, joka saattaa koskea käyttäjien hankkimia tiettyjä palveluita.

Kanavat on tarkoitettu yksityiseen ja ei-kaupalliseen käyttöön. Kanavien käyttö käyttäjien kaupallisiin tai ammatillisiin tarkoituksiin on nimenomaisesti suljettu pois.

Kanavien kautta tarjotut palvelut voivat aiheuttaa mobiilidatan käyttöä. SEAT ei vastaa käyttäjille koituvista kuluista, jotka johtuvat viestinnästä ja tiedonsiirrosta tai Internet-yhteydestä, lukuun ottamatta yleisten ehtojen kohdassa 4 määritettyjä seikkoja. Käyttäjät voivat pyytää lisätietoja omilta teleoperaattoreiltaan.

3. Teollis- ja tekijänoikeudet

Kaikki teollis- ja tekijänoikeudet, jotka koskevat kanavia (sovellus ja navigointi-/radiojärjestelmä) ja niiden osia (sisältäen tiedot, tekstit, datan, grafiikat, kuvat, valokuvat, suunnittelun, ohjelmiston, tavaramerkit, erottavat elementit ja muun sisällön), ovat SEATin ja/tai käyttöoikeuden myöntäjien omaisuutta. Tästä syystä kanavien ja/tai niiden osien käyttö, toisto, siirto, muunto, jakelu tai hyödyntäminen käyttäjien toimesta millä tahansa tavalla on kiellettyä lukuun ottamatta käyttöä, joka on välttämätöntä tällaisten kanavien hyödyntämiseen palveluiden käyttöä varten ja vain henkilökohtaiseen käyttöön.

Tätä varten SEAT myöntää käyttäjille ei-yksinomaisen, ei-alilisensoitavan, ei siirrettävissä olevan oikeuden käyttää kanavia näiden käyttöehtojen, yleisten ehtojen ja muiden sovellettavien käyttöehtojen ja lakien mukaisesti.

Kanavien perusohjelmiston osalta käyttäjät eivät pura tai hajota ohjelmistoa. Lisäksi käyttäjät eivät saa missään tilanteessa poistaa, muuttaa, kiertää tai manipuloida mitään kanaviin asennettua suojausta tai turvajärjestelmää.

Käyttäjät ymmärtävät ja hyväksyvät sen, että kanavien ja niiden osien käyttö ei merkitse minkään teollis- tai tekijänoikeuden – kuten tekijänoikeuden, tavaramerkin, suunnittelun tai muun oikeuden – siirtymistä, eikä käyttäminen anna lupaa sovelluksen ja/tai navigointi-/radiojärjestelmän pohjalta syntyvien kehitystulosten luomiseen lukuun ottamatta rajoitettua kanavien käyttöoikeutta näiden ehtojen mukaisesti.

4. Käyttörajoitukset

Käyttäjien on noudatettava kaikkia liikenne- ja ajoturvallisuutta koskevia sääntöjä ja lakeja. Jokainen käyttäjä vastaa itse viitattujen sääntöjen ja lakien noudattamatta jättämisestä, eikä SEAT ole millään tavalla vastuussa niistä.


VAROITUS: MUISTA AINA AJAA TURVALLISESTI. AJAMISTA MAHDOLLISESTI HÄIRITSEVÄN SÄHKÖISEN LAITTEEN KÄYTTÄMINEN TAI KÄSITTELEMINEN ON TEHTÄVÄ TURVALLISESTI JA SOVELLETTAVIEN LAKIEN MUKAISESTI AJONEUVON OLLESSA PYSÄKÖITYNÄ.

MATKAPUHELINLAITTEIDEN, NAVIGAATTOREIDEN TAI MUIDEN VIESTINTÄJÄRJESTELMIEN KÄYTTÄMINEN ON KIELLETTYÄ, JOS KÄYTÖSSÄ EI OLE HANDSFREE-LAITETTA JA/TAI KÄYTTÖ EI OLE SOVELLETTAVIEN LAKIEN MUKAISTA.


5. Käyttöehtojen muutokset

SEAT pidättää oikeuden muuttaa tai päivittää näitä käyttöehtoja milloin tahansa mistä tahansa kelvollisesta syystä. Käyttöehtojen muutoksista ilmoitetaan käyttäjälle riittävän ajoissa, jotta käyttäjä voi ilmaista suostumuksensa. Käyttäjä voi tutustua näiden yleisten ehtojen päivitettyyn versioon milloin tahansa sovelluksissa.

