ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ SEAT A CUPRA CONNECT

1. Obecné informace o zpracování údajů

Tímto prohlášením o ochraně osobních údajů informujeme o shromažďování, zpracovávání a používání vašich osobních údajů při využívání online mobilních služeb SEAT/CUPRA CONNECT (dále jen „SEAT CONNECT/CUPRA CONNECT“) prostřednictvím uživatelského účtu v souladu s ustanoveními nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“) a také španělský zákon o ochraně údajů 3/2018 (LOPDGG) a další místní předpisy, které jej doplňují.

SEAT, S.A.U. (dále jen „SEAT“) vyrábí vozidla s konektivitou, která generuje informace. Kromě toho nabízí služby související s vozidlem prostřednictvím aplikace SEAT CONNECT / CUPRA CONNECT. Uvedené systémy mají své vlastní zásady ochrany osobních údajů, protože mohou nabídnout specifické služby a funkce nad vozidlem. Pro registraci v systémech SEAT je nutné vytvořit ID SEAT/CUPRA, proto se data (e-mailový token a heslo) přenesou do vašeho vozidla a souvisejících aplikací. Naopak služby dostupné pro vaše vozidlo, doba platnosti licence a další informace jsou spojeny s vaším ID SEAT/CUPRA. Vaše vozidlo také přenáší data do koncových zařízení SEAT/CUPRA CONNECT a poskytuje konzistentní informace mezi systémy: vozidlo a aplikace SEAT/CUPRA CONNECT. Více podrobností o výše uvedeném najdete v těchto zásadách ochrany osobních údajů.

2. Kdo je správcem vašich osobních údajů?

Identita:SEAT, S.A.U s daňovým identifikačním číslem A-28 049 161
Adresa:Autovía A-2, Km. 585, Martorell (Barcelona)
E-mail:SEAT: customercare@seat.es CUPRA: customercare@cupraofficial.es

3. Jaké údaje zpracováváme, pro jaké účely a jaký je právní základ?

3.1. Zpracování údajů pro služby SEAT CONNECT / CUPRA CONNECT

V souvislosti s funkcemi nabízenými SEAT CONNECT / CUPRA CONNECT a s výhradou následujících účelů bude SEAT/CUPRA zpracovávat následující kategorie údajů pro níže popsané účely:

Tyto údaje budou zpracovány pro konkrétní účely:

Pro registraci do aplikace SEAT CONNECT / CUPRA CONNECT a přístup k připojeným funkcím ve vozidle je vyžadováno ID SEAT / CUPRA.

Proto je používání služeb CONNECT možné pouze po přihlášení do SEAT/CUPRA ID a úspěšné registraci vozu.

Údaje poskytnuté při registraci ID SEAT/CUPRA jsou zpracovávány během používání funkcí a služeb CONNECT. Více informací o podmínkách a zásadách ochrany osobních údajů SEAT/CUPRA ID si můžete přečíst zde.

Abychom vám mohli poskytnout některé z těchto služeb a pomoci během vašich cest, bude nutné geograficky lokalizovat vaši polohu a vozidlo. V nabídce svého vozidla máte možnost zvolit režim soukromí, který pomocí této technologie povolí nebo zakáže funkce SEAT CONNECT / CUPRA CONNECT.

Společnost SEAT bude pro výše zmíněné účely zpracovávat vaše osobní údaje a údaje o vozidle, protože právním základem pro zpracování je plnění smlouvy, tj. podmínky SEAT CONNECT / CUPRA CONNECT (viz aplikace SEAT CONNECT / CUPRA CONNECT) podle článku 6.1., písm. b GDPR.

o Konečně, na základě kontaktních údajů, které jste poskytli při registraci CONNECT, vás SEAT může pozvat k účasti na průzkumu spokojenosti zákazníků a/nebo průzkumu trhu s ohledem na vaše nové zakoupené připojené vozidlo. Tyto studie může zasílat společnost SEAT jako odpovědný subjekt za služby CONNECT na základě svých oprávněných zájmů (článek 6.1, písmeno f GDPR) jako výrobce vozidla, protože informace získané těmito druhy studií mohou být použity agregovaným způsobem ke zlepšování produktů a optimalizace našich prodejních procesů. Pro společnost SEAT jsou to velmi ceněné a zajímavé informace. Pokud chcete vznést námitku proti tomuto zpracování, postupujte prosím podle pokynů uvedených v bodě 7 tohoto prohlášení. Před účastí vám doporučujeme přečíst si informace o ochraně údajů obsažené ve studii trhu.

