GENERELLE VILKÅR FOR SEAT CONNECT / CUPRA CONNECT ONLINE MOBILE SERVICES

1. Omfang

1.1. Disse Generelle vilkår for SEAT CONNECT / CUPRA CONNECT Online Mobile Services (de “Generelle vilkår”) fastlægger de vilkår, der regulerer forholdet mellem selskabet SEAT, S.A.U., der har hjemsted på adressen Martorell (Barcelona), Autovía A-2, km 585, 08760, Spanien, og er registreret i handelsregistret i Barcelona under bind 23662, side B-56855, blad 1, med spansk skatteidentifikationsnummer (N.I.F.) A-28049161 og med e-mailadressen customercare@seat.es (“SEAT”), idet ejeren eller den autoriserede bruger af køretøjet (“Kunden”) har indgået aftale om brug af SEAT CONNECT / CUPRA CONNECT Online Mobile Services som beskrevet i Applikationerne (“Tjenesterne”).

1.2. Disse Generelle vilkår udfyldes med de særlige betingelser (som afhænger af den specifikke ordre, der afgives af den enkelte Kunde), vilkår for brug og privatlivspolitikker, der regulerer Kundens brug af Tjenesterne.

1.3. Hvis Tjenesterne omfatter et andet selskabs tjenester, der leveres under dette selskabs eget varemærke eller navn, giver SEAT kun adgang til sådanne tredjemandsudbyderes tjenester via Tjenesterne. I så fald gælder disse Generelle vilkår kun for formidlingen af denne adgang. Brugen af tredjemands tjenester kan også være underlagt betingelser aftalt med sådanne tredjemænd, særligt i forhold til behandling af personoplysninger.

1.4. Kunden accepterer disse Generelle vilkår samt de særlige betingelser og eventuelle andre gældende vilkår for brug eller privatlivspolitikker i forbindelse med den købs- og aktiveringsprocedure, der er anført i pkt. 6.

1.5. SEAT har ret til at ændre disse Generelle vilkår, hvis der er gyldig eller berettiget grund hertil. Ændringer i disse Generelle vilkår skal varsles over for Kunden og bliver bindende, når de udtrykkeligt accepteres af Kunden. Hvis Kunden afviser ændringerne, vil de pågældende ændringer ikke træde i kraft for Kunden, medmindre det af tekniske årsager vil være umuligt at fortsætte med at levere Tjenesterne. Hvis der er tale om væsentlige ændringer, har Kunden ret til at opsige den indgåede aftale om brug af Tjenesterne.

1.6. SEAT opbevarer de Generelle vilkår, som til enhver tid er tilgængelige for Kunden. Kunden kan se en opdateret version af alle juridiske dokumenter, der er gældende for Tjenesterne:

I den juridiske sektion af infotainmentsystemet eller i applikationen.

Applikationerne

SEAT ID

https://seatid.vwgroup.io/terms-and-conditions for vilkår og betingelser

https://seatid.vwgroup.io/data-privacy for dataprivatliv

https://seatid.vwgroup.io/imprint for tryk

1.7. De Generelle vilkår vil være tilgængelige for Kunden på spansk og dansk samt på de sprog, der er tilgængelige for Kunden i Applikationerne.

1.8. Kunden skal være myndig for at kunne indgå aftale om brug af Tjenesterne.

2. Forudsætninger

2.1. For at kunne indgå aftale om levering og/eller brug af Tjenesterne skal Kunden opfylde følgende betingelser og foretage følgende handlinger:

(i) Have et køretøj af mærket SEAT eller CUPRA, der er kompatibelt med Tjenesterne (“Køretøjet” eller “Køretøjerne”). Oplysninger om kompatible køretøjer findes i Applikationerne

(ii) Have en smartphone, tablet, computer eller anden elektronisk enhed med dataforbindelse (pkt. 4)

(iii) Have (eller til formålet oprette) en SEAT ID-brugerkonto og et login med Kundens brugernavn og adgangskode (pkt. 5)

(iv) Have indgået aftale om og aktiveret Tjenesterne som defineret i den første ordre på tjenester, som Kunden afgiver (“Ordren”) (pkt. 6).

(v) Kunden vil blive betragtet som den primære bruger af køretøjet. Mere information om de forskellige funktioner og brugere er tilgængelig på følgende link https://www.cupraofficial.com/services/connect.html / https://www.seat.com/owners/connectivity/seat-connect-service.html og i beskrivelsen af brugerroller i afsnit 16.

2.2. Hvis Køretøjet (uanset model, modelår og udstyr) er udstyret med en “nødkaldstjeneste”, kan Kunden benytte denne funktion uden SEAT ID-brugerkonto, ordre eller aktivering.

3. Tjenester og tilgængelighed

3.1. Tjenesterne er nærmere beskrevet i Applikationerne.

3.2. Tjenesterne kan benyttes gennem følgende kanaler (“Kanalerne”):

Ikke alle kompatible Køretøjer har et Navigationssystem. Visse kompatible Køretøjer er udstyret med et radiosystem, som gør det muligt at modtage Tjenesterne med en anden rækkevidde. Kunden kan finde yderligere oplysninger om eventuelle begrænsninger i udstyret i Kundens Køretøj i Applikationerne.

3.3. Endvidere er det ikke alle Tjenester, der kan benyttes fra alle de Kanaler, der er nævnt ovenfor. Nogle Tjenester er kompatible for alle Kanaler, for to Kanaler eller er specifikke for hver enkelt Kanal. Yderligere oplysninger om Tjenesternes kompatibilitet med Kanalerne findes i Applikationen eller i Navigations-/Radiosystemet.

3.4. Hver enkelt Kunde kan indgå aftale om brug af alle eller en del af Tjenesterne, afhængigt af den Ordre, der er afgivet i forbindelse med aftalens indgåelse (pkt. 6). Visse Tjenester tilbydes muligvis uden vederlag (f.eks. i en gratis prøveperiode) og som fabriksindstillinger, når Kunden køber et nyt Køretøj. Således skal hver Ordre, der afgives af Kunden, være knyttet til det Køretøj, Kunden har angivet i forbindelse med aktiveringsprocessen (pkt. 6). Tjenesterne kan således ikke overføres til et andet køretøj end det Køretøj, der i Ordren er indgået aftale om.

3.5. Tilgængeligheden af alle eller en del af Tjenesterne kan være underlagt begrænsninger i den teknologiske infrastruktur, manglende netværkskompatibilitet og/eller tekniske begrænsninger i andre lande end det land, hvor Kunden først købte Køretøjet. SEAT garanterer ikke, at Tjenesterne kan benyttes i fuld udstrækning i noget andet land end det land, hvor Køretøjet først blev købt, og SEAT påtager sig således ikke noget ansvar for sådanne forhold, hvis de ligger uden for SEATs kontrol.

3.6. For at kunne levere tjenesterne kan SEAT forvente, at dit køretøj og kanalerne er i god stand, at det elektriske system kører og at der er tilstrækkelig batteristrøm. Tjenesten fungerer muligvis ikke, hvis du forsøger at ændre eller tilføje noget udstyr eller software på eller til Køretøjet, som ikke er udtrykkeligt godkendt af SEAT eller ikke er kompatibelt med Tjenesten. Kunden er alene ansvarlig for korrekt vedligeholdelse af Kundens Køretøj eller forskellige kanaler og dets systemer.

