SEATI ja CUPRA CONNECTI ANDMEKAITSE PÕHIMÕTTED

1. Üldine teave andmetöötluse kohta

Selle andmekaitseavaldusega teavitame teie isikuandmete kogumisest, töötlemisest ja kasutamisest, kui kasutate SEATi / CUPRA CONNECTI (edaspidi SEATi / CUPRA CONNECTi) mobiilteenuseid kasutajakonto kaudu. Kogumine, töötlemine ja kasutamine toimub vastavalt Euroopa parlamendi ja nõukogu määrusele (EU) 2016/679,27. aprill 2016, füüsiliste isikute kaitseks seoses isikuandmete töötlemise ja selliste andmete vaba liikumisega (edaspidi GDPR) ning 3/2018 Hispaania andmekaitse seadusele (LOPDGG) ja teistele kohalikele täiendavatele määrustele.

SEAT, S.A.U. (edaspidi SEAT) toodab ühenduvusega sõidukeid, mis loovad teavet. Lisaks pakub see SEAT CONNECTi / CUPRA CONNECTi Rakenduses sõidukiga seotud teenuseid. Nimetatud süsteemidel on omad andmekaitse põhimõtted, sest need võivad pakkuda lisaks sõiduki omadele konkreetseid teenuseid ja funktsioone. SEATi süsteemides registreerimiseks tuleb luua SEATi / CUPRA ID, mistõttu andmed (e-posti tunnus ja parool) edastatakse teie sõidukile ja asjassepuutuvatele rakendustele. Samas seotakse SEATi / CUPRA ID-ga teave teie sõidukile saadaval olevate teenuste, litsentside kestuse ja muu kohta. Teie sõiduk edastab ka andmed SEATi / CUPRA CONNECTi taustsüsteemile, et tagada teabe ühtivus erinevates süsteemides: sõidukis ja SEATi / CUPRA CONNECTi äpis. Lisateavet eelmainitu kohta leiate nendest andmekaitse põhimõtetest.

2. Kes on teie isikuandmete vastutav töötleja?

Identiteet:SEAT, S.A.U, maksukohustuslasena registreerimise number A-28 049 161
Aadress:Autovía A-2, Km. 585, Martorell (Barcelona)
Meiliaadress:SEAT: customercare@seat.es CUPRA: customercare@cupraofficial.es

3. Milliseid andmeid töötleme, millistel eesmärkidel ja mis on selle õiguslik alus?

3.1. Andmetöötlus SEAT CONNECTi / CUPRA CONNECTi teenuste puhul

SEAT CONNECTi / CUPRA CONNECTi pakutavate funktsioonide kontekstis ja järgmistel põhjustel töötleb SEAT / CUPRA allpool toodud andmekategooriaid vastavalt järgnevalt kirjeldatud eesmärkidele:

Neid andmeid töödeldakse konkreetselt järgmistel eesmärkidel.

Enne SEAT CONNECTi / CUPRA CONNECTi äpis registreerumist ja sõiduki ühendatud funktsioonidele ligipääsemist on vaja SEATi / CUPRA ID-d.

Seetõttu saab CONNECTi teenuseid kasutada ainult pärast SEATi / CUPRA ID-ga sisselogimist ja auto edukat registreerimist.

SEATi / CUPRA ID registreerimisel esitatud andmeid töödeldakse CONNECTi funktsioonide ja teenuste kasutamise ajal. SEATi / CUPRA ID tingimuste ja andmekaitse põhimõtete kohta saate lisateavet siit.

Osade nende teenuste ja sõitude ajal abi pakkumiseks on vaja teie ning teie sõiduki asukoht kindlaks määrata. Teil on võimalus valida sõiduki menüüs privaatsusrežiim, mis võimaldab või keelab seda tehnoloogiat kasutavad SEAT CONNECTi / CUPRA CONNECTi funktsioonid.

