Informācija par Personas Datu Apstrādi

Ar šo dokumentu mēs, kā personas datu pārzinis - ŠKODA AUTO a.s., tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, 29301 Mlada Boļeslava, Čehija (Reģ. nr.: 00177041), reģistrēts Prāgas Pilsētas tiesas komercreģistrā ar nr. B 332, infoline@skoda-auto.cz, (turpmāk “ŠKODA AUTO”) – nodrošinām informāciju par personu datu apstrādi un jūsu ar to saistītajām tiesībām.

Personu datu apstrāde tiek veikta sekojošas aktivitātes ietvaros:

ŠKODA Digitālo Savienojamības Pakalpojumu lietošanas noteikumi

** Saturs:**

  1. ŠKODA Digitālo Savienojamības Pakalpojumu nodrošināšana

    I. Smartlink

    II. MyŠKODA pakalpojumi

    III. Citi

  2. Automašīnas atsauksmes nodrošināšana MyŠKODA lietotnē

Apstrādes mērķis:

  1. ŠKODA Digitālo Savienojamības Pakalpojumu nodrošināšana

Apstrādes mērķa apraksts:

ŠKODA Digitālo Savienojamības Pakalpojumu ("Pakalpojumu") lietošanas ietvaros mēs izmantosim jūsu personu datus, kas tiek uzglabāti ŠKODA ID sistēmā jūsu reģistrācijas nolūkā ŠKODA Pakalpojumu vidē, kā arī citu pasūtīto pakalpojumu aktivizācijai un lietošanai pieejamajā vidē (piem., mobilā lietotne, web portāls)/ Piedāvāto Pakalpojumu un pieejamās vides klāsts, kuru jūs varat izmantot ir atkarīgs no automašīnas veida, pasūtītā aprīkojuma automašīnā, informācijas un izklaides sistēmas un attiecīgās valsts.

Šāda jūsu personas datu izmantošana var ietvert, piemēram, automašīnas VIN numura un datu izmantošana, kas iegūti, izmantojot GPS, piemēram, aktuālo automašīnas atrašanās vietu, kā arī potenciālu šo datu nodošanu pakalpojumu sniedzējam. Lai nodrošinātu Pakalpojumu izmantošanu, mums jāizmanto jūsu personu dati, lai izveidotu lietotāja kontu. Papildu tam mums var būt nepieciešami papildu personu dati, kas saistīti ar pasūtītajiem Pakalpojumiem un pieejamo vidi.

Zemāk jūs varat atrast detalizētu datu apstrādes skaidrojumu, kas saistīts ar konkrētiem Pakalpojumiem.

I Smartlink

Smartlink ļauj jums piekļūt plašam pakalpojumu un funkciju klāstam, kas aprakstīts zemāk. Jūs varat viegli verificēt automašīnas statusu un saņemt atjauninātu informāciju par, piemēram, aktuālajiem braukšanas datiem, tostarp statistiku (gan vēsturisku, gan reālā laikā), brauciena žurnālu vai maršrutu plānošanu. Lai izmantotu pakalpojumu jūsu automašīnai jābūt aprīkotai ar Smartlink vai Smartlink+ sistēmu. Lai iegūtu vairāk informācijas, lūdzu, skatīt lietotāja rokasgrāmatu, vai jautājiet jūsu ŠKODA Partnerim.

Automašīnas statuss

"Automašīnas statusa" pakalpojuma izmantošana ļauj jums pārbaudīt jūsu automašīnas statusu, nobraukumu, degvielas atlikumu un nākamās apkopes intervālu. Pakalpojums ļauj jums tikai nolasīt aktuālo informāciju par automašīnas stāvokli.

Automašīnas veselības atskaite

"Automašīnas veselības atskaite" informē jūs par automašīnas aktuālo stāvokli. Jūs varat vizualizēt aktuālos automašīnas paziņojumus un/vai servisa nepieciešamību, kā arī pārvaldīt tos (piem., izdrukājot vai arhivējot tos). Kad jūsu mobilā ierīce ir savienota ar automašīnu, tā nosūta aktuālo stāvokļa informāciju un attēlo to.

Braucienu Statistika un Žurnāls (ja pieejams)

"Braucienu Statistikas un Žurnāla" pakalpojums ļauj jums sekot līdzi visiem jūsu braucieniem ar vienkāršu pārslēgšanos starp privātiem un darījumu braucieniem, ieskaitot visas pieejamās detaļas un maršruta informāciju. Žurnālu iespējams eksportēt.