3.7. På grund af udviklingen af informationsteknologier og de tekniske fremskridt i bilindustrien, kan tjenesterne for Kundens køretøj lejlighedsvis tilpasses til nye opdateringer og forbedringer. Til sådanne formål forbeholder SEAT sig retten til at ændre funktionerne i tjenesterne uden yderligere omkostninger for Kunden i løbet af de aftalte tjenesters løbetid. SEAT vil informere Kunden om en varig support om typen og omfanget af sådanne ændringer med et rimeligt forskud.

Hvor sådanne ændringer påvirker Kunden negativt (og forudsat at sådanne negative virkninger ikke er af mindre betydning), vil Kunden være berettiget til at opsige denne kontrakt inden for de følgende tredive (30) naturlige dage fra modtagelsen af meddelelsen, der informerer om ændringerne, eller pr. ændringen af Tjenesterne, hvis den skulle ske på et senere tidspunkt. Opsigelse af kontrakten reguleres som anført i punkt 10 nedenfor.

Ikke desto mindre gælder retten til at opsige denne kontrakt til ovennævnte formål ikke, hvis SEAT har givet Kunden mulighed for uden yderligere omkostninger at vedligeholde tjenesterne uden ændringer, og disse forbliver i overensstemmelse.

3.8. SEAT vil træffe rimelige foranstaltninger inden for sin kapacitet for at sikre kontinuerlig tilgængelighed af tjenesterne og vil gøre sit bedste for at tage sig af enhver fejl så hurtigt som muligt.

3.9. Ikke desto mindre i tilfælde af force majeure (f.eks. væbnet konflikt, ugunstige klimatologiske forhold eller arbejdskonfliktforanstaltninger osv.) eller på grund af udførelse af vedligeholdelse, reparation eller enhver anden form for handlinger, der kræves i SEATs tekniske anordninger eller anordninger af tredjeparter, som leverer data, indhold, information eller tjenesternes overførselsevne, kan tjenesterne blive afbrudt eller hindret (hastighed). Ligeledes kan en stigning i den samtidige brug af tjenesterne forringe sådanne tjenester.

3.10. Derudover vil SEAT træffe passende foranstaltninger for at opdatere Tjenesterne, især for at forhindre trusler om cyberangreb mod sikkerheden af køretøjer, trafik, liv, sundhed, retten til information (privatliv), om ejerskab, Kundens aktiver, ejeren eller indehaveren af køretøjet eller mod en tredjepart eller SEAT selv. Sådanne foranstaltninger kan resultere i restriktioner på Tjenesterne og/eller i dataforbindelserne. Afhængigt af alvoren af truslerne og/eller vigtigheden af de truede aktiver, kan sådanne foranstaltninger også indebære midlertidig blokering af nogle eller alle Tjenesterne samt en afbrydelse af dataforbindelsen.

3.11. For at implementere ovenstående foranstaltninger eller for at genoprette den samlede tilgængelighed af tjenesterne eller dataforbindelsen, kan SEAT give Kunden en gratis softwareopdatering i køretøjet, som skal installeres af Kunden så hurtigt som muligt. Gendannelse af den fuldstændige tilgængelighed af Tjenesterne kan også kræve en anden handling fra Kunden (f.eks. ændring af SEAT ID-adgangskoden). SEAT er ikke ansvarlig for manglende overensstemmelse med tjenesterne, hvis Kunden ikke har installeret disse opdateringer efter SEATs anvisninger efter en rimelig periode.

3.12. På deres side giver Kunden SEAT en ikke-eksklusiv, ubegrænset, uindskrænket, fuld, overførbar, gratis og underlicenserbar brugsret til alle data, der stammer fra deres brug af tjenesterne, især tekniske data, der ikke refererer til personer eller hvis personlige referencer er blevet fjernet (anonymiserede data).

3.13. I tilfælde af tekniske problemer eller andre problemer relateret til tjenesterne, kan Kunden henvise til SEATs kundeserviceafdeling. Kunden kan finde kontaktoplysningerne i Applikationerne.

4. Dataforbindelse

4.1. For at Tjenesterne kan benyttes af Kunden, kræves følgende dataforbindelser:

4.2. Dataforbindelse mellem Køretøjet og dataserveren:

4.2.1. Dataforbindelse mellem Køretøjet og SEATs dataserver er påkrævet for at kunne benytte Tjenesterne.

4.2.2. For visse Tjenester kræver aftale om levering af Tjenesterne adgang til en del af Kundens dataforbindelse. For at kunne benytte andre Tjenester, som kan kræve mere omfattende brug af dataforbindelse, kan Kunden for egen regning tilkøbe yderligere datapakker fra tredjemand. Yderligere oplysninger om den dataforbindelse, der kræves for de enkelte Tjenester, hvorom der er indgået aftale, findes i Applikationerne, hvor der også findes oplysninger om alternativer til køb af yderligere datapakker fra teleoperatører. SEAT hæfter ikke for dataforbindelsestjenester leveret af tredjemand.

4.2.3. Tjenesterne er konfigureret til at aktivere dataforbindelsen mellem Køretøjet og dataserveren, når Køretøjet befinder sig i et land, der er autoriseret af SEAT til brug af sådan kommunikation (“Anvendelsesområde”).

4.2.4. Landene inden for Køretøjets Anvendelsesområde afhænger af Køretøjets model, modelår og udstyr. Yderligere oplysninger om Anvendelsesområdet for Kundens Køretøj findes i Applikationen.

4.2.5. Drift og ydelse af dataforbindelsen mellem Køretøjet og dataserveren afhænger af en række forhold, som fra tid til anden kan være uden for SEATs kontrol. Sådanne forhold omfatter f.eks., uden begrænsning, tilstrækkelig signalmodtagelse på det sted, hvor Køretøjet befinder sig, manglende, forringet eller svigtende dækning i tunneller, parkeringsanlæg og underføringer samt andre faktorer, der kan have negativ indvirkning (meteorologiske forhold, interferens fra andre enheder, bygninger, overbelastning af det pågældende mobilnet).

4.2.6 SEAT har ingen forpligtelse til at vedligeholde eller understøtte nogen dataforbindelse mellem køretøjet og SEAT-dataserveren, hvis den specifikke netværksteknologi på køretøjets tilslutningsmuligheder afbrydes ("Technology Sunset").

4.3. Dataforbindelse mellem Kundens enhed og dataserveren:

4.3.1. Dataforbindelsen mellem Kundens enhed og dataserveren, der benyttes til at tilgå Tjenesterne i Applikationen, udgør ikke en del af de Tjenester, der leveres af SEAT. Derfor gælder de vilkår og betingelser, der er aftalt med Kundens og/eller Medbrugernes teleoperatør. Ovenstående kan medføre yderligere omkostninger, særligt i form af opkoblings- og roaminggebyrer. Disse omkostninger ligger uden for SEATs område, kontrol og ansvar.

5. Brugerkonto

5.1. Kunden skal have (eller til formålet oprette) en SEAT ID-brugerkonto (“SEAT ID-brugerkonto”) i Applikationen eller som anvist i Navigations-/Radiosystemet i Kundens køretøj. Vilkårene for brug og privatlivspolitikken, der er gældende for SEAT ID-brugerkontoen, kan til enhver tid findes via følgende link: https://seatid.vwgroup.io/terms-and-conditions.

