Информации за Обработка на лични податоци

Со помош на овој документ ние, како контрола на личните податоци - компанијата ŠKODA AUTO a.s., ул. Вацлава Клемента 869, Млада Болеслав II, 29301 Млада Болеслав, Република Чешка (бр. Рег: 00177041), заведена во трговскиот регистар на Општинскиот суд во Прага под бр. Б 332, infoline@skoda-auto.cz, (во натамошниот текст „ŠKODA AUTO“) - даваме информации за обработката на лични податоци и вашите права поврзани со тоа.

Обработката на лични податоци се врши како дел од следнава активност:

Обезбедување на Услугите на ŠKODA Дигитална поврзаност

Содржина

  1. Обезбедување на Услугите на ŠKODA Дигитална поврзаност

    I. Smartlink

    II. MyŠKODA услуги

    III. Друго

  2. Обезбедување на функција за повратни информации за автомобил во апликацијата MyŠKODA

Цел на обработката:

  1. Обезбедување на Услугите на ŠKODA Дигитална поврзаност

Опис на целта на обработката:

Кога се работи за давање на Услугите ШКОДА дигитална поврзаност (" Услуги"), ние ќе ги користиме вашите лични податоци зачувани во системот ШКОДА ИД со цел ваше регистрирање за функциите на ШКОДА услуги, активирање и користење на услугите нарачани преку достапната функција (на пр., мобилна апликација, веб портал). Опсегот на обезбедени Услуги и достапни функции кои вие можете да ги користите зависи од типот на возилото, договорената опрема во возилото, системот за забавно-информативна програма и засегнатата земја.

Обработката на вашите лични податоци може да вклучува, на пример, користење на ВИН бројот од вашето возило и податоците добиени преку ЏИ-ПИ-ЕС, како што е моменталната локација на возилото и неговиот евентуален пренос кај некој давател на услуги. За да ви овозможиме користење на Услугите, ние ќе ги употребиме вашите лични податоци за да ви креираме кориснички акаунт. Плус тоа, може да се случи да треба да побараме и дополнителни лични податоци поврзани со односните договорни Услуги и достапни функции кои сте ги нарачале.

Подоле можете да најдете детално објаснение за обработка на податоците во однос на индивидуалните Услуги.

I. Смартлинк

Смартлинк ви овозможува пристап до една широка лепеза на услуги или функции опишани подоле. Можете лесно да го верификувате статусот на возилото и да добиете најнови информации кои ги вклучуваат актуелните податоци за возење, вклучувајќи статистика (како во ретроспектива така и во реално време), дневник на патувањето или планирање на патувањето. За да ја користите услугата морате да бидете опремени со системот Смартлинк или Смартлинк +. За повеќе информации ве молиме погледнете го прирачникот сопственик'с или прашајте го вашиот ШКОДА партнер.

Статус на возилото

Со користење на услугата "Статус на возилото" можете да ја проверите состојбата со вашето возило во однос на километражата, капацитетот на гориво и интервал за одржување. Услугата дава можност само за читање и приказ на актуелните информации за состојбата на возилото.

Извештај за „здравствената состојба" на возилото

"„Здравствената состојба" на возилото" ве информира за актуелната состојба на возилото. Можете да ги визуелизирате актуелните предупредувања во возилото и/или какви било потреби за сервисирање, и истите да ги спроведете (на пр. со печатење или нивно архивирање). Откако вашиот мобилен уред ќе се поврзе со возилото, тој ги пренесува и прикажува точните податоци за неговата состојба.

Статистика за патот &амп; Дневник (ако е достапен)

Услугата " Статистика за патот &амп; Дневник" ви овозможува да ги пронајдетесите ваши патувања, со едноставно префрлање од деловно во приватно патување, вклучувајќи ги сите достапни детали и информации за маршрутата. Дневникот може да се експортира (изнесе).

