ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА SEAT & CUPRA CONNECT

1. Обща информация относно обработването на данни

С настоящата декларация за защита на данните, ние Ви информираме за събирането, обработването и използването на Вашите лични данни, когато използвате онлайн мобилните услуги на SEAT / CUPRA CONNECT, (по-нататък „SEAT CONNECT / CUPRA CONNECT“) чрез потребителския акаунт, в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27-ми април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (по-нататък „ОРЗД“), както и Испанския закон за защита на данните от 3/2018 (LOPDGG) и други местни разпоредби, които го допълват.

SEAT, S.A.U. (по-нататък „SEAT“) произвежда превозни средства с възможност за свързване, което генерира информация. Освен това, предлага услуги свързани с автомобила чрез SEAT CONNECT / CUPRA CONNECT Application. Споменатите системи имат свои собствени декларации за поверителност, тъй като могат да предлагат специфични услуги и функционалности в допълнение към тези, които предлага автомобилът. За регистрация в системите на SEAT трябва да се създаде SEAT/CUPRA ID и поради това, данните (маркер за електронна поща и парола) се прехвърлят на Вашето превозно средство и свързаните приложения. От друга страна, услугите, които са достъпни за Вашия автомобил, сроковете на валидност на лиценза и друг вид информация, са свързани с Вашия SEAT / CUPRA ID. Вашият автомобил също прехвърля данни към сървърите с база данни на SEAT / CUPRA CONNECT, за да осигури еднаквост на информацията между системите: превозното средство, SEAT / CUPRA CONNECT Application. Повече подробности за гореспоменатото можете да намерите в тази Декларация за поверителност.

2. Кой е администраторът на Вашите лични данни?

Самоличност:SEAT, S.A.U с Данъчен идентификационен номер A-28 049 161
Адрес:Autovía A-2, Km. 585, Martorell (Barcelona)
Имейл адрес:SEAT: customercare@seat.es CUPRA: customercare@cupraofficial.es

3. Какви данни обработваме, за какви цели и какво е правното основание?

3.1. Обработване на данни за услугите на SEAT CONNECT / CUPRA CONNECT

В контекста на функционалностите, предлагани от SEAT CONNECT / CUPRA CONNECT и при спазване на следните цели, SEAT / CUPRA ще обработва следните категории данни за целите, съответно описани по-долу:

Тези данни ще бъдат обработвани за конкретните цели за:

За регистрация в SEAT CONNECT / CUPRA CONNECT App и достъп до свързаните функции в превозното средство, се изисква SEAT / CUPRA ID.

Поради това, използването на услугите CONNECT е възможно само след влизане в SEAT / CUPRA ID и успешно записване на автомобила.

Данните, предоставени при регистрацията в SEAT/CUPRA ID се обработват по време на използването на функциите и услугите на CONNECT. Можете да прочетете повече за условията и декларацията за поверителност на SEAT / CUPRA ID тук.

За да се предоставят някои от тези услуги и помощ по време на пътуванията Ви, ще е необходимо да се извършва геолокация на Вашето местоположение и превозно средство. Имате възможност да изберете режима на поверителност в менюто на Вашия автомобил, който ще активира или деактивира функционалностите на SEAT CONNECT / CUPRA CONNECT, използващи тази технология.

SEAT ще обработва Вашите лични данни и данните за автомобила за посочените цели, като се има предвид, че правното основание за обработването е изпълнението на договора, т.е. Общите условия на SEAT CONNECT / CUPRA CONNECT (вижте ги в Приложенията SEAT CONNECT / CUPRA CONNECT) ) в съответствие с член 6.1, б на ОРЗД.

o И накрая, в резултат на данните за контакт, предоставени от вас при регистрацията в CONNECT, SEAT може да ви покани да участвате в проучвания за удовлетвореността на клиентите и/или пазарни проучвания във връзка с новозакупения свързан автомобил. Тези проучвания могат да бъдат изпратени от SEAT като отговорник за услугите CONNECT въз основа на легитимните му интереси (член 6.1, буква „е“ от ОРЗД) като производител на автомобила, като се има предвид, че информацията, получена от тези видове проучвания, може да бъде използвана по обобщен начин за подобряване на продуктите и оптимизиране на нашите процеси за продажби. Това е много ценна и интересна информация за SEAT. Ако искате да възразите срещу тази обработка, моля, следвайте инструкциите, дадени в точка 7 от настоящата декларация. Препоръчваме ви да прочетете информацията за защита на данните, включена в пазарното проучване, преди да участвате.

