SEAT CONNECT / CUPRA CONNECT

PRAVNA OBAVIJEST I USLOVI KORIŠTENJA

1. Uvod

SEAT, S.A.U. (u daljnjem tekstu: SEAT) je španska tvrtka sa sjedištem u Martorellu (Barcelona), Autovía A-2, Km. 585, 08760, sa španskim poreznim brojem (C.I.F.) A-28.049.161, i registriran u trgovačkom registru u Barceloni prema svesku 23,662, list 1, broj stranice B-56855 i e-mailom za kontakt: customercare@seat.es

SEAT je vlasnik ili nosilac prava intelektualnog vlasništva ili bilo koje druge vrste prava na aplikaciju “SEAT CONNECT and CUPRA CONNECT”, i softvera ugrađenog u navigacijski ili radijski sistem vozila SEAT ili CUPRA (u daljnjem tekstu "Aplikacije", odnosno "Navigacijski / Radijski sistem", ili sve zajedno, "Kanali").

Ovi uslovi korištenja (u daljnjem tekstu: "Uslovi korištenja") regulišu pristup i korištenje Aplikacija i Navigacijskog / Radijskog sistema od strane korisnika (u daljnjem tekstu: "Korisnici"), te dopunjuju druge pravne dokumente ili pravila o privatnosti koja regulišu bilo koju funkcionalnost, uslugu, aplikaciju, platformu ili bilo koje sredstvo koje je potrebno za korištenje kanala ili je uključeno u takve kanale. Posebno, uslovi korištenja moraju biti popunjeni opštim uslovima za SEAT CONNECT / CUPRA CONNECT Online mobile servise dostupni na Aplikacijama (u daljnjem tekstu: Opšti uslovi).

Korisnici moraju izričito prihvatiti - putem odgovarajućih kanala - Uslove korištenja koji su na snazi u bilo kojem trenutku tokom procesa ugovaranja SEAT CONNECT / CUPRA CONNECT Online Mobile usluga (u daljnjem tekstu: "Usluge") (kako je navedeno u klauzuli 6. u Opštim uslovima), bez utjecaja, ovisno o slučaju, na njegovu primjenjivost na Korisnike u bilo koje vrijeme uz korištenje navedenih kanala komunikacije.

2. Svrha

Svrha kanala je:

(i) Dopustiti korisnicima da koriste usluge opisane u Aplikacijama; i

(ii) Dopustiti korisnicima da povežu svoje vozilo (samo ona vozila SEAT ili CUPRA koja su kompatibilna u bilo koje vrijeme s uslugama) sa svojim korisničkim računom za SEAT ID (u daljnjem tekstu “korisnički SEAT ID”). Korisnici mogu pronaći više informacija o kreiranju i upravljanju korisničkim računom SEAT ID-a na: https://seatid.vwgroup.io/terms-and-conditions.

Određene usluge mogu podlijegati dodatnim uslovima korištenja od trećih strana. Korisnici će pregledati i, ovisno o slučaju, prihvatiti takve uslove prije korištenja usluga. U ovom slučaju primjenjuje se režim odgovornosti naveden u klauzuli 9.

Preuzimanje aplikacije i korištenje preostalih kanala je besplatno. Usprkos tome, usluge će imati cijenu utvrđenu u Opštim ili posebnim uslovima (npr. Potvrda narudžbe) koja može biti primjenjiva na određene usluge koje su stekli korisnici.

Kanali su za ličnu i nekomercijalnu upotrebu. Korištenje kanala od strane korisnika u komercijalne ili profesionalne svrhe izričito je isključeno.

Usluge koje se nude putem kanala mogu podrazumijevati upotrebu mobilnih podataka. SEAT nije odgovoran za troškove korisnicima, a koji proizlaze iz komunikacije i razmjene podataka ili internetske veze, osim u slučajevima utvrđenim u klauzuli 4. Opštih uslova. Korisnici mogu kontaktirati odgovarajuće telekomunikacijske operatere za daljnje informacije.

3. Intelektualno I industrijsko vlasništvo

Sva prava intelektualnog i industrijskog vlasništva nad kanalima komunikacije (Aplikacije i Navigacija / Radio sistem) i njihovim sastavnim dijelovima (uključujući informacije, tekstove, podatke, grafiku, slike, fotografije, dizajn, softver, zaštitne znakove, razlikovne znakove i druge sadržaje) vlasništvo su SEAT-a i / ili njegovih davatelja licence. Stoga je zabranjena upotreba, reprodukcija, prijenos, transformacija, distribucija ili iskorištavanje kanala i / ili njihovih elemenata od strane korisnika na bilo koji način, osim za one upotrebe koje su strogo potrebne za korištenje takvih kanala za uživanje u uslugama i za ličnu upotrebu.

U tom smislu, SEAT korisnicima dodjeljuje ne-ekskluzivnu, neprenosivu i ne-pod-licenciranu licencu za korištenje kanala, sukladno preostalim odredbama ovih uslova korištenja, opštih uslova i svih drugih uslova korištenja i primjenjivih zakona.