Сервисен партнер

Преку "Сервисен партнер" можете да го најдете и одберете вашиот претпочитан ШКОДА сервисен партнер на полесен начин.

II. МojaШКОДА услуги

Вашите лични податоци се обработуваат по регистрирање и активирање на сите функции на апликацијата МojaШКОДА, вклучувајќи ја и поддршката за нив и развојот на истите.

Упатства

Ако барате оперативни упатства за вашето возило, ако не знаете како да ги примените некои функции, или ако едноставно сакате да научите што сè може да прави вашето возило, Упатствата ќе бидат корисен извор на информации.

Закажување за упатства

За да ја користите оваа услуга треба да изберете Претпочитан сервисен партнер. Благодарение на Закажување за упатства потоа можете да креирате e- пошта со сите неопходни информации за вашиот Претпочитан сервисен партнер. Примерок од таква e- пошта се прикажува кај вашиот клиент по е-пошта, и истиот може да се приспособи пред да го пратите кај Претпочитаниот сервисен партнер. Самата Мобилна апликација не е замена за клиент по е-пошта. Можно е да треба да се логирате во клиент по е-пошта за да ја пратите е- поштата од вашата е-пошта. Како алтернатива за шаблони по е-пошта, во некои земји ќе ве препратат до веб страницата која ви нуди шаблон кој ќе ви помогне да ја закажете средбата со вашиот ШКОДА партнер.

III Друго

Планер на патот

Оваа функција ја користи вашата моментална локација за да се спроведе планирањето на вашиот пат преку Мобилна апликација полесно. Таа овозможува пребарување и приказ на точките од интерес кои ви се во близина. Планерот за патување може да побара од вас да му пристапите на вашиот календар за да ви го покаже дневниот распоред.

Законски основи за обработка:

Ние мораме да ја спроведеме обработката за да можеме да склучиме договор со вас за овозможување на Услугите ШКОДА дигитална поврзаност, или да го примениме договорот кој вие веќе сте го склучиле. Добивањето на вашите лични податоци е услов од договорот, и доколку вие не го исполните тоа барање, ние може нема да бидеме во можност да склучиме договор со вас, или можеби не би било можно за нас да го спроведеме веќе склучениот договор. Без обработка на вашите лични податоци, како што е опишано овде погоре, ние не би можеле да ви ги пружиме Услугите.

Категории на личните податоци кои ние ги обработуваме:

Идентификациони податоци, податоци за контакт, податоци за локализација, трговска историја, технички информации за производот и. (?)

Период на обработка и архивирање:

6 месеци по откажување на корисничкиот акаунт.

Категории на обработувачи на податоци или приматели на кои би можеле да им ги дадеме личните податоци:

Компании од Групацијата фолксваген, Провајдери на услуги, Дистрибутивни мрежи (на пр. Увозници, Дилери, Сервисни партнери).

По барање, вашите лични податоци може да бидат дадени на јавни власти, особено на судови, на полицијата и на други агенции спроведувачи на законот, до неопходното ниво и во рамките на законски дозволеното.

Извор на личните податоци:

Директно од вас и од вашето возило, преку кое вие ги користите Услугите и кое на тој начин комуницира со серверите за податоци на ШКОДА АУТО.

Трансфери на лични податоци во трети земји или наднационални организации:

Како дел од горенаведената обработка, вашите лични податоци нема да се пренесуваат во која било трета земја.

Автоматизирано донесување на одлуки засновано врз личните податоци:

За време на обработката на лични податоци, не се врши автоматизирано донесување на одлуки врз база на личните податоци.

