Sekretessmeddelande

Detta integritetsmeddelande informerar dig om hur vi använder dina personuppgifter. Vårt mål är att hjälpa dig förstå vilka personuppgifter vi använder, vad vi behöver dina personuppgifter till, vilka rättigheter du har och vad vi gör för att skydda din integritet. För att förklara saker så tydligt som möjligt uppmuntrar vi dig att noggrant läsa exemplen relaterade till det du är intresserad av.

Sekretess i våra digitala produkter

Vi förser dig med produkter och tjänster i den digitala miljön. För att göra detta integritetsmeddelande lättare att förstå kommer vi att använda termen "digitala produkter" i denna text för våra följande digitala produkter och tjänster:

1 Vad är ŠKODA ID?

ŠKODA ID är din kontoprofil som du ställer in för att använda våra digitala produkter. Vi lagrar dina personuppgifter i ŠKODA ID och våra digitala produkter får tillgång till dem närhelst de är nödvändiga för att säkerställa full funktionalitet hos de digitala produkterna.

Använd data

Vilken data använder vi?

Vi använder dina personuppgifter så att du kan njuta av full funktionalitet hos våra digitala produkter. Vi använder endast personuppgifter som är nödvändiga för att göra det. För alla våra digitala produkter behöver vi dessa personuppgifter:

Om du vill använda en specifik digital produkt kan vi kräva ytterligare personuppgifter från dig så att du kan använda den digitala produkten i dess fulla omfattning. Om du vill veta mer om hur vi använder dina personuppgifter i en specifik digital produkt kan du lära dig mer i avsnittet Specifikationer för särskilda digitala produkter.

Eftersom vi bryr oss om din integritet kan vi i vissa fall specifikt be om ditt tillstånd att få tillgång till en del av dina uppgifter om du vill använda en viss funktionalitet hos en digital produkt.

Var också säker på att du kan kontrollera vilka personuppgifter vi använder genom att bestämma vilken digital produkt du vill använda. Vi informerar dig alltid om vilka personuppgifter vi behöver när du använder en digital produkt för första gången.

Datakälla

Var får vi dina uppgifter ifrån?

Vi får dina personuppgifter direkt från dig. I första hand får vi dina personuppgifter från följande källor:

Uppgifter som lämnas vid registrering på ŠKODA ID-konto

När du vill använda någon av våra digitala produkter är det nödvändigt att skapa ditt ŠKODA ID-konto. Som en del av din registrering fyller du i grundläggande personuppgifter i ŠKODA ID för att ge dig en enkel inloggningslösning till våra digitala produkter.

Data som samlas in från webbsurfning och användning av applikationer

Om du använder några av de digitala produkterna kan vi använda cookies eller liknande teknik för att samla in data om dig via webbläsaren. För mer information om vår cookiepolicy kan du besöka Cookie-inställningar2.

Om du loggar in på ditt ŠKODA ID och vi har ditt godkännande, kopplar vi historiken till ditt konto för att bättre skräddarsy våra erbjudanden till dig.

På samma sätt, om du använder några digitala produkter i form av en mobilapp, kan vi behöva använda data som härrörde under din användning av appen, såsom plats eller teknisk data.

Om du vill veta vilka digitala produkter som använder cookies, platser, vänligen besök Specifikationer för särskilda digitala produkter.

Data infogas i applikationer

För att tillhandahålla alla funktioner hos våra digitala produkter kan vi också använda data som du har infogat i våra applikationer, till exempel din favoritbilshandlare.

Data som samlas in från vår ömsesidiga kommunikation

När vi kommunicerar med dig antingen direkt eller via en återförsäljare, kan vi använda dina uppgifter som vi erhållit under vår kommunikation och interaktion med dig för att hjälpa dig med tillhandahållandet av våra digitala produkter.

Data som samlats in från ditt fordon

Personuppgifter kommer också från när du kör ditt fordon. Till exempel kan en funktionalitet som skapar en loggbok över dina resor generera sådana data som kommer från när du kör ŠKODA bil. Vi kan också använda sådana uppgifter som härrörde från när du körde ditt fordon för att förse dig med en sådan digital produkt.

