Декларация за поверителност

Тази декларация за поверителност ви информира как използваме вашите лични данни. Нашата цел е да ви помогнем да разберете какви лични данни използваме, за какво се нуждаем от вашите лични данни, какви са вашите права и какво правим, за да защитим вашата поверителност. За да обясним нещата възможно най-ясно, препоръчваме ви да прочетете внимателно примерите, свързани с това, което ви интересува.

Поверителност на нашите дигитални продукти

Ние ви предоставяме продукти и услуги в дигиталната среда. За да направим тази Декларация за поверителност по-лесна за разбиране, ще използваме термина „цифрови продукти“ в този текст за нашите следните дигитални продукти и услуги:

1 Какво е ŠKODA ID?

ŠKODA ID е вашия акаунт, който настройвате, за да използвате нашите дигитлани продукти. Съхраняваме вашите лични данни в ŠKODA ID и нашите дигитални продукти имат достъп до тях, когато е необходимо, за да гарантират пълната функционалност на дигиталните продукти.

Използвани данни

Какви данни използваме?

Използваме вашите лични данни, за да можете да се насладите на пълната функционалност на нашите дигитални продукти. Ние използваме само лични данни, които са необходими за това. За всички наши дигитални продукти са ни необходими тези лични данни:

Ако искате да използвате конкретен дигитален продукт, може да изискаме допълнителни лични данни от вас, за да можете да използвате този дигитален продукт в пълната му степен. Ако искате да научите повече за това как използваме вашите лични данни в конкретен цифров продукт, можете да научите повече по-долу в раздела Специфика на конкретни дигитални продукти.

Тъй като се грижим за поверителността ви, в определени моменти може изрично да поискаме разрешението ви за достъп до някои от вашите данни, ако искате да използвате определена функционалност на дигиталния продукт.

Също така, моля, бъдете сигурни, че можете да контролирате какви лични данни използваме, като решите кой дигитален продукт искате да използвате. Винаги ви информираме от какви лични данни се нуждаем, когато използвате дигитален продукт за първи път.

Източник на данни

Откъде получаваме вашите данни?

Ние получаваме вашите лични данни директно от вас. На първо място, ние получаваме вашите лични данни от следните източници:

Данни, предоставени при регистрация в ŠKODA ID акаунт

Ако искате да използвате някой от нашите дигитални продукти, е необходимо да създадете своя ŠKODA ID акаунт. Като част от вашата регистрация вие попълвате основни лични данни в ŠKODA ID, за да ви предоставим решение за единично влизане в нашите дигитални продукти.

Данни, събрани от сърфиране в уебсайтове и използване на приложения

Ако използвате някои от цифровите продукти, може да използваме бисквитки или подобна технология, за да събираме данни за вас чрез браузъра. За повече информация относно нашата политика за бисквитки можете да посетите Cookie Settings2.

Ако влезете във вашия ŠKODA ID и имаме вашето съгласие, ние ще свържем тази история на сърфиране с вашия акаунт, за да приспособим по-добре нашите предложения към вас.

По същия начин, ако използвате някакви цифрови продукти под формата на мобилно приложение, може да се наложи да използваме данни, които са възникнали по време на използването на приложението от ваша страна, като местоположение или технически данни.

Ако искате да знаете какви дигитални продукти използват бисквитки, местоположения, моля посетете Специфика на конкретни цифрови продукти.

Данни, въведени в приложенията

За да предоставим всички функционалности на нашите дигитални продукти, може също да използваме данни, които сте въвели в нашите приложения, като вашия любим търговец на автомобили.

Data collected from our mutual communication

Когато комуникираме с вас директно или чрез дилър, може да използваме вашите данни, които сме получили по време на нашата комуникация и взаимодействие с вас, за да ви помогнем при предоставянето на нашите цифрови продукти.

Данни, събрани от вашия автомобил

Личните данни също възникват, когато управлявате автомобила си. Например, функционалност, която създава дневник на вашите пътувания, може да генерира такива данни, които произхождат, когато шофирате автомобил ŠKODA. Може също така да използваме такива данни, които са възникнали, когато сте шофирали автомобила си, за да ви предоставим такъв цифров продукт.

2 Какво представляват бисквитките?

