Information om behandling af personoplysninger

I dette dokument og som dataansvarlig leverer vi – selskabet ŠKODA AUTO a.s., tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, 293 10, Mladá Boleslav, Identifikationsnr.: 00177041, registreret i handelsregistret i byretten i Prag under Afsnit B, Sagsnr. 332 ("ŠKODA AUTO") – oplysninger om behandlingen af personoplysninger og dine rettigheder i relation dertil.

Behandlingen af personoplysninger udføres som en del af følgende aktivitet:

Levering af ŠKODA Digital Connectivity Services

Formålet med behandlingen:

Levering af ŠKODA Digital Connectivity Services

Beskrivelse af formålet med behandlingen:

I forbindelse med leveringen af ŠKODA Digital Connectivity Services ("Tjenester") vil vi bruge dine personoplysninger, som er opbevaret i systemet ŠKODA ID, til din registrering i ŠKODAs Tjeneste-miljø samt til aktivering og anvendelse af de tjenester, du bestiller via forskellige miljøer (f.eks. mobilapplikation eller webportal). Udvalget af de leverede Tjenester og de tilgængelige miljøer, du kan anvende, afhænger af køretøjets type, det udstyr i køretøjet, der er indgået aftale om, infotainmentsystemet og det pågældende land.

Behandlingen af dine personoplysninger kan blandt andet omfatte brugen af dit køretøjs VIN-nummer og data fra en GPS, såsom køretøjets aktuelle position, og eventuel overførsel til en servicepartner. Vi bruger dine personoplysninger til at oprette en brugerkonto, så du kan bruge Tjenesterne. Vi kan endvidere bede om flere personoplysninger relateret til de pågældende Tjenester, der er indgået aftale om, og de tilgængelige miljøer, du har bestilt.

Nedenfor finder du en detaljeret beskrivelse af databehandlingen i forbindelse med de enkelte Tjenester.

I. Smartlink

Smartlink giver dig adgang til en lang række tjenester og funktioner, som er beskrevet nedenfor. Du kan nemt tjekke køretøjets status og få opdaterede oplysninger, herunder aktuelle kørselsdata, inklusive statistik (både tidligere og i realtid) samt oplysninger om rejselog eller turplanlægning. For at bruge tjenesten skal du have systemerne Smartlink eller Smartlink+. For yderligere oplysninger henvises til instruktionsbogen eller din ŠKODA-partner.

Køretøjets status (Vehicle Status)

Under "Køretøjets status" kan du tjekke dit køretøjs status, f.eks. kilometertal, brændstofniveau og vedligeholdelsesinterval. Med denne tjeneste kan du kun læse og se aktuelle oplysninger om køretøjets status.

Køretøjets sundhedsrapport (Vehicle Health Report)

I køretøjets sundhedsrapport finder du oplysninger om køretøjets aktuelle stand. Du kan se aktuelle advarsler om køretøjet og/eller behov for serviceeftersyn og administrere dem (f.eks. kan du printe eller arkivere dem). Når din mobile enhed er forbundet med køretøjet, overføres de aktuelle oplysninger om standen og vises på enheden. _ _

Kørselsstatistik & Logbog (hvis tilgængelig) (Trip Statistics & Logbook)

Under "Kørselsstatistik & Logbog" kan du finde alle dine ture og nemt skifte mellem forretningsmæssige og private ture samt finde alle tilgængelige oplysninger og ruteoplysninger. Logbogen kan eksporteres.

Servicepartner

Via "Servicepartner" kan du nemt finde og vælge din foretrukne ŠKODA-servicepartner.

Retsgrundlaget for behandlingen:

Vi er nødt til at udføre behandlingen for at kunne indgå en kontrakt med dig om levering af ŠKODA Digital Connectivity Services, eller for at opfylde den kontrakt, du har indgået. Levering af dine personoplysninger er et kontraktmæssigt krav, og hvis du undlader at levere dem, vil vi muligvis ikke kunne indgå en kontrakt med dig eller opfylde en allerede indgået kontrakt. Vi kan ikke levere Tjenesterne til dig uden at behandle dine personoplysninger som beskrevet ovenfor.

Kategorier af personoplysninger vi behandler:

Identifikationsoplysninger, kontaktoplysninger, lokaliseringsdata, handelsmæssig historik samt tekniske oplysninger om produktet.

Behandling og opbevaringsperiode:

Seks måneder efter annullering af brugerkontoen.

Kategorier af databehandlere eller modtagere, som vi kan videregive personoplysningerne til:

Selskaber i Volkswagen-koncernen, leverandører af Tjenester, distributionsnetværk (f.eks. importører, forhandlere og servicepartnere).

Efter anmodning kan dine personoplysninger blive videregivet til offentlige myndigheder, særligt til domstole, politiet og andre retshåndhævende myndigheder, i den udstrækning, det er nødvendigt, og inden for lovens grænser.

Kilde til personoplysninger

Direkte fra dig og fra det køretøj, via hvilket du anvender Tjenesterne, og som således kommunikerer med ŠKODA AUTOs dataservere.

Overførsel af personoplysninger til tredjelande eller overnationale organisationer:

Dine personoplysninger vil ikke blive overført til tredjelande som led i ovennævnte behandling.

Automatiske afgørelser baseret på personoplysninger:

Under behandlingen af personoplysninger vil der ikke blive truffet automatiske afgørelser baseret på personoplysninger.

Øvrige oplysninger

Personoplysninger kan blive arkiveret i samfundets interesse og blive anvendt til videnskabelige eller historiske formål eller til statistiske forskningsformål. I velbegrundede tilfælde kan personoplysningerne også blive genstand for behandling i forbindelse med afgørelse af juridiske forhold, herunder opfyldelse af forpligtelser over for offentlige administrative organer samt overvågning og løbende evaluering af juridiske risici.

Hvad er dine rettigheder?

Som led i behandlingen af personoplysninger har du følgende rettigheder:

Hvordan kan du udøve dine rettigheder?

Ved forespørgsler om beskyttelse og behandling af personoplysninger kan du bruge følgende kommunikationskanaler:

Elektronisk:

http://www.skoda-auto.com/data-privacy/

E-mail:

ŠKODA AUTO a.s.

tř. Václava Klementa 869,

Mladá Boleslav II,

293 01 Mladá Boleslav

I forbindelse med udøvelsen af rettigheder kan ŠKODA AUTO opkræve et rimeligt gebyr for de administrative omkostninger til behandlingen, hvis anmodninger fra en registreret er åbenbart grundløs eller fordi de gentages.

Databeskyttelsesrådgiver

Ved spørgsmål vedrørende beskyttelse af personoplysninger kan du kontakte ŠKODA AUTOs databeskyttelsesrådgiver direkte.

http://www.skoda-auto.com/data-privacy/

dpo@skoda-auto.cz

Indgivelse af klage

Hvis du er uenig i den måde, hvorpå ŠKODA AUTO behandler eller håndterer dine personoplysninger, kan du indgive en klage til ŠKODA AUTOs databeskyttelsesrådgiver eller en tilsynsmyndighed.

Office for Personal Data Protection

Pplk. Sochora 27

170 00 Praha 7+420 234 Praha 111

http://www.uoou.cz/en/