Informasjon om behandling av personopplysninger

Med dette dokumentet vil vi, som behandlingsansvarlig for personopplysninger, selskapet ŠKODA AUTO a.s., tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, 29301 Mladá Boleslav, Tsjekkia (org.nr.: 00177041), registrert i foretaksregisteret ved tingretten i Praha under nr. B 332, infoline@skoda-auto.cz, (heretter kalt "ŠKODA AUTO"), informere om behandling av personopplysninger og rettighetene dine i den forbindelse.

Vi behandler personopplysninger i forbindelse med følgende:

Levering av ŠKODA Digital Connectivity-tjenester

**Innhold: **

  1. Levering av ŠKODA Digital Connectivity-tjenester I. Smartlink II. MyŠKODA services III. Annet
  2. Levering av ”tilbakemelding om bilen”-funksjonen i MyŠKODA app

Formålet med behandlingen:

  1. Levering av ŠKODA Digital Connectivity-tjenester

Beskrivelse av formålet med behandlingen:

I forbindelse med levering av ŠKODA Digital Connectivity-tjenestene (heretter kalt «tjenestene») vil vi bruke personopplysningene dine som er lagret i ŠKODA ID-systemet, i forbindelse med din registrering i ŠKODAs tjenestemiljø og aktivering og bruk av tjenestene du har bestilt, i det tilgjengelige miljøet (f.eks. en mobilapp eller nettportal). Hvilke tjenester som tilbys, og hvilke miljøer som er tilgjengelige, avhenger av bilmodell, bilens utstyr, infotainmentsystem og land.

Behandlingen av personopplysninger kan for eksempel omfatte bruk av bilens understellsnummer (VIN) og GPS-data, for eksempel bilens posisjon, og eventuelt overføring av disse til en tjenesteleverandør. For at du skal kunne benytte deg av tjenestene, vil vi bruke personopplysningene dine til å opprette en brukerkonto. I tillegg kan vi be om ytterligere personopplysninger i forbindelse med tjenestene det er inngått avtale om, og tjenestemiljøet du bruker.

Nedenfor finner du en nærmere beskrivelse av databehandlingen for hver enkelt tjeneste.

I. Smartlink

Smartlink gir tilgang til et stort utvalg av tjenester og funksjoner som er beskrevet nærmere nedenfor. Du kan enkelt kontrollere status for bilen og få oppdatert informasjon, blant annet kjøredata med statistikk (både i sanntid og for tidligere kjøreturer), kjørelogg og ruteplanlegging. For at du skal kunne benytte deg av tjenestene, må bilen være utstyrt med et Smartlink- eller Smartlink+-system. Hvis du vil vite mer om dette, kan du se i instruksjonsboken eller spørre en ŠKODA-forhandler.

Bilstatus

Ved hjelp av bilstatustjenesten kan du sjekke kilometerstand, rekkevidde og vedlikeholdsintervall for bilen. Tjenesten gir deg kun mulighet til å se opplysningene om bilens tilstand.

Biltilstandsrapport

Biltilstandsrapporten inneholder oppdatert informasjon om bilens tilstand. Du kan se aktive varsler og/eller servicebehov og administrere disse (f.eks. skrive dem ut eller lagre dem). Kobler du en mobil enhet til bilen, overføres de oppdaterte tilstandsdataene, slik at du kan se dem på skjermen til den mobile enheten.

Kjørestatistikk og loggbok (hvis tilgjengelig)

Med kjørestatistikk og loggbok-tjenesten kan du spore alle kjøreturene dine og enkelt skille mellom jobb- og privatkjøring med visning av all tilgjengelig informasjon. Loggboken kan også eksporteres.

Servicepartner

Servicepartner-tjenesten gjør det enkelt å finne og velge din foretrukne ŠKODA servicepartner.

II. MyŠKODA-tjenester

Personopplysningene dine behandles etter registreringen og aktiveringen av alle funksjoner i MyŠKODA-appen, inkludert kundestøtten og utformingen av den.

Instruksjonsbøker

Hvis du ser etter bruksanvisning for bilen, hvis du ikke vet hvordan man betjener forskjellige funksjoner eller hvis du bare vil lære mer om bilens muligheter, vil instruksjonsbøkene være en nyttig kilde til informasjon.

Manuell timebestilling

For å bruke denne tjenesten må du velge en foretrukket servicepartner. Ved hjelp av manuell timebestilling kan du deretter sette opp en e-post med all nødvendig info til din foretrukne servicepartner. Utkast til slike e-poster vises i din e-postklient og kan endres og tilpasses før du sender dem til din foretrukne servicepartner. Mobilappen i seg selv er ingen erstatning for en e-postklient. Du må sannsynligvis logge deg på e-postklienten for å sende e-posten fra din e-postkonto. Som alternativ til e-postmaler vil du i enkelte land bli videresendt til en nettside som viser maler som kan hjelpe deg å planlegge ditt ŠKODA Partner-besøk.

