Πληροφορίες σχετικά με την Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Με το παρόν έγγραφο, εμείς ως διαχειριστής των προσωπικών δεδομένων – η εταιρεία Η ŠKODA AUTO a.s., tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, 29301 Mladá Boleslav, Τσεχική Δημοκρατία (Αρ. Μητρώου: 00177041), εγγεγραμμένη στο εμπορικό μητρώο του Ειρηνοδικείου της Πράγας με Αρ. B 332, infoline@skoda-auto.cz, (η οποία εφεξής θα αναφέρεται ως “ŠKODA AUTO”) – παρέχουμε πληροφορίες για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και τα σχετικά δικαιώματά σας.

Η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται στα πλαίσια της παρακάτω δραστηριότητας:

Παροχή Υπηρεσιών Ψηφιακής Συνδεσιμότητας ŠKODA

Περιεχόμενο:

  1. Παροχή Ψηφιακών Υπηρεσιών Συνδεσιμότητας ŠKODA

    I. Smartlink

    II. Παροχή των Κινητών Online Υπηρεσιών ŠKODA Connect

    III. Άλλα

  2. Παροχή της δυνατότητας Feedback για το Αυτοκίνητο (Car Feedback) στην εφαρμογή MyŠKODA

Σκοπός της επεξεργασίας:

  1. Παροχή Ψηφιακών Υπηρεσιών Συνδεσιμότητας ŠKODA

Περιγραφή του σκοπού επεξεργασίας:

Σε περίπτωση παροχής Υπηρεσιών Ψηφιακής Συνδεσιμότητας ŠKODA ("Services"), θα χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στο σύστημα της ŠKODA ID για τους σκοπούς της εγγραφής σας στο περιβάλλον των Υπηρεσιών ŠKODA, την ενεργοποίηση και χρήση των υπηρεσιών που έχουν παραγγελθεί μέσω του εκάστοτε διαθέσιμου περιβάλλοντος (π.χ., κινητή εφαρμογή, διαδικτυακή πύλη). Η γκάμα των παρεχόμενων Υπηρεσιών και διαθέσιμων περιβαλλόντων που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε, εξαρτάται από τον τύπο του οχήματος, τον παραγγελθέντα εξοπλισμό στο όχημα, το σύστημα infotainment, και την εκάστοτε χώρα.

Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ενδέχεται να περιλαμβάνει, για παράδειγμα, τη χρήση του αριθμού πλαισίου του οχήματός σας, καθώς και δεδομένων που συλλέγονται μέσω GPS, όπως η τρέχουσα θέση του οχήματος, και την πιθανή μετάδοσή τους σε έναν πάροχο υπηρεσιών. Για να σας επιτρέψουμε να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες, θα χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για τη δημιουργία ενός λογαριασμού χρήστη. Πέραν αυτού, ενδέχεται να χρειαστούμε πρόσθετα προσωπικά στοιχεία που αφορούν στις σχετικές παραγγελθείσες Υπηρεσίες και το διαθέσιμο περιβάλλον, τα οποία παραγγείλατε.

Παρακάτω θα βρείτε μια λεπτομερή επεξήγηση της επεξεργασίας δεδομένων σε σχέση με τις επιμέρους Υπηρεσίες.

I. Smartlink

Το Smartlink σας παρέχει πρόσβαση σε ευρεία γκάμα υπηρεσιών και λειτουργιών, οι οποίες περιγράφονται παρακάτω. Μπορείτε εύκολα να βεβαιωθείτε για την κατάσταση του οχήματος και να αποκτήσετε επίκαιρες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων ενημερωμένων στοιχείων διαδρομής, με στατιστικά στοιχεία (τόσο αναδρομικά, όσο και σε πραγματικό χρόνο), ημερολόγιο διαδρομών ή σχεδιασμό διαδρομών. Για χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία θα πρέπει να διαθέτετε σύστημα Smartlink ή Smartlink+. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στο στο Βιβλίο οδηγιών owner's ή ρωτήστε τον εξουσιοδοτημένο Συνεργάτη ŠKODA που σας εξυπηρετεί.

