Informacije o obradi ličnih podataka

Pomoću ovog dokumenta mi, kao kontrolor ličnih podataka - kompanija ŠKODA AUTO as, tr. Vaclava Klementa 869, Mlada Boleslav II, 293 10, Mlada Boleslav, matični broj: 00177041, upisano u Privredni registar koji vodi Opštinski sud u Pragu, pod odeljak B, spis br. 332 (u daljem tekstu: „ŠKODA AUTO") - pružamo informacije o obradi ličnih podataka i vašim pravima vezanim za njih.

Obrada ličnih podataka vrši se u okviru sledeće aktivnosti:

Pružanje usluga ŠKODA digitalnog povezivanja

Svrha obrade:

Pružanje usluga ŠKODA digitalnog povezivanja

Opis svrhe obrade:

U slučaju pružanja usluga ŠKODA digitalnog povezivanja („Usluge"), vaše lične podatke pohranjene u sistemu ŠKODA ID koristićemo za potrebe vaše registracije u okruženju ŠKODA Services, aktiviranja i korišćenja usluga naručenih putem raspoloživog okruženja ( npr. mobilna aplikacija, veb portal). Paleta usluga i raspoloživih okruženja koja možete koristiti zavisi od vrste vozila, ugovorene opreme u vozilu, sistema za zabavu i relevantne zemlje.

Obrada vaših ličnih podataka može uključivati, na primer, korišćenje VIN broja vašeg vozila i podatke dobijene putem GPS-a, kao što je trenutna lokacija vozila, i njegov potencijalni prenos dobavljaču usluga. Da bismo vam omogućili upotrebu Usluga, mi ćemo koristiti vaše lične podatke za stvaranje korisničkog naloga. Štaviše, možda će nam biti potrebni dodatni lični podaci koji se odnose na relevantne ugovorene Usluge i raspoloživo okruženje koje ste naručili.

Ispod možete pronaći detaljno objašnjenje obrade podataka u vezi sa pojedinačnim Uslugama.

I. Smartlink

Smartlink vam omogućava pristup širokom spektru usluga ili funkcija opisanih dole. Možete lako proveriti stanje vozila i dobiti najnovije informacije, uključujući trenutne podatke o vožnji, inkluzivne statistike (kako u retrospektivi, tako i u realnom vremenu), dnevnik putovanja ili planiranje putovanja. Da biste koristili uslugu morate biti opremljeni sistemom Smartlink ili Smartlink +. Za više informacija pogledajte korisnički priručnik ili pitajte svog ŠKODA partnera.

Status vozila

Pomoću usluge „Status vozila" možete proveriti stanje vašeg vozila u pogledu kilometraže, raspona goriva i intervala održavanja. Uslugadozvoljava da se očitaju samo stvarni podaci o stanju vozila i prikazuje ih.

Izveštaj o zdravlju vozila

"Izveštaj o zdravlju vozila" vas obaveštava o trenutnom stanju vozila. Možete vizuelizovati trenutna upozorenja o vozilu i/ili bilo kakve potrebe za uslugama i njima upravljati (npr. štampanjem ili arhiviranjem). Jednom kada je vaš mobilni uređaj povezan sa vozilom, on prenosi podatke o trenutnom stanju i prikazuje ih.

Statistika putovanja i dnevnik rada (ako je dostupan)

Usluga „Statistika putovanja i dnevnik" omogućava vam praćenje svih putovanja, jednostavnim prebacivanjem između poslovnog i privatnog putovanja uključujući sve dostupne detalje i informacije o ruti. Dnevnik se može eksportovati.

Servisni partner

Putem „Servisnog partnera" na lakši način možete pronaći i odabrati svog željenog ŠKODA servisnog partnera.

I. Usluge MyŠKODA

Vaši lični podaci se obrađuju nakon registracije i aktiviranja svih funkcija aplikacije MyŠKODA, uključujući podršku i razvoj istih.

Priručnici

Ako tražite uputstva za upotrebu svog vozila, ako ne znate kako da rukujete raznim funkcijama ili ako samo želite da naučite šta vaš automobil može da uradi, priručnici će vam biti koristan izvor informacija.

Ručno aktiviranje

Da biste koristili ovu uslugu, potrebno je da odaberete Željenog servisnog partnera. Zahvaljujući ručnom podešavanju, možete da kreirate email sa svim potrebnim informacijama za vašeg Željenog servisnog partnera. Nacrt takve e-pošte prikazuje se u vašem emailu i može se prilagoditi pre nego što je pošaljete Željenom servisnom partneru. Sama mobilna aplikacija nije zamena za klijenta e-pošte. Verovatno će biti potrebno da se prijavite u klijent e-pošte da biste e-poštu poslali sa svog naloga e-pošte. Alternativno obrascima e-pošte, za neke zemlje preusmereni ste na veb stranicu koja vam nudi obrazac koji će vam pomoći da zakažete posetu ŠKODA partneru.