6. Väärinkäyttö

Käyttäjä ei väärinkäytä kanavia. Käyttäjä ei erityisesti suorita seuraavia toimintoja:

SEAT pidättää oikeuden estää kanavien käyttö keneltä tahansa käyttäjältä, joka rikkoo kolmansien osapuolten oikeuksia, näitä käyttöehtoja tai sovellettavia lakeja ja erityisesti tämän kohdan määräyksiä. SEAT pidättää itsellään myös kaikki muut lisäoikeudet, jotka voivat toimia käyttäjää vastaan – erityisesti sellaiset, jotka koskevat rikos- tai siviilioikeudenkäyntiprosessien aloittamista.

7. Mahdollisista rikkomuksista ilmoittaminen

SEAT noudattaa sovellettavia lakeja, eikä riko kolmansien osapuolten oikeuksia. Kanavien käyttäjän on myös noudatettava sovellettavia lakeja, eikä hän saa rikkoa kolmansien osapuolten oikeuksia.

Jos käyttäjän havaitsee kanavien haitallista käyttöä tai mitä tahansa käyttöä, joka on voimassa olevien lakien vastaista, käyttäjä ilmoittaa asiasta välittömästi SEATille lähettämällä viestin osoitteeseen customercare@seat.es.

8. Palvelu ja takuiden kieltäminen

SEAT pyrkii parhaansa mukaan pitämään kanavat kunnossa ja toimivina. SEAT ei kuitenkaan voi taata, ettei palvelussa tapahtuisi käyttökatkoja kanavien korjausten ja/tai ylläpitotöiden takia tai kattavuuden tai käytettävyyden kärsimistä tiedonsiirtoon tarvittavien laitteiden ja/tai verkkojen vikaantuessa, kun ne eivät ole SEATin vaikutuspiirissä. SEAT ryhtyy tarvittaessa asianmukaisiin toimenpiteisiin käyttökatkojen vähentämiseksi.

Vaikka SEAT pyrkii vakaasti tarjoamaan kanavista täydelliset, oikeelliset ja päivitetyt tiedot (ellei toisin ilmoiteta), tietoja tulee pitää ainoastaan suuntaa-antavina. Tästä syystä tietojen ainoa tarkoitus on tarjota ohjeellisia yleistietoja, ei yksityiskohtaista tietoa. Edellä mainitun mukaisesti kyseisiä tietoja voidaan muuttaa.

9. Vastuuvapauslauseke ja vastuu

Kun käyttäjä käyttää kanavia, käyttäjän on käytettävä kanavia lakien mukaisesti, sillä hän on vastuussa SEATille ja/tai kolmansille osapuolille vahingoista tai menetyksistä, jotka aiheutuvat siitä, ettei käyttäjä noudata tällaista velvollisuutta.

Joka tapauksessa käyttäjä on täysin vastuussa SEATille siirtämistään tai ilmoittamistaan tiedoista ja sisällöistä. SEAT ei seuraa tai valvo tällaista sisältöä, ellei sitä edellytetä laissa tai tuomioistuimen tai viranomaisen päätöksellä. SEATilla on oikeus poistaa tai estää tällaisen tiedon tai sisällön näyttäminen, kunnes asianomaisen tiedon omistajuus tai laillisuus on osoitettu.

SEAT ei ole vastuussa mistään mahdollisista tietoturvavirheistä tai mistään vahingoista, joita saattaa aiheutua käyttäjän tietokonejärjestelmälle tai laitteille (laitteistot ja ohjelmistot) ja/tai niihin tallennetuille tiedostoille tai asiakirjoille kanaviin kirjautumisessa käytetyssä käyttäjän tietokonejärjestelmässä tai laitteessa olevan viruksen, troijalaisen tai muun vastaavan haittaohjelman seurauksena. SEAT ei myöskään ole vastuussa Internet- ja/tai puhelinyhteyden viasta tai katkeamisesta tai kanavien toimintaan liittyvästä yhteyden häiriöstä, puuttumisesta tai sulkemisesta, joka aiheutuu SEATin vaikutuspiirin ulkopuolella olevista syistä.

Kanavat voivat sisältää linkkejä toisiin verkkosivustoihin ja sisältää kolmansien osapuolten tuottamia tietoja, sisältöjä ja/tai palveluja. SEAT ei hallitse mitään yllä mainituista millään tavalla, eikä ole vastuussa tällaisista kolmansilta osapuolilta saaduista tiedoista, sisällöistä, toiminnoista ja/tai palveluista. SEAT tarjoaa käyttäjälle tällaisia linkkejä, tietoja, sisältöjä ja/tai palveluja vain käyttäjän hyödyksi ja yleisten ehtojen, näiden käyttöehtojen ja muiden sovellettavien erityisten käyttöehtojen ja tietosuojakäytäntöjen mukaisesti. Käyttäjien on luettava ja erikseen hyväksyttävä kaikki ehdot tilanteen mukaan.