Κατάσταση οχήματος

Χρησιμοποιώντας την υπηρεσία "Vehicle Status", μπορείτε να ελέγξετε την κατάσταση του οχήματός σας αναφορικά με τον αριθμό διανυθέντων χιλιομέτρων, την αυτονομία καυσίμου και το διάστημα συντήρησης. Η υπηρεσία παρέχει μόνο τη δυνατότητα ανάγνωσης και εμφάνισης επίκαιρων πληροφοριών για την κατάσταση του οχήματος.

Αναφορά Κατάστασης Οχήματος

Η υπηρεσία "Vehicle Health Report" σας ενημερώνει για την επίκαιρη κατάσταση του οχήματος. Μπορείτε να απεικονίσετε τρέχοντα προειδοποιητικά μηνύματα του οχήματος ή/και ενδεχόμενες ανάγκες για Service και να τα διαχειριστείτε (π.χ. να τα εκτυπώσετε ή να τα αρχειοθετήσετε). Αφού συνδεθεί η φορητή σας συσκευή με το όχημα, μεταδίδει τα δεδομένα της τρέχουσας κατάστασης και τα εμφανίζει.

Βιβλίο διαδρομών \Trip Statistics & (αν είναι διαθέσιμα)

Η υπηρεσία "Trip Statistics & Logbook" σας επιτρέπει να παρακολουθείτε όλες τις διαδρομές σας, με εύκολη εναλλαγή ανάμεσα σε επαγγελματικά και ιδιωτικά ταξίδια, συμπεριλαμβανομένων όλων των διαθέσιμων λεπτομερειών και πληροφοριών διαδρομών. Υπάρχει δυνατότητα εξαγωγής του Βιβλίου Διαδρομών

Εξουσιοδοτημένος Συνεργάτης Service

Με την υπηρεσία "Service Partner" μπορείτε να βρείτε ευκολότερα τον προτιμώμενο από εσάς Εξουσιοδοτημένο Συνεργάτη Service ŠKODA.

II. Υπηρεσίες MyŠKODA

Τα προσωπικά σας στοιχεία υποβάλλονται σε επεξεργασία μετά την εγγραφή και ενεργοποίηση όλων των λειτουργιών της εφαρμογής MyŠKODA, συμπεριλαμβανομένης της υποστήριξης και ανάπτυξής της.

Εγχειρίδια

Εάν αναζητάτε τις οδηγίες χρήσης του οχήματός σας, εάν δεν γνωρίζετε πώς να χειριστείτε διάφορες λειτουργίες ή εάν απλά θέλετε να μάθετε τις δυνατότητες του αυτοκινήτου σας, τότε τα Εγχειρίδια θα είναι μια πολύτιμη πηγή πληροφοριών.

Χειροκίνητο Αίτημα Ραντεβού

Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε αυτήν την υπηρεσία, θα πρέπει να επιλέξετε προτιμώμενο από εσάς Εξουσιοδοτημένο Συνεργάτη Service. Με το Χειροκίνητο Αίτημα Ραντεβού μπορείτε στη συνέχεια να δημιουργήσετε ένα μήνυμα email με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες προς τον προτιμώμενο από εσάς Εξουσιοδοτημένο Συνεργάτη Service. Το προσχέδιο ενός τέτοιου μηνύματος email εμφανίζεται στο πρόγραμμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας και μπορεί να τροποποιηθεί προς το αποστείλετε στον προτιμώμενο Εξουσιοδοτημένο Συνεργάτη Service. Η ίδια η Κινητή Εφαρμογή δεν αποτελεί υποκατάστατο προγράμματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Ενδέχεται να χρειαστεί να συνδεθείτε (log in) στο πρόγραμμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, για να στείλετε το μήνυμα email από τον λογαριασμό σας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Εναλλακτικά προς τα υποδείγματα μηνύματος email, σε ορισμένες χώρες παραπέμπεστε σε μια ιστοσελίδα που σας παρέχει ένα υπόδειγμα, το οποίο σας βοηθά στον προγραμματισμό της επίσκεψης στον Εξουσιοδοτημένο Συνεργάτη ŠKODA.

