OPŠTI USLOVI ZA SEAT CONNECT/CUPRA CONNECT ONLINE MOBILNE USLUGE

1. Opseg usluga

1.1. Ovi opšti uslovi za SEAT CONNECT/CUPRA CONNECT Online Mobile Services („Opšti uslovi”) utvrđuju uslovee koji regulišu odnos između tvrtke SEAT, S.A.U, sa sjedištem u Martorellu (Barcelona), Autovía A-2, km 585, 08760, registriran u trgovačkom registru u Barceloni u svesku 23662, stranica B-56855, list 1, s španskim poreznim brojem (NIF) A-28049161 i kontakt adresom e-pošte seatdigitalsupport@seat.es („SEAT”) i vlasnikom ili ovlaštenim korisnikom vozila („Klijent”) koji je ugovorio SEAT CONNECT/CUPRA CONNECT Online mobilne usluge kao što je opisano u Aplikacijama („Usluge”).

1.2. Opšti uslovi popunjavaju se s posebnim uslovima (koji ovise o određenom nalogu za uslugu koji je postavio svaki klijent), uslovima korištenja i pravilima o privatnosti kojima se uređuje korištenje usluga od strane klijenta.

1.3. Pored toga, ako usluge uključuju usluge druge tvrtke pružene pod vlastitom markom ili imenom, SEAT samo pruža usluge takvim uslugama trećih pružatelja usluga putem usluga. U ovom se slučaju ovi opšti uslovi primjenjuju samo na posredovanje ovog pristupa. Međutim, za korištenje usluga treće strane mogu se primijeniti i uslovi dogovoreni s takvim trećim stranama, posebno u vezi s obradom ličnih podataka

1.4. Klijent je dužan prihvatiti opšte uslove, kao i posebne uslove i sve druge primjenjive uslove korištenja ili pravila o privatnosti tokom postupka stjecanja i aktiviranja navedenog u članku 6.

1.5. SEAT će imati pravo izmijeniti opšte uslove iz bilo kojeg valjanog ili opravdanog razloga. Izmjene ovih opštih uslova biti će komunicirane klijentu i postat će obvezujuće ako ih klijent izričito prihvati. Ako klijent odbije izmjene, takve izmjene neće stupiti na snagu za klijenta, osim ako tehnički razlozi onemogućuju nastavak usluga.

1.6. SEAT će pohraniti opšte uslove koji će uvijek biti dostupni klijentu. Klijent može pronaći ažuriranu verziju svih pravnih dokumenata primjenjivih na Usluge na:

U pravnom dijelu sistema za infozabavu ili u aplikaciji.

SEAT ID

https://seatid.vwgroup.io/terms-and-conditions for Terms & Conditions

https://seatid.vwgroup.io/data-privacy for Data privacy

https://seatid.vwgroup.io/imprint for Imprint

1.7. Opšti uslovi biti će dostupni klijentu na španskom kao i na jezicima koji su dostupni klijentu u Aplikacijama.

1.8. Klijent mora biti punoljetan za ugovaranje usluga.

2. Preduslovi

2.1. Kako bi ugovorio i/ili koristio usluge, klijent mora ispuniti slijedeće preduslove i radnje:

(i) Imati vozilo SEAT ili CUPRA sa uslugama („Vozilo/a”). Klijent može pronaći informacije o kompatibilnim vozilima u Aplikacijama;

(ii) Imati pametni telefon, tablet, računalo ili bilo koji drugi elektronički uređaj s podatkovnom vezom (klauzula 4);

(iii) Imati (ili u tu svrhu kreirati) korisnički račun SEAT ID i prijaviti se s korisničkim imenom i lozinkom klijenta (klauzula 5);

(iv) Ugovorio i aktivirao usluge u okviru prvog naloga za uslugu koji je klijent poslao („Nalog za uslugu”) (klauzula 6).

(v) Klijent će se smatrati primarnim korisnikom vozila. Više informacija o različitim funkcijama i korisnicima dostupno je na sljedećoj vezi https://www.cupraofficial.com/services/connect.html / https://www.seat.com/owners/connectivity/seat-connect-service.html i opisu korisničkih uloga u odjeljku 16.

2.2. Ako je vozilo (neovisno o modelu, godini modela i opreme) opremljeno „uslugom hitnog poziva”, klijent može koristiti tu značajku bez SEAT ID korisničkog računa, naloga ili aktivacije.

3. Usluge i dostupnost

3.1. Usluge su detaljno opisane u Aplikacijama.

3.2. Usluge se mogu koristiti putem sljedećih kanala („Kanali”):

Nisu sva kompatibilna vozila opremljena navigacijskim sistemom. Određena kompatibilna vozila opremljena su radio sistemom koji omogućuje prijem usluga s različitim rasponom. Klijent može pronaći više informacija o mogućim ograničenjima opreme klijentovog vozila u Aplikacijama.

3.3. Isto tako, ne mogu se koristiti sve usluge iz svih gore navedenih kanala. Neke su usluge kompatibilne za sve kanale, za dvije od njih ili su specifične za svaki od kanala. Klijent može pronaći više informacija o kompatibilnosti usluga s kanalima u Aplikaciji ili Navigacijskom/Radio sistemu.

3.4. Svaki klijent može ugovoriti sve ili dio usluga, ovisno o narudžbi za uslugu postavljenu tokom procesa ugovaranja (klauzula 6). Određene usluge mogu biti ponuđene besplatno (npr. u besplatnom probnom razdoblju) i kao tvorničke postavke kada klijent kupi novo vozilo. Na isti način, svaka narudžba koji je klijent poslao biti će povezana s vozilom koje je klijent naveo tokom procesa aktivacije (klauzula 6). Prema tome, usluge se ne mogu prenijeti na bilo koje drugo vozilo koje se razlikuje od vozila za koje su usluge ugovorene.

3.5. Na dostupnost svih ili dijela usluga mogu utjecati ograničenja tehnološke infrastrukture, mrežne nekompatibilnosti i/ili tehnička ograničenja koja postoje u zemljama koje nisu zemlja u kojoj je klijent kupio vozilo. SEAT ne jamči da će usluge biti u potpunosti dostupne u bilo kojoj zemlji osim u zemlji u kojoj je vozilo prvi put kupljeno i stoga SEAT neće biti odgovoran ako takve okolnosti nisu pod njegovom kontrolom.

3.6. Kako bi pružilao usluge, kompanija SEAT može očekivati da vaše vozilo i kanali budu u dobrom radnom stanju, da električni sistem radi i da ima odgovarajuću bateriju. Usluga možda neće funkcionisati ako pokušate izmijeniti ili dodati bilo koju opremu ili softver na ili u Vozilo koji kompanija SEAT nije izričito ovlastila ili koji nije kompatibilan sa Uslugom. Klijent je isključivo odgovoran za pravilno održavanje vozila ili različitih kanala i njegovih sistema.