3.2. Anonymizovaná data pro automatizovanou jízdu

V závislosti na modelu vozidla a pokud je funkce aktivována, společnost SEAT anonymizuje data vozidla pro výzkum a vývoj automatizované jízdy. Tato data budou získávána senzory vozidla a odeslána na server, kde budou okamžitě anonymizována a použita společností SEAT a jejími partnery, jako jsou společnosti koncernu Volkswagen , **k výzkumu a vývoji automatizované jízdy **. Na základě těchto dat je vytvořeno simulační prostředí, které umožňuje testování budoucích automatizovaných jízdních funkcí v realistických podmínkách a lze je ve výsledku porovnat s preferovaným chováním skutečného řidiče.

Právním základem pro shromažďování údajů pro extrakci údajů z vozidla je oprávněný zájem (čl. 6 odst. 1 písm. F GDPR). Ve vztahu k tomu, že výše uvedených cílů pro výzkum, vývoj a zabezpečení funkcí automatizované jízdy lze dosáhnout pouze pomocí významné databáze z nejširší možné škály dopravních scénářů založených na skutečných jízdách. Klasické testování odolnosti v tomto okamžiku již nestačí, protože data se musí skládat z co největšího počtu různých jízdních scénářů, jejichž environmentální a dopravní situace lze v algoritmech zaznamenat pouze v reálném silničním provozu. Z těchto důvodů má SEAT oprávněný zájem na zpracování údajů a budování anonymní databáze. Více se dozvíte zde. Proti tomuto zpracování můžete kdykoli vznést námitku proti deaktivaci funkce sami v nastavení ochrany osobních údajů vašeho vozu.

3.3. Marketingové a profilovací činnosti

Kromě toho a pouze v případě, že jste poskytli výslovný souhlas, bude společnost SEAT zpracovávat vaše osobní údaje pro následující další účely:

Zákonným základem pro zpracování vašich osobních údajů pro tyto účely je váš souhlas podle článku 6.1.a) GDPR. Svůj souhlas můžete kdykoli spravovat nebo odvolat na portálu SEAT ID: seatid.vwgroup.io/account onebo zasláním e-mailu na adresu customercare@seat.es / customercare@cupraofficial.com, v závislosti na značce vašeho vozu. Odvolání vašeho souhlasu nebude mít vliv na zákonnost zpracování na základě souhlasu před jeho odvoláním.

3.4. Zveřejnění údajů dovozci SEAT nebo servisnímu partnerovi SEAT/CUPRA

Zákonným základem pro zpracování vašich osobních údajů pro tyto účely je váš souhlas podle článku 6.1.a) GDPR. V případě, že jste udělili souhlas se zveřejněním svých údajů dovozci SEAT nebo servisnímu partnerovi SEAT/CUPRA a chcete jej odvolat, měli byste se obrátit na dovozce nebo servisního partnera SEAT/CUPRA jako správce údajů těchto sdělení. Tento souhlas můžete také odvolat prostřednictvím aplikace SEAT CONNECT / CUPRA CONNECT deaktivací možnosti Oblíbený servisní partner. Odvolání vašeho souhlasu nebude mít vliv na zákonnost zpracování na základě souhlasu před jeho odvoláním.

3.5. Činnosti zpracování související s bezpečností a shodou vašeho připojeného vozidla

Společnost SEAT bude sledovat stav a výstrahy přenášené vaším vozidlem, aby zajistila aspekty související s bezpečností a také detekovala možné chyby, analyzovala je a navrhovala a implementovala vylepšení a řešení. Jakmile jsou tyto údaje shromážděny, mohou být propojeny s technickými výrobními údaji a předchozími návštěvami v autoservisu za účelem vyvození závěrů, které jsou důležité pro bezpečnost a správné fungování vozidla. Po celou dobu budou uplatněna příslušná bezpečnostní opatření k zajištění bezpečnosti zpracovávaných údajů, včetně jejich anonymizace, pokud to pro subjekt není nezbytné pro zpracování VIN. Právním základem pro toto zpracování údajů je oprávněný zájem subjektu (čl. 6.1 f) GDPR) jako výrobce vozidla a poskytovatele služby CONNECT za účelem odhalování chyb, které mají vliv na bezpečnost a kvalitu produktu a služby, což má za následek přímý přínos pro uživatele. Bez přístupu k těmto informacím by společnost SEAT nebyla schopna detekovat chyby a vylepšení. S ohledem na toto zpracování subjekt určil existenci závažných oprávněných důvodů, které, jak je uvedeno v článku 21.1 GDPR, neumožňují subjektu údajů uplatnit jeho právo vznést námitku.