III. Άλλα

Προγραμματιστής Διαδρομών

Αυτή η λειτουργία χρησιμοποιεί την τρέχουσα τοποθεσία σας προς διευκόλυνση του σχεδιασμού διαδρομών μέσω της Κινητής Εφαρμογής. Παρέχει τη δυνατότητα αναζήτησης και εμφάνιση των πλησιέστερων ειδικών προορισμών (points of interest). Ο Προγραμματιστής Διαδρομών μπορεί να σας ζητήσει να μπείτε στο ημερολόγιό σας, για να σας εμφανίσει το ημερήσιο σας πρόγραμμα (χρονοδιάγραμμα).

Νομική βάση της επεξεργασίας:

Πρέπει να προβούμε στην επεξεργασία, ούτως ώστε να είμαστε σε θέση να συνάψουμε μαζί σας τη σύμβαση για την παροχή των Υπηρεσιών Ψηφιακής Συνδεσιμότητας ŠKODA, ή για να εκτελέσουμε τη σύμβαση την οποία συνάψατε. Η διάθεση των προσωπικών σας δεδομένων αποτελεί συμβατική απαίτηση και αν παραλείψετε να τα διαθέσετε, ενδέχεται να μην είμαστε σε θέση να συνάψουμε σύμβαση μαζί σας ή ενδέχεται να μην είμαστε σε θέση να εκτελέσουμε την ήδη συναφθείσα σύμβαση. Χωρίς την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας, όπως περιγράφεται παραπάνω, δεν θα μπορούσαμε να σας προσφέρουμε τις Υπηρεσίες.

Κατηγορίες των προσωπικών δεδομένων που επεξεργαζόμαστε:

Δεδομένα αναγνώρισης/ταυτοποίησης, στοιχεία επικοινωνίας, δεδομένα εντοπισμού, ιστορικό συναλλαγών, τεχνικές πληροφορίες για το προϊόν, και.

Περίοδος επεξεργασίας και αρχειοθέτησης:

6 μήνες μετά την ακύρωση του λογαριασμού χρήστη.

Κατηγορίες των εκτελώντων την επεξεργασία δεδομένων ή αποδεκτών, στους οποίους ενδέχεται να παρέχουμε τα προσωπικά δεδομένα:

Εταιρείες του Ομίλου Volkswagen, Πάροχοι Υπηρεσιών, Δίκτυο Πωλήσεων (π.χ., Εισαγωγείς, Αντιπροσωπείες, Εξουσιοδοτημένοι Συνεργάτες Service).

Μετά από σχετικό αίτημα, τα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να παρέχονται σε δημόσιες αρχές, και ειδικότερα σε δικαστήρια, στην αστυνομία και σε άλλες υπηρεσίες επιβολής του νόμου, στον απαιτούμενο βαθμό και εντός των ορίων του νόμου.

Πηγή των προσωπικών δεδομένων:

Απευθείας από εσάς και από το όχημα, μέσω του οποίου χρησιμοποιείτε τις Κινητές Υπηρεσίες και που επικοινωνεί έτσι με τους διακομιστές δεδομένων της ŠKODA AUTO.

Διαβίβαση προσωπικών δεδομένων σε τρίτες χώρες ή υπερεθνικούς οργανισμούς:

Ως μέρος της προαναφερθείσας επεξεργασίας, τα προσωπικά σας δεδομένα δεν θα μεταδοθούν σε καμία τρίτη χώρα.

Αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων με βάση τα προσωπικά δεδομένα:

Κατά την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων δεν πραγματοποιείται αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων με βάση τα προσωπικά δεδομένα.