3.7. Zbog razvoja informacijskih tehnologija i tehničkog napretka automobilske industrije, usluge klijentovog vozila mogu se povremeno prilagoditi novim ažuriranjima i poboljšanjima. U tu svrhu, komapnija SEAT zadržava pravo izmjene značajki Usluga, bez dodatnih troškova za Klijenta tokom trajanja ugovorenih Usluga. Kompanija SEAT će obavijestiti Klijenta, uz trajnu potporu, o vrsti i opsegu takvih izmjena uz razumno unaprijed.

Ako takve izmjene negativno utiču na Klijenta (i pod uslovom da takvi negativni uticaji nisu od manje važnosti), Klijent će imati pravo da raskine ovaj Ugovor u roku od trideset (30) dana od primanja obavijesti o izmjenama ili nakon izmjena Usluga, šta se dogodi kasnije. Raskid ugovora regulisaće se kako je navedeno u tački 10. u nastavku.

Ipak, pravo na raskid ovog ugovora u gore navedene svrhe neće se primjenjivati ako je kompanija SEAT Klijentu dala mogućnost održavanja Usluga bez dodatnih troškova i bez izmjena i one ostaju usklađene.

3.8. SEAT će poduzeti razumne mjere u okviru svojih mogućnosti kako bi osigurao kontinuiranu dostupnost usluga, te će uložiti sve napore kako bi riješio svaki neuspjeh što je prije moguće.

3.9. Ipak, u slučaju više sile (na primjer, oružanog sukoba, nepovoljnih klimatskih uvjeta ili mjera sukoba na radu, itd.) ili zbog obavljanja održavanja, popravka ili bilo koje druge vrste radnji koje su potrebne u SEAT tehničkim uređajima ili uređajima trećih strana koje pružaju podatke, sadržaj, informacije ili mogućnost prijenosa usluga, usluge mogu biti prekinute ili otežane (brzina). Isto tako, povećanje istovremenog korištenja usluga može utjecati na takve usluge.

3.10. Pored toga, SEAT ima pravo poduzeti odgovarajuće mjere kako bi spriječio prijetnje cyber-napadima protiv sigurnosti vozila, prometa, života, zdravlja, prava na informacije (privatnost), vlasništva, imovine klijenta, vlasnika ili vlasnika nositelja vozila ili protiv bilo koje treće strane ili samog SEAT-a. Takve mjere mogu rezultirati ograničenjima usluga i/ili podatkovnih veza. Ovisno o ozbiljnosti prijetnji i/ili važnosti ugrožene imovine, takve mjere mogu također podrazumijevati privremenu blokadu nekih ili svih usluga kao i prekid veze s podacima.

3.11. Za provođenje gornjih mjera ili za vraćanje ukupne dostupnosti usluga ili podatkovne veze, SEAT može pružiti klijentu besplatno ažuriranje softvera u vozilu. Klijent također može izvršiti ažuriranje softvera kod svog distributera SEAT servisa. Obnavljanje potpune dostupnosti Usluga također može zahtijevati drugo sudjelovanje Klijenta (na primjer, promjenu lozinke SEAT ID-a). Kompanija SEAT neće biti odgovorna za bilo kakvu neusklađenost usluga ako Klijent nije instalirao ta ažuriranja prema naznakama kompanije SEAT nakon razumnog razdoblja.

3.12. Sa svoje strane, Klijent kompaniji SEAT daje neisključivo, neograničeno, potpuno, prenosivo, besplatno i podlicencno pravo korištenja svih podataka koji proizlaze iz njihovog korištenja Usluga, posebno tehničkih podataka, koji se ne odnose na osobe ili čije su lične reference uklonjene (anonimizovani podaci).

3.13. U slučaju tehničkih problema ili bilo kojeg drugog problema vezanog uz usluge, klijent se može obratiti Seat službi za korisnike. Klijent može pronaći pojedinosti o kontaktima u Aplikacijama.

4. Podaktovna veza

4.1. Kako bi ih klijent mogao koristiti, usluge zahtijevaju sljedeće podatkovne veze:

4.2. Podatkovna veza između vozila i servera:

4.2.1. Za korištenje usluga potrebna je podatkovna veza između vozila i SEAT servera.

4.2.2. Ugovaranje usluga uključuje dio korištenja klijentove podatkovne veze u vezi s određenim uslugama. Za korištenje drugih usluga, koje mogu zahtijevati veću upotrebu podatkovne veze, klijent može pribaviti dodatne pakete podataka od trećih strana o svom trošku. Daljnje informacije o podatkovnoj vezi potrebne za svaku od ugovorenih usluga mogu se naći u Aplikacijama, kao i alternative za stjecanje dodatnih paketa podataka od telekomunikacijskih operatora. SEAT neće biti odgovoran za usluge povezivanja koje pružaju treće strane.

4.2.3. Usluge su konfigurirane tako da aktiviraju podatkovnu vezu između vozila i servera kada se vozilo nalazi u zemlji koju je SEAT ovlastio za korištenje takve komunikacije („Područije korištenja”).

4.2.4. Zemlje unutar područja korištenja vozila ovise o modelu, godini modela i opremi vozila. Klijent može pronaći dodatne informacije o području korištenja svog vozila u aplikaciji.

4.2.5. Rad i izvedba podatkovne veze između vozila i servera ovise o nizu uzroka, koji mogu biti povremeno izvan kontrole tvrtke SEAT. Radi ilustracije, bez ograničenja, odgovarajući prijem signala na mjestu vozila, neuspjeh, smanjenje ili prekid pokrivenosti tunela, garaža i podzemnih željeznica, kao i drugih nepovoljnih uslova (meteorološki uvjeti, uređaji za proizvodnju smetnje, zgrade, intenzivno korištenje relevantne mobilne mreže).

4.2.6. Kompanija SEAT nema obvezu održavati ili podržavati bilo kakvu podatkovnu vezu između vozila i servera podataka kompanije SEAT ako se prekine specifična mrežna tehnologija na koju se oslanja povezivanje vozila („Technology Sunset”).

4.3. Podatkovna veza između klijentovog uređaja i servera poslužitelja:

4.3.1. Podatkovna veza između klijentovog uređaja i servera poslužitelja za korištenje usluga putem aplikacije nije dio usluga koje pruža SEAT. Stoga se primjenjuju odredbe i uvjeti dogovoreni s pružateljem telekomunikacijskih usluga klijenta i/ili ko-korisnika. Navedeno može rezultirati dodatnim troškovima, posebno u slučaju povezivanja i naknada uspostave veze. Ovi troškovi su izvan opsega, kontrole i odgovornosti SEAT-a.

5. Korisnički račun

5.1. Klijent mora imati (ili kreirati u tu svrhu) korisnički račun SEAT ID („korisnički račun SEAT ID”) putem aplikacije ili kako je navedeno u navigacijskom/radijskom sistemu klijentovog vozila. Uslovi korištenja i pravila o privatnosti koja se primjenjuju na korisnički račun SEAT ID mogu se provjeriti u bilo kojem trenutku na sljedećem linku: https://seatid.vwgroup.io/terms-and-conditions.

