Informacije o obradi osobnih podataka

Ovim vam dokumentom, mi, kao voditelj obrade osobnih podataka – tvrtka ŠKODA AUTO a.s., tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, 293 10, Mladá Boleslav, identifikacijski broj: 00177041, upisan u Trgovački registar Općinskog suda u Pragu pod odjeljkom B, spis br. 332 (u daljnjem tekstu: „ŠKODA AUTO") – pružamo informacije o obradi osobnih podataka i vašim pravima u vezi s takvom obradom.

Obrada osobnih podataka provodi se u sklopu sljedeće aktivnosti:

Pružanje ŠKODA usluga digitalne povezivosti

Svrha obrade osobnih podataka:

Pružanje ŠKODA usluga digitalne povezivosti

Opis svrhe obrade osobnih podataka:

U sklopu pružanja ŠKODA usluga digitalne povezivosti („usluge"), vašim ćemo se osobnim podacima pohranjenima u sustavu ŠKODA ID koristiti u svrhu vaše registracije u okruženju ŠKODA usluga, aktivacije i korištenja uslugama naručenima putem raspoloživog okruženja (npr. mobilna aplikacija, web-portal). Raspon pruženih usluga i dostupnih okruženja kojima se možete koristiti ovisi o vrsti vozila, ugovorenoj opremi u vozilu, infotainment sustavu i zemlji u pitanju.

Obrada vaših osobnih podataka može uključivati, na primjer, korištenje VIN brojem vašeg vozila i podacima dobivenima putem GPS-a, poput trenutačne lokacije vozila, i njihov potencijalni prijenos pružatelju usluga. Kako bismo vam omogućili upotrebu usluga, vašim ćemo se osobnim podacima koristiti za izradu korisničkog računa. Nadalje, možda će nam biti potrebni dodatni osobni podaci koji se odnose na relevantne ugovorene usluge i raspoloživo okruženje koje ste naručili.

U nastavku se nalazi detaljno objašnjenje obrade osobnih podataka u vezi s pojedinačnim uslugama.

I. Smartlink

Smartlink vam omogućuje pristup širokoj ponudi usluga ili značajki opisanih u nastavku. Jednostavno možete provjeriti status vozila i ažurne podatke, uključujući trenutačne podatke o vožnji, statistiku (prethodne podatke i one u stvarnom vremenu), protokol vožnji ili planiranje vožnji. Kako biste se koristili uslugom, vozilo morate opremiti sustavom Smartlink ili Smarltink+. Za više informacija pogledajte korisnički priručnik ili upitajte svog ŠKODA partnera.

Status vozila

Uslugom „Status vozila" možete provjeriti stanje svog vozila u smislu kilometraže, raspona s dostupnim gorivom i intervala održavanja. Usluga omogućuje samo čitanje i prikaz trenutačnih podataka o stanju vozila.

Izvješće o stanju vozila

„Izvješće o stanju vozila" sadrži informacije o trenutačnom stanju vozila. Možete vizualizirali trenutačna upozorenja vozila i/ili potrebe za servisom te njima upravljati (npr. ispisivanjem ili arhiviranjem). Nakon što mobilni uređaj povežete s vozilom, on prenosi podatke o trenutačnom stanju i prikazuje ih.

Statistika i protokol vožnji (ako je dostupno)

Uslugom „Statistika i protokol vožnji" omogućujemo vam praćenje svih vožnji, jednostavnim prebacivanjem između poslovnog i privatnog putovanja, uključujući sve dostupne pojedinosti i informacije o ruti. Protokol je moguće izvesti.

Servisni partner

Uslugom „Servisni partner" možete pronaći i odabrati preferiranog ŠKODA servisnog partnera na jednostavniji način.

Pravne osnove obrade osobnih podataka:

Obradu osobnih podataka moramo provesti kako bismo mogli s vama sklopiti ugovor o pružanju ŠKODA usluga digitalne povezivosti ili izvršiti ugovor koji ste sklopili. Pružanje vaših osobnih podataka ugovorni je uvjet, a ako ih ne navedete, možda nećemo moći s vama sklopiti ugovor ili biti u mogućnosti izvršiti već sklopljen ugovor. Bez obrade vaših osobnih podataka, kako je opisano gore, ne bismo vam mogli pružiti usluge.

Kategorije osobnih podataka koje obrađujemo:

Identifikacijski podaci, podaci za kontakt, lokalizacijski podaci, povijest trgovanja, tehnički podaci o proizvodu.

Razdoblje obrade i arhiviranja:

Šest (6) mjeseci nakon otkazivanja korisničkog računa.

Kategorije voditelja obrade osobnih podataka ili primatelja s kojima možemo podijeliti osobne podatke:

Tvrtke, pružatelji usluga i distribucijska mreža (npr. uvoznici, trgovci, servisni partneri) Volkswagen koncerna.

Na zahtjev, vaši se osobni podaci mogu dostaviti državnim tijelima, posebno sudovima, policiji i drugim agencijama za provedbu zakona, u potrebnoj mjeri i u granicama zakona.

Izvor osobnih podataka:

Izravno od vas i iz vozila u kojem se koristite uslugama i koje na taj način komunicira s podatkovnim poslužiteljima tvrtke ŠKODA AUTO.

Prijenosi osobnih podataka u treće zemlje ili nadnacionalne organizacije:

U sklopu gore navedene obrade, vaši osobni podaci neće se prenositi ni u koju treću zemlju.

Automatizirano odlučivanje na temelju osobnih podataka:

Tijekom ove obrade osobnih podataka ne dolazi do automatiziranog odlučivanja na temelju osobnih podataka.

Ostale informacije

Osobni se podaci mogu arhivirati u interesu javnosti i upotrebljavati u znanstvene, povijesne ili statističke istraživačke svrhe. U dobro utemeljenim slučajevima, osobni podaci mogu biti predmetom obrade u svrhu rješavanja pravnih pitanja, uključujući izvršavanje obveza prema tijelima javne uprave te praćenje i kontinuirano ocjenjivanje pravnih rizika.

Koja su vaša prava?

U sklopu obrade osobnih podataka imate sljedeća prava:

Na koji način možete ostvariti svoja prava?

Za upite vezane uz zaštitu i obradu osobnih podataka koristite se sljedećim kanalima komunikacije:

Elektroničkim putem na adresi:

http://www.skoda-auto.com/data-privacy/

Putem pošte:

ŠKODA AUTO a.s.

tř. Václava Klementa 869,

Mladá Boleslav II,

293 01 Mladá Boleslav

U vezi s ostvarivanjem vaših prava, tvrtka ŠKODA AUTO može naplatiti razumnu naknadu uzimajući u obzir administrativne troškove za obradu kada su zahtjevi ispitanika očigledno neosnovani ili prekomjerni.

Službenik za zaštitu podataka (DPO)

Za sva pitanja u vezi sa zaštitom osobnih podataka možete se obratiti izravno službeniku za zaštitu podataka (DPO) tvrtke ŠKODA AUTO.

http://www.skoda-auto.com/data-privacy/

dpo@skoda-auto.cz

Ulaganje prigovora

U slučaju da se ne slažete s načinom na koji tvrtka ŠKODA AUTO obrađuje ili upravlja vašim osobnim podacima, možete uložiti prigovor službeniku za zaštitu podataka (DPO) tvrtke ŠKODA AUTO ili nadzornom tijelu.

Ured službenika za zaštitu podataka

Pplk. Sochora 27

170 00 Prag 7

+420 234 665 111

http://www.uoou.cz/en/