SEAT & CUPRA CONNECT -TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖ

1. Yleistä tietoa tietojen käsittelystä

Tällä tietosuojalausunnolla ilmoitamme täten henkilötietojesi keräämisestä, käsittelystä ja käytöstä käytettäessä SEAT / CUPRA CONNECTin (jäljempänä "SEAT CONNECT / CUPRA CONNECT") verkkopalveluja käyttäjätilin kautta, Euroopan parlamentin asetuksen (EU) 2016/679 ja neuvoston 27. huhtikuuta 2016 antamien säännösten mukaisesti koskien luonnollisten henkilöiden suojelua henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta (jäljempänä "GDPR") sekä 3/2018, Espanjan tietosuojalain (LOPDGG) ja muiden sitä täydentävien paikallisten säännöksien mukaisesti.

SEAT, S.A.U. (jäljempänä, ”SEAT”) valmistaa ajoneuvoja, joiden verkkoyhteys tuottaa tietoja. Lisäksi se tarjoaa ajoneuvoon liittyviä palveluja SEAT CONNECT / CUPRA CONNECT -sovelluksen kautta. Mainituilla järjestelmillä on omat tietosuojakäytäntönsä, sillä ne voivat tarjota erityisiä palveluja ja toimintoja ajoneuvon omien vastaavien lisäksi. SEAT Systemsiin rekisteröitymistä varten on luotava SEAT / CUPRA ID, jotta tiedot (sähköpostitunnus ja salasana) siirretään ajoneuvoon ja siihen liittyviin sovelluksiin. Toisaalta ajoneuvollesi saatavilla olevat palvelut, lisenssin voimassaoloaika ja muu tieto liitetään SEAT / CUPRA ID:hen. Ajoneuvosi myös siirtää tietoja SEAT / CUPRA CONNECT -käyttöjärjestelmiin, jotta seuraavat järjestelmät saavat yhtenäistä tietoa: ajoneuvo ja SEAT / CUPRA CONNECT -sovellus. Löydät lisätietoja yllämainitusta tästä tietosuojakäytäntöjen kuvauksesta.

2. Kuka on henkilötietojesi rekisterinpitäjä?

Identiteetti:SEAT, S.A.U jonka verotunnistenumero on A-28 049 161
Osoite:Autovía A-2, Km. 585, Martorell (Barcelona)
Sähköposti:SEAT: customercare@seat.es CUPRA: customercare@cupraofficial.es

3. Mitä tietoja käsittelemme, mihin tarkoituksiin ja mikä on oikeusperusta?

3.1. SEAT CONNECT / CUPRA CONNECT -palvelujen tietojenkäsittely

SEAT CONNECT / CUPRA CONNECT -palvelujen tarjoamien toimintojen yhteydessä, ja seuraaviin tarkoituksiin, SEAT / CUPRA käsittelee seuraavia tietoluokkia myöhemmin kuvattuihin tarkoituksiin:

Näitä tietoja käsitellään seuraaviin tarkoituksiin:

SEAT CONNECT / CUPRA CONNECT -sovelluksen rekisteröintiin ja pääsyyn ajoneuvon liitettyihin toimintoihin tarvitaan SEAT / CUPRA -tunnus.

Siksi CONNECT-palveluiden käyttö on mahdollista vasta sisäänkirjautumisen jälkeen SEAT / CUPRA ID -palvelussa ja auton rekisteröinnin onnistumisen jälkeen.

SEAT / CUPRA ID -rekisteröinnissä annetut tiedot käsitellään CONNECT-toimintojen ja -palvelujen käytön aikana. Voit lukea lisää SEAT / CUPRA ID:n ehdoista ja tietosuojasta tästä.

Joidenkin näiden palveluiden ja avun saamiseksi matkasi aikana on tarpeen määrittää sinun ja ajoneuvosi maantieteellinen sijainti. Sinulla on mahdollisuus valita ajoneuvosi valikosta yksityisyystila, joka ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä tätä SEAT CONNECT / CUPRA CONNECT -teknologiaa käyttävät toiminnot.