5.2. Klijent se mora prijaviti na aplikaciju ili navigacijski/radio sistem klijentovog vozila (prema modelu vozila) sa svojim korisničkim imenom i lozinkom kako bi, između ostalih funkcionalnosti, ugovorio i aktivirao usluge u klijentovom vozilu, kao i za provjeru i upravljanje statusom ugovorenih usluga u bilo koje vrijeme, ali i za „Usluga hitnih poziva”.

5.3. Klijent mora čuvati povjerljive podatke svoje prijave i, osobito, lozinku. Ako se lozinka otkrije trećim osobama, klijent će odmah izmijeniti takvu lozinku ili, u slučaju da se klijent ne može prijaviti na korisnički račun SEAT ID-a, o tome odmah obavijestiti SEAT. Kroz ID Portal klijent može obnoviti korisničku lozinku. Za dodatna pitanja o oporavku lozinki, klijent može kontaktirati SEAT-ov odjel za korisničku podršku u svakoj zemlji (usluga ima ograničeno radno vrijeme) ili provjeriti odjeljak FAQ u Aplikaciji.

5.4. Neke usluge zahtijevaju osobni identifikacijski broj (S-PIN) za prijavu. Klijent može pronaći dodatne informacije o ovom pitanju u Aplikaciji. Klijent mora čuvati taj sigurnosni PIN u tajnosti. Ako je sigurnosni PIN otkriven trećim osobama, Klijent je dužan odmah izmijeniti taj sigurnosni PIN.

5.5. Klijent će poduzeti sve potrebne radnje kako bi jamčio da su podaci korisničkog računa SEAT ID istiniti i potpuni. Budući da će SEAT i klijent biti u kontaktu putem e-maila, klijent treba imati valjani e-mail i imati pristup relevantnom računu e-pošte. Klijent će ažurirati izmjene adrese e-pošte klijenta ili bilo kojeg drugog klijenta čim to bude moguće putem odgovarajućeg odjeljka korisničkog računa ID-a SEAT-a.

5.6. SEAT pruža besplatan korisnički račun SEAT ID korisniku.

6. Ugovaranje i aktiviranje usluga

6.1. Klijent može ugovoriti usluge (postavljanjem novih naloga za uslugu ili obnavljanjem) i aktivirati ih prijavom na aplikaciju ili Navigacijski/Radio sistem (prema modelu vozila) sa svojim podacima za prijavu svog korisničkog računa za ID SEAT, nakon aktivacije usluga, vozilo će se povezati s korisnikovim korisničkim računom SEAT ID, a klijent će moći početi koristiti ugovorene usluge.

6.2. U slučaju da klijent kreira novi zahtjev za usluge ili obnovu nakon isteka prvobitnih narudžbi, klijent će morati ponoviti postupak aktivacije, osim ako SEAT ne potvrdi plaćanje za obnovu prije isteka roka prvobitnog naloga za uslugu klijenta.

6.3. Kao iznimka od gore navedenog, za aktiviranje usluga za „Udaljeno zaključavanje i otključavanje” i „Digitalni ključ” bit će potreban dvostruki postupak provjere autentičnosti od strane relevantnog trgovca.

6.4. Ovisno o modelu i opremi klijentovog vozila, klijent može ugovoriti i aktivirati usluge na različite načine. Klijent može pronaći više informacija i savjeta o procesu aktivacije na Aplikacijama ili se obratiti nadležnom importeru.

6.5. Ovisno o sredstvima koja se koriste za ugovaranje usluga, klijent mora poduzeti slijedeće korake:

6.6. Ugovaranje i aktiviranje usluga putem aplikacije („Aktivacija izvan automobila”) kako je primjenjivo:

(i) Klijent mora imati pametni telefon, tablet, računalo i/ili bilo koji drugi elektronički uređaj s podatkovnom vezom i SEAT ili CUPRA vozilo kompatibilano sa servisnim uslugama;

(ii) Klijent se mora prijaviti na aplikaciju pomoću klijentovih podataka za prijavu svog korisničkog računa za SEAT ID;

(iii) Klijent mora unijeti identifikacijski broj vozila (VIN). Klijent može pronaći VIN na donjem dijelu vjetrobranskog stakla ili u dokumentima vozila;

(iv) Klijent mora postaviti relevantnu narudžbu za željene usluge, kao i prihvatiti primjenjive uslove.

Kada klijent klikne na okvir da bi nastavio s ugovaranjem usluga, klijent prihvaća opšte uslove, kao i posebne uslove (koji će ovisiti o relevantnoj narudžbi za usluge koju je postavio klijent) i sve druge uslove korištenja ili politike privatnosti koje se mogu primijeniti;

(v) Klijent mora zabilježiti i zapamtiti kod povezivanja koji će biti prikazan („Kôd veze”) i mora unijeti taj broj u Navigacijski/Radio sistem vozila kako bi uspostavio vezu; i

(vi) SEAT će poslati e-mail na adresu e-pošte koju je klijent dostavio prilikom izrade korisničkog računa SEAT ID. Takva e-pošta sadržavat će sljedeće informacije:

a) Potvrda naloga od strane SEAT-a za narudžbu servisnih usluga („Potvrda narudžbe”);

b) Potvrda od strane SEAT-a da su usluge ispravno aktivirane i da ih klijent može početi koristiti; i

c) Relevantnu fakturu koju izdaje SEAT, ovisno o narudžbi za uslugu koju je klijent dao.

Datum primitka potvrde narudžbe smatrati će se datumom izvršenja ugovora.

6.7. Ugovaranje i aktiviranje Usluga putem navigacijskog/radio sistema vozila („Aktivacija u automobilu”) kako je primjenjivo:

(i) Klijent mora imati SEAT ili CUPRA vozilo koje je kompatibilno sa uslugama;

(ii) Klijent se mora prijaviti u navigacijski/radijski sistem koristeći svoje podatke za prijavu svog korisničkog računa za SEAT ID;

(iii) Klijent mora postaviti relevantnu Narudžbu za usluge za željene Usluge, kao i prihvatiti primjenjive uvjete.

Kada klijent klikne na okvir da bi nastavio s ugovaranjem usluga, klijent prihvaća opšte uslove, kao i posebne uslove (koji će ovisiti o relevantnoj narudžbi za usluge koju je postavio klijent) i sve druge uslove korištenja ili politike privatnosti koje se mogu primijeniti;

(iv) Klijent mora proći postupak provjere 2 ključa (otvaranje i zatvaranje vozila sa svakom od tipki);

(v) Klijent će morati pričekati da se na ekranu navigacijskog/radio sistema vozila prikaže poruka koja potvrđuje aktiviranje usluga; i

(vi) SEAT će poslati e-mail na adresu e-pošte koju je klijent dostavio prilikom izrade korisničkog računa SEAT ID. Takva e-pošta sadržavati će sljedeće informacije:

a) Potvrda naloga od strane SEAT-a za narudžbu servisnih usluga („Potvrda narudžbe”);

b) Potvrda od strane SEAT-a da su usluge ispravno aktivirane i da ih klijent može početi koristiti; i

c) Relevantnu fakturu koju izdaje SEAT, ovisno o narudžbi za uslugu koju je klijent dao.

Datum primitka potvrde narudžbe smatrati će se datumom izvršenja ugovora.