3.6. Zpracovatelské činnosti související s optimalizací a rozvojem funkcí vozidla a využíváním navazujících služeb

Aby bylo možné optimalizovat a zlepšovat funkce vašeho vozidla a přizpůsobovat je očekáváním zákazníků a vývoji trhu obecně, a zejména dosáhnout dalšího a nového vývoje inovativních funkcí, vaše vozidlo generuje různé funkční a technické údaje (například údaje o využití vozidla, spotřebě paliva, stavu, ovládání a infotainmentu). Tyto informace budou spojeny s vaším VIN a IP vozidla. Společnost SEAT nebude tato data používat k vytváření profilů ani k jejich vyhodnocování na základě individualizovaných vozidel. Dále nebudou použity žádné datové atributy k vytváření profilů nebo vyvozování závěrů o vašem chování nebo vzorcích chování během používání vašeho vozidla. Jakmile budou tyto informace shromážděny, budou uplatněna příslušná bezpečnostní opatření k zajištění bezpečnosti zpracovávaných údajů, včetně jejich anonymizace, pokud to pro subjekt není nezbytně nutné pro zpracování VIN. Společnost SEAT bude zpracovávat výše uvedené údaje v rámci časově omezených činností za účelem optimalizace rozsahu funkcí vozidla a jejich přizpůsobení očekávání zákazníků, na základě ochrany svých oprávněných zájmů nebo zájmů třetí strany, pokud nad nimi nebudou převažovat zájmy nebo zásadní zájmy práva a svobody, které vyžadují ochranu osobních údajů (čl. 6.1 písm. f) GDPR). Přenos dat můžete deaktivovat prostřednictvím nastavení soukromí vašeho vozidla. Pokud chcete s konečnou platností vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů, kontaktujte prosím naše oddělení zákaznických služeb.

3.7. Služby a aplikace třetích stran

Možná budete moci připojit svůj chytrý telefon k vozidlu, abyste jej mohli ovládat prostřednictvím systému ve vozidle (pomocí aplikací jako Android Auto nebo Apple CarPlay). Integrace umožňuje použití vybraných aplikací pro chytré telefony. Typ prováděného zpracování dat určuje poskytovatel příslušné použité aplikace. Více informací a nastavení výběru můžete získat prostřednictvím příslušné aplikace a operačního systému vašeho chytrého telefonu. Navíc v některých prostorách můžete být schopni používat aplikace, za které jsou odpovědné třetí strany, například Google nebo Spotify, mimo jiné, v kombinaci se zábavními službami nabízenými subjektem prostřednictvím služeb CONNECT. Subjekt nenese žádnou odpovědnost za takové zpracování.

Rozšířené vozidlo: Rozšířené vozidlo vám jako primárnímu uživateli umožňuje povolit dalším třetím stranám (např. pojišťovnám, garážím, čerpacím stanicím, provozovatelům nabíjecích stanic atd.) přístup k telematickým datům vozidla (např. ujeté kilometry, poloha, stav součástí vozidla atd. pro získání doplňkových služeb. Tato data jsou generována vozidlem v rámci aktivace a používání služeb CONNECT a jsou uložena v backendech SEAT. Předpokladem pro to je, že jste výslovně povolili přístup ke sdílení dat s příslušnou třetí stranou na webové stránce SEAT/CUPRA Rozšířený souhlas. Tyto třetí strany potřebují přístup k těmto údajům, aby vám mohly nabízet specifické služby a poplatky (např. telematické tarify). Všechny použitelné případy použití a související údaje se vám zobrazí na webové stránce SEAT Rozšířený souhlas. Třetí strana je nezávisle odpovědná za zpracování údajů. Kontaktujte prosím přímo třetí stranu a přečtěte si podmínky použití a zásady ochrany osobních údajů třetí strany před povolením přístupu k datům. Povolení ke sdílení můžete udělit nebo odejmout jednoduše kliknutím sem. Ostatní uživatelé vozidla si mohou vyžádat informace týkající se rozšířeného vozidla přímo od vás jako primárního uživatele. Každý uživatel vozidla může deaktivovat sběr dat ve vozidle prostřednictvím nastavení soukromí ve vozidle. Pokud primární uživatel změní nastavení ochrany osobních údajů a režim, který neumožňuje shromažďování nebo sdílení informací s třetími stranami, nebudou třetí straně zasílány žádné další údaje, aby bylo možné omezit služby a poplatky jimi poskytované. Údaje předává společnost SEAT příslušné třetí straně při plnění smlouvy nebo kroků před navázáním kontaktu, pokud je to nezbytné (článek 6.1 b) GDPR) pro vás jako primárního uživatele. Pro sekundární a hostující uživatele je přenos údajů nezbytný pro účely oprávněných zájmů SEAT/CUPRA nebo třetí strany. Účelem je umožnit třetím stranám nabízet individuální a personalizované služby primárnímu uživateli vozidla jako hlavnímu uživateli vozidla.