III. Annet

Reiseplanlegger

Denne funksjonen bruker din nåværende plassering til å gjøre det enklere å planlegge turen ved hjelp av mobilappen. Den gjør at du kan søke etter og vise interessante steder i nærheten. Reiseplanleggeren kan be om tilgang til kalenderen for å vise deg din tidsplan for dagen.

Rettslig grunnlag for behandlingen:

Databehandlingen er en forutsetning for at vi skal kunne inngå en avtale om levering av ŠKODA Digital Connectivity-tjenester til deg eller oppfylle en eksisterende avtale med deg. Avtalen forutsetter at du gir fra deg visse personopplysninger. Hvis du ikke gir oss tilgang til disse, kan det bety at vi ikke kan inngå noen avtale med deg eller at vi ikke kan oppfylle en eksisterende avtale. Uten å behandle personopplysningene dine, som beskrevet ovenfor, kan vi ikke levere tjenestene til deg.

Kategorier av personopplysninger vi behandler:

Identifikasjonsopplysninger, kontaktopplysninger, lokaliseringsopplysninger, kjøpshistorikk og teknisk informasjon om produktet.

Lagringstid:

Seks måneder etter oppsigelse av brukerkontoen.

Databehandlere eller mottakere vi kan utlevere personopplysninger til:

Selskaper i Volkswagen-konsernet, tjenesteleverandører og distribusjonsnettverk (f.eks. importører, forhandlere og servicepartnere).

Personopplysningene dine kan på forespørsel utleveres til offentlige myndigheter, hovedsakelig til domstoler, politi og andre håndhevende organer, i den grad det er nødvendig og loven tillater det.

Kilder til personopplysningene:

Opplysningene innhentes fra deg og fra bilen der du bruker tjenestene, som følgelig kommuniserer med ŠKODA AUTOs dataservere.

Overføring av personopplysninger til tredjeland eller overnasjonale organisasjoner:

Personopplysningene dine vil ikke bli overført til tredjeland i forbindelse med ovennevnte behandling.

Automatisert beslutningstaking på grunnlag av personopplysninger:

Denne behandlingen av personopplysninger omfatter ikke automatisert beslutningstaking på grunnlag av personopplysninger.

Annen informasjon

Formålet med behandlingen:

  1. Levering av ”tilbakemelding om bilen”-funksjonen i MyŠKODA app

Beskrivelse av formålet med behandlingen:

Hvis funksjonen for tilbakemelding om bilen finnes i MyŠKODA-appen («tilbakemelding om bilen»), vil vi bruke personopplysningene dine som er lagret i ŠKODA ID-systemet, til analyse og behandling av tilbakemeldinger samt til behandling av klager. Målet er kontinuerlig produktforbedring og bedre brukeropplevelse. Hver tilbakemelding inneholder følgende data: utvalgt emotikon, din e-postadresse, innleveringsdato, marked, bilmodell og årsmodell, understellsnummer (valgfritt felt), kategori, din kommentar (valgfritt felt) og sendte vedlegg (valgfritt felt). Dersom tilbakemeldingen din er negativ eller nøytral, og du ønsker å bli kontaktet av ŠKODA AUTO, sendes fornavnet og etternavnet ditt til CRM-systemet samt alle data som er nevnt tidligere. Tilbakemelding om bilen er ingen erstatning for den standard klageprosedyren til forhandleren eller et autorisert verksted.

Nedenfor finner du en nærmere beskrivelse av databehandlingen i forbindelse med tilbakemelding om bilen.

I. Tilbakemelding om bilen

Tilbakemelding om bilen gjør at du kan levere en tilbakemelding om bilen direkte til ŠKODA AUTO. Du kan gi positive, nøytrale eller negative tilbakemeldinger. Typen databehandling avhenger av typen tilbakemelding.

Positiv tilbakemelding

Positive tilbakemeldinger, dvs. tilbakemeldinger med grønt smilefjes, sendes alltid til databasen for tilbakemeldinger om bilen, og i visse tilfeller til CRM-systemet, der alle kundeklager blir behandlet, i tilfelle en positiv tilbakemelding er en skjult klage.

Nøytral tilbakemelding

Nøytrale tilbakemeldinger, dvs. tilbakemeldinger med gult fjes med strekmunn, sendes alltid til databasen for tilbakemeldinger om bilen, og i visse tilfeller til CRM-systemet. Hvis en kunde bekrefter at et problem påvirker hans eller hennes generelle tilfredshet, behandles tilbakemeldingen av kundeserviceavdelingen eller Infoline. Disse avdelingene kan deretter kontakte kunden via e-postadressen som er oppgitt i appen. Spørsmålet om hvorvidt problemet påvirker den generelle tilfredsheten, vises ved tilbakemeldinger der det er lagt inn kategori, uttrykksikon og kommentar (alle kommentarer på over 10 tegn). Hvis en nøytral tilbakemelding ikke oppfyller de ovennevnte kriteriene, sendes den bare til databasen for tilbakemeldinger om bilen. Spørsmålet om hvorvidt den generelle tilfredsheten med bilen påvirkes, vises ikke.