5.2. Kunden skal logge ind i Applikationen eller Navigations-/Radiosystemet i Kundens Køretøj (afhængigt af køretøjsmodellen) med sit brugernavn og sin adgangskode for, blandt andre funktionaliteter, at kunne indgå aftale om og aktivere Tjenesterne i sit Køretøj samt for til enhver tid at kunne kontrollere og administrere status for de Tjenester, der er indgået aftale om, bortset fra “nødkaldstjenesten”.

5.3. Kunden skal hemmeligholde sine loginoplysninger og særligt sin adgangskode. Hvis adgangskoden bliver videregivet til tredjemand, skal Kunden straks ændre sin adgangskode eller, hvis Kunden ikke kan logge ind på sin ID-brugerkonto, straks give SEAT meddelelse herom. Via ID-portalen kan Kunden gendanne/nulstille brugerens adgangskode. For yderligere oplysninger om gendannelse/nulstilling af adgangskoder kan Kunden kontakte SEATs Customer Care-afdeling i de enkelte lande (denne tjeneste har begrænsede åbningstider) eller tjekke spørgsmål og svar i Applikationerne.

5.4. Til nogle Tjenester kræves et personligt identifikationsnummer (S-PIN) til login. Yderligere oplysninger herom findes i Applikationerne. Kunden skal hemmeligholde en sådan PIN-kode. Hvis PIN-koden bliver videregivet til tredjemand, skal Kunden straks ændre sin PIN-kode.

5.5. Kunden skal tage alle nødvendige skridt til at sikre, at oplysningerne på SEAT ID-brugerkontoen er korrekte og fuldstændige. Da SEAT og Kunden vil have kontakt pr. e-mail, skal Kunden have en gyldig e-mailadresse og have adgang til den pågældende e-mailkonto. Ændringer i Kundens e-mailadresse eller andre kundeoplysninger skal hurtigst muligt opdateres af Kunden i den relevante sektion af SEAT ID-brugerkontoen.

5.6. SEAT stiller SEAT ID-brugerkontoen til rådighed for Kunden uden beregning.

6. Bestilling og aktivering af Tjenesterne

6.1. Kunden kan indgå aftale om brug af Tjenesterne (ved at afgive nye Ordrer eller ved at forny Ordrer) og aktivere dem ved at logge ind i Applikationen eller Navigations-/Radiosystemet (afhængigt af køretøjsmodellen) med loginoplysningerne fra Kundens SEAT ID-brugerkonto. Ved aktivering af Tjenesterne forbindes Køretøjet til Kundens SEAT ID-brugerkonto, og Kunden vil kunne begynde at benytte de bestilte Tjenester.

6.2. Hvis Kunden afgiver nye Ordrer eller fornyer Ordrer efter udløbet af de første Ordrer, skal Kunden gentage aktiveringsprocessen, medmindre betaling for fornyelsen bekræftes af SEAT inden udløbsdatoen for den første Ordre afgivet af Kunden.

6.3. Som en undtagelse til ovenstående skal aktivering af Tjenesterne “Remote Lock & Unlock” og “Digital Key” i hvert enkelt tilfælde ske ved hjælp af en totrinsgodkendelsesproces foretaget af den relevante forhandler.

6.4. Afhængigt af Køretøjets model og udstyr kan Kunden bestille og aktivere Tjenesterne på forskellige måder. Kunden kan finde yderligere oplysninger og rådgivning om aktiveringsprocessen i Applikationen eller kontakte den relevante forhandler.

6.5. Afhængigt af måden, der anvendes til bestilling af Tjenesterne, skal Kunden gennemgå følgende trin:

6.6. Bestilling og aktivering af Tjenesterne via Webportalen eller Applikationen (“fjernaktivering”), afhængigt af forholdene:

(i) Kunden skal have en smartphone, tablet, computer og/eller anden elektronisk enhed med dataforbindelse og et Køretøj af mærket SEAT eller CUPRA, der er kompatibelt med Tjenesterne

(ii) Kunden skal logge ind i Applikationen med loginoplysningerne for sin SEAT ID-brugerkonto

(iii) Kunden skal indtaste Køretøjets identifikationsnummer (VIN). VIN-nummeret findes nederst i forruden eller i de dokumenter, der følger med Køretøjet

(iv) Kunden skal afgive den relevante Ordre på de ønskede Tjenester og acceptere de vilkår, der gælder herfor

Når Kunden klikker på feltet for at fortsætte bestillingen af Tjenesterne, accepterer Kunden disse Generelle vilkår samt de særlige betingelser (som afhænger af den specifikke Ordre, der afgives af Kunden) og eventuelle andre vilkår for brug og privatlivspolitikker, som måtte være gældende.

(v) Kunden skal notere sig og huske opkoblingskoden, som vil blive vist (“Opkoblingskoden”) og skal indtaste dette nummer i Køretøjets Navigations-/Radiosystem for at etablere forbindelse

(vi) SEAT sender en e-mail til den e-mailadresse, der blev oplyst, da Kunden oprettede sin SEAT ID-brugerkonto. Denne e-mail vil indeholde følgende oplysninger:

a) SEATs bekræftelse af Ordren (“Ordrebekræftelse”)

b) SEATs bekræftelse på, at Tjenesterne er blevet aktiveret korrekt, og at Kunden kan begynde at benytte dem

c) Den relevante faktura/ticket udstedt af SEAT, afhængigt af Kundens Ordre.

Datoen for modtagelse af Ordrebekræftelsen anses som datoen for aftalens indgåelse.

6.7. Bestilling og aktivering af Tjenesterne via Køretøjets Navigations-/Radiosystem (“Aktivering i Køretøjet”), afhængigt af forholdene:

(i) Kunden skal have et Køretøj af mærket SEAT eller CUPRA, der er kompatibelt med Tjenesterne

(ii) Kunden skal logge ind på Navigations-/Radiosystemet med loginoplysningerne for sin SEAT ID-brugerkonto

(iii) Kunden skal afgive den relevante Ordre på de ønskede Tjenester og acceptere de vilkår, der gælder herfor

Når Kunden klikker på feltet for at fortsætte bestillingen af Tjenesterne, accepterer Kunden disse Generelle vilkår samt de særlige betingelser (som afhænger af den specifikke Ordre, der afgives af Kunden) og eventuelle andre vilkår for brug og privatlivspolitikker, som måtte være gældende.

(iv) Kunden skal gennemgå en to-nøglegodkendelsesproces (åbne og låse Køretøjet med hver nøgle)

(v) Kunden skal vente, indtil beskeden, som bekræfter aktivering af Tjenesterne, vises på Køretøjets Navigations-/Radiosystems skærm

(vi) SEAT sender en e-mail til den e-mailadresse, der blev oplyst, da Kunden oprettede sin SEAT ID-brugerkonto. Denne e-mail vil indeholde følgende oplysninger:

a) SEATs bekræftelse af Ordren (“Ordrebekræftelse”)

b) SEATs bekræftelse på, at Tjenesterne er blevet aktiveret korrekt, og at Kunden kan begynde at benytte dem

c) Den relevante faktura/ticket udstedt af SEAT, afhængigt af Kundens Ordre.

Datoen for Kundens modtagelse af Ordrebekræftelsen anses som datoen for aftalens indgåelse.