4. Kdo jsou příjemci vašich osobních údajů?

Vaše osobní údaje a údaje o vozidle budou zpřístupněny třetím stranám pouze v následujících případech:

a) V souladu s příslušnými zákonnými povinnostmi. Společnost SEAT jako autorizovaný výrobce vozidla bude na žádost příslušných orgánů povinna zpracovat a nahlásit určité údaje uložené ve vozidle týkající se vlastníka vozidla. Některé z těchto povinností mohou vyplynout z vyšetřování trestných činů, dopravních nehod, kontroly prodeje ojetin apod. Mohou tak být zveřejněny údaje týkající se fungování, používání, ovládání, stavu a technických údajů vozidla související s jeho VIN, jako například: ujeté kilometry, rychlost, zrychlení, ovládání navigace, stav bezpečnostních pásů, podmínky prostředí, stav baterie, kapaliny a tlaku atd. Zpracování údajů a jejich oznámení úřadům je kryto dodržováním zákonné povinnosti ze strany společnosti SEAT (čl. 6, odst. 1 písm. c) GDPR), jako výrobce vozidla.

b) V určitých případech servisu a oprav vozidla může být nutné, aby společnost SEAT zpracovávala údaje o spotřebě paliva a fungování vašeho vozidla související s jeho VIN. Tyto údaje mohou být zpracovány společností SEAT, servisní sítí (prodejci a autoservisy) nebo třetími stranami (centra poruchových služeb) v rámci zákonné záruční doby vašeho vozidla. Společnost SEAT může tyto údaje zpracovávat a zpřístupňovat je subjektům třetích stran (autoservisům a prodejcům) v případě stahovacích operací, na které se vztahuje zákonná povinnost (čl. 6 odst. 1, odst. 1 písm. c) GDPR), jako výrobce vozidla.

c) Pokud je to nezbytné pro plnění smlouvy a zejména k nabídce služby SEAT CONNECT / CUPRA CONNECT.

d) Stejně tak některé funkce SEAT CONNECT / CUPRA CONNECT poskytují třetí strany, například Google v případě použití funkcí mapy. V takovém případě mohou tyto třetí strany zpracovávat vaše osobní údaje jako správci, na které se vztahují příslušné zásady ochrany osobních údajů, ke kterým lze v příslušných případech přistupovat prostřednictvím odpovídající aplikace. Jako předběžný krok před zahájením používání těchto služeb si musíte pečlivě přečíst a přijmout podmínky a zásady ochrany osobních údajů příslušného poskytovatele služeb.

Společnost SEAT poskytne přístup k vašim údajům třetím stranám, jako je společnost Volkswagen AG a poskytovatelé IT služeb, kteří působí jako zpracovatelé a dílčí zpracovatelé údajů, aby mohli nabízet určité online funkce a služby související s vaším vozidlem. SEAT používá datové servery poskytované skupinou Volkswagen, která rovněž zajišťuje údržbu a technickou podporu IT systémů. Tyto třetí strany a dodavatelé společnosti Volkswagen AG zpracovávají osobní údaje vždy naším jménem a v souladu s našimi pokyny.

5. Budou vaše osobní údaje zasílány mimo EU?

Veškeré zpracování vašich údajů bude probíhat v rámci Evropského hospodářského prostoru a bude jim poskytována stejná úroveň ochrany jako v Evropském hospodářském prostoru. V závislosti na funkci nebo modelu vozidla však mohou být vaše údaje zpracovávány mimo Evropský hospodářský prostor a budou předávány pouze do zemí, kde byla Evropskou komisí stanovena odpovídající úroveň ochrany údajů nebo kde byla jinak zavedena vhodná nebo přiměřená ochranná opatření, jako je například podepsání standardních doložek o ochraně údajů přijatých Komisí. Pokud si přejete získat jejich kopii nebo pokud vám byly zpřístupněny, můžete nás kontaktovat na adrese dataprotection@seat.es.