SEAT käsittelee henkilö- ja ajoneuvotietojasi mainittuja tarkoituksia varten, ottaen huomioon, että käsittelyn oikeusperusta on sopimuksen toteuttaminen eli SEAT CONNECT / CUPRA CONNECT -käyttöehdot (tiedot ovat SEAT CONNECT / CUPRA CONNECT -sovelluksissa) GDPR:n 6.1. artiklan b alakohdan mukaisesti.

3.2. Anonymisoidut tiedot itseohjautuvaa ajamista varten

Ajoneuvomallista riippuen, ja jos toiminto on aktivoitu, SEAT anonymisoi ajoneuvon tiedot itseohjautuvan ajamisen tutkimusta ja -kehitystä varten. Nämä tiedot saadaan ajoneuvotunnistimista ja ne lähetetään palvelimelle, jossa ne anonymisoidaan välittömästi, ja SEAT ja sen yhteistyökumppanit, kuten Volkswagen-konsernin yritykset, käyttävät niitä itseohjautuvan ajon tutkimiseen ja kehittämiseen. Näiden tietojen pohjalta luodaan simulaatioympäristö, joka tekee mahdolliseksi tulevien itseohjautuvien ajotoimintojen testaamisen realistisissa olosuhteissa ja jonka tuloksia voidaan verrata todellisen kuljettajan suosimaan käyttäytymiseen.

Oikeusperusta tietojen keruulle ajoneuvon tietojen keräämiseksi on oikeutettu etu (GDPR:n artiklan 6.1. alakohdan f mukaisesti). Huomioiden, että edellä mainitut tavoitteet itseohjautuvien ajo-ominaisuuksien tutkimukselle, kehittämiselle ja turvaamiselle voidaan saavuttaa vain merkittävän tietokannan avulla, joka sisältää mahdollisimman monenlaisia todellisiin matkoihin perustuvia liikenneskenaarioita. Klassinen kestävyystestaus ei enää riitä tässä vaiheessa, koska tietojen on koostuttava mahdollisimman monista erilaisista ajoskenaarioista, joiden ympäristöön ja liikenteeseen kohdistuvat tilanteet voidaan tallentaa algoritmeihin vain todellisessa tieliikenteessä. Näillä perusteilla SEATilla on oikeutettu etu tietojen käsittelyyn ja nimettömän tietokannan rakentamiseen. Voit saada lisätietoa tästä. Voit vastustaa tätä käsittelyä milloin tahansa poistamalla itse toiminnot käytöstä autosi yksityisyysasetuksissa.

3.3. Markkinointi & profilointi

Lisäksi, ja vain jos olet antanut nimenomaisen suostumuksesi, SEAT käsittelee henkilötietojasi seuraaviin muihin tarkoituksiin:

Laillinen perusta henkilötietojesi käsittelyyn näihin tarkoituksiin on suostumuksesi GDPR:n artiklan 6.1.a) mukaisesti. Voit hallita tai peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa SEAT ID -portaalissa: seatid.vwgroup.io/account tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen customercare@seat.es / customercare@cupraofficial.com, autosi merkistä riippuen. Suostumuksesi peruuttaminen ei vaikuta suostumukseen perustuvan käsittelyn laillisuuteen ennen sen peruuttamista.

3.4.Tietojen paljastaminen SEAT-maahantuojalle tai SEAT / CUPRA -palvelukumppanille

Laillinen perusta henkilötietojesi käsittelyyn näihin tarkoituksiin on suostumuksesi GDPR:n artiklan 6.1.a) mukaisesti. Jos olet antanut suostumuksesi tietojen luovuttamiseen SEAT-maahantuojalle tai SEAT / CUPRA -palvelukumppanille ja haluat peruuttaa sen, sinun on käännyttävä maahantuojan tai SEAT / CUPRA -palvelukumppanin puoleen näiden viestien rekisterinpitäjänä. Voit myös peruuttaa tämän suostumuksen SEAT CONNECT / CUPRA CONNECT -sovelluksen kautta poistamalla käytöstä suosikkipalvelukumppanivaihtoehdon. Suostumuksesi peruuttaminen ei vaikuta suostumukseen perustuvan käsittelyn laillisuuteen ennen sen peruuttamista.

