Информация за обработката на лични данни

Чрез настоящия документ, ние, като администратор на лични данни – компанията ŠKODA AUTO a.s., ул. Вацлава Клемента 869, Млада Болеслав II, 29301 Млада Болеслав, Чехия (Рег. №: 00177041), вписана в Търговския регистър на Общински съд в Прага под № В 332, infoline@skoda-auto.cz, (наричана по-надолу “ŠKODA AUTO“) – предоставяме информация относно обработката на лични данни и Вашите права, свързани с това.

Обработката на лични данни се извършва като част от следната дейност:

Предоставяне на Дигитални услуги за свързаност на ŠKODA

Съдържание:

  1. Предоставяне на Дигитални услуги за свързаност на ŠKODA

    I. Smartlink

    II. MyŠKODA services

    III. Other

  2. Предоставяне на функцията Обратна връзка за автомобила в приложението MyŠKODA

Цел на обработката:

  1. Предоставяне на Дигитални услуги за свързаност на ŠKODA

Описание на целта на обработката:

При предоставянето на Дигитални услуги за свързаност на ŠKODA ("Услуги"), ние ще използваме Вашите лични данни, съхранявани в системата ŠKODA ID за целите на Вашата регистрация в средата на ŠKODA Услугите, активирането и използването на услугите, поръчани чрез наличната среда (например, мобилно приложение, уеб портал). Обхватът на предоставяните Услуги и наличните среди, които можете да използвате, зависи от типа автомобил, договореното оборудване в автомобила, инфоразвлекателната система и разглежданата държава.

Обработката на Вашите лични данни може да включва, например, използване на VIN номера на Вашия автомобил и данни, придобити чрез GPS, като например актуалното местоположение на автомобила, и потенциалното им прехвърляне на доставчик на услуги. С цел да Ви позволим да ползвате Услуги, ние ще използваме Вашите лични данни, за създаване на потребителски профил. Освен това, ние може да изискаме допълнителни лични данни, свързани със съответните договорени Услуги и наличната среда, които сте поръчали.

По-долу можете да откриете подробно пояснение за обработката на данни във връзка с отделните Услуги.

I. Smartlink

Smartlink Ви дава достъп до широка гама от услуги или функции, описани по-долу. Можете лесно да проверите статуса на автомобила и да получите актуална информация, включително текущи данни за движението, включително статистически данни (както ретроспективни, така и в реално време), дневник на пътуването или планиране на маршрут. За да използвате услугата, трябва да разполагате със система Smarlink или Smarlink+. За повече информация, моля проверете в наръчника за собственика или попитайте своя ŠKODA Партньор.

Статус на автомобила

Чрез услугата "Статус на aвтомобила" можете да проверявате състоянието на своя автомобил по отношение на пробег, обсег с наличното гориво и сервизен интервал. Услугата позволява само да се чете и показва актуалната информация за състоянието на автомобила.

Доклад за състоянието на автомобила

„Докладът за състоянието на автомобила" Ви информира за настоящото състояние на автомобила. Можете да визуализирате актуални предупреждения на автомобила и/или нужда от сервизни услуги и да ги управлявате (напр. да ги принтирате или архивирате). След като Вашето мобилно устройство се свърже с автомобила, то предава данни за актуалното състояние и и ги показва.

Статистика за пътуването & Дневник на пътуването (ако е налично)

Услугата "Статистика за пътуването & Дневник на пътуването" Ви позволява да проследявате всички свои пътувания, с просто превключване между бизнес и лични пътувания, включително всички налични детайли и информация за маршрута. Дневникът на пътуването може да се изтегля.

Сервизен партньор

Чрез "Сервизен партньор" можете да откриете и изберете своя предпочитан Сервизен партньор на ŠKODA по по-лесен начин.

II. MyŠKODA услуги

Вашите лични данни се обработват след регистрация и активиране на всички функции на приложението MyŠKODA, включително неговата поддръжка и развитие.

Наръчници

Ако търсите инструкции за експлоатация за своя автомобил, ако не знаете как да работите с различните функции или ако просто искате да научите какво умее да прави Вашият автомобил, Наръчниците ще са полезен източник на информация.

Наръчник за Запазване на час за сервиз

За да използвате тази услуга, трябва да изберете Предпочитан Сервизен партньор. Благодарение на Наръчника за запазване на час за сервиз, след това можете да създадете е-мейл с цялата необходима информация до своя Предпочитан Сервизен партньор. Чернова на този е-мейл се показва във Вашата програма за работа с е-мейли и може да се редактира преди да го изпратите към Предпочитания Сервизен партньор. Мобилното приложение не заменя програмата за работа с е-мейли. Вероятно ще е необходимо да влезете в програмата за е-мейли, за да изпратите е-мейла от своя профил. Като алтернатива на образците за е-мейли, в някои държави може да бъдете пренасочени към уебсайт, който Ви предлага образец, който да Ви помогне за записването на час за посещение при Партньора на ŠKODA.