6. Jak dlouho uchováváme vaše osobní údaje?

Společnost SEAT uchová vaše osobní údaje generované systémy SEAT CONNECT / CUPRA CONNECT tak dlouho, jak je to nutné k zajištění funkcí obsažených v SEAT CONNECT / CUPRA CONNECT, a v každém případě, dokud nepožádáte o jejich odstranění. SEAT bude vaše údaje uchovávat, dokud bude v platnosti smluvní vztah s klientem, a po dokončení maximálně po dobu 10 let podle místních zákonných ustanovení.

Ve vztahu k údajům generovaným vozidlem a odeslaným na datový server pro automatizovaný výzkum a vývoj jízdy, po shromáždění je zkontrolována kvalita údajů a poté jsou údaje okamžitě anonymizovány. Údaje jsou pro účely anonymizace uchovávány maximálně 24 hodin. Původní údaje jsou poté z vozidla zcela odstraněny. Postup anonymizace je přezkoumáván z hlediska účinnosti a účelnosti a je vyvíjen průběžně s přihlédnutím k nejnovějším vědeckým poznatkům a nejnovějšímu stavu techniky.

Navíc společnost SEAT informuje, že jelikož vaše osobní údaje budou uloženy ve vašem účtu SEAT / CUPRA ID, pokud požádáte o vymazání dat SEAT CONNECT / CUPRA CONNECT, nebudou vaše osobní údaje z vašeho účtu SEAT ID / CUPRA ID odstraněny, protože k nim mohou být přidružené další digitální služby společnosti SEAT. Nastavení dat a ochrany osobních údajů však můžete kdykoli spravovat na adrese https://seatid.vwgroup.io/.

V každém případě si společnost SEAT ponechá vaše údaje, aby vyhověla veškerým požadavkům španělského práva odpovídajícím každé kategorii údajů.

7. Uživatelé a nastavení soukromí

Online služby jsou dostupné různým uživatelům, kteří mohou vozidlo používat. V závislosti na generaci vozidla a požadovaném výběru funkcí a aplikací se můžete přihlásit jako primární, sekundární, hostující nebo anonymní uživatel. Vezměte prosím na vědomí, že abyste mohli využívat všechny služby a funkce, musíte se přihlásit jako primární nebo sekundární uživatel a zakoupit si licenci CONNECT. Zpracování vašich osobních údajů je umožněno zejména uzavřením licence a smlouvy na služby CONNECT (čl. 6.1. b) GDPR). Pokud přistupujete jako host, právním základem pro zpracování vašich údajů je oprávněný zájem nabízet vám služby CONNECT (čl. 6.1 f) GDPR). Konečně, pokud tak učiníte jako anonymní uživatel, společnost SEAT nebude zpracovávat vaše osobní údaje.

Režimy soukromí vozu vám navíc umožňují v závislosti na vozidle vybrat požadovaný režim soukromí a můžete dokonce zcela omezit přístup a odesílání dat ze služeb. Vezměte prosím na vědomí, že ostatní hostující uživatelé přihlášení k tomuto vozidlu mohou vidět vaši parkovací polohu nebo předvolby nastavení. Uživatele a nastavení soukromí můžete spravovat prostřednictvím informačního a zábavního systému vozidla. V každém případě může být navázána komunikace pro zajištění obecného přístupu k internetu ve vozidle nebo v případě nehody pro aktivaci služby „eCall system“.

8. Jaká jsou vaše práva a kontaktní kanály?

8.1. Definice práv

Jako subjekt údajů můžete uplatnit následující práva:

Pokud se domníváte, že společnost SEAT nezpracovává vaše osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy, můžete podat stížnost u příslušného dozorového úřadu www.agpd.es.

8.2. Kontaktní kanály

Své osobní údaje týkající se služeb SEAT CONNECT / CUPRA CONNECT můžete spravovat kdykoli na portálu SEAT ID / CUPRA ID: seatid.vwgroup.io/account nebo zasláním písemné žádosti společnosti SEAT, S.A. – Digital Business & Product Strategy, Autovía A-2 km. 585, Martorell (Barcelona) nebo na následující e-mailovou adresu customercare@seat.com nebo customercare@cupraofficial.com v závislosti na značce vašeho vozidla. Musíte uvést právo, které chcete uplatnit. Uplatnění těchto práv je bezplatný.

Pokud si přejete uplatnit svá práva na ochranu osobních údajů před dovozcem SEAT nebo servisním partnerem SEAT, kontaktujte je prosím přímo.

Pokud máte jakékoli pochybnosti o ochraně údajů nebo se chcete spojit s pověřencem pro ochranu osobních údajů („DPO“), můžete také kontaktovat našeho delegáta ochrany údajů společnosti zasláním e-mailu na adresu dataprotection@seat.es.

Verze: říjen 2022