3.5. Yhdistetyn ajoneuvon turvallisuuteen ja yhdenmukaisuuteen liittyvät käsittelytoimenpiteet

SEAT tarkkailee ajoneuvosi lähettämää tilaa ja varoituksia varmistaakseen turvallisuuteen liittyvät näkökohdat sekä havaitakseen mahdolliset virheet, analysoidakseen niitä sekä ehdottaakseen ja toteuttaakseen parannuksia ja ratkaisuja. Kun nämä tiedot on kerätty, ne voidaan yhdistää teknisiin tuotantotietoihin sekä aiempiin korjaamokäynteihin. Näin voidaan vetää johtopäätöksiä, jotka ovat tärkeitä ajoneuvon turvallisuuden ja asianmukaisen toiminnan kannalta. Asianmukaiset suojaustoimet ovat aina käytössä käsiteltyjen tietojen suojauksen varmistamiseksi, mukaan lukien niiden anonymisointi, ellei yksikön ole välttämätöntä käsitellä ajoneuvon valmistenumeroa. Oikeusperusta näiden tietojen käsittelylle on yksikön oikeutettu etu (GDPR:n artiklan 6.1 alakohdan f mukaisesti) ajoneuvon valmistajana ja CONNECT-palvelun tarjoajana, jotta tuotteen ja palvelun turvallisuuteen ja laatuun vaikuttavat virheet voidaan havaita, mikä tuottaa välitöntä hyötyä käyttäjälle. Ellei SEATilla ole näitä tietoja käytettävissään, se ei pysty havaitsemaan virheitä ja tekemään parannuksia. Mitä tulee tähän käsittelyyn, yksikkö on todennut sellaisten pakottavien perusteltujen syiden olemassaolon, jotka GDPR:n artiklan 21.1 mukaisesti eivät salli rekisteröidyn harjoittaa vastustusoikeuttaan.

3.6. Käsittelytoimenpiteet liittyen auton toimintojen optimointiin ja kehittämiseen sekä yhdistettyjen palvelujen käyttöön

Ajoneuvosi tuottaa erilaisia toiminnallisia ja teknisiä tietoja (esimerkiksi ajoneuvon käyttöön, polttoaineen kulutukseen, tilaan, hallintaan sekä tieto- ja viihdejärjestelmään liittyvät tiedot). Näitä tietoja tuotetaan, jotta ajoneuvon toimintoja voidaan optimoida ja parantaa sekä mukauttaa asiakkaiden odotuksiin ja yleensä markkinoiden kehitykseen nähden, sekä erityisesti innovatiivisten toimintojen kehittämiseksi ja luomiseksi. Nämä tiedot liitetään ajoneuvon valmistenumeroon ja IP-osoitteeseen. SEAT ei käytä näitä tietoja profilointiin tai tarkastele niitä yksittäisten ajoneuvojen perusteella. Myöskään datamääritteitä ei käytetä profilointiin tai johtopäätösten tekemiseen käyttäytymisestäsi tai käyttäytymistavoistasi käyttäessäsi ajoneuvoa. Heti kun nämä tiedot on kerätty, asianmukaiset suojaustoimet otetaan käyttöön käsiteltyjen tietojen suojauksen varmistamiseksi, mukaan lukien niiden anonymisointi, ellei yksikön ole ehdottoman välttämätöntä käsitellä ajoneuvon valmistenumeroa. SEAT käsittelee edellä mainittuja tietoja aikarajoitettujen aktiviteettien viitekehyksessä voidakseen optimoida ajoneuvon toimintovalikoimaa ja mukauttaa niitä asiakkaiden odotuksiin. Perusteena tähän on sen tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen turvaaminen, elleivät niitä ohita sellaiset intressit tai perusoikeudet ja -vapaudet, jotka edellyttävät henkilötietojen suojaa (GDPR:n artikla 6.1.f). Datasiirto voidaan poistaa käytöstä auton yksityisyysasetuksista. Jos haluat vastustaa henkilötietojesi käsittelyä lopullisesti, ota yhteys asiakaspalveluumme.