2 Vad är cookies?

Cookies är små datablock som skapas av en webbserver (medan du surfar på en webbplats) och placeras på din enhet, som används för att komma åt en webbplats (som dator eller smartphone). Om du använder någon av de digitala produkterna genom att använda en webbläsare kan vi också använda den information om dig som samlats in via webbläsaren (cookies). Cookietekniken hjälper oss i synnerhet att möjliggöra vissa funktioner på webbplatsen, bättre förstå ditt beteende, analysera effektiviteten av annonser, bekämpa bedrägerier eller fylla andra viktiga roller. Vi kan till exempel använda cookies för att göra innehållet och annonserna du ser mer relevanta för dig. Vi kommer dock bara att använda cookies om du ger oss samtycke till att använda dina cookies via cookie-samtyckesverktyget på våra webbplatser. För mer information om vår cookiepolicy kan du besöka Cookie-inställningar.

Så använder vi din data

Vad behöver vi dina uppgifter till?

Vi använder dina uppgifter, men endast i nödvändig utsträckning av följande skäl:

Tillhandahållande av våra digitala produkter

Vår användning av dina uppgifter är nödvändig för att tillhandahålla våra prestationer och för att hålla vårt löfte när du godkänner villkoren för användning av digitala produkter. Om du vill använda våra digitala produkter måste vi samla in och använda dina uppgifter. Utan att använda dina personuppgifter kan vi inte säkerställa full funktionalitet hos våra digitala produkter. Vår användning av dina personuppgifter är ett avtalskrav, och därför, om du inte ger oss dina personuppgifter, kanske vi i många fall inte kan leverera våra digitala tjänster eller svara på dina förfrågningar. Var också medveten om att specifika digitala produkter kan kräva specifika personuppgifter för att kunna användas.

Underhåll och support

Det är också nödvändigt för att uppfylla nämnda kontrakt att använda dina uppgifter för att underhålla våra digitala produkter och ge dig vår support. Vi använder dina uppgifter för att säkerställa att våra digitala produkter fungerar som avsett, för att samla in feedback och klagomål och för att ge dig bättre versioner av våra nuvarande digitala produkter. Detta inkluderar i första hand uppdatering, felsökning, säkrande och support till dig. Detta säkerställer bättre användarupplevelse och full funktionalitet hos våra digitala produkter.

Företag som använder data

Vem kontrollerar hur din data används?

Vi kontrollerar hur din data används. Vi är företaget ŠKODA AUTO a.s., med sitt säte på tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, 293 01 Mladá Boleslav, identifikationsnummer: 00177041, registrerat i handelsregistret som förs av kommundomstolen i Prag under avsnitt B, fil nr 332.

Vi är en del av Volkswagen Group.

Delning av din data

Vem delar vi dina uppgifter med?

Med ditt samtycke

Vi respekterar högt dina personuppgifter. I allmänhet avslöjar vi dina uppgifter när vi har ditt samtycke.

Utan ditt samtycke lämnar vi dina uppgifter till tredje part endast om det är nödvändigt av följande skäl:

Din användning av en tredjepartstjänst

Om du använder våra digitala produkter i samband med en tredje parts tjänst (till exempel inloggning via Facebook, finansiella tjänster eller elektriska laddare) kommer vi att lämna ut dina uppgifter endast om detta är nödvändigt för användningen av tredje parts tjänst och användningen av dina uppgifter är därför nödvändig för att möjliggöra funktionaliteten hos de digitala produkterna. Vill du veta mer3?

3 Läs mer

Vi kan visa din data för CARIAD SE, Berliner Ring 2, 38440 Wolfsburg, Germany och andra relevanta företag inom Volkswagen Group som erbjuder eller utvecklar digitala produkter. Dessutom kan din data visas för utvalda medlemmar i vårt distributionsnätverk som behöver detta för att du ska få alla möjligheter med vår digitala produkt, till exempel när du delar med dig till oss vilken som är din önskade verkstad.