Бисквитките са малки блокове от данни, създадени от уеб сървър (докато разглеждате уебсайт) и поставени на вашето устройство, използвани за достъп до уебсайт (като компютър или смартфон). Ако използвате някой от дигиталните продукти, като използвате уеб браузър, може също да използваме данните за вас, събрани чрез браузъра (бисквитки). Технологията на бисквитките ни помага по-специално да активираме някои функционалности на уебсайта, да разберем по-добре вашето поведение, да анализираме ефективността на рекламите, да се борим с измамите или да изпълняваме други важни роли. Например, може да използваме бисквитки, за да направим съдържанието и рекламите, които виждате, по-подходящи за вас. Ние обаче ще използваме бисквитки (различни от строго необходимите бисквитки), ако ни дадете съгласието си да използваме вашите бисквитки чрез инструмента за съгласие за бисквитки на нашите уебсайтове. За повече информация относно нашата политика за бисквитки можете да посетите Настройки на бисквитките.

Начинът, по който използваме вашите data

За какво са ни необходими вашите данни?

Ние използваме вашите данни, но само в необходимата степен поради следните причини:

Осигуряване на нашите дигитални продукти

Използването на вашите данни от наша страна е необходимо за осигуряване на нашата ефективност и спазване на обещанието ни, когато сте съгласни с правилата и условията за използване на цифрови продукти. Ако искате да използвате нашите цифрови продукти, ние трябва да събираме и използваме вашите данни. Без да използваме вашите лични данни, не можем да гарантираме пълната функционалност на нашите цифрови продукти. Използването на вашите лични данни от наша страна е договорно изискване и следователно, ако не ни предоставите вашите лични данни, в много случаи може да не сме в състояние да предоставим нашите цифрови услуги или да отговорим на вашите заявки. Моля, имайте предвид също, че определени цифрови продукти може да изискват конкретни лични данни, за да бъдат използвани.

Поддръжка

Също така е необходимо за изпълнението на споменатия договор да използваме вашите данни, за да поддържаме нашите дигитални продукти и да ви предоставяме нашата поддръжка. Ние използваме вашите данни, за да гарантираме, че нашите дигитални продукти работят по предназначение, за да събираме обратна връзка и оплаквания и да ви предоставяме по-добри версии на нашите настоящи дигитални продукти. Това включва основно актуализиране, отстраняване на проблеми, защита и предоставяне на поддръжка за вас. Това осигурява по-добро потребителско изживяване и пълна функционалност на нашите дигитални продукти.

Компания, използваща данни

Кой контролира как се използват вашите данни?

Ние контролираме как се използват вашите данни. Ние сме компанията ŠKODA AUTO a.s., със седалище tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, 293 01 Mladá Boleslav, идентификационен номер: 00177041, регистриран в Търговския регистър, воден от Общинския съд в Прага, под раздел B, файл № 332.

Ние сме част от Volkswagen Group.

Споделяне на вашите данни

С кого споделяме вашите данни?

С ваше съгласие

Ние изключително уважаваме вашите лични данни. По принцип ние разкриваме вашите данни, когато имаме вашето съгласие.

Без Вашето съгласие ние разкриваме Вашите данни на трети страни само ако е необходимо поради следните причини:

Вашето използване на услуга на трета страна

Ако използвате нашите цифрови продукти във връзка с услуга на трета страна (например влизане чрез Facebook, финансови услуги или електрически зарядни устройства), ние ще разкрием вашите данни само ако това е необходимо за използването на услугата на трета страна и следователно използването на вашите данни е необходимо за активиране на функционалността на цифровите продукти. Искате ли повече3?

3 Научете повече

Можем да разкрием вашите данни на CARIAD SE, Berliner Ring 2, 38440 Wolfsburg, Германия и други съответни компании от Volkswagen Group, които хостват или разработват някои от цифровите продукти. Освен това можем да разкрием вашите данни на избрани членове на нашата дистрибуторска мрежа, което е от съществено значение, за да се насладите на пълните възможности на нашия цифров продукт, например когато споделите с нас кой е вашият предпочитан дилър.

В допълнение, някои от нашите цифрови продукти (или някои от техните функционалности) ни се предоставят от трети страни, с които трябва да споделим необходимия набор от лични данни. В противен случай не бихте могли да използвате тези функции.

