Kişisel Veri İşleme Hakkında Bilgilendirme

Bu doküman, kişisel verilerinizin – [ŠKODA AUTO a.s., tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, 293 10, Mladá Boleslav, Tanım No: 00177041, Bölüm B, Dosya No. 332 altında Prag Belediye Mahkemesi Ticaret Siciline tescil edilmiştir (bundan böyle "ŠKODA AUTO" olarak anılacaktır)] tarafından işlenmesi ve bunlarla ilgili haklarınız hakkında bilgi vermek amacı taşımaktadır.

Kişisel verilerin işlenmesi aşağıda görülebilecek faaliyetlerin bir parçası olarak gerçekleştirilmektedir:

ŠKODA Dijital Bağlantı Hizmetlerinin Sağlanması

İşlemenin amacı:

ŠKODA Dijital Bağlantı Hizmetlerinin Sağlanması

Veri İşlemenin Amacı:

ŠKODA Dijital Bağlantı Hizmetleri ("Hizmetler") kullanmanız durumunda, ŠKODA ID sistemine kaydı yapılacak kişisel verilerinizi, ŠKODA Servisleri ortamına kayıt yaptırmanız, mevcut ortam üzerinden kullanımı talep edilen hizmetlerin etkinleştirilmesi ve hizmetinize sunulabilmesi amacıyla kullanacağız (örneğin mobil uygulama, web portalı gibi). Kullanabileceğiniz Hizmetler ve mevcut ortamlar, aracın tipine, araçtaki ekipman seviyesine, bilgi-eğlence sistemine ve ilgili ülkeye bağlıdır.

Kişisel verilerinizin işlenmesi, örneğin, aracınızın VIN numarasının kullanımını ve aracın geçerli konumu gibi GPS aracılığıyla edinilen verileri ve bu verilerin bir servis sağlayıcı yoluyla potansiyel aktarımını içerebilir. Hizmetlerin kullanımınıza açılabilmesi amacıyla, kişisel verilerinizi bir kullanıcı hesabı oluşturmak için kullanmak durumundayız. Ayrıca, talep edeceğiniz olası diğer Hizmetler mevcut ortamla ilgili de ek kişisel veriler talep edebiliriz.

Aşağıda, Kişiye Özel Sunulan Hizmetler ile ilgili olarak veri işleme sürecinin ayrıntılı bir açıklamasını bulabilirsiniz.

I. Smartlink

Smartlink, aşağıda açıklanan geniş kapsamlı hizmetlere veya özelliklere erişmenizi sağlar. Sistem sayesinde, araç durumunu kolayca doğrulayabilir ve mevcut sürüş verileri, kapsamlı istatistikler (hem geçmişe dönük olarak hem de gerçek zamanlı olarak), seyahat günlüğü veya seyahat planlaması dâhil olmak üzere birçok güncel veriye erişebilirsiniz. Bu hizmeti kullanabilmek için aracınızın Smartlink veya Smarlink+ sistemi donanımına sahip olması gerekir. Daha fazla bilgi için lütfen kullanım kılavuzunu inceleyebilir veya ŠKODA Yetkili Satıcı ve Servislerine başvurabilirsiniz.

Araç Durumu

"Araç Durumu" servisini kullanarak kilometre, yakıt menzili ve bakım aralığına ilişkin olarak aracınızın durumunu kontrol edebilirsiniz. Bu hizmet sadece aracın durumu hakkındaki mevcut bilgileri araç sisteminden okumayı ve görüntülemeyi sağlar.

Araç Sağlığı Raporu

"Araç Sağlığı Raporu", aracın mevcut kondisyonu hakkında sizi bilgilendirir. Bu hizmet ile mevcut araç uyarılarını ve/veya herhangi bir servis ihtiyacını görüntüleyebilir ve yönetebilirsiniz (örneğin, bu bilgileri yazdırabilir veya arşivleyebilirsiniz). Mobil cihazınız aracınıza bağlandığında, aracınızın mevcut kondisyon durumu veriler cihazlar arasında iletilecek ve mobil cihazınızda görüntülenecektir.

Seyahat İstatistikleri ve Kayıt Defteri (eğer sağlanıyorsa)

"Seyahat İstatistikleri ve Kayıt Defteri" hizmeti, iş ve kişisel seyahatleriniz arasında mevcut tüm detayları ve rota bilgilerini içeren basit geçişler ile tüm seyahatlerinizi takip etmenizi sağlar. Kayıt Defteri bir başka cihazda görüntülenmek üzere dışa aktarılabilir.

ŠKODA Yetkili Satıcı ve Servisleri

"Yetkili Satıcı ve Servisler" sekmesi sayesinde tercih ettiğiniz ŠKODA hizmet noktasını daha kolay bir şekilde bulabilir ve seçebilirsiniz.