6.8. Ako je klijent potrošač („consumidor”), klijent ima pravo odustati od ugovora u roku od četrnaest (14) dana od dana sklapanja ugovora po postupku utvrđenom u ovoj klauzuli. Koraci koje klijent treba poduzeti za ostvarivanje prava na odustanak navedeni su u članku 10. opštih uslova („Pravo na povlačenje”). Uz potvrdu narudžbe, klijent će dobiti službeni obrazac (neobavezno) kako bi ostvario pravo na povlačenje. Ako se usluge pružaju klijentu besplatno (npr. u besplatnom probnom razdoblju), korištenje prava na povlačenje neće uzrokovati povrat sredstava.

7. Ekonomski uvjeti - Način plaćanja

7.1. Usluge će podlijegati ekonomskim uslovima koji su na snazi u vrijeme ugovaranja ili obnavljanja usluga od strane klijenta. Aktuelni popis cijena i primjenjivih poreza biti će dostupan u bilo koje vrijeme za klijenta na aplikaciji.

7.2. Isto tako, klijent će moći saznati više o primjenjivim cijenama za usluge tijekom procesa ugovaranja i aktivacije i postavljanja usluga. Potvrda o narudžbi poslana je klijentu nakon što je taj proces zaključen i uključivat će račun s primjenjivim cijenama i porezima (klauzula 6).

7.3. Izuzetno, neke usluge SEAT može ponuditi klijentu bez naknade (npr. u besplatnom probnom razdoblju) kada klijent kupi novo vozilo koje je kompatibilno s uslugama.

Unatoč tome, obnova ili postavljanje novih naloga za uslugu od klijenta će zahtijevati plaćanje odgovarajuće cijene. S tim u vezi, SEAT će prije isteka roka važenja prvog naloga za uslugu obavijestiti klijenta putem e-maila (u više navrata) o mogućnosti obnove postojećeg naloga za uslugu ili postavljanja novog.

7.4. U slučaju da klijent ne potvrdi i ne plati cijenu obnove usluga ili postavljanja novog naloga za uslugu nakon što SEAT pošalje posljednju obavijest, SEAT zadržava sva prava na otkazivanje/raskid klijentovog pristupa uslugama po isteku razdoblja valjanosti. U svakom slučaju, klijent će imati pravo ponovno ugovoriti usluge u bilo koje vrijeme nakon isteka prethodnog ugovora.

7.5. Uplatu cijene za usluge, njezine obnove i/ili postavljanje novih naloga za uslugu, klijent će izvršiti putem svog korisničkog računa za ID SEAT ID-a, koji će preusmjeriti klijenta na platnu platformu/pristupnik kojim upravlja, ili putem Volkswagen Payments SA („EMI”). EMI je institucija za elektronički novac osnovana prema zakonima Luksemburga, sa sjedištem na adresi 19-21, ruta d'Arlon, L-8009 Strassen, Luksemburg, registrirana u luksemburškom trgovačkom registru (Registre de Commerce et des Sociétés) pod brojem B215079 i djeluje pod nadzorom luksemburškog financijskog tijela (Commission de Surveillance du Secteur Financier, CSSF). U zavisnosti od slučaja, postupak plaćanja se može regulirati uslovima i/i politikom privatnosti koja se primjenjuje na plaćanja krajnjih korisnika koja se povremeno dogovore između klijenta i EMI-ja. U takvim slučajevima, klijent će biti pravilno obaviješten kako bi dao svoj pristanak. S tim u vezi, ako se informacije koje je klijent pružio kao dio postupka registracije promijene, Klijent će morati bez nepotrebnog odgađanja obavijestiti EMI ažuriranjem relevantnih podataka. Ako je potrebno, od klijenta se može zahtijevati da dostavi dokaze o ažuriranim podacima s odgovarajućim dokumentima.

7.6. Sve okolnosti izvan kontrole SEAT-a koje ugrožavaju uspjeh ili pravilno izvršavanje plaćanja klijenta automatski će uzrokovati prekid i/ili otkazivanje postupka ugovaranja.

8. Razdoblje valjanosti

8.1. Razdoblje valjanosti ugovora bit će utvrđeno kada je svaki nalog za uslugu dostavljen na raspolaganje („Razdoblje važenja”). Općenito (ali ne uvijek), usluge će biti ugovorene od strane klijenta za razdoblja valjanosti od jedne godine.

8.2. Razdoblje valjanosti započinje datumom aktiviranja garancije klijentovog vozila. U slučaju obnavljanja i/ili plasmana novih usluga (i pod uvjetom da SEAT primi plaćanje prije datuma isteka prvotno ugovorenih usluga), datum nakon isteka će započeti razdoblje valjanosti takve obnove i/ili kreiranja nove narudžbe usluga. U slučaju da SEAT nakon isteka prvobitnog ugovora o uslugama primi uplatu za obnavljanje i/ili postavljanje novih naloga za usluge, datum kada je SEAT potvrdio plaćanje će pokrenuti sljedeće razdoblje valjanosti.

8.3. Prihvaćanjem opštih uslova i za odgovarajuće svrhe, klijent izričito zahtijeva da pružanje usluga započne tokom razdoblja utvrđenog za ostvarivanje prava na odustajanje utvrđeno u klauzuli 9.

8.4. Za takve usluge koje se nude klijentu bez naknade u kontekstu kupnje novog vozila, razdoblje valjanosti će biti razmjerno smanjeno s brojem dana koji su protekli od aktiviranja garancije novog vozila do dana u kojem su usluge aktivirane u skladu s postupkom opisanim u klauzuli 6. opštih uslova.

8.5. Razdoblje važenja za ugovorene usluge je povezano s klijentovim vozilom i može se provjeriti od strane klijenta na Aplikaciji prijavom na njegov korisnički račun s SEAT ID.

8.6. SEAT će podsjetiti klijenta na mogućnost produženja ugovora ili postavljanja novih usluga kada je istekao rok važenja. Obavijest će biti poslana na klijentovu e-poštu koju je dobio prilikom izrade korisničkog računa SEAT ID. U slučaju da klijent želi obnoviti ugovor ili postaviti novi nalog za uslugu, klijent će morati slijediti upute SEAT-a i započeti novi proces ugovaranja i aktivacije (ovisno o slučaju) putem aplikacije i/ili putem navigacijskog/radio sistema vozila (prema potrebi) u skladu s opštim uslovima.

8.7. Ako klijent ne obnovi ili postavi novu narudžbu nakon isteka perioda važenja, ugovor između SEAT-a i klijenta bit će automatski raskinut.

9. Pravo na povlačenje

9.1. U skladu sa Opštim uslovima usluga SEAT CONNECT & CUPRA CONNECT i drugih dodatnih ili naknadnih usluga koje se takođe mogu ugovoriti putem SEAT/CUPRA CONNECT Aplikacije, Navigacijski sistem i Moja CUPRA kada je Klijent potrošač, Klijent ima pravo da odustane od ugovora u roku od četrnaest (14) kalendarskih dana bez navođenja razloga.