Ние също ангажираме доставчици на ИТ инфраструктура и услуги като Amazon Web Services, Inc., 410 Terry Av. North, Seattle WA 98109, САЩ и Microsoft Ireland Operations Limited, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, D18 P521, Ирландия.

За спазване на законовите изисквания

При поискване можем да разкрием вашите данни на публични органи (съдилища, полицията на Чешката република и други правоприлагащи органи). Ние разкриваме вашите данни само в необходимата степен и в рамките на закона.

Трансфер до трети страни

Вашите лични данни могат да бъдат прехвърлени извън Европейския съюз („ЕС“) и Европейското икономическо пространство („ЕИП“), ако ни дадете изричното си съгласие за това или ако осигурим адекватни гаранции за защита на прехвърлените данни.

Във връзка с използването на услуги на трети страни вашите лични данни може да бъдат прехвърлени на базирани в САЩ компании и да се съхраняват на сървъри, разположени в Съединените американски щати („САЩ“). Моля, имайте предвид, че такова предаване може да представлява риск за обработката на вашите данни поради липсата на решение за адекватност и подходящи предпазни мерки. По-специално, предаването и обработката на данни от нашите партньори в САЩ може да бъде предмет на програми за наблюдение от страна на публичните органи на САЩ и след това вашите данни могат да бъдат достъпни от американски разузнавателни агенции или федерални следователи. Освен това лицата извън Съединените щати нямат същите възможности да противодействат на наблюдението, извършвано от Агенцията за национална сигурност или от директора на националното разузнаване. И накрая, САЩ не предоставят единен орган, отговорен за надзорните дейности. Отделни щати в САЩ имат различни точки за контакт по отношение на надзорните правомощия, свързани със защитата на данните, със специален съд, който се занимава с въпроси, свързани с наблюдението на чуждестранното разузнаване.

Ако прехвърлим вашата информация в други държави извън ЕС и ЕИП, ние ще предприемем стъпки, за да гарантираме, че са взети подходящи мерки за сигурност с цел да гарантираме, че вашите права на поверителност продължават да бъдат защитени, както е посочено в тази политика. Тези стъпки включват:

Продължителност на задържане

За колко време съхраняваме вашите данни?

По принцип ние ще запазим вашите данни, докато споразумението за предоставяне на цифрови продукти между нас бъде прекратено и за последващия необходим период на архивиране.

Автоматично изтриване след продължителна неактивност

В случай на Ваша неактивност, ще Ви уведомим не по-късно от 4 години и 6 месеца, след като сме научили за последната Ви активност. Тогава може да настроим вашия акаунт като деактивиран и архивиран. Освен ако не реагирате активно на уведомлението, ние ще деактивираме акаунта ви и ще го архивираме за период от 6 години, след което ще изтрием всички ваши лични данни.

Вашият избор на изтриване

Ние също така ще изтрием вашите лични данни, събрани и използвани от вашия ŠKODA ID, при поискване от ваша страна, т.е. ако изтриете своя ŠKODA ID през портала на профила на ŠKODA ID.

Ние обаче ще запазим някои данни за по-дълъг период от време, ако това е необходимо за други наши легитимни законови или бизнес цели (като например за водене на финансова документация или за приключване на отворени бизнес транзакции), докато съответната цел не бъде постигната.

Вашите права

Какви са вашите права?

Във връзка с вашите лични данни имате следните права:

Достъп до вашите лични данни

Имате право да знаете дали използваме вашите данни. Ако ни попитате, ние ще ви кажем дали използваме вашите данни или не. Ако отговорът е да, можете също да поискате от нас да получим информация относно използването на вашите данни и да получим копие от данните, които използваме. Можете също така да получите достъп до такава информация чрез вашия ŠKODA ID акаунт.

При заявка от ваша страна ще ви предоставим отговор в рамките на 30 дни. В случай на по-взискателна заявка, имаме право да удължим периода, но при всички случаи ще ви уведомим.

Оттеглете съгласието си по всяко време

Имате право да оттеглите съгласието си, когато преди това сте се съгласили с използването на вашите данни. Оттеглянето на съгласието не означава, че предишното използване на вашите данни преди оттеглянето е незаконно, но повече няма да използваме вашите данни поради причините, поради които сте оттеглили съгласието.

