Informacije o obdelavi osebnih podatkov

S tem dokumentom upravljavec osebnih podatkov – družba ŠKODA AUTO a.s., tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, 29301 Mladá Boleslav, Češka (matična št.: 00177041), registrirana v poslovnem registru pri občinskem sodišču v Pragi pod številko B 332, infoline@skoda-auto.cz ,(v nadaljnjem besedilu »ŠKODA AUTO«) – zagotavlja informacije o obdelavi osebnih podatkov in z njo povezanih pravicah, ki jih imate.

Obdelava osebnih podatkov se izvaja v sklopu naslednje dejavnosti:

Zagotavljanje digitalnih storitev povezljivosti ŠKODA

Vsebina:

  1. Zagotavljanje digitalnih storitev povezljivosti ŠKODA

    I. Smartlink

    II. Storitve MyŠKODA

    III. Drugo

  2. Zagotavljanje funkcije povratnih informacij o vozilu v aplikaciji MyŠKODA

Namen obdelave:

  1. Zagotavljanje digitalnih storitev povezljivosti ŠKODA

Opis namena obdelave:

V primeru zagotavljanja digitalnih storitev povezljivosti ŠKODA (»storitve«) bomo uporabljali vaše osebne podatke, shranjene v sistemu ŠKODA ID, za registracijo v okolje storitev ŠKODA, aktivacijo in uporabo naročenih storitev prek razpoložljivega okolja (npr. mobilne aplikacije, spletnega portala). Obseg zagotovljenih storitev in razpoložljiva okolja, ki jih lahko uporabljate, so odvisni od vrste vozila, pogodbene opreme v vozilu, infotainment sistema in zadevne države.

Obdelava vaših osebnih podatkov lahko vključuje na primer uporabo identifikacijske številke vozila (VIN) in podatkov, pridobljenih prek GPS, kot je trenutna lokacija vozila, in njihov prenos ponudniku storitev. Da bi lahko vi uporabljali storitve, uporabljamo vaše osebne podatke, da ustvarimo uporabniški račun. Poleg tega lahko zahtevamo dodatne osebne podatke v zvezi z zadevnimi pogodbenimi storitvami in razpoložljivim okoljem, ki ste jih naročili.

V nadaljevanju je podrobno opisana obdelava podatkov v zvezi s posameznimi storitvami.

I. Smartlink

Smartlink omogoča dostop do širokega nabora spodaj opisanih storitev ali funkcij. Preprosto lahko preverjate status vozila in prejemate najnovejše informacije, vključno s trenutnimi podatki o vožnji, celotno statistiko (za nazaj in v realnem času), dnevnikom vožnje ali načrtovanjem poti. Če želite uporabljati storitev, morate biti opremljeni s sistemom Smartlink ali Smartlink+. Za več informacij si oglejte navodila za uporabo ali povprašajte partnerja ŠKODA.

Status vozila

S storitvijo »Status vozila« lahko preverjate stanje vozila glede števila prevoženih kilometrov, razdalje, ki jo lahko prevozite s trenutno količino goriva, in intervala vzdrževanja. Storitev omogoča samo branje in prikaz trenutnih informacij o stanju vozila.

Poročilo o stanju vozila

»Poročilo o stanju vozila« vas obvešča o trenutnem stanju vašega vozila. Trenutna opozorila za vozilo oziroma morebitne potrebne storitve lahko prikažete in upravljate (npr. natisnete ali arhivirate). Ko je mobilna naprava povezana z vozilom, prenaša in prikazuje trenutne podatke o stanju.

Statistika in dnevnik vožnje (če je na voljo)

Storitev »Statistika in dnevnik vožnje« omogoča spremljanje vseh voženj, s preprostim preklapljanjem med poslovno in zasebno vožnjo, vključno z vsemi razpoložljivimi podrobnostmi in informacijami o poti. Dnevnik je mogoče izvoziti.

Servisni partner

Prek storitve »Servisni partner« lahko preprosto poiščete in izberete želenega servisnega partnerja ŠKODA.

II. Storitve MyŠKODA.

Vaši osebni podatki se obdelajo po tem, ko se registrirate in aktivirate vse funkcije v aplikaciji MyŠKODA, vključno s podporo in razvojem.

Priročniki

Če potrebujete navodila za uporabo vozila, če ne veste, kako uporabljati različne funkcije ali želite zgolj izvedeti, kaj vaše vozilo zmore, vam lahko pri tem pomagajo priročniki.

Ročni termin

Za uporabo te storitve morate izbrati želenega servisnega partnerja. S storitvijo ročnega termina lahko želenemu servisnemu partnerju pošljete e-poštno sporočilo z vsemi potrebnimi informacijami. Osnutek takšnega sporočila je prikazan v vašem odjemalcu e-pošte in ga lahko prilagodite, preden ga pošljete želenemu servisnemu partnerju. Mobilna aplikacija ne nadomešča odjemalca e-pošte. Verjetno se boste morali prijaviti v odjemalec e-pošte, da boste lahko poslali sporočilo iz svojega e-poštnega računa. V nekaterih državah ste namesto e-poštnih predlog preusmerjeni na spletno stran, ki vsebuje predlogo za načrtovanje termina pri partnerju ŠKODA.

