Informácia o spracúvaní osobných údajov

Týmto dokumentom Vám ako prevádzkovateľ osobných údajov - spoločnosť ŠKODA AUTO a.s., so sídlom tř. Václava Klementa 869, 293 01 Mladá Boleslav II, Česká republika, IČO: 00177041, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe pod sp. zn. B 332, infoline@skoda-auto.cz, (ďalej len „spoločnosť ŠKODA AUTO") - poskytujeme informácie o spracúvaní osobných údajov a Vašich právach súvisiacich s daným spracúvaním.

K spracúvaniu dochádza v rámci tejto činnosti:

Poskytovanie služieb Digitálnej konektivity ŠKODA

Obsah:

  1. Poskytovanie služieb Digitálnej konektivity ŠKODA

    I. Smartlink

    II. Služby MyŠKODA

    III. Iné

  2. Poskytovanie funkcie spätnej väzby od auta v aplikácii MyŠKODA

Účel spracúvania:

  1. Poskytovanie služieb Digitálnej konektivity ŠKODA

Popis účelu spracúvania:

V prípade poskytovania služieb Digitálnej konektivity ŠKODA (ďalej len "služieb"), využívame Vaše osobné údaje uložené v systéme ŠKODA ID za účelom Vašej registrácie do prostredia služieb ŠKODA, aktivácie a používania služieb objednaných prostredníctvom užívateľského rozhrania (napríklad mobilná aplikácia, webový portál). Rozsah poskytovaných služieb a dostupné prostredie je závislé od typu vozidla, objednanej výbavy vozidla, infotainmentu vozidla a príslušnej krajiny.

Takýmto využitím Vašich osobných údajov môže byť napríklad použitie VIN čísla Vášho vozidla a údajov získaných cez GPS, ako je aktuálna lokalizácia vozidla a ich prípadné odovzdanie poskytovateľovi služieb. Zároveň, aby ste mohli využívať služby, použijeme Vaše osobné údaje na vytvorenie používateľského účtu. Okrem toho môžeme vyžadovať ďalšie osobné údaje týkajúce sa príslušných zmluvných služieb a dostupného prostredia, ktoré ste si objednali.

Dole je bližšie vysvetlené spracúvanie údajov v súvislosti s jednotlivými službami.

I. Smartlink

Smartlink vám umožňuje prístup k širokej škále služieb alebo funkcií opísaných nižšie. Môžete ľahko overiť stav vozidla a získať aktuálne informácie vrátane aktuálnych údajov o jazde, vrátane štatistík (obidve v reálnom čase a aj spätne), denník cesty alebo plánovanie jazdy. Aby ste mohli službu využívať, musí byť Vaše vozidlo vybavené systémom Smartlink alebo Smartlink+. Viac informácií nájdete v Návode na obsluhu alebo sa obráťte na svojho partnera ŠKODA.

Stav vozidla

Pomocou služby "Stav vozidla", si môžete skontrolovať stav Vášho vozidla ako napríklad stav počítadla kilometrov, dojazd na palivo a interval údržby. Služba len načíta aktuálne informácie o stave vozidla a zobrazuje ich.

Zdravotná karta vozidla

Služba Zdravotná karta vozidla vás informuje o aktuálnom stave vozidla. Môžete si nechať zobraziť aktuálne výstražné hlásenia vozidla a/alebo eventuálnu potrebu servisu a spravovať ich (napr. tlač alebo archivácia). Po pripojení mobilného zariadenia k vozidlu sa prenášajú údaje o aktuálnom stave a zobrazujú sa.

Štatistika jázd & Kniha jázd (ak je k dispozícii)

Služba Štatistika jázd & Kniha jázd Vám umožňuje zaznamenávať všetky Vaše jazdy s jednoduchým prepínaním medzi súkromnou a služobnou jazdou vrátane všetkých dostupných podrobností a informácií o ceste. Knihu jázd je možné exportovať.

Servisný partner

Služba Servisný partner Vám umožňuje jednoducho nájsť a vybrať si preferovaného servisného partnera ŠKODA.

