Informare cu privire la Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal

Prin intermediul acestui document, noi, în calitate de operator al datelor cu caracter personal – compania ŠKODA AUTO a.s., cu sediul în tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, 293 10, Mladá Boleslav, număr de identificare: 00177041, înregistrată în Registrul Comercial aparținând de Tribunalul Municipal Praga la secțiunea B, fila nr. 332 (în cele ce urmează denumită "ŠKODA AUTO") - furnizăm informații cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și drepturile dumneavoastră conexe.

Prelucrarea datelor cu caracter personal este desfășurată ca parte componentă a următoarei activități:

Furnizarea Serviciilor de Conectivitate Digitală ŠKODA

Scopul prelucrării datelor:

Furnizarea Serviciilor de Conectivitate Digitală ŠKODA

Descrierea scopului prelucrării datelor:

În cazul furnizării Serviciilor de Conectivitate Digitală ŠKODA ("Serviciile"), vom folosi datele dumneavoastră cu caracter personal stocate în sistemul ŠKODA ID, în scopul înregistrării dumneavoastră în ecosistemul Serviciilor ŠKODA, al activării și utilizării serviciilor comandate, prin intermediul canalului de comunicare disponibil (ex. aplicația de mobil, portalul web). Gama de Servicii furnizate și canalele de comunicare disponibile pe care le puteți utiliza depind de tipul autovehiculului, echiparea achiziționată de care dispune acesta, sistemul infotainment și țara în cauză.

Prelucrarea datelor cu caracter personal ce vă aparțin poate include, spre exemplu, utilizarea numărului de identificare al vehiculului dumneavoastră (VIN) și datele obținute prin GPS, cum ar fi locația actuală a autovehiculului și potențialul său transfer către un furnizor de servicii. Cu scopul de a vă permite utilizarea Serviciilor, vom folosi datele dumneavoastră cu caracter personal pentru a crea un cont de utilizator. În plus, putem solicita date suplimentare cu caracter personal, în legătură cu Serviciile relevante contractate și canalele de comunicare disponibile comandate de dumneavoastră.

Mai jos, puteți găsi explicitarea detaliată a prelucrării datelor, în legătură cu Serviciile individuale.

I. Smartlink

Smartlink vă permite să accesați o largă gamă de servicii sau dotări, descrise în cele ce urmează. Puteți verifica cu ușurință statusul autovehiculului și obține informații actualizate, incluzând date privind modul de condus actual, conținând statistici (atât în retrospectivă, cât și în timp real), jurnalul de călătorie sau planificarea parcursului. În vederea utilizării serviciului, este necesar să ca automobilul să fie echipat cu sistemul Smartlink sau Smartlink +. Pentru informații suplimentare, vă rugăm să consultați manualul utilizatorului sau să vă adresați Partenerului dumneavoastră ŠKODA.

Vehicle Status (Status Autovehicul)

Utilizând serviciul "Vehicle Status" ("Status Autovehicul"), puteți verifica starea autoturismului dumneavoastră în ceea ce privește numărul de kilometri la bord, consumul de combustibil și intervalul de efectuare a mentenanței. Serviciul permite doar citirea și afișarea informațiilor actuale vizând starea autovehiculului.

Vehicle Health Report (Raport Stare Autovehicul)

Serviciul "Vehicle Health Report" ("Raport Stare Autovehicul") vă informează în legătură cu starea actuală a autoturismului. Puteți vizualiza avertizările curente privind autovehiculul și/sau orice necesitate de intervenție în service și le puteți gestiona (de exemplu prin imprimarea sau arhivarea acestora). Odată ce dispozitivul dumneavoastră mobil este conectat la automobil, transmite datele privind starea actuală și le afișează.

Trip Statistics & Logbook (Statistici călătorii & jurnal de bord) (în cazul în care este disponibil)

Serviciul "Trip Statistics & Logbook" ("Statistici călătorii & jurnal de bord") vă permite să identificați toate călătoriile dumneavoastră, alternând în mod simplu între călătoriile în interes de serviciu și cele în interes personal, incluzând toate detaliile disponibile și informațiile privind traseul.

Cartea de service poate fi exportată.

Partener Service

Prin intermediul serviciului "Partener Service", puteți găsi și selecționa, într-o manieră mai facilă, partenerul service ŠKODA preferat de dumneavoastră.