III. Ostalo

Planer putovanja

Ova funkcija koristi vašu trenutnu lokaciju kako bi vam olakšala planiranje putovanja putem mobilne aplikacije. Omogućava pretragu i prikaz obližnjih tačaka interesovanja. Planer putovanja može da zatraži da pristupite svom kalandaru kako biste prikazali svoj dnevni raspored.

Pravni osnov obrade:

Moramo izvršiti obradu da bismo mogli sklopiti ugovor o pružanju usluga ŠKODA digitalnog povezivanja sa vama ili izvršili ugovor koji ste sklopili. Davanje vaših ličnih podataka je ugovorni uslov, a ako ih ne date, možda nećemo moći da zaključimo ugovor sa vama ili nam možda neće biti moguće da izvršimo već sklopljeni ugovor. Bez obrade vaših ličnih podataka, kao što je opisano u prethodnom tekstu, ne bismo vam mogli pružiti Usluge.

Kategorije ličnih podataka koje obrađujemo:

Identifikacioni podaci, kontakt podaci, podaci o lokalizaciji, istorija trgovine, tehničke informacije o proizvodu.

Period obrade i arhiviranja:

6 meseci nakon otkazivanja korisničkog naloga.

Kategorije obrađivača podataka ili primalaca kojima možemo dati lične podatke:

Kompanije Volkswagen Grupe, Pružaoci usluga, Distributivna mreža (npr. Uvoznici, Dileri, Servisni partneri).

Na zahtev, vaši lični podaci mogu se dostaviti državnim organima, posebno sudovima, policiji i drugim agencijama za sprovođenje zakona u potrebnom obimu i unutar granica zakona.

Izvor ličnih podataka:

Direktno od vas i iz vozila, putem kojeg koristite Usluge i koji na taj način komunicira sa ŠKODA AUTO serverima podataka.

Prenošenje ličnih podataka u treće zemlje ili nadnacionalne organizacije:

Kao deo gore pomenute obrade, vaši lični podaci neće biti prebačeni u bilo koju treću zemlju.

Automatizovano odlučivanje na osnovu ličnih podataka:

Tokom ove obrade ličnih podataka ne dolazi do automatizovanog odlučivanja na osnovu ličnih podataka.

Ostale informacije

Svrha obrade:

Pružanje funkcije povratne informacije o automobilu u aplikaciji MyŠKODA

Opis svrhe obrade: U slučaju da u aplikaciji MyŠKODA pružimo funkciju povratnih informacija o automobilu („Povratna informacija o automobilu"), koristićemo vaše lične podatke uskladištene u sistemu ŠKODA ID za potrebe analize povratnih informacija, obrade povratnih informacija i obrade žalbe. Cilj je stalno unapređivanje proizvoda i bolje korisničko iskustvo. Svaka povratna informacija sadrži sledeće podatke: izabrani emotikon, vašu adresu e-pošte, datum slanja, tržište, model automobila i godinu, VIN (fakultativno polje), kategoriju, vaš komentar (fakultativno polje), poslate priloge (fakultativno polje). Ako su vaše povratne informacije negativne ili neutralne i želite da vas kontaktira ŠKODA AUTO, vaše ime i prezime se šalju u CRM sistem, kao i svi prethodno navedeni podaci. Povratne informacije o automobilu ne zamenjuju standardni postupak potraživanja kod prodavca ili ovlašćene servisne radionice.

Ispod možete pronaći detaljno objašnjenje obrade podataka u vezi sa povratnim informacijama automobila.

I. Povratne informacije o automobilu

Povratne informacije o automobilu omogućavaju vam da povratne informacije u vezi sa svojim automobilom pošaljete direktno kompaniji ŠKODA AUTO. Možete poslati pozitivne, neutralne ili negativne povratne informacije. Način obrade podataka zavisi od vrste povratne informacije.

Pozitivne povratne informacije

Pozitivne povratne informacije, tj. povratne informacije sa zelenim emotikonom, uvek se šalju u bazu podataka „Povratne informacije o automobilu", a u predviđenim slučajevima i u CRM sistem, npr. u slučaju da je pozitivna povratna informacija skrivena žalba.

Neutralne povratne informacije

Neutralne povratne informacije, tj. povratne informacije sa žutim emotikonom, uvek se šalju u bazu podataka „Povratne informacije o automobilu", a u predviđenim slučajevima i u CRM sistem. Ako kupac zahteva odgovor od kompanije ŠKODA AUTO, povratne informacije obrađuje odeljenje za brigu o kupcima ili Infoline.