Servisa Partneris

Izmantojot "Servisa Partnera" funkciju, jūs varat atrast un izvēlēties savu iecienīto ŠKODA servisa partneri vieglāk.

II. MyŠKODA pakalpojumi

Jūsu personas dati tiek apstrādāti pēc reģistrācijas un visu MyŠKODA aplikācijas funkciju aktivizēšanas, ieskaitot atbalstu un vai tās attīstību.

Rokasgrāmatas

Ja jūs meklējat savas automašīnas lietošanas instrukcijas, ja nezināt, kā rīkoties ar dažādām funkcijām, vai ja vēlaties tikai uzzināt, ko jūsu automašīna spēj, rokasgrāmatas būs noderīgs informācijas avots.

Manuāls Pieraksts

Lai lietotu šo pakalpojumu, jums jānorāda Vēlamais Servisa Partneris. Pateicoties Manuālajam Pierakstam jūs varat sagatavot e-pastu ar visu nepieciešamo informāciju savam Vēlamajam Servisa Partnerim. Šāda e-pasta melnraksts tiek parādīts jūsu e-pasta klientā, un to var rediģēt pirms nosūtīšanas Vēlamajam Servisa Partnerim. Mobilā Aplikācija pati par sevi neaizstāj e-pasta klientu. Iespējams, jums būs jāpierakstās savā e-pasta klientā, lai nosūtītu e-pastu no sava e-pasta konta. Alternatīvi e-pasta sagatavēm dažās valstīs jūs tiksiet pārsūtīti uz tīmekļa vietni, kurā tiek piedāvāta veidne, kas palīdz ieplānot ŠKODA partnera apmeklējumu.

III. Citi

Maršruta plānotājs

Šī funkcija izmanto jūsu pašreizējo atrašanās vietu, lai atvieglotu ceļojuma plānošanu Mobilajā Aplikācijā. Tas ļauj meklēt un parādīt tuvējos interešu punktus. Maršruta Plānotājs var lūgt piekļuvi jūsu kalendāram, lai parādītu jūsu dienas grafiku.

Apstrādes tiesiskais pamatojums:

Mēs veicam datu apstrādi, lai varētu noslēgt ar jums ŠKODA Digitālo Savienojamības Pakalpojumu nodrošināšanas līgumu, vai izpildīt līguma nosacījumus, kuru esat noslēguši. Jūsu personas datu informācijas sniegšana ir prasība, kas izriet no līguma, un, ja jūs nesniedzat attiecīgo informāciju, mēs nevaram ar jums noslēgt līgumu, vai nevaram izpildīt uzņemtās līguma saistības. Bez jūsu personas datu apstrādes, kā aprakstīts augstāk, mums nebūtu iespējas sniegt jums Pakalpojumus.

Apstrādājamo personas datu kategorijas:

Identifikācijas dati, kontaktinformācija, lokalizācijas dati, darījumu vēsture, tehniskā informācija par produktu un.

Apstrādes un arhivēšanas periods:

6 mēneši pēc lietotāja konta slēgšanas.

Datu apstrādātāju vai saņēmēju kategorijas, kam mēs varam sniegt jūsu personas datus:

Volkswagen Group uzņēmumi, Pakalpojumu Sniedzēji, Izplatīšanas Tīkls (piem., Importētāji, Dīleri, Servisa partneri).

Pēc pieprasījuma jūsu personas dati var tikt nodoti valsts iestādēm, īpaši, tiesām, policijai vai citām tiesībaizsardzības iestādēm nepieciešamajā apmērā atbilstoši likumam.

Personas datu avots:

Tieši no jums un no automašīnas, kurā jūs varat izmantot Pakalpojumus, tādējādi komunicējot ar ŠKODA AUTO datu serveriem.

Personu datu nodošana trešajām valstīm vai pārnacionālām organizācijām:

Kā daļa no augstāk minētās apstrādes, jūsu personas dati netiks nodoti nekādai trešajai valstij.

Automatizēta lēmumu pieņemšana, balstoties uz personas datiem:

Personas datu apstrādes laikā netiek veikta automatizēta lēmumu pieņemšana, balstoties uz personas datiem.