Λοιπές πληροφορίες

Σκοπός της επεξεργασίας:

  1. Παροχή της δυνατότητας Feedback για το Αυτοκίνητο (Car Feedback) στην εφαρμογή MyŠKODA

Περιγραφή του σκοπού επεξεργασίας:

Στην περίπτωση παροχής της δυνατότητας Feedback για το Αυτοκίνητο στην εφαρμογή MyŠKODA ("Feedback για το Αυτοκίνητο"), θα χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στο σύστημα ŠKODA ID για τους σκοπούς της ανάλυσης του feedback, την επεξεργασία του feedback και την επεξεργασία των διαμαρτυριών. Στόχος είναι η συνεχής βελτίωση του προϊόντος και η βελτιωμένη εμπειρία του χρήστη. Κάθε feedback περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία: το επιλεγμένο emoticon, τη διεύθυνση email σας, την ημερομηνία που το υποβάλλατε, την αγορά (χώρα), το μοντέλο και το έτος του αυτοκινήτου, τον VIN (προαιρετικό πεδίο), την κατηγορία, το σχόλιό σας (προαιρετικό πεδίο), τα σταλθέντα συνημμένα αρχεία (προαιρετικό πεδίο). Εάν το feedback σας είναι αρνητικό ή ουδέτερο και επιθυμείτε να επικοινωνήσει μαζί σας η ŠKODA AUTO, τότε το ονοματεπώνυμό σας μεταβιβάζεται στο σύστημα CRM (διαχείρισης πελατειακών σχέσεων), καθώς και όλα τα προαναφερθέντα στοιχεία. Το Feedback για το Αυτοκίνητο δεν υποκαθιστά την τυποποιημένη διαδικασία αξιώσεων στην αντιπροσωπεία ή το εξουσιοδοτημένο συνεργείο επισκευής.

Παρακάτω θα βρείτε μια λεπτομερή επεξήγηση της επεξεργασίας δεδομένων σε σχέση με το Feedback για το Αυτοκίνητο.

I. Feedback για το αυτοκίνητο

Το Feedback για το Αυτοκίνητο σας παρέχει τη δυνατότητα να υποβάλλετε ένα feedback σχετικά με το αυτοκίνητό σας απευθείας στην ŠKODA AUTO. Μπορείτε να υποβάλλετε θετικό, ουδέτερο ή αρνητικό feedback. Το είδος της επεξεργασίας δεδομένων εξαρτάται από το είδος του feedback.

Θετικό feedback

Τα θετικά feedback, δηλ. τα feedback με πράσινο emoticon, διαβιβάζονται πάντα στη βάση δεδομένων των Feedback για το Αυτοκίνητο και σε ορισμένες περιπτώσεις στο σύστημα διαχείρισης πελατειακών σχέσεων, όπου γίνεται η επεξεργασία όλων των παραπόνων των πελατών, δηλ. στο σύστημα CRM, π.χ., στην περίπτωση κατά την οποία ένα θετικό feedback είναι στην πραγματικότητα μια συγκεκαλυμμένη δυσαρέσκεια.

Ουδέτερο feedback

Τα ουδέτερα feedback, δηλ. τα feedback με κίτρινο emoticon, διαβιβάζονται πάντα στη βάση δεδομένων των Feedback για το Αυτοκίνητο και σε ορισμένες περιπτώσεις στο σύστημα CRM (διαχείρισης πελατειακών σχέσεων). Εάν ένας πελάτης επιβεβαιώνει ότι ένα ζήτημα επηρεάζει τη γενικότερή του ικανοποίηση, τότε το feedback υπόκειται σε επεξεργασία από το τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών ή τη γραμμή πληροφόρησης Infoline. Αυτά τα τμήματα στη συνέχεια μπορούν να επικοινωνήσουν με έναν πελάτη μέσω του email που έχει καταχωρηθεί στην εφαρμογή. Η επιλογή του αν ένα ζήτημα επηρεάζει τη γενικότερη ικανοποίηση εμφανίζεται στην περίπτωση feedback με συμπληρωμένη κατηγορία, emoticon, και σχόλιο (κάθε σχόλιο μεγέθους πάνω από 10 χαρακτήρων). Σε περίπτωση που ένα ουδέτερο feedback δεν πληροί τις παραπάνω προϋποθέσεις, μεταβιβάζεται μόνο στη βάση δεδομένων Feedback Αυτοκινήτου (Car Feedback) και δεν εμφανίζεται η επιλογή, δηλ. η ερώτηση σχετικά με την επιρροή στη γενικότερη ικανοποίηση με ένα αυτοκίνητο.