Što se tiče osnovnog softvera kanala, korisnici ne smiju dekompilirati, rastavljati ili izvoditi bilo koji obrnuti inženjering nad njima. Nadalje, korisnici neće ni u kojem slučaju ukloniti, izmijeniti, izbjeći ili manipulirati bilo kojim uređajem za zaštitu ili sigurnosnim sistemom instaliranim u kanalima.

Korisnici priznaju i prihvaćaju da korištenje kanala i njihovih sastavnih dijelova ne podrazumijeva dodjelu bilo kakvih prava na industrijsko ili intelektualno vlasništvo, kao što su autorska prava, zaštitni znakovi, dizajni ili druga prava nad njima, niti ovlaštenje za stvaranje razvoja softvera iz Aplikacija i / ili Navigacijskog / radijskog sistema, osim ograničene licence dodijeljene korisnicima da koriste kanale u uslovima koji su ovdje utvrđeni.

4. Korisnička ograničenja

Korisnici moraju poštivati sva primjenjiva pravila, propise i zakone koji se odnose na promet i sigurnost na cestama. Svaki korisnik bit će jedini odgovorani za bilo kakvo nepoštivanje navedenih pravila, propisa i zakona, a SEAT će biti oslobođen bilo kakve odgovornosti.


UPOZORENJE: MOLIMO VAS DA UVIJEK VOZITE PAŽLJIVO. BILO KAKVA UPOTREBA, MANIPULACIJA ILI RUKOVANJE BILO KOJIM ELEKTRONSKIM UREĐAJEM KOJI SE MOŽE UKLJUČITI U VOŽNJU, MORAJU IZVRŠITI U SAFE MODU S PARKIRANIM VOZILOM I U SKLADU S PRIMJENJIVIM ZAKONIMA.

KORIŠTENJE MOBILNIH TELEFONSKIH UREĐAJA, NAVIGACIJE ILI BILO KOJEG DRUGOG KOMUNIKACIJSKOG SISTEMA SU ZABRANJENI, OSIMU SLUČAJU HANDS-FREE PRISTUPA A U SKLADU SA PRIMJENJIVIM ZAKONIMA.


5. Promjene u uslovima korištenja

SEAT zadržava pravo izmjene ili ažuriranja ovih uslova korištenja u bilo koje vrijeme, iz bilo kojeg valjanog razloga. Korisnik će biti obaviješten, u razumnom roku, o svim promjenama uslova korištenja za njegovo prihvaćanje. Korisnik može ažuriranu verziju ovih opštih uslova pronaći, u bilo koje vrijeme u Aplikacijama.

6. Zloupotreba

Korisnik se obvezuje da neće koristiti kanale na pogrešan način. Korisnik se posebno obvezuje da neće:

SEAT zadržava pravo uskratiti pristup kanalima bilo kojem korisniku koji krši prava trećih osoba ili krši ove uslove korištenja ili primjenjive zakone, a posebno odredbe iz klauzula. SEAT zadržava sva ostala dodatna prava, koja mogu neodgovarati korisniku, osobito u vezi s pokretanjem kaznenog ili građanskog postupka.

7. Obavijesti o mogućem kršenju

SEAT je u skladu s važećim zakonima i ne krši prava trećih strana. Korisnik kanala mora također poštivati važeće zakone i ne kršiti prava trećih strana.

Ako je bilo koji korisnik upoznat s kršenjem uslova korištenja kanala ili bilo kojom upotrebom koja je u suprotnosti sa važećim zakonima, takav korisnik mora odmah obavijestiti SEAT na: customercare@seat.es.

8. Usluge i isključenje iz garancije

SEAT će uložiti sve napore kako bi održao ispravan rad kanala. Međutim, SEAT ne može garantovati odsutnost tj. prekid usluga zbog popravaka i / ili održavanja kanala, ili nedostatak ili pokrivenost ili bilo kakav kvara na uređajima i / ili mrežama potrebnim za prijenos podataka koji nisu niti pod kontrolom SEAT-a. SEAT će poduzeti odgovarajuće mjere za smanjenje takvih prekida.

Iako će SEAT uložiti sve napore da dobije potpune, tačne i ažurirane informacije u kanalima, osim ako nije drugačije naznačeno, informacije će se razmatrati samo u indikativne svrhe. Stoga, svrha takvih informacija je pružiti ilustrativni element za opšte informacije, a ne za detaljne ili specifične informacije. U skladu s gore navedenim, takve informacije mogu biti podložne promjenama.

9. Odricanje od odgovornosti I odgovornost

Kada korisnik ima pristup kanalima, korisnik se obvezuje koristiti kanale u skladu sa zakonom, biti odgovoran SEAT-u i / ili trećim stranama za bilo kakvu štetu ili gubitak koji proizlazi iz neuspjeha korisnika da ispuni tu obvezu.

U svakom slučaju, korisnik je u potpunosti odgovoran za sve podatke ili sadržaje koji su preneseni ili priopšteni SEAT-u. SEAT ne nadzire takve sadržaje, osim ako je to propisano zakonima, nadležnim pravosudnim tijelom ili upravnim rješenjem, koji imaju pravo ukloniti ili blokirati prikazivanje takvih podataka ili sadržaja dok se ne dokaže vlasništvo relevantnih informacija ili zakonitost istih.

