Privatumo pranešimas

Šiame privatumo pranešime informuojama, kaip naudojame jūsų asmens duomenis. Mūsų tikslas - padėti jums suprasti, kokius asmens duomenis naudojame, kam mums reikalingi jūsų asmens duomenys, kokios yra jūsų teisės ir ką darome, kad apsaugotume jūsų privatumą. Kad viskas būtų paaiškinta kuo aiškiau, raginame atidžiai perskaityti pavyzdžius, susijusius su tuo, kas jus domina.

Privatumas mūsų skaitmeniniuose produktuose

Skaitmeninėje aplinkoje teikiame jums produktus ir paslaugas. Kad šį privatumo pranešimą būtų lengviau suprasti, šiame tekste terminą "skaitmeniniai produktai" naudosime šiems mūsų skaitmeniniams produktams ir paslaugoms apibūdinti:

1 Kas yra ŠKODA ID?

ŠKODA ID - tai jūsų paskyros profilis, kurį nustatote norėdami naudotis mūsų skaitmeniniais produktais. Jūsų asmens duomenis saugome ŠKODA ID, o mūsų skaitmeniniai produktai prie jų prieina, kai tai būtina visiškam skaitmeninių produktų funkcionalumui užtikrinti.

Naudojami duomenys

Kokius duomenis naudojame?

Jūsų asmens duomenis naudojame tam, kad galėtumėte naudotis visomis mūsų skaitmeninių produktų funkcijomis. Naudojame tik tuos asmens duomenis, kurie yra būtini šiam tikslui. Visiems mūsų skaitmeniniams produktams reikalingi šie asmens duomenys:

Jei norite naudotis konkrečiu skaitmeniniu produktu, galime iš jūsų reikalauti papildomų asmens duomenų, kad galėtumėte visapusiškai naudotis tuo skaitmeniniu produktu. Jei norite sužinoti daugiau apie tai, kaip naudojame jūsų asmens duomenis konkrečiame skaitmeniniame produkte, daugiau informacijos galite sužinoti toliau esančiame skyriuje Konkrečių skaitmeninių produktų specifika.

Kadangi mums rūpi jūsų privatumas, tam tikrais atvejais galime konkrečiai paprašyti jūsų leidimo susipažinti su kai kuriais jūsų duomenimis, jei norite naudotis konkrečia skaitmeninio produkto funkcija.

Taip pat būkite tikri, kad galite kontroliuoti, kokius asmens duomenis naudojame, nuspręsdami, kuriuo skaitmeniniu produktu norite naudotis. Visada informuojame, kokių asmens duomenų mums reikia, kai skaitmeniniu produktu naudojatės pirmą kartą.

Duomenų šaltinis

Iš kur gauname jūsų duomenis?

Jūsų asmens duomenis gauname tiesiogiai iš jūsų. Pirmiausia jūsų asmens duomenis gauname iš šių šaltinių:

Duomenys, pateikti registruojantis ŠKODA ID paskyroje

Jei norite naudotis bet kuriuo mūsų skaitmeniniu produktu, būtina susikurti savo ŠKODA ID paskyrą. Registruodamiesi jūs užpildote pagrindinius asmeninius duomenis ŠKODA ID, kad galėtumėte naudotis mūsų skaitmeniniais produktais pagal vieno prisijungimo sprendimą.

Duomenys, surinkti naršant svetainėje ir naudojant programas

Jei naudojatės kai kuriais skaitmeniniais produktais, galime naudoti slapuką ar panašią technologiją, kad per naršyklę surinktume duomenis apie jus. Daugiau informacijos apie mūsų slapukų politiką galite rasti Slapukų nustatymai2.

Jei prisijungsite prie savo ŠKODA ID ir turėsime jūsų sutikimą, susiesime šią naršymo istoriją su jūsų paskyra, kad galėtume geriau pritaikyti jums savo pasiūlymus.

Panašiai, jei naudojate skaitmeninius produktus mobiliosios programėlės pavidalu, mums gali prireikti naudoti duomenis, kurie atsirado jums naudojantis programėle, pavyzdžiui, vietos ar techninius duomenis.

Jei norite sužinoti, kokiuose skaitmeniniuose produktuose naudojami slapukai, vietas, apsilankykite Konkrečių skaitmeninių produktų ypatumai.

Duomenys, įterpti į programas

Kad galėtume užtikrinti visas mūsų skaitmeninių produktų funkcijas, taip pat galime naudoti duomenis, kuriuos į mūsų programas įvedėte, pavyzdžiui, jūsų mėgstamą transporto priemonių pardavėją.

