Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

Na podstawie tego dokumentu administrator danych, spółka ŠKODA AUTO a.s., tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, 29301 Mladá Boleslav, Republika Czeska (nr rej.: 00177041), wpisana do rejestru handlowego prowadzonego przez Sąd Miejski w Pradze pod numerem B 332, infoline@skoda-auto.cz (zwana dalej „ŠKODA AUTO”), udziela informacji na temat przetwarzania danych osobowych i praw, które Ci przysługują w związku z tym przetwarzaniem.

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w ramach następującej czynności:

Świadczenie usług łączności cyfrowej spółki ŠKODA

Spis treści:

  1. Świadczenie usług łączności cyfrowej firmy ŠKODA

    I. Smartlink

    II. Usługi MyŠKODA

    III. Inne

  2. Oferowanie funkcji Informacja zwrotna dotycząca pojazdu w aplikacji MyŠKODA.

Cel przetwarzania:

  1. Świadczenie usług łączności cyfrowej firmy ŠKODA

Opis celu przetwarzania:

W razie świadczenia usług łączności cyfrowej firmy ŠKODA („Usługi") wykorzystamy Twoje dane osobowe przechowywane w systemie ŠKODA ID do zarejestrowania Cię w środowisku ŠKODA Services, aktywacji i użytkowania usług zamawianych za pomocą dostępnego środowiska (np. aplikacji mobilnej, portalu internetowego). Zakres świadczonych Usług i dostępnych środowisk, z których możesz korzystać, zależy od rodzaju pojazdu, urządzeń znajdujących się w pojeździe zgodnie z umową, systemu infotainment i danego kraju.

Przetwarzanie Twoich danych osobowych może na przykład obejmować wykorzystanie numeru VIN Twojego pojazdu, danych uzyskanych za pośrednictwem GPS, takich jak aktualna lokalizacja pojazdu, oraz ich potencjalne przekazanie dostawcy usług. Aby umożliwiać Ci korzystanie z Usług, wykorzystujemy Twoje dane osobowe do utworzenia konta użytkownika. Ponadto możemy wymagać dodatkowych danych osobowych dotyczących Usług zawartych w umowie i zamówionego przez Ciebie dostępnego środowiska.

Poniżej znajduje się szczegółowe wyjaśnienie przetwarzania danych w związku z poszczególnymi Usługami.

I. Smartlink

Smartlink umożliwia Ci dostęp do szerokiego zakresu usług lub funkcji opisanych poniżej. Łatwo sprawdzisz status pojazdu i uzyskasz aktualne informacje, w tym dane dotyczące jazdy, obejmujące statystyki (zarówno historyczne, jak i w czasie rzeczywistym), dziennik podróży oraz plan podróży. Aby korzystać z tej usługi, musisz mieć dostęp do systemu Smartlink lub Smartlink+ . W celu uzyskania dodatkowych informacji zapoznaj się z instrukcją obsługi pojazdu lub zasięgnij informacji u swojego Partnera spółki ŠKODA.

Status pojazdu

Korzystając z usługi „Status pojazdu", możesz sprawdzić status swojego pojazdu pod względem przebiegu, dystansu, jaki można przejechać na pozostałym paliwie, oraz okresu do następnego przeglądu. Usługa umożliwia wyłącznie odczytanie i wyświetlenie aktualnych informacji na temat stanu pojazdu.

Raport o stanie samochodu

W ramach „Raportu o stanie samochodu" możesz sprawdzić informacje o jego bieżącym stanie. Podawane są w nim w formie wizualnej ostrzeżenia dotyczące samochodu oraz informacje o wymaganych działaniach serwisowych, którymi możesz zarządzać (np. wydruk lub archiwizacja). Z chwilą połączenia urządzenia mobilnego z pojazdem przekazuje ono aktualne dane o stanie samochodu i wyświetla je.

Statystyki dotyczące podróży i dziennik podróży (jeżeli są dostępne)

Usługa „Statystyki dotyczące podróży i dziennik podróży" pozwala śledzić wszystkie podróże, umożliwiając proste przechodzenie od podróży służbowych do prywatnych, z wszelkimi dostępnymi szczegółami i informacjami o trasie. Dziennik można wyeksportować.

Partner serwisowy

Za pomocą usługi „Partner serwisowy" możesz łatwiej znaleźć i wybrać swojego preferowanego partnera serwisowego ŠKODA.