Други информации

Цел на обработката:

  1. Обезбедување на функција за повратни информации за автомобил во апликацијата MyŠKODA

Опис на целта на обработката:

Во случај на обезбедување на функцијата Фидбек за автомобилот во апликацијата МојаШКОДА („Фидбек за автомобилот"), ние ќе ги користиме вашите лични податоци зачувани во системот ШКОДА ИД со цел вршење на фидбек анализа, фидбек обработка и обработка на жалбите. Целта е континуирано усовршување на производот и подобро искуство на корисникот. Секој фидбек ги содржи следниве податоци: одбран емотикон (сликичка што покажува некоја емоција), вашата е-пошта, датум на поднесување, пазар, модел и година на автомобилот, ВИН (незадолжително поле), категорија, ваш коментар (незадолжително поле), испратени додатоци (незадолжително поле). Ако вашиот фидбек е негативен или неутрален и вие сакате ШКОДА АУТО да ве исконтактира, вашето име и презиме се праќаат до ЦРМ системот, како и претходно споменатите податоци. Фидбек за автомобилот не ја заменува стандардната постапка за одредено побарување до дилерот или овластената работилница за поправки.

Подоле може да најдете детално објаснување за обработката на податоци поврзана со Фидбек за автомобилот.

I.Фидбек за автомобилот

Фидбек за автомобилот ви овозможува да поднесете фидбек за вашиот автомобил директно до ШКОДА АУТО. Можете да поднесете позитивен, неутрален или негативен фидбек. Начинот на обработка на податоците зависи од типот на фидбекот.

Позитивен фидбек

Позитивните повратни информации, т.е повратните информации со зелен емотикон, секогаш се испраќаат до базата на податоци за повратни информации за вашиот автомобил, и во наведените случаи до системот за управување со односите со клиентите, каде што се обработуваат сите поплаки од клиентите), т.е. CRM систем, на пример во случај позитивниот фидбек да е скриено незадоволство.

Неутрален фидбек

Неутралните повратни информации, т.е. повратните информации со жолт емотикон, секогаш се испраќаат до базата на податоци за повратни информации за вашиот автомобил, а во наведените случаи и до системот CRM. Ако клиентот потврди дека некој проблем влијае на нивното целокупно задоволство, повратните информации се процесираат од одделот за грижа за клиенти или инфолинијата. Овие оддели можат последователно да контактираат со клиент преку е-пошта внесена во апликацијата. Опцијата, ако некое прашање има влијание врз целокупното задоволство се прикажува во случај на повратна информација со пополнета категорија, емотикон и коментар (секој коментар над 10 карактери). Во случај неутралната повратна информација да не ги исполнува условите погоре, таа се испраќа само до базата на податоци за повратни информации за вашиот автомобил и не се прикажува опцијата, т.е. прашање што се однесува на влијание врз задоволството на автомобилот.

Негативен фидбек

Негативните повратни информации, односно повратните информации со црвен емотикон, секогаш се испраќаат до базата на податоци за повратни информации за вашиот автомобил, а во наведените случаи и до системот CRM. Ако клиентот потврди дека некој проблем влијае на нивното целокупно задоволство, повратните информации се процесираат од одделот за грижа за клиенти или инфолинијата. Овие оддели можат последователно да контактираат со клиент преку е-пошта внесена во апликацијата. Опцијата ако некое прашање има влијание врз целокупното задоволство се прикажува во случај на повратна информација со пополнета категорија, емотикон и коментар (секој коментар над 10 карактери). Во случај негативните повратни информации да не ги исполнуваат условите погоре, тие се испраќаат само до базата на податоци за повратни информации за вашиот автомобил и не се прикажува опцијата, т.е. прашањето што се однесува на влијание врз задоволството на автомобилот.

Законски основи за обработка на податоци:

Обработката на вашите лични податоци се заснова на легитимен интерес. Без обработка на вашите лични податоци, како опишан погоре опишувач, не би можеле да ви обезбедиме повратни информации за вашиот автомобил.

Категории на личните податоци кои ги обработуваме:

Податоци за идентификација, контакт податоци, технички информации за производот, фотографија / видео / аудио / документ, повратна информација.

Клиентот нема право да прикачува додатоци кои се заштитени со авторско право. ШКОДА АУТО не ја презема одговорноста за какво било прекршување на авторското право во однос на поднесување на такви додатоци од страна на клиентот. Податоците се сочувуваат во серверот за податоци на ШКОДА АУТО.