Проверете и потърсете корекция

Имате право да проверите точността на вашите данни и да поискате от нас да актуализираме или коригираме данните, които използваме в момента.

Да изтриете личните си данни

Имате право в определени ситуации да поискате изтриване на вашите данни, които ние запазваме. Това право важи например, когато оттеглите съгласието си или когато данните вече не са необходими поради причината, поради която сме ги събрали или използвали. Стремим се да изтриваме вашите данни винаги, когато вече не са необходими. Въпреки това, моля, имайте предвид, че има ситуации, в които не можем или ни е позволено да изтрием вашите лични данни.

Ограничете използването от наша страна на вашите лични данни

Имате право в определени ситуации да ограничите използването на вашите данни от наша страна. Това право се прилага например, когато оспорвате точността на данните или когато използването на вашите данни от наша страна е незаконно.

Получаване на вашите лични данни и прехвърлянето им на друг администратор

Имате право да получите вашите данни в структуриран, често използван и машинно четим формат и, ако е технически осъществимо, те да бъдат предадени на друг администратор без никакви пречки.

Право на възражение

Имате право на възражение, ако смятате, че повече не трябва да обработваме личните данни. След вашето възражение ние сме длъжни да докажем убедителни законни основания за обработването или да спрем обработването.


Право да не се взема напълно автоматизирано решение

Ние не вземаме никакви решения въз основа единствено наавтоматизирана обработка4, включително и профилирането5. Напротив, ние винаги включваме човешки преглед, когато вземаме нашите решения.

4 Какво е автоматизирана обработка?

Вземането на решения, основаващо се единствено на автоматизирана обработка, се случва, когато важни решения за вас се вземат с технологични средства и без човешко участие. Могат да се вземат и без профилиране.

5 Какво е профилиране?

Профилирането означава, че вашите лични аспекти се оценяват, за да се направят прогнози за вас, дори ако не е взето решение. Например, ако компания оцени вашите характеристики (като вашата възраст, пол, височина) или ви класифицира в категория, това означава, че сте профилиран.

Контакт

Как можете да упражните правата си?

Ако имате въпроси относно нашата употреба или защита на вашите данни или ако искате да упражните някое от правата си, можете да се свържете с нас:

По електронен път:

http://www.ŠKODA-auto.com/data-privacy,

или чрез ŠKODA ID портал на адрес https://ŠKODAid.vwgroup.io

По поща:

ŠKODA AUTO a.s.
tř. Václava Klementa 869
Mladá Boleslav II
293 01 Mladá Boleslav
Czech Republic

Може да начислим разумна такса, когато вашите искания са очевидно неоснователни или прекомерни предвид свързаните административни разходи.

Длъжностно лице по защита на данните

Ако имате въпрос относно защитата на вашите данни, можете също така директно да се свържете с нашето длъжностно лице по защита на данните:

Онлайн:

http://www.ŠKODA-auto.com/data-privacy

Чрез имейл:

dpo@ŠKODA-auto.cz

Подаване на жалба

В случай, че не сте съгласни с нашето използване или защита на вашите данни, можете да подадете жалба до длъжностното лице по защита на данните (DPO) на ŠKODA AUTO или надзорен орган:

By mail:

Служба за защита на личните данни
Pplk. Sochora 27
170 00 Prague 7
The Czech Republic

По телефона:

+420 234 665 111

Онлайн:

http://www.uoou.cz/en

Специфични характеристики на конкретни цифрови продукти

Всеки от нашите дигитални продукти може да се нуждае от допълнителен набор от ваши лични данни, за да осигури пълно и качествено изживяване. Също така, някои от нашите цифрови продукти може да изискват споделяне на вашите данни с конкретен доставчик на услуги трета страна. Можете да видите всички тези разлики по-долу.

Нашите цифрови продукти включват по-специално:

ŠKODA Connect

ŠKODA Connect ви позволява дистанционно да наблюдавате и управлявате вашето свързано превозно средство и да имате достъп до функциите за безопасност и обслужване на вашия автомобил чрез портала ŠKODA Connect или мобилното приложение. Искате ли да научите повече6?