Αρνητικό feedback

Τα αρνητικά feedback, δηλ. τα feedback με κόκκινο emoticon, διαβιβάζονται πάντα στη βάση δεδομένων των Feedback για το Αυτοκίνητο και σε ορισμένες περιπτώσεις στο σύστημα CRM (διαχείρισης πελατειακών σχέσεων). Εάν ένας πελάτης επιβεβαιώνει ότι ένα ζήτημα επηρεάζει τη γενικότερή του ικανοποίηση, τότε το feedback υπόκειται σε επεξεργασία από το τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών ή τη γραμμή πληροφόρησης Infoline. Αυτά τα τμήματα στη συνέχεια μπορούν να επικοινωνήσουν με έναν πελάτη μέσω του email που έχει καταχωρηθεί στην εφαρμογή. Η επιλογή του αν ένα ζήτημα επηρεάζει τη γενικότερη ικανοποίηση εμφανίζεται στην περίπτωση feedback με συμπληρωμένη κατηγορία, emoticon, και σχόλιο (κάθε σχόλιο μεγέθους πάνω από 10 χαρακτήρων). Σε περίπτωση που ένα αρνητικό feedback δεν πληροί τις παραπάνω προϋποθέσεις, μεταβιβάζεται μόνο στη βάση δεδομένων Feedback Αυτοκινήτου (Car Feedback) και δεν εμφανίζεται η επιλογή, δηλ. η ερώτηση σχετικά με την επιρροή στη γενικότερη ικανοποίηση με ένα αυτοκίνητο.

Νομική βάση της επεξεργασίας:

Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων βασίζεται σε έννομο συμφέρον. Χωρίς την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας, όπως περιγράφεται παραπάνω, δεν θα μπορούσαμε να σας παρέχουμε τη δυνατότητα του Feedback για το Αυτοκίνητο.

Κατηγορίες των προσωπικών δεδομένων που επεξεργαζόμαστε:

Στοιχεία ταυτότητας, στοιχεία επικοινωνίας, τεχνικές πληροφορίες για το προϊόν, φωτογραφία/video/ήχος/έγγραφο, feedback.

Ο Πελάτης δεν επιτρέπεται να «ανεβάζει» (upload) συνημμένα έγγραφα, τα οποία προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Η ŠKODA AUTO δεν αναλαμβάνει την ευθύνη για οιαδήποτε παραβίαση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας κατά την υποβολή συνημμένων εγγράφων τέτοιου είδους από τον πελάτη. Τα δεδομένα αποθηκεύονται σε διακομιστή δεδομένων της ŠKODA AUTO.

Περίοδος επεξεργασίας και αρχειοθέτησης:

3 χρόνια από την ημερομηνία του feedback σε περίπτωση θετικών feedback. Τα ουδέτερα/αρνητικά σχόλια (feedbacks) υπόκεινται επεξεργασία σύμφωνα με τις εξής βασικές αρχές https://www.skoda-auto.com/other/memorandum-infoline/. Στη συνέχεια γίνεται πλήρης ανωνυμοποίηση των δεδομένων. Αυτή η πράξη έχει επηρεάζει το ιστορικό των feedback στο μενού περιβάλλοντος (context menu) στη λειτουργία Feedback για το Αυτοκίνητο (Car Feedback). Όλο το ιστορικό διαγράφεται και ένας πελάτης δεν είναι πλέον σε θέση να το εμφανίσει.

Κατηγορίες των εκτελώντων την επεξεργασία δεδομένων ή αποδεκτών, στους οποίους ενδέχεται να παρέχουμε τα προσωπικά δεδομένα:

Εταιρείες του Ομίλου Volkswagen, Πάροχοι Υπηρεσιών, Δίκτυο Πωλήσεων (π.χ., Εισαγωγείς, Αντιπροσωπείες, Εξουσιοδοτημένοι Συνεργάτες Service).