SEAT töötleb teie isiklikke ja sõiduki andmeid nimetatud eesmärkidel, arvestades, et töötlemise õiguslik alus on lepingu täitmine, st SEAT CONNECTi / CUPRA CONNECTi tingimused (vaadake neid SEAT CONNECT / CUPRA CONNECT Äppidest) vastavalt GDPR-i artikli 6.1. punktile b.

o Lõpuks võib SEAT teie CONNECTi registreerimisel esitatud kontaktandmete põhjal kutsuda teid osalema teie uue ostetud ühendatud sõidukiga seotud kliendirahulolu ja/või turu-uuringus. SEAT, kes vastutab CONNECTi teenuste eest, võib neid uuringuid saata oma õigustatud huvide alusel (GDPR artikli 6.1 punkt f) kui sõiduki tootja, eeldusel, et seda tüüpi uuringutega saadud teavet saab kasutada koondatud viisil toodete täiustamine ja meie müügiprotsesside optimeerimine. See on SEATi jaoks väga hinnatud ja huvitav teave. Kui soovite töötlemisele vastuväiteid esitada, järgige käesoleva deklaratsiooni punktis 7 antud juhiseid. Enne osalemist soovitame lugeda turu-uuringus sisalduvat andmekaitsealast teavet.

3.2. Anonüümitud andmed automaatse juhtimise jaoks

Sõltuvalt sõiduki mudelist ja sellest, kas funktsioon on aktiveeritud, anonüümib SEAT sõiduki andmed automaatjuhtimise uurimiseks ning arendamiseks. Need andmed kogutakse sõiduki anduritest ja saadetakse serverisse, kus need kohe anonüümitakse ja võetakse kasutusele SEATi ja tema partnerite, näiteks Volkswagen Groupi ettevõtete poolt, et automaatjuhtimist uurida ning arendada. Nende andmete põhjal luuakse simulatsioonikeskkond, milles saab tulevasi automatiseeritud sõidufunktsioone realistlikes tingimustes testida ning võrrelda tulemusi tegeliku juhi eelistatud käitumisega.

Sõidukist andmete kogumise õiguslik alus on õigustatud huvi (GDPRi artikkel 6.1, punkt f). Seoses ülaltoodud teadusuuringute eesmärkidega saab automaatjuhtimise funktsioone arendada ja turvaliseks muuta ainult märkimisväärse andmebaasi abil, milles on võimalikult palju erinevaid liiklusstsenaariume, mis põhinevad tegelikel sõitudel. Klassikalisest vastupidavuse testimisest siin enam ei piisa, sest andmed peavad koosnema võimalikult arvukatest erinevatest juhtimisolukordadest, mille keskkonna- ja liiklussituatsioone saab salvestada ainult algoritmidega reaalses liikluses. Nendel põhjustel on SEATil õigustatud huvi andmete töötlemiseks ja anonüümse andmebaasi koostamiseks. Lisateavet leiate siit. Võite niisugusest töötlemisest igal ajal keelduda, lülitades selle funktsiooni ise oma auto privaatsusseadetes välja.

3.3. Turundustegevus ja profileerimine

Lisaks ja ainult siis, kui olete andud selleks oma selgesõnalise nõusoleku, töötleb SEAT teie isikuandmeid järgmistel lisaeesmärkidel.

Nendel eesmärkidel isikuandmete töötlemise seaduslik alus on teie nõusolek vastavalt GDPRi artikli 6.1. punktile a. Saate oma nõusolekut igal ajal hallata või selle tühistada, kasutades SEAT ID portaali: seatid.vwgroup.io/account või saates e-kirja aadressile customercare@seat.es / customercare@cupraofficial.com, sõltuvalt teie auto margist. Teie nõusoleku tühistamine ei mõjuta nõusoleku tagasivõtmisele eelnenud töötlemise õiguspärasust.