Några av våra digitala produkter (eller delar av dess funktionalitet) levereras till oss av tredje part, som vi då måste dela nödvändiga personliga data med. Annars kan du inte använda den typen av funktionalitet.

Vi anlitar också leverantörer av IT-infrastruktur och tjänster såsom Amazon Web Services, Inc., 410 Terry Av. North, Seattle WA 98109, USA och Microsoft Ireland Operations Limited, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, D18 P521, Irland.

För att följa lagkrav

På begäran kan vi lämna ut dina uppgifter till offentliga myndigheter (domstolar, Tjeckiens polis och andra brottsbekämpande myndigheter). Vi lämnar ut dina uppgifter endast i nödvändig utsträckning och inom lagens gränser.

Överföring till tredje land

För närvarande delar vi inte dina personuppgifter med några mottagare i länder utanför Europeiska unionen och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Långtid

Hur länge behåller vi dina uppgifter?

I allmänhet kommer vi att behålla dina uppgifter tills avtalet om tillhandahållande av digitala produkter mellan oss sägs upp och under den efterföljande nödvändiga arkiveringsperioden. I händelse av förbättring och förbättring av våra digitala produkter använder vi inte dina uppgifter på mer än en månad.

Automatisk radering efter långvarig inaktivitet

I händelse av din inaktivitet kommer vi att meddela dig senast 4 år och 6 månader efter att vi fick kännedom om din senaste aktivitet. Då kan vi ställa in ditt konto som inaktiverat och arkiverat. Om du inte aktivt reagerar på meddelandet kommer vi att inaktivera ditt konto och arkivera det under en period av 11 år, varefter vi raderar alla dina personuppgifter.

Ditt val av radering

Vi kommer också att radera dina personuppgifter som samlats in och används av ditt ŠKODA-ID på din begäran, det vill säga om du raderar ditt ŠKODA-ID via ŠKODA ID-profilportalen.

Däremot kommer vi att behålla vissa uppgifter under längre tid om det är nödvändigt för våra andra legitima juridiska eller affärsändamål (såsom för finansiell dokumentation eller för att avsluta öppna affärstransaktioner), tills det relevanta syftet har uppnåtts.

Dina rättigheter

Vilka är dina rättigheter?

I samband med dina personuppgifter har du följande rättigheter:

Tillgång till dina personuppgifter

Du har rätt att veta om vi använder dina uppgifter. Om du frågar oss kommer vi att berätta för dig om vi använder dina uppgifter eller inte. Om ja, kan du också be oss att få information om vår användning av dina uppgifter och få en kopia av de uppgifter vi använder. Du kan också komma åt sådan information via ditt ŠKODA ID-konto.

På din begäran kommer vi att ge dig svar inom 30 dagar. Vid mer krävande förfrågan har vi tillåtelse att förlänga perioden, men vi meddelar dig i alla fall.

Återkalla ditt samtycke när som helst

Du har rätt att återkalla samtycke där du tidigare har gett ditt samtycke till användningen av dina uppgifter. Återkallandet av samtycke betyder inte att tidigare användning av dina uppgifter före återkallelsen är olaglig, men vi kommer inte längre att använda dina uppgifter av de skäl för vilka du drog tillbaka samtycket.

Verifiera och sök rättelse

Du har rätt att verifiera riktigheten av dina uppgifter och be oss uppdatera eller korrigera de uppgifter vi för närvarande använder.

Få dina personuppgifter raderade

Du har rätt att i vissa situationer begära radering av dina uppgifter som vi behåller. Denna rätt gäller till exempel när du återkallar ditt samtycke eller när uppgifterna inte längre är nödvändiga av den anledning som vi samlade in eller använde dem för. Vi strävar efter att alltid radera dina uppgifter när de inte längre behövs. Kom dock ihåg att det finns situationer där vi inte kan eller tillåts radera dina personuppgifter.

Begränsa vår användning av dina personuppgifter

Du har rätt att i vissa situationer begränsa vår användning av dina uppgifter. Denna rätt gäller till exempel när du ifrågasätter uppgifternas riktighet eller när vår användning av dina uppgifter är olaglig.