6.8. Hvis Kunden er forbruger, har Kunden ret til at fortryde aftalen inden for fjorten (14) dage. Fristen regnes som udgangspunkt fra den dag, hvor aftalen blev indgået, i overensstemmelse med ovenstående. Kunden har i henhold til forbrugeraftaleloven krav på at få en række oplysninger, bl.a. om fortrydelsesretten og om den bestilte tjenesteydelse. Fortrydelsesfristen løber ikke, før Kunden har modtaget disse oplysninger på skridt (f.eks. papir eller e-mail). Hvis Kunden f.eks. har afgivet sin bestilling eller indgået aftalen mandag den 1., har Kunden frist til og med mandag den 15. Har Kunden først fået oplysningerne senere, f.eks. onsdag den 3., har Kunden frist til og med onsdag den 17. Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, kan Kunden vente til den følgende hverdag. De skridt, der skal tages af Kunden for at udnytte retten til at hæve aftalen, er beskrevet i pkt. 10 i disse Generelle vilkår (“Fortrydelsesretten”). Kunden vil sammen med Ordrebekræftelsen modtage den officielle blanket (valgfri) til udnyttelse af Fortrydelsesretten. Hvis Tjenesterne leveres til Kunden uden beregning (f.eks. i en gratis prøveperiode), vil udnyttelse af Fortrydelsesretten ikke udløse nogen tilbagebetaling.

7. Økonomiske vilkår – Betalingsform

7.1. Tjenesterne er underlagt de økonomiske vilkår, der er gældende på det tidspunkt, hvor Kunden bestiller eller fornyer Tjenesterne. Kunden kan til enhver tid se den gældende pris- og afgiftsliste i Applikationen.

7.2. Kunden kan desuden finde yderligere oplysninger om gældende priser for Tjenesterne i forbindelse med bestillings- og aktiveringsprocessen og afgivelse af Ordrer. Ordrebekræftelsen, der sendes til Kunden, når denne proces er gennemført, indeholder faktura/ticket med gældende priser/afgifter (pkt. 6).

7.3. Undtagelsesvist kan SEAT tilbyde Kunden visse Tjenester uden beregning (f.eks. i en gratis prøveperiode), når Kunden køber et nyt Køretøj, der er kompatibelt med Tjenesterne.

Ikke desto mindre vil fornyelse eller afgivelse af nye Ordrer kræve, at Kunden betaler den gældende pris. I den forbindelse vil SEAT inden gyldighedsperiodens udløb informere Kunden pr. e-mail (mere end én notifikation) om muligheden for at forny den aktuelle Ordre eller afgive en ny Ordre.

7.4. Hvis Kunden ikke bekræfter og betaler for fornyelse af Tjenesterne eller afgiver en ny Ordre, efter at SEAT har sendt den sidste notifikation, forbeholder SEAT sig alle rettigheder til at annullere/opsige Kundens adgang til Tjenesterne ved gyldighedsperiodens udløb. Under alle omstændigheder kan Kunden til enhver tid bestille Tjenesterne igen efter udløbet af den foregående aftale.

7.5. Betaling for Tjenesterne, fornyelser og/eller afgivelse af nye Ordrer skal foretages af Kunden via dennes SEAT ID-brugerkonto, som vil dirigere Kunden videre til en betalingsplatform/-gateway, der drives af eller gennem Volkswagen Payments S.A. (“EMI”). EMI er et e-pengeinstitut stiftet i henhold til lovgivningen i Luxembourg, som har hjemsted på adressen 19-21, route d’Arlon, L-8009 Strassen, Luxembourg, og som er registreret i Luxembourgs handelsregister (Registre de Commerce et des Sociétés) med nr. B215079 og driver virksomhed under tilsyn af det luxembourgske finanstilsyn (Commission de Surveillance du Secteur Financier, CSSF). Alt efter omstændighederne kan betalingsprocessen være underlagt de vilkår og betingelser og/eller den privatlivspolitik, der gælder for slutbrugeres betalinger, og som til enhver tid er aftalt mellem Kunden og EMI. I så tilfælde vil Kunden blive behørigt underrettet, så Kunden kan give sit samtykke. I den forbindelse bemærkes det, at Kunden, hvis der sker ændringer i de oplysninger, Kunden afgiver i forbindelse med registreringsprocessen, skal informere EMI uden ugrundet ophold ved opdatering af de relevante oplysninger. Om nødvendigt kan det kræves, at Kunden dokumenterer de opdaterede oplysninger ved hjælp af passende dokumenter.

7.6. Enhver omstændighed uden for SEATs kontrol, der kompromitterer vellykket eller korrekt gennemførelse af Kundens betaling, vil automatisk forårsage afbrydelse og/eller annullering af kontraktprocessen.

8. Gyldighedsperiode

8.1. Aftalens gyldighedsperiode aftales ved afgivelse af de enkelte Ordrer (“Gyldighedsperiode(r)”). Generelt (men ikke altid) bestilles Tjenesterne af Kunden med en Gyldighedsperiode på ét år.

8.2. Gyldighedsperioden løber fra datoen for aktivering af garantien på Kundens Køretøj. I tilfælde af fornyelser og/eller afgivelse af nye Ordrer (og forudsat at SEAT har modtaget betaling inden udløbsdatoen for den første aftale om brug af Tjenester), vil Gyldighedsperioden for den pågældende fornyelse og/eller afgivelse af nye Ordrer løbe fra dagen efter udløbsdatoen. Hvis betalingen for fornyelsen og/eller afgivelsen af nye Ordrer modtages af SEAT efter udløbet af den første aftale om brug af Tjenester, løber den næste Gyldighedsperiode fra datoen for SEATs bekræftelse af betalingen.

8.3. Ved accept af disse Generelle vilkår og med henblik på det relevante formål anmoder Kunden udtrykkeligt om, at leveringen af Tjenesterne begynder i den periode, der er fastlagt for udnyttelse af Fortrydelsesretten i pkt. 9.

8.4. For så vidt angår Tjenester, der leveres til Kunden uden beregning i forbindelse med køb af et nyt Køretøj, vil Gyldighedsperioden blive reduceret forholdsmæssigt med det antal dage, der går fra aktivering af garantien på det nye Køretøj, til dagen, hvor Tjenesterne aktiveres i henhold til den procedure, der er beskrevet i pkt. 6 i disse Generelle vilkår.

8.5. Gyldighedsperioden for de bestilte Tjenester er knyttet til Kundens Køretøj, og Kunden kan kontrollere Gyldighedsperioden i Applikationen ved at logge ind på sin SEAT ID-brugerkonto.

8.6. SEAT vil påminde Kunden om muligheden for at forny aftalen eller afgive nye Ordrer, når Gyldighedsperioden er ved at udløbe. Notifikationen sendes til den e-mailadresse, der blev oplyst, da Kunden oprettede sin SEAT ID-brugerkonto. Hvis Kunden ønsker at forny aftalen eller afgive en ny Ordre, skal Kunden følge de anvisninger, Kunden har modtaget fra SEAT, og påbegynde en ny bestillings- og aktiveringsproces (alt efter omstændighederne) i Applikationen og/eller Køretøjets Navigations-/Radiosystem (alt efter omstændighederne) i henhold til disse Generelle vilkår.

8.7. Hvis Kunden ikke ønsker at forny eller afgive nye Ordrer, når Gyldighedsperioden udløber, vil aftalen mellem SEAT og Kunden automatisk komme til ophør.