II. Služby MyŠKODA

Vaše osobné údaje sú spracúvané po zaregistrovaní a aktivácii všetkých funkcií aplikácie MyŠKODA vrátane ich podpory a rozvoja.

Návody

Ak hľadáte návod na obsluhu vášho vozidla, neviete, ako zaobchádzať s rôznymi funkciami alebo sa chcete len dozvedieť, čo vaše auto dokáže, návody budú užitočným zdrojom informácií.

Manuálne dohodnutie termínu

Na používanie tejto služby si musíte zvoliť obľúbeného (preferovaného) servisného partnera. Pomocou Manuálneho dohodnutia termínu môžete potom vytvoriť email so všetkými potrebnými informáciami pre vášho obľúbeného servisného partnera. Návrh takéhoto emailu je potom zobrazený vo vašom emailovom klientovi, môžete ho upraviť a zaslať obľúbenému servisnému partnerovi. Mobilná aplikácia nenahrádza emailového klienta. Je pravdepodobné, že na odoslanie e-mailu z e-mailového účtu sa budete musieť prihlásiť do e-mailového klienta. Alternatívne k emailovému návrhu ste v niektorých krajinách presmerovaný na webovú stránku, ktorá vám ponúka formulár na pomoc s naplánovaním návštevy partnera ŠKODA.

III. Iné

Plánovač ciest

Táto funkcia využíva vašu aktuálnu polohu na uľahčenie plánovania vašej cesty pomocou mobilnej aplikácie. Umožňuje vyhľadávať a zobrazovať blízke body záujmu. Plánovač ciest vás môže požiadať o prístup do vášho kalendára, aby sa zobrazil váš denný rozvrh.

Oprávnenie na spracúvanie:

Aby sme mohli s Vami uzavrieť zmluvu o poskytovaní služieb Digitálnej konektivity ŠKODA, alebo plniť zmluvu, ktorú ste uzavreli(a), musíme vykonať spracúvanie. Poskytnutie Vašich osobných údajov je zmluvnou požiadavkou a pokiaľ ich neposkytnete, môžete tým spôsobiť, že s Vami nebude uzavretá zmluva alebo už uzavretú zmluvu nebude možné splniť. Bez spracúvania Vašich osobných údajov, ako je uvedené vyššie, by sme Vám totiž služby nemohli poskytovať.

Kategórie osobných údajov, ktoré spracúvame:

Identifikačné údaje, kontaktné údaje, technické údaje o produkte, lokalizačné údaje, história obchodovania.

Doba spracúvania a archivácie:

6 mesiacov od zrušenia užívateľského účtu.

Kategórie spracovateľov alebo príjemcov, ktorým osobné údaje môžeme poskytnúť:

Spoločnosti skupiny Volkswagen, poskytovatelia služieb, Distribučná sieť (napr. Importéri, predajcovia, servisní partneri).

Vaše osobné údaje môžu byť na vyžiadanie poskytnuté orgánom verejnej moci, najmä súdom, Polícii Slovenskej republiky a ďalším orgánom činným v trestnom konaní v nevyhnutnom rozsahu a v medziach zákona.

Zdroj osobných údajov:

Priamo od Vás a prostredníctvom vozidla, cez ktoré využívate Služby a ktoré tak komunikuje s dátovými servermi ŠKODA AUTO.

Odovzdanie osobných údajov do tretích krajín alebo nadnárodným spoločnostiam:

V rámci uvedeného spracúvania sa Vaše osobné údaje nebudú odovzdávať do tretích krajín ani iným nadnárodným spoločnostiam.

Automatizované rozhodovanie na základe osobných údajov:

V rámci tohto spracúvania osobných údajov k nemu nedochádza.