9.2. Razdoblje povlačenja istječe nakon četrnaest (14) kalendarskih dana od datuma izvršenja ugovora.

9.3. Takva nadoknada će se izvršiti korištenjem istog sredstva plaćanja koje je koristio Klijent za početnu transakciju, osim ako Klijent nije izričito zatražio drugačije od SEAT/CUPRA slanjem e-maila na: seatdigitalsupport@seat.es (Seat Klijenti) ili cupradigitalsupport@cupraofficial.com (CUPRA Klijenti).

9.4. Klijent može koristiti obrazac za povlačenje priložen kao Prilog I iako njegova upotreba nije obavezna.

9.5. Kako bi ispunio rok za isticanje prava odustajanja, dostatna je obavijest klijenta koja je poslana prije isteka tog roka.

9.6. U slučaju odustajanja klijenta, SEAT će nastaviti s povratom svih iznosa prikupljenih od klijenta, bez nepotrebnog odgađanja i, u svakom slučaju, u roku od maksimalno četrnaest (14) kalendarskih dana od datuma kada je obaviješten o odluku klijenta o odustajanju. Takva nadoknada izvršit će se istim sredstvima plaćanja koja je klijent koristio za početnu transakciju, osim ako je klijent izričito zatražio drugačije od SEAT/CUPRA by sending an e-mail to: seatdigitalsupport@seat.es (SEAT Clients) or cupradigitalsupport@cupraofficial.com (CUPRA Clients). Tom slučaju klijent će morati dostaviti potrebnu dokumentaciju kako bi dokazao da je vlasnik alternativnog načina plaćanja. U svakom slučaju, klijent neće snositi nikakve troškove vezane uz takvu naknadu.

9.7. U onoj mjeri u kojoj će se usluge početi pružati tokom razdoblja odustajanja, ako klijent iskoristi pravo odustajanja, klijent će platiti iznos koji je razmjeran uslugama koje su već pružene u trenutku obavijesti o odustajanju, u odnosu na cijelo razdoblje ugovora.

10. Prestanak i prijenos ugovora

10.1. Ugovor će biti raskinut:

a) Kada Klijent ne obnovi usluge i/ili ne postavi novi nalog za uslugu nakon isteka početnog razdoblja valjanosti, u uslovima navedenim u klauzuli 8;

b) Kada klijent iskoristi pravo na odustajanje, u uslovima navedenim u tački 9;

c) U slučaju nesuklađenosti sa odjeljkom ‎15.

d) Po želji nepoštujuće stranke, kada je druga strana u bitnome prekršila bilo koju od utvrđenih pravnih ili ugovornih obveza. U ovom scenariju, ako je usklađenost još uvijek moguća, strana koja nije prekršila ugovor će pisanim putem obavijestiti drugu stranu o relevantnom kršenju i spremnost stranke koja ne krši ugovor da raskine ugovor ako stranka koja krši pravila ne otkloni kršenje u skladu s sljedećih deset (10) dana od primitka obavijesti. Nakon isteka tog roka, stranka koja ne krši pravo ima pravo raskinuti ugovor u pisanom obliku obavještavajući drugu stranu, te će imati pravo tražiti odgovarajuću štetu i nadoknadu. S druge strane, ako usklađenost nije moguća, ugovor će se raskinuti s primitkom obavijesti za nepoštujuću stranku koja traži prekid i navodeći razloge za takav zahtjev. Kada klijent iskoristi pravo na odustajanje, u uslovima navedenim u klauzuli 9.

e) U slučaju Technology Sunset, kao što je opisano u tački 4.2.6, Klijent će moći prekinuti Usluge na koje utiče Technology Sunset pisanom obavijesti kompaniji SEAT-u, ako ne postoje alternativna rješenja povezivanja s primjenjivom tehnologijom.

f) Ako Klijent nije u mogućnosti da poštuje odredbe iz člana 20., kompanija SEAT može odmah raskinuti Korisnički ugovor i sve druge povezane postojeće ugovore između kompanije SEAT i Klijenta i blokirati njegov budući pristup SEAT ID-u i svim povezanim uslugama ili proizvodima, softverima i tehnologijom.

10.2. U slučaju da je ugovor raskinut zbog bilo kojeg od razloga navedenih u prethodnom odjeljku, posebni uslovi koji se primjenjuju na usluge ugovorene od strane klijenta u svakom trenutku također će biti ukinuti i pristup uslugama će biti otkazan.

10.3. Nijedna strana ne može prenijeti svoja prava ili obveze prema ovom ugovoru bez prethodne pismene suglasnosti druge strane. Kao iznimka od gore navedenog, SEAT zadržava pravo na prijenos ugovora o uslugama (bez ikakvih izmjena ugovornih uslova) bilo kojoj drugoj tvrtki SEAT grupe. U tu svrhu, klijent ovdje ovlašćuje SEAT da nastavi s takvim zadatkom. U svakom slučaju, SEAT će obavijestiti klijenta o zadatku što je prije moguće.

10.4. Na zahtjev Klijenta, kompanija SEAT će mu učiniti dostupnim svaki sadržaj osim ličnih podataka koje je Klijent pružio ili stvorio prilikom korištenja Usluga. Takvi će se podaci dati besplatno, u razumnom vremenskom razdoblju i u uobičajenom elektronskom formatu.

11. Prava intelektualnog i industrijskog vlasništva

11.1. Klijent ima neisključivo i neprenosivo pravo na korištenje usluga (kao i sadržaja, materijala i informacija vezanih uz njih), zahtjeva, navigacijskog/radio sistema tokom perioda važenja ugovorenih usluga. Korištenje će biti ograničeno na one zemlje u kojima se usluge mogu koristiti (kao što je navedeno u Aplikacijama).

11.2. Klijent nije ovlašten prenijeti ili otkriti sadržaj i informacije vezane za usluge, niti iskoristiti usluge na bilo koji način, na primjer, u korist trećih osoba, u komercijalne svrhe ili za profit. Klijent neće biti ovlašten mijenjati, kopirati, modificirati, dekompilirati, rastavljati ili izvršavati bilo koji obrnuti inženjering nad uslugama i/ili kanalima, njihovim integrirajućim dijelovima ili sadržajem i izvornim kodovima. Nadalje, klijent ni u kojem slučaju ne smije uklanjati, mijenjati, izbjegavati ili manipulirati bilo kojim zaštitnim uređajem ili sigurnosnim sustavom instaliranim u kanalima.

11.3. Klijent prihvaća da su prava intelektualnog i industrijskog vlasništva i sva druga prava nad uslugama (uključujući njihov sadržaj, tekstove, podatke, baze podataka, slike, fotografije, grafike, glasove, videozapise, nazive, zaštitne znakove, znakove raspoznavanja, dizajn, softver, sučelja, itd.), aplikacijama i navigacijskim/radijskim sistemom, kao i njihovi sastavni dijelovi vlasništvo su SEAT-a, njegovih davatelja licence i/ili trećih strana. U tom smislu, kada klijent unajmi usluge, on stječe samo ona prava koja su nužna za korištenje usluga pod uvjetima utvrđenim opštim uslovima.