9. Fortrydelsesret

9.1. I henhold til de Generelle vilkår for SEAT CONNECT- & CUPRA CONNECT-tjenesterne og for andre ekstra eller efterfølgende tjenester, som der også kan indgås aftale om via SEAT/CUPRA CONNECT-app, navigationssystem og My CUPRA-app, har Kunden, hvis denne er forbruger, ret til at træde tilbage fra aftalen inden for en periode på fjorten (14) kalenderdage uden angivelse af en årsag.

9.2. Fortrydelsesfristen regnes som udgangspunkt fra datoen for aftalens indgåelse (pkt. 6). Kunden har i henhold til forbrugeraftaleloven krav på at få en række oplysninger, bl.a. om fortrydelsesretten og om den bestilte tjenesteydelse. Fortrydelsesfristen løber ikke, før Kunden har modtaget disse oplysninger på skrift (f.eks. på papir eller e-mail). Hvis Kunden f.eks. har indgået aftalen mandag den 1. og også har fået de nævnte oplysninger, har Kunden frist til og med mandag den 15. Har Kunden først fået oplysningerne senere, f.eks. onsdag den 3., har Kunden frist til og med onsdag den 17. Hvis fristen udløber på en helligdag, en lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, kan Kunden vente til den følgende hverdag.

9.3. Sådanne tilbagebetalinger vil blive gennemført ved brug af samme betalingsform, som Kunden benyttede i forbindelse med den oprindelige transaktion, medmindre Kunden udtrykkeligt har bedt SEAT/CUPRA om at bruge en anden betalingsform ved at sende en e-mail til: customercare@seat.es (SEAT Kunder) eller customercare@cupraofficial.com (CUPRA Kunder). Fortrydelsesretten kan også udnyttes på andre måder.

9.4. Kunden kan benytte fortrydelsesblanketten vedlagt som bilag I. Det er dog ikke obligatorisk at bruge blanketten.

9.5. For at overholde fristen for udnyttelse af fortrydelsesretten er det tilstrækkeligt, at Kunden sender meddelelsen før fristens udløb.

9.6 I tilfælde af Kunden gør brug af sin fortrydelsesret vil SEAT tilbagebetale alle beløb opkrævet fra Kunden uden ugrundet ophold og i alle tilfælde senest fjorten (14) kalenderdage fra den dato, hvor SEAT blev informeret om Kundens beslutning om at fortryde aftalen. Sådanne tilbagebetalinger vil blive gennemført ved brug af samme betalingsform, som Kunden benyttede i forbindelse med den oprindelige transaktion, medmindre Kunden udtrykkeligt har bedt SEAT/CUPRA om at bruge en anden betalingsform ved at sende en e-mail til: customercare@seat.es eller customercare@cupraofficial.com (CUPRA Kunder). I så fald skal Kunden levere den nødvendige dokumentation for at bevise, at vedkommende er indehaver af den alternative betalingsform. I alle tilfælde skal Kunden ikke afholde nogen udgifter i forbindelse med en sådan tilbagebetaling.

9.7. I det omfang Tjenesterne begynder at blive leveret i fortrydelsesperioden, og hvis Kunden udnytter fortrydelsesretten, skal Kunden betale et forholdsmæssigt beløb for allerede leverede Tjenester for perioden frem til det tidspunkt, hvor fortrydelsen blev meddelt.

10. Aftalens ophør og overdragelse

10.1. Aftalen ophører:

a) Hvis Kunden ikke fornyer Tjenesterne og/eller afgiver en ny Ordre ved udløbet af den første Gyldighedsperiode på de i pkt. 8 anførte vilkår.

b) Hvis Kunden udnytter fortrydelsesretten som beskrevet i pkt. 9.

c) I tilfælde af manglende overensstemmelse i overensstemmelse med afsnit ‎15.

d) Hvis en af parterne væsentligt misligholder aftalen eller forpligtelsen beskrevet i disse Generelle vilkår og den ikke-misligholdende part skriftligt underretter den anden part om den pågældende misligholdelse og den ikke-misligholdende parts hensigt om at ophæve aftalen, hvis den misligholdende part ikke afhjælper misligholdelsen i løbet af ti (10) dage fra modtagelse af underretningen. Hvis denne frist udløber, uden at der er sket afhjælpning, er den ikke-misligholdende part berettiget til at ophæve aftalen ved skriftlig underretning til den anden part og til at kræve erstatning for tab lidt i den forbindelse. Hvis opfyldelse derimod ikke er mulig, vil aftalen blive ophævet ved modtagelse af meddelelsen, hvori den ikke-misligholdende part anmoder om ophævelse og anfører årsagen til anmodningen.

e) I tilfælde af et teknologinedbrud (Technology Sunset), som beskrevet i paragraf 4.2.6, vil Kunden være i stand til at opsige de tjenester, der er berørt af teknologinedbruddet, ved skriftlig meddelelse til SEAT, hvis der ikke er alternative tilslutningsløsninger med den gældende teknologi.

f) Hvis Kunden ikke er i stand til at overholde bestemmelserne i paragraf 20, kan SEAT opsige brugeraftalen med øjeblikkelig virkning og alle andre relaterede eksisterende aftaler mellem SEAT og Kunden og blokere hans fremtidige adgang til SEAT ID og eventuelle tilsluttede tjenester eller forbundne produkter, software og teknologier.

10.2. Hvis aftalen ophører som følge af en af de i ovenstående punkt nævnte årsager, vil de særlige betingelser, der gælder for Tjenesterne, som Kunden har bestilt, også ophøre, og adgangen til Tjenesterne vil blive annulleret.

10.3. Ingen af parterne kan overdrage deres rettigheder eller forpligtelser i henhold til aftalen uden forudgående skriftligt samtykke fra den anden part. Som en undtagelse herfra forbeholder SEAT sig retten til at overdrage aftalen om levering af Tjenesterne (uden ændring i aftalebetingelserne) til ethvert andet selskab i SEAT-koncernen. Til dette formål bemyndiger Kunden herved SEAT til at gennemføre en sådan overdragelse. SEAT vil under alle omstændigheder hurtigst muligt informere Kunden om overdragelsen.

10.4. Efter Kundens anmodning vil SEAT stille ethvert indhold til rådighed for Kunden, der er forskelligt fra personlige data, som Kunden har givet eller oprettet ved brug af tjenesterne. Sådanne data vil blive leveret gratis, inden for et rimeligt tidsrum og i et almindeligt elektronisk format.

11. Immaterielle rettigheder og industrielle enerettigheder

11.1. Kunden har en ikke-eksklusiv, ikke-underlicenserbar og ikke-overdragelig ret til at benytte Tjenesterne (samt dertil knyttet indhold, materiale og information), Applikationen og Navigations-/Radiosystemet i Gyldighedsperioden for de Tjenester, der er indgået aftale om. Anvendelsen er begrænset til de lande, hvor Tjenesterne kan benyttes (som anført i Applikationerne).

11.2. Kunden er ikke autoriseret til at overføre eller videregive indhold og information relateret til Tjenesterne, ej heller til at udnytte Tjenesterne på nogen måde, for eksempel til fordel for tredjemand eller med kommercielle formål eller med fortjeneste. Kunden har hverken tilladelse til at ændre, kopiere, modificere, dekompilere, adskille eller udføre reverse engineering af tjenesterne og kanalerne, deres integrerende dele eller indhold og kildekoder. Desuden må klienten under ingen omstændigheder fjerne, ændre, undgå eller manipulere nogen beskyttelsesanordning eller noget sikkerhedssystem installeret i kanalerne.