Apstrādes mērķis:

  1. Automašīnas atsauksmes nodrošināšana MyŠKODA lietotnē

Apstrādes mērķa apraksts:

Ja MyŠKODA aplikācijā tiek nodrošināta automašīnas atgriezeniskās saites funkcija ("Atsauksmes par Automašīnu"), mēs izmantosim jūsu personas datus, kas saglabāti sistēmā ŠKODA ID, atgriezeniskās saites analīzei, atgriezeniskās saites apstrādei un sūdzību apstrādei. Mērķis ir nepārtraukta produktu uzlabošana un labāka lietotāja pieredze. Katrā atsauksmē ir šādi dati: izvēlētā emocijzīme, jūsu e-pasta adrese, iesniegšanas datums, tirgus, automašīnas modelis un gads, VIN (neobligāts lauks), kategorija, jūsu komentārs (neobligāts lauks), nosūtītie pielikumi (neobligāts lauks). Ja jūsu atsauksme ir negatīva vai neitrāla un vēlaties, lai ar jums sazinātos ŠKODA AUTO, jūsu vārds un uzvārds tiek nosūtīti uz CRM sistēmu, kā arī visi iepriekš minētie dati. Atsauksmes par automašīnu neaizstāj standarta pretenziju procedūru pie dīlera vai autorizētā servisa pārstāvja.

Zemāk varat atrast detalizētu skaidrojumu par datu apstrādi Atsauksmes par Automašīnu gadījumā.

I. Atsauksmes par Automašīnu

Atsauksmes par Automašīnu ļauj jums sniegt atsauksmi par savu automašīnu tieši ŠKODA AUTO. Jūs varat sniegt pozitīvu, neitrālu vai negatīvu atsauksmi. Datu apstrādes veids ir atkarīgs no atsauksmes veida.

Pozitīva atsauksme

Pozitīva atgriezeniskā saite, t.i. atsauksmes ar zaļu emocijzīmi vienmēr tiek nosūtītas uz Automašīnas atsauksmju (Car Feedback) datu bāzi un noteiktos gadījumos uz klientu attiecību vadības sistēmu, kur tiek apstrādātas visas sūdzības no klientiem), t.i. uz CRM sistēmu, piem., gadījumā, kad pozitīva atsauksme ir vērtējama kā slēpta neapmierinātība.

Neitrāla atsauksme

Neitrāla atgriezeniskā saite, t.i. atsauksmes ar dzeltenu emocijzīmi, tiek vienmēr nosūtītas uz Automašīnas atsauksmju (Car Feedback) datu bāzi un noteiktos gadījumos uz CRM sistēmu. Ja klients apstiprina, ka problēma ietekmē viņu kopējo apmierinātību, atsauksmi apstrādā Klientu atbalsta dienests vai Info līnija. Šie departamenti var sazināties ar klientu, izmantojot e-pastu, kas ir ievadīts lietotnē/pieteikumā. Kad atsauksmei ir aizpildīta kategorijas, emocijzīmes un komentāra aile (visi komentāri ar vairāk nekā 10 zīmēm), ja problēmai ir ietekme uz kopējo apmierinātību. Ja neitrāla atgriezeniskā saite neatbilst augstāk minētajiem kritērijiem, tā tiek nosūtīta tikai uz Automašīnas atsauksmju (Car Feedback) datu bāzi, un ja netiek attēlota iespēja, ka risināmajam jautājumam ir ietekme uz kopējo apmierinātību ar automašīnu.

Negatīva atsauksme

Negatīva atgriezeniskā saite, t.i. atsauksmes ar sarkanu emocijzīmi, tiek vienmēr nosūtītas uz Automašīnas atsauksmju (Car Feedback) datu bāzi un noteiktos gadījumos uz CRM sistēmu. Ja klients apstiprina, ka problēma ietekmē viņu kopējo apmierinātību, atsauksmi apstrādā Klientu atbalsta dienests vai Info līnija. Šie departamenti var sazināties ar klientu, izmantojot e-pastu, kas ir ievadīts lietotnē/pieteikumā. Gadījumā, kad atsauksmei ir aizpildīta kategorijas, emocijzīmes un komentāra aile (visi komentāri ar vairāk nekā 10 zīmēm), ja problēmai ir ietekme uz kopējo apmierinātību. Ja negatīva atgriezeniskā saite neatbilst augstāk minētajiem kritērijiem, tā tiek nosūtīta tikai uz Automašīnas atsauksmju (Car Feedback) datu bāzi, un ja netiek attēlota iespēja, ka risināmajam jautājumam ir ietekme uz kopējo apmierinātību ar automašīnu.