Duomenys, surinkti bendraujant tarpusavyje

Kai bendraujame su jumis tiesiogiai arba per platintoją, galime naudoti jūsų duomenis, kuriuos gavome bendraudami ir sąveikaudami su jumis, kad padėtume jums teikti mūsų skaitmeninius produktus.

Duomenys, surinkti iš jūsų transporto priemonės

Asmens duomenys taip pat gaunami, kai vairuojate savo transporto priemonę. Pavyzdžiui, funkcija, kuri sukuria jūsų kelionių žurnalą, gali generuoti tokius duomenis, kurie atsiranda, kai vairuojate ŠKODA transporto priemonę. Mes taip pat galime naudoti tokius duomenis, kurie atsirado jums vairuojant savo transporto priemonę, kad galėtume pateikti jums tokį skaitmeninį produktą.

2 Kas yra slapukai?

Slapukai - tai maži duomenų blokai, kuriuos sukuria žiniatinklio serveris (jums naršant svetainėje) ir patalpina jūsų įrenginyje, naudojamame prieigai prie svetainės (pvz., kompiuteryje arba išmaniajame telefone). Jei naudojatės kuriuo nors iš skaitmeninių produktų naudodami interneto naršyklę, mes taip pat galime naudoti per naršyklę surinktus duomenis apie jus (slapukus). Slapukų technologija visų pirma padeda mums įgalinti kai kurias svetainės funkcijas, geriau suprasti jūsų elgseną, analizuoti reklamos veiksmingumą, kovoti su sukčiavimu ar atlikti kitas svarbias funkcijas. Pavyzdžiui, slapukus galime naudoti tam, kad turinys ir skelbimai, kuriuos matote, būtų jums tinkamesni. Tačiau slapukus (išskyrus griežtai būtinus slapukus) naudosime tik tuo atveju, jei duosite mums sutikimą naudoti slapukus naudodamiesi mūsų svetainėse esančia slapukų sutikimo priemone. Daugiau informacijos apie mūsų slapukų politiką galite rasti Slapukų nustatymai.

Kaip naudojame jūsų duomenis

Kam mums reikalingi jūsų duomenys?

Jūsų duomenis naudojame, bet tik tiek, kiek būtina, dėl šių priežasčių:

Skaitmeninių produktų teikimas

Jūsų duomenis naudojame tam, kad galėtume teikti savo paslaugas ir laikytis savo pažado, kai sutinkate su skaitmeninių produktų naudojimo sąlygomis. Jei norite naudotis mūsų skaitmeniniais produktais, turime rinkti ir naudoti jūsų duomenis. Nenaudodami jūsų asmens duomenų, negalime užtikrinti visiško mūsų skaitmeninių produktų funkcionalumo. Jūsų asmens duomenų naudojimas yra sutartinis reikalavimas, todėl, jei mums nepateiksite savo asmens duomenų, daugeliu atvejų galime nesugebėti teikti savo skaitmeninių paslaugų arba atsakyti į jūsų užklausas. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad norint naudotis konkrečiais skaitmeniniais produktais, gali reikėti konkrečių asmens duomenų.

Priežiūra ir palaikymas

Vykdant minėtą sutartį taip pat būtina naudoti jūsų duomenis, kad galėtume prižiūrėti savo skaitmeninius produktus ir teikti jums mūsų pagalbą. Jūsų duomenis naudojame siekdami užtikrinti, kad mūsų skaitmeniniai produktai veiktų taip, kaip numatyta, rinkti atsiliepimus ir skundus bei pateikti jums geresnes dabartinių skaitmeninių produktų versijas. Tai visų pirma apima atnaujinimą, trikčių šalinimą, užtikrinimą ir pagalbos jums teikimą. Taip užtikrinama geresnė naudotojo patirtis ir visapusiškas mūsų skaitmeninių produktų funkcionalumas.

Įmonė, naudojanti duomenis

Kas kontroliuoja, kaip naudojami jūsų duomenys?

Kontroliuojame, kaip naudojami jūsų duomenys. Mes esame bendrovė ŠKODA AUTO a.s. , kurios registruota buveinė yra adresu tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, 293 01 Mladá Boleslav, identifikacinis Nr. 00177041, įregistruota Prahos municipalinio teismo tvarkomame komerciniame registre B skyriuje, bylos Nr. 332.