11.3. Kunden accepterer, at de immaterielle rettigheder og industrielle enerettigheder og eventuelle andre rettigheder til Tjenesterne (herunder indhold, tekster, oplysninger, databaser, billeder, fotos, grafik, stemmer, videoer, navne, varemærker, karakteristiske tegn, designs, software, interface mv.), Applikationen og Navigations-/Radiosystemet samt de delelementer, der indgår heri, tilhører SEAT, SEATs licensgivere og/eller tredjemand. Når Kunden bestiller Tjenesterne, opnås der således kun adgang til de rettigheder, der er strengt nødvendige for at kunne benytte Tjenesterne på de vilkår, der er fastlagt i disse Generelle vilkår.

11.4. Kunden må ikke benytte Tjenesterne, Applikationen og Navigations-/Radiosystemet og de delelementer, der indgår heri, i modstrid med disse Generelle vilkår og/eller eventuelle andre gældende vilkår for brug, tredjemands rettigheder og/eller gældende lovgivning. Kunden skal ophøre med enhver form for uberettiget brug af Tjenesterne, Applikationen og Navigations-/Radiosystemet samt de delelementer, der indgår heri. Kunden forpligter sig især til, at denne ikke til noget som helst formål vil distribuere, reproducere, offentligt videreformidle og/eller ændre (hverken helt eller delvist) Tjenesterne, Applikationen, Navigations-/Radiosystemet eller de delelementer, der indgår heri, eller foretage nogen anden handling, der vil kunne få negativ indvirkning på gyldigheden af noget af ovenstående.

12. Databeskyttelse

12.1. SEAT beskytter alle indsamlede personoplysninger, leveret af Kunden og bruger dem udelukkende i det omfang, hvor det er lovligt, samt når der foreligger et sagligt og legitimt formål. Yderligere oplysninger om hvorledes SEAT foretager behandling af personoplysninger kan findes i Applikationen.

13. Kundens ansvar

13.1. Kunden skal bekræfte, at han eller hun opfylder forudsætningerne for at indgå aftale om og benytte Tjenesterne i henhold til bestemmelserne i disse Generelle vilkår og særligt pkt. 2.

13.2. Kunden er desuden ansvarlig for, at dennes brug af Tjenesterne ikke strider mod disse Generelle vilkår, de særlige betingelser, som måtte være gældende, samt eventuelle andre vilkår for brug eller privatlivspolitik i Applikationen og i Navigations-/Radiosystemet samt gældende lovgivning og fysiske eller juridiske personers rettigheder.

13.3. Hvis Kunden ikke er ejeren af Køretøjet, er Kunden, før softwareopdateringer udføres, ansvarlig for at sikre sig, at de er autoriseret til at gøre dette. Kunden kan finde oplysninger om tilladelsen til at udføre softwareopdateringen i de aftaler, der er gældende mellem Kunden og ejeren med hensyn til Køretøjet (fx fra leasingaftalen eller – i en firmabil – arbejdsgiverens firmabilvejledning eller ansættelseskontrakt). I tvivlstilfælde skal Kunden indhente køretøjsejerens forudgående samtykke til at udføre softwareopdateringen.

13.4. Hvis Køretøjet benyttes af en autoriseret tredjemand, f.eks. Kundens familie eller medarbejdere, skal Kunden træffe passende foranstaltninger (f.eks. indhentelse af den relevante tredjemands samtykke) til at sikre, at vedkommende ikke krænker tredjemands rettigheder, når han/hun logger ind på Tjenesterne. Det bemærkes, at Kunden får oplysninger om Køretøjet og dermed (indirekte) om den pågældende tredjemand (såsom brugeradfærd, position mv.). Advarselsmeddelelser vedrørende Køretøjet og/eller meddelelser om vedblivende fejl på Køretøjet, vises i Webportalen eller Applikationen i den del, der omhandler oplysninger om Køretøjets status.

13.5. Kunden forpligter sig til at respektere de immaterielle rettigheder og industrielle enerettigheder samt enhver anden ret til Tjenesterne, Webportalen, Applikationen og Køretøjets Navigations-/Radiosystem, som tilhører SEAT eller tredjemand, på de i pkt. 11 fastlagte vilkår.

13.6. Kunden hæfter over for SEAT for enhver misligholdelse eller krænkelse, som opstår som følge af brugen af Tjenesterne af enhver anden person end Kunden, idet SEAT skal holdes skadesløs for ethvert forhold, der måtte opstå som følge af uberettiget brug.

13.7. Hvis Kunden samtidig er fører af Køretøjet, kan Tjenesterne benyttes af Kunden, forudsat at denne overholder alle gældende love vedrørende færdsels- og vejsikkerhed.

14. SEATs ansvar

14.1. SEAT er ikke ansvarlig for skader, der forårsages ved Kundens brug af Tjenesterne, Applikationen og/eller Køretøjets Navigations-/Radiosystem i strid med disse Generelle vilkår, eller for uberettiget brug. Foranstående gælder særligt, hvis føreren af Køretøjet bliver distraheret under kørslen på grund af brug af Tjenesterne eller Applikationen, og der som følge heraf sker en ulykke.

14.2. Særligt fordi de Tjenester, SEAT leverer, omfatter digitale oplysninger, hvor der kan ske fejl i forhold til såvel opbevaring som overførsel af data via internettet, garanterer SEAT ikke for opdateringen, rigtigheden, sandfærdigheden, korrektheden og kvaliteten af de oplysninger, der overføres eller leveres til Kunden via Tjenesterne. Bortset fra de tilfælde, der udtrykkeligt er nævnt i gældende lovgivning, hæfter SEAT således ikke for opdateringen, rigtigheden, sandfærdigheden, korrektheden og kvaliteten af de data og oplysninger, der leveres via Tjenesterne, eller for de data og oplysninger, der leveres af tredjemand.

14.3. For så vidt angår oplysninger, data, billeder og andet indhold, der leveres af tredjemand i forbindelse med Tjenesterne, anerkender Kunden, at SEAT ikke gennemgår eller ændrer indholdet af pågældende data eller nogen anden form for indhold eller oplysninger.

14.4. SEAT er desuden ikke ansvarlig for forhold, der påvirker Tjenesterne som følge af problemer med en dataforbindelse, der leveres af tredjemand. I denne forstand er SEAT ikke ansvarlig for noget teknologinedbrud (Technology Sunset), som beskrevet i paragraf 4.2.6. SEAT vil dog med rimelighed underrette Kunden skriftligt efter at have fået kendskab til den forestående teknologinedgang på den forventede dato, hvorefter teknologien ikke længere vil være tilgængelig.

14.5. SEAT er ikke ansvarlig for eventuelle skader forårsaget af Kundens valg af uegnet adgangskode til login til Kundens SEAT ID-brugerkonto eller utilstrækkelig beskyttelse af adgangskoden. SEAT er heller ikke ansvarlig for skader forårsaget af tredjemand, som Kunden har givet adgang til Tjenesterne.