3.7. Kolmansien osapuolten palvelut ja sovellukset

Voit mahdollisesti yhdistää älypuhelimen ajoneuvoon ja hallita sitä ajoneuvon järjestelmän kautta (käyttämällä sovelluksia kuten Android Auto tai Apple CarPlay). Integrointi mahdollistaa valikoitujen älypuhelinsovellusten käytön. Kyseisen sovelluksen toimittaja määrittää suoritetun tietojenkäsittelyn luonteen. Saat lisätietoja ja voit tehdä valinnan kyseisen sovelluksen ja älypuhelimen käyttöjärjestelmän kautta. Lisäksi voit mahdollisesti joillakin edellytyksillä käyttää sovelluksia, joista kolmannet osapuolet (kuten esimerkiksi Google tai Spotify) vastaavat, yhdessä niiden viihdepalveluiden kanssa, jotka yksikkö tarjoaa CONNECT-palveluiden kautta. Yksikkö ei milloinkaan ole vastuussa tällaisesta käsittelystä.

Laajennettu ajoneuvo: Laajennettu ajoneuvo mahdollistaa sen, että voit ensisijaisena käyttäjänä antaa muille kolmansille osapuolille (esim. vakuutusyhtiöille, korjaamoille, huoltoasemille, latausasemien ylläpitäjille…) pääsyn auton telematiikkatietoihin (esim. kilometrilukemaan, sijaintiin, auton komponenttien tilatietoihin jne.) lisäpalveluiden saamiseksi. Nämä tiedot luodaan ajoneuvon toimesta osana CONNECT-palvelujen aktivointia ja käyttöä, ja niitä säilytetään SEATin taustasovelluksissa. Edellytyksenä tälle on, että olet nimenomaisesti sallinut tietojen luovuttamisen soveltuvalle kolmannelle osapuolelle SEATin/CUPRAn laajennettujen suostumusten verkkosivustolla. Näiden kolmansien osapuolten täytyy saada nämä tiedot käyttöönsä tarjotakseen tiettyjä palveluja ja hintoja (esim. telematiikkahinnat). Soveltuvat käyttötapaukset tietoineen näytetään SEATin laajennettujen suostumusten verkkosivustolla. Kolmas osapuoli on itsenäisesti vastuussa tietojen käsittelystä. Ota suoraan yhteyttä kolmanteen osapuoleen ja lue kolmannen osapuolen käyttöehdot ja tietosuojakäytäntö ennen tietojen käytön sallimista. Voit myöntää tai peruuttaa suostumuksen tietojen luovuttamiseen klikkaamalla tätä. Muut ajoneuvon käyttäjät voivat pyytää laajennettua ajoneuvoa koskevia tietoja suoraan ensisijaiselta käyttäjältä eli sinulta. Kaikki ajoneuvon käyttäjät pystyvät poistamaan ajoneuvon tiedonkeruun käytöstä ajoneuvon yksityisyysasetuksista. Jos ensisijainen käyttäjä vaihtaa yksityisyysasetuksen sellaiseen tilaan, joka ei salli tietojen keräämistä tai luovuttamista kolmansille osapuolille, tietoja ei enää lähetetä kolmannelle osapuolelle, minkä vuoksi sen tarjoamia palveluja ja hintoja saatetaan rajoittaa. SEAT luovuttaa tiedot soveltuvalle kolmannelle osapuolelle täytäntöönpantaessa sopimusta tai sopimuksen solmimista edeltäviä toimenpiteitä, siinä määrin kuin se on tarpeen (GDPR:n artikla 6.1 b) kannaltasi ensisijaisena käyttäjänä. Mitä tulee toissijaisiin ja vieraskäyttäjiin, tietojen siirto on välttämätöntä SEATin/CUPRAn tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen perusteella. Tarkoituksena on tarjota kolmansille osapuolille mahdollisuus tarjota yksilöllisiä ja personoituja palveluita ensisijaiselle käyttäjälle eli auton pääkäyttäjälle.