II. Usługi MyŠKODA

Twoje dane osobowe są przetwarzane po zarejestrowaniu i aktywacji wszystkich funkcji aplikacji MyŠKODA, łącznie z funkcjami wsparcia i rozwoju.

Instrukcje obsługi

Jeśli szukasz instrukcji obsługi swojego samochodu, nie wiesz, jak obsługiwać różne funkcje, albo po prostu chcesz dowiedzieć się, jakie funkcje posiada Twój samochód, instrukcje obsługi będą pomocnym źródłem informacji.

Ręczne planowanie wizyty

Aby skorzystać z tej usługi, musisz wybrać preferowanego partnera serwisowego. Dzięki funkcji zlecenia ręcznego możesz następnie stworzyć wiadomość e-mail ze wszystkimi niezbędnymi informacjami dla Twojego preferowanego partnera serwisowego. Wstępna wersja tej wiadomości e-mail zostanie wyświetlona w Twoim programie poczty elektronicznej i możesz ją jeszcze dostosować, zanim wyślesz ją do preferowanego partnera serwisowego. Sama Aplikacja mobilna nie zastępuje programu poczty elektronicznej. Prawdopodobnie konieczne będzie zalogowanie się do programu poczty elektronicznej, aby wysłać e-mail ze swojego konta e-mailowego. Jako alternatywa dla szablonów wiadomości e-mail, w niektórych krajach zostaniesz przekierowany na stronę internetową, która zaproponuje Ci szablon pomagający w zaplanowaniu wizyty u Partnera ŠKODA.

III. Inne

Planowanie podróży

Funkcja ta wykorzystuje Twoją obecną lokalizację, aby ułatwić planowanie Twojej podróży za pomocą Aplikacji mobilnej. Umożliwia ona wyszukiwanie i wyświetlanie pobliskich miejsc, które mogą Cię zainteresować. Korzystając z funkcji Planowanie podróży, możesz zostać poproszony o dostęp do Twojego kalendarza w celu wglądu w Twój harmonogram dnia.

Podstawa prawna przetwarzania:

Przetwarzanie jest konieczne, abyśmy mogli zawrzeć z Tobą umowę o świadczenie usług łączności cyfrowej firmy ŠKODA lub wykonać postanowienia zawartej już z Tobą umowy. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem wynikającym z umowy. Niepodanie danych może uniemożliwić nam zawarcie z Tobą umowy lub wykonanie postanowień już zawartej umowy. Bez możliwości przetwarzania Twoich danych osobowych, zgodnie z powyższym opisem, nie bylibyśmy w stanie świadczyć Ci Usług.

Kategorie przetwarzanych danych osobowych:

Dane identyfikacyjne, dane kontaktowe, dane lokalizacyjne, historia zakupów, informacje techniczne na temat produktu.

Okres przetwarzania i archiwizowania:

6 miesięcy po usunięciu konta użytkownika.

Kategorie podmiotów przetwarzających dane lub odbiorców, którym możemy przekazywać dane osobowe:

Spółki należące do grupy Volkswagen, dostawcy usług, sieć dystrybucji (np. importerzy, dealerzy, partnerzy serwisowi).

Na żądanie Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane organom publicznym, w szczególności sądom, policji oraz innym organom ścigania, w niezbędnym zakresie i w granicach prawa.

Źródło danych osobowych:

Dane osobowe otrzymujemy bezpośrednio od Ciebie i z pojazdu, za pośrednictwem którego korzystasz z usług i który w ten sposób komunikuje się z serwerami danych ŠKODA AUTO.

Przesyłanie danych osobowych do krajów trzecich lub organizacji ponadnarodowych:

Twoje dane osobowe nie będą przesyłane do żadnego kraju trzeciego w ramach wyżej opisanego przetwarzania.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji na podstawie danych osobowych:

W trakcie przetwarzania danych osobowych zautomatyzowane podejmowanie decyzji nie występuje.