Ta emot dina personuppgifter och få dem överförda till en annan personuppgiftsansvarig

Du har rätt att få dina uppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och, om det är tekniskt möjligt, att få det överfört till en annan personuppgiftsansvarig utan något hinder.

Invända mot vår användning av dina personuppgifter

Du har rätt att, av skäl som rör din speciella situation, invända mot vår användning av dina uppgifter som är baserad på våra legitima intressen. Om du invänder mot vår användning av dina uppgifter kommer vi inte att använda dina uppgifter förrän vi har beslutat om huruvida din invändning är korrekt.


Inget helt automatiserat beslutsfattande

Vi fattar inga beslut enbart baserat på automatiserad behandling4, inklusive profilering5. Tvärtom involverar vi alltid mänsklig granskning när vi fattar våra beslut.

4 Vad är automatiserad behandling?

Beslutsfattande enbart baserat på automatiserad behandling sker när viktiga beslut om dig fattas med tekniska medel och utan mänsklig inblandning. De kan tas även utan profilering.

5 Vad är profilering?

Profilering innebär att dina personliga aspekter utvärderas för att kunna göra förutsägelser om dig, även om inget beslut fattas. Till exempel, om ett företag bedömer dina egenskaper (som din ålder, kön, längd) eller klassificerar dig i en kategori, betyder det att du blir profilerad.

Kontakt

Hur kan du utöva dina rättigheter?

Om du har några frågor om vår användning eller skydd av dina uppgifter eller om du vill utöva någon av dina rättigheter kan du kontakta oss:

Elektroniskt:

http://www.ŠKODA-auto.com/data-privacy,

eller via ŠKODA ID Portal på https://ŠKODAid.vwgroup.io

Via post:

ŠKODA AUTO a.s.
tř. Václava Klementa 869
Mladá Boleslav II
293 01 Mladá Boleslav
Czech Republic

Vi kan ta ut en rimlig avgift när dina förfrågningar uppenbarligen är ogrundade eller överdrivna med tanke på anslutna administrativa kostnader.

Dataskyddsombud

Om du har en fråga om skydd av dina uppgifter kan du också kontakta vårt dataskyddsombud direkt:

Online:

http://www.ŠKODA-auto.com/data-privacy

Via e-post:

dpo@ŠKODA-auto.cz

Lämna in ett klagomål

Om du inte håller med om vår användning eller skydd av dina uppgifter kan du lämna in ett klagomål till dataskyddsombudet (DPO) på ŠKODA AUTO eller en tillsynsmyndighet:

Via post:

Office for Personal Data Protection
Pplk. Sochora 27
170 00 Prague 7
The Czech Republic

Via telefon:

+420 234 665 111

Online:

http://www.uoou.cz/en

Specifikationer för särskilda digitala produkter

Var och en av våra digitala produkter kan behöva ytterligare en uppsättning av dina personuppgifter för att ge en fullständig och kvalitetsupplevelse. Dessutom kan vissa av våra digitala produkter kräva att dina data delas med en viss tredjepartsleverantör av tjänster. Du kan se alla sådana skillnader nedan.

Våra digitala produkter inkluderar särskilt:

ŠKODA Connect

Med ŠKODA Connect kan du fjärrövervaka och styra din anslutna bil och få åtkomst till bilens säkerhets- och servicefunktioner via ŠKODA Connect-portalen eller mobilappen. Vill du veta mer6?

