Informacija apie asmens duomenų tvarkymą

Mes, kaip bendrovės ŠKODA AUTO a.s., tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, 29301 Mladá Boleslav, Czech Republic (Reg. No.: 00177041), įregistruota Prahos miesto teismo Įmonių registre, kuriame jai suteiktas Nr. B 332, infoline@skoda-auto.cz, (toliau – „ŠKODA AUTO") asmens duomenų administratorius šiuo dokumentu teikiame informaciją apie asmens duomenų tvarkymą ir Jūsų teisių paskelbimą.

Asmens duomenys tvarkomi taip:

ŠKODA" Skaitmeninio ryšio paslaugų teikimas

Turinys:

  1. ŠKODA skaitmeninio ryšio paslaugų teikimas I. Smartlink

    II. MyŠKODA paslaugos

    III. Kitos paslaugos

  2. Atsiliepimų apie automobilį teikimas MyŠKODA programėlėjeTvarkymo paskirtis:

Tvarkymo paskirtis:

  1. ŠKODA skaitmeninio ryšio paslaugų teikimas

Tvarkymo paskirties apibūdinimas:

Teikdami „ŠKODA" skaitmeninio ryšio paslaugas (toliau vadinama „Paslaugos"), mes naudosime jūsų asmens duomenis, išsaugotus „ŠKODA ID" sistemoje, jūsų registracijai skaitmeninėje „ŠKODA" paslaugų aplinkoje, paslaugų aktyvinimui ir naudojimui. Teikiamų paslaugų spektras ir aplinka, kuria galima naudotis, priklauso nuo transporto priemonės tipo, transporto priemonės įrangos, informacijos ir „infotainment" sistemos bei atitinkamos šalies.

Jūsų asmens duomenų tvarkymas gali apimti, pavyzdžiui, jūsų transporto priemonės VIN ir per GPS gautų duomenų, tokių kaip dabartinė transporto priemonės buvimo vieta, naudojimą ir perdavimą paslaugų teikėjui. Kad galėtumėte naudoti Paslaugas, mes panaudosime jūsų asmens duomenis vartotojo paskyros sukūrimui. Taip pat, mes galime paprašyti papildomų asmens duomenų, susijusių su atitinkamomis sutartinėmis Paslaugomis ir jūsų užsakyta prieiga.

Toliau rasite išsamų duomenų tvarkymo paaiškinimą, susijusį su atskiromis Paslaugomis.

I. Smartlink

„Smartlink" suteikia prieigą prie plataus spektro toliau nurodytų paslaugų ar funkcijų, išvardytų žemiau. Galite lengvai patikrinti transporto priemonės būklę ir gauti naujausią informaciją, įskaitant naujausius kelionės automobiliu duomenis, įskaitant statistiką (retrospektyviai ir realiu laiku) ir vairavimo duomenis. Norėdami naudotis paslauga, turite turėti „Smartlink" arba „Smartlink +" sistemą. Daugiau informacijos rasite transporto priemonės naudojimo instrukcijoje arba susisiekite su įgaliotu „ŠKODA" partneriu.

Transporto priemonės būklė

Naudodami paslaugą „Transporto priemonės būklė" galite patikrinti savo transporto priemonės būklę, bus rodoma rida, degalų kiekis ir priežiūros intervalai. Ši paslauga leidžia tik skaityti ir rodyti dabartinę transporto priemonės būklės informaciją.

Transporto priemonės techninės būklės kortelė

Transporto priemonės techninės būklės kortelė jus informuoja apie esamą transporto priemonės techninę būklę. Galite turėti ekrane rodomus transporto priemonės perspėjimus arba bet kuriuos techninės priežiūros poreikius ir juos valdyti (pvz. išspausdinti ar archyvuoti). Kai tik jūsų mobilusis įrenginys bus prijungtas prie transporto priemonės, jis perduos ir rodys dabartinės būklės duomenis.

Kelionės automobiliu statistika ir vairavimo duomenys (jeigu yra)

Paslauga „Kelionės automobiliu statistika ir vairavimo duomenys" suteikia galimybę stebėti visas jūsų keliones automobiliu paprastu perjungimu tarp privataus ir tarnybinio įrašo, įskaitant maršruto ir kitą informaciją.

Techninio aptarnavimo partneris

Su „Techninio aptarnavimo partneriu" galite lengvai rasti „ŠKODA" įgaliotą techninės priežiūros partnerį ir susisiekti su juo.

