Információk a Személyes Adatok Feldolgozásáról

E dokumentummal mi, a személyes adatok kezelői – a ŠKODA AUTO a.s. vállalat, amelynek székhelye tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, 293 10, Mladá Boleslav, cégjegyzékszáma 00177041, és a prágai Városi Bíróságon a B szakasz, 332. számú fájl alapján jegyezték be (innentől: ŠKODA AUTO) – információt nyújtunk a személyes adatok feldolgozásáról, és az Ön ehhez kapcsolódó jogairól.

A személyes adatok feldolgozása a következő tevékenység részeként történik:

A ŠKODA Digital Connectivity Services (digitális összeköttetési szolgáltatások) biztosítása

Az adatfeldolgozás célja:

A ŠKODA Digital Connectivity Services (digitális összeköttetési szolgáltatások) biztosítása

Az adatfeldolgozás céljának leírása:

Az ŠKODA Digital Connectivity Services (digitális összeköttetési szolgáltatások, „Szolgáltatások") biztosítása kapcsán a ŠKODA ID rendszerében tárolt személyes adatait a ŠKODA Szolgáltatások környezetbe történő regisztrációjához, a megrendelt szolgáltatások aktiválásához és az elérhető környezetben (például okostelefon-alkalmazás, webportál) való használatához használjuk. A nyújtott Szolgáltatások köre és a használható környezetek a jármű típusától, az infotainment rendszertől és az érintett országtól függenek.

A személyes adatok ezen felhasználása tartalmazhatja például a járművének jármű-azonosító számát (VIN), a GPS műholdas nyomkövető rendszer által gyűjtött adatok felhasználását, így a jármű aktuális tartózkodási helyét, illetve ezen adatok esetleges továbbküldését egy szolgáltató felé. Azért, hogy Ön használhassa a Szolgáltatásokat, a személyes adatai alapján egy felhasználói fiókot hozunk létre. További személyes adatok lehetnek szükségesek a fiókjához, annak függvényében, hogy milyen Szolgáltatásokat és környezeteket kíván használni.

Lent részletes magyarázatot talál az egyes szolgáltatásokhoz kapcsolódó adatfeldolgozásról.

I. SmartLink

A SmartLink lehetővé teszi, hogy a lent leírt szolgáltatások és funkciók széles körét elérje. Könnyedén ellenőrizheti a jármű állapotát és friss információkat kaphat az aktuális vezetési adatokkal együtt, amelyek statisztikákat is tartalmaznak (mind visszamenőlegesen, mind valós időben), elérheti a vezetési naplót vagy az útvonaltervezést. A szolgáltatás használatához SmartLink vagy SmartLink+ rendszerrel felszerelt jármű szükséges. További információért, kérjük, tekintse meg a felhasználói kézikönyvet vagy kérdezze meg ŠKODA Partnerét.

Vehicle Status (járműállapot)

A Vehicle Status (járműállapot) használatával ellenőrizheti a jármű állapotát a futásteljesítmény, hatótávolság és szervizintervallum szempontjából. A szolgáltatás csupán kiolvassa a jármű aktuális állapotát és megjeleníti azt.

Vehicle Health Report (járműegészségi jelentés)

A Vehicle Health Report (járműegészségi jelentés)tájékoztatást nyújt a jármű aktuális karbantartási állapotáról. Megtekintheti a jármű aktuális figyelmeztetéseit és/vagy javítási igényét, valamint adminisztrálhatja ezeket (például kinyomtatva vagy archiválva). Amint mobileszköze csatlakozik a járműhöz, átküldi az aktuális egészségi adatokat és megjeleníti azt.

Trip Statistics & Logbook (utazási statisztikák és napló) (amennyiben elérhető)

A Trip Statistics & Logbook (utazási statisztikák és napló) szolgáltatással nyomon követheti az összes utazását, könnyedén válthat a céges és a magánjellegű utak között, az összes elérhető adattal és útvonalinformációval együtt. A napló exportálható.

Service Partner (szervizpartner)

A Service Partner (szervizpartner) funkción keresztül könnyebb módon megkeresheti és kiválaszthatja az Ön által előnyben részesített ŠKODA szervizpartnert.

