Tietoa henkilötietojen käsittelystä

Tässä dokumentissa ŠKODA AUTO a.s., osoite tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, 293 10, Mladá Boleslav, yritystunnus: 00177041, joka on merkitty Prahan käräjäoikeuden osastolla B, rekisterissä nro 332, ylläpitämään kaupparekisteriin, henkilötietorekisterinpitäjänä (jäljempänä "ŠKODA AUTO") kertoo henkilötietojen käsittelystä ja siihen liittyvistä oikeuksistasi.

Henkilötietoja käsitellään seuraavan toiminnan yhteydessä:

ŠKODA n Digitaalisten tiedonsiirtopalvelujen tarjoaminen

Käsittelyn tarkoitus:

ŠKODAn Digitaalisten tiedonsiirtopalvelujen tarjoaminen

Käsittelyn tarkoituksen kuvaus:

ŠKODAn Digitaalisten tiedonsiirtopalvelujen (jäljempänä "Palvelut") yhteydessä käytämme ŠKODA ID -järjestelmään tallentamiamme henkilötietojasi rekisteröityessäsi ŠKODA-palveluympäristöön sekä aktivoidessasi ja käyttäessäsi ladattavissa olevan ympäristön (esim. mobiilisovellus, web-portaali) kautta tilattuja palveluja. Tarjottujen palvelujen ja ladattavissa olevien ympäristöjen valikoima riippuu ajoneuvotyypistä, ajoneuvossa sovitusti käytössä olevista laitteista, Infotainment-järjestelmästä ja maasta.

Henkilötietojesi käsittelyyn voi kuulua esimerkiksi ajoneuvosi tunnistenumeron sekä GPS:n kautta hankittujen tietojen käyttöä. Näitä ovat esimerkiksi ajoneuvon reaaliaikainen sijainti sekä tietojen mahdollinen siirtäminen palveluntarjoajalle. Palvelujen käyttö edellyttää, että luomme sinulle käyttäjätilin, jossa käytämme henkilötietojasi. Voimme lisäksi pyytää sinulta muita henkilötietoja, jotka liittyvät sovittuihin palveluihin sekä tilaamaasi ladattavissa olevaan ympäristöön.

Alla on selitetty yksityiskohtaisesti eri palveluihin liittyvä tietojen käsittely.

I. SmartLink

SmartLink antaa sinulle pääsyn laajaan valikoimaan palveluja tai ominaisuuksia, jotka on kuvattu seuraavassa. Voit helposti tarkistaa ajoneuvon tilan ja saada ajankohtaista tietoa sisältäen ajankohtaiset ajotiedot, sisältäen tilastot (sekä takautuvat että ajankohtaiset), ajopäiväkirjan tai matkojen suunnittelun. Palvelun käyttäämiseksi ajoneuvosi tulee olla varustettu SmartLink tai SmartLink+ -järjestelmällä. Lisätietojen saamiseksi katso ajoneuvon käyttöohjekirjasta tai kysy ŠKODA-kumppaniltasi.

Auton tila

"Auton tila" -palvelulla voit tarkistaa ajoneuvosi kilometrilukeman, toimintamatkan jäljellä olevalla polttoaineella, ja seuraavan huollon ajankohdan. Palvelu mahdollistaa ainoastaan ajankohtaisen tiedon lukemisen ja näyttämisen ajoneuvostasi.

Auton kuntoraportti

"Auton kuntoraportti" kertoo ajoneuvon senhetkisestä kunnosta. Näet ajoneuvon varoitusviestit ja/tai huoltotarpeet ja hallinnoida niitä (esim. tulostaa tai arkistoida). Kun mobiililaitteesi on yhdistetty ajoneuvoosi, se välittää ajankohtaiset tiedot ja ne näytetään.

Ajopäiväkirja (jos saatavilla)

"Ajopäiväkirja"-palvelulla voit seurata kaikkia matkojasi sisältäen kaikki saatavilla olevat yksityiskohdat ja reittitiedot sekä luokitella matkat yksityisiksi tai työajoiksi. Ajopäiväkirjan voi viedä tiedostoksi.

Huoltokumppani

"Huoltokumppanissa" voit löytää ja valita suosimasi ŠKODA-huollon helposti.