II. „MyŠKODA" paslaugos

Jūsų asmens duomenys tvarkomi po registracijos ir visų „MyŠKODA" programėlės funkcijų aktyvavimo, įskaitant jos palaikymą ir tobulinimą.

Vartotojo vadovai

Jei ieškote savo transporto priemonės naudojimo instrukcijos, jei nežinote, kaip naudoti įvairias funkcijas arba jei norite žinoti tik tai, kokias funkcijas atlieka Jūsų automobilis, Vartotojo vadovai yra naudingas informacijos šaltinis.

Rankinis vizito planavimas

Tam, kad galėtumėte naudotis šia paslauga, reikia pasirinkti pageidaujamą techninio aptarnavimo partnerį. Rankinio vizitų planavimo dėka galite paruošti el. laišką su visa reikiama informacija savo pasirinktam techninio aptarnavimo partneriui. Tokio el. laiško šablonas pateikiamas Jūsų el. pašte ir gali būti pritaikytas pagal Jūsų poreikius prieš išsiunčiant jį pasirinktam techninio aptarnavimo partneriui. Pati mobilioji programėlė nėra skirta naudoti vietoje kliento el. laiško. Jums gali tekti prisijungti prieš el. pašto, kad išsiųstumėte el. laišką iš savo paskyros. Vietoje el. laiško šablono tam tikrose šalyse yra persiunčiamas tinklalapis, kuriame siūlomas šablonas, kurio pagalba galima suplanuoti vizitą pas „ŠKODA" techninio aptarnavimo partnerį.

III. Kitos paslaugos

Maršruto planuoklė

Ši funkcija pasitelkia Jūsų esamą buvimo vietą, kad lengvai suplanuotų Jūsų maršrutą per mobiliąja programėlę. Ši paslauga leidžia ieškoti ir parodyti artimiausias lankytinas vietas. Maršruto planuoklė gali paprašyti prieigos prie Jūsų kalendoriaus, kad parodytų Jūsų kasdienį grafiką.

Teisinis tvarkymo pagrindas:

Turime tvarkyti, kad galėtume su jumis sudaryti sutartį dėl ŠKODA skaitmeninio ryšio paslaugų teikimo arba tarpusavio sutartinį įsipareigojimą. Jūsų asmens duomenų teikimas yra sutartinis reikalavimas dėl sutarties sudarymo ir užsakytos paslaugos teikimo. Be jūsų asmens duomenų tvarkymo, kaip buvo aprašyta anksčiau, paslaugos negali būti teikiamos.

Mūsų tvarkomų asmens duomenų kategorijos:

Identifikavimo duomenys, kontaktiniai duomenys, buvimo vietos duomenys, užsakymo istorija, techninė informacija apie produktą.

Tvarkymo ir archyvavimo trukmė:

6 mėnesiai po vartotojo paskyros atšaukimo.

Duomenų tvarkytojų arba gavėjų kategorija, kuriems galime suteikti asmens duomenis:

Volkswagen Group bendrovės, paslaugų teikėjai, platinimo tinklas (pvz.: importuotojai, pardavėjai, techninių paslaugų partneriai).

Jūsų asmens duomenys gali būti perduodami pagal prašymą valdžios institucijoms, ypač teismams, policijai ir kitoms teisėsaugos institucijoms tiek, kiek yra būtina ir pagal įstatymus.

Asmens duomenų šaltinis:

Tiesiai iš jūsų ir transporto priemonės, kuria naudojate paslaugas ir kuri turi ryšį su „ŠKODA AUTO" duomenų serveriais.

Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims ar tarptautinėms organizacijoms:

Dėl pirmiau nurodyto tvarkymo jūsų asmens duomenys nebus perduoti jokioms trečiosioms šalims.

Automatizuotas sprendimų priėmimas remiantis asmens duomenimis:

Asmens duomenų tvarkymo laikotarpiu remiantis surinktais duomenimis automatizuotas sprendimo procesas nevyksta.

Kita informacija

Tvarkymo tikslas

Atsiliepimo apie automobilį (Car Feedback) funkcijos pateikimas „MyŠKODA" programėlėje.

