Informace o zpracování osobních údajů

Tímto dokumentem jsme jako správce osobních údajů společnost ŠKODA AUTO a.s., tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, 29301 Mladá Boleslav, Česká republika (IČ: 00177041), zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod číslem B 332, infoline@skoda-auto.cz, (dále jen „ŠKODA AUTO“) - poskytuje informace o zpracování osobních údajů a zveřejnění vašich práv.

Zpracování osobních údajů se provádí následovně:

Poskytování služeb digitálního připojení ŠKODA

Obsah:

  1. Poskytování služeb digitálního připojení ŠKODA

    I. Smartlink

    II. MyŠKODA

    III. Ostatní

  2. Poskytnutí funkce Hodnocení vozu v aplikaci MyŠKODA

Účel zpracování:

  1. Poskytování služeb digitálního připojení ŠKODA

Popis účelu zpracování:

V případě poskytování služeb digitálního připojení ŠKODA (dále jen „Služby") použijeme vaše osobní údaje uložené v systému ŠKODA ID pro účely vaší registrace v digitálním prostředí služeb ŠKODA, aktivace a využívání služeb objednaných prostřednictvím dostupného uživatelského prostředí (např. mobilní aplikace, webový portál). Rozsah poskytovaných služeb a dostupná prostředí, která můžete použít, závisí na typu vozidla, výbavy ve vozidle, infotainment systému a příslušné zemi.

Zpracování vašich osobních údajů může zahrnovat například použití čísla VIN vašeho vozidla a dat získaných prostřednictvím GPS, jako je aktuální poloha vozidla, a jeho potenciální přenos k poskytovateli služeb. Pro používání Služeb, použijeme vaše osobní údaje k vytvoření uživatelského účtu. Dále můžeme požadovat další osobní údaje týkající se příslušných smluvních Služeb a dostupného prostředí, které jste si objednali.

Níže naleznete podrobné vysvětlení zpracování dat v souvislosti s jednotlivými Službami.

I. Smartlink

Smartlink umožňuje přístup k celé řadě níže uvedených služeb nebo funkcí. Můžete snadno ověřit stav vozidla a získat aktuální informace včetně aktuálních údajů o jízdě, včetně statistik (jak v retrospektivě, tak v reálném čase) a jízdních dat. Chcete-li službu využívat, musíte být vybaveni systémem Smartlink nebo Smartlink +. Další informace naleznete v návodě k obsluze vozidla nebo se obraťte na svého autorizovaného partnera ŠKODA..

Stav vozu

Pomocí služby „Stav vozu" můžete zkontrolovat stav svého vozidla, Zobrazí se počet najetých kilometrů, dojezd paliva a intervaly údržby. Služba umožňuje pouze číst a zobrazovat aktuální informace o stavu vozidla.

Zdravotní karta vozu

„Zdravotní karta vozu" vás informuje o aktuálním stavu vozidla. Můžete si nechat vizualizovat aktuální výstrahy vozidla nebo jakékoli servisní potřeby a spravovat je (např. Tiskem nebo archivací). Jakmile je vaše mobilní zařízení připojeno k vozidlu, přenáší aktuální stavová data a zobrazuje je.

Statistiky cest a jízdní data (pokud jsou k dispozici)

Služba „ Statistiky cest a jízdní data " umožňuje sledovat všechny vaše cesty s jednoduchým přepínáním mezi služebním a soukromým záznamem včetně informací o trase a dalších podrobnostech.

Servisní partner

Pomocí „Servisní partner" můžete snáze najít a kontaktovat autorizovaného servisního partnera ŠKODA.

II. MyŠKODA

U služby MyŠKODA, jsou vaše osobní údaje zpracovávány po registraci a aktivaci všech funkcí aplikace MyŠKODA včetně jejich podpory a vývoje.

Manuály/návody

Pokud hledáte návod k obsluze svého vozidla, nevíte, jak zacházet s různými funkcemi, nebo se chcete jen dozvědět, co váš vůz dokáže, budou užitečným zdrojem informační příručky.

Ruční plánování prohlídky

Abyste mohli tuto službu využívat, musíte zvolit "Preferred Service Partner" (preferovaného servisního partnera). Díky ručnímu plánování prohlídky pak můžete vygenerovat e-mail se všemi nezbytnými informacemi svému preferovanému servisnímu partnerovi. Koncept tohoto e-mailu se zobrazí ve vašem e-mailovém klientovi a lze jej upravit, než jej odešlete preferovanému servisnímu partnerovi. Samotná mobilní aplikace nenahrazuje e-mailového klienta. Je pravděpodobné, že k odeslání e-mailu z vaší schránky se budete muset přihlásit do e-mailového klienta. Alternativně k e-mailovým šablonám budete v některých zemích přesměrováni na webovou stránku, která vám nabídne šablonu, která vám pomůže naplánovat návštěvu servisního partnera ŠKODA AUTO.