III. Други

План на пътуването

Тази функция използва настоящото Ви местоположение, за да улесни планирането на пътуването чрез Мобилното приложение. Тя Ви позволява да търсите и преглеждате близките обекти, представляващи интерес. Функцията за План на пътуването може да Ви поиска достъп до Календара, за да покаже графика Ви за деня.

Правна основа на обработката:

Ние трябва да извършим обработката, за да можем да сключим с Вас договорa за предоставяне на Дигиталните услуги за свързаност на ŠKODA, или да изпълним договора, който сте сключили. Предоставянето на Вашите лични данни е договорно изискване и ако не ги предоставите, ние може да не сме в състояние да сключим договор с Вас или може да е невъзможно да изпълним договора, който вече е сключен. Без обработката на Вашите лични данни, по описания по-горе начин, ние няма да можем да Ви предоставим Услуги.

Категории лични данни, които обработваме:

Идентификационни данни, данни за контакт, данни за локализация, търговска история, техническа информация за продукта

Период на обработка и архивиране:

6 месеца след отмяна на Вашия потребителски профил.

Категории обработващи данни или получатели, на които може да предоставим личните данни:

Компании от Volkswagen Group, Доставчици на Услуги, Дистрибуторска мрежа (например, Вносители, Дилъри, Сервизни партньори).

При поискване, Вашите лични данни може да бъдат предоставени на публични органи, по-конкретно на съдилища, полицията и други правоприлагащи органи, в необходимата степен и в рамките на закона.

Източник на личните данни:

Директно от Вас и от автомобила, чрез който използвате Услуги и който по този начин комуникира със сървърите за данни на ŠKODA AUTO.

Прехвърляне на лични данни към трети държави или наднационални организации:

Като част от гореспоменатата обработка, Вашите лични данни няма да бъдат прехвърляни към трети държави.

Автоматизирано вземане на решения, базирано на личните данни:

По време на тази обработка на личните данни не се случва автоматизирано вземане на решения, базирано на личните данни.

Друга информация

Цел на обработката:

  1. Предоставяне на функцията Обратна връзка за автомобила в приложението MyŠKODA

Описание на целта на обработката:

При предоставяне на функцията Обратна връзка за автомобила в приложението MyŠKODA ("Обратна връзка за автомобила"), ние ще използваме Вашите лични данни, съхранявани в системата ŠKODA ID за целите на анализ на обратната връзка, обработка на обратна връзка и обработка на оплаквания. Целта е постоянно подобрение на продукта и по-добро потребителско преживяване. Всяка обратна връзка съдържа следните данни: избран емотикон, Вашият е-мейл адрес, дата на изпращане, пазар, модел и година на производство на автомобила, VIN (незадължително поле), категория, Вашият коментар (незадължително поле), изпратени прикачени файлове (незадължително поле). Ако Вашата обратна връзка е негативна или неутрална и искате ŠKODA AUTO да се свържат с Вас, Вашето име и фамилия се изпращат към системата за управление на отношенията с клиенти (CRM), как и посочените по-горе данни. Обратната връзка за автомобила не замества стандартната процедура за рекламации към дилъра или оторизирания сервиз.

По-долу можете да откриете подробно пояснение за обработката на данни във връзка с Обратната връзка за автомобила.

I. Обратна връзка за автомобила

Обратната връзка за автомобила Ви позволява да изпратите обратна връзка за своя автомобил директно към ŠKODA AUTO. Можете да изпратите позитивна, неутрална или негативна обратна връзка. Начинът на обработка на данните зависи от типа обратна връзка.

Позитивна обратна връзка

Позитивните обратни връзки, т.е. обратна връзка със зелен емотикон, винаги се изпращат към базата от данни за Обратна връзка за автомобила и в определените случаи, към системата за управление на отношенията с клиенти, където се обработват всички оплаквания от клиенти, т.е. CRM системата, напр. в случай, че позитивната обратна връзка е скрита неудовлетвореност.

Неутрална обратна връзка

Неутралните обратни връзки, т.е. обратна връзка с жълт емотикон, винаги се изпращат към базата от данни за Обратна връзка за автомобила и в определените случаи, към системата за управление на отношенията с клиенти (CRM). Ако клиентът потвърди, че даден проблем оказва влияние на цялостната му удовлетвореност, обратната връзка се обработва от Отдела за Грижа за клиентите или Инфо-линията. Тези отдели може впоследствие да се свържат с клиента по е-мейла, посочен в приложението. Опцията за отбелязване на влияние върху цялостната удовлетвореност се показва в случай, че обратната връзка има попълнена категория, емотикон и коментар (всеки коментар с повече от 10 символа). Ако неутрална обратна връзка не отговаря на условията по-горе, тя се изпраща само към базата от данни за Обратна връзка за автомобила, т.е. въпросът за влиянието върху цялостната удовлетвореност от автомобила не се показва.