Kanavilla voidaan näyttää mainoksia tai tarjouksia. Mainostava tai tarjouksen esittävä osapuoli vastaa sen varmistamisesta, että kanavissa näkyvä sisältö on sovellettavien lakien mukaista. SEAT ei ole vastuussa tällaisen sisällön mistään virheestä, epätarkkuudesta tai säännönvastaisuudesta. Kaikissa tapauksissa ja kanavien mainossisältöihin liittyvissä vaatimuksissa käyttäjät voivat lähettää sähköpostia seuraavaan osoitteeseen: customercare@seat.es.

SEAT ei ole vastuussa vahingoista tai menetyksistä, jotka johtuvat käyttäjän valitsemasta huonosta salasanasta SEAT ID -käyttäjätilin luonnin yhteydessä tai salasanoista, joita käyttäjä ei ole pitänyt salassa, näiden käyttöehtojen tai muiden sovellettavien ehtojen rikkomisesta, tai mistään kolmansien osapuolten aiheuttamista vahingoista tai menetyksistä, kun käyttäjä on myöntänyt niille oikeuden käyttää käyttäjän SEAT ID -käyttäjätiliä ja/tai kanavia.

Yleistermein todettuna SEAT ei hallitse tapoja, joilla käyttäjät käyttävät kanavia. SEAT ei voi erityisesti taata millään tavalla, että käyttäjät käyttävät kanavia lakien, näiden käyttöehtojen, yleisten ehtojen, yleisen moraalin, sosiaalisten tapojen tai vakiintuneen yleisen järjestyksen mukaisesti tai että käyttäjät käyttävät kanavia huolellisesti. Tätä syystä SEAT ei ole vastuussa käyttäjien kanavien käytöstä, joka rikkoo lakeja, teollis- tai tekijänoikeuksia tai muita kolmansien osapuolten oikeuksia.

10. Tietoturva

SEAT suojaa käyttäjän henkilötiedot ja käyttää niitä vain lain sen salliessa tai kun käyttäjä on hyväksynyt tällaisen käytön. Lisätietoja henkilötietojen käsittelemisestä on tietosuojakäytännössä sovelluksissa.

11. Erotettavuus

Jos jokin näiden käyttöehtojen ehto tai määräys todetaan kelpaamattomaksi, laittomaksi tai täytäntöönpanokelvottomaksi, se ei vaikuta muihin ehtoihin ja määräyksiin, jos käyttöehtojen mukaisten osapuolten oikeudet ja velvollisuudet pysyvät olennaisilta osin ennallaan. Näissä tarkoituksissa olennaisena pidetään mitä tahansa tilannetta, joka loukkaa vakavasti jonkin osapuolen etuja tai vaikuttaa näiden käyttöehtojen tarkoitukseen. Tällaiset lausekkeet korvataan tai sisällytetään muihin lausekkeisiin, jotka lain perusteella toimivat samassa tarkoituksessa kuin korvatut lausekkeet.

12. Muuta, sovellettava laki, toimivalta

a. Näitä käyttöehtoja säännellään Espanjan lakien mukaan (legislación española común). Jos käyttäjä on kuluttaja, sovelletaan kuluttajan sopimuksen solmimishetkellä olleen asuinpaikan lakeja.

b. Sopimussuhteeseen liittyvät kiistat ratkaistaan Barcelonan kaupungin (Espanja) toimivaltaisissa tuomioistuimissa. Edellä mainitusta huolimatta jos käyttäjä toimii kuluttajana, tällaiset kiistat käsitellään kuluttajan asuinpaikan tuomioistuimissa.

c. Toimiessaan kuluttajana käyttäjä voi myös hakea ratkaisua näihin käyttöehtoihin liittyvissä kiistoissa erimielisyyksien vaihtoehtoisen riidanratkaisun (”ADR”)kautta. Luettelo vaihtoehtoisista riidanratkaisuelimistä on saatavilla osoitteessa https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage.

d. Edellä mainitusta huolimatta SEAT ei ole halukas eikä se ole sitoutunut ottamaan osaa verkkovälitteiseen riidanratkaisumenettelyyn kuluttajavälimiesoikeudessa.

© SEAT, S.A.U. 2020. Osittainenkin kopiointi kielletty. Kaikki oikeudet pidätetään.