III. Jiné

Plánovač cest

Tato funkce využívá vaši aktuální polohu k usnadnění plánování vaší cesty pomocí mobilní aplikace. Umožňuje vyhledávat a zobrazovat blízké body zájmu. Plánovač cest vás může požádat o přístup do svého kalendáře, aby si nechal zobrazit váš denní plán.

Právní zpracování:

Musíme zracovávat, abychom mohli uzavřít smlouvu o poskytování služeb digitálního připojení ŠKODA s vámi nebo pro vzájemného smluvního závazku. Poskytnutí vašich osobních údajů je smluvní požadavek pro potřebu uzavření smlouvy a poskytnutí objednané služby Bez zpracování vašich osobních údajů, jak je popsáno výše není možné služby poskytnout.

Kategorie osobních údajů, které zpracováváme:

identifikační údaje, kontaktní údaje, lokalizační údaje, historie objednávání, technické informace o produktu.

Doba trvání zpracování a archivace::

6 měsíců po zrušení uživatelského účtu.

Kategorie zpracovatelů údajů nebo příjemců, kterým můžeme osobní údaje poskytnout::

Společnosti Volkswagen Group, poskytovatele služeb, distribuční síť (jako: Importéři, Obchodníci, Servisní partneři).

Vaše osobní údaje mohou být na požádání poskytnuty veřejným orgánům, zejména soudům, policii a jiným donucovacím orgánům v nezbytném rozsahu a v mezích zákona.

Zdroj osobních údajů:

Přímo od vás a z vozidla, prostřednictvím kterého využíváte služby a které tedy komunikují s datovými servery ŠKODA AUTO.

Přenos osobních údajů třetím zemím nebo nadnárodním organizacím::

V rámci výše uvedeného zpracování nebudou vaše osobní údaje přeneseny do žádné třetí země.

Automatizované rozhodování na základě osobních údajů:

Během zpracování osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování na základě získaných údajů.

Další informace

Účel zpracování:

  1. Poskytnutí funkce „Hodnocení vozu" (zpětná vazba vozu) v aplikaci MyŠKODA

Popis účelu zpracování:

V případě poskytnutí funkce „Hodnocení vozu" v aplikaci MyŠKODA („zpětná vazba vozu") použijeme vaše osobní údaje uložené v systému ŠKODA ID pro účely zpětné analýzy, zpracování zpětné vazby a zpracování stížností. Cílem je neustálé zkvalitňování produktů a lepší uživatelská zkušenost. Každá zpětná vazba obsahuje následující údaje: vybraný emotikon, vaše e-mailová adresa, datum odeslání, trh, model a rok výroby vozu, VIN (fakultativní pole), kategorie, váš komentář (fakultativní pole), odeslané přílohy (fakultativní pole). Pokud je vaše zpětná vazba negativní nebo neutrální a chcete, aby vás společnost ŠKODA AUTO kontaktovala, bude vaše jméno a příjmení a také všechny výše uvedené údaje odeslané do systému CRM. Zpětná vazba vozu nenahrazuje standardní postup reklamace u prodejce nebo autorizovaného servisu.

Níže naleznete podrobné vysvětlení zpracování dat v souvislosti s „Hodnocením vozu" (zpětnou vazbou vozu).

I. Hodnocení vozu (zpětná vazba vozu)

Zpětná vazba vozu vám umožňuje odeslat společnosti ŠKODA AUTO zpětnou vazbu týkající se vašeho vozu. Můžete odeslat pozitivní, neutrální nebo negativní zpětnou vazbu. Způsob zpracování dat závisí na typu zpětné vazby.

Pozitivní zpětná vazba

Pozitivní zpětná vazba – „Zpětné vazby“ se zeleným „emotikonem“ jsou vždy zasílány do databáze pro „zpětnou vazbu“ automobilů a v určitých případech do systému pro správu vztahů se zákazníky, kde jsou zpracovávány všechny stížnosti od zákazníků) - CRM systém. Např. v případě, že pozitivní zpětná vazba je zamaskovaná nespokojenost.

Neutrální zpětná vazba

Neutrální zpětná vazba – „Zpětné vazby“ se žlutým emotikonem, se vždy zasílají do databáze pro zpětnou vazbu a ve stanovených případech do systému CRM. Pokud zákazník potvrdí, že problém ovlivňuje jeho celkovou spokojenost, zpětnou vazbu zpracuje oddělení péče o zákazníka nebo Infolinka. Tato oddělení mohou následně kontaktovat zákazníka prostřednictvím e-mailu zadaného v aplikaci. Pokud má problém vliv na celkovou spokojenost, zobrazí se s vyplněnou kategorií, emotikonem a komentářem (každý komentář nad 10 znaků). V případě, že neutrální zpětná vazba nesplňuje výše uvedené podmínky, je odeslána pouze do databáze zpětné vazby vozu, což znamená, že otázka týkající se vlivu na celkovou spokojenost s automobilem, se nezobrazí.