3.2. Анонимизирани данни за автоматизирано шофиране

В зависимост от модела на автомобила и, ако функционалността е активирана, SEAT ще анонимизира данните на автомобила за изследване и развитие за автономното шофиране. Тези данни ще бъдат изтеглени от сензорите на автомобила и изпратени на сървър, където веднага се анонимизират и използват от SEAT и неговите партньори, като компаниите на Volkswagen Group**, за изследване и развитие за автономното шофиране.**. Въз основа на тези данни се създава симулационна среда, която позволява тестването на бъдещи функции за автономно шофиране в реалистични условия и резултатът може да бъде сравнен с предпочитаното поведение на реалния шофьор.

Правното основание за събиране на данни за извличане на данни от превозното средство е легитимен интерес (член 6.1, буква е от ОРЗД). Във връзка с това, че посочените по-горе цели за изследване, развитие и опазването на автономните функции за управление, могат да бъдат постигнати само чрез значителна база данни от възможно най-голямото разнообразие от сценарии за движение, основани на реални пътувания. Тестването на класическата издръжливост вече не е достатъчно в този момент, тъй като данните трябва да се състоят от възможно най-много различни сценарии на движение, чиито екологични и пътнотранспортни ситуации могат да бъдат записвани само в алгоритмите в реален пътен трафик. На това основание, SEAT има легитимен интерес да обработва данни и изгражда анонимна база данни. Можете да научите повече тук. Можете да възразите срещу това обработване по всяко време като сами деактивирате функционалността в настройките за поверителност на Вашия автомобил.

3.3. Дейности по маркетинг и профилиране

Освен това, и само ако сте предоставили изричното си съгласие, SEAT ще обработва Вашите лични данни за следните допълнителни цели:

Законосъобразното основание за обработване на личните Ви данни за тези цели е Вашето съгласие, в съответствие с член 6.1.а) на ОРЗД. Можете да управлявате или да оттеглите съгласието си по всяко време в портала на SEAT ID: seatid.vwgroup.io/account или като изпратите имейл съобщение на customercare@seat.es / customercare@cupraofficial.com, в зависимост от марката на Вашия автомобил. Оттеглянето на съгласието Ви няма да засегне законосъобразността на обработването въз основа на съгласието преди оттеглянето му.

3.4. Разкриване на данни на вносителя на SEAT или на сервизния партньор на SEAT/CUPRA

Законосъобразното основание за обработване на личните Ви данни за тези цели е Вашето съгласие, в съответствие с член 6.1.а) на ОРЗД. В случай, че сте дали съгласието си за разкриване на Вашите данни на вносител на SEAT или сервизен партньор на SEAT/CUPRA и желаете да го оттеглите, трябва да се обърнете към вносителя или сервизния партньор на SEAT/CUPRA, като администратор на данни на тези комуникации. Можете също да отмените това съгласие чрез SEAT CONNECT / CUPRA CONNECT App като деактивирате опцията за предпочитан сервизен партньор. Оттеглянето на съгласието Ви няма да засегне законосъобразността на обработването въз основа на съгласието преди оттеглянето му.

3.5. Дейности по обработване, свързани с безопасността и съответствието на вашия свързан автомобил