6 Научете повече

ŠKODA Connect се нуждае от вашите данни, за да можете да използвате следните функции:

Използвани данни

За да ви предоставим тези функции, може да се наложи да използваме и следните лични данни:

Споделяне на вашите данни

За да ви предоставим дигитален продукт ŠKODA Connect, може да разкрием вашите данни и на следните трети страни:

В случай на доставка на пратка директно до вашето превозно средство или предоставяне на услуга, която изисква достъп до вашето превозно средство, избраният доставчик на услуги ще намери вашето паркирано превозно средство, ще го отключи, ще предостави услугата, ще заключи вашето превозно средство и ще провери ключалката. Избраният от вас доставчик на услуги ще получи вашето име и фамилия, имейл адрес, телефонен номер и модела и цвета на вашия автомобил. Избраният от вас доставчик на услуги ще получи местоположението на вашия автомобил и възможността да отключи и заключи автомобила ви само за времето, необходимо за доставката на конкретната пратка или предоставяне на поръчаната услуга. Можете също така да деактивирате услугата за избрани партньори или единична доставка или услуга директно в мобилното приложение.

При закупуването на стоката или поръчката на услуга Вие давате съгласието си избраният от Вас партньор да има достъп до Вашето превозно средство. Достъпът до вашето превозно средство е защитен от хеширана информация (номер на поръчката за покупка, определен времеви интервал за доставка и друга информация) и времеви код (въз основа на конфигурируемия времеви интервал за доставка). Има лимит за единични успешни опити за достъп до вашия автомобил.

6.1 Защо се нуждаем от тези данни?

Имаме нужда от вашите данни за локализация, за да гарантираме пълна функционалност на следните функционалности на ŠKODA Connect:

6.2 Защо ни трябват тези данни?

Имаме нужда от вашите гласови записи, за да осигурим пълната функционалност на онлайн гласовия контрол, когато търсите дестинации в навигацията или когато диктувате SMS съобщения.

Услуги за дигитална свързаност на ŠKODA

Услугите за дигитално свързване на ŠKODA ви дават достъп до широк набор от услуги или функции, като състояние на превозното средство, доклад за състоянието на превозното средство, наръчници, планиране на пътуване, ръчно назначаване на среща и обратна връзка за автомобила. Искате ли да знаете повече7?

7 Научете повече

Този дигитален продукт ви позволява да използвате следните функционалности:

Използвани данни

За да ви предоставим нашите услуги за дигитална свързаност на ŠKODA, може да се наложи да използваме и следните лични данни:

Споделяне на вашите данни

За да ви предоставим дигитални услуги на ŠKODA за цифрово свързване, ние може да разкрием вашите данни и на доставчици на услуги за цифрово свързване на ŠKODA (като ИТ или доставчици на услуги за доставка).

7.1 Защо се нуждаем от тези данни?

Имаме нужда от вашите данни за локализация, за да гарантираме пълна функционалност на следните функционалности на услугите за цифрово свързване на ŠKODA:

Автомобилен конфигуратор на уебсайта на ŠKODA AUTO

Car Configurator е уеб-базирана платформа за конфигуриране на превозни средства, която ви позволява да конфигурирате собственото си превозно средство в няколко лесни стъпки, като изберете характеристики на желаното от вас превозно средство. Искаш ли да знайте повече 8?

8 Научете повече

Запазване на конфигурацията на вашето превозно средство

Ако влезете във вашия акаунт, ние ще запазим конфигурацията на вашето превозно средство и ще ви я изпратим по имейл.

Споделяне на вашите данни

За да ви предоставим продукта Car Configurator, може да разкрием вашите данни и на доставчик на финансови услуги.

Друга информация

Архивиране в интерес на обществото

Можем да архивираме вашите данни в обществен интерес и да ги използваме за научни, исторически или статистически цели. При основателни случаи вашите данни могат да бъдат използвани и за разрешаване на правни въпроси, включително изпълнение на задълженията ни към органи на публичната администрация и наблюдение и текуща оценка на правните рискове.

Възрастова граница

Трябва да имате поне 16 години, за да можете да използвате нашите цифрови продукти. Само чрез определяне на минималната възраст можем да сме сигурни, че нашите цифрови продукти се използват само от лица, за които са предназначени. Ние също така предоставяме специална защита на лица под 16 години, като забраняваме общ достъп до всички свързани услуги.