11.4. Klijentu nije dopušteno koristiti usluge, aplikaciju i navigacijski/radijski sistem i njihove sastavne dijelove koji krše opšte uslove i/ili druge primjenjive uslove korištenja, prava trećih strana i/ili primjenjive zakone. Klijent će zaustaviti bilo kakvo neadekvatno korištenje usluga, aplikacija i navigacijskog/radio sistema ili njihovih sastavnih dijelova. Klijent se posebno obvezuje da neće distribuirati, reproducirati, javno komunicirati i/ili mijenjati, za bilo koju svrhu, sve ili dio usluga, aplikacije, navigacijskog/radijskog sistema ili njihovih sastavnih dijelova, niti vršiti bilo koju drugu radnju koja može štetiti valjanosti bilo kojeg od gore navedenih.

12. Zaštita podataka

12.1. SEAT će štititi lične podatke koje mu dostavi klijent. Takvi će se podaci koristiti isključivo kada je njegova upotreba zakonski dopuštena i klijent je izričito pristao na takvu upotrebu. Klijent može pronaći više informacija o ovom pitanju u dokumentu pravila o privatnosti u odjeljku usluge, dostupno u Aplikaciji.

13. Klijentova odgovornost

13.1. Klijent će potvrditi da ispunjava preduslove za ugovaranje i korištenje usluga, u skladu s odredbama opštih uslova, a posebno u klauzuli 2.

13.2. Osim toga, klijent je odgovoran za korištenje usluga bez kršenja opših, posebnih uslova koji se mogu primijeniti, kao i svih drugih uslova korištenja ili pravila o privatnosti aplikacije i navigacijskog/radijskog sistema, kao zakonima koji su na snazi i pravima pojedinaca ili tvrtki trećih strana.

13.3. Ako Klijent nije vlasnik Vozila, prije izvođenja ažuriranja softvera, Klijent je odgovoran da osigura da za to ima ovlaštenje. Klijent može pronaći informacije o dozvoli za izvođenje ažuriranja softvera u ugovorima koji su primjenjivi između Klijenta i vlasnika u odnosu na Vozilo (npr. iz ugovora o najmu ili – u službenom automobilu – u smjernicama poslodavca za službeno vozilo ili ugovor o radu). U slučaju sumnje, Klijent bi trebalo da dobije prethodnu saglasnost vlasnika vozila za ažuriranje softvera.

13.4. U slučaju da je vozilo koristio, na primjer član obitelji, zaposlenik klijenta ili ovlašteno treće lice, klijent će poduzeti odgovarajuće mjere (na primjer, dobivanje suglasnosti od trećih strana) kako bi jamčio da, kada takva stranka prijavi usluge, on ne krši prava trećih strana. Mora se napomenuti da klijent dobiva informacije o vozilu i, (posredno) o takvoj trećoj strani (kao što je ponašanje korisnika, lokacija itd.). Poruke upozorenja koje se odnose na vozilo i poruke ili poruke za kvarove koji će ostati u vozilu prikazani su u aplikaciji, u dijelu koji pruža informacije o statusu vozila.

13.5. Klijent se obvezuje poštivati prava intelektualnog i industrijskog vlasništva bilo koje druge vrste prava SEAT-a ili bilo koje treće strane na usluge, aplikaciju i navigacijski/radijski sistem vozila prema uslovima utvrđenim u klauzuli 11.

13.6. Klijent će biti odgovoran SEAT-u za svako kršenje ili kršenje koje proizlazi iz korištenja usluga od strane bilo koje druge osobe osim klijenta, držeći SEAT bezopasnim za sve okolnosti koje proizlaze iz takvog neadekvatnog korištenja.

13.7. Ako je klijent u isto vrijeme i vozač vozila, klijent može koristiti usluge ako je u skladu sa svim važećim zakonima koji se odnose na sigurnost prometa i sigurnosti na cestama.

14. SEAT odgovornost

14.1. SEAT neće biti odgovoran za bilo kakvu štetu uzrokovanu korištenjem usluga od strane klijenta, aplikacije i/ili navigacijskog/radio sistema vozila suprotno opštim uslovima ili za neodgovarajuću upotrebu. Navedeno se odnosi osobito ako se vozač vozila zaokupi tokom vožnje zbog korištenja usluga ili prijave i, kao posljedica, se dogodi nezgoda.

14.2. Konkretno, zbog digitalne prirode informacija koje SEAT pruža u okviru pružanja usluga i mogućnosti pogrešaka u pohranjivanju i prijenosu takvih informacija putem interneta, SEAT ne jamči ažuriranje, tačnost, istinitost, ispravnost i kvalitetu informacija koje su prenesene ili pružene klijentu putem usluga. U tom smislu, osim u slučajevima koji su izričito predviđeni primjenjivim zakonom, SEAT neće biti odgovoran za ažuriranje, tačnost, istinitost, ispravnost i kvalitetu podataka i informacija pruženih putem usluga, niti za podatke i informacije koje pruža treća strane.

14.3. U pogledu informacija, podataka, slika i drugih sadržaja koje pružaju treća lica u okviru pružanja usluga, klijent potvrđuje da SEAT ne pregledava niti modificira sadržaj tih podataka, kao ni bilo koji drugi sadržaj i informacije.

14.4. SEAT neće biti odgovoran ni za kakve okolnosti koje utiču na usluge koje proizilaze iz problema sa vezom za prenos podataka koju pružaju treće strane. U tom smislu, kompanija SEAT neće snositi odgovornost za bilo kakve Technology Sunsets, kao što je opisano u tački 4.2.6. Međutim, kompanija SEAT će razumno obavijestiti Klijenta u pisanom obliku nakon što postane svjesna nadolazećeg Technology Sunset o mogućem datumu nakon kojeg tehnologija više neće biti dostupna.

14.5. SEAT neće biti odgovoran za bilo kakvu štetu uzrokovanu izborom klijenta neadekvatne lozinke za prijavu na korisnički SEAT ID ili neadekvatnu zaštitu lozinke. SEAT neće biti odgovoran za štetu koju prouzrokuju treća lica kojima je klijent odobrio pristup uslugama.

15. Garancija

15.1. Ne dovodeći u pitanje gore navedene klauzule 13. i 14. i pravo Klijenta na povlačenje, pod uslovom da su Usluge instalirane na odgovarajući način i za vrijeme trajanja relevantnog ugovora, kompanija SEAT ima odgovornost prema Klijentu u slučaju da Usluge (i) nisu u skladu sa opisom i kvalitetom koji su stavljeni na raspolaganje Klijentu u ovim Opštim uslovima i posebnim uslovima navedenim u Zahtjevu prije sklapanja ugovora, koji bi trebali biti istog kvaliteta i funkcija kao slične usluge; i pod uslovom da Klijent nije izričito prihvatio da bilo koja posebna funkcija Usluga odstupa od takve usklađenosti; (ii) nisu prikladni za uobičajene namjene za koje su namijenjeni (uključujući one namjene za koje se pružaju slične usluge, uzimajući u obzir postojeće tehničke standarde); (iii) nisu dobili odgovarajuća uputstva (i koje Klijent može razumno očekivati da će ih primiti); i (iv) nisu dostavljeni sa relevantnim ažuriranjima ako je to navedeno u ugovoru.