Ostatné informácie

Účel spracúvania:

  1. Poskytovanie funkcie spätnej väzby od auta v aplikácii MyŠKODA

Opis účelu spracúvania:

V prípade poskytovania funkcie spätnej väzby z vozidla v aplikácii MyŠKODA ("Car Feedback"), použijeme vaše osobné údaje uložené v systéme ŠKODA ID na účely spätnej analýzy, spracovania spätnej väzby a vybavovania sťažnosti. Cieľom je neustále zdokonaľovanie produktov a zlepšovanie používateľských skúseností. Každá spätná väzba obsahuje nasledujúce údaje: vybraný emotikon, vaša e-mailová adresa, dátum predaja, trh, model a rok automobilu, VIN (voliteľné pole), kategória, váš komentár (voliteľné pole), zaslané prílohy (voliteľné pole). Ak je vaša spätná väzba negatívna alebo neutrálna a chcete, aby vás spoločnosť ŠKODA AUTO kontaktovala, odošle sa vaše meno a priezvisko do systému CRM, ako aj všetky vyššie uvedené údaje. Spätná väzba z vozidla nenahrádza štandardný postup reklamácie u predajcu alebo v autorizovanom servise.

V ďalšom nájdete podrobné vysvetlenie spracúvania osobných údajov v súvislosti so spätnou väzbou z vozidla.

I. Spätná väzba z vozidla

Spätná väzba z vozidla vám umožňuje odoslať spätnú väzbu týkajúcu sa vášho vozidla priamo spoločnosti ŠKODA AUTO. Môžete poslať pozitívnu, neutrálnu alebo negatívnu spätnú väzbu. Spôsob spracúvania údajov závisí od typu spätnej väzby.

Pozitívna spätná väzba

Pozitívne spätné väzby, to znamená spätné väzby so zeleným emotikonom, sa vždy zasielajú do databázy spätnej väzby vozidiel a v stanovených prípadoch do systému riadenia vzťahov so zákazníkmi (kde sa vybavujú všetky sťažnosti zákazníkov), napríklad CRM systém, napr. v prípade, že pozitívna spätná väzba je skrytá sťažnosť.

Neutrálna spätná väzba

Neutrálne spätné väzby, to znamená spätné väzby so žltým emotikonom, sa vždy odosielajú do databázy spätnej väzby z vozidiel a v stanovených prípadoch do systému CRM. Ak zákazník potvrdí, že problém ovplyvňuje jeho celkovú spokojnosť, spätnú väzbu spracuje oddelenie starostlivosti o zákazníka alebo infolinka. Tieto oddelenia môžu následne kontaktovať zákazníka prostredníctvom e-mailu zadaného v aplikácii. Možnosť, ak má problém vplyv na celkovú spokojnosť, sa zobrazí v prípade spätnej väzby s vyplnenou kategóriou, emotikonom a komentárom (každý komentár s viac ako 10-timi znakmi). V prípade, že neutrálna spätná väzba nespĺňa vyššie uvedené podmienky, odošle sa iba do databázy spätná väzby z vozidiel a možnosť, t. j. otázka týkajúca sa vplyvu na celkovú spokojnosť s vozidlom, sa nezobrazí.

Negatívna spätná väzba

Negatívne spätné väzby, to znamená spätné väzby s červeným emotikonom, sa vždy zasielajú do databázy spätnej väzby z vozidiel a v stanovených prípadoch do CRM systému. Ak zákazník potvrdí, že problém ovplyvňuje jeho celkovú spokojnosť, spätnú väzbu spracuje oddelenie starostlivosti o zákazníka alebo infolinka. Tieto oddelenia môžu následne kontaktovať zákazníka prostredníctvom e-mailu zadaného v aplikácii. Možnosť, ak má problém vplyv na celkovú spokojnosť, sa zobrazí v prípade spätnej väzby s vyplnenou kategóriou, emotikonom a komentárom (každý komentár s viac ako 10-timi znakmi). V prípade, že negatívna spätná väzba nespĺňa vyššie uvedené podmienky, odošle sa iba do databázy spätná väzby z vozidiel a možnosť, t. j. otázka týkajúca sa vplyvu na celkovú spokojnosť s vozidlom, sa nezobrazí.