Baza legală a prelucrării datelor:

Suntem nevoiți să efectuăm prelucrarea datelor cu caracter personal, astfel încât să avem posibilitatea de a încheia cu dumneavoastră contractul ce reglementează furnizarea Serviciilor de Conectivitate Digitală ŠKODA sau de a executa contractul la care ați aderat. Furnizarea datelor cu caracter personal ce vă aparțin reprezintă o cerință contractuală, iar în cazul în care omiteți să le furnizați, ne putem găsi în situația de a nu putea să încheiem un contract cu dumneavoastră, sau nu ne-ar fi posibil să executăm contractul deja încheiat. În lipsa prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal, conform descrierii de mai sus, nu am avea posibilitatea sa vă furnizăm Serviciile.

Categorii de date cu caracter personal prelucrate:

Date de identificare, date de contact, date de localizare, istoric comercial, informații tehnice cu privire la produs, etc.

Perioada de prelucrare și arhivare:

6 luni după anularea contului de utilizator.

Categorii de operatori de date sau destinatari cărora le-am putea furniza datele cu caracter personal:

Companii din Grupul Volkswagen, Furnizori de Servicii, Rețeaua de Distribuție (ex. Importatori, Dealeri, Parteneri Service).

La cerere, datele dumneavoastră cu caracter personal ar putea fi furnizate autorităților publice, în mod deosebit instanțelor de judecată, poliției sau altor instituții de aplicare a legii, în măsura necesară și în cadrul limitelor legale.

Sursa datelor cu caracter personal:

Datele furnizate în mod direct de către dumneavoastră sau de către autovehiculul prin intermediul căruia utilizați Serviciile și care, astfel, comunică cu serverele de date ŠKODA AUTO.

Transferul datelor cu caracter personal către state terțe sau către organizații supranaționale:

În cadrul prelucrării datelor mai sus menționate, datele dumneavoastră cu caracter personal nu vor fi transferate către niciun stat terț.

Luarea automată a deciziilor, în baza datelor cu caracter personal:

Cu ocazia prezentei prelucrări a datelor cu caracter personal, nu intervine luarea automată a deciziilor, în baza datelor cu caracter personal.

Alte informații

Datele cu caracter personal pot fi arhivate în interes public și pot fi utilizate în scopul cercetării științifice, istorice sau statistice. În cazuri bine justificate, datele cu caracter personal pot face, de asemenea, obiectul prelucrării, în scopul soluționării chestiunilor legale, inclusiv în scopul executării obligațiilor față de organele administrației publice, al monitorizării și al evaluării continue a riscurilor legale.

Care sunt drepturile dumneavoastră?

Ca parte a prelucrării datelor cu caracter personal, dispuneți de următoarele drepturi:

Cum vă puteți exercita drepturile?

Pentru solicitările privind protecția și prelucrarea datelor cu caracter personal, utilizați următoarele canale de comunicare:

Pe cale electronică la:

http://www.skoda-auto.com/data-privacy/

Prin email:

ŠKODA AUTO a.s.

tř. Václava Klementa 869,

Mladá Boleslav II,

293 01 Mladá Boleslav

În legătură cu exercitarea drepturilor dumneavoastră legale, ŠKODA AUTO poate percepe o taxă rezonabilă, luând în considerare costurile administrative suportate pentru prelucrarea solicitării, atunci când cererile provenind de la o persoană vizată sunt aparent nefondate sau excesive.

Responsabilul cu Protecția Datelor

Pentru întrebări legate de protecția datelor cu caracter personal, puteți contacta în mod direct Responsabilul cu Protecția Datelor al ŠKODA AUTO.

http://www.skoda-auto.com/data-privacy/

dpo@skoda-auto.cz

Depunerea plângerilor

În cazul în care nu sunteți de acord cu modul în care ŠKODA AUTO prelucrează sau gestionează datele dumneavoastră cu caracter personal, puteți depune o plângere la Responsabilul cu Protecția Datelor al ŠKODA AUTO sau la autoritatea de supraveghere.

Autoritatea pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal

Pplk. Sochora 27

170 00 Praha 7

+420 234 665 111

http://www.uoou.cz/en/