Az adatfeldolgozás jogalapja:

Az adatfeldolgozást azért kell végeznünk, hogy létrejöhessen Önnel a ŠKODA Digital Connectivity Services szolgáltatások nyújtására vonatkozó szerződés, illetve azért, hogy az Ön által vállalt ezen szerződést teljesíthessük. A szerződés feltétele, hogy Ön biztosítsa a személyes adatait, amennyiben ezt elmulasztja, akkor nem jöhet létre Önnel a szerződés, illetve nem tudjuk teljesíteni a már megkötött szerződésben vállaltakat. A személyes adatok fent leírt feldolgozása nélkül nem nyújthatjuk Önnek a Szolgáltatásokat.

A feldolgozott személyes adatok kategóriái:

Azonosító adatok, kapcsolati adatok, pozícióadatok, vásárlási előzmények, a termék műszaki adatai.

A feldolgozás és archiválás időtartama:

A felhasználói fiók megszüntetését követő hat hónap.

Az adatfeldolgozók kategóriái vagy átvevők, akiknek átadhatjuk a személyes adatokat:

A Volkswagen-csoport vállalatai, a Szolgáltatásokat nyújtó szolgáltatók, értékesítési hálózat (például importőrök, kereskedők, szervizpartnerek)

Kérésre személyes adatait átadhatjuk a hatóságoknak, különösen a bíróságoknak, a rendőrségnek vagy egyéb rendvédelmi szerveknek a szükséges mértékben és a törvények szabta keretek között.

A személyes adatok forrása:

Közvetlenül Öntől és a járműből, amellyel Ön a Szolgáltatásokat igénybe veszi, és amely ezáltal kommunikál a ŠKODA AUTO adatszervereivel.

A személyes adatok továbbítása harmadik országokba vagy nemzetek feletti szervezetek számára:

A fent említett feldolgozás részeként adatait nem továbbítjuk harmadik országokba.

A személyes adatok alapján történő automatizált döntéshozatal:

A személyes adatok ezen feldolgozása során a személyes adatokon alapuló automatizált döntéshozatal nem történik.

További információk

A személyes adatok archiválására sor kerülhet közérdekből, és ezek felhasználhatók tudományos, történelmi vagy statisztikai kutatási célokra. Jól megalapozott esetekben a személyes adatok akár jogi ügyek megoldására történő feldolgozásra is használhatók, ebbe beletartozik a közigazgatási szervek felé fennálló kötelezettségek teljesítése, valamint a jogi kockázatok figyelemmel kísérése és folyamatos kiértékelése.

Melyek az Ön jogai?

A személyes adatok feldolgozása kapcsán Önt az alábbi jogok illetik meg:

Hogyan gyakorolhatja a jogait?

A személyes adatok védelméhez és feldolgozásához kapcsolódó érdeklődésre használja az alábbi kommunikációs csatornákat:

Elektronikus úton:

http://www.skoda-auto.com/data-privacy/

Postai úton:

ŠKODA AUTO a.s.

tř. Václava Klementa 869,

Mladá Boleslav II,

293 01 Mladá Boleslav

Czech Republic

A jogainak gyakorlása kapcsán a ŠKODA AUTO felszámolhat ésszerű díjat a kérések feldolgozása során fellépő adminisztrációs költségek figyelembevételére, amennyiben egy adatalany kérései látszólag megalapozatlanok vagy túlzók.

Adatvédelmi tisztviselő

A személyes adatok védelme kapcsán felmerülő kérdésekkel közvetlenül a ŠKODA AUTO adatvédelmi tisztviselőjéhez is fordulhat.

http://www.skoda-auto.com/data-privacy/

dpo@skoda-auto.cz

Panaszbejelentés

Amennyiben nem ért egyet azzal, ahogyan a ŠKODA AUTO az Ön személyes adatait feldolgozza vagy kezeli, panaszt tehet a ŠKODA AUTO adatvédelmi tisztviselőjénél vagy egy felügyeleti hatóságnál.

Személyes adatok védelmét szolgáló hivatal:

Office for Personal Data Protection

Pplk. Sochora 27

170 00 Praha 7

Czech Republic

+420 234 665 111

http://www.uoou.cz/