15.2. kompanija SEAT će osigurati sva potrebna ažuriranja, uključujući sigurnosna ažuriranja, kako bi se održala usklađenost Usluga tokom trajanja primjenjive ugovorene usluge, kako je navedeno u njegovim posebnim uslovima. Gorenavedeno neće se primjenjivati ako Klijent ne instalira ažuriranja koja su dostupna od strane kompanije SEAT u razumnom roku, pod uslovom da je kompanija SEAT propisno obavijestila Klijenta o takvim ažuriranjima i da su data uputstva u tom pogledu tačna.

15.3. U slučaju neusklađenosti Usluga, Klijent ima pravo da se Usluge usklade, npr. putem ažuriranja, obnavljanja kontinuirane opskrbe ili eliminacije ograničene performanse (brzine). Ako (i) kompanija SEAT odbije ili ne uspije postići usklađenost u razumnom vremenskom periodu i bez značajnih neugodnosti za Klijenta (ii) ili ako je neusklađenost tako ozbiljne prirode da je nerazumno da Klijent prvi podnese zahtjev za ispravku, ima pravo na (a) u slučaju usluga koje se plaćaju, proporcionalno smanjenje cijene, ako postoji, za period tokom kojeg digitalni sadržaj ili digitalna usluga nisu bili u skladu i (b) osim ako je neusklađenost neznatna, raskinuti ugovor u skladu s odjeljkom 3.7. Smanjenje cijene ili povrat novca je razmjerno ako odražava smanjenje vrijednosti Usluga u poređenju sa vrijednošću koju bi digitalni sadržaj ili digitalna usluga imali da je usklađena.

15.4. U odstupanju od propisa u odjeljku 15.1iznad, kompanija SEAT neće biti odgovorna za neusklađenost koja je isključivo rezultat klijentovog neuspjeha da instalira ažuriranje u razumnom roku, pod uslovom da do neuspjeha u instalaciji od strane Klijenta nije došlo zbog nedostatka u uputstvima za instaliranje koje je dostavila kompanija SEAT.

15.5. Kako bi ostvario prava prema ovom odjeljku 15, Klijent može kontaktirati odjeljenje za korisničku podršku kompanije SEAT.

16. Ko-korisnici

16.1. Klijent može ovlastiti razuman broj pojedinaca (na primjer, članove porodice, prijatelje, kolege) da koriste usluge u klijentovom vozilu („Ko-korisnik” ili „Ko-korisnici”).

16.2. Opšte pravilo, da bi se koristile usluge za klijentovo vozilo, je da Ko-korisnik mora imati korisnički SEAT ID ili da kreira takav nalog pod uslovima koji su ovde definisani, da aktivira usluge koje su posebno povezane sa njegovim SEAT ID korisničkim računom koji se odnosi se na upotrebu vozila i prihvatanje opštih uslova, posebnih uslova i svih drugih uslova korištenja ili pravila o privatnosti koja mogu biti primenljiva.

16.3. Usluge se ne mogu koristiti istovremeno, a određene usluge ne mogu koristiti druge osobe osim klijenta, čak i sa korisničkim računom za SEAT ID. Nisu sve usluge potrebne za korištenje SEAT ID korisničkog računa od strane bilo kojeg drugog vozača ili putnika nego klijenta. Više informacija o ovom pitanju možete pronaći u aplikaciji ili navigacijskom/radio sistemu. U takvim slučajevima, klijent će biti odgovoran da informiše takve pojedince o uslovima koji se odnose na usluge i pravilnoj upotrebi takvih usluga.

16.4. Korištenje usluga neće podrazumijevati dodatne troškove za ko-korisnike koji prvobitno nisu ugovorili usluge.

16.5. Opseg i, u principu, mirno i neprekidno korištenje usluga od strane Ko-korisnika zavisiće od korištenja koji su na raspolaganju klijentu, kao i od karakteristika i sadržaja koje je korisnik stekao. SEAT se neće obavezati da će obavijestiti ko-korisnika o bilo kojoj izmjeni usluga. SEAT će biti obavezan samo obavijestiti ko-korisnike o svim izmjenama opštih uslova, ako takve promjene utječu na ko-korisnike.

16.6. Klijent i bilo koji povremeni Ko-korisnik mogu u bilo kom trenutku prekinuti pravo ko-korisnika da otkaže relevantne korisničke račune. U suprotnom, pristup ko-korisnika uslugama prestaje po isteku perioda važenja usluga koje je klijent ugovorio s vremena na vrijeme ili u slučaju raskida ugovora pod uslovima navedenim u opštim uslovima.

16.7. Sukorisnik vozila može biti primarni korisnik (primarni korisnik), sekundarni korisnik (sekundarni korisnik) ili gost korisnik (gost korisnik).

Svaki korisnik ima sljedeće uloge:

A. Primarni korisnik: naručuje usluge i povezuje vozilo sa uslugama prema ovim Opštim uslovima. Primarni korisnik ima pristup cijelom dostupnom opsegu usluga. Primarni korisnik bi trebalo da je vlasnik, čuvar ili druga osoba koja pretežno koristi vozilo (npr. zakupnici, korisnici službenih automobila itd.).

B. Sekundarni korisnik: je osoba koja je prijavljena u vozilo povezano sa uslugama sa svojim SEAT ID-om i kojeg je primarni korisnik odobrio kao sekundarnog korisnika vozila. Sekundarni korisnik nema pristup uslugama koje se pružaju isključivo primarnom korisniku. Primarni korisnik može da ukloni sekundarnog korisnika u bilo kojem trenutku putem aplikacije. Sekundarni korisnik također može sam otkazati svoju ulogu sekundarnog korisnika. Uloga sekundarnog korisnika namijenjena je osobi koja redovno koristi vozilo duže vremena (npr. član porodice, životni partner ili prijatelj primarnog korisnika). Vozilu se može istovremeno dodijeliti nekoliko sekundarnih korisnika. Sekundarni korisnik mora prihvatiti ove Opšte uslove tokom svoje prve prijave na vozilo spojeno na SEAT CONNECT. Sekundarni korisnik ne podliježe nikakvim pravima i obvezama koje su dodijeljene samo Primarnom korisniku prema ovim Opštim uslovima.

C. Gost korisnik: je osoba koja je prijavljena na Vozilo povezano sa SEAT CONNECT sa svojim SEAT ID-om. Gost korisnik nema pristup Uslugama koje se isporučuju isključivo primarnom ili sekundarnom korisniku. Svaki korisnik vozila (uključujući anonimnog gosta) može u bilo kojem trenutku izbrisati korisnika gosta u vozilu putem navigacionog sistema. Primarni korisnik može da ukloni gosta u bilo kojem trenutku putem aplikacije. Uloga gosta korisnika namijenjena je osobi koja redovno koristi vozilo duže vremena (npr. član porodice, životni partner ili prijatelj primarnog korisnika), povremeno ili jednokratno. Gost korisnik mora prihvatiti ove Opšte uslove prilikom prve prijave na vozilo spojeno na SEAT CONNECT. Gost korisnik ne podliježe nikakvim pravima i obvezama koje su dodijeljene samo Primarnom korisniku ili Sekundarnom korisniku.

