Meddelelse om Behandling af Personoplysninger

Med dette dokument giver vi – virksomheden ŠKODA AUTO a.s., tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, 29301 Mladá Boleslav, Tjekkiet (reg. nr.: 00177041), registreret i handelsregistret hos byretten i Prag med nr. B 332, infoline@skoda-auto.cz, (i det følgende benævnt “ŠKODA AUTO”) – som administratorer af persondata informationer om vores administration af persondata og dine rettigheder i den forbindelse.

Administrationen af persondata sker som led i følgende aktivitet:

Levering af ŠKODA Digital Connectivity Services

Indhold:

  1. Levering af ŠKODA Digital Connectivity Services

    I. Smartlink

    II. MyŠKODA services

    III. Andet

  2. Levering af Car Feedback-featuren i MyŠKODA-applikationen

Formålet med databehandlingen:

  1. Levering af ŠKODA Digital Connectivity Services

Beskrivelse af formålet med databehandlingen:

I forbindelse med leveringen af ŠKODA Digital Connectivity Services ("Tjenester") vil vi bruge dine personoplysninger, som er opbevaret i systemet ŠKODA ID, til din registrering i ŠKODAs Tjeneste-miljø samt til aktivering og anvendelse af de tjenester, du bestiller via forskellige miljøer (fx mobilapplikation eller webportal). Udvalget af de leverede Tjenester og de tilgængelige miljøer, du kan anvende, afhænger af køretøjets type, det udstyr i køretøjet, der er indgået aftale om, infotainmentsystemet og det pågældende land.

Behandlingen af dine personoplysninger kan blandt andet omfatte brugen af dit køretøjs stelnummer og data fra en GPS, såsom køretøjets aktuelle position, og eventuel overførsel til en servicepartner. Vi bruger dine personoplysninger til at oprette en brugerkonto, så du kan få tilladelse til at bruge Tjenesterne. Vi kan endvidere bede om flere personoplysninger relateret til de pågældende Tjenester, der er indgået aftale om, og de tilgængelige miljøer, du har bestilt.

Nedenfor finder du en detaljeret beskrivelse af databehandlingen i forbindelse med de enkelte Tjenester.

I. Smartlink

Smartlink giver dig adgang til en lang række tjenester og funktioner, som er beskrevet nedenfor. Du kan nemt tjekke køretøjets status og få opdaterede oplysninger, herunder aktuelle kørselsdata, inklusive statistik (både tidligere og i realtid) samt oplysninger om rejselog eller turplanlægning. For at bruge tjenesten skal du have systemerne Smartlink eller Smartlink+. For yderligere oplysninger henvises til instruktionsbogen eller din ŠKODA partner.

Bilstatus

Under "Bilstatus" kan du tjekke dit køretøjs status, fx kilometertal, brændstofniveau og vedligeholdelsesinterval. Med denne tjeneste kan du kun læse og se aktuelle oplysninger om køretøjets status.

Bilstatusrapport

I bilens statusrapport finder du oplysninger om køretøjets aktuelle stand. Du kan se aktuelle advarsler og/eller servicebehov og administrere disse (fx udskrive eller arkivere dem). Når din mobile enhed er forbundet med køretøjet, overføres de aktuelle oplysninger om standen og vises på enheden.

Kørselsstatistik & Logbog (hvis tilgængelig)

Under "Kørselsstatistik & Logbog" kan du finde alle dine ture og nemt skifte mellem forretningsmæssige og private ture samt finde alle tilgængelige oplysninger og ruteoplysninger. Logbogen kan eksporteres.

Servicepartner

Via "Servicepartner" kan du nemt finde og vælge din foretrukne ŠKODA servicepartner.

II. MyŠKODA-tjenester Dine personoplysninger behandles efter registrering og aktivering af alle MyŠKODA-applikationens funktioner inklusive support og udvikling af denne.

Manualer

Hvis du ikke ved, hvordan du skal betjene forskellige funktioner, eller blot ønsker at vide mere om, hvad din bil kan og derfor er på udkig efter instruktioner til din bil, vil Manualer være en nyttig kilde til information.

Manual Appointment

For at bruge denne tjeneste skal du vælge foretrukken servicepartner. Takket være Manual Appointment kan du herefter oprette en e-mail til din foretrukne servicepartner med alle de nødvendige informationer. Udkastet til en sådan e-mail vises i din e-mailklient og kan tilpasses, inden du sender den til din foretrukne servicepartner. Mobilappen er i sig selv ikke nogen afløsning for e-mailklienten. Du vil muligvis skulle logge på e-mailklienten for at sende e-mailen fra din e-mailkonto. Som alternativ til e-mailskabeloner vil man for nogle landes vedkommende blive viderestillet til en hjemmeside, hvor man kan finde en skabelon, der kan hjælpe en med planlægningen af besøget hos ŠKODA partneren.

III. Andet

Ruteplanner

Denne feature anvender din aktuelle placering for at gøre din ruteplanlægning via mobilappen nemmere. Den giver mulighed for at søge efter og få vist POI'er i nærheden. Ruteplanneren kan bede dig om adgang til din kalender, så du kan få vist din dagsplan.