3.4. Andmete avalikustamine SEATi importijale või SEATi / CUPRA hoolduspartnerile

Nendel eesmärkidel isikuandmete töötlemise seaduslik alus on teie nõusolek vastavalt GDPRi artikli 6.1. punktile a. Juhul, kui olete andnud nõusoleku SEATi importijale või SEATi / CUPRA teeninduspartnerile oma andmete avaldamiseks ning soovite nõusoleku tagasi võtta, peate pöörduma vastutava töötlejana importija või SEATi / CUPRA hoolduspartneri poole. Võite ka selle nõusoleku tühistada läbi SEAT CONNECTi / CUPRA CONNECTi appi või veebiportaali, keelates lemmikhoolduspartneri suvandi. Teie nõusoleku tühistamine ei mõjuta nõusoleku tagasivõtmisele eelnenud töötlemise õiguspärasust.

3.5. Teie ühendatud sõiduki ohutuse ja vastavusega seotud tegevuste töötlus

SEAT jälgib teie sõiduki staatust ja selle poolt väljastatud märguandeid, et tagada ohutusega seotud aspektid ning tuvastada võimalikke vigu, neid analüüsida ning pakkuda ja kohaldada parendusi ja lahendusi. Kui andmed on kogutud, võib neid andmeid seostada tehniliste tootmisandmete ning eelmiste hoolduses käikudega, et teha järeldusi, mis on sõiduki ohutuse ning õige töö huvides olulised. Igal ajal on tarvitusel asjakohased ohutusmeetmed, et tagada töödeldavate andmete turvalisus, kaasa arvatud nende anonüümsus, kui just mõni Entiteet ei vaja VIN-i töötlemist. Selliste andmete töötluse seadusliku alus on selle Entiteeti legitiimne huvi GDPR (punkt 6.1 f) järgi sõiduki tootjana ning CONNECT teenuse pakkujana, et tuvastada vead, mis mõjutavad toote ja teenuse ohutust ja kvaliteeti ning mille tulemus on kasutajale otseselt kasulik. Ilma ligipääsuta sellele infole ei saa SEAT vigu tuvastada ja parendusi pakkuda. Seda töötlust silmas pidades, on Entiteet kindlaks määranud olemasolevad vaidlustamatud seaduslikud alused, mis GDPR-i lõike 21.1 järgi ei luba seda andmeobjekti õigust vaidlustada.

3.6. Sõiduki funktsioonide arenduse ja optimeerimise ning seotud teenuste kasutamisega seotud tegevuste töötlus.

Sõiduki funktsioonide optimeerimiseks ja parendamiseks ning nende kliendi ootuste ning üldiste turuarengutega vastavusse viimiseks, täpsemalt edasiste ja uute innovatiivsete funktsioonide arengutega kaasas käimiseks loob teie sõiduk mitmeid funktsionaalseid ja tehnilisi andmeid (näiteks sõiduki kasutus, kütusetarve, olek, kontroll ja infomeelelahutuse andmed). Seda infot seostatakse teie VIN numbri ja sõiduki IP-ga. SEAT ei kasuta neid andmeid profiilide loomiseks ega hinda neid individuaalsete sõidukite põhjal. Veel enam, mingeid andmete atribuute ei kasutata profiilide loomiseks ega teie käitumise või käitumismustrite põhjal järelduste tegemiseks sõiduki kasutamise ajal. Kohe kui info kogutakse, rakendatakse asjakohaseid turvameetmeid, et tagada töödeldavate andmete turvalisus, kaasa arvatud nende anonüümsus, kui Entiteedil pole just vältimatult vajalik VIN-i töödelda. SEAT töötleb kõiki ülaltoodud andmeid ajaliselt piiritletud raamistikus, et optimeerida sõidukifunktsioonide vahemikku ning neid kliendi ootustele kohaldamiseks, kaitstes oma või kolmanda osapoolte seaduslikke huve, kui sellised põhiseaduslikud õigused ja vabadused neist tugevamad pole, mis nõuavad GDPR lõike 6.1.f järgi isikuandmete kaitset. Andmete edastamise saab deaktiveerida sõiduki privaatsussätetes. Kui soovite oma isikuandmete töötluse lõplikult peatada, siis võtke palun ühendust klienditeenindusosakonnaga.