Esame "Volkswagen" grupės dalis.

Dalijimasis jūsų duomenimis

Su kuo dalijamės jūsų duomenimis?

Su jūsų sutikimu

Labai gerbiame jūsų asmens duomenis. Paprastai jūsų duomenis atskleidžiame turėdami jūsų sutikimą.

Be jūsų sutikimo jūsų duomenis atskleidžiame trečiosioms šalims tik tada, kai tai būtina dėl šių priežasčių:

Jūsų naudojimasis trečiosios šalies paslauga

Jei naudojate mūsų skaitmeninius produktus kartu su trečiosios šalies paslauga (pavyzdžiui, prisijungimas per "Facebook", finansinės paslaugos arba elektros įkrovikliai), jūsų duomenis atskleisime tik tuo atveju, jei tai būtina norint naudotis trečiosios šalies paslauga, todėl jūsų duomenų naudojimas yra būtinas skaitmeninių produktų funkcionalumui užtikrinti. Ar norite sužinoti daugiau3?

3 Sužinokite daugiau

Jūsų duomenis galime atskleisti CARIAD SE, Berliner Ring 2, 38440 Wolfsburg, Vokietija, ir kitoms atitinkamoms "Volkswagen" grupės įmonėms, kuriose talpinami arba kuriami kai kurie skaitmeniniai produktai. Be to, jūsų duomenis galime atskleisti atrinktiems mūsų platinimo tinklo nariams, kurie yra būtini norint naudotis visomis mūsų skaitmeninio produkto galimybėmis, pavyzdžiui, kai mums nurodote, kas yra jūsų pageidaujamas platintojas.

Be to, kai kuriuos mūsų skaitmeninius produktus (arba kai kurias jų funkcijas) mums teikia trečiosios šalys, su kuriomis turime dalytis reikiamais asmens duomenimis. Priešingu atveju negalėtumėte naudotis tokiomis funkcijomis.

Taip pat pasitelkiame IT infrastruktūros ir paslaugų teikėjus, tokius kaip "Amazon Web Services, Inc.", 410 Terry Av. North, Seattle WA 98109, JAV, ir "Microsoft Ireland Operations Limited", South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, D18 P521, Airija.

Kad būtų laikomasi teisinių reikalavimų

Jūsų prašymu galime atskleisti jūsų duomenis valdžios institucijoms (teismams, Čekijos Respublikos policijai ir kitoms teisėsaugos institucijoms). Jūsų duomenis atskleidžiame tik būtina apimtimi ir neperžengdami įstatymų nustatytų ribų.

Perdavimas į trečiąsias šalis

Jūsų asmens duomenys gali būti perduodami už Europos Sąjungos (toliau - ES) ir Europos ekonominės erdvės (toliau - EEE) ribų, jei tam duodate aiškų sutikimą arba jei užtikriname tinkamas perduodamų duomenų apsaugos priemones.

Naudojantis trečiųjų šalių paslaugomis jūsų asmens duomenys gali būti perduodami JAV įsikūrusioms bendrovėms ir saugomi Jungtinėse Amerikos Valstijose (toliau - JAV) esančiuose serveriuose. Turėkite omenyje, kad toks perdavimas gali kelti pavojų jūsų duomenų tvarkymui, nes nėra sprendimo dėl tinkamumo ir tinkamų apsaugos priemonių. Visų pirma JAV esančių mūsų partnerių vykdomam duomenų perdavimui ir tvarkymui gali būti taikomos JAV valdžios institucijų stebėjimo programos, o JAV žvalgybos agentūros arba federaliniai tyrėjai gali turėti prieigą prie jūsų duomenų. Be to, ne JAV asmenys neturi tokių pačių galimybių pasipriešinti Nacionalinės saugumo agentūros ar Nacionalinės žvalgybos direktoriaus vykdomam sekimui. Galiausiai, JAV nėra vienos institucijos, atsakingos už priežiūros veiklą. Atskiros JAV valstijos turi skirtingus kontaktinius punktus, susijusius su priežiūros įgaliojimais, susijusiais su duomenų apsauga, su specialiu teismu, kuris sprendžia užsienio žvalgybos sekimo klausimus.

Jei jūsų informaciją perduosime į kitas šalis, esančias už ES ir EEE ribų, imsimės veiksmų, kad užtikrintume, jog būtų imtasi tinkamų saugumo priemonių, siekiant užtikrinti, kad jūsų privatumo teisės ir toliau būtų saugomos, kaip nurodyta šioje politikoje. Šie veiksmai apima:

Saugojimo trukmė

Kiek laiko saugome jūsų duomenis?

