Informacija apie asmens duomenų tvarkymą

Mes, kaip bendrovės „ŠKODA AUTO AB" (toliau vadinama „ŠKODA AUTO"), tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, 293 10, Mladá Boleslav, Įm. kodas: 00177041, registruotos Miesto teisme Prahoje įmonių registre, skyrius B, bylos numeris 332, asmens duomenų administratorius šiuo dokumentu teikiame informaciją apie asmens duomenų tvarkymą ir Jūsų teisių paskelbimą.

Asmens duomenys tvarkomi taip:

„ŠKODA" Skaitmeninio ryšio paslaugų teikimas

Tvarkymo paskirtis:

„ŠKODA" skaitmeninio ryšio paslaugų teikimas

Tvarkymo paskirties apibūdinimas:

Teikdami „ŠKODA" skaitmeninio ryšio paslaugas (toliau vadinama „Paslaugos"), mes naudosime jūsų asmens duomenis, išsaugotus „ŠKODA ID" sistemoje, jūsų registracijai skaitmeninėje „ŠKODA" paslaugų aplinkoje, paslaugų aktyvinimui ir naudojimui. Teikiamų paslaugų spektras ir aplinka, kuria galima naudotis, priklauso nuo transporto priemonės tipo, transporto priemonės įrangos, informacijos ir „infotainment" sistemos bei atitinkamos šalies.

Jūsų asmens duomenų tvarkymas gali apimti, pavyzdžiui, jūsų transporto priemonės VIN ir per GPS gautų duomenų, tokių kaip dabartinė transporto priemonės buvimo vieta, naudojimą ir perdavimą paslaugų teikėjui. Kad galėtumėte naudoti Paslaugas, mes panaudosime jūsų asmens duomenis vartotojo paskyros sukūrimui. Taip pat, mes galime paprašyti papildomų asmens duomenų, susijusių su atitinkamomis sutartinėmis Paslaugomis ir jūsų užsakyta prieiga.

Toliau rasite išsamų duomenų tvarkymo paaiškinimą, susijusį su atskiromis Paslaugomis.

I. Smartlink

„Smartlink" suteikia prieigą prie plataus spektro toliau nurodytų paslaugų ar funkcijų, išvardytų žemiau. Galite lengvai patikrinti transporto priemonės būklę ir gauti naujausią informaciją, įskaitant naujausius kelionės automobiliu duomenis, įskaitant statistiką (retrospektyviai ir realiu laiku) ir vairavimo duomenis. Norėdami naudotis paslauga, turite turėti „Smartlink" arba „Smartlink +" sistemą. Daugiau informacijos rasite transporto priemonės naudojimo instrukcijoje arba susisiekite su įgaliotu „ŠKODA" partneriu.

Transporto priemonės būklė

Naudodami paslaugą „Transporto priemonės būklė" galite patikrinti savo transporto priemonės būklę, bus rodoma rida, degalų kiekis ir priežiūros intervalai. Ši paslauga leidžia tik skaityti ir rodyti dabartinę transporto priemonės būklės informaciją.

Transporto priemonės techninės būklės kortelė

Transporto priemonės techninės būklės kortelė jus informuoja apie esamą transporto priemonės techninę būklę. Galite turėti ekrane rodomus transporto priemonės perspėjimus arba bet kuriuos techninės priežiūros poreikius ir juos valdyti (pvz. išspausdinti ar archyvuoti). Kai tik jūsų mobilusis įrenginys bus prijungtas prie transporto priemonės, jis perduos ir rodys dabartinės būklės duomenis.

Kelionės automobiliu statistika ir vairavimo duomenys (jeigu yra)

Paslauga „Kelionės automobiliu statistika ir vairavimo duomenys" suteikia galimybę stebėti visas jūsų keliones automobiliu paprastu perjungimu tarp privataus ir tarnybinio įrašo, įskaitant maršruto ir kitą informaciją.

Techninio aptarnavimo partneris

Su „Techninio aptarnavimo partneriu" galite lengvai rasti „ŠKODA" įgaliotą techninės priežiūros partnerį ir susisiekti su juo.