Tvarkymo tikslo aprašymas

Teikdami atsiliepimo apie automobilį funkciją „MyŠKODA" programėlėje, mes naudosime Jūsų asmens duomenis, saugomus „ŠKODA ID" sistemoje, atsiliepimų analizės, tvarkymo ir skundų administravimo tikslais. Tikslas – nuolatinis gaminio tobulinimas ir geresnė patirtis vartotojui. Kiekviename atsiliepime yra pateikiami šie duomenys: pasirinktas jaustukas, Jūsų el. pašto adresas, pateikimo data, rinka, automobilio modelis ir pagaminimo metai, VIN kodas (neprivalomas laukas), kategorija, Jūsų komentaras (neprivalomas laukas), priedai (neprivalomas laukas). Jei Jūsų atsiliepimas yra neigiamas arba neutralus ir norite, kad su Jumis susisiektų „ŠKODA AUTO", Jūsų vardas ir pavardė išsiunčiami į CRM sistemą, įskaitant visus anksčiau minėtus duomenis. Atsiliepimas apie automobilį nepakeičia standartinės skundų teikimo prekybos atstovui ar įgaliotoms techninio aptarnavimo dirbtuvėms procedūros.

Žemiau pateikiamas detalus duomenų tvarkymo dėl atsiliepimo apie automobilį funkcijos aprašymas.

I. Atsiliepimas apie automobilį

Atsiliepimo apie automobilį funkcija leidžia Jums pateikti atsiliepimą apie Jūsų automobilį tiesiogiai „ŠKODA AUTO". Galite pateikti teigiamą, neutralų arba neigiamą atsiliepimą. Duomenų tvarkymo būdas priklauso nuo atsiliepimo tipo.

Teigiamas atsiliepimas

Teigiami atsiliepimai, t.y. atsiliepimai pasirinkus žaliąjį jaustuką, visada siunčiami į automobilio atsiliepimų duomenų bazę o nustatytais atvejais ir į santykių su klientais valdymo sistemą, (kurioje apdorojami visi klientų skundai), t.y. CRM sistemą, pvz. tuo atveju, jei teigiamame atsiliepime yra paslėptas nepasitenkinimas.

Neutralus atsiliepimas

Neutralūs atsiliepimai, t.y. atsiliepimai pasirinkus geltonąjį jaustuką, visada siunčiami į automobilio atsiliepimų duomenų bazę o nustatytais atvejais ir į CRM sistemą. Jei klientas patvirtina, kad problema įtakoja bendrą jo pasitenkinimą, atsiliepimą apdoroja kokybės skyrius arba informacinės linijos konsultantas. Šie skyriai vėliau gali susisiekti su klientu elektroniniu paštu, nurodytu programėlėje. Pasirinkimas, ar problema daro įtaką bendram pasitenkinimui, rodoma, kai pateikiamas atsiliepimas su užpildyta kategorija, jaustuku ir komentaru (viršijančiu 10 simbolių). Jei neutralus atsiliepimas neatitinka aukščiau nurodytų sąlygų, jis siunčiamas tik į automobilio atsiliepimų duomenų bazę ir klausimas apie įtaką bendram pasitenkinimui nerodomas.

Neigiamas atsiliepimas

Neigiami atsiliepimai, t.y. atsiliepimai pasirinkus raudonąjį jaustuką, visada siunčiami į automobilio atsiliepimų duomenų bazę o nustatytais atvejais ir į CRM sistemą. Jei klientas patvirtina, kad problema įtakoja bendrą jo pasitenkinimą, atsiliepimą apdoroja kokybės skyrius arba informacinės linijos konsultantas. Šie skyriai vėliau gali susisiekti su klientu elektroniniu paštu, nurodytu programėlėje. Pasirinkimas, ar problema daro įtaką bendram pasitenkinimui, rodoma, kai pateikiamas atsiliepimas su užpildyta kategorija, jaustuku ir komentaru (viršijančiu 10 simbolių). Jei neutralus atsiliepimas neatitinka aukščiau nurodytų sąlygų, jis siunčiamas tik į automobilio atsiliepimų duomenų bazę ir klausimas apie įtaką bendram pasitenkinimui nerodomas.

Teisinis tvarkymo pagrindas

Jūsų asmens duomenų tvarkymas grindžiamas teisėtu interesu. Negalėdami tvarkyti jūsų asmens duomenų, kaip aprašyta aukščiau, mes negalėsime tvarkyti jūsų atsiliepimų automobilio atsiliepimų duomenų bazėje.