Paprastai jūsų duomenis saugosime tol, kol bus nutrauktas mūsų susitarimas dėl skaitmeninių produktų teikimo, ir vėlesnį būtiną archyvavimo laikotarpį.

Automatinis ištrynimas po ilgalaikio neveikimo

Jei nevykdysite veiklos, apie tai jums pranešime ne vėliau kaip per 4 metus ir 6 mėnesius nuo tada, kai sužinojome apie paskutinę jūsų veiklą. Tuomet jūsų paskyrą galime nustatyti kaip deaktyvuotą ir archyvuotą. Jei aktyviai nereaguosite į pranešimą, jūsų paskyrą deaktyvuosime ir archyvuosime 6 metus, o po to ištrinsime visus jūsų asmens duomenis.

Jūsų pasirinkimas dėl ištrynimo

Jūsų prašymu taip pat ištrinsime jūsų asmeninius duomenis, surinktus ir naudojamus pagal jūsų ŠKODA ID, t. y, jei ištrinsite savo ŠKODA ID per ŠKODA ID profilio portalą.

Tačiau kai kuriuos duomenis saugosime ilgiau, jei tai bus būtina dėl kitų mūsų teisėtų teisinių ar verslo tikslų (pvz., dėl finansinės apskaitos arba siekiant užbaigti atidarytus verslo sandorius), kol atitinkamas tikslas bus įgyvendintas.

Jūsų teisės

Kokios yra jūsų teisės?

Dėl savo asmens duomenų turite šias teises:

Prieiga prie jūsų asmens duomenų

Turite teisę žinoti, ar naudojame jūsų duomenis. Jei paprašysite, pasakysime, ar naudojame jūsų duomenis, ar ne. Jei taip, taip pat galite mūsų paprašyti informacijos apie jūsų duomenų naudojimą ir gauti mūsų naudojamų duomenų kopiją. Tokią informaciją taip pat galite gauti naudodamiesi savo ŠKODA ID paskyra.

Gavę jūsų prašymą, atsakymą pateiksime per 30 dienų. Jei prašymas sudėtingesnis, šį laikotarpį galime pratęsti, tačiau bet kuriuo atveju jus informuosime.

Bet kada atšaukite savo sutikimą

Turite teisę atšaukti sutikimą, jei anksčiau sutikote, kad jūsų duomenys būtų naudojami. Sutikimo atšaukimas nereiškia, kad ankstesnis jūsų duomenų naudojimas iki atšaukimo yra neteisėtas, tačiau mes nebenaudosime jūsų duomenų dėl priežasčių, dėl kurių atšaukėte sutikimą.

Patikrinti ir siekti ištaisymo

Turite teisę patikrinti savo duomenų tikslumą ir paprašyti, kad atnaujintume arba ištaisytume šiuo metu naudojamus duomenis.

Ištrinkite savo asmens duomenis

Tam tikrais atvejais turite teisę prašyti ištrinti mūsų saugomus jūsų duomenis. Ši teisė taikoma, pavyzdžiui, kai atšaukiate savo sutikimą arba kai duomenų nebereikia dėl priežasties, dėl kurios juos rinkome ar naudojome. Mes stengiamės ištrinti jūsų duomenis visada, kai jie nebereikalingi. Tačiau nepamirškite, kad yra situacijų, kai negalime arba negalime ištrinti jūsų asmens duomenų.

Apriboti jūsų asmens duomenų naudojimą

Tam tikrais atvejais turite teisę apriboti mūsų naudojimąsi jūsų duomenimis. Ši teisė taikoma, pavyzdžiui, kai užginčijate duomenų tikslumą arba kai mūsų naudojimasis jūsų duomenimis yra neteisėtas.

Gauti savo asmens duomenis ir juos perduoti kitam duomenų valdytojui

Turite teisę gauti savo duomenis susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu ir, jei techniškai įmanoma, netrukdomai perduoti juos kitam duomenų valdytojui.

Teisė prieštarauti

Turite teisę nesutikti, jei manote, kad nebeturėtume tvarkyti asmens duomenų. Jums pareiškus prieštaravimą, privalome įrodyti įtikinamas teisėtas duomenų tvarkymo priežastis arba nutraukti duomenų tvarkymą.