Μετά από σχετικό αίτημα, τα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να παρέχονται σε δημόσιες αρχές, και ειδικότερα σε δικαστήρια, στην αστυνομία και σε άλλες υπηρεσίες επιβολής του νόμου, στον απαιτούμενο βαθμό και εντός των ορίων του νόμου.

Πηγή των προσωπικών δεδομένων:

Απευθείας από εσάς και από το όχημα, το οποίο επικοινωνεί με τους διακομιστές δεδομένων της ŠKODA AUTO.

Διαβίβαση προσωπικών δεδομένων σε τρίτες χώρες ή υπερεθνικούς οργανισμούς:

Ως μέρος της προαναφερθείσας επεξεργασίας, τα προσωπικά σας δεδομένα δεν θα μεταδοθούν σε καμία τρίτη χώρα.

Αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων με βάση τα προσωπικά δεδομένα:

Κατά την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων δεν πραγματοποιείται αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων με βάση τα προσωπικά δεδομένα.

Λοιπές πληροφορίες

Τα προσωπικά δεδομένα μπορεί να αρχειοθετηθούν προς το δημόσιο συμφέρον και να χρησιμοποιηθούν για επιστημονικούς και ιστορικούς σκοπούς και για σκοπούς στατιστικής μελέτης. Σε αιτιολογημένες ειδικές περιπτώσεις, τα προσωπικά δεδομένα ενδέχεται να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας για την επίλυση νομικών θεμάτων, συμπεριλαμβανομένης της εκτέλεσης υποχρεώσεων έναντι φορέων της δημόσιας διοίκησης και της παρακολούθησης και συνεχούς αξιολόγησης νομικών κινδύνων.

Τα προσωπικά δεδομένα μπορεί να αρχειοθετηθούν προς το δημόσιο συμφέρον και να χρησιμοποιηθούν για επιστημονικούς και ιστορικούς σκοπούς και για σκοπούς στατιστικής μελέτης. Σε αιτιολογημένες ειδικές περιπτώσεις, τα προσωπικά δεδομένα ενδέχεται να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας για την επίλυση νομικών θεμάτων, συμπεριλαμβανομένης της εκτέλεσης υποχρεώσεων έναντι φορέων της δημόσιας διοίκησης και της παρακολούθησης και συνεχούς αξιολόγησης νομικών κινδύνων.

Ποια είναι τα δικαιώματά σας;

Στο πλαίσιο της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα διαθέτετε τα παρακάτω δικαιώματα:

Πώς μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας;

Για αιτήματα που σχετίζονται με την προστασία και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, χρησιμοποιήστε τους παρακάτω τρόπους επικοινωνίας:

Ηλεκτρονικά στο:

http://www.skoda-auto.com/data-privacy/

Ταχυδρομικώς:

ŠKODA AUTO a.s.
tř. Václava Klementa 869,
Mladá Boleslav II,
293 01 Mladá Boleslav

Σε σχέση με την άσκηση των δικαιωμάτων σας, η ŠKODA AUTO ενδέχεται να χρεώσει ένα εύλογο τέλος, λαμβανομένου υπόψη του απαιτούμενου για την επεξεργασία διοικητικού κόστους, όταν τα αιτήματα που προέρχονται από ένα πρόσωπο στο οποίο αφορούν τα δεδομένα, είναι προφανώς αβάσιμα ή υπερβολικά.

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (ΥΠΔ)

Για ερωτήσεις αναφορικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων, μπορείτε να επικοινωνήσετε απευθείας με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (ΥΠΔ) της ŠKODA AUTO.

http://www.skoda-auto.com/data-privacy/
dpo@skoda-auto.cz

Υποβολή παραπόνου

Σε περίπτωση που διαφωνείτε με τον τρόπο που η ŠKODA AUTO επεξεργάζεται ή χειρίζεται τα προσωπικά δεδομένα σας, μπορείτε να υποβάλετε ένα παράπονο μαζί με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (ΥΠΔ) της ŠKODA AUTO ή μια εποπτική αρχή.

Γραφείο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
+420 234 665 111
http://www.uoou.cz/en/