Retsgrundlag for databehandlingen:

Vi er nødt til at gennemføre databehandlingen, for at du kan indgå aftalen om levering af ŠKODA Digital Connectivity Services, eller for at vi kan leve op til den aftale, som du har indgået. Afgivelsen af dine personlige data er et aftalerelateret krav, og hvis de nødvendige data ikke stilles til rådighed, kan vi eventuelt ikke indgå aftalen med dig eller opfylde den aftale, som allerede er indgået. Vi kan ikke levere Tjenesterne til dig uden at behandle dine personoplysninger som beskrevet ovenfor.

Kategorier af personoplysninger, som vi behandler:

Identifikationsoplysninger, kontaktoplysninger, lokaliseringsdata, handelsmæssig historik samt tekniske oplysninger om produktet.

Behandlings- og opbevaringsperiode:

6 måneder efter opsigelse af brugerkontoen.

Kategorier af databehandlere eller modtagere, som vi kan videregive personoplysningerne til:

Selskaber i Volkswagen koncernen, leverandører af Tjenester, distributionsnetværk (fx importører, forhandlere og servicepartnere).

Efter anmodning kan dine personoplysninger blive videregivet til offentlige myndigheder, særligt til domstole, politiet og andre retshåndhævende myndigheder, i den udstrækning, det er nødvendigt, og inden for lovens grænser.

Kilde til personoplysninger:

Direkte fra dig og fra det køretøj, via hvilket du anvender Tjenesterne, og som således kommunikerer med ŠKODA AUTOs dataservere.

Overførsel af personoplysninger til andre lande eller overstatslige organisationer:

Som en del af ovennævnte databehandling vil dine persondata ikke blive overdraget til andre lande.

Automatiske afgørelser baseret på personoplysninger:

Under behandlingen af personoplysninger vil der ikke blive truffet automatiske afgørelser baseret på personoplysninger.

Øvrige oplysninger

Formålet med databehandlingen:

  1. Levering af Car Feedback-featuren i MyŠKODA-applikationen

Beskrivelse af formålet med databehandlingen:

I forbindelse med leveringen af Car Feedback-featuren i MyŠKODA-applikationen ("Car Feedback") vil vi bruge dine personoplysninger, som er opbevaret i systemet ŠKODA ID, til analyse af feedback, behandling af feedback og reklamationsbehandling. Formålet med dette er en kontinuerlig produktforbedring og en bedre brugeroplevelse. Enhver feedback indeholder følgende data: valgt emoticon, din e-mailadresse, dato for indsendelse, marked, bilmodel og år, stelnummer (ikke-obligatorisk felt), kategori, din kommentar (ikke-obligatorisk felt), sendte vedhæftninger (ikke-obligatorisk felt). Hvis din feedback er negativ eller neutral, og du ønsker at blive kontaktet af ŠKODA AUTO, sendes dit for- og efternavn samt alle de førnævnte data til CRM-systemet. Car Feedback erstatter ikke den normale reklamationsprocedure med forhandleren eller det autoriserede værksted.

Nedenfor finder du en detaljeret beskrivelse af databehandlingen i forbindelse med Car Feedback.

I. Car Feedback

Car Feedback giver dig mulighed for at indsende feedback vedrørende din bil direkte til ŠKODA AUTO. Du kan indsende positiv, neutral eller negativ feedback. Måden, hvorpå databehandlingen finder sted, afhænger af typen af feedback.

Positiv feedback

Positiv feedback, dvs. feedback med grøn emoticon, sendes altid til Car Feedback-databasen og i nærmere udspecificerede situationer til Customer Relationship Management-systemet, hvor alle reklamationer fra kunder behandles, dvs. CRM-systemet, fx hvis en positiv feedback i virkeligheden er en skjult utilfredshed.

Neutral feedback

Neutral feedback, dvs. feedback med gul emoticon, sendes altid til Car Feedback-databasen og i nærmere udspecificerede situationer til CRM-systemet. Hvis en kunde bekræfter, at et problem har indflydelse på vedkommendes generelle tilfredshed, behandles den pågældende feedback af Customer Care-afdelingen eller Infoline. Disse afdelinger kan efterfølgende kontakte kunden via den e-mail, der er angivet i applikationen. Muligheden, hvis et problem har indflydelse på den generelle tilfredshed, vises i tilfælde af feedback med udfyldt kategori, emoticon og kommentar (alle kommentarer over 10 tegn). I tilfælde af at en neutral feedback ikke opfylder de ovenstående betingelser, sendes den kun til Car Feedback-databasen, og muligheden, dvs. spørgsmålet vedr. en indflydelse på den generelle tilfredshed med en bil, vises ikke.