Teisė į ne visiškai automatizuotą sprendimų priėmimą

Mes nepriimame jokių sprendimų, pagrįstų vien tik automatizuotu duomenų tvarkymu4, įskaitant profiliavimą5. Priešingai, priimdami sprendimus visada įtraukiame žmogaus peržiūrą.

4 Kas yra automatizuotas apdorojimas?

Tik automatizuotu duomenų tvarkymu pagrįstas sprendimų priėmimas vyksta tada, kai svarbūs sprendimai apie jus priimami technologinėmis priemonėmis, nedalyvaujant žmogui. Jie gali būti priimami net be profiliavimo.

5 Kas yra profiliavimas?

Profiliavimas reiškia, kad jūsų asmeniniai aspektai yra vertinami, kad būtų galima apie jus nuspėti, net jei joks sprendimas nėra priimamas. Pavyzdžiui, jei įmonė vertina jūsų savybes (pavyzdžiui, amžių, lytį, ūgį) arba priskiria jus tam tikrai kategorijai, tai reiškia, kad esate profiliuojamas.

Kontaktai

Kaip galite pasinaudoti savo teisėmis?

Jei turite klausimų dėl mūsų duomenų naudojimo ar apsaugos arba norite pasinaudoti bet kuria savo teise, galite susisiekti su mumis:

Elektroniniu būdu:

http://www.ŠKODA-auto.com/data-privacy,

arba per ŠKODA ID portalą adresu https://skodaid.vwgroup.io

Paštu:

ŠKODA AUTO a.s.
tř. Vaclava Klementa 869
Mladá Boleslav II
293 01 Mladá Boleslav
Čekija

Galime imti pagrįstą mokestį, jei jūsų prašymai yra akivaizdžiai nepagrįsti arba pernelyg dideli, atsižvelgiant į susijusias administracines išlaidas.

Duomenų apsaugos pareigūnas

Jei turite klausimų dėl savo duomenų apsaugos, taip pat galite tiesiogiai kreiptis į mūsų duomenų apsaugos pareigūną:

Internetu:

http://www.ŠKODA-auto.com/data-privacy

El:

dpo@ŠKODA-auto.cz

Skundo pateikimas

Jei nesutinkate, kad naudojame arba saugome jūsų duomenis, galite pateikti skundą ŠKODA AUTO duomenų apsaugos pareigūnui (DAP) arba priežiūros institucijai:

Paštu:

Asmens duomenų apsaugos tarnyba
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
Čekija

Telefonu:

+420 234 665 111

Internetu:

http://www.uoou.cz/en

Konkrečių skaitmeninių produktų specifika

Kiekvienam mūsų skaitmeniniam produktui gali prireikti papildomo jūsų asmens duomenų rinkinio, kad būtų užtikrinta visapusiška ir kokybiška patirtis. Be to, kai kuriems mūsų skaitmeniniams produktams gali prireikti dalytis jūsų duomenimis su tam tikru trečiosios šalies paslaugų teikėju. Visus tokius skirtumus galite pamatyti toliau.

Mūsų skaitmeniniai produktai visų pirma apima:

ŠKODA Connect

"ŠKODA Connect" suteikia galimybę nuotoliniu būdu stebėti ir valdyti prijungtą automobilį bei naudotis automobilio saugos ir aptarnavimo funkcijomis per "ŠKODA Connect" portalą arba mobiliąją programėlę. Norite sužinoti daugiau6?

6 Sužinokite daugiau

"ŠKODA Connect" reikia jūsų duomenų, kad galėtumėte naudotis šiomis funkcijomis:

.

Naudojami duomenys

Kad galėtume suteikti jums šias funkcijas, mums gali prireikti naudoti ir šiuos asmens duomenis:

Dalijimasis jūsų duomenimis

Siekdami suteikti jums skaitmeninį produktą "ŠKODA Connect", jūsų duomenis taip pat galime atskleisti šioms trečiosioms šalims:

Jei siuntinys pristatomas tiesiai į jūsų transporto priemonę arba teikiama paslauga, kuriai reikia patekti į jūsų transporto priemonę, pasirinktas paslaugų teikėjas suras jūsų pastatytą transporto priemonę, atrakins ją, suteiks paslaugą, užrakins jūsų transporto priemonę ir patikrins užraktą. Pasirinktam paslaugų teikėjui bus nurodytas jūsų vardas ir pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris ir jūsų transporto priemonės modelis bei spalva. Jūsų pasirinktas paslaugų teikėjas gaus informaciją apie jūsų transporto priemonės buvimo vietą ir galimybę atrakinti ir užrakinti jūsų transporto priemonę tik tiek laiko, kiek reikia konkrečiam siuntiniui pristatyti arba užsakytai paslaugai suteikti. Paslaugą pasirinktiems partneriams arba pavieniam pristatymui ar paslaugai taip pat galite išjungti tiesiogiai mobiliojoje programėlėje.