Период на обработка и архивирање:

3 години од датумот на повратни информации во случај на позитивни повратни информации. Неутралните/негативните повратни информации се обработуваат според следните принципи https://www.skoda-auto.com/other/memorandum-infoline/. Податоците потоа се целосно анонимизирани. Овој чин има влијание врз историјата на повратните информации во контекстуалното мени во функцијата Повратни информации за автомобилот. Целата историја е избришана и клиентот не може повеќе да ја прикажува.Категории на обработувачи на податоци и приматели на кои ние би можеле да им ги дадеме личните податоци

Категории на обработувачи на податоци и приматели на кои ние би можеле да им ги дадеме личните податоци

Компании од Групацијата фолскваген, Провајдери на услуги, Дистрибутивни мрежи (на пр. Увозници, Дилери, Сервисни партнери).

По барање, вашите лични податоци може да бидат предадени на јавни власти, особено на судови, полицијата и други агенции за спроведување на законот, до неопходниот степен и во рамките на законски дозволеното.

Извор на личните податоци:

Директно од вас и од возилото кое комуницира со серверите за податоци на ШКОДА АУТО.

Трансфери на лични податоци до трети земји или наднационални организации:

Како дел од погоре наведената обработка, вашите лични податоци нема да се пренесуваат во ниту една трета земја.

Автоматизирано донесување на одлуки базирано врз личните податоци:

За време на оваа обработка на податоци, не се врши автоматизирано донесување на одлуки базирано врз личните податоци.

Други информации

Личните податоци може да се архивираат во јавен интерес и да се користат за научни, историски или статистички истражувачки цели. Во добро образложени случаи личните податоци може исто така да бидат и предмет на обработка за целите на разрешување на правни прашања, вклучувајќи и спроведување на обврските кон јавни административни тела и следење на тековната евалуација на правните ризици.

Личните податоци може да се архивираат во јавен интерес и да се користат за научни, историски или статистички истражувачки цели. Во добро образложени случаи личните податоци може исто така да бидат и предмет на обработка за целите на разрешување на правни прашања, вклучувајќи и извршување на обврската кон јавните административни тела и следење на актуелна евалуација на правните ризици.

Кои се вашите права?

Како дел од обработката на лични податоци, вие ги имате следниве права:

Како можете да ги примените вашите права?

За прашања поврзани со заштита на лични податоци и нивната обработка, користете ги следниве канали за комуникација:

Електронски на:

http://www.skoda-auto.com/data-privacy/

Преку пошта:

ШКОДА АУТО а.с. (ŠKODA AUTO a.s.)
тр. Вацлава Клемента 869 (tř. Václava Klementa 869, )
Млада Болеслав II (Mladá Boleslav II,)
293 01 Млада Болеслав (293 01 Mladá Boleslav)

Во врска со спроведување на вашите права, ШКОДА АУТО може да наплати една разумна сума, земајќи ги предвид административните трошоци за обработка, кога барањата од некој субјект за неговите податоци се очигледно неосновани или прекумерни.

Службено лице за заштита на лични податоци (ДПО)

За прашања поврзани со заштита на личните податоци можете да го контактирате директно Службеното лице за заштита на податоци (ДПО) на ШКОДА АУТО.

http://www.skoda-auto.com/data-privacy/
dpo@skoda-auto.cz

Поднесување на жалба

Во случај да не се согласувате со начинот на кој ШКОДА АУТО ги обработува или ракува со вашите лични податоци, можете да поднесете жалба кај Службеното лице за заштита на податоци (ДПО) на ШКОДА АУТО, или некој надзорен орган.

Канцеларија за заштита на лични податоци
Пплк. Сокора 27 (Pplk. Sochora 27)
170 00 Прага 7
+420234665111
http://www.uoou.cz/en/