15. Garanti

15.1. Uden at det berører paragraf 13 og 14 ovenfor og Kundens fortrydelsesret, forudsat at Tjenesterne er blevet installeret korrekt, og i den relevante kontrakts varighed, er SEAT ansvarlig over for Kunden i tilfælde af, at Tjenesterne (i) ikke er i overensstemmelse med beskrivelsen og kvaliteterne, der er stillet til rådighed for Kunden i henhold til disse Generelle vilkår og de særlige betingelser, der er angivet i applikationen forud for indgåelse af kontrakt, som skal være af samme kvalitet og egenskaber, som lignende tjenester præsenterer; og forudsat at Kunden ikke udtrykkeligt har accepteret, at nogen specifik egenskab ved Tjenesterne afveg fra en sådan overensstemmelse; (ii) ikke er egnet til den almindelige anvendelse, som de er beregnet til (herunder de anvendelser, hvortil lignende tjenester leveres, under hensyntagen til de eksisterende tekniske standarder); (iii) ikke er forsynet med tilstrækkelige instruktioner (og som Kunden med rimelighed kan forvente at modtage); og (iv) ikke er forsynet med relevante opdateringer, hvor kontrakten har angivet det.

15.2. SEAT skal levere alle nødvendige opdateringer, herunder sikkerhedsopdateringer, for at holde Tjenesternes overensstemmelse i løbet af den gældende aftalte Tjeneste, som angivet i dens særlige betingelser. Ovenstående gælder ikke, hvis Kunden ikke installerer de opdateringer, der stilles til rådighed af SEAT inden for en rimelig periode, forudsat at SEAT har informeret Kunden behørigt om sådanne opdateringer, og at instruktionerne i denne forbindelse er nøjagtige.

15.3. I tilfælde af manglende overensstemmelse af Ydelserne er Kunden berettiget til at få Ydelserne bragt i overensstemmelse, f.eks. via opdatering, gendannelse af den kontinuerlige forsyning eller eliminering af begrænset ydeevne (hastighed). Hvis (i) SEAT nægter eller undlader at sikre overensstemmelse inden for et rimeligt tidsrum og uden væsentlig ulempe for Kunden (ii), eller hvor den manglende overensstemmelse er af så alvorlig karakter, at det er urimeligt for Kunden at ansøge om berigtigelse først, er Kunden berettiget til (a) i tilfælde af tjenester, der skal betales, en forholdsmæssig reduktion af prisen, hvis nogen, i den periode, hvor det digitale indhold eller den digitale tjeneste ikke var i overensstemmelse, og (b) medmindre den manglende overensstemmelse kun er mindre, opsige kontrakten i overensstemmelse med afsnit 3.7. En prisnedsættelse eller refusion er forholdsmæssig, hvis den afspejler faldet i værdien af Tjenesterne sammenlignet med den værdi, som det digitale indhold eller den digitale tjeneste ville have, hvis de var i overensstemmelse.

15.4. I afvigelse fra reglerne i afsnit 15.1 ovenfor, er SEAT ikke ansvarlig for den manglende overensstemmelse, som udelukkende skyldes Kundens manglende installation af opdateringen inden for rimelig tid, forudsat at Kundens manglende installation ikke skyldtes manglen af eller mangler i installationsvejledningen leveret af SEAT.

15.5. For at hævde Kundens rettigheder i henhold til dette afsnit 15 kan Kunden kontakte SEATs kundeserviceafdeling.

16. Medbrugere

16.1. Kunden kan give et rimeligt antal personer (f.eks. familiemedlemmer, venner, kollegaer) lov til at benytte Tjenesterne i Kundens Køretøj (“Medbrugeren” eller “Medbrugerne”).

16.2. Den generelle regel for at benytte Tjenesterne i Kundens Køretøj er, at Medbrugeren skal have en SEAT ID-brugerkonto eller oprette en sådan konto til formålet på de vilkår, der er fastlagt heri, aktivere de Tjenester, der er knyttet specifikt til vedkommendes SEAT ID-brugerkonto til brug af Køretøjet, og acceptere disse Generelle vilkår, de særlige betingelser og eventuelle andre vilkår for brug eller privatlivspolitikker, som måtte være gældende.

16.3. Tjenesterne kan ikke benyttes samtidig, og visse Tjenester kan ikke benyttes af nogen anden person end Kunden, uanset at vedkommende har en SEAT ID-brugerkonto. Ikke alle Tjenester kræver en SEAT ID-brugerkonto for at kunne benyttes af andre førere eller passagerer end Kunden. Yderligere oplysninger herom findes i Applikationen eller i Navigations-/Radiosystemet. I sådanne tilfælde vil Kunden være ansvarlig for at informere de pågældende personer om vilkårene, der gælder for Tjenesterne, og om den korrekte brug af Tjenesterne.

16.4. Brugen af Tjenesterne medfører ikke nogen yderligere omkostninger for Medbrugere, som ikke oprindeligt har indgået aftale om Tjenesterne.

16.5. Omfanget af og Medbrugernes generelt fredelige og uafbrudte brug af Tjenesterne afhænger af hvilken brug, der er tilgængelig for Kunden, og hvilke(t) funktioner og indhold, Kunden har betalt for. SEAT påtager sig intet ansvar for at informere Medbrugerne om eventuelle ændringer i Tjenesterne. SEAT har alene pligt til at informere Medbrugerne om eventuelle ændringer i disse Generelle vilkår, hvis ændringerne påvirker Medbrugerne.

16.6. Kunden og en eventuel lejlighedsvis Medbruger kan til enhver tid opsige den pågældende Medbrugers ret ved at annullere de relevante brugerkonti. Medbrugerens adgang til Tjenesterne vil ellers ophøre ved udløbet af Gyldighedsperioden for de Tjenester, Kunden til enhver tid har indgået aftale om, eller i tilfælde af opsigelse af aftalen på de vilkår, der er anført i disse Generelle vilkår.

16.7. Medbruger af køretøjet kan være en primær bruger (primær bruger), sekundær bruger (sekundær bruger) eller en gæstebruger (gæstebruger).

Hver bruger har følgende roller:

A. Primær bruger: er den, der bestiller tjenester og forbinder køretøjet med tjenester i henhold til disse Generelle vilkår. Primær bruger har adgang til det fulde tilgængelige omfang af tjenester. Primær bruger bør være ejeren, brugeren eller en anden person, der overvejende bruger køretøjet (f.eks. lejere, firmabilbrugere osv.).

B. Sekundær bruger: er den, der er logget på køretøjet, og som er forbundet til tjenester med deres SEAT ID, og som er godkendt som sekundær bruger af køretøjet af den primære bruger. Sekundær bruger har ikke adgang til Tjeneste, der udelukkende leveres til Primær bruger. Primær bruger kan til enhver tid fjerne den sekundære bruger via applikationen. Sekundær bruger kan også selv annullere deres rolle som sekundær bruger. Rollen som sekundær bruger er beregnet til en person, der bruger køretøjet regelmæssigt i længere tid (f.eks. familiemedlem, liv, partner eller ven til den primære bruger). Flere sekundære brugere kan tildeles køretøjet samtidigt. Sekundær bruger skal acceptere disse Generelle vilkår med deres første login til et køretøj forbundet til SEAT CONNECT. Sekundær bruger er ikke underlagt nogen rettigheder og forpligtelser, som kun er tildelt den primære bruger i henhold til disse Generelle vilkår.