Inne informacje

Cel przetwarzania:

  1. Oferowanie funkcji Informacja zwrotna dotycząca pojazdu w aplikacji MyŠKODA

Opis celu przetwarzania:

W przypadku oferowania funkcji Informacja zwrotna dotycząca pojazdu w aplikacji MyŠKODA („Informacja zwrotna dotycząca pojazdu") będziemy wykorzystywać Twoje dane osobowe zapisane w systemie ŠKODA ID do celów analizy i przetwarzania informacji zwrotnych oraz rozpatrywania skarg. Celem jest ciągłe udoskonalanie produktów i poprawa doświadczeń użytkowników. Każda informacja zwrotna zawiera następują dane: wybrany emotikon, Twój adres e-mail, datę dostarczenia, rynek, model pojazdu i rok produkcji, VIN (pole nieobowiązkowe), kategorię, Twój komentarz (pole nieobowiązkowe), przesłane załączniki (pole nieobowiązkowe). Jeśli Twoja informacja zwrotna jest negatywna lub neutralna i chcesz, aby skontaktował się z Tobą pracownik ŠKODA AUTO, Twoje imię i nazwisko, jak również wszystkie powyżej wymienione dane zostaną przesłane do systemu CRM. Informacja zwrotna dotycząca pojazdu nie zastępuje standardowej procedury składania reklamacji do dealera lub autoryzowanego warsztatu.

Poniżej znajduje się szczegółowe wyjaśnienie przetwarzania danych w związku z funkcją Informacja zwrotna dotycząca pojazdu.

I. Informacja zwrotna dotycząca pojazdu

Funkcja Informacja zwrotna dotycząca pojazdu umożliwia przesłanie informacji zwrotnej dotyczącej Twojego pojazdu bezpośrednio do ŠKODA AUTO. Możesz przekazać pozytywną, neutralną lub negatywną informację zwrotną. Sposób przetwarzania danych zależy od rodzaju informacji zwrotnej.

Pozytywna informacja zwrotna

Opinie pozytywne, tj. opinie z zielonym emotikonem, są zawsze przesyłane do bazy danych zawierającej Informacje zwrotne dotyczące pojazdu, a w określonych przypadkach do systemu zarządzania relacjami z klientami, gdzie przetwarzane są wszystkie reklamacje od klientów), tj. do systemu CRM, np. w przypadku, gdy opinia pozytywna zawiera ukryte niezadowolenie.

Neutralna informacja zwrotna

Opinie neutralne, tj. opinie z żółtym emotikonem, są zawsze przesyłane do bazy danych zawierającej Informacje zwrotne dotyczące pojazdu, a w określonych przypadkach do systemu CRM. Jeżeli klient potwierdzi, że dany problem wpływa na jego ogólny poziom zadowolenia, jego opinią zajmuje się dział obsługi klienta lub infolinia. Działy te mogą się następnie skontaktować z klientem na adres e-mail podany w aplikacji. Opcja, czy dany problem ma wpływ na ogólny poziom zadowolenia wyświetla się w przypadku opinii z wypełnioną kategorią, emotikonem oraz komentarzem (dłuższym niż 10 znaków). Jeżeli opinia neutralna nie spełnia powyższych warunków, trafia ona tylko do bazy danych zawierającej Informacje zwrotne dotyczące pojazdu, a opcja, tj. pytanie o wpływ na ogólny poziom zadowolenia z samochodu, nie wyświetla się.

Negatywna informacja zwrotna

Opinie negatywne, tj. opinie z czerwonym emotikonem, są zawsze przesyłane do bazy danych zawierającej Informacje zwrotne dotyczące pojazdu, a w określonych przypadkach do systemu CRM. Jeżeli klient potwierdzi, że dany problem wpływa na jego ogólny poziom zadowolenia, jego opinią zajmuje się dział obsługi klienta lub infolinia. Działy te mogą się następnie skontaktować z klientem na adres e-mail podany w aplikacji. Opcja, czy dany problem ma wpływ na ogólny poziom zadowolenia wyświetla się w przypadku opinii z wypełnioną kategorią, emotikonem oraz komentarzem (dłuższym niż 10 znaków). Jeżeli opinia negatywna nie spełnia powyższych warunków, trafia ona tylko do bazy danych zawierającej Informacje zwrotne dotyczące pojazdu, a opcja, tj. pytanie o wpływ na ogólny poziom zadowolenia z samochodu, nie wyświetla się.

Podstawa prawna przetwarzania:

Przetwarzanie Twoich danych osobowych wynika z prawnie uzasadnionego interesu. Bez przetwarzania Twoich danych osobowych w sposób przedstawiony powyżej nie bylibyśmy w stanie zapewnić Ci funkcji Informacja zwrotna dotycząca pojazdu.

