Informacije o obradi ličnih podataka

Pomoću ovog dokumenta mi kao kontrolor vaših ličnih podataka - tvrtka ŠKODA AUTO a.s., tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, 293 10, Mladá Boleslav, matični broj: 00177041, upisano u trgovački registar koji vodi Općinski sud u Pragu pod odjeljkom B, spis br. 332 (u daljnjem tekstu: „ŠKODA AUTO") – možemo pružiti podatke o obradi ličnih podataka i vašim pravima vezanim uz njih.

Obrada ličnih podataka provodi se kao dio u sljedećim aktivnostima:

Pružanje ŠKODA usluga digitalnog povezivanja

Svrha obrade:

Pružanje ŠKODA usluga digitalnog povezivanja

Opis svrhe obrade:

U slučaju pružanja ŠKODA usluga digitalnog povezivanja („Usluge"), vaše lične podatke pohranjene u sistemu ŠKODA ID koristiti ćemo za potrebe vaše registracije u okruženju ŠKODA Service, aktiviranja i korištenja usluga naručenih putem raspoloživog okruženja ( npr. mobilna aplikacija, web portal). Paleta pruženih usluga i dostupnih okruženja koja možete koristiti ovisi o vrsti vozila, ugovorenoj opremi u vozilu, infotainment sistemu i zemlji u kojoj se radi.

Obrada vaših ličnih podataka može uključivati, na primjer, korištenje VIN broja vašeg vozila i podatke stečene putem GPS-a, poput trenutne lokacije vozila,kao i potencijalni prijenos dobavljaču usluga. Da bismo vam omogućili upotrebu Usluga, mi ćemo koristiti vaše lične podatke za stvaranje korisničkog naloga. Osim toga, mogu nam biti potrebni dodatni lični podaci koji se odnose na relevantne ugovorene usluge i raspoloživo okruženje koje ste naručili.

Ispod možete pronaći detaljno objašnjenje obrade podataka u vezi s pojedinim uslugama.

I. Smartlink

Smartlink vam omogućava pristup širokom spektru usluga ili funkcija opisanih u nastavku. Lahko možete provjeriti stanje vozila i dobiti ažurirane informacije, uključujući trenutne podatke o vožnji, inkluzivnu statistiku (kako u retrospektivi, tako i u stvarnom vremenu), dnevnik putovanja ili planiranje putovanja. Za upotrebu usluge morate biti opremljeni sistemom Smarlink ili Smarlink +. Za više informacija pogledajte korisnički priručnik ili pitajte svog ŠKODA partnera.

Status vozila

Pomoću usluge „Status vozila" možete provjeriti stanje vašeg vozila u pogledu kilometraže, nivoa goriva i intervala održavanja. Usluga omogućava samo čitanje i prikazivanje trenutnih informacija o stanju vozila.

Izvještaj o stanju vozila

„Izvještaj o zdravlju vozila" obavještava vas o trenutnom stanju vozila. Možete vizualizirati trenutna upozorenja o vozilu i / ili bilo koje potrebe za uslugom i administrirati ih (npr. Ispisom ili arhiviranjem). Jednom kada je vaš mobilni uređaj povezan s vozilom, on prenosi podatke o trenutnom stanju vozila i prikazuje ih.

Statistika putovanja i dnevnik (ako su dostupni)

Usluga „Statistika putovanja i dnevnik" omogućava vam praćenje svih putovanja, jednostavnim prebacivanjem između poslovnog i privatnog putovanja uključujući sve dostupne detalje i informacije o ruti. Dnevnik se može preuzeti.

Servisni partneri

Putem kratice „Servisni partner" na lakši način možete pronaći i odabrati svog preferiranog ŠKODA servisnog partnera

Pravna osnova obrade:

Moramo provesti obradu kako bismo mogli sklopiti ugovor o pružanju usluga ŠKODA digitalnog povezivanja s vama ili izvršiti ugovor koji ste sklopili sa nama. Davanje vaših ličnih podataka je ugovorni uslov,to ako nam to ne dostavite, možda nećemo moći s vama zaključiti ugovor ili možda neće biti moguće da izvršimo već sklopljeni ugovor. Bez obrade vaših ličnih podataka, kako je opisano u prethodnom tekstu, ne bismo vam mogli pružiti usluge povezivanja.

Kategorije ličnih podataka koje obrađujemo:

Identifikacijski podaci, kontakt podaci, podaci o lokalizaciji, istorija trgovanja i tehničke informacije o proizvodu.

Period obrade i arhiviranja:

6 mjeseci nakon otkazivanja korisničkog računa.

Kategorije obrađivača podataka ili primatelja kojima možemo proslijediti vaše lične podatke:

Kompanije Volkswagen grupe, Pružatelji usluga, Distributivna mreža (npr. Importeri, Trgovci, Servisni partneri).

Na zahtjev, vaši lični podaci mogu se dostaviti javnim vlastima, posebno sudovima, policiji i drugim agencijama za provođenje zakona u potrebnom obimu i unutar granica zakona.

Izvor ličnih podataka:

Direktno od vas i iz vozila, putem kojeg koristite usluge i koji na taj način komunicira sa ŠKODA AUTO poslužiteljima podataka.

Prijenosi ličnih podataka u treće zemlje ili nadnacionalne organizacije:

Kao dio gore navedenih obrada, vaši lični podaci neće biti preneseni u bilo koje treće zemlje

Automatizirano donošenje odluka na temelju ličnih podataka:

Tokom ovih obrada ličnih podataka ne dolazi do automatiziranog odlučivanja na temelju ličnih podataka.

Ostale informacije

Lični podaci se mogu arhivirati u javnom interesu i koristiti u znanstvene, povijesne ili statističke istraživačke svrhe. U dobro utemeljenim slučajevima, lični podaci mogu biti predmet obrade u svrhu riješavanja pravnih pitanja, uključujući izvršavanje obaveza prema tijelima javne uprave i praćenje i kontinuirano ocjenjivanje pravnih rizika.

Koja su vaša prava?

Kao dio obrade ličnih podataka imate sljedeća prava:

Kako možete ostvariti svoja prava?

Za upite vezane uz zaštitu i obradu ličnih podataka koristite sljedeće kanale komunikacije:

Elektronski na:

http://www.skoda-auto.com/data-privacy/

Poštom na:

ŠKODA AUTO a.s.

tř. Václava Klementa 869,

Mladá Boleslav II,

293 01 Mladá Boleslav

U vezi s ostvarivanjem vaših prava, ŠKODA AUTO može naplatiti razumnu naknadu uzimajući u obzir administrativne troškove za obradu kada su zahtjevi subjekta podataka očigledno neosnovani ili prekomjerni.

Službenik za zaštitu podataka (DPO)

Za pitanja u vezi sa zaštitom ličnih podataka možete se direktno obratiti službeniku za zaštitu podataka (DPO) u ŠKODA AUTO-u.

http://www.skoda-auto.com/data-privacy/

dpo@skoda-auto.cz

Podnošenje žalbe

U slučaju da se ne slažete sa načinom na koji ŠKODA AUTO obrađuje ili rukuje s vašim ličnim podacima, možete podnijeti žalbu službeniku za zaštitu podataka (DPO) ŠKODA AUTO ili nadzornom organu.

Office for Personal Data Protection

Pplk. Sochora 27

170 00 Praha 7

+420 234 665 111

http://www.uoou.cz/en/