Veri İşleme Sürecinin Yasal Açıklamaları

ŠKODA Dijital Bağlantı Hizmetlerinin sizlere sunulabilmesi için kişisel verilerinizi de içeren bir sözleşme ile tüm konuları kayıt altına almamız gerekmektedir. Kişisel verilerinizin sağlanması anılan sözleşmeye bağlı bir gerekliliktir ve ilgili verileri sağlamak istememeniz durumunda karşılık bir sözleşme yapamayabilir veya daha önce yapılmış olan bir sözleşmeyi yürürlükte tutmamız mümkün olmayabilir. Açıklana bu gerekçelerin bir sonuç olarak, kişisel verilerinizin işlenmesine onay vermediğiniz durumlarda, hizmet sağlayıcısı olarak hizmetin verilmesini durdurabilir veya hizmeti sağlayamayabiliriz.

İşlediğimiz kişisel verilerin kategorileri:

Kimlik bilgileri, iletişim, konum verileri, işlem geçmişi, ürün hakkındaki teknik bilgiler vb.

Veri İşleme ve arşivleme süresi:

Eğer kullanıcı hesabını iptal ederse, veri tabanındaki verilen kullanıcı hesabının iptalinden 6 ay sonrasına kadar işlenebilmektedir.

Kişisel verileri sağlayabileceğimiz veri işlemcisi veya alıcı kategorileri:

Volkswagen Grubu şirketleri, Hizmet Sağlayıcılar, Hizmet Ağı (örn. İthalatçılar, Yetkili Satıcı ve Servisler).

Talep üzerine, kişisel verileriniz kamu kurumlarına, özellikle mahkemelere, polise ve diğer kolluk kuvvetlerine gerekli ölçüde ve yasa sınırları dâhilinde verilebilir.

Kişisel verilerin kaynağı:

Kişisel verileriniz doğrudan sizden ve sunulan hizmetleri kullandığınız ve bu yolla ŠKODA AUTO veri sunucularıyla iletişim kuran araçlardan elde edilebilir.

Kişisel verilerin üçüncü ülkelere veya ülkeler üstü kuruluşlara aktarılması:

Yukarıda belirtilen işlemlerin bir parçası olarak, kişisel verileriniz herhangi bir üçüncü ülkeye aktarılmaz.

Kişisel verilere dayalı otomatik karar verme:

Kişisel verilerinizin işlenmesi sürecinde, sağladığınız veriler kullanılarak sizin adınıza herhangi bir otomatize edilmiş karar alma mekanizması bulunmamaktadır.

Diğer bilgiler

Kişisel veriler, bilimsel, tarihsel veya istatistiksel araştırma amacıyla kullanılır. Haklı nedenler mevcutsa, kişisel veriler, kamu idaresine karşı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, yasal risklerin izlenmesi ve sürekli değerlendirilmesi de dâhil olmak üzere yasal konuların çözümü amacıyla işlenmeye tabi tutulabilir.

Haklarınız nelerdir?

Kişisel veri işlemenin bir parçası olarak, aşağıdaki haklara sahipsiniz:

Haklarınızı nasıl kullanabilirsiniz?

Kişisel verilerin korunması ve işlenmesi ile ilgili sorular için aşağıdaki iletişim kanallarını kullabilirsiniz.

Elektronik olarak:

http://www.skoda-auto.com/data-privacy/

Posta ile:

ŠKODA AUTO a.s.

tř. Václava Klementa 869,

Mladá Boleslav II,

293 01 Mladá Boleslav

Haklarınızın kullanımı ile bağlantılı olarak, ŠKODA AUTO, bir veri sahibinden gelen talepler asılsız veya aşırı olduğunda, işleme ilişkin idari maliyetleri dikkate alarak makul bir ücret talep edebilir.

Veri Koruma Görevlisi (DPO)

Kişisel verilerin korunmasına ilişkin sorularınız için ŠKODA Auto'nun Veri Koruma Görevlisi (DPO) ile doğrudan iletişime geçebilirsiniz.

http://www.skoda-auto.com/data-privacy/

dpo@skoda-auto.cz

Şikayet bildirimi

ŠKODA AUTO'nun kişisel verilerinizi kullanma veya işleme biçimine uygun bulmamanız durumda, ŠKODA AUTO'nun Veri Koruma Görevlisi'ne (DPO) veya ilgili makamına şikayette bulunabilirsiniz.

Kişisel Verileri Koruma Ofisi

Pplk. Sochora 27

170 00 Praha 7

+420 234466111

http://www.uoou.cz/en/