Informacije o obradi osobnih podataka

Ovim vam dokumentom, mi, kao voditelj obrade osobnih podataka – tvrtka ŠKODA AUTO a.s., tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, 293 10, Mladá Boleslav, identifikacijski broj: 00177041, upisan u Trgovački registar Općinskog suda u Pragu pod odjeljkom B, spis br. 332 (u daljnjem tekstu: „ŠKODA AUTO") – pružamo informacije o obradi osobnih podataka i vašim pravima u vezi s takvom obradom.

Obrada osobnih podataka provodi se u sklopu sljedeće aktivnosti:

Pružanje ŠKODA usluga digitalne povezivosti

Svrha obrade osobnih podataka:

Pružanje ŠKODA usluga digitalne povezivosti

Opis svrhe obrade osobnih podataka:

U sklopu pružanja ŠKODA usluga digitalne povezivosti („usluge"), vašim ćemo se osobnim podacima pohranjenima u sustavu ŠKODA ID koristiti u svrhu vaše registracije u okruženju ŠKODA usluga, aktivacije i korištenja uslugama naručenima putem raspoloživog okruženja (npr. mobilna aplikacija, web-portal). Raspon pruženih usluga i dostupnih okruženja kojima se možete koristiti ovisi o vrsti vozila, ugovorenoj opremi u vozilu, infotainment sustavu i zemlji u pitanju.

Obrada vaših osobnih podataka može uključivati, na primjer, korištenje VIN brojem vašeg vozila i podacima dobivenima putem GPS-a, poput trenutačne lokacije vozila, i njihov potencijalni prijenos pružatelju usluga. Kako bismo vam omogućili upotrebu usluga, vašim ćemo se osobnim podacima koristiti za izradu korisničkog računa. Nadalje, možda će nam biti potrebni dodatni osobni podaci koji se odnose na relevantne ugovorene usluge i raspoloživo okruženje koje ste naručili.

U nastavku se nalazi detaljno objašnjenje obrade osobnih podataka u vezi s pojedinačnim uslugama.

I. Smartlink

Smartlink vam omogućuje pristup širokoj ponudi usluga ili značajki opisanih u nastavku. Jednostavno možete provjeriti status vozila i ažurne podatke, uključujući trenutačne podatke o vožnji, statistiku (prethodne podatke i one u stvarnom vremenu), protokol vožnji ili planiranje vožnji. Kako biste se koristili uslugom, vozilo morate opremiti sustavom Smartlink ili Smarltink+. Za više informacija pogledajte korisnički priručnik ili upitajte svog ŠKODA partnera.

Status vozila

Uslugom „Status vozila" možete provjeriti stanje svog vozila u smislu kilometraže, raspona s dostupnim gorivom i intervala održavanja. Usluga omogućuje samo čitanje i prikaz trenutačnih podataka o stanju vozila.

Izvješće o stanju vozila

„Izvješće o stanju vozila" sadrži informacije o trenutačnom stanju vozila. Možete vizualizirali trenutačna upozorenja vozila i/ili potrebe za servisom te njima upravljati (npr. ispisivanjem ili arhiviranjem). Nakon što mobilni uređaj povežete s vozilom, on prenosi podatke o trenutačnom stanju i prikazuje ih.

Statistika i protokol vožnji (ako je dostupno)

Uslugom „Statistika i protokol vožnji" omogućujemo vam praćenje svih vožnji, jednostavnim prebacivanjem između poslovnog i privatnog putovanja, uključujući sve dostupne pojedinosti i informacije o ruti. Protokol je moguće izvesti.

Servisni partner

Uslugom „Servisni partner" možete pronaći i odabrati preferiranog ŠKODA servisnog partnera na jednostavniji način.

II. Usluge MyŠKODA

Vaši se osobni podaci obrađuju nakon registracije i aktivacije svih funkcija aplikacije MyŠKODA uključujući njezinu podršku i razvoj.

Priručnici

Ako tražite upute za rukovanje za svoje vozilo, ako ne znate kako se koristiti različitim funkcijama ili ako samo želite saznati što vaše vozilo sve može, priručnici će biti koristan izvor informacija.

Ručno ugovaranje sastanaka

Za korištenje ovom uslugom morate odabrati preferiranog servisnog partnera. Zahvaljujući usluzi ručnog ugovaranja sastanaka možete sastaviti poruku e-pošte sa svim potrebnim informacijama za svog preferiranog servisnog partnera. Nacrt takve poruke prikazan je u vašem klijentu za e-poštu i moguće ga je prilagoditi prije nego što ga pošaljete preferiranom servisnom partner. Sama mobilna aplikacija nije zamjena za klijenta e-pošte. Vjerojatno ćete se trebati prijaviti u klijenta za e-poštu i poslati e-poruku sa svog računa e-pošte. Kao alternative predlošcima poruka e-pošte u nekim vas se zemljama prosljeđuje na web-mjesto na kojemu vam je ponuđen predložak pomoću kojega možete ugovoriti posjet ŠKODA partner.