Teisinis tvarkymas:

Turime tvarkyti, kad galėtume su jumis sudaryti sutartį dėl ŠKODA skaitmeninio ryšio paslaugų teikimo arba tarpusavio sutartinį įsipareigojimą. Jūsų asmens duomenų teikimas yra sutartinis reikalavimas dėl sutarties sudarymo ir užsakytos paslaugos teikimo. Be jūsų asmens duomenų tvarkymo, kaip buvo aprašyta anksčiau, paslaugos negali būti teikiamos.

Mūsų tvarkomų asmens duomenų kategorijos:

Identifikavimo duomenys, kontaktiniai duomenys, buvimo vietos duomenys, užsakymo istorija, techninė informacija apie produktą.

Tvarkymo ir archyvavimo trukmė:

6 mėnesiai po vartotojo paskyros atšaukimo.

Duomenų tvarkytojų arba gavėjų kategorija, kuriems galime suteikti asmens duomenis:

Volkswagen Group bendrovės, paslaugų teikėjai, platinimo tinklas (pvz.: importuotojai, pardavėjai, techninių paslaugų partneriai).

Jūsų asmens duomenys gali būti perduodami pagal prašymą valdžios institucijoms, ypač teismams, policijai ir kitoms teisėsaugos institucijoms tiek, kiek yra būtina ir pagal įstatymus.

Asmens duomenų šaltinis:

Tiesiai iš jūsų ir transporto priemonės, kuria naudojate paslaugas ir kuri turi ryšį su „ŠKODA AUTO" duomenų serveriais.

Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims ar tarptautinėms organizacijoms:

Dėl pirmiau nurodyto tvarkymo jūsų asmens duomenys nebus perduoti jokioms trečiosioms šalims.

Automatizuotas sprendimų priėmimas remiantis asmens duomenimis:

Asmens duomenų tvarkymo laikotarpiu remiantis surinktais duomenimis automatizuotas sprendimo procesas nevyksta.

Kita informacija

Asmens duomenys gali būti archyvuojami visuomenės labui ir naudojami mokslo, istorinių ar statistinių tyrimų tikslais. Pateisinamais atvejais asmens duomenys taip pat gali būti tvarkomi sprendžiant teisinius dalykus, įskaitant įsipareigojimų valstybinėms institucijoms vykdymą, teisinės rizikos stebėjimą bei nuolatinį vertinimą.

Kokios yra jūsų teisės?

Dėl asmens duomenų tvarkymo turite šias teises:

Kaip galite taikyti savo teises?

Norėdami užduoti klausimus, susijusius su asmens duomenų apsauga ir tvarkymu, naudokite šiuos susisiekimo būdus:

Elektroninio susisiekimo kontaktai:

Paštu:

ŠKODA AUTO a.s.

tř. Václava Klementa 869,

Mladá Boleslav II,

293 01 Mladá Boleslav

Ryšium su jūsų teisių taikymu, „ŠKODA AUTO" gali imti atitinkamą mokestį, atsižvelgiant į administracines tvarkymo išlaidas, jei duomenų subjekto reikalavimai yra akivaizdžiai nepagrįsti ar neproporcingi.

Duomenų apsaugos tarnyba (DPO)

Jei turite klausimų dėl asmens duomenų apsaugos, galite tiesiogiai susisiekti su „ŠKODA AUTO" duomenų apsaugos tarnybos inspektoriumi (DAP).

dpo@skoda-auto.cz

Skundo teikimas

Jei nesutinkate su tuo, kaip „ŠKODA AUTO" tvarko ar elgiasi su jūsų asmens duomenimis, galite pateikti skundą „ŠKODA AUTO" duomenų apsaugos tarnybos inspektoriui (DAP) arba priežiūros institucijai.

Kancelář pro ochranu osobních dat / Asmens duomenų apsaugos kanceliarija

Pplk. Sochora 27

170 00 Praha 7

+420 234 665 111

http://www.uoou.cz/en/