6 Läs mer

ŠKODA Connect behöver dina uppgifter för att du ska kunna använda följande funktioner:

Data som används

För att ge dig full upplevelse av ditt ŠKODA ID-konto, vilket skulle kunna ge dig en enhetlig identitet inom ŠKODA AUTO-miljön och underlätta din användning av olika digitala produkter, kan vi behöva använda även följande personuppgifter:

Delning av din data

För att kunna tillhandahålla den digitala produkten ŠKODA Connect till dig kan vi även lämna ut dina uppgifter till följande tredje parter:

Vid leverans av ett paket direkt till din bil eller tillhandahållande av en tjänst som kräver åtkomst till din bil kommer den valda tjänsteleverantören att hitta din parkerade bil, låsa upp den, tillhandahålla tjänsten, låsa din bil och kontrollera låset. Din valda tjänsteleverantör får ditt för- och efternamn, e-postadress, telefonnummer samt bilens modell och färg. Din valda tjänsteleverantör kommer endast att få tillgång till bilens position och möjlighet att låsa upp och låsa din bil under den tid som krävs för leverans av det specifika paketet eller tillhandahållande av den beställda tjänsten. Du kan också avaktivera tjänsten för utvalda partners eller en enstaka leverans eller tjänst direkt i mobilappen.

När du köper varorna eller beställer en tjänst ger du din valda partner samtycke till att komma åt din bil. Åtkomsten till din bil säkras av hashad information (inköpsordernummer, angiven tidsram för leverans och annan information) och tidskod (baserat på den konfigurerbara tidsramen för en leverans). Det finns en gräns för enstaka lyckade försök att komma åt din bil.

6.1 Varför behöver vi dessa uppgifter?

Vi behöver dina lokaliseringsuppgifter för att säkerställa full funktionalitet för följande ŠKODA Connect-funktioner:

6.2 Varför behöver vi dessa uppgifter?

Vi behöver dina röstinspelningar för att säkerställa full funktionalitet för röststyrning online när du söker efter resmål i navigeringssystemet eller när du dikterar SMS-meddelanden.

ŠKODA digitala anslutningstjänster

ŠKODA Digital Connectivity Services ger dig tillgång till ett brett utbud av tjänster eller funktioner, såsom verifiering av fordonsstatus, få aktuell information inklusive aktuell kördata, inklusive statistik (både i efterhand och i realtid), reseloggning , reseplanering eller assistanstjänster. Vill du veta mer7?

7 Läs mer

Den här digitala produkten gör att du kan använda följande funktionalitet:

Data som används

För att kunna förse dig med våra ŠKODA digitala anslutningstjänster kan vi behöva använda även följande personuppgifter:

Dela dina data

För att kunna förse dig med den digitala produkten ŠKODA Digital Connectivity Services kan vi komma att lämna ut dina uppgifter även till leverantörer av ŠKODA Digital Connectivity Services (såsom IT- eller leveranstjänster).

7.1 Varför behöver vi platsdata?

Vi behöver din platsdata för att säkerställa full funktionalitet hos följande ŠKODA Connectivity Services-funktioner:

Bilkonfigurator på ŠKODA AUTOs webbplats

Bilkonfigurator är en webbaserad plattform för konfiguration av fordon som gör att du kan bygga din egen bil i några enkla steg genom att välja funktioner för din önskade bil. Vill du veta mer8?

8 Läs mer

Spara din bilkonfiguration

Om du loggar in på ditt konto kan vi spara din bilkonfiguration och skicka den till dig via e-post.

Dela dina data

För att kunna förse dig med den digitala produkten ŠKODA Digital Connectivity Services kan vi komma att lämna ut dina uppgifter även till leverantörer av ŠKODA Digital Connectivity Services (såsom IT- eller leveranstjänster).

Annan information

Arkivering i allmänhetens intresse

Vi kan komma att arkivera dina uppgifter i allmänhetens intresse och använda dem för vetenskapliga, historiska eller statistiska forskningsändamål. I välgrundade fall kan dina uppgifter också användas för att lösa juridiska frågor, inklusive fullgörandet av våra skyldigheter gentemot offentliga förvaltningsorgan, och övervakning och fortlöpande utvärdering av juridiska risker.

Åldersgräns

Du måste vara minst 16 år för att kunna använda våra digitala produkter. Endast genom att fastställa minimiåldern kan vi bli säkra på att våra digitala produkter endast används av personer som de är avsedda för. Vi tillhandahåller också särskilt skydd för individer under 16 år genom att förbjuda allmän tillgång till alla anslutna tjänster.