SEAT neće biti odgovoran za bilo kakve sigurnosne greške koje mogu nastati ili štete koje mogu nastati na računarskomom sistemu ili uređajima korisnika (hardver i softver) i / ili datotekama ili dokumentima pohranjenim u takvom računarskom sistemu ili uređajima prilikom pristupa kanalima. Kao rezultat prisutnosti virusa, trojanaca ili sličnih okolnosti u takvim računarskim sistemima ili uređajima. Ni SEAT ne bi bio odgovoran za kvarove na internetu i / ili telefonsku liniju, smetnje, propuste, prekide ili prekide u operativnom funkcioniranju kanala iz razloga koji su izvan kontrole SEAT-a.

Kanali mogu sadržavati linkove na druge web stranice i sadržavati informacije, sadržaje i / ili usluge koje pružaju treće strane. SEAT nema kontrolu nad navedenim i nije odgovoran za takve informacije, sadržaj, rad i / ili usluge primljene od takvih trećih strana. SEAT pruža takve veze, informacije, sadržaje i / ili usluge korisniku u skladu s opštim uslovima, uslovima korištenja i svim drugim posebnim uslovima i važećim pravilima o privatnosti, koje je potrebno pročitati i izričito prihvatiti ovisno o slučaju.

Kanali mogu prikazivati oglase ili ponude. Stranka oglašavanja ili ponude odgovorna je da se pobrine da se sadržaji za njihovo uključivanje u kanale pridržavaju važećih zakona. SEAT neće biti odgovoran za bilo kakvu pogrešku, netačnost ili nepravilnost u takvom sadržaju. U svakom slučaju, za bilo koji zahtjev za oglašivačkim sadržajima ugrađenim u kanale, pošaljite email na: customercare@seat.es.

SEAT neće biti odgovoran za bilo kakvu štetu ili gubitak koji je nastao zbog neispravnih lozinki koje je korisnik odabrao prilikom izrade korisničkog računa za SEAT ID, ili za lozinke koje korisnik sigurno ne čuva, kršeći ove uslove korištenja ili bilo koje druge primjerene uslove, ili SEAT ID i / ili kanalima.

Općenito govoreći, SEAT ne kontroliše korištenje kanala od strane korisnika. Tačnije, SEAT ne može garantovati na bilo koji način da korisnici koriste kanale u skladu sa zakonom, ovim uslovima korištenja, opštim uslovima, javnim moralom, društvenim dostojanstvom ili javnim redom, niti da li korisnici koriste sigurne i verifikovane kanale. Stoga, SEAT nije odgovoran za korištenje kanala od strane korisnika koji krše bilo koje zakone, prava intelektualnog ili industrijskog vlasništva ili bilo koja druga prava trećih osoba.

10. Zaštita podataka

SEAT će štititi vaše lične podatke i koristiti ih samo kada je to dopušteno zakonom ili kada ste pristali na takvu upotrebu. Više informacija o obradi ličnih podataka potražite u pravilima o privatnosti u Aplikacijama.

11. Odvojivost

Ako se utvrdi da je bilo koji uslov ili odredba ovih uslova korištenja nevažeći, nezakonit ili neprovediv, to neće utjecati na preostale uslove i odredbe, ako prava i obveze stranaka koja proizlaze iz uslova korištenja nisu bitno pogođena. U te svrhe, bitna je svaka situacija koja uzrokuje ozbiljnu štetu interesima bilo koje od stranaka ili u odnosu na svrhu ovih uslova korištenja. Takve predmetne klauzule biti će zamijenjene ili integrirane s drugim klauzulama koje, u skladu sa zakonom, imaju istu svrhu zamijenjenih klauzula.

12. Razno, mjerodavno pravo, nadležnost

a. Ovi uslovi korištenja biti će uređeni španskim zajedničkim zakonima („legislación española común“). Ako je korisnik potrošač, primjenjivati će se zakoni države u kojoj potrošač ima prebivalište ili uobičajeno mjesto boravka prilikom sklapanja ugovora.

b. Svi sporovi koji proizlaze iz ovog ugovornog odnosa podliježu nadležnim sudovima grada Barcelone (Španjolska). Bez obzira na gore navedeno, ako korisnik djeluje kao potrošač, takvi sporovi podliježu sudovima mjesta prebivališta potrošača.

c. Korisnik, u slučaju da djeluje kao potrošač, može također podnijeti bilo koji spor koji proizlazi iz ili u vezi s ovim Uvjetima korištenja u postupku alternativnog rješavanja sporova (“ADR”). Dostupan popis Europske komisije o platformama za alternativno rješavanje sporova nalazi se na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage.

d. Bez obzira na gore navedeno, SEAT ne preuzima niti se obvezuje da će sudjelovati u online rješavanju sporova pred arbitražnim tijelom potrošača.

© SEAT, S.A.U. 2020. Zabranjena je potpuna ili djelimična reprodukcija. Sva prava pridržana.