Informacije o obdelavi osebnih podatkov

S tem dokumentom upravljavec osebnih podatkov – družba ŠKODA AUTO a.s., tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, 293 10, Mladá Boleslav z davčno številko: 00177041, registrirana v poslovnem registru pri občinskem sodišču v Pragi pod oddelkom B, št. mape 332 (v nadaljnjem besedilu: »ŠKODA AUTO«) – zagotavlja informacije o obdelavi osebnih podatkov in z njo povezanih pravicah, ki jih imate.

Obdelava osebnih podatkov se izvaja v sklopu naslednje dejavnosti:

Zagotavljanje digitalnih storitev povezljivosti ŠKODA

Namen obdelave:

Zagotavljanje digitalnih storitev povezljivosti ŠKODA

Opis namena obdelave:

V primeru zagotavljanja digitalnih storitev povezljivosti ŠKODA (»storitve«) bomo uporabljali vaše osebne podatke, shranjene v sistemu ŠKODA ID, za registracijo v okolje storitev ŠKODA, aktivacijo in uporabo naročenih storitev prek razpoložljivega okolja (npr. mobilne aplikacije, spletnega portala). Obseg zagotovljenih storitev in razpoložljiva okolja, ki jih lahko uporabljate, so odvisni od vrste vozila, pogodbene opreme v vozilu, infotainment sistema in zadevne države.

Obdelava vaših osebnih podatkov lahko vključuje na primer uporabo identifikacijske številke vozila (VIN) in podatkov, pridobljenih prek GPS, kot je trenutna lokacija vozila, in njihov prenos ponudniku storitev. Da bi lahko vi uporabljali storitve, uporabljamo vaše osebne podatke, da ustvarimo uporabniški račun. Poleg tega lahko zahtevamo dodatne osebne podatke v zvezi z zadevnimi pogodbenimi storitvami in razpoložljivim okoljem, ki ste jih naročili.

V nadaljevanju je podrobno opisana obdelava podatkov v zvezi s posameznimi storitvami.

I. Smartlink

Smartlink omogoča dostop do širokega nabora spodaj opisanih storitev ali funkcij. Preprosto lahko preverjate status vozila in prejemate najnovejše informacije, vključno s trenutnimi podatki o vožnji, celotno statistiko (za nazaj in v realnem času), dnevnikom vožnje ali načrtovanjem poti. Če želite uporabljati storitev, morate biti opremljeni s sistemom Smartlink ali Smartlink+. Za več informacij si oglejte navodila za uporabo ali povprašajte partnerja ŠKODA.

Status vozila

S storitvijo »Status vozila« lahko preverjate stanje vozila glede števila prevoženih kilometrov, razdalje, ki jo lahko prevozite s trenutno količino goriva, in intervala vzdrževanja. Storitev omogoča samo branje in prikaz trenutnih informacij o stanju vozila.

Poročilo o stanju vozila

»Poročilo o stanju vozila« vas obvešča o trenutnem stanju vašega vozila. Trenutna opozorila za vozilo oziroma morebitne potrebne storitve lahko prikažete in upravljate (npr. natisnete ali arhivirate). Ko je mobilna naprava povezana z vozilom, prenaša in prikazuje trenutne podatke o stanju.

Statistika in dnevnik vožnje (če je na voljo)

Storitev »Statistika in dnevnik vožnje« omogoča spremljanje vseh voženj, s preprostim preklapljanjem med poslovno in zasebno vožnjo, vključno z vsemi razpoložljivimi podrobnostmi in informacijami o poti. Dnevnik je mogoče izvoziti.

Servisni partner

Prek storitve »Servisni partner« lahko preprosto poiščete in izberete želenega servisnega partnerja ŠKODA.

Pravna podlaga za obdelavo podatkov:

Podatke obdelujemo za namene sklenitve pogodbe o zagotavljanju digitalnih storitev povezljivosti ŠKODA ali izvajanja že sklenjene pogodbe. Zagotavljanje vaših osebnih podatkov je pogodbena zahteva in v primeru, da jih ne zagotovite, z vami morda ne bomo mogli skleniti pogodbe ali ne bomo mogli izvajati že sklenjene pogodbe. Brez obdelave vaših osebnih podatkov, kot je opisano zgoraj, vam ne bi mogli zagotavljati storitev.

Kategorije osebnih podatkov, ki jih obdelujemo:

Identifikacijski podatki, kontaktni podatki, lokalizacijski podatki, podatki o nakupih, tehnične informacije o izdelku.

Čas obdelave in arhiviranja:

6 mesecev po ukinitvi uporabniškega računa.

Kategorije obdelovalcev podatkov oziroma prejemnikov, katerim lahko posredujemo osebne podatke:

Družbe koncerna Volkswagen, ponudniki storitev, distribucijska mreža (npr. uvozniki, trgovci, servisni partnerji).

Na zahtevo se lahko vaši osebni podatki v potrebnem obsegu in znotraj zakonskih omejitev posredujejo javnim organom, predvsem sodiščem, policiji in drugim organom kazenskega pregona.

Vir osebnih podatkov:

Neposredno od vas in iz vozila, prek katerega uporabljate storitve in ki ima vzpostavljeno povezavo s podatkovnimi strežniki ŠKODA AUTO.

Prenos osebnih podatkov tretjim državam ali nadnacionalnim organizacijam:

V sklopu zgoraj opisane obdelave se vaši osebni podatki ne prenašajo tretjim državam.

Avtomatizirano odločanje na podlagi osebnih podatkov:

Avtomatizirano odločanje na podlagi osebnih podatkov se pri njihovi obdelavi ne izvaja.

Druge informacije

Osebni podatki se lahko arhivirajo v javnem interesu in uporabljajo za namene znanstvenih, zgodovinskih ali statističnih raziskav. V utemeljenih primerih se lahko osebni podatki obdelujejo tudi za reševanje pravnih zadev, vključno z izpolnjevanjem obveznosti do javne uprave, in za spremljanje in stalno ocenjevanje pravnih tveganj.

Katere so vaše pravice?

V sklopu obdelave osebnih podatkov imate naslednje pravice:

Kako lahko uveljavljate svoje pravice?

Za poizvedbe, ki zadevajo varstvo in obdelavo osebnih podatkov, uporabite naslednje komunikacijske kanale:

V elektronski obliki na:

http://www.skoda-auto.com/data-privacy/

Prek pošte:

ŠKODA AUTO a.s.

tř. Václava Klementa 869,

Mladá Boleslav II,

293 01 Mladá Boleslav

Za uveljavljanje vaših pravic vam lahko ŠKODA AUTO zaračuna razumno pristojbino ob upoštevanju upravnih stroškov za obdelavo, ko so zahteve posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, očitno neutemeljene ali pretirane.

Uradna oseba za varstvo podatkov (DPO)

Vsa vprašanja o varstvu osebnih podatkov lahko naslovite neposredno na uradno osebo za varstvo podatkov (DPO) družbe ŠKODA AUTO.

http://www.skoda-auto.com/data-privacy/

dpo@skoda-auto.cz

Vložitev pritožbe

Če se ne strinjate z načinom, kako družba ŠKODA AUTO obdeluje ali upravlja z vašimi osebnimi podatki, lahko vložite pritožbo pri uradni osebi za varstvo podatkov (DPO) družbe ŠKODA AUTO ali nadzornemu organu.

Urad za varstvo osebnih podatkov

Pplk. Sochora 27

170 00 Praha 7

+420 234 665 111

http://www.uoou.cz/en/