Negativ feedback

Negativ feedback, dvs. feedback med rød emoticon, sendes altid til Car Feedback-databasen og i nærmere udspecificerede situationer til CRM-systemet. Hvis en kunde bekræfter, at et problem har indflydelse på vedkommendes generelle tilfredshed, behandles den pågældende feedback af Customer Care-afdelingen eller Infoline. Disse afdelinger kan efterfølgende kontakte kunden via den e-mail, der er angivet i applikationen. Muligheden, hvis et problem har indflydelse på den generelle tilfredshed, vises i tilfælde af feedback med udfyldt kategori, emoticon og kommentar (alle kommentarer over 10 tegn). I tilfælde af at en negativ feedback ikke opfylder de ovenstående betingelser, sendes den kun til Car Feedback-databasen, og muligheden, dvs. spørgsmålet vedr. en indflydelse på den generelle tilfredshed med en bil, vises ikke.

Lovmæssigt grundlag for databehandlingen:

Identifikationsoplysninger, kontaktoplysninger, tekniske informationer om produktet, foto/video/audio/dokument, feedback.

Kategorier af personoplysninger, som vi behandler:

Identifikationsoplysninger, kontaktoplysninger, bilens model og år, stelnummer, information om produktet inklusive vedhæftninger, som kunden har indsat, såsom billeder, lydfiler, videoer eller andre dokumenter.

Kunden er ikke berettiget til at uploade vedhæftninger, som er beskyttet af copyright. ŠKODA AUTO påtager sig ikke ansvaret for nogen form for krænkelse af ophavsretten ved kundes indsendelse af en sådan vedhæftning. Datene opbevares på ŠKODA AUTOs dataserver.

Behandlings- og opbevaringsperiode:

3 år fra datoen for feedback i forbindelse med positiv feedback. Den neutrale/negative feedback behandles i henhold til følgende principper https://www.skoda-auto.com/other/memorandum-infoline/. Dataene bliver efterfølgende komplet anonymiseret. Denne handling har indflydelse på historikken af feedback i kontekstmenuen i Car Feedback-funktionen. Al historik slettes, og kunden kan ikke se den længere.

Kategorier af databehandlere eller modtagere, som vi kan videresende personoplysningerne til:

Selskaber i Volkswagen koncernen, leverandører af Tjenester, distributionsnetværk (fx importører, forhandlere og servicepartnere).

Efter anmodning kan dine personoplysninger blive videregivet til offentlige myndigheder, særligt til domstole, politiet og andre retshåndhævende myndigheder, i den udstrækning, det er nødvendigt, og inden for lovens grænser.

Kilde til personoplysninger:

Direkte fra dig og fra det køretøj, som kommunikerer med ŠKODA AUTOs dataservere.

Overdragelse af personoplysninger til andre lande eller overstatslige organisationer:

Som en del af ovennævnte databehandling vil dine persondata ikke blive overdraget til andre lande.

Automatisk beslutningstagning baseret på personoplysninger:

Under behandlingen af personoplysninger vil der ikke blive truffet automatiske afgørelser baseret på personoplysninger.

Andre informationer

Personoplysninger kan blive gemt af hensyn til offentlighedens interesser og blive anvendt til videnskabelige, historiske eller statistiske forskningsprojekter. I veldokumenterede sager kan personoplysninger også blive behandlet i forbindelse med løsning af juridiske sager inklusive sager om opfyldelse af forpligtelser over for offentlige myndigheder og overvågning samt evaluering af juridiske risici.

Personoplysninger kan blive gemt af hensyn til offentlighedens interesser og blive anvendt til videnskabelige, historiske eller statistiske forskningsprojekter. I veldokumenterede sager kan personoplysninger også blive behandlet i forbindelse med løsning af juridiske sager inklusive sager om opfyldelse af forpligtelser over for offentlige myndigheder og overvågning samt evaluering af juridiske risici.

Hvilke rettigheder har du?

Som led i behandling af persondata har du følgende rettigheder:

Hvordan kan du udøve dine rettigheder?

Hvad angår forespørgsler relateret til beskyttelse af persondata, skal du anvende følgende kommunikationskanaler:

Elektronisk på:

http://www.skoda-auto.com/data-privacy/

Via post:

ŠKODA AUTO a.s.
tř. Václava Klementa 869,
Mladá Boleslav II,
293 01 Mladá Boleslav

I forbindelse med udøvelse af dine rettigheder kan ŠKODA AUTO opkræve et rimeligt gebyr på baggrund af de administrative omkostninger forbundet med sagsbehandlingen, når forespørgslerne fra et dataemne forekommer ubegrundede eller meget omfattende.

Databeskyttelsesrådgiver

I forbindelse med spørgsmål vedrørende beskyttelse af persondata kan der rettes direkte henvendelse til virksomhedens Data Protection Officer (DPO) hos ŠKODA AUTO.

http://www.skoda-auto.com/data-privacy/
dpo@skoda-auto.cz

Indgivelse af klage

Hvis du er uenig i den måde, hvorpå ŠKODA AUTO behandler dine persondata, kan du indgive en klage til virksomhedens Data Protection Officer (DPO) hos ŠKODA AUTO eller til en tilsynsmyndighed.

Office for Personal Data Protection
Pplk. Sochora 27
170 00 Prag 7
+420 234 665 111
http://www.uoou.cz/en/