3.7. Kolmanda osapoole teenused ja rakendused

Võimalik võib olla oma nutitelefoni sõidukiga ühendamine, et kontrollida seda sõidukisisese süsteemi abil (kasutades äppe nagu Android Auto või Apple CarPlay). See integratsioon lubab kasutada valitud nutitelefoni rakendusi. Sedasorti andmete töötluse määrab kindlaks vastava kasutatava rakenduse pakkuja. Lisainfot ning valiku saab teha vastavas rakenduses ning oma nutitelefoni operatsioonisüsteemis. Täiendavalt võib olla võimalik rakenduste kasutamine, mille eest kolmandad osapooled vastutavad on, näiteks muuhulgas Google või Spotify, kombineerituna meelelahutusteenustega, mida pakub Entiteet CONNECT teenuste vahendusel. Entiteet ei ole ühelgi ajahetkel sellise töötluse eest vastutav.

Pikendatud sõiduk: Pikendatud sõiduk lubab teil kui põhikasutajal kaasata teisi kolmandaid osapooli (nt kindlustusfirmad, töökojad, tanklad, laadimisjaama operaatorid...), et pääseda ligi sõiduki telemaatilistele andmetele (nt läbisõit, asukoht, sõiduki komponentide olek jne., et lisateenuseid saada. Need andmed luuakse sõiduki poolt aktiveerimise CONNECT teenuste aktiveerimise ning kasutamise osana ning neid hoiustatakse SEAT-i taustaprogrammides. Selle eeldus on, et olete eraldi võimaldanud ligipääsu andmete jagamisele kasutatavatele kolmandatele osapooltele SEAT/CUPRA täiendavate nõusolekute veebilehel. Need kolmandad osapooled, peavad saama ligipääsu, et pakkuda teile kindlaid teenuseid ja tasusid (nt telemaatilised tariifid). Kõik kohalduvad kasutusjuhud ja seotud andmed kuvatakse teile SEAT-i täiendavate nõusolekute veebilehel. Kolmas osapool on iseseisvalt vastutav andmetöötluse ees. Palun võtke otse ühendust kolmanda osapoolega ning lugege enne andmetele ligipääsu võimaldamist läbi kolmanda osapoole kasutustingimused ja andmekaitse teave. Võite oma volitused lubada või tagasi võtta lihtsalt siia klikkides. Teised sõiduki kasutajad võivad Pikendatud Sõidukiga seotud infot otse teilt kui põhikasutajalt küsida. Iga sõiduki kasutaja saab andmete kogumise deaktiveerida sõiduki privaatsussätetes. Kui põhikasutaja teeb muudatusi privaatsussätetes viisil, mis ei luba infot kolmandatele osapooltele koguda või neid jagada, siis ei saadeta enam kolmandale osapoolele andmeid ning on võimalik, et nad piiravad teenuseid ja tasusid. SEAT avalikustab andmed vastavale kolmandale osapoolele lepingu täitmisel või sammudes enne lepingu algust ulatuses, mis on teilt kui põhikasutajalt GDPR-i paragrahvi 6.1 järgi nõutav.

4. Kes on teie isikuandmete vastuvõtjad?

Teie isiku- ja sõidukiandmeid avaldatakse kolmandatele isikutele ainult järgmistel puhkudel.

a) Kui see on kooskõlas vastavate juriidiliste kohustustega. SEAT sõiduki volitatud tootjana, on kohustatud pädeva võimu nõudmisel sõidukis hoiustatavaid teatavaid sõiduki omanikku puudutavaid andmeid töötlema ja neist teavitama. Mõned nendest kohustustest võivad kerkida seoses kriminaalkuriteo, liiklusõnnetuste, edasimüügi jne. uurimisega. Seega, avalikustada võidakse sõiduki funktsioone, kasutust, kontrolli, olekut ja VIN-iga seotud tehnilised andmed nagu näiteks: läbisõit, kiirus, kiirendamine, navigatsioonikontroll, turvavöö olek, keskkonnatingimused, aku, vedeliku ja rõhu olek jne. Andmete töötlus ning nendest Võimude teavitamise õiguse annab SEATile kui sõiduki tootjale GDPR-i paragrahvi 6, lõike 1, alapunkti 1 punkt c).