Pirkdami prekes arba užsakydami paslaugą, jūs duodate sutikimą pasirinktam partneriui naudotis jūsų transporto priemone. Prieiga prie jūsų transporto priemonės yra apsaugota slapta informacija (pirkimo užsakymo numeris, paskirtas pristatymo laiko intervalas ir kita informacija) ir laiko kodu (pagal konfigūruojamą pristatymo laiko intervalą). Nustatytas vienkartinių sėkmingų bandymų pasiekti jūsų transporto priemonę limitas.

6.1 Kam reikalingi šie duomenys?

Jūsų lokalizacijos duomenys mums reikalingi, kad būtų užtikrintas visiškas šių "ŠKODA Connect" funkcijų veikimas:

6.2 Kam reikalingi šie duomenys?

Jūsų balso įrašai mums reikalingi, kad užtikrintume visišką internetinio valdymo balsu funkcionalumą, kai ieškote kelionės tikslų navigacijoje arba diktuojate SMS žinutes.

ŠKODA skaitmeninės ryšio paslaugos

"ŠKODA" skaitmeninės ryšio paslaugos suteikia galimybę naudotis įvairiomis paslaugomis ar funkcijomis, tokiomis kaip "Automobilio būklė", "Automobilio būklės ataskaita", "Vadovėliai", "Kelionių planuoklis", "Rankinis paskyrimas" ir "Atsiliepimai apie automobilį". Ar norite sužinoti daugiau7?

7 Sužinokite daugiau

Šis skaitmeninis produktas suteikia galimybę naudotis šiomis funkcijomis:

Naudojami duomenys

Kad galėtume jums teikti ŠKODA skaitmeninio ryšio paslaugas, mums gali prireikti naudoti ir šiuos asmens duomenis:

Dalijimasis jūsų duomenimis

Siekdami suteikti jums skaitmeninio produkto "ŠKODA" skaitmeninio ryšio paslaugas, jūsų duomenis taip pat galime atskleisti "ŠKODA" skaitmeninio ryšio paslaugų teikėjams (pvz., IT ar pristatymo paslaugų teikėjams).

7.1 Kam reikalingi šie duomenys?

Jūsų lokalizacijos duomenys mums reikalingi, kad būtų užtikrintas visiškas šių "ŠKODA Digital Connectivity Services" funkcijų veikimas:

Automobilio konfigūratorius ŠKODA AUTO svetainėje

"Car Configurator" - tai internetinė transporto priemonių konfigūravimo platforma, kurioje keliais paprastais žingsniais galite konfigūruoti savo transporto priemonę, pasirinkdami norimos transporto priemonės funkcijas. Ar norite sužinoti daugiau8?

8 Sužinokite daugiau

Transporto priemonės konfigūracijos išsaugojimas

Jei prisijungsite prie savo paskyros, išsaugosime jūsų transporto priemonės konfigūraciją ir atsiųsime jums ją el. paštu.

Dalijimasis jūsų duomenimis

Siekdami suteikti jums "Car Configurator" produktą, jūsų duomenis taip pat galime atskleisti finansinių paslaugų teikėjui.

Kita informacija

Archyvavimas viešojo intereso labui

Jūsų duomenis galime archyvuoti viešojo intereso labui ir naudoti moksliniais, istoriniais ar statistiniais tikslais. Pagrįstais atvejais jūsų duomenys taip pat gali būti naudojami dėl teisinių klausimų sprendimo, įskaitant mūsų įsipareigojimų viešojo administravimo institucijoms vykdymą ir teisinės rizikos stebėseną bei nuolatinį vertinimą.

Amžiaus riba

Kad galėtumėte naudotis mūsų skaitmeniniais produktais, jums turi būti ne mažiau kaip 16 metų. Tik nustatę minimalų amžių galime būti tikri, kad mūsų skaitmeniniais produktais naudosis tik tie asmenys, kuriems jie skirti. Taip pat užtikriname specialią jaunesnių nei 16 metų asmenų apsaugą uždrausdami bendrą prieigą prie visų susijusių paslaugų.