4. Ketkä ovat henkilötietojesi vastaanottajia?

Henkilö- ja ajoneuvotietojasi luovutetaan kolmansille osapuolille vain seuraavissa tapauksissa:

a) Vastaavien lakisääteisten velvoitteiden mukaisesti. SEATin tulee ajoneuvon valtuutettuna valmistajana käsitellä ja raportoida tiettyjä ajoneuvoon tallennettuja ajoneuvon omistajaan liittyviä tietoja toimivaltaisten viranomaisten pyynnöstä. Jotkin näistä velvoitteista saattavat aiheutua rikosten tai liikenneonnettomuuksien tutkinnasta, käytettyjen autojen myynnin valvonnasta jne. Näin ollen saatetaan luovuttaa tietoja, jotka koskevat ajoneuvon toimintaa, käyttöä, hallintaa, tilaa ja teknisiä tietoja liittyen ajoneuvon valmistenumeroon, kuten esimerkiksi kilometrilukema, nopeus, kiihtyvyys, navigoinnin hallinta, turvavyön tila, ympäristöolosuhteet, akun, nesteiden ja paineiden tilat jne. Tietojen käsittely ja tietojen luovuttaminen viranomaisille perustuvat SEATin lakisääteisen velvoitteen noudattamiseen (GDPR:n artikla 6, kappale 1, alakohta. 1 c) ajoneuvon valmistajana.

b) Tietyissä tapauksissa ajoneuvon huollon ja korjauksen yhteydessä voi olla tarpeen, että SEAT käsittelee ajoneuvon polttoaineenkulutukseen ja toimintaan liittyviä tietoja valmistenumeron perusteella. Näitä tietoja voivat käsitellä SEAT, huoltoverkosto (jälleenmyyjät ja korjaamot) tai kolmannet osapuolet (vikakeskukset) ajoneuvon lakisääteisenä takuuaikana. SEAT voi käsitellä näitä tietoja ja luovuttaa niitä kolmantena osapuolena oleville yksiköille (korjaamoille ja jälleenmyyjille) takaisinvetotoimenpiteissä, jotka kuuluvat SEATin lakisääteiseen velvoitteen noudattamiseen (GDPR:n artikla 6, kappale 1, alakohta 1 c) ajoneuvon valmistajana.

c) Jos se on välttämätöntä sopimuksen toteuttamiseksi ja erityisesti SEAT CONNECT / CUPRA CONNECT -palvelujen tarjoamiseksi.

d) Samoin joitakin SEAT CONNECT / CUPRA CONNECT -toimintoja tarjoavat kolmannet osapuolet, kuten Google, kun käytetään karttatoimintoja. Tällöin nämä kolmannet osapuolet voivat käsitellä henkilötietojasi rekisterinpitäjänä, joihin sovelletaan vastaavia tietosuojakäytäntöjä, joihin pääsee kunkin vastaavan sovelluksen kautta. Ennen näiden palveluiden käyttöä sinun tulee huolellisesti lukea ja hyväksyä vastaavan palveluntarjoajan käyttöehdot sekä tietosuojakäytäntö.