Mūsų tvarkomų asmens duomenų kategorijos

Identifikavimo duomenys, kontaktiniai duomenys, techninė informacija apie gaminį, nuotrauka/vaizdo įrašas/garso įrašas/dokumentas, atsiliepimas.

Klientas neturi teisės įkelti priedų, kurie yra apsaugoti autoriaus teisėmis. „ŠKODA AUTO" neprisiims atsakomybės už bet kokių autorių teisių pažeidimus dėl to, kad klientas išsiuntė tokio pobūdžio priedus. Duomenys saugomi „ŠKODA AUTO" duomenų serveryje.

Tvarkymo ir archyvavimo trukmė

3 metai nuo peržiūros datos, kad įvertinimas būtų teigiamas. Neutralūs / neigiami atsiliepimai apdorojami pagal šiuos principus [https://www.skoda-auto.com/other/memorandum-infoline/] (https://www.skoda-auto.com/other/memorandum-infoline/ ). Duomenys yra visiškai anonimiški. Šis veiksmas turi įtakos atsiliepimų istorijai kontekstiniame meniu sprendime Atsiliepimai apie automobilį. Visa istorija ištrinama ir klientas nebegali jos rodyti.

Duomenų tvarkytojų arba gavėjų, kuriems galime suteikti asmens duomenis, kategorija

Volkswagen Group bendrovės, paslaugų teikėjai, platinimo tinklas (pvz.: importuotojai, pardavėjai, techninių paslaugų partneriai).

Jūsų asmens duomenys gali būti perduodami pagal prašymą valdžios institucijoms, ypač teismams, policijai ir kitoms teisėsaugos institucijoms tiek, kiek yra būtina, ir pagal įstatymus.

Asmens duomenų šaltinis

Tiesiai iš Jūsų ir transporto priemonės, kuria naudojate paslaugas ir kuri turi ryšį su „ŠKODA AUTO" duomenų serveriais.

Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims ar tarptautinėms organizacijoms

Dėl pirmiau nurodyto tvarkymo Jūsų asmens duomenys nebus perduoti jokioms trečiosioms šalims.

Automatizuotas sprendimų priėmimas remiantis asmens duomenimis

Asmens duomenų tvarkymo laikotarpiu, remiantis surinktais duomenimis, automatizuotas sprendimų priėmimo procesas nevyksta.

Kita informacija

Asmens duomenys gali būti archyvuojami visuomenės labui ir naudojami mokslo, istorinių ar statistinių tyrimų tikslais. Pateisinamais atvejais asmens duomenys taip pat gali būti tvarkomi sprendžiant teisinius dalykus, įskaitant įsipareigojimų valstybinėms institucijoms vykdymą, teisinės rizikos stebėjimą bei nuolatinį vertinimą.

Kokios yra jūsų teisės?

Dėl asmens duomenų tvarkymo turite šias teises:

Kaip galite taikyti savo teises?

Norėdami užduoti klausimus, susijusius su asmens duomenų apsauga ir tvarkymu, naudokite šiuos susisiekimo būdus:

Elektroninio susisiekimo kontaktai:

http://www.skoda-auto.com/data-privacy/

Paštu:

ŠKODA AUTO a.s.
tř. Václava Klementa 869,
Mladá Boleslav II,
293 01 Mladá Boleslav

Ryšium su jūsų teisių taikymu, „ŠKODA AUTO" gali imti atitinkamą mokestį, atsižvelgiant į administracines tvarkymo išlaidas, jei duomenų subjekto reikalavimai yra akivaizdžiai nepagrįsti ar neproporcingi.

Duomenų apsaugos tarnyba (DPO)

Jei turite klausimų dėl asmens duomenų apsaugos, galite tiesiogiai susisiekti su „ŠKODA AUTO" duomenų apsaugos tarnybos inspektoriumi (DAP).

http://www.skoda-auto.com/data-privacy/
dpo@skoda-auto.cz

Skundo teikimas

Jei nesutinkate su tuo, kaip „ŠKODA AUTO" tvarko ar elgiasi su jūsų asmens duomenimis, galite pateikti skundą „ŠKODA AUTO" duomenų apsaugos tarnybos inspektoriui (DAP) arba priežiūros institucijai.

Kancelář pro ochranu osobních dat / Asmens duomenų apsaugos kanceliarija
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
+420 234 665 111
http://www.uoou.cz/en/