SEAT ще следи състоянието и сигналите, предавани от вашия автомобил, за да гарантира аспектите, свързани с безопасността, както и да открива възможни грешки, да ги анализира, да предлага и прилага подобрения и решения. След като бъдат събрани, тези данни могат да бъдат свързани с техническите данни за производството и предишни посещения в сервиза, за да се направят важни заключения за безопасността и правилното функциониране на автомобила. По всяко време ще се прилагат подходящи мерки за сигурност, за да се гарантира сигурността на обработваните данни, включително тяхното анонимизиране, освен ако това не е необходимо за обработката на VIN от страна на Организацията. Правното основание за тази обработка на данни е легитимният интерес на Организацията (чл. 6.1 е) от ОРЗД) в качеството ѝ на производител на превозното средство и доставчик на услугата CONNECT, за да открива грешки, които засягат безопасността и качеството на продукта и услугата, като по този начин води до пряка полза за потребителя. Без достъп до тази информация SEAT не може да открива грешки и подобрения. По отношение на това обработване Организацията е установила наличието на убедителни легитимни основания, които, както е предвидено в член 21.1 от ОРЗД, не позволяват на субекта на данните да упражни правото си на възражение.

3.6. Дейности по обработване, свързани с оптимизиране и разработване на функциите на автомобила и използването на свързани услуги

За да се оптимизират и подобрят функциите на автомобила ви и да се адаптират към очакванията на клиентите и развитието на пазара като цяло, и по-специално за да се постигне по-нататъшно и ново развитие на иновативни функции, автомобилът ви генерира различни функционални и технически данни (например данни за използването на автомобила, разхода на гориво, състоянието, управлението и данните за инфотейнмънт). Тази информация ще бъде свързана с вашия VIN номер и IP на автомобила. SEAT няма да използва тези данни за създаване на профили или за оценяването им въз основа на индивидуализирани автомобили. Освен това не се използват никакви атрибути на данни за създаване на профили или заключения за вашето поведение или модели на поведение по време на използването на вашия автомобил. Веднага след събирането на тази информация ще бъдат приложени подходящи мерки за сигурност, за да се гарантира сигурността на обработваните данни, включително тяхното анонимизиране, освен ако това не е строго необходимо за обработката на VIN от страна на Организацията. SEAT ще обработва горепосочените данни в рамките на ограничени във времето дейности, за да оптимизира гамата от функции на автомобила и да ги адаптира към очакванията на клиентите, въз основа на защита на своите законни интереси или тези на трета страна, освен ако не надделяват интересите или основните права и свободи, които изискват защита на личните данни (член 6.1.е) от ОРЗД). Можете да деактивирате предаването на данни чрез настройките за поверителност на вашия автомобил. Ако желаете да възразите окончателно срещу обработката на личните ви данни, моля, свържете се с нашия отдел за обслужване на клиенти.

3.7. Услуги и приложения на трети страни

Възможно е да свържете смартфона си с автомобила, за да го управлявате чрез бордовата система (с помощта на приложения като Android Auto или Apple CarPlay). Интеграцията позволява използването на избрани приложения за смартфони. Видът на извършваната обработка на данни се определя от доставчика на съответното използвано приложение. Можете да получите повече информация и да зададете избора чрез съответното приложение и операционната система на смартфона си. Освен това при някои условия може да имате възможност да използвате приложения, за които отговарят трети страни, например Google или Spotify, наред с други, в комбинация с развлекателните услуги, предлагани от Субекта чрез услугите CONNECT. Субектът няма да носи отговорност за такава обработка по всяко време.

Разширен автомобил: Функцията „Разширен автомобил“ позволява на вас като основен потребител да дадете възможност на други трети страни (напр. застрахователни компании, сервизи, бензиностанции, оператори на зарядни станции...) да получат достъп до телематичните данни на автомобила (напр. пробег, местоположение, състояние на компонентите на автомобила и др.) за получаване на допълнителни услуги. Тези данни се генерират от автомобила като част от активирането и използването на услугите CONNECT и се съхраняват в бекендите на SEAT. Предпоставка за това е да сте разрешили изрично достъпа за споделяне на данните с приложимата трета страна в Уебсайта на SEAT/CUPRA за разширени съгласия. Тези трети страни трябва да имат достъп до тези данни, за да ви предложат специфични услуги и такси (напр. тарифи за телематика). Всички приложими случаи на употреба и свързаните с тях данни ще ви бъдат показани на уебсайта на SEAT за разширени съгласия. Третата страна носи самостоятелна отговорност за обработката на данните. Моля, свържете се директно с третата страна и се запознайте с условията за ползване и политиката за поверителност на третата страна, преди да разрешите достъпа до данни. Можете да дадете или оттеглите разрешението си за споделяне, като кликнете тук. Другите потребители на превозното средство могат да поискат информация за разширеното превозно средство директно от вас в качеството ви на основен потребител. Всеки потребител на автомобила може да деактивира събирането на данни в автомобила чрез настройките за поверителност в автомобила. Ако Основният потребител промени настройката за поверителност в режим, който не позволява събирането или споделянето на информация с трети страни, на третата страна няма да бъдат изпращани никакви допълнителни данни, като е възможно да бъдат ограничени предоставяните от нея услуги и такси. Данните се разкриват от SEAT на приложимата трета страна при изпълнението на договор или на стъпки преди влизането в контакт, доколкото те са необходими (член 6.1.б) от ОРЗД) за вас като основен потребител. За допълнителни и гост потребители предаването на данни е необходимо за целите на законните интереси на SEAT/CUPRA или от трета страна. Целта е да се даде възможност на трети страни да предлагат индивидуални и персонализирани услуги на основния потребител, като главен потребител на автомобила.