III. Drugo

Načrtovanje poti

Ta funkcija vam na podlagi vaše trenutne lokacije olajša načrtovanje poti prek mobilne aplikacije, saj omogoča iskanje in prikaz posebnih ciljev v bližini. Funkcija načrtovanja poti bo za prikaz dnevnega časovnega načrta od vas morda zahtevala dostop do vašega koledarja.

Legal basis of the processing:

We have to carry out the processing to be able to enter into the contract on provision of ŠKODA Digital Connectivity Services with you, or to perform the contract you entered in. The provision of your personal data is a contractual requirement, and if you fail to provide them, we might not be able to conclude a contract with you, or it might not be possible for us to perform the contract already concluded. Without the processing of your personal data, as describer hereinabove, we would not be able to provide you with Services.

Categories of the personal data we process:

Identification data, contact data, localisation data, trading history, technical information on the product, and.

Processing and archiving period:

6 months after the cancellation of the user account.

Categories of data processors or recipients to whom we may provide the personal data:

Volkswagen Group companies, Providers of Services, Distribution Network (e.g. Importers, Dealers, Service partners).

Upon request, your personal data may be provided to public authorities, in particular to courts, the police and other law enforcement agencies to the necessary extent and within the boundaries of law.

Source of the personal data:

Directly from you and from the vehicle, via which you use Services and which thus communicates with ŠKODA AUTO data servers.

Transfers of personal data to third countries or supranational organisations:

As part of the above-mentioned processing, your personal data will not be transferred to any third country.

Automated decision-making based on the personal data:

During this personal data processing, automated decision-making based on the personal data does not occur.

Other information

Namen obdelave:

  1. Zagotavljanje funkcije povratnih informacij o vozilu v aplikaciji MyŠKODA

Opis namena obdelave:

Če je v aplikaciji MyŠKODA zagotovljena funkcija povratnih informacij o vozilu (»povratne informacije o vozilu«), bomo vaše osebne podatke, shranjene v sistemu ŠKODA ID, uporabili za namene analize in obdelave povratnih informacij ter obdelave pritožb. Cilj tega sta stalno izboljševanje produktov in boljša uporabniška izkušnja. Vsaka povratna informacija vsebuje naslednje podatke: izbran čustveni simbol, vaš e-poštni naslov, datum predložitve, trg, model vozila in leto izdelave, identifikacijsko številko vozila (VIN) (neobvezno polje), poslane priloge (neobvezno polje). Če so vaše povratne informacije negativne ali nevtralne in želite, da družba ŠKODA AUTO vzpostavi stik z vami, se vaše ime in priimek ter vsi navedeni podatki pošljejo v sistem CRM. Funkcija povratnih informacij o vozilu ne nadomešča standardnega postopka za zahtevke s trgovcem oz. pooblaščeno servisno delavnico.

V nadaljevanju je podrobno opisana obdelava podatkov v zvezi s funkcijo povratnih informacij o vozilu.

I. Povratne informacije o vozilu

S to funkcijo lahko posredujete povratne informacije o svojem vozilu neposredno družbi ŠKODA AUTO. Posredujete lahko pozitivne, nevtralne ali negativne povratne informacije. Način obdelave podatkov je odvisen od vrste povratnih informacij.

Pozitivne povratne informacije

Pozitivne povratne informacije (z zelenim čustvenim simbolom) se vedno pošljejo v zbirko podatkov funkcije povratnih informacij o vozilu in v določenih primerih v sistem za upravljanje odnosov s strankami, npr. CRM, v katerem poteka obravnava vseh pritožb strank, npr. kadar vsebujejo skrito pritožbo.

Nevtralne povratne informacije

Nevtralne povratne informacije (z rumenim čustvenim simbolom) se vedno pošljejo v zbirko podatkov funkcije povratnih informacij o vozilu in v določenih primerih v sistem CRM. Če stranka potrdi, da težava vpliva na njeno splošno zadovoljstvo, povratne informacije obdela oddelek za zagotavljanje pomoči strankam ali informativna telefonska linija. Ti oddelki lahko naknadno stopijo v stik s stranko po e-pošti, vpisani v aplikaciji. Možnost, ali neka težava vpliva na splošno zadovoljstvo, se prikaže v primeru povratnih informacij z izpolnjeno kategorijo, čustvenim simbolom in komentarjem (pri vseh komentarjih nad 10 znakov). Če nevtralne povratne informacije ne izpolnjujejo zgornjih pogojev, se pošljejo samo v zbirko podatkov funkcije povratnih informacij o vozilu in vprašanje, ali težava vpliva na splošno zadovoljstvo, se ne prikaže.