b) Teatud juhtudel kui sõiduk vajab teenindust ja remonti võib olla vajalik SEAT-i poolne teie sõiduki kütusetarve ja VIN-iga seotud funktsioonide andmete töötlus. SEAT, teenusevõrgustik (edasimüüjad ja töökojad) või kolmandad osapooled (hoolduskeskused) võivad sõiduki seadusliku garantiiaja jooksul neid andmeid töödelda. SEAT võib neid andmeid töödelda ja kolmanda osapoole Entiteetidele (töökojad ja edasimüüjad) avalikustada, seadusliku kohustuse (GDPR paragrahvi 6 lõike 1 alapunkti 1 punkt c) alla kuuluvate tagasikutsumise toimingute puhul sõiduki tootjana.

c) Kui see on vajalik lepingu täitmiseks ja eelkõige pakkumaks SEAT CONNECTi / CUPRA CONNECTi teenuseid.

d) Lisaks pakuvad osasid SEAT CONNECTi / CUPRA CONNECTi funktsioone kolmandad isikud, näiteks kaardifunktsiooni puhul Google. Sellisel juhul võivad need kolmandad isikud töödelda teie isikuandmeid vastutava töötlejana, kelle suhtes kehtivad vastavad andmekaitse põhimõtted, millele pääseb ligi iga vastava rakenduse kaudu. Enne nende teenuste kasutamist on kohustuslik vastava teenusepakkuja Kasutustingimused ja Andmekaitse teave läbi lugeda ning nendega nõustuda.

Lisaks annab SEAT juurdepääsu teie andmetele kolmandatele isikutele, nagu Volkswagen AG ja IT-teenuste pakkujad, kes tegutsevad teatud sidusfunktsioonide ja teie sõidukiga seotud teenuste pakkumiseks andmetöötlejatena ja alltöötlejatena. SEAT kasutab Volkswagen Groupi andmeservereid ning Volkswagen Group pakub ka IT-süsteemide hooldus- ja tehnilist tuge. Need kolmandad isikud ning Volkswagen AG tarnijad töötlevad isikuandmeid alati meie nimel ja meie juhiste kohaselt.

5. Kas teie isikuandmeid võib saata väljaspoole Euroopa Liitu?

Kogu teie andmete töötlemine toimub Euroopa Majanduspiirkonna piires ja see on kaitstud samal tasemel kui Euroopa Majanduspiirkonnas. Kuid olenevalt funktsioonist või sõiduki mudelist võidakse teie andmeid töödelda väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda ja neid edastatakse ainult riikidesse, kus Euroopa Komisjon on kehtestanud piisava andmekaitse taseme või kus on võetud muul viisil asjakohased või piisavad kaitsemeetmed, näiteks komisjoni vastuvõetud standardsete andmekaitseklauslite allkirjastamine. Võite meiega ühendust võtta aadressil dataprotection@seat.es, kui soovite saada nende koopiat või kui need on teile kättesaadavaks tehtud.

6. Kui kaua me teie isikuandmeid säilitame?

SEAT säilitab teie SEAT CONNECTi / CUPRA CONNECTi süsteemide tekitatud isikuandmeid seni, kuni neid on vaja SEAT CONNECTi / CUPRA CONNECTi funktsioonide pakkumiseks või kuni nõuate nende andmete kustutamist. SEAT säilitab teie andmeid, kuni kehtivad lepingulised suhted kliendiga ja pärast nende lõppemist maksimaalselt 10 aastat vastavalt kohalikele õigusnormidele.