4. Други получатели, на които се разкриват Вашите данни

Разкриването на Вашите лични данни и данните за автомобила на трети страни ще се осъществява само в следните случаи:

а) За спазване на съответните законови задължения. От SEAT, като упълномощен производител на автомобила, ще се изисква, по искане на компетентните органи, да обработва и докладва определени данни, съхранявани в автомобила, свързани със собственика на автомобила. Някои от тези задължения могат да произтичат от разследването на криминални престъпления, пътнотранспортни произшествия, контрол на продажбите на стоки втора употреба и др. По този начин могат да бъдат разкрити данни относно функционирането, използването, контрола, състоянието и техническите данни, свързани с VIN кода на превозното средство, като например: пробег, скорост, ускорение, контрол на навигацията, състояние на предпазните колани, условия на околната среда, състояние на акумулатора, течностите и налягането и др. Обработката на данни и уведомяването на органите за тях е обхванато от спазването на законово задължение от страна на SEAT (чл. 6, ал. 1, т. 1, буква в) от ОРЗД), като производител на автомобила.

б) В някои случаи на обслужване и ремонт на автомобила може да се наложи SEAT да обработва данни за разхода на гориво на вашия автомобил и функционирането му, свързани с неговия VIN. Тези данни могат да бъдат обработвани от SEAT, от сервизната мрежа (дилъри и сервизи) или от трети страни (сервизни центрове за отстраняване на повреди) в рамките на законовия гаранционен срок на вашия автомобил. SEAT може да обработва тези данни и да ги разкрива на трети лица (автосервизи и дилъри) в случай на операции по изтегляне от пазара, обхванати от спазването на правно задължение (чл. 6, ал. 1, т. 1, буква в) от ОРЗД), като производител на автомобила.

в) Ако е необходимо за изпълнението на договора и по-специално за предлагането на услугите на SEAT CONNECT / CUPRA CONNECT.

г) По същия начин, някои функции на SEAT CONNECT / CUPRA CONNECT се предоставят от трети страни, като например Google, в случай на използване на функционалността за карти. В този случай, тези трети страни може да обработват личните Ви данни като администратор, при спазване на съответните декларации за поверителност, достъп до които може да се осъществи чрез съответното приложение за всеки отделен случай. Като предварителна стъпка, преди да започнете да използвате тези услуги, трябва внимателно да прочетете и приемете Общите условия и Политиката за поверителност на съответния доставчик на услуги.

От друга страна, SEAT ще направи данните достъпни за трети страни, изпълняващи ролята на обработващи данни, с цел предоставяне на услугите SEAT CONNECT / CUPRA CONNECT. По-долу можете да намерите някои случаи, в които наемаме доставчици на услуги.

  1. SEAT възлага развитието и управлението на ИТ програмата на Volkswagen AG, разположена в Германия и част от една и съща бизнес група, която ще действа като обработваща данни за SEAT.

  2. Освен това, данните, събрани от SEAT в рамките на SEAT CONNECT / CUPRA CONNECT, се съхраняват в облака на AWS и, следователно, се прехвърлят към Amazon Web Services (AWS). AWS обработва данните от наше име и в съответствие с нашите указания в рамките на Европейското икономическо пространство.