Tietojen käsittelyn oikeusperusta:

Tietojen käsittely on välttämätöntä, jotta voimme tehdä kanssasi sopimuksen ŠKODAn Digitaalisten tiedonsiirtopalvelujen tarjoamisesta tai toteuttaa tehdyn sopimuksen. Henkilötietojen antaminen on sopimukseen perustuva vaatimus, joten tietojen antamatta jättäminen voi estää sopimuksen tekemisen tai jo tehdyn sopimuksen toteuttamisen. Emme pysty tarjoamaan sinulle palveluja ilman ylläkuvattua henkilötietojen käsittelyä.

Käsittelemiemme henkilötietojen tyypit:

Tunnistetiedot, yhteystiedot, paikannustiedot, ostohistoria, tuotteen tekniset tiedot ja

Käsittely ja säilytysaika:

Kuusi kuukautta käyttäjätilin peruuttamisesta.

Tietojen käsittelijät ja tietojen vastaanottajat, joille voimme luovuttaa henkilötietoja:

Volkswagen-konserniin kuuluvat yritykset, palveluntarjoajat, jakeluverkosto (esim. maahantuojat, jälleenmyyjät, huoltoliikkeet).

Luovutamme henkilötietojasi pyydettäessä julkisille viranomaisille, erityisesti tuomioistuimille, poliisille ja muille lainvalvontaviranomaisille, tarvittavassa laajuudessa sekä lain sallimissa rajoissa.

Henkilötietojen lähde:

Saamme henkilötiedot suoraan sinulta tai ajoneuvosta, jonka kautta käytät palveluja ja joka siten on yhteydessä ŠKODA AUTOn datapalvelimiin.

Henkilötietojen siirtäminen kolmansiin maihin tai ylikansallisille organisaatioille:

Henkilötietojasi ei siirretä kolmansiin maihin tietojen käsittelyn yhteydessä.

Henkilötietoihin perustuva automaattinen päätöksenteko:

Henkilötietojesi käsittelyn yhteydessä ei tapahdu automaattista henkilötietoihin perustuvaa päätöksentekoa.

Muut tiedot

Henkilötiedot voidaan arkistoida yleisen edun vuoksi ja niitä voidaan käyttää tieteelliseen, historialliseen tai tilastolliseen tutkimukseen. Hyvin perustelluissa tapauksissa henkilötietoja voidaan käsitellä myös oikeudellisten kysymysten ratkaisemisessa, joita ovat esimerkiksi julkisen hallinnon velvoitteiden täyttäminen ja valvonta sekä oikeudellisten riskien jatkuva arviointi.

Mitä oikeuksia sinulla on?

Henkilötietojen käsittelyssä sinulla on oikeus:

Miten voit käyttää oikeuksiasi?

Lisätietoja henkilötietojen suojaamisesta ja käsittelystä saat seuraavista lähteistä:

Sähköisesti osoitteesta:

http://www.skoda-auto.com/data-privacy/

Postitse osoitteesta:

ŠKODA AUTO a.s.

Tř. Václava Klementa 869,

Mladá Boleslav II,

293 01 Mladá Boleslav

Kun käytät oikeuksiasi, ŠKODA AUTO voi veloittaa sinulta kohtuullisen maksun, joka perustuu käsittelystä aiheutuviin hallinnollisiin kustannuksiin, jos rekisteröidyn pyynnöt ovat ilmeisen perusteettomia tai kohtuuttomia.

Tietosuojavaltuutettu (DPO)

Lisätietoja henkilötietojen suojaamisesta saat ottamalla suoraan yhteyttä ŠKODA AUTOn tietosuojavaltuutettuun.

http://www.skoda-auto.com/data-privacy/

dpo@skoda-auto.cz

Valituksen tekeminen

Jos olet tyytymätön siihen, miten ŠKODA AUTO käsittelee henkilötietojasi, voit valittaa asiasta ŠKODA AUTOn tietosuojavaltuutetulle tai valvontaviranomaiselle.

Henkilötietosuojan toimisto

Pplk. Sochora 27

170 00 Praha 7

+420 234 665 111

http://www.uoou.cz/en/