III. Ostalo

Planer vožnji

Ova se značajka služi vašom trenutačnom lokacijom za jednostavnije planiranje vožnji putem mobilne aplikacije. Omogućuje vam pretraživanje i prikaz obližnjih točki interesa. Planer vožnji od vas može zatražiti pristup vašem kalendaru kako bi mogao prikazati vaš dnevni raspored.

Pravne osnove obrade osobnih podataka:

Obradu osobnih podataka moramo provesti kako bismo mogli s vama sklopiti ugovor o pružanju ŠKODA usluga digitalne povezivosti ili izvršiti ugovor koji ste sklopili. Pružanje vaših osobnih podataka ugovorni je uvjet, a ako ih ne navedete, možda nećemo moći s vama sklopiti ugovor ili biti u mogućnosti izvršiti već sklopljen ugovor. Bez obrade vaših osobnih podataka, kako je opisano gore, ne bismo vam mogli pružiti usluge.

Kategorije osobnih podataka koje obrađujemo:

Identifikacijski podaci, podaci za kontakt, lokalizacijski podaci, povijest trgovanja, tehnički podaci o proizvodu.

Razdoblje obrade i arhiviranja:

Šest (6) mjeseci nakon otkazivanja korisničkog računa.

Kategorije voditelja obrade osobnih podataka ili primatelja s kojima možemo podijeliti osobne podatke:

Tvrtke, pružatelji usluga i distribucijska mreža (npr. uvoznici, trgovci, servisni partneri) Volkswagen koncerna.

Na zahtjev, vaši se osobni podaci mogu dostaviti državnim tijelima, posebno sudovima, policiji i drugim agencijama za provedbu zakona, u potrebnoj mjeri i u granicama zakona.

Izvor osobnih podataka:

Izravno od vas i iz vozila u kojem se koristite uslugama i koje na taj način komunicira s podatkovnim poslužiteljima tvrtke ŠKODA AUTO.

Prijenosi osobnih podataka u treće zemlje ili nadnacionalne organizacije:

U sklopu gore navedene obrade, vaši osobni podaci neće se prenositi ni u koju treću zemlju.

Automatizirano odlučivanje na temelju osobnih podataka:

Tijekom ove obrade osobnih podataka ne dolazi do automatiziranog odlučivanja na temelju osobnih podataka.

Ostale informacije

Svrha obrade:

Značajka Car Feedback u aplikaciji MyŠKODA

Opis svrhe obrade:

U slučaju pružanja značajke Car Feedback u aplikaciji MyŠKODA („Car Feedback") koristit ćemo se vašim osobnim podacima pohranjenim u sustavu ŠKODA ID u svhu analize povratnih informacija, njihove obrade te obrade pritužbi. Cilj su kontinuirano unaprjeđivanje proizvoda i bolje korisničko iskustvo. Svaka povratna informacija sadrži sljedeće podatke: odabrani emotikon, vašu adresu e-pošte, datum slanja, tržište, model i godinu vozila, VIN (neobavezno polje), kategoriju, vaš komentar (neobavezno polje), poslane priloge (neobavezno polje). Ako su vaše povratne informacije negativne ili neutralne i želite da tvrtka ŠKODA AUTO stupi u kontakt s vama, vaše se ime i prezime šalju sustavu CRM zajedno sa svim vašim prethodno navedenim podacima. Povratne informacije za vozilo ne zamjenjuju standardni postupak podnošenja pritužbe trgovcu ili ovlaštenom servisu.

U nastavku se nalazi detaljno objašnjenje obrade podataka u vezi sa značajkom Car Feedback.

I. Značajka Car Feedback

Pomoću značajke Car Feedback možete poslati povratne informacije o svom autu izravno tvrtki ŠKODA AUTO. Možete poslati pozitivne, neutralne ili negativne povratne informacije. Način obrade podataka ovisi o vrsti povratnih informacija.

Pozitivne povratne informacije

Pozitivne povratne informacije odnosno povratne informacije sa zelenim emotikonom, uvijek se šalju u bazu podataka značajke Car Feedback te u određenim slučajevima sustavu CRM, npr. ako su pozitivne povratne informacije zapravo prikrivena pritužba.

Neutralne povratne informacije

Neutralne povratne informacije odnosno povratne informacije sa žutim emotikonom uvijek se šalju u bazu podataka značajke Car Feedback te u određenim slučajevima sustavu CRM. Ako kupac zahtijeva odgovor tvrtke ŠKODA AUTO, povratne informacije obrađuje odjel za skrb o kupcima ili Infoline.