C. Gæstebruger: er den, der er logget på køretøjet, og som er forbundet til SEAT CONNECT med deres SEAT ID. Gæstebruger har ikke adgang til tjenester, der udelukkende leveres til den primære bruger eller den sekundære bruger. Enhver køretøjsbruger (inklusive anonym gæst) kan til enhver tid slette gæstebrugeren i køretøjet via navigationssystemet. Primær bruger kan til enhver tid fjerne gæstebrugeren via applikation. Rollen som gæstebruger er beregnet til en person, der bruger køretøjet regelmæssigt i en længere periode (f.eks. familiemedlem, livspartner eller ven af primærbruger), lejlighedsvis eller som en enkeltstående person. Gæstebruger skal acceptere de nuværende Generelle vilkår med deres første login til et køretøj tilsluttet SEAT CONNECT. Gæstebruger er ikke underlagt nogen rettigheder og forpligtelser, som kun er tildelt primærbruger eller sekundærbruger.

Disse betingelser gælder ikke for brugere, der ikke er Primær bruger, Sekundær bruger eller Gæstebruger, og som bruger tjenesterne uden at have forbundet SEAT CONNECT til deres SEAT ID (anonym gæst).

De tilgængelige brugerroller kan især variere afhængigt af køretøjets model, fremstillingsår og udstyr og softwareversionen af de tjenester, der er inkluderet i køretøjet. Yderligere information er tilgængelig på følgende link: https://www.cupraofficial.com/services/connect.html / https://www.seat.com/owners/connectivity/seat-connect-service.html

17. Permanent overdragelse af Køretøjet

17.1. Tjenesterne vil altid være knyttet til Køretøjet, og Kunden må derfor ikke overføre Tjenesterne til et andet køretøj. I tilfælde af salg eller anden permanent overdragelse af Køretøjet til en tredjemandskøber (“Køberen”) skal Kunden:

  1. Overdrage aftalen om Tjenesterne til Køberen;
  2. Slette alle personoplysninger, der er lagret i Køretøjet; og
  3. Slette Køretøjet fra SEAT ID-brugerkontoen i Applikationen.

I tilfælde af tab eller ødelæggelse af køretøjet har Kunden intet krav mod SEAT om tilbagebetaling af den betalte pris for Tjenesterne.

17.2. Køberen kan benytte Tjenesterne efter at have oprettet en SEAT ID-brugerkonto, købt eventuelle Tjenester og aktiveret de pågældende Tjenester i overensstemmelse med bestemmelserne i dette dokument.

17.3. Gyldigheden af overdragelsen af aftalen om Tjenesterne til Køberen er betinget af SEATs godkendelse, idet en sådan godkendelse ikke vil nægtes uden rimelig grund. Ordrebekræftelsen for Tjenesterne, som fastlagt heri, fungerer som dokumentation for SEATs accept af aftalens overdragelse.

18. Lovvalg og værneting

18.1. Dette afsnit ‎18 gælder kun for forbrugere, der har deres bopæl eller sædvanlige opholdssted i en medlemsstat af Den Europæiske Union og påvirker ikke de lovbestemte regler vedrørende alternativ forbrugertvistbilæggelse, der kan eksistere i lande uden for EU.

18.2. Disse Generelle vilkår er reguleret af spansk sædvaneret (‘legislación española común’). Hvis Kunden er forbruger, finder lovgivningen i det land, hvor forbrugeren er hjemmehørende eller er bosiddende på tidspunktet for aftalens indgåelse, anvendelse.

18.3. Enhver tvist, der opstår som følge af dette aftaleforhold, skal afgøres ved de kompetente domstole i Barcelona (Spanien). Uanset foranstående skal sådanne tvister, hvis Kunden er forbruger, afgøres ved domstolene i den jurisdiktion, hvor forbrugeren er bosiddende.

18.4. Kunden kan desuden, hvis vedkommende er forbruger, anmode om alternativ tvistbilæggelse for så vidt angår enhver tvist, der måtte opstå som følge af eller i forbindelse med disse Generelle vilkår. Europa-Kommissionens oversigt over tvistbilæggelsesorganer er tilgængelig på: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage.

18.5. Uanset ovenstående forpligter SEAT sig ikke til at foretage og er heller ikke forpligtet til at deltage i onlinetvistbilæggelse ved en voldgiftsdomstol for forbrugere.

19. Vilkårenes uafhængighed

19.1. Hvis et vilkår eller en bestemmelse i disse Generelle vilkår er ugyldig, ulovlig eller uden retskraft, vil dette ikke påvirke de øvrige vilkår og bestemmelser, forudsat at parternes rettigheder og forpligtelser i henhold til disse Generelle vilkår ikke er blevet væsentligt påvirket. I den forbindelse betyder væsentligt enhver situation, som forårsager alvorlig skade på parternes interesser, eller i forhold til formålet med disse Generelle vilkår. Bestemmelser, der er blevet påvirket, skal erstattes eller integreres med andre bestemmelser, der i overensstemmelse med lovgivningen har samme formål som de erstattede bestemmelser.

20. Eksportkontrol

20.1. Ved brug af SEAT ID-brugerkontoen og tjenesterne forpligter Kunden sig til at overholde alle gældende udenrigshandels- og eksportkontrolbestemmelser, love og regler. Ud over nationale udenrigshandels eksportkontrolbestemmelser, love og regler kan dette også gælde EU's eksportkontrolbestemmelser, love og regler samt eksterritorialt gældende eksportkontrol- og sanktionsbestemmelser i USA og andre lande. Kunden er også ansvarlig for overholdelse af alle gældende lokale bestemmelser, love og regler vedrørende import, eksport eller reeksport af de digitale tjenester og relaterede produkter, software og teknologier.

20.2. Kunden anerkender og bekræfter endvidere, at på baggrund af gældende eksportkontrol- og sanktionsregler og -forskrifter – i det omfang deres overholdelse er lovligt – har Kunden ikke forbud mod at opnå eller bruge (de) digitale tjenester og relaterede produkter, software eller teknologier.

© SEAT, S.A.U. 2022. Hel eller delvis gengivelse er ulovlig. Alle rettigheder forbeholdes.

Bilag I

Blanket til udnyttelse af Fortrydelsesretten

(Du skal kun udfylde og sende blanketten, hvis du ønsker at fortryde aftalen)

MEDDELELSE OM UDNYTTELSE AF FORTRYDELSESRET

Att.:

SEAT, S.A. Customer Services.

Adresse: Autovía A-2, Km 585 08760 Martorell, España

E-mail (SEAT): customercare@seat.es

E-mail (CUPRA): customercare@cupraofficial.com

Undertegnede meddeler herved, at jeg ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med aftalen om brug af følgende Tjenester:

Tjenestepakke(r), der skal annulleres (sæt kryds “X”):

(*) VIN-nummeret står i nederste hjørne af køretøjets forrude og fremgår af køretøjets dokumenter.

Information vedrørende databeskyttelse

Alle data, der indsamles via denne formular, vil blive behandlet af SEAT, S.A. som dataansvarlig til håndtering af din tilbagetrædelse med indholdet i CONNECT-aftalen som juridisk grundlag. Dine data vil ikke blive videregivet til tredjeparter undtagen for at overholde lovmæssige forpligtelser. Dine data vil blive gemt, så længe de er nødvendige til opfyldelse af din forespørgsel, og de vil blive blokeret i den periode, hvor der måtte opstå juridiske forpligtelser. Du kan udøve dine rettigheder ved at sende en e-mail til customercare@seat.es eller customercare@cupraofficial.com, afhængigt af din bils mærke, og du kan kontakte vores databeskyttelseskontor på dataprotection@seat.es. Du kan indgive en klage hos den relevante databeskyttelsesmyndighed.