Sõiduki tekitatud ja automaatjuhtimise uurimiseks ning arendamiseks andmeserverisse saadetud andmete kvaliteeti kontrollitakse ning need anonüümitakse kohe pärast seda. Andmeid hoitakse anonüümimiseks maksimaalselt 24 tundi. Seejärel kustutatakse algsed andmed sõidukist täielikult. Anonüümimise tõhusust vaadatakse pidevalt üle ning seda arendatakse, võttes arvesse uusimaid teaduslikke teadmisi ja tehnika taset.

Lisaks teatab SEAT, et kuna teie isikuandmed salvestatakse teie SEATi / CUPRA ID-kontole, siis kui te palute SEAT CONNECTil / CUPRA CONNECTil andmed kustutada, ei kustutata teie isikuandmeid teie SEAT ID / CUPRA ID-kontolt, sest need võivad olla seotud SEATi muude digitaalsete teenustega. Aga te võite oma andmeid ja privaatsussätteid igal ajal hallata kohas https://seatid.vwgroup.io/.

Igal juhul hoiab SEAT teie andmeid kooskõlas igale andmekategooriale kehtivatele Hispaania seaduste nõuetele.

7. Kasutajad ja privaatsussätted

Online teenused on saadaval erinevatele sõidukit kasutada võivatele isikutele. Saate sisse logida põhikasutaja või sekundaarse kasutajana, külalise või anonüümse kasutajana, olenevalt sõiduki generatsioonist ja soovitud funktsioonide ja rakenduste valikust. Palun pange tähele, et kõigi teenuste ja funktsioonide nautimiseks peate sisse logima põhikasutaja või sekundaarse kasutajana ja ostma CONNECT-i litsentsi. Teie isikuandmete töötlus on lubatud põhiliselt CONNECT teenuste litsentsi ja lepingu täideviimiseks (GDPR paragrahv 6.1.). Kui siseneta külaliskasutajana, on teie andmetöötluse seaduslikuks aluseks seaduslik huvi pakkuda teile CONNECT teenuseid (GDPR paragrahv 6.1 f). Kui teete seda anonüümse kasutajana, ei töötle SEAT teie isikuinfot.

Lisaks, teie auto privaatsusrežiim lubab teil olenevalt sõidukist valida soovitud privaatsusrežiimi ja saate isegi täielikult piirata teenuste ligipääsu oma andmetele ning nende edastamist neile. Pange tähele, et teised sellesse sõidukisse sisse logitud külaliskasutajad võivad näha teie parkimise asukohta või sätete eelistusi. Saate hallata kasutajaid ning privaatsussätteid sõiduki Infotainment-süsteemist. Andmesideühendus võidakse luua igal ajal, et tagada sõiduki üldine internetiühendus või aktiveerida õnnetuse korral "eCall system”.

8. Millised on teie õigused ja suhtluskanalid?

8.1. Õiguste määratlus

Andmesubjekti olukorras saate rakendada järgmiseid õigusi.

Kui arvate, et SEAT ei töödelnud teie isikuandmeid vastavalt kohaldatavale õigusele, saate esitada kaebuse asjaomase järelevalveasutusele aadressil www.aepd.es.

8.2. Suhtluskanalid

Saate oma SEAT CONNECTi / CUPRA CONNECTi teenustega seotud isikuandmeid igal ajal SEAT ID / CUPRA ID portaalis seatid.vwgroup.io/account hallata, või saates kirjaliku taotluse aadressile SEAT, S.A. – Digitaalne ettevõtte- ja tootestrateegia, Autovía A-2 Km. 585, Martorell (Barcelona, Hispaania) või e-posti aadressidele customercare@seat.com või customercare@cupraofficial.com, sõltuvalt teie sõiduki margist. Peate mainima õigust, mida soovite kasutada. Nende õiguste kasutamine on tasuta.

Kui soovite kasutada oma andmekaitseõigusi SEATi importija või SEATi hoolduspartneri osas, võtke nendega otse ühendust.

Kui teil on andmekaitse osas kahtlusi või soovite võtta ühendust andmekaitseametnikuga („DPO“), võite ühendust meie ettevõtte andmekaitsevolinikuga, saates e-kirja aadressile dataprotection@seat.es.

Versioon: oktoober 2022