Negativne povratne informacije

Negativne povratne informacije odnosno povratne informacije s crvenim emotikonom uvijek se šalju u bazu podataka značajke Car Feedback te u određenim slučajevima sustavu CRM. Ako kupac zahtijeva odgovor tvrtke ŠKODA AUTO, povratne informacije obrađuje odjel za skrb o kupcima ili Infoline.

Zakonska osnova obrade:

Obradu moramo izvršiti kako bismo s vama mogli sklopiti ugovor o pružanju usluge Car Feedback ili realizirati ugovor koji ste potpisali. Pružanje vaših osobnih podataka ugovorna je obveza i ako ju ne izvršite, možda nećemo biti u mogućnosti sklopiti ugovor s vama ili možda nećemo moći realizirati ugovor koji smo već sklopili. Bez obrade vaših osobnih podataka, na način kako je gore opisano, nećemo vam moći pružiti uslugu Car Feedback.

Kategorije osobnih podataka koje obrađujemo:

Identifikacijske podatke, podatke o kontaktima, podatke o modelu i godini vozila, VIN, podatke o proizvodu uključujući kupčeve priloge kao što su slike, audiozapisi, videozapisi ili drugi dokumenti.

Kupac nema pravo prenositi priloge koji su zaštićeni autorskim pravom. Tvrtka ŠKODA AUTO ne preuzima odgovornost ni za kakvo kršenje autorskih prava kada je u pitanju kupčevo slanje priloga takve vrste. Podaci se pohranjuju na poslužitelju podataka tvrtke ŠKODA AUTO.

Obrada i razdoblje pohrane:

5 godina od datuma slanja povratnih informacija u slučaju vozila izvan jamstva. Povratne informacije o novim vozilima pohranjuju se tijekom 10 godina, najviše 12, ali uvijek do isteka jamstva.

Kategorije izvršitelja obrade ili primatelja kojima možemo osobne podatke staviti na raspolaganje:

Tvrtke Volkswagen koncerna, pružatelji usluga, distribucijska mreža (npr. uvoznici, trgovci, servisni partneri).

Na zahtjev se vaši osobni podaci mogu staviti na raspolaganje javnim vlastima, posebice sudovima, policiji te drugim službama za očuvanje javnog reda i sigurnosti u mjeri u kojoj je to neophodno te u zakonskim okvirima.

Izvori osobnih podataka:

Osobne podatke prikupljamo od vas ili izravno iz vozila koje komunicira s poslužiteljima podataka tvrtke ŠKODA AUTO.

Prijenosi osobnih podataka u treće zemlje ili nadnacionalne organizacije:

Kao dio gore navedene obrade vaši se osobni podaci neće prenositi u treće zemlje.

Automatizirano donošenje odluka na temelju osobnih podataka:

Tijekom ove obrade osobnih podataka ne dolazi do automatiziranog donošenja odluka na temelju osobnih podataka.

Ostale informacije

Osobni se podaci mogu pohraniti u javnom interesu i upotrebljavati u svrhu znanstvenih, povijesnih ili statističkih istraživanja. U dobro utemeljenim slučajevima osobni podaci mogu biti i predmet obrade u svrhu rješavanja pravnih pitanja, uključujući izvršavanje obveza prema tijelima javne uprave te kontinuiranog praćenja pravnih rizika.

Koja su vaša prava?

U sklopu obrade osobnih podataka imate sljedeća prava:

Na koji način možete ostvariti svoja prava?

Za upite vezane uz zaštitu i obradu osobnih podataka koristite se sljedećim kanalima komunikacije:

Elektroničkim putem na adresi:

http://www.skoda-auto.com/data-privacy/

Putem pošte:

ŠKODA AUTO a.s.

tř. Václava Klementa 869,

Mladá Boleslav II,

293 01 Mladá Boleslav

U vezi s ostvarivanjem vaših prava, tvrtka ŠKODA AUTO može naplatiti razumnu naknadu uzimajući u obzir administrativne troškove za obradu kada su zahtjevi ispitanika očigledno neosnovani ili prekomjerni.

Službenik za zaštitu podataka (DPO)

Za sva pitanja u vezi sa zaštitom osobnih podataka možete se obratiti izravno službeniku za zaštitu podataka (DPO) tvrtke ŠKODA AUTO.

http://www.skoda-auto.com/data-privacy/

dpo@skoda-auto.cz

Ulaganje prigovora

U slučaju da se ne slažete s načinom na koji tvrtka ŠKODA AUTO obrađuje ili upravlja vašim osobnim podacima, možete uložiti prigovor službeniku za zaštitu podataka (DPO) tvrtke ŠKODA AUTO ili nadzornom tijelu.

Ured službenika za zaštitu podataka

Pplk. Sochora 27

170 00 Prag 7

+420 234 665 111

http://www.uoou.cz/en/