Ovi uslovi se ne primjenjuju na korisnike koji nisu primarni korisnik, sekundarni korisnik ili gost i koji koriste usluge bez povezivanja SEAT CONNECT sa svojim SEAT ID-om (anonimni gost).

Dostupne korisničke uloge se mogu posebno razlikovati u zavisnosti od modela, godine proizvodnje i opreme Vozila te verziji softvera Usluga uključenih u Vozilo. Dodatne informacije dostupne su na sljedećojvezi: https://www.cupraofficial.com/services/connect.html / https://www.seat.com/owners/connectivity/seat-connect-service.html

17. Trajni prijenos vozila

17.1. Ugovor o uslugama će uvek biti povezan sa vozilom i stoga klijent neće imati pravo da prenese usluge na bilo koje drugo vozilo. U slučaju prodaje ili bilo kojeg drugog trajnog prijenosa vozila trećem licu („Kupcu”), klijent će::

  1. Prenijeti ugovor o uslugama kupcu;

  2. Izbrisati sve lične podatke pohranjene u vozilu; i

  3. Ukloniti vozilo sa SEAT ID korisničkog računa u Aplikaciji.

U slučaju gubitka ili uništenja Vozila, Klijent nema potraživanja od kompanije SEAT za povrat plaćene cijene za Uslugu.

17.2. Kupac može koristiti usluge nakon kreiranja korisničkog računa za SEAT ID, sticanja bilo kakvih usluga i aktiviranja takvih usluga u skladu s odredbama ovog dokumenta.

17.3. Valjanost prijenosa ugovora o uslugama kupcu zavisiće od odobrenja SEAT-a, koje neće biti neopravdano uskraćeno. Potvrda o narudžbi za usluge, kao što je ovde utvrđeno, poslužiti će kao dokaz da SEAT prihvaća prijenos ugovora.

18. Nadležnost i primjenjivo pravo

18.1. Ovaj odjeljak ‎se odnosi samo na potrošače koji imaju prebivalište ili mjesto redovnog boravka u državi članici Evropske unije i ne utiče na zakonske propise vezane za alternativno rješavanje potrošačkih sporova koji mogu postojati u zemljama izvan Evropske unije.

18.2. Opšti uslovi regulisani su španskim zajedničkim zakonima („legislación española común”). Ako je klijent potrošač, primjenjuju se zakoni države u kojoj potrošač ima prebivalište ili uobičajeno mjesto boravka kada je ugovor izvršen.

18.3. Svi sporovi koji proizlaze iz ovog ugovornog odnosa podliježu nadležnim sudovima grada Barcelone (Španjolska). Bez obzira na gore navedeno, ukoliko klijent djeluje kao potrošač, takvi sporovi podliježu sudovima mjesta prebivališta potrošača.

18.4. Klijent, u slučaju da djeluje kao potrošač, može također podnijeti bilo koji spor koji proizlazi iz ili u vezi s opštim uslovima u postupku alternativnog rješavanja sporova („ADR”). Spisak Evropske komisije o platformama za ADR dostupan je na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage.

18.5. Bez obzira na gore navedeno, SEAT ne preuzima niti se obavezuje da učestvuje u postupku rješavanja sporova na internetu pred organom za arbitražu potrošača.

19. Odvojivost

19.1. Ako se utvrdi da je bilo koji uslov ili odredba ovih opštih uslova nevažeći, protuzakonit ili neprovediv, to neće utjecati na preostale uslove i odredbe, pod uslovom da prava i obveze stranaka koje proizlaze iz opštih uslova nisu bitno utjecane. U te svrhe, bitno se podrazumijeva svaka situacija koja uzrokuje ozbiljnu štetu interesima bilo koje od stranaka, ili u odnosu na svrhu opštih uslova. Takve predmetne klauzule bit će zamijenjene ili integrirane s drugim klauzulama koje, u skladu sa zakonom, imaju istu svrhu zamijenjenih klauzula.

20. Kontrola izvoza

20.1. Tokom korištenja korisničkog računa i usluga SEAT ID, klijent se obvezuje da će poštivati sveprimjenjive odredbe, zakone i pravila o vanjskoj trgovini i kontroli izvoza. Pored nacionalnih odredaba, zakona i pravila o kontroli vanjske trgovine, to se može primjenjivati i na odredbe EU o nadzoru izvoza, zakone i pravila kao i na izvanteritorijalno primjenjive propise o kontroli izvoza i sankcijama Sjedinjenih Država Amerike i drugih zemalja. Naručitelj je također odgovoran za poštivanje svih primjenjivih lokalnih odredaba, zakona i pravila u vezi s uvozom, izvozom ili ponovnim izvozom digitalnih usluga i srodnih proizvoda, softvera i tehnologija.

20.2. Klijent nadalje potvrđuje i potvrđuje da, na temelju primjenjivih pravila i propisa o kontroli izvoza i

sankcija - u mjeri u kojoj je njihovo poštivanje zakonski usklađeno - Klijentu nije zabranjeno nabavljanje ili korištenje digitalnih usluga i srodnih proizvoda, softvera ili tehnologija.

© SEAT, S.A.U. 2022. Zabranjena je potpuna ili djelomična reprodukcija. Sva prava pridržana.

Aneks I

Obrazac za ostvarivanje prava na odustajanje

(ovaj obrazac se popunjava i podnosi samo u slučaju da se želite povući iz ugovora)

OBAVIJEST O PRAVU ODUSTAJANJA

Na znanje:

SEAT, S.A. Customer Services.

Autovía A-2, Km 585 08760 Martorell, España

E-mail (SEAT): seatdigitalsupport@seat.es

E-mail (CUPRA): cupradigitalsupport@cupraofficial.com

Poštovani,

ovim putem vas obavještavam o svojoj odluci da se povučem iz ugovora za korištenje sljedećih usluga:-Paketi usluga koji se trebaju otkazati (molimo označite s „X”):

(*) VIN se može naći u donjem uglu vjetrobranskog stakla vašeg vozila i u dokumentima vozila.

Informacije o zaštiti podataka

Sve podatke prikupljene u ovom obrascu obrađivat će SEAT, S.A. kao kontrolor podataka za upravljanje vašim povlačenjem, što je pravna osnova za izvršenje CONNECT ugovora. Vaši podaci neće biti otkriveni trećim licima osim u skladu sa zakonskim obavezama. Vaši podaci će biti pohranjeni onoliko dugo koliko su potrebni za ispunjenje vašeg zahtjeva i biće blokirani u periodu u kojem mogu nastati zakonske obaveze. Svoja prava možete ostvariti slanjem e-maila na seatdigitalsupport@seat.es ili cupradigitalsupport@cupraofficial.com, u zavisnosti od marke vašeg vozila, te se možete obratiti našem uredu za zaštitu podataka putem dataprotection@seat.es. Možete uložiti žalbu nadležnom tijelu za zaštitu podataka.