5. Колко време съхраняваме Вашите лични данни?

SEAT ще съхранява Вашите лични данни, генерирани от системите на SEAT CONNECT / CUPRA CONNECТ докато е необходимо, за да се осигурят функциите, включени в SEAT CONNECT / CUPRA CONNECT, и при всеки случай, докато Вие не поискате изтриването им. SEAT ще съхранява Вашите данни, докато договорните отношения с клиента са в сила и след приключване, за срок от максимум 10 години съгласно местните законови разпоредби.

Във връзка с данните, генерирани от автомобила и изпратени на сървъра за данни за изследване и развитие на автономното шофиране, след като бъдат събрани, те се подлагат на контрол на качеството и веднага се анонимизират. Данните се съхраняват за максимум от 24 часа с цел анонимизиране. След това оригиналните данни се изтриват от автомобила напълно. Процедурата за анонимизиране се преразглежда за ефикасност и ефективност и се разработва непрекъснато, като се вземат предвид най-новите научни познания и технологии.

Освен това, SEAT информира, че тъй като Вашите лични данни ще бъдат съхранявани във Вашия акаунт на SEAT/CUPRAID, ако поискате изтриване на данни от SEAT CONNECT / CUPRA CONNECT, личните Ви данни няма да бъдат изтрити от Вашия акаунт на SEAT ID / CUPRA ID, тъй като бихте могли да имате други свързани цифрови услуги на SEAT. Можете обаче по всяко време да управлявате Вашите настройки за данни и поверителност на https://seatid.vwgroup.io/

При всички случаи, SEAT ще съхранява данните Ви, за да спазва всички изисквания на законите на Испания съответстващи на всяка категория данни.

6. Потребители и настройки за поверителност

Онлайн услугите са достъпни за различни потребители, които могат да използват автомобила. Можете да влезете в системата като основен, допълнителен, гост или анонимен потребител в зависимост от поколението на автомобила и желания избор от функции и приложения. Моля, имайте предвид, че за да се възползвате от всички услуги и функции, трябва да влезете в системата като основен или допълнителен потребител и да закупите лиценза за CONNECT. Обработката на вашите лични данни е позволена основно за изпълнението на лиценза и договора за услугите CONNECT (чл. 6.1. б) от ОРЗД). Ако имате достъп като гост потребител, правното основание за обработката на вашите данни е законният интерес да ви предлагаме услугите на CONNECT (чл. 6.1 е) от ОРЗД). И накрая, ако го направите като анонимен потребител, SEAT няма да обработва вашата лична информация.

Освен това режимите за поверителност на автомобила ви позволяват, в зависимост от автомобила, да изберете желания режим за поверителност и дори можете напълно да ограничите достъпа до и изпращането на данни от услугите.

7. Какви са Вашите права и канали за контакт?

7.1. Определение на правата

В качеството си на субект на данни можете да упражнявате следните права:

Ако смятате, че SEAT не е обработила личните Ви данни в съответствие с приложимото законодателство, можете да подадете жалба до съответния надзорен орган, www.agpd.es.

7.2. Канали за контакт

Можете да управлявате Вашите лични данни относно услугите на SEAT CONNECT / CUPRA CONNECT по всяко време в портала на SEAT ID / CUPRA ID: seatid.vwgroup.io/account или като подадете писмено искане до SEAT, S.A. – Digital Business & Product Strategy, Autovía A-2 Km. 585, Martorell (Barcelona) или на следния имейл адрес customercare@seat.com или customercare@cupraofficial.com в зависимост от марката на Вашето превозно средство. Трябва да посочите правото, което желаете да упражните. Упражняването на тези права е безплатно.

Ако желаете да упражните правата си за защита на данните пред вносителя на SEAT или сервизния партньор на SEAT, моля, свържете се директно с тях.

Ако имате съмнения относно защитата на данните или желаете да се свържете с длъжностното лице по защита на данните („ДЛЗД“), може също да се свържете с нашия представител по защита на данните на компанията, като изпратите имейл да dataprotection@seat.es