Kategorie przetwarzanych danych osobowych:

Dane identyfikacyjne, dane kontaktowe, informacje techniczne na temat produktu, grafika/wideo/audio/dokument, opinie.

Klient nie jest uprawniony do dodawania załączników, które są chronione prawem autorskim. ŠKODA AUTO nie bierze odpowiedzialności za wszelkiego rodzaju naruszenia prawa autorskiego w związku z dostarczaniem załączników przez klienta. Dane są przechowywane na serwerze danych ŠKODA AUTO.

Okres przetwarzania i archiwizowania:

3 lata od daty wyrażenia opinii w przypadku opinii pozytywnych. Opinie neutralne/negatywne są przetwarzane zgodnie z następującymi zasadami: https://www.skoda-auto.com/other/memorandum-infoline/. Dane są następnie całkowicie anonimizowane. Czynność ta ma wpływ na historię opinii w menu kontekstowym w funkcji Informacja zwrotna dotycząca pojazdu. Cała historia zostaje wykasowana i klient nie może jej już wyświetlić.

Kategorie podmiotów przetwarzających dane lub odbiorców, którym możemy przekazywać dane osobowe:

Spółki należące do grupy Volkswagen, dostawcy usług, sieć dystrybucji (np. importerzy, dealerzy, partnerzy serwisowi).

Na żądanie Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane organom publicznym, w szczególności sądom, policji oraz innym organom ścigania, w niezbędnym zakresie i w granicach prawa.

Źródło danych osobowych:

Dane osobowe otrzymujemy bezpośrednio od Ciebie i z pojazdu, który komunikuje się z serwerami danych ŠKODA AUTO.

Przesyłanie danych osobowych do krajów trzecich lub organizacji ponadnarodowych:

Twoje dane osobowe nie będą przesyłane do żadnego kraju trzeciego w ramach wyżej opisanego przetwarzania.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji na podstawie danych osobowych:

W trakcie przetwarzania danych osobowych zautomatyzowane podejmowanie decyzji nie występuje.

Inne informacje

Dane osobowe mogą być archiwizowane w interesie publicznym i wykorzystywane do celów badań naukowych, historycznych lub statystycznych. W uzasadnionych przypadkach dane osobowe mogą być również przedmiotem przetwarzania do celów rozstrzygania spraw prawnych, w tym wykonywania obowiązków wobec organów administracji publicznej oraz monitorowania i bieżącej oceny ryzyka prawnego.

Dane osobowe mogą być archiwizowane w interesie publicznym i wykorzystywane do celów badań naukowych, historycznych lub statystycznych. W uzasadnionych przypadkach dane osobowe mogą być również przedmiotem przetwarzania do celów rozstrzygania spraw prawnych, w tym wykonywania obowiązków wobec organów administracji publicznej oraz monitorowania i bieżącej oceny ryzyka prawnego.

Jakie są Twoje prawa?

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci:

W jaki sposób możesz skorzystać ze swoich praw?

W przypadku zapytań dotyczących ochrony i przetwarzania danych osobowych należy korzystać z następujących kanałów komunikacji:

Elektronicznie:

http://www.skoda-auto.com/data-privacy/

Korespondencyjnie:

ŠKODA AUTO a.s.
tř. Václava Klementa 869,
Mladá Boleslav II,
293 01 Mladá Boleslav

Z tytułu korzystania przez Ciebie z ww. praw spółka ŠKODA AUTO może pobrać zasadną opłatę na pokrycie kosztów administracyjnych związanych z przetwarzaniem zapytania, jeżeli zapytanie wystosowane przez osobę, której dane dotyczą, jest wyraźnie bezpodstawne lub nadmierne.

Inspektor ochrony danych

Pytania dotyczące ochrony danych osobowych można kierować bezpośrednio do inspektora ochrony danych spółki ŠKODA AUTO.

http://www.skoda-auto.com/data-privacy/
dpo@skoda-auto.cz

Składanie skarg

Jeżeli nie zgadzasz się ze sposobem, w jaki ŠKODA AUTO przetwarza Twoje dane osobowe lub obchodzi się z nimi, możesz złożyć skargę do inspektora ochrony danych spółki ŠKODA AUTO lub organu nadzoru.

Office for Personal Data Protection [Urząd Ochrony Danych Osobowych]
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
+420 234 665 111
http://www.uoou.cz/en/