Негативна обратна връзка

Негативните обратни връзки, т.е. Обратна връзка с червен емотикон, винаги се изпращат към базата от данни за Обратна връзка за автомобила и в определените случаи, към системата за управление на отношенията с клиенти (CRM). Ако клиентът потвърди, че даден проблем оказва влияние на цялостната му удовлетвореност, обратната връзка се обработва от Отдела за Грижа за клиентите или Инфо-линията. Тези отдели може впоследствие да се свържат с клиента по е-мейла, посочен в приложението. Опцията за отбелязване на влияние върху цялостната удовлетвореност се показва в случай, че обратната връзка има попълнена категория, емотикон и коментар (всеки коментар с повече от 10 символа). Ако отрицателна обратна връзка не отговаря на условията по-горе, тя се изпраща само към базата от данни за Обратна връзка за автомобила, т.е. въпросът за влиянието върху цялостната удовлетвореност от автомобила не се показва.

Правна основа на обработката:

Обработката на Вашите лични данни се основава на легитимен интерес. Без обработката на Вашите лични данни, по описания по-горе начин, ние няма да можем да Ви предоставим Обратна връзка за автомобила.

Категории лични данни, които обработваме:

Идентификационни данни, данни за контакт, техническа информация за продукта, снимка/видео/аудио/документ, обратна връзка.

Клиентът няма право да прикачва елементи, които са защитени от авторско право. ŠKODA AUTO не носи отговорност за никакви нарушения на авторското право във връзка с изпращане на подобен тип прикачени файлове от клиента. Данните се съхраняват на сървър за данни на ŠKODA AUTO.

Период на обработка и архивиране:

3 години след датата на обратна връзка при позитивна обратна връзка. Неутралните/негативните обратни връзки се обработват съгласно следните принципи https://www.skoda-auto.com/other/memorandum-infoline/. Данните впоследствие се анонимизират изцяло. Това действие се отразява върху историята на обратните връзки в контекстното меню във функцията Обратна връзка за автомобила. Цялата история се изтрива и клиентът не може да я отвори повече.

Категории обработващи данни или получатели, на които може да предоставим личните данни:

Компании от Volkswagen Group, Доставчици на Услуги, Дистрибуторска мрежа (например, Вносители, Дилъри, Сервизни партньори).

При поискване, Вашите лични данни може да бъдат предоставени на публични органи, по-конкретно на съдилища, полицията и други правоприлагащи органи, в необходимата степен и в рамките на закона.

Източник на личните данни:

Директно от Вас и от автомобила, който комуникира със сървърите за данни на ŠKODA AUTO.

Прехвърляне на лични данни към трети държави или наднационални организации:

Като част от гореспоменатата обработка, Вашите лични данни няма да бъдат прехвърляни към трети държави.

Автоматизирано вземане на решения, базирано на личните данни:

По време на тази обработка на личните данни не се случва автоматизирано вземане на решения, базирано на личните данни.

Друга информация:

Личните данни може да бъдат архивирани в името на обществения интерес и да се използват за целите на научни, исторически или статистически изследвания. В надлежно обосновани случаи, личните данни могат да бъдат също обект на обработка за целите на разрешаване на правни въпроси, включително изпълнение на задълженията към органите на публичната администрация и мониторинг и текуща оценка на правните рискове.

Личните данни може да бъдат архивирани в името на обществения интерес и да се използват за целите на научни, исторически или статистически изследвания. В надлежно обосновани случаи, личните данни могат да бъдат също обект на обработка за целите на разрешаване на правни въпроси, включително изпълнение на задълженията към органите на публичната администрация и мониторинг и текуща оценка на правните рискове.

Какви са Вашите права?

Като част от обработката на лични данни, Вие имате следните права:

Как можете да упражните своите права?

За всякакви въпроси относно защитата и обработката на лични данни, използвайте следните комуникационни канали:

По електронен път:

http://www.skoda-auto.com/data-privacy/

По поща:

ŠKODA AUTO a.s.
ул. Вацлава Клемента 869,
Млада Болеслав II,
293 01 Млада Болеслав

Във връзка с упражняването на Вашите права, ŠKODA AUTO може да изисква разумна такса, вземайки предвид административните разходи за обработка, когато исканията от субект на данни са очевидно неоснователни или прекомерни.

Длъжностно лице по защита на данните

За въпроси относно защитата на личните данни, можете да се обърнете директно към Длъжностното лице по защита на данните на ŠKODA AUTO.

http://www.skoda-auto.com/data-privacy/
dpo@skoda-auto.cz

Подаване на жалба

В случай, че не сте съгласни с начина, по който ŠKODA AUTO обработва или борави с Вашите лични данни, можете да подадете жалба към Длъжностното лице по защита на данните на ŠKODA AUTO или към надзорен орган.

Служба по защита на личните данни
Пплк. Сохора 27
170 00 Прага 7
+420 234 665 111
http://www.uoou.cz/en/