Apstrādes juridiskais pamats:

Jūs personas datu apstrāde ir balstīta uz likumīgām interesēm. Bez Jūsu personas datu apstrādes, kā tas aprakstīts augstāk, mēs nevaram nodrošīnāt Automašīnas atsauksmju (Car Feedback) iespējas.

Apstrādājamo personas datu kategorijas:

Identifikācijas dati, kontaktinformācija, informācija par produktu, foto/video/audio/dokumenti, atsauksmes.

Klientam nav tiesību augšupielādēt pielikumus, kurus aizsargā autortiesības. ŠKODA AUTO neuzņemas atbildību par jebkāda veida autortiesību pārkāpumiem saistībā ar šāda veida pielikumu iesniegšanu. Dati tiek glabāti ŠKODA AUTO datu serverī.

Apstrādes un arhivēšanas periods:

3 gadi no atsauksmes datuma pozitīvai atsauksmei. Neitrāla/negatīva atsauksme tiek apstrādāta atbilstoši sekojošiem principiem https://www.skoda-auto.com/other/memorandum-infoline/. Dati tiek pilnībā anonimizēti. Šim aktam ir ietekme uz atsauksmju vēsturi konteksta izvēlnē Automašīnas atsauksmju (Car Feedback) risinājumā. Visa vēsture tiek dzēsta, un klients to vairs nespēj attēlot.

Datu apstrādātāju vai saņēmēju kategorijas, kurām mēs varam sniegt personas datus:

Volkswagen Group kompānijas, pakalpojumu sniedzēji, izplatītāju tīkls (piemēram, importētāji, dīleri, servisa partneri).

Pēc pieprasījuma jūsu personas datus vajadzīgajā apjomā un likuma robežās var sniegt valsts iestādēm, jo īpaši tiesām, policijai un citām tiesībaizsardzības organizācijām.

Personas datu avots:

Tieši no jums un no transportlīdzekļa, kas sazinās ar ŠKODA AUTO datu serveriem.

Personas datu pārsūtīšana uz trešām valstīm vai pārnacionālām organizācijām:

Iepriekš minētās apstrādes ietvaros jūsu personas dati netiks pārsūtīti uz kādu trešo valsti.

Automatizēta lēmumu pieņemšana, pamatojoties uz personas datiem:

Šīs personas datu apstrādes laikā automatizēta lēmumu pieņemšana, pamatojoties uz personas datiem, nenotiek.

Cita informācija

Personas datus var arhivēt sabiedrības interesēs un izmantot zinātniskiem, vēsturiskiem vai statistiskiem pētījumiem. Pamatotos gadījumos personas datus var apstrādāt arī juridisko jautājumu risināšanas nolūkā, ieskaitot pienākumu izpildi pret valsts pārvaldes struktūrām un juridisko risku uzraudzību un pastāvīgu novērtēšanu.

Kādas ir jūsu tiesības?

Personas datu apstrādes ietvaros jums ir sekojošas tiesības:

Kā jūs varat izmantot savas tiesības?

Prasījumiem, kas saistīti ar personas datu aizsardzību un apstrādi, izmantojiet sekojošus komunikācijas kanālus:

Elektroniski:

http://www.skoda-auto.com/data-privacy/

Pa pastu:

ŠKODA AUTO a.s.
tř. Václava Klementa 869,
Mladá Boleslav II,
293 01 Mladá Boleslav

Saistībā ar jūsu tiesību īstenošanu, ŠKODA AUTO var piemērot samērīgu maksu, ņemot vērā apstrādes administratīvās izmaksas, par pieprasījumiem no datu subjekta, kas ir acīmredzami nepamatoti vai pārmērīgi.

Datu Aizsardzības Inspektors (DAI)

Jautājumu gadījumā, kas saistīti ar personas datu aizsardzību jūs varat sazināties tieši ar ŠKODA Datu Aizsardzības Inspektoru (DAI).

http://www.skoda-auto.com/data-privacy/
dpo@skoda-auto.cz

Sūdzības iesniegšana

Gadījumā, ja jūs nepiekrītat veidam, kā ŠKODA AUTO apstrādā vai uzglabā jūsu personas datus, jūs varat iesniegt sūdzību ŠKODA AUTO Datu Aizsardzības Inspektoram (DAI) vai uzraudzības iestādei.

Personas Datu Aizsardzības iestāde

Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
+420 234 665 111
http://www.uoou.cz/en/