Negativ tilbakemelding

Negative tilbakemeldinger, dvs. tilbakemeldinger med rødt fjes med sur munn, sendes alltid til databasen for tilbakemeldinger om bilen, og i visse tilfeller til CRM-systemet. Hvis en kunde bekrefter at et problem påvirker hans eller hennes generelle tilfredshet, behandles tilbakemeldingen av kundeserviceavdelingen eller Infoline. Disse avdelingene kan deretter kontakte kunden via e-postadressen som er oppgitt i appen. Spørsmålet om hvorvidt problemet påvirker den generelle tilfredsheten, vises ved tilbakemeldinger der det er lagt inn kategori, uttrykksikon og kommentar (alle kommentarer på over 10 tegn). Hvis en negativ tilbakemelding ikke oppfyller de ovennevnte kriteriene, sendes den bare til databasen for tilbakemeldinger om bilen. Spørsmålet om hvorvidt den generelle tilfredsheten med bilen påvirkes, vises ikke.

Rettslig grunnlag for behandlingen:

Behandlingen av dine personopplysninger skjer på grunnlag av berettiget interesse. Uten å behandle personopplysningene dine som beskrevet ovenfor kan vi ikke tilby deg funksjonen som gjør at du kan gi tilbakemelding om bilen.

Kategorier av personopplysninger vi behandler:

Identifikasjonsopplysninger, kontaktopplysninger, teknisk informasjon om produktet, bilder/videoer/lydfiler/dokumenter, tilbakemeldinger.

Kunden har ikke rett til å laste opp vedlegg som er opphavsrettslig beskyttet. ŠKODA AUTO påtar seg ikke ansvaret for noen brudd på opphavsretten når det gjelder vedlegg som kunden har levert. Dataene lagres på ŠKODA AUTOs server.

Behandlings- og lagringstid:

3 år fra datoen for tilbakemelding ved positiv tilbakemelding. Nøytrale og negative tilbakemeldinger håndteres iht følgende prinsipper https://www.skoda-auto.com/other/memorandum-infoline/]( https://www.skoda-auto.com/other/memorandum-infoline/). Opplysningene blir deretter anonymisert. Denne handlingen har konsekvenser for tilbakemeldingshistorikken i den kontekstavhengige menyen i tilbakemeldingsfunksjonen. All historikk slettes, og kunden kan ikke lenger se den.

Databehandlere eller mottakere vi kan utlevere personopplysninger til:

Selskaper i Volkswagen-konsernet, tjenesteleverandører og distribusjonsnettverk (f.eks. importører, forhandlere og servicepartnere).

Personopplysningene dine kan på forespørsel utleveres til offentlige myndigheter, hovedsakelig til domstoler, politi og andre håndhevende organer, i den grad det er nødvendig og loven tillater det.

Kilder til personopplysningene:

Opplysningene innhentes fra deg og fra bilen, som kommuniserer med ŠKODA AUTOs dataservere.

Overføring av personopplysninger til tredjeland eller overnasjonale organisasjoner:

Personopplysningene dine vil ikke bli overført til tredjeland i forbindelse med ovennevnte behandling.

Automatisert beslutningstaking på grunnlag av personopplysninger:

Denne behandlingen av personopplysninger omfatter ikke automatisert beslutningstaking på grunnlag av personopplysninger.

Annen informasjon

Personopplysninger kan lagres på grunnlag av allmennhetens interesse og brukes til vitenskapelige, historiske eller statistiske forskningsformål. I godt begrunnede tilfeller kan personopplysningene også være gjenstand for behandling der formålet er juridiske beslutninger, herunder oppfyllelse av forpliktelser overfor organer innen offentlig forvaltning og tilsyn med og pågående vurdering av juridisk risiko.

Hvilke rettigheter har du?

I forbindelse med behandling av personopplysninger har du følgende rettigheter:

Hvordan kan du utøve rettighetene dine?

Bruk følgende kommunikasjonskanaler hvis du har spørsmål om personvern og behandling av personopplysninger:

Elektronisk:

http://www.skoda-auto.com/data-privacy/

Post:

ŠKODA AUTO a.s.
tř. Václava Klementa 869
Mladá Boleslav II
293 01 Mladá Boleslav, Tsjekkia

I forbindelse med utøvelse av rettighetene kan ŠKODA AUTO kreve et rimelig gebyr for å dekke administrative kostnader knyttet til behandling av forespørselen når forespørsler fra en registrert åpenbart er ubegrunnede eller urimelige.

Personvernombud

Kontakt ŠKODA AUTOs personvernombud hvis du har spørsmål om personvern.

http://www.skoda-auto.com/data-privacy/
dpo@skoda-auto.cz

Klage

Hvis du er uenig i måten ŠKODA AUTO behandler personopplysningene dine på, kan du klage til ŠKODA AUTOs personvernombud eller en tilsynsmyndighet.

Office for Personal Data Protection
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
+420 234 665 111
http://www.uoou.cz/en/