Lopuksi SEAT antaa pääsyn tietoihisi kolmansille osapuolille, kuten Volkswagen AG:lle ja IT-palveluiden tarjoajille, jotka toimivat siten tietojesi käsittelijöinä tai tietojasi käsittelevinä alihankkijoina voidakseen tarjota tiettyjä ajoneuvoosi liittyviä online-toimintoja ja -palveluita. SEAT käyttää Volkswagen Groupin tarjomia tietopalvelimia, joka tarjoaa SEATille myös huollon ja teknisen tuen palveluita IT-järjestelmiin liittyen. Nämä kolmannet osapuolet ja Volkswagen AG:n toimittajat käsittelevät henkilötietoja aina meidän puolestamme ja meidän ohjeitamme noudattaen. Lopuksi ilmoitamme, että yhteisö voi luovuttaa tietojasi VW Groupin yhteisöille konsernin sisäisten myynti- ja aftersales-prosessien ja -kanavien optimointia varten.

Tällainen käsittely perustuu oikeutettujen etujemme suojaamiseen sekä sinun etuihisi autojemme käyttävänä asiakkaana.

5. Lähetetäänkö henkilötietojasi EU:n ulkopuolelle?

Kaikki tietojesi käsittely tapahtuu Euroopan talousalueella, ja sitä suojataan samantasoisella suojauksella kuin Euroopan talousalueella Lisäksi ajoneuvon mallista riippuen tietoja voidaan käsitellä palvelimilla, joiden palvelut hankitaan Euroopan talousalueen ulkopuolelta. Tällöin varmistetaan, että tietojesi käsittelyssä käytetään vastaavia suojausmenetelmiä Tässä yhteydessä kerromme, että VW Groupiin kuuluva yhteisömme on tehnyt tietyille alikäsittelijöille, mukaan lukien SalesForce Inc:lle, Amazon Web Servicesille (AWS) ja Microsoft Corporationille, toimeksiannon palvelintilan vuokrauspalvelujen tarjoamisesta Nämä yhtiöt salaavat tiedot ja käsittelevät niitä yksinomaan Euroopan unionissa sijaitsevilla datapalvelimilla Koska näiden yhteisöjen kotipaikka on Yhdysvallat, tietoihin pääsyä Yhdysvalloista käsin ei voida sulkea pois. Tästä syystä vastaavat EU:n tietosuojaa koskevat vakiolausekkeet on sisällytetty sopimuksiin, jotta henkilötietojasi suojaus on riittävällä tasolla. Jos haluat saada kopion näistä tietosuojalausekkeista tai jos ne on annettu käyttöösi, voit ottaa yhteyttä meihin lähettämällä sähköpostia osoitteeseen dataprotection@seat.es.

6. Kuinka kauan säilytämme henkilötietojasi?

SEAT säilyttää SEAT CONNECT / CUPRA CONNECT -järjestelmien tuottamia henkilötietojasi niin kauan kuin on tarpeen tarjota SEAT CONNECT / CUPRA CONNECT -palveluun sisältyviä toimintoja, ja joka tapauksessa siihen asti, kunnes pyydät niiden poistamista. SEAT säilyttää tietojasi, kun sopimussuhde asiakkaaseen on voimassa, ja päättymisen jälkeen enintään 10 vuoden ajan paikallisten lakien mukaisesti.

Ajoneuvon tuottamat tiedot, jotka lähetetään tietopalvelimelle itseohjautuvan ajon tutkimusta ja -kehitystä varten, käyvät keräämisen jälkeen läpi laaduntarkistuksen ja sitten ne anonymisoidaan välittömästi. Tietoja säilytetään enintään 24 tuntia anonymisointitarkoituksia varten. Alkuperäiset tiedot poistetaan sitten kokonaan ajoneuvosta. Anonymisointimenettelyn tehokkuutta ja vaikuttavuutta tarkistetaan ja kehitetään jatkuvasti ottaen huomioon uusin ja parhaana pidetty tieteellinen tieto.

Lisäksi SEAT ilmoittaa, että koska henkilötietosi tallennetaan SEAT / CUPRAID -tilillesi, jos pyydät SEAT CONNECT / CUPRA CONNECT -tietojen poistamista, henkilötietojasi ei poisteta SEAT ID / CUPRA ID -tililtäsi, koska niihin voi olla liitetty muita SEATin digitaalipalveluja. Voit kuitenkin milloin tahansa hallita tietojasi ja yksityisyysasetuksiasi osoitteessa https://seatid.vwgroup.io/.