Negativne povratne informacije

Negativne povratne informacije (z rdečim čustvenim simbolom) se vedno pošljejo v zbirko podatkov funkcije povratnih informacij o vozilu in v določenih primerih v sistem CRM. Če stranka potrdi, da težava vpliva na njeno splošno zadovoljstvo, povratne informacije obdela oddelek za zagotavljanje pomoči strankam ali informativna telefonska linija. Ti oddelki lahko naknadno stopijo v stik s stranko po e-pošti, vpisani v aplikaciji. Možnost, ali neka težava vpliva na splošno zadovoljstvo, se prikaže v primeru povratnih informacij z izpolnjeno kategorijo, čustvenim simbolom in komentarjem (pri vseh komentarjih nad 10 znakov). Če negativne povratne informacije ne izpolnjujejo zgornjih pogojev, se pošljejo samo v zbirko podatkov funkcije povratnih informacij o vozilu in vprašanje, ali težava vpliva na splošno zadovoljstvo, se ne prikaže.

Pravna podlaga za obdelavo podatkov:

Vaše osebne podatke obdelujemo na podlagi zakonitega interesa. Brez obdelave vaših osebnih podatkov, kot je opisano zgoraj, vam ne bi mogli zagotavljati funkcije povratnih informacij o vozilu.

Kategorije osebnih podatkov, ki jih obdelujemo:

Identifikacijski podatki, kontaktni podatki, tehnični podatki o izdelku, slike, zvočni in video posnetki ali drugi dokumenti, povratne informacije.

Stranka ne sme naložiti prilog, ki so zaščitene z avtorskimi pravicami. ŠKODA AUTO ne prevzema odgovornosti za kakršno koli kršitev avtorskih pravic v zvezi s predložitvijo takšne priloge s strani stranke. Podatki se shranjujejo v podatkovnem strežniku ŠKODA AUTO.

Čas obdelave in arhiviranja:

3 leta od datuma predložitve pozitivnih povratnih informacij. Nevtralne/negativne povratne informacije se obdelujejo v skladu z naslednjimi načeli https://www.skoda-auto.com/other/memorandum-infoline/. Podatki se naknadno v celoti anonimizirajo. To dejanje vpliva na zgodovino povratnih informacij v vsebinskem meniju funkcije povratnih informacij o vozilu. Vsa zgodovina se izbriše in stranka je ne more več prikazati.

Kategorije obdelovalcev podatkov oziroma prejemnikov, katerim lahko posredujemo osebne podatke:

Družbe koncerna Volkswagen, ponudniki storitev, distribucijska mreža (npr. uvozniki, trgovci, servisni partnerji).

Na zahtevo se lahko vaši osebni podatki v potrebnem obsegu in znotraj zakonskih omejitev posredujejo javnim organom, predvsem sodiščem, policiji in drugim organom kazenskega pregona.

Vir osebnih podatkov:

Neposredno od vas in iz vozila, ki ima vzpostavljeno povezavo s podatkovnimi strežniki ŠKODA AUTO.

Prenos osebnih podatkov tretjim državam ali nadnacionalnim organizacijam:

V sklopu zgoraj opisane obdelave se vaši osebni podatki ne prenašajo tretjim državam.

Avtomatizirano odločanje na podlagi osebnih podatkov:

Avtomatizirano odločanje na podlagi osebnih podatkov se pri njihovi obdelavi ne izvaja.

Druge informacije

Osebni podatki se lahko arhivirajo v javnem interesu in uporabljajo za namene znanstvenih, zgodovinskih ali statističnih raziskav. V utemeljenih primerih se lahko osebni podatki obdelujejo tudi za reševanje pravnih zadev, vključno z izpolnjevanjem obveznosti do javne uprave, ter za spremljanje in stalno ocenjevanje pravnih tveganj.

Katere so vaše pravice?

V sklopu obdelave osebnih podatkov imate naslednje pravice:

Kako lahko uveljavljate svoje pravice?

Za poizvedbe, ki zadevajo varstvo in obdelavo osebnih podatkov, uporabite naslednje komunikacijske kanale:

V elektronski obliki na:

http://www.skoda-auto.com/data-privacy/

Prek pošte:

ŠKODA AUTO a.s.
tř. Václava Klementa 869,
Mladá Boleslav II,
293 01 Mladá Boleslav

Za uveljavljanje vaših pravic vam lahko ŠKODA AUTO zaračuna razumno pristojbino ob upoštevanju upravnih stroškov za obdelavo, ko so zahteve posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, očitno neutemeljene ali pretirane.

Uradna oseba za varstvo podatkov (DPO)

Vsa vprašanja o varstvu osebnih podatkov lahko naslovite neposredno na uradno osebo za varstvo podatkov (DPO) družbe ŠKODA AUTO.

http://www.skoda-auto.com/data-privacy/
dpo@skoda-auto.cz

Vložitev pritožbe

Če se ne strinjate z načinom, kako družba ŠKODA AUTO obdeluje ali upravlja z vašimi osebnimi podatki, lahko vložite pritožbo pri uradni osebi za varstvo podatkov (DPO) družbe ŠKODA AUTO ali nadzornemu organu.

Urad za varstvo osebnih podatkov
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
+420 234 665 111
http://www.uoou.cz/en/