Negativne povratne informacije

Negativne povratne informacije, tj. povratne informacije sa crvenim emotikonom, uvek se šalju u bazu podataka „Povratne informacije o automobilu", a u predviđenim slučajevima i u CRM sistem. Ako kupac zahteva odgovor od kompanije ŠKODA AUTO, povratne informacije obrađuje odeljenje za brigu o kupcima ili Infoline.

Pravni osnov obrade:

Moramo izvršiti obradu da bismo mogli da zaključimo ugovor o pružanju povratnih informacija o automobilu ili da izvršimo ugovor koji ste uneli. Dostavljanje vaših ličnih podataka je ugovorni uslov i ako ih ne pružite, možda nećemo moći da zaključimo ugovor sa vama, ili možda nećemo moći da izvršimo već zaključeni ugovor. Bez obrade vaših ličnih podataka, kao što je gore opisano, ne bismo mogli da vam pružimo povratne informacije o automobilu.

Kategorije ličnih podataka koje obrađujemo:

Podaci o identifikaciji, kontakt podaci, model i godina automobila, VIN, informacije o proizvodu, uključujući unete priloge kupca, poput slika, audio zapisa, video zapisa ili drugih dokumenata.

Kupac nema pravo da postavlja priloge koji su zaštićeni autorskim pravima. ŠKODA AUTO ne preuzima odgovornost za bilo kakvu povredu autorskih prava u vezi sa podnošenjem takve vrste priloga od strane kupca. Podaci se čuvaju na ŠKODA AUTO serveru podataka.

Period obrade i arhiviranja:

5 godina od datuma povratnih informacija u slučaju automobila nakon garantnog roka. Povratne informacije o novim automobilima arhiviraju se maksimalno 10 godina 12 godina, ali uvek do kraja garantnog roka.

Kategorije obrađivača podataka ili primalaca kojima možemo pružiti lične podatke: Kompanije grupe Volkswagen, dobavljači usluga, distributivna mreža (npr. uvoznici, dileri, servisni partneri). Na vaš zahtev, vaši lični podaci mogu se dostaviti javnim vlastima, posebno sudovima, policiji i drugim agencijama za sprovođenje zakona u potrebnoj meri i u granicama zakona.

Izvor ličnih podataka: Direktno od vas i od vozila koje komunicira sa ŠKODA AUTO serverima podataka.

Transferi ličnih podataka u treće zemlje ili nadnacionalne organizacije:

Kao deo gore pomenute obrade, vaši lični podaci neće biti preneti u bilo koju treću zemlju.

Automatsko donošenje odluka na osnovu ličnih podataka:

Tokom ove obrade ličnih podataka ne dolazi do automatizovanog donošenja odluka na osnovu ličnih podataka.

Ostale informacije

Lični podaci mogu se arhivirati u javnom interesu i koristiti u naučne, istorijske ili statističke svrhe. U dobro utemeljenim slučajevima lični podaci takođe mogu biti predmet obrade u svrhu rešavanja pravnih stvari, uključujući izvršavanje obaveza prema organima javne uprave i praćenje i kontinuiranu procenu pravnih rizika.

Lični podaci se mogu arhivirati u javnom interesu i koristiti u naučne, istorijske ili statističke svrhe istraživanja. U dobro utemeljenim slučajevima, lični podaci takođe mogu biti predmet obrade u svrhu rešavanja pravnih pitanja, uključujući izvršavanje obaveza prema organima javne uprave i praćenje i stalnu procenu pravnih rizika.

Koja su vaša prava?

Kao deo obrade ličnih podataka imate sledeća prava:

Kako možete da ostvarite svoja prava?

Za upite koji se odnose na zaštitu i obradu ličnih podataka koristite sledeće kanale komunikacije:

Elektronski na:

http://www.skoda-auto.com/data-privacy/

Poštom:

ŠKODA AUTO as

Tr. Vaclava Klementa 869,

Mlada Boleslav II,

293 01 Mlada Boleslav

U vezi sa ostvarivanjem vaših prava, ŠKODA AUTO može naplatiti razumnu naknadu uzimajući u obzir administrativne troškove za obradu kada su zahtevi od subjekta podataka očigledno neosnovani ili preterani.

Službenik za zaštitu podataka (DPO)

Za pitanja u vezi sa zaštitom ličnih podataka možete se direktno obratiti službeniku za zaštitu podataka (DPO) kompanije ŠKODA AUTO.

http://www.skoda-auto.com/data-privacy/

dpo@skoda-auto.cz

Podnošenje žalbe

U slučaju da se ne slažete sa načinom na koji ŠKODA AUTO obrađuje ili rukuje sa vašim ličnim podacima, možete podneti žalbu Službeniku za zaštitu podataka (DPO) ŠKODA AUTO ili nadzornom organu.

Kancelarija za zaštitu ličnih podataka

Pplk. Sochora 27

170 00 Praha 7

+420 234 665 111

http://www.uoou.cz/en/