Joka tapauksessa SEAT säilyttää tietojasi noudattaakseen kutakin tietoryhmää koskevia Espanjan lakia koskevia vaatimuksia.

7. Käyttäjät ja yksityisyysasetukset

Verkkopalvelut ovat niiden eri käyttäjien saatavilla, jotka voivat käyttää autoa. Voit kirjautua sisään ensisijaisena, toissijaisena, vieras- tai nimettömänä käyttäjänä riippuen ajoneuvon sukupolvesta ja halutusta toiminto- ja sovellusvalikoimasta. Huomaa, että palveluiden ja toimintojen käyttäminen täysimääräisesti edellyttää kirjautumista sisään ensisijaisena tai toissijaisena käyttäjänä ja CONNECT-lisenssin ostamista. Henkilötietojesi käsittelyn mahdollistaa pääasiassa CONNECT-palveluiden lisenssin ja sopimuksen täytäntöönpano (GDPR:n artikla 6.1. b). Jos käytät palveluita vieraskäyttäjänä, tietojesi käsittelyn oikeusperusta on oikeutettu etu tarjota sinulle CONNECT-palveluita (GDPR:n. artikla 6.1 f). Viimeiseksi, jos teet niin anonyymina käyttäjänä, SEAT ei käsittele henkilötietojasi.

Lisäksi auton yksityisyystilat mahdollistavat (ajoneuvosta riippuen) halutun yksityisyystilan valinnan, ja voit jopa kokonaan estää pääsyn tietoihin ja tietojen lähettämisen palveluista. Huomaathan, että muut tähän ajoneuvoon sisäänkirjautuneet vieraskäyttäjät voivat nähdä pysäköintiasentosi ja asetusvalinnat. Voit hallinnoida käyttäjiä ja yksityisyysasetuksia ajoneuvon Infotainment-järjestelmässä. Ajoneuvossa voidaan joka tapauksessa ottaa käyttöön viestintä aktivoimalla “eCall system” -järjestelmä, jolla voidaan varmistaa internetyhteys ajoneuvossa yleisesti tai onnettomuuden sattuessa.

8. Mitkä ovat oikeutesi ja yhteyskanavasi?

8.1. Oikeuksien määritelmä

Voit käyttää seuraavia oikeuksia rekisteröitynä:

Jos mielestäsi SEAT ei ole käsitellyt henkilötietojasi sovellettavan lain mukaisesti, voit tehdä valituksen asianomaiselle valvontaviranomaiselle: www.aepd.es.

8.2. Yhteyskanavat

Voit hallita SEAT CONNECT / CUPRA CONNECT -palveluihin liittyviä henkilötietojasi milloin tahansa osoitteessa SEAT ID / CUPRA ID -portaali: seatid.vwgroup.io/account tai lähettämällä kirjallisen pyynnön osoitteeseen SEAT, S.A. [[1]], Digitaalinen liiketoiminta ja tuotestrategia, Autovía A-2 km. 585, Martorell (Barcelona) tai seuraavaan sähköpostiosoitteeseen customercare@seat.com tai customercare@cupraofficial.com ajoneuvomerkistäsi riippuen. Sinun on määritettävä oikeus, jota haluat käyttää. Näiden oikeuksien käyttäminen on maksutonta.

Jos haluat käyttää tietosuojaoikeuksiasi SEAT-maahantuojan tai SEAT-palvelukumppanin kanssa asioidessasi, ota yhteyttä suoraan heihin.

Jos sinulla on epäilyksiä tietosuojasta tai haluat ottaa yhteyttä tietosuojavastaavaan (“DPO”), voit myös ottaa yhteyttä yrityksemme tietosuojavaltuutettuun lähettämällä sähköpostia osoitteeseen dataprotection@seat.es.

Versio: Syyskuu 2023