Negativní zpětná vazba

Negativní zpětná vazba – „Zpětné vazby“ s červeným emotikonem, jsou vždy zasílány do databáze zpětné vazby automobilů a v určitých případech do CRM systému. Pokud zákazník potvrdí, že problém ovlivňuje jeho celkovou spokojenost s vozem, tak zpětnou vazbu zpracuje oddělení pro péči o zákazníka nebo Infolinka. Tato oddělení mohou následně kontaktovat zákazníka prostřednictvím e-mailu zadaného v aplikaci. Pokud má problém vliv na celkovou spokojenost s vozem, zobrazí se v případě zpětné vazby s vyplněnou kategorií, emotikonem a komentářem (každý komentář nad 10 znaků). V případě, že negativní zpětná vazba nesplňuje výše uvedené podmínky, je odeslána pouze do databáze zpětné vazby vozu a možnost a otázka týkající se vlivu na celkovou spokojenost s automobilem, se nezobrazí.

Právní základ zpracování:

Zpracování vašich osobních údajů je založeno na oprávněném zájmu. Bez zpracování vašich osobních údajů, jak je popsáno výše, bychom vám nemohli poskytnout zpětnou vazbu od vašeho automobilu.

Kategorie osobních údajů, které zpracováváme:

V zájmu zpětné vazby: Identifikační údaje, kontaktní údaje, technické informace o produktu, fotografie/video /audio/ dokument.

Zákazník není oprávněn přikládat přílohy, které jsou chráněny autorskými právy. Společnost ŠKODA AUTO nepřebírá odpovědnost za jakékoli porušení autorských práv v souvislosti s poskytnutím takové přílohy zákazníkem. Data jsou uložena na datovém serveru společnosti ŠKODA AUTO.

Doba zpracování a archivace:

3 roky ode dne zadání zpětné vazby v případě kladné zpětné vazby. Neutrální/negativní zpětné vazby se zpracovávají podle následujících zásad https://www.skoda-auto.com/other/memorandum-infoline/. Data jsou následně plně anonymizována. Tento krok má dopad na historii zpětných vazeb v kontextové nabídce ve službě „Hodnocení vozu“. Celá historie je odstraněna a zákazník ji již nemůže zobrazit.

Kategorie zpracovatelů údajů, příjemců, kterým můžeme osobní údaje poskytnout:

Společnosti koncernu Volkswagen Group, poskytovatelé služeb, distribuční síť (např. dovozci, prodejci, servisní partneři).

Na požádání mohou být vaše osobní údaje poskytnuty orgánům veřejné moci, zejména soudům, policii a jiným orgánům přítomným v trestním řízení, a to v nezbytném rozsahu a v mezích zákona.

Zdroj osobních údajů:

Přímo od vás a z vozidla, které komunikuje s datovými servery ŠKODA AUTO.

Předávání osobních údajů do třetích zemí nebo nadnárodních organizací:

V rámci výše uvedeného zpracování nebudou vaše osobní údaje předány do žádné třetí země.

Automatizované rozhodování na základě osobních údajů:

Během tohoto zpracování osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování na základě osobních údajů.

Další informace

Osobní údaje mohou být archivovány ve veřejném zájmu a použity pro účely vědeckého, historického nebo statistického výzkumu. V určitých případech mohou být osobní údaje také předmětem zpracování pro účely řešení právních záležitostí, včetně plnění povinností vůči orgánům veřejné správy a sledování a průběžného hodnocení právních rizik.

Jaká jsou Vaše práva?

V rámci zpracování osobních údajů máte následující práva:

Jak můžete uplatnit svá práva?

Pro dotazy týkající se ochrany a zpracování osobních údajů použijte následující způsoby kontaktování:

Elektronicky na:

http://www.skoda-auto.com/data-privacy/

Poštou:

ŠKODA AUTO a.s.
tř. Václava Klementa 869,
Mladá Boleslav II,
293 01 Mladá Boleslav

V souvislosti s uplatněním vašich práv může ŠKODA AUTO účtovat přiměřený poplatek s přihlédnutím k správním nákladům na zpracování, pokud jsou žádosti subjektu údajů zjevně neopodstatněné nebo nepřiměřené.

Úřad pro ochranu údajů (DPO)

V případě otázek týkajících se ochrany osobních údajů se můžete obrátit přímo na inspektora ochrany údajů (DPO) společnosti ŠKODA AUTO.

http://www.skoda-auto.com/data-privacy/
dpo@skoda-auto.cz

Podání stížnosti

V případě, že nesouhlasíte s tím, jak společnost ŠKODA AUTO zpracovává nebo nakládá s Vašimi osobními údaji, můžete podat stížnost u inspektora ochrany údajů (DPO) společnosti ŠKODA AUTO nebo dozorového orgánu..

Kancelář pro ochranu osobních dat
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
+420 234 665 111
http://www.uoou.cz/en/