Právny základ spracúvania:

Spracúvanie vašich osobných údajov je založené na oprávnenom záujme.. Bez spracúvania vašich osobných údajov, ako je to popísané vyššie, by sme vám nemohli poskytnúť spätnú väzbu z vozidla.

Kategórie osobných údajov, ktoré spracúvame:

Identifikačné údaje, kontaktné údaje, technické informácie o produkte, obrázky, zvukové záznamy, videá alebo iné dokumenty, spätná väzba.

Zákazník nie je oprávnený vkladať prílohy, ktoré sú chránené autorskými právami. Spoločnosť ŠKODA AUTO nepreberá zodpovednosť za akékoľvek porušenie autorských práv v súvislosti s predložením tohto typu prílohy zákazníkom. Dáta sú uložené na dátovom serveri ŠKODA AUTO.

Obdobie spracúvania a archivácie:

3 roky od dátumu spätnej väzby v prípade pozitívnej spätnej väzby. Neutrálne/negatívne spätné väzby sú spracované podľa nasledujúcich princípov https://www.skoda-auto.com/other/memorandum-infoline/. Údaje sú následne plne anonymizované. Tento krok má vplyv na históriu spätných väzieb v kontextovom menu vo funkcii Car Feedback. Celá história sa vymaže a zákazník ju už nebude môcť zobraziť.

Kategórie spracovateľov údajov alebo príjemcov, ktorým môžeme osobné údaje poskytnúť:

Spoločnosti skupiny Volkswagen, poskytovatelia služieb, distribučná sieť (napr. importéri, predajcovia, servisní partneri).

Na požiadanie môžu byť vaše osobné údaje poskytnuté orgánom verejnej moci, najmä súdom, polícii a iným orgánom činným v trestnom konaní v nevyhnutnom rozsahu a v medziach zákona..

Zdroj osobných údajov:

Priamo od vás a z vozidla, ktoré komunikuje s dátovými servermi ŠKODA AUTO.

Prenosy osobných údajov do tretích krajín alebo nadnárodných organizácií:

V rámci vyššie uvedeného spracúvania nebudú vaše osobné údaje prenesené do žiadnej tretej krajiny.

Automatizované rozhodovanie na základe osobných údajov:

Počas tohto spracúvania osobných údajov nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu na základe osobných údajov.

Ďalšie informácie

Osobné údaje môžu byť predmetom archivácie vo verejnom záujme a použité na účely vedeckého, historického alebo štatistického výskumu. V odôvodnených prípadoch môžu byť osobné údaje tiež predmetom spracúvania na účely riešenia právnych záležitostí, vrátane plnenia povinností voči orgánom verejnej správy a monitorovania a priebežného hodnotenia právnych rizík.

Aké máte práva?

V rámci spracúvania osobných údajov máte tieto práva:

Ako môžete uplatniť svoje práva?

Pre komunikáciu so spoločnosťou ŠKODA AUTO ohľadom ochrany osobných údajov môžete využiť nasledujúce kontakty:

Elektronicky:

http://www.skoda-auto.com/data-privacy/

Mailom:

ŠKODA AUTO a.s.
tř. Václava Klementa 869,
Mladá Boleslav II,
293 01 Mladá Boleslav

V súvislosti s uplatňovaním vašich práv môže spoločnosť ŠKODA AUTO účtovať primeraný poplatok, ktorý zohľadní administratívne náklady na spracovanie, ak sú žiadosti dotknutej osoby zjavne neopodstatnené alebo neprimerané.

Zodpovedná osoba pre ochranu osobných údajov

V prípade dotazu smerom k ochrane osobných údajov môžete kontaktovať zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov spoločnosti ŠKODA AUTO.

http://www.skoda-auto.com/data-privacy/
dpo@skoda-auto.cz

Možnosť podania sťažnosti

Ak nesúhlasíte so spôsobom, akým Vaše osobné údaje spracúvame, môžete na ochranu svojich práv podať sťažnosť u zodpovednej osoby pre ochranu osobných údajov spoločnosti ŠKODA AUTO alebo podať sťažnosť u dozorného úradu.

Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
+420 234 665 111
http://www.uoou.cz/en/